1110 Gallagher en Wishbone Ash naar Breda. Staat hoeft geen radiodistributienet in stand te houden VAN HOREN EN ZIEN televisie radio radio televisie Mi iiiijji HELDEN GLUREN Transistor tv ONTDEK DE VERSCHILLEN SUSKE EN WISKE: De nare varaan WOENSDAG 16 OKTOBER 1974 d ook dat „voorbij" en :rd" is. nt niet weg dat men nidden van de glorie 42 doeken in het Palais ervan bewust jn dat zij voor het e deel ontstonden in osfeer van wanhopige ;n materiële ellende, r L' Oeuvre van Zola ere opheldering ver dat terwijl de staat meer dan 50.000 frank om werken uit de salon aan te schaf- 0 voor een Blanchard, 'oor een Le Houx, or een Gérome... ir later worden bij tien Renoirs geveild samen minder dan 100 Maar het is aan Cail- Bazille en dokter Ga- danken dat het Jeu de met zijn 340 doeken en dage het grootste onistische museum ter is. Zij kochten tegen [ank, ondanks alle spot nwerking, de doeken n vrienden op. Niet ritzelf. Toen de ogen opengingen, schon- e aan de staat. de „slechts" 42 schil* die in het Grand Pa* honderd jaren impres- vertegenwoordigen, iwaarschijnlijk dat een ie collectie (met name kwaliteit betreft) bin- enbare tijd nog ergens zal zijn. Afgezien van >rk, na de sluiting van *ij se exoositie. Geze uurt tot 24 november. JAN DRUM!®" ■uden als afnemer wt de Cabora Bassadaö e stroom en als bro ornsten vocx de haV •enco Marques. het platteland il draagt de boer ;ijn geweer bij i nooit weten en wens al sinds de W* g zo gewend. Het ris hij door „het zwa«« zou worden over^' althans in de hul™l erg groot. De steppen van de f» se hoogvlakte leIJ® t zo gemakkelijk v artifs van het A Nb- mke in de steden, ïjdenswaardige leve 1 geniet, is •e»rd in de en0^, i|e ontwikkeling 1 miekgolf in Mo»"0 iwaar duizenden "t r Zuid-Afrika zÓn In Londen is een centrum waar kinderen die gehandicapt zijn of een ontwikkehngsachter- stand hebben, zeer intensief worden begeleid Daarover gaat de film „Kijken naar kinderen", met als eindredactrice Caroline Euwe, die de NOS vanavond van 21.30 tot 21.55 uur via Neder land 1 op de beeldbuis brengt. De Engelse, Franse en Duitse televisie hebben op een bijeen komst m Hamburg besloten ge zamenlijk een zes-delige documentaire-serie over het dierenrijk te maken. Van 18 tot 24 januari 1975 wordt in Cannes wederom de Midem gehouden, de enige internationale vak beurs voor lichte muziek. Johan Heesters speelt de hoofdrol in de operette „Ho- zeitsnacht", die het ZDF 24 ok tober aanstaande uitzendt. An dere hoofdrolspelers zijn Karin Dor, Mariene Charell en Theo Lingen. Op 12 november neemt de TROS in het Amsterdamse Con gresgebouw een programma met Renate Tebaldi op. J.R.L. Anderson: De Ulysses- iactor, „geen zee te hoog, geen berg te hoog", Uitg. West- Friesland, f 17,90. Wat hebben de grote ontdek kingsreizigers en beroemde avonturiers gemeen? De Enge lsman Anderson heeft geprobe erd er achter te komen. Volgens hem is het de Ulysses-factor. Hij gaat uit van het karakter van Ulvsses (of Odysseus), zoals Homerus dat in zijn Ilias en Odyssee heeft beschreven. Odysseus nam vrijwillig risico's, maar was nooit doldriest. Ver der had hij nog een groot aantal ■edele kenmerken en die blijken volgens Andersons onderzoek mannen als Thor Heyerdal en Sir Francis Chichester ook te hebben. Anderson heeft eens in The Guardian dat de kosmonau ten niet gezegend zijn met de Ulyssesfactor. Ze zijn slechts- een middel in de handen van plannenmakers en verlengstuk ken van computers. Een mening waarover valt te twisten. Het is trouwens niet helemaal duide lijk waarom iemand een dikke pil schrijft om uit te zoeken wanneer iemand nu een held is. D.V. Izzy Abrahami: Kijkspel voor flatbewoners, Zwarte Beertjes f 5,-. Een heerlijk boek voor flat bewoners. Ga voor het raam staan, als je je verveelt en neem een verrekijker, aldus Izzy Abrahami. Hij ontwikkelt een spel van gluren, fantaseren en punten geven in een Blue Movie-achtige wijk. Voor alles wat je bij anderen in huis ziet, worden punten gegeven. Het waarnemen van een neger levert bijvoorbeeld 15 punten op, een tv-toestel dat uit is, is goed voor 12 punten, geslachtsgemeen schap is 32 punten. Het spel is zonder meer gewonnen als je iemand waarneemt die een boek van James Joyce leest. Strafpun- ten leveren b v. een krant le zende volwassene en een half naakte vrouw (bovenste helft) op. D.V. Wishbone Ash: Vlnr: Martin Turner, Andy Powel, Laurie Wisefield en Steve Uptown. (Van een onzer verslaggevers) BREDA - Twee Britse topat tracties op popgebied (die er echter nooit in geslaagd zijn uit de schaduw te treden van andere actuele formaties als Rocky Music, David Bowie en The Rolling Stones), treden eind deze maand op in Het Turfschip te Breda. Aan staande zondagavond haalt het organisatiebureau Acket en Mojo de Ierse gitarist zanger Rory Gallagher met zijn band naar Breda. In het voorprogramma speelt een nog niet bekende door Gallagher zelf uit te kiezen support -act. Voor zaterdag 26 oktober heeft het Bredase Agency Black Lee een optreden van de Engelse rockformatie Wishbone Ash op het programma staan. In het voorprogramma speelt dan de in Nederland gevestigde Amerikaanse rock en soul groep American Gypsie. „Sensatie en fenomenaal gi taarspel staan ons te wachten als Rory Gallagher en zijn band deze maand naar ons land komen", zo weet een persbericht van Acket en Mojo al op voorhand te melden. „Blues in al zijn schakeringen - opwindend, indringend maar ook vaak bijzonder ont roerend - dat is het handels merk waardoor gitaargigant Gallagher is uitgegroeid tot een van de meest gevraagde en hoogst gewaardeerde concert attracties van „dit ogenblik". Feit is in ieder geval, dat Gal lagher door zijn bescheiden houding en zijn spontaan gi taarspel een grote groep be wonderaars heeft weten te verzamelen die, zo zijn de ver wachtingen, in groten getale naar zijn optredens zullen ko men Behalve in Breda geeft Gallagher, vroeger deel uit makend van de popgroep Tas te, ook concerten in Rotterdam (vrijdagnacht De Doelen) en Amsterdam (zaterdagnacht Concertgebouw). Twee sologitaristen, een bassist en een drummer zijn verantwoordelijk voor de ver rassend inventieve rockmu ziek, waarmee Wishbone Ash zich in 1971 in Engeland aan diende. Sinds die tijd kan de groep zich verheugen over de aanwezigheid