van der Plas Modes B.V. - Oostburg ervaren matroos 1,49 79 halve prijs!! de gele volautomatische Electrolux met... R0ELS' ELECTRO-CENTER wat vliegt loopt of hupt er bij u thuis rond? Soms is er nieuw leven na de dood. Voor700 Nederlanders om precies te zijn. winkeliers en consumenten deze krant Hei kor woi geb HANDLICHTING FEESTELIJKE OPENING OP DONDERDAG 24 OKTOBER OM 10 UUR!! 2E FLES GRATIS!!! dealer SUPERMARKT VAN DER VELDE REGEN TWEE HERENOVERHEMDEN voor 35,-; één voor 19,90 TRANSPORT MIJ. „TERNEÜZEN" B.V. AUTOSPUITER KANTOORJUFFROUW KERCKHAERT B.V. BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN SCHOUDER SCHOUDER- BELEGEN KARBONADE HAM KAAS - Pikeurtje - Frambozen-bessenwijn p. fles: 4,50 4 TOMPOUCES 500 GRAM WITLOF KUIPJE BONA Elke 2e pot „HAK" WINKELACTIE SPECIALE PRIJS STOFZUIGER TURBINETTE Laat U deze fantastische stofzuiger eens demonstreren bij MARKTSTRAAT 11 - AARDENBURG 01177-1758 Electrolux vinden elkaar feilloos in WOENSDAG 23 OKTOBER 1974 DEZE SPECIALE AANBIEDING BIJ WIJ VRAGEN voor spoedige indiensttreding een voor plaatsing op één van onze 1000-tonners. Gehuwd geen bezwaar, er is een woonaccommodatie aan boord. Mondelinge en telefonische sollicita ties richten aan Stationsweg 4 Tel. 01150 - 79 40 TERNEÜZEN Zet uw toekomst in de hoogste versnelling. Schakel over op een baan met duidelijke perspectieven. In ons bedrijf dat gespecialiseerd is in verkoop en onderhoud van Opel automobielen bent u welkom als TEVENS GEVRAAGD: GARAGE ABSDAALSEWEG 41 - HULST Telefoon 01140-3451. Bij beschikking van de Kantonrechter te Middelburg van 8 oktober 1974 is aan PIETER CORNELIS VAN OEVEREN, wonende te Kortgene, Oudedijk 7, hand lichting verleend tot het uitoefenen van een fruitteelt en hovenieringsbedrijf en al wat daartoe behoort, als mede het sluiten van alle verbintenissen daartoe be trekkelijk, een en ander in de ruimste zin des woords, doch met inachtneming van het bepaalde bij artikel 235, boek I van het Burgerlijk Wetboek. Kortgene, 21 oktober 1974. C. J. GOEDHALS, notaris. iffi" GEMEENTE VL1SS1NGEN De gemeenteraad van VUssingen vergadert vrij dag 25 oktober 1974 om 14.00 uur in het stad huis. De vergadering is voor iedereen vry toeganke lijk. De agenda en de stukken liggen op de volgende plaatsen ter inzage stadhuis Vlissingen, op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur (aan de bodebalie); openbare leeszaal en bibliotheek, Spuistraat 22 - 24, op werkdagen van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 12.30 uur; wijkcentrum „Middenhof", Kanaalstraat 64, Oost-Souburg, dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, donderdags van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdags van 18.30 tot 20.00 uur. SUPERMARKT VAN DER VELDE OPENT EEN NIEUWE SUPERMARKT IN HULST! PROFITEER NU VAN DE EXTRA LAGE OPENINGS-AAN BIEDINGEN!! MALSE FIJNE JONG PER C QO KILO (Jf IV 150 GRAM VAN 1,35 \MK VOOR V 500 GRAM 0 TC NU: V/f J VAN DE WARME BAKKER SLECHTS VOOR: 98 (250 GRAM) VAN 1,01 NU: GROENTE NAAR KEUZE NU VOOR DE WINKELCENTRUM MARK 8 HULST „ZUIDPOLDER" TERNEÜZEN 1 - Automatisch „zelfdenkend mondstuk". Past zich zélf aan bij harde en zachte oppervlakken. 2 - Auto matisch oprolbaar, extra lang snoer 3 - Automa tisch sluitende stofhouder 4 - Automatisch ge- luids-signaal waarschuwt als de stofhouder vol is. 5 - Sterke 700 Watt motor. 6 - Diffuus werkend bacterlënfilter 7 - Zuigkracht-regelbaar 8 - Op tische spannings-indicator 0 -Grotewendbaarheid door frontdraai-zwenkwiel en grote wielen achter. 10 - Zelfreinigende konische slang 11 - 24 maanden garantie. 