Eerste element Vlaketunnel wordt op zijn plaats getild Voorzitter AR-Staten- fractie treedt af Serie evenementen in De Vlaanderenhal Goes lyceum groeit als kool UITSLAGEN VAN Cacu Belastin; Veilighi V ergelingsziekte schaadde de bietenoogst SCHMTNGEN Operatie begint vannacht om twee uur Campagne in zuidwesten later Bisdom Breda op derde plaats in daling van misbezoek NOG TE WEINIG BELANGSTELLING VOOR BUURT VERENIGING IN COM- PONISTENBUURT Tweede scheikundelokaal aangevraagd Nettowiii Amsterda Goes Hengstdijk Zuiddorpe St.-Jansteen DRAAIBOEK Wolphaartsdijk OP MEDISCH ADVIES Sluiskil Woensdag 11 september Woensdag 11 september 1974 Het element wordt gevuld met de laatste ballast. markten GOES KRABBEND1JKE, 10 september bramen (4 kg per kr) I en II 107119, per doos I 87, IIX 53—61. Diverse rassen appels Kroet-wit 19.9021,80. Diverse rassen peren Kroet 6,50. James Grie ve KL. I 80-90: 57, 70-80: 55— 64 65-70 43. KL. II «0-90: 42—54, 70-80: 36—59, 65-70: 28—42, 80-90: 42—54, 70-80: 36—59, 65-70 28—42, 80-90X: 41, 70-80X: 24—44, 65-70X: 19,90—34. James Grieve Lired KL. I 70-80: 63—67, 65-70: 45—51. KL. II 80-90: 46—56, 70-80: 48—50. 65-70: 36—38, 80-90X: 35, 70 80X: 27—41. Tydeman's E.W. KL. I 80-90; 93—96, 70-80: 103—108, 60-70: 3471. Ingrid Marie KL I 70- 80: 61, 65-70: 46. KL. II 80-90; 39, 75-80: 43, 70-75: 37, 65-70: 24 Lobo KL. I 80-90: 57—59, 70-80: 52. 60-70; 29. Cox's Orange Pippin KL. I 85-90: 74, 80-85: 76—80, 75-80: 83—86, 70-75: 86,60—90, 65-70: 75—77. KL II 80 85 56—78, 75-80: 51—87, 70-75: 51—96, 65-70' 38—76. KL. I geel 80-85: 136, 75-80: 126—139, 70-75: 123— 132 65-70: 100—115. KL. II geel 80-85: 118—120, 75—80' 119—134, 70-75: 118—129, 65- 70: 101—106, 65-75X: 6L Kar mijn KL. II 90 en 71, 80-90* 82. Ellison's Orange KL. II 80- 85: 51, 75-80: 40, 70-75: 45, 65- 70: 31. Transp. de Croneels KL. II 85-95: 25, 76-85: 28, 65- 75: 199,90. Conference KL. 1 70-75: 4345, 65 70: 4449 60-65 4044, 55-60: 1536 KL II 50-55: 15—25, 60-70X 20,60, 50-60X: 15,70. Beurre Hardy KL. I 70-80: 5663,70, 65-70: 42,6046, 60-65: 2933 KL. II 75-80 43, 70-75: 40—48, 65-70: 3642, 60-65: 2431, 55-60: 19,70—21,30, 70-80X: 25,50, 60-70X: 21,30, 50-60X' 21,30. Tr. de Vienne KL. I 80- 90: 59—62, 70-80: 66—71, 65- 70: 62—73, 60 65: 68—71. KL. II 80-90: 5961, 70-80: 5269, 65-70: 38—66, 60-65: 38—64, 55-60: 31—55, 50-55: 22—42, 60-70X: 21,30—24, 50-B0X: 21,3024. B. Louise d'Avran- ches KL. I 70-75: 63—65, 65- 70: 65—68. 60-65: 62,60—66, 55-60: 39-41,30. 50-55: 26— 41.30. KL II 70-75: 53, 65-70: 52—53, 60-65: 47—51, 55-60: 3436, 50-55: 15—22, 60 70X: 28, 50-60X: 15,70. Beurre Le brun KL. I 70-80: 29, 60-70: 29—30, 55-60:13. Seigneur d'Esperen KL. I 65-70: 82, BO BS: 67, 55-60: 43. Reine Victo ria I 170. II 10—110, grof 80— 190, fabriek D-60. Reine Cl. d'Althann I 170, II 70, grof 180. Warwick Drooper grof 16100. Dubb. pr bonen IIX 84115. II 6585. Aardbeien per doos I 86100. II 58. Met ingang van deze week zal er op vrijdag geen fruitveiling worden gehouden. TERNEIJZEN. 