Brandweer Kwadendamme in raadsdebat ten gesneuveld Péchiney doet zaken met kleine bedrijven Ifcorps s-Heerenhoek kon gered worden Wethouder Bom blijft aan Ontvangst van dansers stad streek )ORDEELü Woensdagsucces ieo BIESBROECK >NTE" B.V. VLISSINGSE BOOT IN BRAND Terneuzen Kruiningen Kloosterzande Feestelijke optocht door 's-Heerenhoek Goes mderdag 8 augustus 1974 WÊÊMËMmmmmmE \ANKOOP pRST GRATIS «IJS I gratis')':::4'»l |5 halen - 4 betalt I gr. gehakt jgr. gebr. gehakt0'w EK SPECIAAL VOOR Uj 0,8 0,8 1,6! I 1,99 1,9! |tze CAKE slechts Ö79] |ensfilet m aide runderlapjes ii;g| telefoon 2541 B.T.W. ;n Tel. 01150-2258 /Vest Z. Vlaanderen a 1 -92, 65, markten OABBENDIJKJï, 6 augus- itus Bramen per doos I 105, Ti v 95 II 85; bramen (4 kg. X w') I en II 200-234; bb "pj. bonen IIX 138 131-133; James Grieve Kl- |!90' 95—100, 70-80: 91 f,210' KI II 80-90: 81— in0.' 93-102,80, 80-90X: KfiOX' 34—71, Stark Earliest KI I 70-80: 109, 60-70 8491, i-60: 35; KI II 80-90: 100, 70-811 99106, 60-70: 5487, i.60 23-37; Mantet KI. 70- lor 60-70: 78—112, 55-60: '- Kl- II 80-90: 82, 70-80: 0 0109 60-70 6879, 55-60: -32:' Benoni Kl- I 80-90: 1 Q, 70-80: llo151, 65- iT87-132, 60-65 52—93; Kl. ii 80-90: 78, 70-80 84—119, JU. 70-97. 60-65: 59—67, B-6o': 31, 70-80X: 36-97, 65- roX' 26—83: George Cave Kl. tt 70-80 92, 60-70 89, 55-GO: 41'- Discovery Kl- I 65-70: 141, ,„„■65: 89: Yellow Transp. Kl- 1 70-75' 59, 65-70 55—62, 60- 1110' Précose de Trévolux Kl- 170-75' 59, 65-70 5562, 60- ,65: 46.40-60, 55-60: 40,20— 47,40 50-55 2426: Kl* II 55— 60' 30, 50-55: 1823, 45-50: 15,70—16: Super Trévoux Kl- I 80-85 50—54, 75-80 53—58, 10-75' 48,40—57, 65-70 44,40— 60-65: 40—49; Kl- II 70-75: 65-70: 43, 60-65: 37, 70-80X 23; Oomskinderen Kl. II 65-70: 63, 60-65: 42, 55-60: 34, 50-55: 2ii Totale aanvoer hard fruit U-500 colli- Czarpruimen I 10-101, II 28—52, grof 10—91, ibriek 10—65, gesch- 1026; li I 125—157, II 71—75, t 60—96, fabriek 4758, «each 51; Ontario I 91115, II 53, grof 10—107, fabriek 10— 17; Washington I 52—121, grof j90—113, fabriek 1032, gesch. 1027; Vroege Toolse I 127 153, grof 58—89; Mons- Hative 133-191. II 36—98. grof 53— 92. fabriek 25- Per doos: aard- eien I 82—101, II 39; fram-bo- Jii IIX 61—81; logam-bessen [X 85100; kruisbessen rijp rode bessen IIX 5285; indom per kg. II 276287. GOES- KRABBENDIJKE, 7 [augustus 1974 Groenten per Ituk; kropsla I 1521, II [8,60—9: komkommers 2652; bloemkool 4 per kr. 146—160, 6 per kr. 92—114, afw. 30; per 'x>s: uien 31; selderij 6—14; jerterselie 17 en D; per kg: jaardappelen bonken 1827, Igrote 1823, drielingen 79; to maten AI 50—60, AH 50, BI 157-64, Bil 42—44, C I 37-43 ipitskool 34—52; gr. sav. kool I 50—54. II 15—42: rode kool 46; snijbonen I 140240, IIX 1110—120, krom 80; dubb. pr. %nen IIX 90—110, II 92—104; feror.kbonen 110; andijvie 35 74; kroten ongesorteerd 46; jaspeen 7>/248; uien 1524; nkommers 27; prei 85; au- iurken AI 164, BI 35; spinazie '6; rabarber 36; 36. Per doos; [aardbeien I 83—86, II 29; pambozen IIX 91. KAPELLE-BIEZELINGE, 7 I-augustus Bramen industrie EJ 207, in doosjes van gr. p. kg.: I 322—358; mbozen in doosjes van 250 P; 0- kg. I 474, schonemann 1 1 599-643. II 