12 - Exclusieve accessoires. Een stofzuiger zonder weerga. Kom en oordeel zelf! Tijdens de een VOOR Zolang de voorraad strekt!! Wat het ook is, U zou bizonder veel gemak hebben van het aparte stofzuigermondstuk de Electrolux Turbinette. Alle honde- en katteharen, donsveertjes en gemorst snoepzaad worden resoluut van het tapijt weggeborsteld én opgezogen. Leven na de dood. Doktoren hebben daar noga! eens mee te maken. Zij werken met bepaalde vormen van leven na de dood. Transplantatie is zo'n vorm. Een nierpatiënt krijgt bijvoor beeld een nier van iemand die gestorven is. Dat kan tegenwoordig. Het gebeurt zelfs dagelijks. Niks voor mij, denkt u. Maar stel u eens voor: op een kwaad moment willen uw nieren niet meer. Dat is knap vervelend. U kunt niet meer op vakantie. En twee dagen per week in een ziekenhuis liggen. Om het bloed te zuiveren. Zo niet, dan volgt de dood. Dat is toch geen leven! Nierpatiënten hebben dan ook bijna geen leven. Terwijl dat niet hoeft Want het kan anders. Dankzij niertransplantatie. Zevenhonderd nierpatiënten in Nederland wachten daarop. Maar ja. dan moeten er eerst mensen van jonger dan 50 jaar na hun dood hun nieren schenken. Dat lijkt makkelijk. Dood is tenslotte dood. Maar u. Durft u het? Durft u een balpen te pakken en de blanco bon hieronder in te vullen? Dat zou moedig zijn. Hoewel, wat heet moed? De kans dat u vóór uw vijftigste plotseling komt te overlijden is gering. We worden tegenwoordig tenslotte gemid deld zo'n drieënzeventig jaar oud. Juist daarom zijn er erg veel eventuele donoren nodig. Geef daarom nü al uw toestemming door met de hand een verklaring te schrijven. Net als het voorbeeld. U mag natuurlijk ook de krant heel laten en zelf een bon maken. Draag die altijd bij u. Het is een bewijs van uw donorschap. En heel belangrijk: breng uw familieleden op de hoogte van uw wens. Dat kan later problemen voorkomen. Stelt u prijs op meer informatie, schrijf of bel dan. Eurotransplant Leiden, 01710-25932. De medische wetenschap staat bijna voor niets. Maar waar staat u voor? Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIR& WOENSDAG 2-3 (V GOES Het si stad door de Goes< vallen. Van de opz Hoeve een doe-het- terecht. 1'6' g sci te GOES, 22 oktob nen, zaden en p Alle prijzen boere franco leveringspl basis 16% 39,253 kg., gerst basis f haver 34,7537, ten tot 93,50, 80. eapucijniers tot appelen: Bi'rrtje, af boererij op a' 12—14 per 100 kg. appelen 6,75 afgehi to geleverd. Uien, op auto geleverd kg. Direct droog Vlas: Ongerepeld, liteit op auto gele cent per kg. Afwi; tijen 1529. Gerei Hooi en stro: Weid 175 per 1.000 kg, 200, tarwestro tot stro 110120, (kleine groene) schokkerstro 90 prijzen gelden kwaliteit- Alles B.T.W. GOES-KRABBEN oktober diverse pels Kroet-wit 29- rood 22,40. Golder KL.I 80-85 00—78, 74, 70-75: 58—71 57, 60-65: 34—53. K 51—66. 75-80: 52- 50—61, 65-70: 38- 31—36. 55-60: 35—3 nette KL.I 95 mm 69, 85-95: 74—86, 97, 65-75: 70—75. K en op 5564, 85- 75-85: 82—85, 65- 60-65: 4245. Co> Pippin KI I 85-90; 86—96, 75-80: 87- 86—96, 65-70: 63—71, 55-60: 80-85 75—93. 70-75: 65—95, 60-65: 42—70, Jonathan KL.I 81 80: 58—63, 70-75: 70: 47—52, .60-6! KL. II 80—85: 39- 70-75: 60-65: 39—46, 38—52, 32—33. 79- 33- 75-! 65-' 55-( 40—51, 47—52, 80-85: 70-75: 60-65: 38-1 37- 75-1 65- Inid KL.n 75-85: 63, 654 bo KL.II 80-90 52, I 55, 65-70: 39. Spenci 75: 54—71, 65-70: te Ermgaard KL. I I 65-70: 129, 60-65: 65-70: 122, 60-65: 79—92, 50-55: 49| Superb KL. II 75-801 58. 65-70: 45. Gloril land KL.I 80-90: 60| 60-70: 37. KL.II 80-1 80: 59, 60-70: 37 75-80: 67, 70-75: 70l 60-65: 37. PommJ KLI 65-75: 159, 50-55; 84. KL.II 65-| 65: 116, 45-50: 76. KL. I 70-80 38-1 I 35—39, 60-65: 29-1 70-80 4041, 65-' 60-65: 32—33, 55-61 A. Lucas KL.I 75- 70-75: 37. 65-70: 35 60-65: 21—25, 55- Conference KL.I 65 65: 57- KL.II 70-75 52—56, 60-65: 41- 25—45, 45-50: 18. D ce KL.I 80-85: 56, 70-75: 66. KL.II 85- 85: 51, 75-80: 49- L 60—66, 65-70: 57- 8444. Saint Re nul i 80: 62. 60-70: 62. H i 81, 60-70: 58—59, 43. Legipont KL.I I Ê?t 4' 49. Gieser KL.I 55-60: 115, 50l 50: 44. KL-II 65-7« 60-65: 117—128, WO, 50-55: 69—9 40-45: 38. Totale aanvoer hardl colli. kapelle, 22 Tomaten IA 653 489, ICC 261, I 407, IIB 433, IIA o 1IC 250, kroetappeh kr o et appelen roo 1 barendrecht, Andijvie 28-51 st. 98-146 10 st ""-"6, boerenkool nesekool 39-41, 32. groene kool ferij kg 27-32, terselie 38-6 i rode kool 12-37, sla natuur 12-26, 311. spitskool AI 111, A 103, C 02, All 90 128, ADII 102, iv ton A 655, B 820 13-24. witlof II ®H0-320, afw IBï 3< bl 87 gel 15- st. prei sel si 61-7 BI BI DII 32( J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6