van een groei ende groep trouwe fans Ook in Amerika kreeg Wishbone Ash voet aan de grond Enkele maanden geleden deed zich een wisseling in de bezetting van de groep voor. Laurie Wi sefield nam de plaats in van Ted Turner, één van de twee sologitaristen Behalve in Breda zal Wishbone Ash (op 27 oktober) optreden in Gronin gen. Andere buitenlandse topat tracties, die deze en komende maand in Nederland optreden Rory Gallagher zijn Ike and Tina Turner (op 20 oktober in dc Amsterdamse Jaap Edenhal) Mott the Hoople (op 1 november in het Concertgebouw te Amster dam); Johnny Winter (op 3 no vember in het Concertgebouw in Amsterdam); The Three De grees (op 16 november even eens in het Amsterdamse Con certgebouw); Roxy Music (op 24 november in De Vliegermo- len te Voorburg) en Eric Clap ton (op 30 november in het Rotterdamse Ahoy- sportpaleis). DEN HAAG (ANP) - De staat hoeft geen draadomroep inrichting in stand te houden en is evenmin verplicht muziek programma's van binnenlandse en buitenlandse omroepen, zoals op de 4e lijn van de radio distributie, door te geven. Dit heeft de president van de rechtbank in Den Haag, mr J H Blaauw donderdag overwogen in zijn vonnis. Waarbij hij in kort geding de eisen afwees, die mr. P. H. M. Hoogenbergh had gesteld. Mr. Hoogenbergh was ervan uitgegaan dat de staat onrecht matig zou handelen als deze de radiodistributie opheft en niet tegel ij kertijd ervoor zorgt dat de gehele dag bijvoorbeeld via een fin-zender een programma van serieuze muziek wordt doorge geven. Een recht om op de draadomroep aangesloten te zijn bestaat volgens de president van de rechtbank niet Zou het wel bestaan, dan zou het nog be perkt worden door het feit of er plaatselijk nu of in de toekomst ook werkelijk een draadom roep-inrichting bestaat, meende hij. NEDERLAND I 9.15 16.30 17.00 18.45 18.55 19.05 19.50 20.00 20.20 20.30 20.35 21.20 21.55 22.10 22.35 22.50 NOS/NOT Schooltelevisie. Voorlichtingsprogramma Schooltelevisie. KRO De rode autobus. NOS Paulus de Boskabouter. Journaal. Van gewest tot gewest. Socutera, zwakzinnigen zorg. NOS Journaal. P.P. Communistische partij van Nederland. NOS Trekking Staatsloterij. De achilleshiel, tv-spel. Kijken naar kinderen, documentaire serie. Panoramiek. Studio Sport. Den Haag vandaag. Journaal. NEDERLAND I! TELEAC 18.15 Sportleiding-herh. les 2. NOS 18.45 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal. IKOR 19.05 Youth for Christ - Neder land IKOR-KRO/RKK 19.30 Kenmerk; informatie over kerk en samenle ving. NOS 20.00 Journaal. EO 20.21 Dirkie, alleen in de woes tijn, tv-film. 21.40 Nafiri Tuhan, Indonesi sche muziek. 22.10 Tien jaar zaaien maar geen oogst, filmreporta- ge- 22.35 Ars Musica: klassieke or gelmuziek. NOS 23.00 Journaal. TELEAC 23.05 Computerkunde - les 28. DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Aktualiteiten en muziek. 10.25 Parabel. 10.35 Buitenlandse reportages. 11.20 Lili Palmer-ganzpersön- lich. 12.20 Aktualiteiten. 12.50 Persoverzicht. 13.00 Journaal. 16.15 Journaal. 16.20 Barenfang in Hinter wang, film 17.05 Kinderprogramma. 17.55 Journaal. (Regionaal programma: NDR. 9.30 Sesamstrasse. 