10 september Tomaten IA 5,28, IB 5, IC 4.35. IA rood 5.325.46. IB rood 5.11—5,27. IC rood 4,85. ICC rood 2.50. IIA 2.52—3.05 IIB 282, IIC - Bramen indus trie 1.07—1.18 GOES, 10 september Gra nen, zaden en peulvruohiten. Alle prijzen boerenscboon en franco leve-ringsplaats. Tarwe basis 16% 37,25 37,75 per 100 kg, Gerst basis 16% 32 39 per 100 kg, haver 34 36 per 100 kg, groene erwten tot 95 Der 100 kg, schokkers tot 97,50 per 100 kg. kapucijners tot 82,50 per 100 kg. Exclusief B.T.W. Aardappelen Bintje, veldgewas af boerderij op auto geleverd 7 per 100 kg. Voederaardappelen 6 per 100 kg, afgehaald op auto gele verd. Exclusief B.T.W Uien: Uien, onafgestaart op auto ge leverd 7—8 oent per kg. Voor directe levering 811 cent per kg. Exclusief B.T.W. Vlas: On- gerepeld, goede kwaliteit op auto geleverd 2839 cent per kg. Afwijkende partijen 18' 28 cent per kg. Uit de schuur geleverd 3742 cent ver kg. Gerepeld tot 45 cent per kg. Exclusief B.T.W. Hooi en stro: Weidehooi 150 175 per 1.000 kg, luzernehooi 200 per 1.000 kg. erwtestro (kleine winterprijs) 110 120 per 1.000 Kg, erwtenstro (kleine groene) tot 80 per 1,000 kg. schokkerstro tot 70 per 1.000 kg. Deze prijzen gelden voor goede kwaliteit. Exclusief B.T.W. MIDDELBURG, 9 septembei Aardappelen: bintje: bon ken 17—18, grote 18—19, drie lingen 7—9, kriel 11—21; Koop-mans blauwe: grote 17 19, drielingen 6, tomaten Al 73—98, B I 82-91- C I 42—63. B B I 59. A II 42, B II 61; netmeioenen 4099: druiven 200—225; bramen per ds 55; pruimen: Reine Victoria 23 149, Reine Claude d'Althan 102197, paprika per stuk 1129; James Grieve: 80-85 46, 70-80 47—67, 65-70 40—56, James Grieve lired: 65-70 56 60, Tijdeman's E.W. 80-85 99, 70-80 86, 65-70 61. 60-65 53— 70; Transparant de Concels: 75 48, 65-75 30; James Grieves: III grot 23 Benoni: 70-80 115, 65- 70 87. 60-65 62. 55-60 22, Pré- coce de Trévoux: 60 20; 55-60 15. Clapp's Favourite: 75 33- 53, 65-75, 38-40: Beurré Hardij 70-75 51—57. 65-70 38—47; 60- 65 33—41: 55-60 23. II D 20— 21; Bon Louisse d'Avranches: 65-70 48, 60-65 54. 55-60 23-29. III grof 35, III fijn 17, Tri- omphe de Vienne: 60-65 40. Groenten: Sla 1012: andijvie 1318; postelein 3540; pronkbonen 3581; prinses- senbonen 45129; s nijbonen 79- 118; snijbonen krom 48; prei 5267; kroten per bos 1719: kroten per kg. 1830; waspeen 71; breekpeen 11 18; wittekool 2527; rode kool 1441; groene savooye kool 8,531; spitskool 1935; ra barber 914; ramenas 14: blauwkoprapen 1428: peter selie per kistje 188225; sel derij per bos 1316; uien per kg. 5 ^24; radijs 26; komkom mer., 76-91 II 18—25, 61-76 I 24—28 II 16—26, 51-61 I 18- 24—28, II 16—26. 51-61 18- per kg. 16-18, krom per kg. 23; bloemkool 3 109, 4 61 116. 6 38—82, 8 23—62; augurken A I 91, II 101, C X 49,. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM-ROTTER DAM De bietencampagne begint dit jaar in Zuidwest- Nederland een week later, dan in het noorden en westen. Dat is een gevolg van de niet zul ke beste oogstverwachting in West-Brabant en Zeeland. Door het droge voorseizoen zijn de bietenplantjes niet op tijd ontkiemd en bovendien hebben de bieten erg geleden van de vergelingsziekte. Maar de situatie verschilt enorm van bedrijf tot bedrijf, waar door de uiteindelijke oogstver- wachtingen nog moeilijk te schatten zijn. De inzichten van de Suiker- Kampioen Na de vierde en laatste clubwedstrijd van de hengelclub „de Vogel" zijn de winnaars van de hiervoor beschikbaar gestelde prijzen bekend. De prijzen zullen tij dens een algemene vergade ring van de vereniging worden uitgereikt. De uitslag van het clubkampioenschap is als volgt: eerste prijs; L. Steven- daal, Hengstdijk, tweede prijs: G. Mangnus. Boschkapelle, derde