VERMAGEREN met WEIGHT CONTROLLERS 2.98 NU 1.29 1.79 1.69 V. d. HEIJDEN *n Kille zomeravond WASDROOGAUTOMAAT dr M. VA 10% KORTING SC Dimplex t KLEINTJE INGANG VRIJ Jong belegen KAAS ERWTENSOEP LÖ7 PILCHARDS nu voor: 7# VISSTICKS van 2.15 voor 3.98 12.75 domo vanillevla 375 tova dessertsaus WASEMAFZUIGKAP NU VAN 356 VOOR 256,- BRESKENS - M+1521 t f Wij vernamen dat u het voornemen had uw tapijt te vernieuwen. INLICHTINGSAVOND „HOE GEWICHT TE VERLIEZEN EN HET ER OOK AF TE HOUDEN" Margarine 1 IA Worteltjes Rookvlees 1 OQ James Grieves nu; 7* Tonge worst QO Bloemkool WARENHUIS HULST St.-Jansteen S»& w.-Hl Sluiskil de schep ELECTdBE een uitkomst CREDA ERRES i BAUKNECHl iflK I MIELE TIJDELIJK NU VOORDEELPRIJS 1 SPECIALE -a. I aanbieding Terneuzen DORPSSTRAAT 53 TELEFOON 01172-1'*' Woensdag 11 september 1974 Op 13 september 1974 hopen onze ouders, opa en oma L J. CLARISSEN en J. CLARISSEN - KARELS hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Sehoondijke, september 1974 Kon. Wilhelminastraat 6. Op zondag 15 september a.s. hopen onze ouders R. VAN BASTELAERE E. VAN BASTELAERE - JANSSENS hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 14 september van 16.00 tot 18.00 uur in cafe taria „Emans" te Westdorpe. Hun dankbare kinderen Luc en Rosetta. Vlissingen, september 1974. Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden, na voorzien te zijn van de Sacra menten der zieken, van mijn zorgzame man en onze lieve vader, opa en broer, de heer EDUARDUS CORNELIS MARIA ROELANS echtgenoot van mevrouw Anna Cornelia Tieleman geboren te Ossenisse 2 mei 1895, overleden op 10 september 1974 in het LiduinaTZiekenhuis te Hulst. Groenendijk: A. C. Roelans-Tieleman Rotterdam: R. Pouwels-Weesepoel A. Pouwels kinderenen en kleinkind Sluiskil: A. van Hecke-Roelans P. van Hecke en kinderen Graauw: A. Roelans A. Roelans-Rijnaard en kinderen. De gezongen uitvaartdienst gevolgd door de ter aardebestelling, waartoe u beleefd wordt uitge nodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Martinus te Groenendijk op vrijdag 13 september a.s. om 10.30 uur. Samenkomst in het bejaardenhuis te Groenendijk om ca. 10.15 uur. Rozenkransgebed donderdagavond om 7 uur in de parochiekerk te Groenendijk. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid in het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst, na het ontvan- s gen der H. Sacramenten der Zieken, mijn dier- 1 bare echtgenote, behuwdzuster en tante HELENA VIRGINIE HOEBEKE echtgenote van Cyrillus Verschelden in de leeftijd van 73 jaar. Cyrillus Verschelden Familie Verschelden Familie Hoebeke Zuiddorpe, 9 september 1974 Hoofdweg Noord 22. De plechtige uitvaart, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de paro chiekerk van O. L. Vrouw Tenhemelopneming te Zuiddorpe op donderdag 12 september om 10.30 uur. Samenkomst aan de kerk. Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt want het zijn er velen t Na een leven vol liefderijke toewijding aan zijn gezin, ontviel ons heden zacht en kalm, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, onze innig geliefde vader, groot- en overgrootvader, de heer JACOBUS VERMUE weduwnaar van Nathalie Maria Mabesoone geboren te Kruiningen op 8 april 1886 en over leden te Oostburg in het Sint Antonius bejaar dentehuis op 9 september 1974. Groede M. B. van den Kerckhove-Vermue G. L. Ch. van den Kerckhove Westkapelle (B.) H. J. Vermue M. M. Vermue-de Keyser Oostburg M. C. Buysse-Vermue M. C. Buysse Herveld (Gld.) J. H. Vermue O. Vermue-Apers Oostburg J. J. Vermue M. A. Vermue-de Cock Winsum (Gr.) L. H. Vermue I. Vermue-Lievens Sehoondijke P. L. Vermue G. M. Vermue-de Cock Watervliet (B.) G. C. Baecke-Vermue R. F. Baecke Zijn klein- en achterkleinkinderen Familie Vermue Familie Mabesoone Oostburg, 9 september 1974 Langestraat 47. Corr.-adres Burg. Evenaerslaan 20, Groede. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestellling, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donderdag 12 september a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Eligi- us te Oostburg. Eucharistieviering woensdagavond om 19.00 uur in de parochiekerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het Sint Antonius bejaardentehuis. Bezoek van 19.00 - 20.00 uur. DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van medeleven ondervon den bij het overlijden van onze dierbare vader ANTONIUS DE MOOR betuigen wij langs deze weg aan allen onze wel gemeende dank. Wed. E. de Moor-Krieckaert St.-Jansteen, september 1974. Familieberichten uit andere bladen Overleden Rilland Bath: Boudewijn Boutese (75) echtgenoot van Ma rina Schrijver; Koudeker- ke Willem van Aller (78) weduwnaar van Alida Jongh; Krabbendijke An- thonie Sinke (82) weduw naar van Maatje Wisse; Kapelle: Sara Koeman (86) weduwe van J. Rot tier Hoedekenskerke: Oornelis van Da-mme (82) weduwnaar van Maria Schout. Daarom hebben wij voor u een geheel nieuwe kollektie tapijt in gekocht van at onze voor u inmiddels bekende fabrikanten. Ook hebben wij momenteel Engels tapijt ROYAL CUMBERLAND, een zeer rijk gedessineerd tapijt in 6 kleuren, 100% scheerwol en voor een prijs van f 299,—. En zoals u ook al weet worden onze tapijten GRATIS GELEGD. Sif iAKaiïsrsA'A '-zf— AXELSESTRAAT TERNEUZEN DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van belangstelling en mede leven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwa ger en oom SIMON ADRIAAN NIJSTEN betuig ik u mijn hartelijke dank, in het bijzonder dokter en pastoor. Uit aller naam C. Nijsten - Boonman 's-Heerenhoek september 1974. Te koop aangeb. BONTMANTELS DAMES GRIJP DE WINST Alleen de maand september 20% zomerkortingProfiteer nu! Juizenden korte en lan- gG BONTMANTELS BONTHOEDEN COLLIERS met 3 jr waarborggarantle. Nu kopen en ln de winter betalen, gratis bewaren. Desg zeer soe pele kredietservice DE BONTKONING Hooghuisstraat 3 (STRAA'i SCHUIN) t.o HEMA te Eind hoven-C. Tel 040-61100 Komt u per bus-trein of eigen auto (benzine), bij koop krijgt u reisgeld v. 2 pers. terugbe taald dus gratis reizenGeo pend 's maandags v. 13 uur tot 6 uur, iedere dag 9 tot 3 uur en vrijdags koopavond tot BONTMANTELS GRIJP DE WINST 111 Nu de maand september nog 20% zomerkorting! Profiteer nu! Duizenden korte en lange bontmantels, bonthoeden, -col liers, 3 jr. waarborggarantie. Nu nog eerste keus collectie 1974 Nu kopen en in de win ter betalen. Gratis bewaren. Desg zeer soepele krediet-ser vice De grootste en goedkoop ste bontzaak v. Nederland. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. tel. 010-117117 Vrijdagavond tot 9 uur geo pend. Hooghuisstraat 3 (Straat schuin t.o. Hema), Emdhoven- C.( tel 040-61100 Vrijdagavond tot 9 uur geopend. Bij koop reisgeld v. 2 personen door geheel Nederland (ook oenzi- ne) terug, dus gratis reizen. UW VLOERBEDEKKING alweer versleten? Denk eens aan parket. Aanschaf is net zo duur. Informeert U maar. Standard Parket, Tol- brugstr. 17, Breda. Tel. 01600- 42323. UIT ENGELAND met meer dan 175 centra, nodigen u uit op een Zonder pillen, dieet, injecties en speciale voe dingsmiddelen. Haar geheim? Weight Controllers met zijn fan tastisch eetplan, zijn heropvoeding van de eet gewoonten, zijn wekelijkse klassen onder leiding van goed getrainde monitrices. Wenst u er meer over te weten? Kom dan vrijblijvend naar onze introduktiemee- ting. WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1974 Breda: „Beurs Modern" AXEL: „De Witte Markt 6 Leeuw", Molenstraat 2. TERNEUZEN: „Lunch MIDDELBURG: „Bras room van Assche", serie". Lange Delft 10. Noordstraat 5. HAAR SUCCES KAN OOK HET UWE WORDEN ZE VERLOOR DONDERDAG 12 SEPT. 1974 VLISSINGEN: „Het Anker", Bonnedijksestraat 163. BRESKENS: „Bedienstencen- frum Goedertijd, Van Zuyen- straat 80. OM 20.00 UUR Er is een Weight Controller klas in uw stad. Wekelijkse klassen, zelfde dag, plaats en uur. Achterom 47, Dordrecht Copyright Weight Controllers (Benelux) S.A. 1974 Winkeliers en consumenten vinden elkaar feilloos in deze krant FASTO GEISER, Etna gasfor- muis 3 pits, Driezitsbank, sa lontafel en stoelen, stofzuiger, luxaflex zonwering, plafon nières enz. woensdagmiddag van 1 uur tot 4 uur, Eigen Erf TE KOOP wegens vertrek vloerbedekking (voor de hele woning), slaapkamer (teak hout), Vondelstraat 36, Hulst. Huizen 500 gram van 3.80 voor TAFEL. 2 PAKJES l^ill „HERO" fijne Literblik uQ van 1.58 voor Jr „HERO" Extra gevuld ffl 100 gram PAARDE- NU WEEKEND 2 KILO 100 gram voor Jm WEEKEND VASTE OVAAL BLIK O O „SEEGOLD" pak 10 stuks VOORDEELPAK DREFT van 2.24 voor BEAUJOLAIS VILLAGES HOSPICES DE BEAUJEU AC Slechts UIT DE SLIJTERIJ FRANSE BRANDY GRANDE SELECTION Van 9.95 voor Originele SCHOTSE WHISKY Slechts BOERENJONGENS DEZE WEEK Van 4.25 voor Iiterpakvan1.07nü \SS> W aardbeien,frambozen of kersen per flesje van t14nü MIDDELBURG Klein oud huisje f. 11.500,- Dubbel huis, onder en boven, met tuin f. 27.500,- Inl. Rodelko B.V., Kade 23. Veere. Tel 01181-555, na 18.00 uur 01187- 539. ARNEMUIDEN Uitstekend huisje aan de Sin gel niet ver van vaar- en viswater. Prijs f. 21.500,- Inl. Rodelko B.V., Kade 23, Veere. Tel: 01181-555, na 18.00 uur 01187-539. VEERE Voor een huis op Walcheren, Noord-Beveland. Goeree Over- flakkee zowel voor permanen te- als voor weekendbewoning, vanai f. 11.500.