r_^7LAGE «5' •"i STÖ*? IN tseert bond KOEN iCinsüsrrstcüs in marineblauw Waar blijft de staatsiefoto van president Giscard? CENSUUR VERHULT OMVANG EPIDEMIE IN BRAZILIË Curiekardinaal Rossi: golf van secularisatie buiten synode houden Schaduwbeelden Meisje Margootje stad 901 Bisschoppensynode eind september 14 augustus 1974 P. Franken (W- L2- A- Kraus 40, ie- j- rtaas '«jiri—I k 37, 15- T. v u I isendaal 36, ie. c c,Ssel' I lijk St- Maarten^' M- Dohmen Born 33 ?i v. d. Spiegel St-to'.1! sdijk 32, 19, A rvM sferen 31, 20. T n"1! I elle 31- ™«i( I ASSEMENT BI\|B0S^' J- Cooreimans Bres. ten, 2. F- Pirard bJ' 3- W- v. Stenis «Si 54, 4- C. v. bJ'°M aluwe 52, 5- p. v.®, k terhout 46, 6. a j I gh Made 40, 7- J. v. 7 1 •kendam 36, 8- T 1 msel Lage Zwaluw, v. 1. Prince Raamsdonkw^'l hout 31, 12. C. st Ni™ 's-Gravendeel 29.' 13 re Raamsdonksve'er p. Kentie Sliedrecht p27SSfTlaaSnS-Gra^l 1 27, 16- J. v Driel Wer dam 26, 17- P. Nedetto '•rssen 26, 18. H- y-d- 0! Schevenirugen 24, 19 1 on Gouda 23, 20 A- iwelingen Heesselt 20 A I akers Udenhout 20 en B I en Steeinwijk 20. STAND WEST BRA sT KLASSEMENT NA RONDE VAN ZEGGE G„v' Ouden- 'h 85 punten, 2 A- v-d •n Etten-Leur 62, 3. A rveld Zegge 52/4. 7' ,J selt Roosendaal 44, 5'. j ings Sprundel 41, g. C- y. gen Oud Gastel 39, 7. W. Wilde Goes 37, 8- B nse St.-Philipsland 37 Damen Ulvenhout 3f B- Broere Ouidenbcisch I J. Cooremam-s Breda 35 A Tak Oud Gastel 34,13! I v- Hoogerheide Ossen- •ht 26, 14- J Raas 's. renhoek 20, 15- L. den I ;igh Blaaiksedijk 20, 16 Fens Amsterdam 20, 17. rödde Koewacht 19, 18. J. lenek Prinsenbeek 19, 19. 'irard Breda 19. 20. R Uiten Zandvoort 19- de Verenigde Staten, Bel-J Canada, Engeland, West- ;sland, Denemarken, j ikrijk en Nederland. egen tot het moment rop het Chinese persBu- 1 duidelijk maakte dat ht' tverbod zou worden g®!' d- ilgens de reglementen van 'INA is het verboden dat n van aangesloten bonden fficiële wedstrijden starten 1 zwemmers of zwemsteil niet-lidstaten- China vet" de FINA in 1958, de gkeer van de volksrej»- c zal worden behandeld j ns de volgende vergaai- van de FINA, die ra de tische spelen in Kai'ro Ier. gehouden. >ksen George Foreman, ldkampioen boksen in K irgewicht, heeft als w™" iding op zijn titelgeve® 1 zijn landgenoot Munai» Ali, op 24 september hasa, oalk balletles op SJ ramma staain, Eén wee hij priivé-les genoten 1 hij eens als „gek" beste In New York lift W n: „Arme Clay, lk lessen met hem voort» reed7 in een klein Peugootje ze kroop in de koektrommel en maakte er veel rommel ze kroop achter de vim en riep dim, dim, dim, ze was op een keer erg boos en ik kocht voor haar een roos nu zit ze weer in Madurodam en zingt dam, dam, dam. Joke Herreijgers, Steenbergen. W9»98i990Qa999990aa9i99990999a9a09S890BiOeeS096» Deze week een echte vakantie-aflevering met leuke grapjes, tekeningen, gedichtjes en zelfs een beetje mode. Vorige week hebben we gevraagd om de erva ringen van de vakantie op te sturen. De eerste zijn binnen. Maar er zullen er vast nog veel meer komen. Als we er flink wat bij elkaar hebben dan zetten we ze in de krant. We wachten af. HANS LUTZ »8a9999989909969998Ci8i980ea089098i9899i9eS9S980» - - 3 Koen maak je mijn schoen? Ja, juffrouw ik zal het dadelijk doen. Koen maak je hem sterk? Ja, juffrouw dat is mijn dagelijks werk Koen is mijn schoen al klaar? Ja, juffrouw betaal vast maar. Maar ik heb geen geld ontvangen. Nou dan blijft je schoen maar hangen. Dag, Koen. Dag, juffrouw zonder schoen. De zusjes Ellen Jacobs 7 jaar en Joke Jacobs 11 jaar, Palmbosstraat 14, Klein-Zundert. Noord-Brabant. Nederland. Jullie kennen dat leuke spelletje Wel om op de muur van jB» kamer beesten- en andere figuren te maken door middel van thaiaw. Het is erg leuk, en met een beetje oefening lukt het Hierbij een paar voorbeelden. Doe je best. e De zwaardvis is een bijzonder dier, dat wel driehonderd kilo kan wegen en vijf meter lang worden. Z'n bovenlip is enorm uit gegroeid vandaar zijn naam. Hij gebruikt z'n zwaard ook om mee te vissen niet door ze er aan te steken, maar door er mee tegen vissen te slaan. 