OPIL KADEn GARAGE KERCKHAERT B.V. JAN BIESPR0EC elke dag weet t t t t J. G. STEVENS, arts Tandarts Nijsten t f Afwezig Afwezig Confessionair adverteren adverteren in deze krant Baume Mercier Autorijden wordt steeds meer een kwestie van rekenen. Daarom is het zaak een auto te kiezen die helemaal op maat is. Niet te groot maar ook niet te klein. Met precies het motor vermogen dat bij uw stijl van rijden past. Met een kilometerprijs die uiterst bescheiden is. Kom daarom de nieuwe Kadett passen. Met z'n zuinige, sterke motoren: iooo N, 1200N of 1200 S. Met z'n comfortabele binnenruimte en z'n enorme kofferruimte. Met z'n rotsvaste wegligging en z'n robuuste bouw. Kom kijken, passen, rekenen. En ontdek dat de Kadett u op het lijf geschreven is. GM-EUROSERVICE biedt u een servicenet van meer dan 6.000 dealers door heel Europa. Opel Kadett vanaf f 8955,- (incl. BTW en ex General Motors Continental.) BETAAL TOCH NIET TE VEEL, MEVRO MAAR EIS KWALITEIT!!! donderdag ■j U bent toch ook prijsbewust, mevrouw Hele kilo ROSBIEF Hele kilo VARKENSFRICANDEAU Hele kilo VARKENSLAPPEN Hele kilo VARKENSFILET Hele kilo VARKENSCOTELETTEN s Hele kilo VARKENSCARBOMADEN 1 Hele kilo MAGER SPEK (stuk) Hele kilo SOEPVLEES Hele kilo Rl SLAPPEN Hele kilo BRAADLAPPEN Hele kilo ENTRECOTES 1 Hele kilo RUNDERLAPPEN Donderdag 8 augustus 1974 Getroffen door een slopende ziekte heeft hij, vechtend met alle energie die in hem was, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken, de ongelijke strijd op de leeftijd van 59 jaar, verloren KLAAS BERNAARDS in leven directeur B.T.O. Beheer b.v. echtgenoot van Leoiitine I. C. Versclimiren In onze herinnering zal hij voortleven als een lie ve en zorgzame echtgenoot, vader en grootvader Essen (België): L. I. C. Bernaards-Verschuuren Breda: E. A. L. Robben-Bernaards J. C. M. Robben Ronald,, Mare Wateringen: E. L. M. Giezen-Bernaards Th. A. Giezen Isabeau Essen (België): N. C. W. Bernaards Jr. Familie Bernaards Familie Verschuuren, Essen, 5 augustus 1974 Oude Baan 162 (2190) Huize Pèrheg. Gelegenheid tot bezoek aan chapelle ardente van ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom vrij dag van half 4 tot half 5. Wij willen hem vrijdag tijdens een avondmis van 7 uur in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum te Bergen op Zoom gedenken. De plechtige Eucharistieviering, waarbij u te vens wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op za terdag 10 augustus a.s. om 11 uur in de kerk van de H. H. Martelaren van Gorcum (Bolwerk- Z.), waarna wij hem ter ruste willen brengen op de r.-k. begraafplaats (Mastendreef) Bergen op Zoom. Gelegenheid tot condoleren na Hotel De Draak, Grote Markt. de begrafenis: Liever geen bezoek aan huis. Na een moedig gedragen ziekte is van ons heen gegaan onze collega en direkteur N. C. M. BERNAARDS Zijn ondernemingsgeest en zijn drang een goed vriend voor ieder te zijn zal in onze herinnering voort blijven leven. Directie en commissarissen B.T.O. Beheer B.V. B.T.O. Venetron B.V. Rederij Thor B.V. Met leedwezen namen wij kennis van het over lijden van onze commissaris en oud-directeur N. C. M. BERNAARDS Zijn stimulerend voorbeeld en grote inzet voor het bedrijf en zijn medewerkers zullen wij in goede herinnering houden. Staf van medewerkers B.T.O. Venetron B.V. Rederij Thor B.V. Hiermede vervullen wij de droeve plicht, u ken nis te geven dat onze voorzitter, de heer NICOLAAS C. M. BERNAARDS op 59-jarige leeftijd is overleden. Zijn bijzondere ijver voor ons vervoerscentrum, zal ons steeds tot voorbeeld blijven en in onze herinnering blijven voortleven. Wij zullen hem daarom ook zaterdag a.s. bege leiden na een eucharistieviering in Bergen op Zoom naar zijn laatste rustplaats op de r.