- meer dan zes tig objekten. Inl: Rodelko B.V., Kade 23, Veere Tel: 01181-555, na 18 Or uue 01187- 539. JACOB CATSSINGEL Herenhuis, olie c.v. event, huur garage. Ind. living, royale keuken, 5 slaapk. badk. m. ligbad, 2e toilet, v.w. zolder ruimte vliering, f 97.000 - k.k. V. d. BERG CO. Makelaars l.o.g Lid NBM. Beursmak. regio Breda, Nwe. Ginnekenstraat 43, Breda. Tel. 01600-24421. Personeel gevraagd Diederik B.V., Mijlweg 77, Dordrecht heeft plaats voor een 65 -ER voor diverse werkzaamheden. Mondeling sollicitaties, eventu eel na telefonische afspraak, tussen 9 en 16.30 bij de heer Schoones, tel: 078-39666. Huwelijken TRAIT-D'UNION Al bijna 10 jaar een begrip voor eerlijke voorlichting en serieuze huwelijksbemidde ling. ERKEND DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Inl: JÉJoofd kantoor: Postbus 122, Ede, tel. 08380-14192. Afd Breda Delbergen SS, tel. 01600-52721. Kankerbestrijding De collecte ten bate van de Ne derlandse vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina- fonds voor de kankerbestrij ding bracht in Sint-Jansteen een bedrag op van S 1075,79- Samen met enkele andere gif ten wordt het totaalbedrag f 1164,29- De ledenwerfactie bracht negentig nieuwe dona teurs binnen. SupporterscluD De sup portersclub van de v v- Steen vergezelt het eerste elftal van de voetbalvereniging op zon dag 15 september naar Vos meer. De autobus vertrekt om halfeen van de kerk in Hei kant en zal om kwart voor één supporters ophalen bij café „Sport". De reis wordt ge maakt via Antwerpen- De reiskosten bedragen vijf gul den en voor de kinderen van de leden-supporters een spil den voor zover er plaats be schikbaar is- Beehengelesi Op het pro gramma van de internationale zeehengelwedstrijden komen dit weekeinde drie wedstrij den voor- Op zaterdag 14 sep tember organiseert de zeehen- gelclub de Pilk in Hansweert van 11-30 tot 14.30 uur in de Westersdhelde een internatio nale zeehengelwedstrijd. De hengelsportvereniging Halste ren organiseert op zondag 15 september in de Eendracht van 12-30 tot 15.30 uur een internationale zeeht strijd en de zeehete Parelvissers uit WeLj soudt eveneens een Afscheid De sten, café Atlanta wordt vond een afscheids(ee31"jjj den voor het verpuJl soneel van De Sterre r 1 zelfde gelegenheid t dag afscheid worden van de patiënten van hl re. Zoals bekend za! jj?J voor geestelijk Woensdag 11 september 11 Sluiskil verlaten en in ber zijn intrek nemén nieuw complex te Cling* Karabijnschieting I rabijnclub Winnetou if zondag 15 septemstf 1 schieting in het clublok'J café Dal-linga. Begonnen, om 19.30 uur. lenden die lad van dj willen worden kunne opgeven bij W. jaiK_ Rosendaal, Middenstijl Sluiskil. 111 Boogschietlng handboogschieting in mJ llnga namen 85 schutte» B De udtsla-g was als volgt- 1 Hoogvogel: B. de Ro™ penburg, le zijvogel; g"J fels, van Club Bonanza kil vogel: A. Rogiest, BoiJ (B), meeste kleine «J stuks): E. Fermont en f aj enberg. Diverse modellen nu met Ook buiten het stookseizoen kan het somt gemeen kil zijn. Neem daarom een Dimplex elektrische radiator (thermostatisch geregeld en met olie gevuld). Veilig en volmaakt regelbaar. En... de zuinigste! Komt u eens bij on. langs voor een voorlichting en dokumentatie. 2 (aar garantie Voor de natte dagen is een i fes-.4-ff «V Illi 2.7 kg van 525.