18.00 Skandinavisch dagboek. 18.30 Aktualiteiten. 18.45 Zandmannetje. 18.55 Nordschau Magazine. 19.26 Graf Luckner tv-serie. 19.59 Programmaoverzicht. WDR 8.20 Schooltelevisie. (9.30- 10.00 Sesamstrasse.) 18.05 Kinderheim Sasener Chaussee, dokumentaire. 18.40 Aktualiteiten. 19.20 Wenneinereinereisetut.) 20.00 Journaal en weerover- zicht. 20.15 Links denken, reportage. 21.00 Die Powenzbande, tv- spel 21.55 Snowprogramma. 22.25 Journaal, commentaar en weerbericht. 22.45 Televisiekritiek 23.45 Journaal DUITSLAND II 16.20 Gymnastiekoefeningen. 16.30 Kinderprogramma. 17.00 Journaal. 17.10 Lassies neue frcunde, jeugdserie. 17.40 Aktualiteiten en muziek. 18.20 Dr. med. Mark Wedmann, tv-serie. 18.55 Homer sagt: Zeus ist an allcm schuld. 19.00 Journaal. 19.30 Sport. 21.00 Journaal. 21.15 Express, tv-serie. 22.00 Die Rainbirds, tv-film. 23.05 Journaal. BELGIË (Nederl.) 16.30 Jeugdprogramma 17.55 Kiri de clown. 18.00 Atelier. 18.55 Instructief programma. 19.25 Yoga. 19.38 Mededelingen en weerbe richt. 19.45 Journaal 20.15 Hier is Lucy, tv.- feuilleton. 20.40 Pano 74, 21.30 Standpunten. 21.55 Kortweg. 22.00 Amusementsprogramma 22.45 Journaal en Wetstraat. BELGIË (Frans). 14.00 Schooltelevisie. 15.45 Schooltelevisie. 16.15 Schooltelevisie. 16.45 Feu vert, jeugdprogram ma. 18.25 Programma over vrije tijdsbesteding. 18.55 Kinderprogramma. 19.00 Paul et Virginie, jeugd- feuilleton. 19.25 Regionaal nieuws 19.45 Weerbericht en journaal 20.15 L'écran témoin, politieke film 23.20' Journaal. FRANKRIJK (Rijssel). 9.00 Schooltelevisie 12.30 Miditrente 13.00 Journaal 13.30-13.35 Beursberichten. 18.20 Au dela des faits. 18.40 Voor de kleuters. 18.45 Mededelingen 18.50 Uitzendingvoordejeugd. 19.15 Mededelingen 19.20 Regionale actualiteiten. 19.40 Mededelingen en weerbe richt. 19.45 Journaal 20.10 Mededelingen 20.15 Les Fargeot (7). 20.30 Legrandechiquier.Amu sementsprogramma Aansluitend Journaal. HILVERSUM 1 TROS: 7.00 Nws. 7 02 (S) Ontbijt-Soos; gevar progr (7.30 Nws. 7.41 Aktua. 8.30 Nws 8.36-8.45 Gymnastiek voor de huisvrouw.) 9.00 (S) Wegwezen, met tips voor trips. 9.30 Van heinde en verre: licht muziek- progr. 10.00 (S) Voor de kleu ters. 1030 Nws. 10.33 (S) Sphinx, progr voor de vrouw 11.45 (S) Café-chantant: liedjes en muziek uit de goede oude tijd 12.26 Meded. t.b.v land- en tuinbouw 12.30 Nws 12.41 Ak tua II 13.15 (S) Sport na sport sportprogr voor de jeugd. 13 45 (S) Radiokoor moderne koor muziek. 14.15 (S) Route - A: ge- var progr. 15.30 Nws. 15.33 (S) After Sesjun. NCRV: 1600 Her vormde middagdienst. 16.20 (S) Klanksnoer: klass. muziek. 17.00 (S) Joost, senehoorspel (3). Overheidsvoorlichting: 17.20 Mens en samenleving, een uitz. van het ministerie van CRM. NCRV: 17.30 Nws. 17.32 (S) Hier en Nu. 18 00 (S) Marinierskapel der Kon. Marine. 18.30 Nws. 18.41 Spectrum: aandacht voor het christelijk organisatieleven 18.46 (S) Met instemming: het lied van de week. 19.00 (S) Pop. klassieken. 19.30 Theologische Etherleergang TROS 20 00 (S) Close up licht muziekprogr 21 15 (S) Specialiteiten a la car te: Promenade Orkest met Ra diokoor 22.30 Nws 22 40 Aktua III 22 47 Liefde in zaken, hoor spel. 23.55-24 00 Nws. HILVERSUM II VARA: 7 00 Nws. 7 11 Ochtend gymnastiek. 