150—227; dubb. [mc. bonen I 132, IIX 101-126 7a—99; pruimen bloc: czar II Ml-34. fabriek 13, gescheurd |B, Ontario II 19, fabriek 13, Taesctieurd 13: kroetappelen en rood 7>/2; precoce de hev, 165 56—60, 160 50—52, 38—42, 150 20—23 170 1160 40, 1155 26—30, I tf }P' IId I6> grof 3U- Rn,!Sraali super trev. 180 li?' 80 50- 165 43—47, 160 Ryi' 155 21—27, 1165 42, 117 16' Srol 28, fijn lló; J;jneve 180 94- 170—80 I «Lül 8' 1180 1170—80 |?h grof 51- HB70-80 71— Hl nr earliest 170 98, 160-70 155 3740. 1170 87, «1-70 57—88, 1135 31—34. Ild I Ilfin fn,,2Ï; yellow transp. 71, lid 11, 1155 11; l6nC°my,„170-80 175- 165 167, I 67 mi ?5„ 49' II7°-80 152~ la»nf 1160 HO. 1155 44, 41 tc? JT50' perzikappel 170 11X70 «o° S IId 21mantet 11 nj i,,11X60 46—47, 11X55 u-i 2Lgrof 28; henonie JV48T144. 165 123—132, I 115 -1W 'i,f5 37~40' II7°-80 18?^ 1165 92113, II6U ■gfcf "35 22~34, Ud 13, 11- 'J'deman e.w. 175 pj-74 TT1,13;,165 103—110, 160 |82_1iv.3' Pruimen: czar I P Z 3? 45-75> gr°f X 62- I 9- "ot 37—90; ontano I 81 I 47' 48105, grof 20 50 I 146-168', V 28- ®2'„ grof 100; vroege 190-17» ri li r-el-d-ouillins 1 119 8; 56—54, grof X 90- I u 3fi ilf- hative I 153—222, tof m39\ grof x 127-157, irrlh e l°uvain I 134; •rdbeien p doos j 69_ SlÏÏts rSen P' doos 1 78, ï,,."68' logambessen p. d. kruisbessen p. d I f0tpPP9 e"o b°nken 25~: 26, drielingen «o^i 96^asav13^0j rode kool 52: uien Ibone,,'!bnn?n 151: ra-lij» 11; prei 71; -77; II I 53; -26 14. 16: rabarber 17. Tonneboerprui men: Deze zullen in voorkoop worden geveild a.s. vrijdag 9 aug TERNEUZEN, 7 augustus 1974 Per stuk: sla 2 17—23, bloemkool A 1,041,50, All 82 95, B 1,01, groene komkom mers II 1637, per bos: selde rij 16, prei 59, per kg. aardap pelen eerstelingen bonken 25, grote 20, Jcriel 31, bintjes bon ken 23, grote 18, dore grote 22, sitema bonken 20 en grote 13- almaria bonken 1926, grote 17, diubbele prinsesseDo- nen II 1,221,39, rabarber 28, andijvie 4447, tomaten A 51—61, All 51—61 All 45—57, B 64—68, C 45—49, savooie koot 28—33, rode kool 3448- spitskool 4660, kassnijbonen I 2,24—2,29, II 1,4,-1,90, uien grof 3939, pruimen opal n 82. Ontaria II 80,14, Czar 1 8997 Czar II 57. James Greeves I maat 80-90 1, 70-80 1,1,05, II 70 69—1,00, Beno ni I 70-op 1,30—1,32, 00-70 86—92, 55Ï60 30-40- II maat 80-op 90—95, 75-80 88—95, 6b- 70 66, 60-70 70, Super Precose I 75 31, 70 4549, 63 43—54, 60 37—47, 55 21—38, 50 22. II 80 58, 75 60—62 70 51—55, 66 47, 60 50, 55 30 0 17, Tyae man 11 maat 75—85 1,031,20- 65-75 84—1,00, 60-65 32—79, precose 70-75 4356, 65-70 41—56, 60-65 35—51, 55-60 1,04 1938, per doosje aardbeien 1 —1,44, II 1,04—1,14, II 70-75 III 23. (Van een onzer verslaggevers) KORTGENE Wethouder P. J. Bom (PvdA) van Kort- gene heeft gisteren onder aan drang van de gemeenteraad van deze Noord-Bevelandse gemeente, besloten om als wet houder aan te blijven tot de dag van de wethoudersverkie zingen: 3 september aanstaan de. Een door de heer Bom pei brief aangekondigd aftreden met onmiddellijke ingang, moet zo worden opgevat aldus verklaarde de wethoudei dat het aftreden wordt op geschort. Dit betekent uiter aard, da' de heer Bom, die meer dan een kwart eeuw deel van de raad