prijs: P. Rheel, Sint Ni klaas, vierde prijs: C. Muller, Stoppeldijk, vijfde prijs: O. de Vree, Stoppeldijk. Nieuw rijwielpad Het nieuwe drie meter brede rij wielpad vanafde Kinderdijk naar de Zijpsendijk aan de buitenkant van de langs de provinciale rijweg staande bo men, is gereed. De aanslutin- gen op de in het verlengde liggende rijwielpaden zijn klaar er. het oude rijwielpad is opgebroken, zodat men van het nieuwe pad niet mag, maar moet gebruik maken. Het oude pad was slechts een meter breed, zodat men met veel moeite elkaar kon passe ren. Schieting De schuttersso- ciéteit Sint-Jan houdt op za terdag 14 september een schieting óp twee staande wippen bij café „Sport". De schietinig begint om halfdrie- Unie en van de Centrale Sui ker-Maatschappij (CSM) lopen parallel wat betreft de toe stand te velde. In concrete cij fers gaan de voorspellingen wat uiteen, al zijn beide sui ker-giganten het erover eens dat de laatste proefrooiingen nog tot een gematigd optimis me aanleiding geven- Maar terwijl de Suiker-Unie uitgaat van een indicatie van 42.47 ton wortelgewicht per hectare met een suikergehalte van 14,16 procent, wat wel zal op lopen tot 45 a 46 ton blijft men bij de CSM iets onder de 45 ton en hoopt men een lan delijk gemiddelde van 16 pro cent. suikergehalte te halen, wat nog beter zou zijn dan dat van vorig jaar, toen het 15,30 procent beliep. Maar de Sui ker Unie merkt op dat het gemiddelde over de afgelopen tien jaar 14,14% suikergehalte beliep bij een wortelgewicht van 41,14 ton. De CSM hoopt van 44.9'5 hectare 2085.000 ton te oog sten. Bij de Suiker-Unie gaat men uit van 71-475 hectare met een opbrengst van 3.181.000 ton- De Suiker-Unie- fabrieken te Dinteloord, Ze venbergen, Roosendaal, Put- tershoek en Sas van Gent be ginnen de slag op 23 septem ber, die te Groningen op 18 september. Op laatstgenoemde datum beginnen ook de CSM- bedrijven te Vierverlaten en Halfweg. Steenbergen en Bre da starten op 21 september- Sas van Gent op de 23e. Beide concerns hopen voor Kerstmis de campagne beëindigd te hebben. (Van een onzer verslaggevers) GOES Morgenocntend om twee uur worat het startsein gegeven voor het alzinaen van het eerste deel van Ue Vlake tunnel in het kanaal door Zuid-Beveland. Dan zullen de lieren op de pontons Flip, Els, Han en Oré het 125 meter lange, 30 meter brede en 8j meter hoge zinkclement, dat een gewicht van 300 ton heeft, behoedzaam optillen en naar de zinkgleuf varen. Met behulp van zware ka bels die aan bolders op de wal bevestigd zijn worden pontons en tunnelelementen gema noeuvreerd- Vanaf vijf uur donderdagmorgen zal de scheepvaart op het kanaal ge stremd zijn- Op 26 september wordt het tweede tunneleles- ment op zijn plaats ge bracht. „Als alles naar wens ver loopt zal het afzinken van het eerste van de twee tunnelde- len in 28 uur zijn beslag kun nen krijgen", zegt de heer C.G- Purmer, projectleider van rijkswaterstaat voor de Vlake tunnel- Tot dusver zijn de werkzaamheden volgens sche ma verlopen- In augustus 1972 werd de eerste schop voor de tunnelbouw in de grond gesto ken. De heer Purmer: „We hopen begin 1975 met de ruwbouw gereed te zijn en als er niets bijzonders tussenkomt kan de tunnel op 1 juli volgend jaar voor het verkeer worden opengesteld". Voor de af zinkingsoperatie van komende donderdag is een minutieus draaiboek