18090900099009990999909990009908998999008889881 0 Martientje Lemmen, zus je van Mark, en pas vier jaar oud, deed heel erg haar best op deze tekening, die daarom 'n plaatsje in de krant verdient. Mark Lemmen uit Bavel, niterdorp. zeven jaar oud, maakte deze erg fraaie tekening van een ka- I In deze tijd van grote modeshows in Parijs en andere wereld steden mogen we ook wel eens wat aandacht bes eden aan de mode voor de kinderen. Deze kinderpakjes zullen veel kinderen helemaal „het einde" vinden. Ze zijn gemaakt van marineblau we jersey. Speciale aandacht voor de alleraardigste poppekop- pen op het front. I (Van onze correspondent) PARIJS Wat wij na de dood van Pompidou missen is een J foto van de nieuwe president I Giscard d'Estaing. Die foto, een staatsiefoto, behoort dade- I tijk na de verkiezing van het I staatshoofd te hangen op alle I ministeries en in alle stadhui- I zen. De vroegere foto van I Pompidou is na diens dood I Weggehaald, maar de foto van j ",seard is er niet voor in de I plaats gekomen. En er zijn al I jWee maanden voorbij na de bat zit de hoge heren van het I presidentsverkiezingen. 1 protovol natuurlijk danig J owarts. Er is dus bij Giscard I ®tp ^"gedrongen: Laat die I aatsiefoto nou maken, want aat kan echt zo niet langer. Nu wil het geval, dat wij een nieuwe president hebben, die Sod maling heeft aan alles wot protocol is.Dat had hij al, Jv11. N onder Pompidou nog nunister van financiën was n hem van tijd tot tijd ÏL'"jetro zien zitten niet «en doodgewone pullover aan, col no ut n van ^et proto- In h n van wakker lagen. mi adaS» was hij eer pro- ÏÏ!at. guurder van de „In- j lants wat wil zeggen: jWconservatief-liberale partij, ma; n'e nParbj congresseerde, ïnl Glscard er op het po- o!Ven vrolijke boel van. S® ie congresleden niet al te Cijfer, vervelen met dorre 'srit en statistieken, die de hit eF.vel'ng onthoudt, haal- da* c«Zi]n, mon*ca voor de die° i-H n leutige deun, %nr &en,m de zaa) mee- Krnti Card Zelf °°k V°™ de Betoni was dat natuurlijk %tên heS Fressen" en ze Be nnn, m, Van alle ka"ten. Jto-'C All uc Vond dat maar I Wam 'lhli vo,or de televisie --/am am j c revisie I kgnr-n de kukers uit te I n' waarom de handels- of betalingsbalans ja of neen voordelig was, nam hij een krijt en tekende het ons op het zwarte bord voor. Export zoveel. Import zoveel. Plus is voordelig. Min nadelig. Hoe die balansen verder in elkaar zaten ging ver boven onze pet, maar het beginsel van plus of min begrepen we. Andere mi nisters gingen er breed voor zitten, praatten honderd uit en als het de kijkers verveelde - en dat deed het al gauw - draaiden we de knop om of schakelden over naar het cir cus of naar een voetbalwed strijd. Bij Giscard bleven we kijken, want hij bracht zijn nummer goed. En toen werd Giscard staats hoofd. Dat zal me wat worden, dachten de jongens van het protocol en bij voorbaat hiel den ze hun hart in hun lijf vast. Bj de inauguratie is het een vaste traditie, dat het nieuwe staatshoofd een gloed nieuw lint om zijn hals krijgt met de blinkende ster van het legioen van eer er aan. Lint en ster werden voor de dag gehaald, maar die gingen met een weer de doos in. Giscard dacht er niet aan om er mee voor aap te lopèn. Na de plechtigheid moest hij op het graf van de onbekende soldaat onder de Are de Tiomphe een krans neerleggen. Ook dat is voorschrift. Vroeger was me dat een vertoning. De presi dent reed er heen, als het goed weer was staande in een open auto en voor en achter, links en rechts, begeleid door politie op de motor. De hele Champs Elysées was er voor afgezet met scherpschutters op de daken van de huizen, want onder De Gaulle hadden de kogels om de oren van de generaal gevlogen. Giscard tartte het noodlot en ging te voet van het Rond Point over de Champs Elysées naar de Are. Eenvoud kenmerk van het ware. Het kalenderblaadje stond op 14 juli, nationale feestdag, herdenking van de Franse Re volutie en van de bestorming van de Bastille, die