uitmaakt, per 3 september niet meer als wet houder beschikbaar zal zijn. Dé heer Bom had tot aftre den besloten, nadat de raad met een meerderheid van ze ven tegen vier stemmen een verordening inzake het ge bruik van tweede woningen in de gemeente had verworpen. De wethouder verbond zijn politieke bestaan aan de be wuste verordening en trad te rug. De verordening bedoelde een eind te maken aan de gestadige toename van tweede woningen die slechts een paar weken per jaar worden ge bruikt en verder -leeg, als ont sierende elementen, in het dorp staan. Gisteravond verklaarden de heren A. Welleman PvdA en P. van der Maas WD eensge zind dat indien men gewe ten had dat wethouder Bom zou aftreden er door de raad zeker een comprimis ron dom het vraagstuk van de tweede woningen zou zijn ge vonden. Na het betoog van de beide raadsleden, die het gevoelen van de hele raad vertolkten, sprak burgeme-rster H. Evers tot de heer Bom: „Ik kijk dtts nu naar wethouder Bom en vraag hem' hoe denkt u ero ver om tot 3 september aan te blijven?" De heer Bom ant woordde: „Ais de raad het als een opscho-tine van miin ont slagaanvrage wil zien, dan ga ik er graag op in". De raad was het hiermee uiteraard vol ledig eens. HOEK VAN HOLLAND - In de nacht van dinsdag op woensdag is het Nederlandse vissersvaartuig de Johannes Isaak uit Vlissingen. op de Noordzee in brand geraakt. De bemanningsleden. die geen verwondingen opliepen, wer den door de Deense coaster Annette-S aan boord genomen en naar Hoek van Holland ge bracht. De coaster nam het /issersvaartulg op sleep- to 1 (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Het pleit over de reorganisatie van de Borselse brandweer is be slecht. Het korps van Kwadendamme en Oudelande moet te zijner tijd verdwijnen. Het korps van 's-Heerenhoek mag blijven voortbestaan. Zo besliste deze week de gemeente raad met 9 tegen 7 stemmen. De publieke belangstelling voor dit onderwerp was enorm. De normale tribune in de raadzaal was stampvol en ook de extra-tribune op de gang was totaal uitver kocht. Aan het begin lagen de kaarten als volgt; B. en W. wilden 6 korpsen, de KVP 8 de CHU 7, de VVD 6,^ de SGP 8, de ARP 6 en de PvdA/PPR noemde geen di rect getal. De heer De Jager (WD) opende het debat. Zijn fractie had problemen. De leefbaar heid was een punt, maar dit werd niet door een brand weerkorps alleen bepaald- De personeelszijde van de kwestie was onvoldoende belicht- Het feit, dat vele mannen niet meer op hun dorp werkten, vond de WD toch ook een element van betekenis, als ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Sloeweg in relatie tot het korps van 's Heerenhoek. De heer De Jager had graag een vergelijking ge had van andere gereorgani seerde gemeenten- Kritiek had hij op de onvoldoende verslag geving over de bijeenkomst van het college met de vrij willigers- Deze kritiek werd door andere fracties gedeeld- Positieve punten vond de VVD, dat de brandmelding verbeterd zou worden en ook het materiaal- Zijn slotsom was; 6 korpsen, maar dan pas op langere termijn- Dan kon intussen het personeel op sterkte worden gebracht, kon de samensjnelting- soepeler verlopen en zou de emotionali teit