samenge steld, want er mag niets aan het toeval worden overgelaten- Omstreeks vijf uur donderdag morgen zal het zinkelement in de takels van de vier pontons boven de zinikgleuf worden gedraaid- Op tien meter af stand van de zinkgleuf zal het tunneldeel op de bodem van het kanaal worden neergela ten, een karwei waarvoor on geveer zeven uur is uitgetrok ken. Vervolgens wordt het beton nen zinkelement met zijn wa terverplaatsing van 30.000 ton voetje voor voetje op zijn zinkbedekking gedeponeerd. Later wordt onder de twee tunnelelementen een 50 centi meter dikke zandfundatie aan gebracht- Wanneer de tunnel- delen eenmaal definitief op hun plaats zijn gebracht zal elk element verzwaard worden tot 25Q0 ton. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Nauwelijks een dag na de publicatie van de voorlopige cijfers over het zondagse misbezoek door het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut komen de definitieve cijfers deze a) logenstraffen. Niet Roermond heeft de hoog ste daling, maar Haarlem (drie procent), Rotterdam (2,9 percent), gevolgd door Breda met 2,3%. Dan volgen de bisdommen Groningen (twee percent). Utrecht en Den Bosch (1,7 percent) en tenslotte Roer mond met 1,5%. Gisteren nog heette het dat Roermond de sterkste daling in het rooms- katholieke kerkbezoek liet Uit de definitieve cijfers blijkt voorts, dat het kerkbe zoek het hoogst is in het bis dom Groningen met 45,2 pro cent. Dan volgen Utrecht met 42 procent, Den Bosch met 37.4 procent, Roermond met 36,2 procent. Breda met 33,3 procent, Haarlem met 30,2 procent en tenslotte Rotterdam met 25.4 procent. Koorschool B. en W van Goes hebben besloten het ge bouw van de stichting Zeeuw se Koorschool in Goes-Zuid aan te kopen. De koorschool zal de benedenverdieping van de r.k. pastorie huren. Crossbaan Op een ver zoek van de autorally cross club Zuid-Beveland om te mo gen crossen in de Goese Pol der hebben B. en W. van Goes afwijzend beschikt. Om de vereniging toch te helpen zijn twee andere terreinen ge noemd waarover met de cross club van gedachten zal worden gewisseld- Bejaarden B en W. van Goes zullen de gemeenteraad voorstellen een krediet be schikbaar te stellen voor de aankoop van een biljart voor de bejaardensociëteit in Kat- tendijke- Hiermee is een be drag van f 4500 a f 5000 gemoeid. Het biljart zal ge plaatst worden in 't Blok huis. Cursus Op dinsdag 17 september begint in Goes de opleiding voor het diploma Nederlandse Bedrijfscorres- pondentie. De cursus gaat uit van de commissie voor voort gezet onderwijs te Goes- De mondelinge lessen worden ge geven in het gebouw van het Goese Lyceum en wel eenmaal in de week, vermoedelijk op dinsdagavond- Aanvang 19.30 uur. De cursus omvat 74 lesu ren Nederlands en 12 lesuren handelskennis. Het examen wordt in juni volgend jaar af genomen door de stichting Ne derlandse Associatien voor Praktijkexamens- Het lesgeld bedraagt f 225. Aanmeldingen en nadere inlichtingen bij af deling onderwijs, Stadskantoor tel. 01100-8610. Massee Het groothandels bedrijf Koninklijke Handel maatschappij wed- J.C. Massee en zn. b.v., dat haar hoofdzetel in Goes heeft, heeft in Dor drecht aan de Kamerlingh On- nesweg de tweede vestiging in gebruik genomen. Het Dordtse bedrijf geeft werk aan twintig mensen. Er is met het oog op uitbreiding in de toekomst ruimte gereserveerd voor