het verga ne feodale stelsel onder zijn puinhopen begroef. Adel en geestelijkheid waren naar de tweede plaats gedrongen, de Franse bourgeoisie, de derde stand, zat voortaan op de eer ste rij. Giscard sohafte de mi litaire parade met daverende tanks over de Champs Eysées af en liet de soldaten van land-, lucht- en zeemacht te voet paraderen langs de Bas tille. De helft van de Fransen vond het mooi, de andere helft treurde over vergane glorie van la belle époque. En zo pas hebben we Gi- cards eerste persconferentie achter de rug. Persconferentie heeft hij uit zijn woordenboek geschrapt. Het heet voortaan vergadering met de pers. Een persconferentie eertijds onder De Gaulle was een belevenis. Gezeten voor een tafeltje met een groen kleed troonde hij ver boven ons allemaal uit. Ook al waren we het lang niet allemaal met hem eens. De Gaulle was generaal en zijn uniform woog zwaar. We hin gen aan zijn lippen en de hele wereld hing mee. Ook dat pro tocol veegde Giscard van tafel. Hij stond op een katheder, ie dereen mocht vragen wat hij wilde en de antwoorden strooide hij met het grootste gemak uit de mouwen van zijn grijze colbert. Maar wat moeten we nu met dat officiële portret van Giscard. De fotograaf mag hem niet te veel laten kijken naar rechts, want juist in al zijn verkie- zing9speeches en in zijn pers- vergadering heeft hij er zich tegen verdedigd een man van rechts te zijn. Ook mag hij niet te veel naar links kijken, al heeft hij openlijk gezegd Mit terrand en Marchais in het najaar te willen ontvangen op hiet Elysée. Msschien doet hij het best ons maar recht in de ogen te kijken, dat is een van zijn verkiezingslogans ge weest. RIO DE JANEIRO (REU TER) De Braziliaanse krantenlezer heeft zich de laatste dagen tevreden moe ten stellen met kookrecepten over kip in sinaasappelsap of maxo-hamburgers in plaats van het jongste dodencijfer in de epidemie van de her- senvliesonsteking. Dit is een van de voorbeelden van re- geringscensuur op materiaal dat door de autoriteiten als "gevoelig" wordt gekwalifi ceerd, en van de wijze waarop enkele krante reage ren op de beperkingen die hun worden opgelegd. Jornal da Tarde, het grootste anond- blad van Sao Paulo (waar het centrum van de epidemie ligt) vervangt gecensureerd materiaal door kolommen kookrecepten. De Estado de Sao Paulo, ochtenblad en "zuster" van de Jornal, vult zijn kolommen met poëzie van de klassieke Portugeese dichter Luiz de Camoes. Het is tot nu toe onmoge lijk geweest een officieel cij fer te vernemen van het do dental zowel voor Sao Paulo als voor het gehele land. De federale minister van ge zondheid, Paulo de Almeida Machado, en de gezondheids autoriteiten van Sao Paulo hebben geweigerd details te verstrekken, maar kranten die schattingen maakten van cijfers die bij de lokale regi stratiebureaus binnenkwa men, hebben een dodental gegeven dat alleen al in de maand juli voor Sao Paulo tot 345 zou reiken. Ondanks de censuur heb ben de kranten artikelen kunnen afdrukken met kri tiek op het ontbreken van voorzorgsmaatregelen tegen de ziekte hoewel er, zo zei den zij, maanden geleden al genoeg voor gewaarschuwd was. Ze hebben ook de dui delijke wenk gegeven dat de autoriteiten, met al Kun verklaringen dat de situatie onder controle is, de ware ernst van de epidemie ver bergen. Estado schreef onlangs: „gebrek aan informatie belet niet dat de epidemie zich uitbreidt. Tussen de omzich tigheid van de federale rege ring en de voortdurende wei gering van de regering van Sao Paulo informatie te ver strekken, ligt het feit dat het uitbreken van de hersenvües- sontsteking nu de bevolking van verschillende staten ver der gaat treffen". De kranten hebben ook be richten verspreid over chao tische toestanden in zieken huizen, waar gangen vol pa tiënten liggen, waar kinderen liggen opgebaard op werk banken en waar dokters op huil knieën moeten gaan zit ten om slachtoffers te hel pen. Ze zijn met artikelen gekomen over honderden mensen die vanuit Sao Paulo naar het warmere klimaat van de