wegebben- De heer Boone (SGP) wilde goed materiaal aangeschaft zien, dat dan echter ook in goede handen kwam- Het bes te korps werd opgeheven. Of dat niet anders kon, vroeg hij zich af- Men diende de reorga nisatie niet direct te zoeken in de opheffing van korpsen, maar in andere bezuinigin gen- De heer Van de Guchte (ARP) was vrij kort- „In Le- wedorp hebben we geen brandweer- We hebben echter nog nooit het gevoel gehad daar wat betreft brandaange- legenheden onveiliger te wo nen dan elders", aldus de ARP-woordvoerder- Voor de PvdA-PPR-fractle was het belangrijkste punt van de gehele kwestie of ten alle tijde na brandalarm be schikt kon worden over min stens 9 manschappen, waaron der een bevelvoerder. Dit werd betwijfeld in de nieuwe opzet- Op de burger mocht verder niet een zeker brandri sico worden afgewenteld. Ver der diende te worden gelet op de plannen van de rijksover heid voor inkrimping van de BB en een grotere taak voor de brandweer in hulpverlening bij calamiteiten. De bestaande geoefendheid was ook een be langrijk element- De heer Van Royen vond de argumenten van b- en w- om korpsen op te heffen niet zwaar genoeg- De KVP-fractie heeft hard geterokken om 8 korpsen te behouden- De fractiewoord voerder P. Vermeulen lichtte de huidige personeelsbezetting door en kwam daarbij tot nog al wat kritiek- In elk geval wilde hij dat de huidige per- soneelssituatie op alle punten werd doorgelicht voordat de Zeelui opgepakt In de nacht van dinsdag op woens dag heeft de Terneuzense ge meentepolitie drie Deense zee lieden aangehouden, die een uur tevoren van een boekwin kel In de Noordstraat de deui geforceerd hadden. In de win kel hadden zij alles overhoop gehaald en voor duizend gul den schade aangericht. De boekhandelaar, die boven zijn zaak woont, had het lawaai gehoord en even later de drie opgemerkt. De diie Denen blijven ingesloten tot de scha de en de boete betaald zijn. Tennistoernooi Op het tennisveld aan de Meidam te K.-uiningen wordt van 8 tot en net 11 augustus het Reimers- waal-tennistoernooi gespeeld- Het is de derde wedstrijd in successie- Deelname staat open voor dames, geboren voor 1-1- 1940 en voor heren, geboren voor 1-1-1935- Er zijn games n enkel, gemengd en dub bel. raad concreet zou beslissen over welke opheffing dan ook. De aanrijroutes voor een blus- eenheid dienden zo kort mo gelijk te zijn- Reorganiseren was nog iets anders dan het liquideren van korpsen- De veiligheid was bij 8 korpsen in elk geval groter dan bij 6- Het financiële aspect kreeg van het college een te zwaar accent- En als laatste wapen hanteerde de KVP het amen dement van de gezamenlijke brandweercommandanten, in clusief de centrale comman dant die b- en w. heeft gead viseerd- Deze persoon zou 180 graden zijn gedraaid, omdat hij nu andere cijfers had aan gedragen en toegegeven zou hebben dat de cijfers van hem in het reorganisatierapport niet helemaal juist waren. Burgemeester Van Waes pa reerde deze aanval op de een trale commandant later dooi ijskoud te stellen dat hij alle vertrouwen in hem had en dat men de burgemeester als zondebok diende aan te wij zen- De CHU-fractie tenslotte stelde duidelijk, dat zij rond om