circa 50 werknemers De Dordtse vestiging van Massee heeft een uitgebreid assortiment op het gebied van sanitair, een- artikelen, koelkasten, fornui- heild onder slechte weersom- zen. .ijzerwaren, huishoudelij ke apparaten e.d. Viswedstrijd De visserij en hengelsportvereniging De Zandkreek te Wolphaartsdijk hield onder sleohte we ersom- standigheden de vijfde compe titiewedstrijd in de Ooster- schelde bij Kats. De 60 deel nemers vingen 19 palingen, de platvis liet verstek gaan- De eerste paling werd gevangen door J. Harinck. De prijzen werden als volgt verdeeld: 11 T. Klippel, 2 J- Sinke, 3 G. Verschiere, 4 C. Schrier, 5 J. Goetheer. De stand voor het koningschap is 1 Jan Sirake 2630 punten, 2 D. Slabbekoorn 2045, 3 M. Meijaard 1889. De volgende wedstrijd is op 19 oktober a.s- (Van een onzer verslaiglgevers) TERNEUZEN De heer W. Huson uit Terneuzen zal per 25 oktober op medisch advies terugtreden als lid van de Pro vinciale Staten van Zeeland Hij maakte sinds 1966 deel uit van dit college- De heer Huson is voorzitter van de AR-frac- tie- Hij zal worden opgevolgd door de heer G.J- de Jager uit St. Philipsland. De heer Huson is hoofd van de vestiging vain de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Terneuzen- (Van onze verslaggever) SAS VAN GENT- Nadat het enkele weken wat stiller is geweest in de Vlaanderenhal in Sas van Gent, staat er voor de komende maanden weer een serie aardige evenementen op het programma, zodat weer heel wat Sassenaren de hal zullen bezoeken. De rij wordt geopend door een publiek-trekker van de eerste orde. Van 27 september tot en met 1 oktober aanstaan de wordt in de 'Vlaanderen' de Expo Sas 70 gehouden- Dat is de nu reeds traditionele middenstandsbeurs. Naast het gebruikelijke werk van mid denstanders met standjes, zal er ook een attractief amuse mentsprogramma gepresen teerd worden. Ook voor het tweede evene ment zal ongetwijfeld belang stelling in Sas en omgeving bestaan. Op 4 oktober komt het Hulster Gemengd Koor naar de hal om er een concert te geven. Het koor staat uiter aard weer onder leiding van Jo Ivens. Voor deze gelegen heid zullen de Hulster zangers en zangeressen op de piano worden begeleid door de Bre dase pianist-organist Tiin van Eyk. Van 10 tot en met 12 okto ber komen de postzegellief hebbers aan de beurt. Dan wordt er in de Vlaanderenhal een internationale postzegel- - jilbeurs georganiseerd door de Zeeuwsch-Vlaamse filatelis ten. Een dikke week later vloeit het bier rijkelijk in de hal. In samenwerking met de carna valsvereniging de Betekoppen wordt er een Vlaamse Kermis gehouden. De carnavalsvere niging neemt ook de organisa tie van het alfde-van-de-elfde- bal voor zijn rekening. Dat festijn vindt plaats op no vemtoer. Tussendoor ie er ook nog een internationale wed strijd doelschieten, te weten op de tiende november. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Een 20-tal mensen heeft gisteravond een vergadering bijgewoond in buurthuis De Soete Inval in de Beethovenstraat om de moge lijkheden te bespreken een buurtvereniging van de z.g. Componistenbuurt op te rich ten. De aanwezigen waren hier allen voor, doch vonden de opkomst te gering om di rect maar tot stichting van een vereniging en tot het kiezen van een bestuur over te gaan- Besloten is nu een enquête formulier op te stellen, waar' mee men de bewoners