7.20 (S) In de Rode Cirkel Actualiteiten en muziek. (8 00 Nws.) 9 00 (S) Licht orkest met zangsolisten. 9.35 Water standen 9 40 Schoolradio 10 00 (S) Radioweekblad. 11 00 Nws. NOS: 11.03 Jazz uit het Histo risch Archief 1130 Spiegel van Duitsland. VARA 12.00 Sint Anna Parochie - Centraal: ge sprekken 13.00 Nws 13 11 Din gen van de dag 13.25 (S) Een middagje Stoomradio 16 00 Nws. 16 03 Samen of geschei den?, dialoog 16.30 (S) Tea for two. lichte muz. 17 00 (S) Me- tropole Orkest. RVU: 17 35 Met het oog op Nederland - Geef ons de Ruimte: een project over ruimtelijke ordening VARA: 17.55 Meded 18.00 Nws. 18 11 Dingen van de dag PP: 18.20 Uitz van de Politieke Partij Ra- dikalen. VARA 18 30 (S) Tekst en muziek: cabaretprogr. 18.55 De Scala 1925-1950: La forza del destino (fragm.j, Verdi. NOS: 19 40 Openbaar Kunstbe zit. 19 50 Den Haag vandaag. 20.00 Nws 20 05 (S) Woensdag avond Muziekmagazine 22 10 En toch - De verpleegkundige die ons toekomt (2), discussie. EO: 22.40 Het woord der waar heid - Theologie naar de H. Schrift. 22.55 Klankbord. 23.05 (S) Postludium: kerkorgelmuz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III Ieder heel uur nws. KRO: 7.02 Drie op je boterham. 9 03 Pep op drie 11 03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 (S) Drie tussen de middag, met om 13.03 Raden maar 14 03 Pop- Kontakt de Theo Stokkink- Show 1603 Hitmeesters: de Vineent van Engelen Show. NOS 18 02 Joost mag niet eten. 19 02(S) Drie loopt achter. 20 02 Woensdag III: lichte platen, sport en actualiteiten 0.02 (S) Metro's Midnight Music. 1.02 Take it easy 2 02 De Meurders Methode TROS: 6.02-7.00 Drie op je boterham. BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nws en meded. 12.08 Swing en soul. 13 00 Nws. en weerber 13 10 Actualiteiten. 13 25 Buitenl persoverz. 13.30 Toneelagenda. 13.35 Swmg en soul. 13.55 Beursber. 14.00 Nws. 14 03 Cultureel en muzikaal magazine (15.00 Nws 16.00 Nws en beursber. 16.10 Inter mezzo. 16.15 Kinderprogr. 17.00 Nws en meded. 17.10 Jazz. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws. 18.05 Uitz voor de soldaten. 18.15 Lekenmoraal en -filosofie. 18 45 Sport. 18 55 Taalwenken. 18.57 Lichte orkestmuz. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Actuali teiten. 19 30 Lichte muz. 20.00 Gezamenlijk progr. van BRT I en BRT II: 20.00 Jeugdprogr. 20.30 Nws.) 21.00 Splinter nieuws. 22.00 Nws. 23.00 Nws. 23.40-23.45 Nws NEW YORK (AP) - Bij Wes- tinghouse Electric Corp, is een beeldscherm ontwikkeld, dat het mogelijk zal maken transistor-tv's te vervaardigen, die even gemakkelijk als de hui dige transistor-radio's meege dragen kunnen worden. uiooq auapejqag 'siqaar uiaojq 'jsrsj qas jaS tEApueq 'leediueeiue] uba uappuu 'uaAoqs5)uq uiejsuiooq 'juage afsef ■puEJjoog jnaiuoui taoA 'jBBduiEBjuBj juBijuaAoq 'dB^rojouj Iml tm m n mooi Qr/ormd riukorQddn bijwrktn.zoddl LUCKY LUKE: DE BLAUWVOETEN OP r ik zal dit tot op de BOCXSAI LIITZ06KEN! IK GB.OOF OORLOGSPAD L niet IM spoken1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15