het Sloegebied de drie korpsen 's Heerenhoek, Nieuwdorp en Borssele ge- handhaving van Kwadendam- handhaafd wilde zien- Voor me kon deze fractie, ondanks uiterste pogingen, niet vol doende argumenten vinden. Dus kwam de CHU tot 7 korp sen- Burgemeester Van Waes gat uitvoerig antwoord- De bereik baarheid bleef een probleem bij welk aantal korpsen ook Dit was dus geen argument voor of tegen 6, 7 of 8 korp sen- Doorlichting van de hui dige situatie was niet ter zake- Een korps kon pas optreden bij voldoende bemanning: 15 per eenheid- De reorganisatie moet dit werkelijkheid maken Dan nog bleef een risieo inza ke de opkomst bij alarm be staan, omdat het om een vrij willige brandweer ging. De fi nanciën waren niet het belang rijkste, maar wel de vraag of een aantal gorpsen zo over de gemeente verspreid kon wor den, dat een eenheid volgens de richtlijnen van de inspectie op tijd bij een brand kon zijn. Dan waren 6 korpsen ruim schoots voldoende gebleken- Volgens de burgemeester vol deden de huidige korpsen alle maal aan redelijk te stellen eisen- Men diende het feit, dat een bepaald korps op concour sen prijzen wegsleepte, niet overtrokken te waarderen- Brand blussen in werkelijke situaties was nog iets anders. Over cijfers konden de menin gen uiteen lopen, maar de burgemeester daagde iedereen uit om het cijfer van f 35-000,- per korps aan te tas ten- Dat cijfer was volgens hem keihard. De raad diende verder te beslissen voor de lange termijn- Duidelijk was dat de uitvoering van die be slissing niet van de ene op de andere dag zou geDeuren- Wat betreft de risico's voor de kleine industrie zouden bepa lingen worden voorzien in het hinderwetbelfeid. De KVP was niet onder de indruk van het betoog van de burgemeester- Deze fractie wees op het gevaar van te grote centralisatie en wilde een functionele decentralisatie: reorganiseren binnen de 8 be staande korpsen- De brand weer kon dit zelf wel klaar spelen- De heer Eversdijk (CHU) vroeg schorsing voor nader beraad tussen de frac ties en wilde dat het college Intussen zijn voorstel tot 7 korpsen bekeek. De schorsing leverde geen compromis op, zodat gestemd moest worden Er lagen drie voorstellen: De KVP 8 korpsen, de CHU 7 en het college 6 -Het voorstel van tie KVP werd verworpen met 5 tegen 11 stemmen. Alleen de F.VP en de PvdA-PPR stem den voor, behalve KVP-wet- houder Verdonk, die ook te gen 8 korpsen was. Het voor stel van de CHU werd daarna aangenomen met 9 tegen 7 stemmen- (Van een onzer verslaggevers) GOES Volgens de heer A. Korstanje, rijksconsulent voor de handel, ambacht en diensten te Goes, begint de eerder dit jaar door de „centrale ondernemers Borsele" georganiseerde „manifestatie '74" concrete resultaten af te werpen. De heer Korstanje sprak gisteren zelfs over een voor Nederland unieke Ontwikkeling in de verhouding grootindustrie-midden/kleinbe drijf, zoals deze daadwerkelijk op gang begint te komen in de „Zak van Zuid-Beveland". Burgemeester Huber ontvangt een geschenk van de jongste muzikante. Aanleiding tot deze uit spraak van de rijksconsulent was het bezoek, dat bijna alie standhouders van „manifesta tie '74" met hun dames eerdei deze week hebben