van de Willem Andriessenstraat, de Peter van Anrooylaan, de Bernhard Sweersstraat en de Bachlaan en de daartussenlig- gende straten een aantal ge richte vragen voor wil leggen. Uit de vergadering bleek gisteravond, dat in de buurt nog wel wat problemen liggen, zoals klachten over de centra le verwarming in de woningen en wensen op het gebied van speelgelegenheden voor de kinderen etc. Ook kwam als suggestie naar voren een niet meer in gebruik zijnd stook hok, dat centraal in de be doelde buurt ligt, een nieuwe bestemming te geven als buurt huis. Met de betreffende in stanties zal contact worden op genomen als de enquête is uit gewerkt. Tevens hoopt men na de enquête een goed inzicht te hebben in alle wensen die le ven onder de bevolking van deze wijk in Terneuzen-Zuid en een idee te hebben hoe men staat tegenover een even tueel op te richten buurtvere niging. (Van een onzer verslaggevers) GOES Het slaan afgelo pen maandag van de eerste paal voor het tweede gymnas tieklokaal van de rijksscholen gemeenschap het Goese Ly ceum illustreert dat het aantal leerlingen van deze school nog steeds gestaag groeit- Bij het begin van het nieuwe school jaar waren 575 leerlingen in geschreven, 33 meer da nvorig jaar- Inmiddels is bij het rijk de aanvraag om een tweede scheikundelokaal ingediend. „Wij hebben dit tweede scheikundelokaal, ook voor on ze biologielessen, dringend no dig"', zegt dr- A. Schaper, de rector van de rijksscholenge meenschap het Goese Lyceum- Hij voorziet verder dat, wan neer de huidige groei van het leerlingenaantal aanhoudt, er binnen vijf jaar een derde le raar lichamelijke opvoeding aangetrokken zal moeten wor den Hoe snel het volgen djaar 110-jarige Goese Lyceum is gegroeid blijkt uit het feit dat de school in 1964, het jaar waarin dr. Schaper tot rector werd benoemd, nog maar 350 leerlingen telde. Het is alweer vier jaar geleden dat men zijn toevlucht. tot noodlokalen moest nemen om de aanwas van leerlingen te kunnen op vangen- Om grond voor uit- Dreiding van het scholencom plex zit het lyceum niet verle gen. Dat is nog voldoende-op het terrein voorhanden. Rector Schaper is bijzonder te spreken over de activiteiten van de oudercommissie". Dankzij de financiële steun van deze oudercommissie heb ben wij drie talenpractica kunnen aanschaffen- Ook .net andere leermiddel-en, die door het rijk niet worden betaald, springt de oudercommissie bij et daar kan je natuurlijk al leen maar blij om zijn- Binnenkort. zulle n de jaar lijkse reizen voor de leerlin gen van de hogere klassen naar Rome, West-Duitsland en Frankrijk worden uitgebreid met een bezoek van een week lan Engeland- Deze trips zijn ledoeld om de leerlingen meer vertrouwd te maken met de taal van het te bezoeken land. Ten vast punt op het school programma is ook de werk week begin april in Amster- ia-m waar diverse culturele nanifestaties bezocht wor den Tenslotte heeft het Goese Lyceum ook nie t te Klagen over vacatures in liet docen- tenkorns Tal van middelbare scholen kunnen dat niet na zeg-gen Tenslotte zijn voor ri tievelijk 30 november en i december een kinder- en '!l personeelsfeest gepland £1 gelimatig vinden in de Vla I derenbal schietingen op de'"!'! gende wip en bowlinjjjl strijden plaats. 