laborant(e) Bababank Q L. BOUCHAUT van der Plas Modes B.V. - Oostburg INDK OP ZEI jfcissc in z\ DEZE WEEK PRIJSVERLAGING ELEFUNKEK SLOTDOC op VITRAGE en OVERGORDIJNEN preservenbedrijf b.v. breda Algemene vergadering van de Rabobank te Baarle-Nassau STOFFEERDER comment De vos en de p TIENTALLEN ROLLEN EN COUPONS MET GROTE KORTING 10 TOT 50% r n.v. verenigde bedrijven nutricia EEN MEDEWERKSTER Hier geven talrijke op een koopje gemaakte, ballpoints met een lichte krak de geest. Zo ze al niet eerder door de mand vallen, wegens klodderig en onregelmatig schrift. Wegens ontijdig lege vulling. Wegens weigerachtig mechaniek. Of wegens zwabberige clip. Wij van Parker zien dat alles met lede ogen aan. En gaan koppig door met het vervaardigen van hoogstaand schrijfgerei. Zoals daar is de superieure Parker Ballpoint. Een ijzersterk precisie-instrument, met een vele malen langer levende vulling. De ballpoint met de microscopisch geruwde schrijfkogel, die zorgt voor een on-onderbroken schrift, ook op 't gladste papier. De ballpoint met de roterende schrijfstift, waardoor de kogel steeds van een andere zijde belast wordt. Zodat u een hele vulling lang even gelijkmatig schrijft. Dan vragen wij ons toch af waarom u nog altijd voortmoddert met gebrekkig schrijfgerei. Koop toch liever één keer iets goeds. Koop een Parker. Dat kan in alle prijsklassen* t PARKER TWEE HERENOVERHEMDEN voor 35,-; één voor 19,90 Om te kunnen starten met een nieuwe kollektie bieden wij u aan: DOE NU UW VOORDEEL NU KOPEN IS GELD VERDIENEN. Cheek-to-cheek op een tango van Malando. radio's. ZUIDZANDSESTRAAT 29 OOSTBURG TELEFOON 01170-2563 Preservenbedrijf B.V. produceert lucht- en vriesgedroogde aardappelen, groenten en vlees en is ook de maker van de bekende Nibb-it snacks. Voor ons microbiologisch laboratorium vragen wij een laborant(e), die zich bezig zal houden met het microbiologisch onderzoek van grond- en hulpstoffen en van eindprodukten. Wij denken hierbij aan iemand met een laboratorium opleiding op M.B.O.-niveau of studerende hiervoor. Lijkt deze baan u iets (40-urige werkweek, 20 vakantiedagen, goed salaris, 7,8% vakantietoeslag, jaarlijkse gratificatie en subsidiëring van studieactiviteiten)? Schrijf dan aan de heer C.M.J. Jongeneel, Afdeling Personeelszaken, Preservenbedrijf B.V., Ettensebaan 10, Breda, of maak een afspraak voor een onderhoud, telefoon 01600-24231. fs een gespecialiseerd voedingsmiddelen concern, waarin ondergebracht Nutricia Zoetermeer, Nutricia Cuyk, Nutricia België. Bottema Klundort, Preservenbedrijf Breda, S.Vi-eroep Etten-Leur, Remia Den Doldor en Luycks D temen. Breekpunt Hierdoor roept de Boerenleenbank te Baarle-Nassau haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergade> ring die gehouden wordt op donderdag 7 november 1974 om 20.00 uur in Patronaatsgebouw te Baarle-Nassau. Verkorte agenda: 1 Opening 2 Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3 Notulen vorige vergadering 4 Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen 5 Balans en verlies- en winstrekening 6 en 6a. Bestuursverkiezing 7 en 7a Verkiezing van Raad van Toezicht. 8 Mededelingen 9 Rondvraag 10 Sluiting De volledige agenda ligt vanaf heden ten kantore van de bank ter inzage van de leden. Het Bestuur H. J. Jansen J. C. A. Havermans G. H. de Vet. voorzitter bestuurslid. de bank voor iedereen Wij zoeken een vakkundig betrouwbaar voor alle sooiten tapijt te leggen. Moet zelfstandig kunnen werken. Loon nader overeen te komen. Tevens gevraagd voor kantoor, die tevens op de hoogte is van boekhouden. Te bevragen. SPECIAALZAAK JN VLOERBEDEKKING EN TAPIJTEN VYLAINLAAN 13a HEIKANT TELEFOON 01140-3293 Parker. Tot in de puntjes tB PARKÊHSBWJC£aV.aEUBSIWWWCMe7BiQAM.7aaiOON020-2281 21. Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank te Breda d.d. 18 oktober 1974 is Theodoras Gerardus Fransiscus Zitwing, gebo ren te Gouda, 25 januari 1888, thans verblijvende te Schagen in het Psycho-ge- riatrisch Verpleegtehuis „Magnushof", onder cura tele gesteld. De procureur van verzoeker, Mr. P. C. E. van Wijmen, Baronielaan 52, Breda. DEZE SPECIALE AANBIEDING BIJ: JENSDAG 23 OKTOBER 19 las HAAG (ANP) Mo eilik zal Nederland in een ïïit eens zo heel ver verwij- toekomst een (groot) TL. van zijn energie verkrfl- aT uit grote windkrachtcen- trales "P zee' voor de kUst 0Ï' T. %veg. op de Doggers. Sa- onderzoek van deskun- Evt heeft namelijk aange toond dat dergelijke centrales, Z capaciteit kunnen hebberT vari 500 megawatt, .^Bhnisch te verwezenlijken ziin. Bij de huidige stand van -chap en techniek zijn de [kosten van de met deze windkrachtcentrales te produ ceren elektriciteit nog wat Soe namelijk 50 procent te hao» om economisch verant woord te Zijn. De deskundigen honen echter de produktiekos- ten omlaag te kunnen brengen, mede door produktie op grote m IT het oktobernummer van he Ji van de Communistische Pa nevelt een veeg uit de pan orr nupneeerde manier over de b lelaten. ant wat zei Arie? Hij zei positie van de boeren, de rr schappijen in de miljardendans deel, het gevoel bestaat dat c belangrijke brokken uit de na1 onbeacht de vraag wat daarvar IjHonor iie zullen zijn". ■De CPN vindt dat nogal gr. van het artikel, zou zich toch zijn uitlatingen Wiegel in de l< van zijn houding is immers dat dreigen te worden opgezet, d strijd kunnen en moeten steunj Maar ja, zo heet het dan listen zijn er eigenlijk altijd al ren en middenstanders eigenli laten, omdat ze toch tot uitste Nj Arie weer, zouden we ning dat het voor de boerei leer.:aam kan zijn de verdere van de meningen immers spri hulde politieke waarheid naar Maar misschien dat Arie al dele met de CPN wil meega dat boeren en middenstander (Zodr; het om meer gaat dan c Of gaat het Arie inderdaad Overigens: als de vos de p Parker BaüpoWa: 7,50 895,-. Parker Vulpennen: (1.1M0-1W' Parker Vulpotloden: II. 8,50- «.685,-. Sela wial 8. 24,80. VERDEGEM En hoe zou zo'n meeslepend stuk muziek beter tot zijn recht komen aan op een Telefunken radio? Kijk en luister eens bij pw winkelier. J En ontdek dat de ■"Telefunken collectie loopt van portable tot wereldontvanger. PEN federale rechter in W pngton heeft bepaald dat Bandopnamen en documen jan ex-president Nixon on Wcleraal he'ieer blijven en ■atl ^'xnp worden nverged I een l r,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 10