-k. be graafplaats te Bergen op Zoom. Coöp. Vervoerscentrum „LIJNCO" Schuttersweg 98 - 100, Rotterdam. Op ons rust o.m. de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van de heer NICOLAAS C. M. BERNAARDS in leven president-commissaris onzer b.v. Zijn nimmer aflatende ijver en wilskracht zullen wij niet li,cht vergeten. Vervoerscentrum Holland Safari b.v. Fijnjekade 25, 's-Gravenhage. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleed op 65-jarige leeftijd MARIA THEODORA KOCK Neven en Nichten Gilze, 7 augustus 1974 Huize „St.-Franciscus" Kerkstraat 20. Wij nodigen u uit met ons de H. Eucharistie te vieren op zaterdag 10 augustus om 10.00 uur in de kapel van Huize „St.-Franciscus", waarna de begrafenis op het parochiekerkhof. Bijeenkomst dames en heren in de kapel. Avondmis vrijdag om 19.00 uur in genoemde kapel. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Huize „St.-Franciscus. Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet, vrijdagavond na de H. Mis. Samenkomst na de begrafenis in de aula van Huize St.-Franciscus". Wij vragen degenen die onverhoopt geen uitno diging mochten ontvangen, deze advertentie als zodanig te beschouwen. Op dinsdag 13 augustus hopen onze 8 ouders en grootoudere A. C. DE VOS-KAMOEN S hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. 8 Die dag zal er een H. Mis uit dankbaar- k heid worden opgedragen om 14.00 uur, 0 in de Maria Visitatie-kerk te Westdorpe. Hun dankbare kinderen en klein kinderen. Receptie van 16 tot 17 uur in „Het Oude Raethuis" te Westdorpe. Westdorpe, Visserverkorting 2. <&s<s|s<a«9ooso9«oooeo90ooo>9oeeiseso^»o99:< In verband met de begrafenis van de heer J. A. VAN DER POEL op vrijdag 9 augustus a.s. zal het bedrijf 's namiddags GESLOTEN ZIJN. AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. VAN DER POEL B.V. TERNEUZEN. VAN 10 AUGUSTUS t/m 8 SEPTEMBER SCHELDEKADE 27 TERNEUZEN Waarnemers: Dr. Bauwens, J. v. Lennepstraat 87, tel. 3768, spreekuur op afspraak. Dr. v. Herk, M. de Ruytersingel 1, tel. 4000, spreekuur op afspraak. Dr. Jiskoot, Oesterputten 2, tel. 2303, spreekuur op afspraak. Informatie over avond- en nachtdienst tel. 4444 Familieberichten uil andere bladen Overleden- Middelburg: Johanna, Pieternella Gel- jon, echtgenote van F A- de Jonge (45 j.)- Vlissin- gen: Johanna, Catharina Sophia Schiuurbiers, we duwe van J-C- Marckel- bach (64 j.) Vlissingen: Martij n Obbens (15 da gen)- Serooskerke: Jan netje Maljaars, weduwe van H,L- Meyers (73 j-) Zierikzee: Elisabeth Riek- se, weduwe van M- van Felius (94 j-)- Terneuzen: Levinus, Hermanus de Kraker, echtgenoot van Cornelia Haak (80 j-) Groede: Janneke, Levina Verduijn, geb. Den Beer- 8 EN 9 AUGUSTUS GEVRAAGD voor ambachtelijke slagerij in supermarkt Informaties Groothandelscentrum COK B.V. -ZUNEHA Telefoon 01102- 1810. een belangrijk onderdeel voor een gezond en modern zakenbeleid een weldoordachte beslissing passend in dit gezonde en moderne zakenbeleid KOM UW MEUWE horloges Chique kombinatie van elegance e* kwaliteit. Wij zijn er trots op dit merk in huis te hebben. Juwelier - Horloger AXELSESTRAAT 28 - TERNEUZEN kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit - KADEn PASSEN 500 'gram varkénslapjes 500 gram vanrkenslapjes 500 gram filetlapjes 500 gram runderlapjes 500 gram speklapjes 500 gram rosbief Schnitzels, gepaneerd, per 100 gram Blinde vinken per stuk ELKE 6e 150 gram leverkaas 150 gram achterham 150 gram preparee 150 gram boterhamworst DINSDAG Verse worstdag 500 gram 1,99 WOENSDAG Gehaktdag 500 gram 1,99 Nasidag 500 gram -X 1 *a> -X 1 *- m -X "rö -X 1 'a> Dealer voor: Oost Zeeuws-Vlaanderen Absdaalseweg 41, Hulst, tel. 01140-3451, b.g.g. 01155^1245 President Rooseveltlaan, Terneuzen, tel. 01150-3553 Financiering via het GMACN-plan 1JX Doe als velen ga ock naar kwaliteitsslagerij Let op net juiste adres VISMARKT 6 - HULST - TEL. 01140 -2573 Zondagservice: open van 14.00 tot 17.00 nieuwe winkelnieuwtjes van de adverteerders in toch wel gezellig.... dagelvki zo'n winkelgalerij

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4