gebracht aan Péchiney Nederland in het Sloegebied. Ze waren hiertoe uitgenodigd door directeur ing. J. H. Scheuerman van Péchi ney. Volgens de heer Korstanje was de uitnodiging het gevolg van de oproep van staatssecre taris Hazekamp van economi sche zaken, die bij de opening van de manifestatie in 's-Gra- venpolder de grootindustrie had opgeroepen zaken te gaan doen met het midden- en kleinbedrijf in de paaste om geving. Na de bezichtiging van het bedrijf door de Borselse standhouders is er een gesprek gevolgt met directie van Pé chiney, waar ook de afdeling inkoop van dit bedrijf werd bijgehaald. Péchiney heeft tij dens dat gesprek de aanwezi ge ondernemers van midden- en kleinbedrijven uit de ge meente Borsele meegedeeld met hen in de toekomst zaken te willen doen. Het bedrijf wil bij Borselse ondernemers in vt groot inkopen gaan doen. Hierbij stelt men met name de directe aanwezigheid van de service op prijs. De Borselse ondernemers dienen dan ech ter wel bereid te zijn zich in te stellen op de behoefte van de groot-industrie. Naar rijksconsulent Korstan je meedeelde had hij in zijn 20-jarige loopbaan een derge lijke handreiking van een gro te onderneming naar midden- en kleinbedrijf nog niet be leefd. Dit bood veel toekomst perspectief, met name ook wat betreft de verruiming van de werkgelegenheid in de Zak van Zuid-Beveland. De heer Korstanje zal de staatssecreta ris van economische zaken nauwkeurig van deze unieke ontwikkeling op de hoogte houden. Van de zijde der Péchiney- directie werd gisteren beves tigd, dat het contact met de Borselse ondernemers zeer nuttig was geweest en dat de mogelijkheden waren geopend tot groei van persoonlijke za kenrelaties met midden- en kleinbedrijven in Borsele. De Péchiney-directie zei verder te willen meewerken als grote onderneming aan de ontwik keling van bestaande kleinere ondernemingen in de omge ving. Gouden huwelijk Het echtpaar E. Aarssen-Asselman uit Kloosterzande vierde het gouden huwelijksfeest. De feestelijke dag begon met een eucharistieviering in de paro chiekerk te Groenendijk, 's Avonds recipieerde het gouden echtpaar in hotel Van Leuven te Kloosterzande. Zeer vele bekenden kwamen daar het echtpaar hun gelukwensen aanbieden. Na afloop van die receptie werd het feest verder im besloten familiekring ge vierd. (Van onze correspondent) 's HEERENHOEK Meer dan 130 fraai uitgedoste kin deren op versierde fietsen, steps, skelters, karretjes en andere Voertuigen gingen gis termiddag vanaf de Jeugdhoe- ve in 's Heerenhoek van start voor een feestelijke optocht door het dorp. In deze optocht reed de ge luidsauto van Adri Peperzak mee, die door vrolijke wijsjes de feestvreugde completeerde. Dit was het hoogtepunt van het tweede lustrum van het kindervakantiewerk in 's Heerenhoek. De ochtend werd besteed om al die fietsjes, skelters enz. te versieren en de 16 leidsters draafden met slingers en mutsen af en aan om ieder kind bij het versie ren behulpzaam te zijn. Ver der werden er op het sport veld spelletjes gedaan en tus sendoor werden de kinderen nog getrakteerd op limonade en chocolademelk. Dat de bui tenlucht bevorderlijk voor de eetlust is, bleek wel aan de