Rexona Rabobank Q •een bril vanBoschl Optiek BoschOptiel &n l Smac Ch Vleessalade Algemene vergadering van de Rabobank W.K.S. F/ÜVDBOUW- I ?n kosten blijven hetzelfde, of aa Bejaarden, vere FOÏÏRRÉ^®»8 Nihklt.'ig 125 atrix whiskasi? B/o-texi#«,!2£!(795 Albert Heijn volop voordeel, volop keus. Ch Roomboter hazelinokoek SuniS Oh Camembert gaat met di mode mee <EX3> 50 5$ oere albert heijf Meyra Vermeiren Wasautomaten SLAGER RIOLERING VERSTOPT? 00 kèmde Mbéesi V*>rver fjj9 AJOr Sappige hand peren Clapp's Favourite ±1V2 kilo in mandje Hollandse! Hero tomaten- groentesoep Ch Appelmoes! Domo magere choc, melk Blue Band halvarine Rosé d'Anjou Taiyo japanse makreel Frankfurter knakworst unox Ch Vanille ijs Jordan tandenborstel Potchrysanten wmoÊamÊÊÊÊÊB^ OPROEP m Een vrachtwagenchauffeur ISOLATIEBEDRIJF B.V. EERSTE KLAS STEIGERBOUWERS GEMEENTE OOSTBURG MEDEWERK(ST)£R I varkensvlees nog f 4,10. EI fEuropees lanclbc wankelt (3 en Donderdag 8 augustus 19 Donderdag 8 augustus 1974 Invalidenwagens Rolstoelen Wandelwagens in de fabrikaten en Praktisch alle modellen uit voorraad. Desgewenst bezoek aan huis. Levering en service door geheel Zeeland. Gratis folder bij Ganzepoortstr. 28. tel. 6063 Levering door geheel Zeeland. Autoverz. per kwartaal Met 40 procent no-claim Incl. gr. kaart, alarmser vice en rechtsbijstand. Bij schade slechts 20 pet. no- claim verlies. 40 procent wordt dus 20 procent. Bel ass.kant. Cat. WA AR W. de Graaf 5000 45 103 Sportlaan 6. 6000 49 112 M'burg, tele- 7000 49 118 foon 01180 8000 51 126 28035 (4 1.) 9000 52 132 Directe dekking per telef. PHILIPS CC 1000 WASAUTOMAAT 57,50 per maand 1475,— 24 x (p.l.) SAS VAN GENT Gentsestraat 4, Tel. 01158-1938 Gevraagd voor eert supermarkt in Zeeuwsch-Vlaanderen Zelfstandige funktie en spoedige indiensttreding gewenst. Sollicitaties en inlichtingen COK B.V. - ZUNEHA afdeling Personeelszaken Telefoon 01102-1810. WÜ komen met onze WATKROOMPRKSSORS Geen hak- of breekwerk meer Ook reparaties en vernieuwingen VL VAN GIN NP KEN Scharen burgstraat 38 Breda TeL 01800 41919 KOU AH! Het mes in de tartaarpriis UNOX G2 5 TWEELINGMESJES DEODORANT OF ANTITRANSPIRANT <U& _&50 BLAUWJwJ g| Behoorlijk en voor de prijs die er over blijft kun je nog 'ns extra genieten van die lekkere tartaar. Gebakken op z'n duits of rauw a la tartare, met een eierdooier, peper, zout, paprika en 'n uitje. Uitstekend, maar ja, zo is al het vlees bij AH nu eenmaal ac kruimige aardappel 5 kilo extra gevuld r\ 4(v blik 0.82 liter .ArTO groenband 1/1 blik pak 1 liter kuipje 500 gram 280 gram 1*75 demi-sec fles 0.75 liter doosje 200 gram blik 200 gram BS blik 10 stuks bakje 150 gram 1*25 uit de diepvries pak1 liter hard of medium oerstuk diverse kleuren 2 stuks Vers vlees, groente 'fruit geldent-'m zaterdag 10 augustus. Overige aantfój t/ m woensdag 14 augustus. LAND- EN TUINBOUWERS, AGRARISCHE-LOON-ONTVANGST EN VERWERKINGSBEDRIJVEN worden verzocht op ZATERDAG 10 AUGUSTUS als solidariteitsbetuiging aan de deelnemers van de protestdemonstratie te Utrecht, hun werkzaamheden tot een minimum te beperken. DE DRIE CENTRALE LANDBOUWORGANISATIES: Z.L.M., C.B.T.B. en N.C.B. Hierdoor roept de Boerenleenbank gevestigd te Leur haar 'eden op tot het b'jwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op vrijdag 23 augustus 1974 om 19 30 uur in het Turfschip, Lange Brugstraat 63 Etten-Leur Noord. Verkorte agenda j GEVRAAGD SCHEERDERS B.V. Vogelwaarde Telefoon 01147-201 vraagt op het werk te Terneuzen Aan goede vakmensen bieden wij een goed loon. Sollicitaties te richten aan W.K.S Isolatiebedrijf B.V., Noorderweg 45 Ridderkerk. Telefoon 01804 - 1256c ct telefoonnummer 01150-5291. (Vragen naar de heer Schulz). Ter gemeentesecretarie een kan worden geplaatst Administratieve ervaring is vereist. Aanstelling, afhankelijk van leftijd, opleiding en ervaring, kan geschieden in de rang van: typiste salaris 563,tot 1.213,- p.m., of schrijver, salaris 606,- tot 1.342,- p.m., of schrijver-A salaris 693,tot 1.485,- p.m. exclusief de toeslag ingevolge de Machtigings wet. In geval van ruime administratieve ervaring is aanstelling mogelijk in de rang van adjunct-com mies (salaris 780,tot 1.735,p.m.) Aanstelling boven het minimum is mogelijk. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Nadere informatie kan worden verkregen via tel. 01170-3003, toestel 141. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wet houders. Opening Aanwijzing secretaris en stemopnemers Notulen vorige vergadering Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen. Balansen verlies en winstrekening en 6a Bestuursverkiezing en 7a Verkiezing van Raad van Toezicht Mededelingen Rondvraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sluiting De volledige agendc ligt vanaf heden ten kantore van de bank ter inzage van de leden. Het bestuur, C. P. Luykx, voorzitter A. P. Taks, bestuuislid de bank voor iedereen „Bianca leuk model voor de v «I ^hedendaagse' 1 „Vania" damesbril in zeer moderne vorm Bij Bosch optiek is een bril kiezen een plezier. De grote collectie biedt vele mogelijkheden, want Bosch kent de brillen-mode. U weet toch dat u voor een nieuwe bril rechtstreeks naar de opticien kunt gaan. Dat voorkomt wachten. Bosch optiek geeft des kundig advies en volledige service. „Madrid" breed cello modieus herenrnomP korte nieuwstraat 3 hulst tel. 01140-2327 noordstraat 43 terneuzen tel. 01150 - 4677 vo I1U cri ga be tri I n* overproduktie is een van D2iipiidsle problemen m I *e k»e 'er Als de produktie \ie 'Wees op een bepaald mo- |Va" i stugt mtt 2 ot 3 procent I ei meteen de prijs voor de ti, lW met 3« to« 10 Procent' boeren kreec de varkens- pr In r de EEG voor een D, K' L meer dan f 2.60. Maar 35 V? - zoals nu is gebeurd w. Onzienlijk gestegen door gro te veranderingen op de we- ®£ldmarkt- ve tie Het aanbod regelen in de de .."arische sector blijft een ha- ov chelijke zaak. Want als de voorraden de pakhuizen uit- bi «uilen, door de voortdurende m: nronuktii'verhoging en een Dt wo?d seizoen, kan men die bo produldie niet meteen regule- he ren De vraag binnen de EEG ge uordi niet oi nauwelijks gro- zi ter. Men gaat dan proberen die voorraden buiten de EEG kwijt te raken. Soms tegen dumpprijzen. Denkt, u maar ra eens aan de boterberg. En nu zo Weer aan de vleesberg. De Sovjet-Unie is steevast geïnte resseerd. Bovendien is verkoop bin nen de EEG niet aantrekke lijk Je vergroot er je afzet niet mee. Wat je voor die eeg-consumen en vóór uit die pakhuizeu weghaalt, komt er 11 achter weer in. De produktie te gaat immers door! Ook is het moeilijk bij be nadering de vraag voor agrari- m sche produkten te voorspellen. Voorbeeld. Zoals gezegd is het verbruik van vlees binnen de n< EEG voortdurend gestegen, g Maar bet laatste half jaar is er la een daling. Waarschijnlijk. G imdal de consumenten wat in be M b< op vo bo ge br m d Voor wat de bejaarden be- na I treftwees de Hoge Raad in nu i970 1) een gunstig arrestzij Hij besliste namelijk dat een du bejaarde -hoe gezond van li- J chaam en geest ook- een deel jo 1 van het bedrag dat hij als fie pensiongeld betaalt aan een de bejaardenoord waar de mo- 171 gelijkheid bestaat tot verzor- (e ging en verpleging bij ziekte, 9e als ziektekosten mag aan- mi merken en c.q. van zijn in- do komen mag aftrekken. Een jei J deel van de pensionprijs w< I wordt zodoende als het ware ee I als premie voor ziekteverze- ee kering beschouwd. Bij een in oktober van het J afgelopen jaar gewezen ar- rest 2) kwam de vraag aan l de orde hoe groot dat aftrek bare deel van de pension- prijs wel is. En ook dit arrest viel voor de bejaarden gunstig uit. Belastingplichti ge en inspecteur waren het er over eens dat dit bedrag 20% van de pensionprijs was J indien géén rekening zou I mogen worden gehouden met -wat men noemt- de indirec te kosten (algemene exploi tatiekosten zoals salarissen van directie en stafleden) en 30% indien zulks wél het geval was Zowel het ge- I rechtshof Den Haag als de Hoge Raad waren van oor deel dat niet 20% maar 30% van de pensionprijs als ziek tekosten mochten worden aangemerkt. tL Gr nU rec^en voor applaus? tk dacht voorshands van met. In de laatstgenoemde procedure had de bejaarde bovendien om aftrek ge vraagd voor een bedrag van rond f 450,- Dit bedrag be grepen in de pensionprijs, I *n rekening gebracht 'daar waren partijen het I weer over eens) voor de aanspraak op huishoudelijke hulp zo daaraan behoefte be staat. En deze aftrek weiger de net Hof (de Hoge Raad I gaf er zijn oordeel niet over) omdat een dergelijke uitgave oor huishoudelijke hulp niet ef* kosten welke iemand in diezelfde la w w ee ve w st D zi ki -x dc hi di V( zi sr te b( h voor leeftiid I en 1r> "elüke fi^anoië- I e omstandigheden ook zon- ?Gr ziekte tot de normale I behoi-1 »an 1 evensomderhoud bezwaar tegen deze re- rc-Ki .p is een gezo7?de I niet vergeleken I orrt' met een aezonde man I iü .?®Ucf^tge of middelbare r Of om het. anders te pogen dat de wet niet of

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 12