'S-HEERENHOEK De ',v l enigde Schutters van Vlw| renhoek gaven een demonstn tieschieting op de wip, er waren 32 schutteiTj len uit 's-Heerenhoek. schietiing gin-g op punteif uitslag: 1. P. de Jonge met t| punten, 2. H. v. d. Dries vat Concordia met 8 punten A.A. M-artens van Vios mé: I punten. 4. J. Boonman van yj. os met 6 punten, 5. C.P. jv mermans van Vios met 6 jug ten, 6. F. Koens met 5 punten, 7. B. v.d. Dries van Eens, zind-heid m-et 4 punten, 8 LI d-e Kraker van Vios met punten, 9. C Boonman van Vrijs Schutters met 4 punten. 10. A. v. d. Dries van Vrije Schutters met 4 punten. Me een prijsuitreiking en een i monstratie voor en door de| jeugd werd deze middag sloten. 'S-HEERENHOEK handboogvereniging „Vios" gsi en schieting op de staande wip. Van 12 verenigingen wa-, ren 53 schutters aanwezi; L Voor deze scliieting waren ji poul-arden beschikbaar. Uitsla;: van de eerste wiphoofdvogel J. Koens van Victoria Kwadendamme: 1ste zijvogel J. Beulens van Victoria i Kwadendamme; 2de zijvog» W. Voet van Soranus uit Helt kienszand; 1ste bovenka! Looy van Victoria uit Kwal dendamme; 2de bovenkal f.| de Baar van Willem-Teil uil Ovezande,1ste onderkal v.d. Dries van Vios uit 's| Heerenhoek; 2de onderkal 1 v. Kempen van Spes-Nostr udt Ovezande: 1ste klep J. i Rijke van Edele-Handboo; uil Oudelande: 2de klep C. West-L dorp van Eensgezindheid aitl 's-Heerenhoek: 3d-e klep ij PlatscHorre van Zorgvliet Ellewoutisdijk. Meeste kien. vogels J. v.d Dries van Vios_ uit 's-Heeren-hoek, zen vo* gels. Uitslag va-n de tweede wip: lste noofdvogel J. Boonman van Vios uit 's-Heerenhoela 2de hoofdvogel B. de Jongq van Concordia uit 's-Heere hoek: lste zij vogel C. vi Guchte van Spes-Nostra uilj Ovezande; 2de zijvogel Voet van Soranus uit Hein- kenszand; 3de zij vogel G. Ver*l heyke van Zorgvliet uit E>| woutsriijk; 4de zijvogel W. i J-onise van A.D.L.M. uit Kwal dend-amme; lste kal J. de Ri)'| ke van Edele-Handboos Oudelande: 2de kal W. Vod van Soranus uit Heinkenszantl 3de kal. A. Boonman van Vrije Schutters uit 's-Heerenhoe 4de kal S. Beulens van Wj ria uit Kwadendamme. Meeste] kleine vogels C. Timmer» van Vios uit 's-Heerenhoei| acht vogels. VLISSlNGEN De boogverennging „Eendracht^ gaf een schieting op de liggen de wj-p. door het slechte wea wa-s men genoodzaakt om dij schieting van de staande pen binnam te houden. Het gebouwde clublokaal op terrein tt Rithem kwam d; bij goed van pas. Er water.! siecuts 21 scnutters, er w-)| op één liggende wip ge: op twee stel ho-ge vogels, fj uitslag: hoofdvogel A. de J 'T ge-Rijk van Willem-Tel' iit| Ovezande. 2de hoofdvogel -1 van t Westeinde van Soranuil uit Hemkenszand, bij loK-f lste zijvogel J. de Box -:| Doel naar Hoger uit phaartsdijk; 2de zijvogel '1 Ossewaarde van Doel naar®'! ger uit Wolphaartsdijk "I zijvogel F. Koens van Sp*! Nostra uit Ovezande: 4de 'l vogel D de Pauw van D®| naar Hogei uit Wolphaat*"! dijk, bij ioting lste kal C. '-<'1 't Westeinde van Soranus -1 Hoinkeeswrmd 2de kri I Martens van Vios uit j renhoek, 3de kal E. Engles v^°| Eendracht uit Vlissinge»! I kal J. de Sox van Dw' °3" I Hoger uit Wolphaartsdijk. *1 de l-aatsten bij loting. I kleine vogels A. Martens '- J Vios u-, c-Heerenhoek ;'l vogels. De vliegendevori j Vios nu De vlieg—- prijs wa.- voor A. de -Ij? 1 Rijk van Willem-Teil uit 1 zande Kauron - Aar de Kaar1'°!