kuststreek vluchten waar, naar men zegt, minder kans bestaat op besmetting door de ziekte. Ze hebben bericht over paniek in de stad en over de enorme lan ge mensenrijen die zich voor de apotheken hebben ge vormd. Als dit alles nu langs de censuur is gekomen, wat hebben de autoriteiten dan pogen tegen te houden?. Een duidelijk punt is dat van het dodental. Waarnemers in Sao Paulo geloven tevens dat een directe aanval op de autori teiten of de suggestie dat zij onachtzaam zijn geweest, door de censuur zou worden getroffen. Volgens hen willen de officiële funktionarissen tonen dat alles altijd in orde is. Maar een Amerikaanse dokter in Brazilië, d,ie het weliswaar niet helemaal eens is met de manier waarop de epidemie officieel wordt aan gepakt, vindt dat de autori teiten gelijk hebben als ze niet willen dat het dodental wordt gepubliceerd en in de sfeer van de sensatie ge bracht. De dokter, die bij voorkeur anomh'm wil blij ven, zei dat een dergelijke publiciteit alleen maar pa niek zou veroorzaken. Dat mag dan zo zijn, een recente editie van de Jornal da Tarde bevatte 10 recep ten. In een kop stond te le zen. „De twijfel die komt met de epedimie", en daaronder: „De statassecretaris van ge zondheid beloofde juiste en eerlijke informatie over de epidemie van hersenvlieson- steking, maar de realiteit is anders. De informatie die tot nu toe ls onthuld is onvolle dig en wgkt veel twijfel on- dci de bevolking". E11 daarna volgde: „Kip met sinaasappel, snij een kip open en bereid haar toe met zout, peper en uien". Zo ging het verder, vijf kolommen lang, met recepten over het maken van „ijstaart" onder de foto van een baby die met liersenvliesonsteking in een ziekenhuis ligt. VATICAANSTAD (KNA) Terwijl in het Vaticaan de voorstudies van de landelijke bisschoppenconferenties en van de braintrusts der bis schoppen voor de bisschoppen synode 1974 in Rome nog bin nenkomen, heeft kardinaal Angelo Rossi, sedert 1970 pre fect van de congregatie voor de geloofsverkondiging (de congregatie voor de missie) een eerste poging gedaan om een marsroute uit te stippelen voor de bisschoppensynode, die 27 september in het Vati caan begint- De marsroute loopt gelijk op met de trend, die reeds geruime tijd waarge nomen kan worden: het moet afgelopen zijn met het theolo gisch vrijzwemmen van na het tweede Vaticaanse concilie- Het moet ook uit zijn met een pluriform opgevat lpij-de- tijd-brengen van de kerk en met allerlei acties- Het is vol gens kardinaal Rossi nu de tijd voor consolidering en voor nieuwe duidelijkheid in de verkondiging- Over de aanstaande bis schoppensynode zei kardinaal Rossi, dat juist het thema er van: de geloofsverkondiging aan de volkeren, gelegenheid biedt om de golf van seculari satie voor de deuren van de synodezaal tegen te houden Negen jaar na afloop van het tweede Vaticaanse concilie gaat het er niet meer om zich te bezinnen op het hoe van de geloofsverkondiging, maar op wat verkondigd moet worden- Over de theologen, die nog steeds zoeken naar de beste methoden van geloofsverkon diging, verklaarde kardinaal Rossi: „Hadden de apostelen zo gedaan, dan was het eerste concilie van Jeruzalem nog niet afgelopen-" Kardinaal Rossi legde zijn verklaringen over de aan staande bisschoppensynode af tegenover het Cris, het Ro meinse priestercentrum van de uit Spanje afkomstige bewe ging Opus Dei. Hij keerde zich scherp tegen het pogen „sociologie, psychologie, psy choanalyse, politiek, ethnolo- gie, economie, 'dialectiek, ge weld" bij de theologie te wil len onderbrengen- Hiermee geeft het geloof te veel eer aan het, scularisme- Hij ver klaarde zich dan ook arnnd'g oneens met „groeperingen, wel ke soms op mternati maal ni veau, via de communicatie middelen deze theologie bin nen de kerk willen brengen n bepaalde sleutelposities en organisaties in haar macht hebben"- Zonder overigens na men te noemen verklaarde kardinaal Rossi met bepaalde theologische centra de strijd te willen aanbinden-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15