- nu398,- 4 kg van 695,- nu 498,- Uw was AL TIJD ZACHT EN FRIS dooi Cool-Down systeem Weg met alle damp en kookluchtjes uit uw keukei Acti (Van een onzer verslaggev SAS VAN GENT Eei leden tellend comité - vormd uit de Sasse burgei begint tijdens de Expo van Gent een actie om ge bijeen te brengen voor rea jing van een standbeeld zal worden gemaakt door Sasse amateur-beéldhouwei Bliek. Onderwerp en voorstel van het bewuste standbe waarvoor men binnen een het geld hoopt bijeen te 1 ben, zijn reeds jaar en bekend. Het is „De Sche] trekker", een ontwerp dal heer De Bliek jaren gelede inzond bij een wedstrijd Zeeuwse kunstenaars, die ren uitgenodigd een sta beeld te ontwerpen voor Markt in Sas van Gent. gij deze wedstrijd wer jowel de eerste als de twe prijs niet geschikt bevon op deze specifieke plaats plekje te krijgen- Ten aan van De Schepentrekker v. b.v. opgemerkt dat een de: lijk beeld eigenlijk op of het water thuishoort. Op verzoek van de He kundige Kring sas van C en de vereniging Sas From on heeft een veertiental Si ingezetenen, onder voorzits schap van mevrouw T. R; makers- zich over het idee bogen het bewuste beeld plaats in de Sasse om-gevin geven. „Voor dit beeld komen t plaatsen in aanmerking- de Rabobank op het Ke Karelplein of in bet oude naai op een peiler van oude brug, waarop thans buiten gebruik geraakte e denkooi is geplaatst", al mevrouw Rademakers. schijnlijk wordt voor het 1 ste gekozen omdat het Ke Karelplein een druk kruisp is, waar wandelaars niet gelegenheid zullen krijgen beeld mettertijd te bewor ïeu. De bedoeling is de bevolking wakker te ma voor dit idee. „Wij komen wijls negatief in het nieu laten we pro Deren nu eens sitief tevoorschijn te kom aldus mevrouw Rademak die zegt dat het beeld - vaardigd uit brons - tv eneenhalve meter hoog zal v den „Wij vinden dat als hc geplaatst het duidelijk her! baar moet zijn en dat er teg| aangekeken moet kun worden". De kosten van vaardiging en plaatsing het beeld worden geschat 15.000,- gulden, die het cor middels acties etc. bijeen brengen. „Zo komen er zilveren lepeltjes, met afb ding van De Schepentrek die gekocht kunnen den". Het Sasse gemeenteDest bleek bij monde van burgem ter drs. W. Dusarduijn ac bet idee van het comité staan. „De burgemeester loofde onze actie van h aan te bevelen", aldus een thousiaste mevrou/w Rade kers. Voor examen mavo-4, tweede t yak, afgenomen aan de a bng mavo van de rijksscho gemeenschap Petrus Hon ui Terneuzen slaagden de Bende kandidaten: P tantsheer, Janet van Dc jaar, Rinie van Leuven, e terneuzen en Anneke wjk. Hoek- Er werd een didaat afgewezen. (Van een onzer verslaggev Ned merk 2 snelheden verlichting Even 100 gulden verdienen I Dinsdag*gestoten vrmiag* openroi9uufll^^ TERNEUZEN De ald< Zeeland van de Nederla Bond van Zaterdagvlit ™«d met een deelname jong, duiven een 1 deht vanuit Orleans. Winnende duif van dit cours, van M. van de .Ui 11 Yerseke had een r •oorsprong van circa 25 n, Per minuut op zijn naasti •aal, ,en duif van A. Bou uit Ko-Upn opgehnnu ruim 525 kilometer ndv ueht Beide duiven en echter niet gepoulcd "at de winnaar van de Prils J. (Vr-stdorr u't Zie "aarvan profiteerde. De snelheiu bedroeg XI ter pe> minuut, de la 93o! nnende Huif kwarr - mpm Verdere uitsl HitóIW,nse uit Terneuzen p... 'te "it Yerseke. 6 I lehr i uit Breskens 7 F «brand uit Krabhendijke, 9 w uit St.-Plvlin: 10 V nwao uit Vlissi tte randerlmrst uit Kt H i van Es uit Got )'tv„".rins Vlissinge d« sm-SI" uit Zierikzee k^Sm,dt e„ ,onn uit Yersekp van de Pirh W^een^di'*i8 VI°0R °vr duiven me Va" 2" ■"Ven een wedvlucht

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4