grote hoeveelheden frites en vla-flips die door de kinderen tijdens de lunchpauze werden verorberd. De blijkbaar onver moeide leidsters onderhielden met deze lekkernijen als het ware een pendeldienst om de hongerige magen te doen vul len. Voor het klaarmaken van de frites en de vla-flips ver leenden Toon Martens en Piet Martens hun medewerking. O De zilveren muzikanten vereeuwigd. (Van een onzer verslaggevers) GOES „Uw komst naar Goes is een bewijs van de levende gedachte, dat we met elkaar mens zijn in deze we reld en dat we onze saamho righeid moeten versterken- We dienen te blijven geloven in het ideaal van de internationa le solidariteit en dat ideaal moeten we uitdragen". Deze woorden sprak de Goese loco-burgemeester drs- J. Dijkgraaf tijdens de officië le ontvangst door het Goese gemeentebestuur in het 1-unch- café Stadhuis van de delgaties van de Tsjechische en Schotse volksdansgroepen, die in het kader van de internationale volksdansweek momenteel in de ganzestad verblijven- De officiële ontvangst groei de later inderdaad uit tot een oergenoeglijke happening in een ware verbroederingsgeest- Nadat eerst een lid van de Schotse „Nicholson Pipe Band" een bekende melodie od de doedelzak had laten ho ren, was het de beurt aan de musici van de Tsjechische groep Valassky Kruzek. Zij speelden melodieën met een zigeunerinslag die de handen op elkaar en de benen in be weging brachten- De Tsjechi sche musici kregen de smaak te pakken en op zeker mo ment barstte de polonaise in 't lunohcafé dan ook los- Er werd gedanst en gezongen. Eerder waren er toespraakjes ln het Nederlands, het Tsje chisch en het Engels- De gas ten boden het Goese gemeen tebestuur geschenken aan- Aan het slot van de ontvangst zong een soliste van Radio Brno een lied en speelden de Tsje chische violisten een gevoelig afscheidslied- Hierna werd het Goese stadhuis bezichtigd- "S Avonds trad onder grote belangstelling op de Grote Markt voor het stadhuis de Ierse groep Marie Walsh Folk Dance-Group uit Dublin op- De groep bestond uit een af deling doedelzakspelers en een dansgroep, en staat onder lei ding van major Michael Ni cholson uit Folkstone- Het eer ste gedeelte van dit optreden bestond uit een demonstratie van de doeldelz'ak- en drum band, dat gevolgd werd door dansen uit de landstreek- Het optreden van de doedelzak band met de zogenaamde sa- beldans was één der hoogte punten van dit programma. Na afloop moesten de Ierse gasten een gul applaus ln ontvangst nemen- Deze groep, die onder auspiciën van de Nederlandse volksdansunie een tournee door Nederland maakt, wordt hedenochtend ontvangen door de commissaris der Koningin In Middelburg- Om 11 uur ge ven de groepen een demon stratie op het Abdijplein- Ver der treedt de groep vanavond om 19 00 uur op in de sporthal in Heinkenszand. Brommer gestolen Bij een routinecontrole hield de Goese gemeentepolitie gisteren de 15-jarige jongen H. M. uit Roosendaal aan. die op een Duitse bromfiets reed. De brommer, die toebehoorde aan een Duiteejongen, die op een oamjjing in Walcheren ver bleef, was door de Roosen- dnalse iongej in Middelburg Stsiolen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7