|| gehouden in café Atlanta I men 50 kaarters deel I speeid werd om vleespri" en de u'tslag was ab volP 1. de he»* Vermast. S-^l 50 p.. 2. G van Asse' I nek» tB> .18 o. 3 fevWU| Dr M-ayei «t .i =kil 14 p- p£\ HAAG De opbren van de niet-kohierbelastinj in de eerste helft van tajf ongeveer anderhalf n jjrd gulden achtergebleven ge lielft van de jaarrami zoals ze in de voerjaarsn ij gepresenteerd. Eind juni w ruim 46 procent van die rami ontvangen. In de voorgaai jaren was dit percentage gem geld ruim 47. Ofschoon bijzondere omstand heden in de eerste maanc van dit Jaar tot de huid opbrengstontwikkeling h< ben bijgedragen, moet grond van de stand van opbrengsten op 30 juni worden aangenomen, dat de ge voorjaarsnota gepresente ge iaarraming inzake de ni kohïerbelasting iets te op mistisch is geweest, aldus BRUSSEL (ANP) De Eu pest- Commissie, liet dageli, bestuur van de EEG, orgai seert, samen met de lidstaf en dc sociale partners, veiligheidsweek voor de lar bouw. Deze zal gehouden w gen van 15 tot 22 septemb Het hoofdthema van die we is veilige landbouw in Euro Doe) van deze actie is e extra dimensie geven s (Van onze redactie binnenland). ROTTERDAM De int nationale Industriële gri Hunter Douglas heeft in eerste halfjaar van 1974 i netto-omzet geboekt van 443-6 min. in denelfde peril van 1973, wat een stijging r 19 pet. betekent. De netf winst (na aandeel derden D1I\SDA| le kolom slotkoersen Actieve aandelen Handel en industrie AKZO tb AÜN t IU0 AfiiKo i BV A aan) li u ti t 35b Deli au., I W Dorduclw i 86 DordUtcfK Pt Hewekeo t Cft BetiteBeo Uj 80 H A.L.tlold 100 Hoogov t 86 HYA Mljes HVè A plue Kec KNïslVl eert 1.100 KJ.Al r UK) Koo OUt i 86 MatJVed t J6 Ommeren Lert Philips i 16 Robeco i M) RuIIIK-O i 80 Scheep» t t 50 Lnllevet t 80 52,50 50.M> 210,(X. 204.00 54,01 53,40 212.U0 100.20 100,00 04,00 92.30 92.00 91,50 147.50 143,10 147.00 137,00 69.00 67.00 66.60 66.10 58.10 57,00 I 115.00 107.00 42.00 42.50 73,00 56 J0 309.00 24 40 /2.40 54,70 296,00 23,60 153.00 151.60 97.50 9600 123.20 12200 82.00 f Actieve obligatie staatsleningen 10.50 Ned 14 100,50 i00.40 8.OU id 66 83,20 83,30 8.0(1 «1 JO-Bfi 83,00 83,20 8.00 ld >1-06 81,90 82,00 8.00 ld >01 41,70 91.90 8.00 id )0U 86.70 86,70 8.00 id >üiu 86.30 86,70 8.00 ld 60*76 98,20 98,80 8,00 ld lü-77 97 JO 97.40 7.75 id >1-06 79,80 80.00 7.75 ut >8.03 79.00 79,40 7.75 id >0.78 96.40 96,20 7.50 id 60.04 80,00 80,20 7.50 ld >1.06 7 8.80 79,20 7.50 ld 72-07 78,00 78,00 7.50 id 71-81 90.00 90,10 7.20 id >2.07 76,00 76,10 7.00 id HKI-Bl 80.20 80,30 7.00 ld 6611 79,a 79.80 7.04) ld 60.04 77,10 77,20 6.50 ld 681*03 75,05 75,20 6.5U id 68U 74 70 74.9C 6.50 id 68111 74,20 74.5C 6.50 id 681V 74.00 74,2(] 6.2a ld 66-01 79,00 79,1(1 6.25 uj 67*02 74,00 74.ld 6.00 id 67-02 73.30 73.3d 5.75 id 651 90 76.60 76,7^ 5 75 ld 6511 77,40 77.H 5.25 ut 641*89 75,20 75,2* 5.25 ld «411 76,10 76,üj 5.00 id 64-04 70,20 70,3 6-511 id 5H.H3 82,20 82, a 4.50 ui 50-80 72.70 72 9 4.50 id «01-85 79,00 79.2 6.50 ul 6011 70.80 70 <■50 id 63-08 88,60 68, d 4.?5 ld 50-84 79,30 79,4 4.25 to «0-90 70.30 70.3 !0 61-91 69.50 69.9 4.25 id 681 67.20 67,2 4.25 lo 6311 66,70 66,1 4.W: id 86 74,90 74 4 4.0t» id 6Z-92 67,40 67,1 3.75 ld 53 -13 66.20 66,1 1.50 id 47 61,90 61,1 *•50 ld 51 76 95,40 95,1 7.50 Id 7111 81,00 8iJ 3.50 ld 53^13 75,20 75\ 3.50 id 59,00 59] 3J25 ld 48-08 64,8( 64] 3.25 ld Nb 90 64 30 641 3J* ld >4 04 63,80 63|

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6