sinas liter goedkoper rGS worteltjes W w smac aardbeien afwas fion middelgram ^^koper ^^Loper ^^Loper ^ÜSlkoper deGruyterl is oké kaas'lqk 10jaar jong! sensationele luchtduivels beekse bergen beek/e bergen RECREATIETERREINEN F1ANK XEROX LET OP UW ZAAK. LET OP RANK XEROÜ weinig optimisme over cyprus- gesprek „Hugo de Gi Overde m% 3flessen extra fijn 1/2 blik 3blikken unox debetuwe 200 gram jam 450 g. 2 blikken 2 potten 2 flacons beekse bergen commenta campinakgas Hgn altijd... da'sgoeie CampSila Slaatsprakfijkdiploma voor bedrijfsadministratie Moderne bedrijfsadministratie S.P.D. M.B.A. BLAASKAPELLEN FESTIVAL annex ZOMERKERMIS IN «IJSBERGEN interlance uiïzendburo zoekt vrije vogels (sfeno-} typistes talen ponstypistes spuiter Te koop gevraagd liefst aan water gelegen. Brieven onder nummer 26736. Er bestaat een middel dat aambeien doet wegscbrompelen Verkoop van: BALD BV DONGEN voor de grote Rank Xerox efficiency toekomst-show in Hotel Restaurant Mastbosch/Breda, Burg. Kerstenslaan 20, op 13 augustus 1974. Hoe efficiënt jzal uw bedrijf in 1980 werken? Een vraag die Rank Xerox in een speciale futuristische show zal beant woorden onder het motto: Kommunikatie-technieken in perspektief. Met een verrassende, onthullende presentatie toont Rank Xerox u het aller nieuwste op kommunikatiegebied. Managers mogen dit niet missen. Rank Xerox toont u met spectaculaire films en produktdemonstraties wat de toekomst brengen zal. Hoe u efficiency in uw bedrijf verder kunt opvoeren. En hoe Rank Xerox kommunikatie-apparatuur daarbij het antwoord geeft. U bent van harte welkom 's morgens om 10 uur of 's middags om 2 uur.Tot ziens. KOMMUNIKATIE-TECHNIEKEN IN PERSPEKTIEF Betutteling Donderdag 8 augustus 1974 DAT nOKrraMJYlW'HKM MAAI Kent u 't gevoel van de kaas-kik? Van dat niets-ontziende verlangen naar kaas. Naar jonge. Naar jong- belegen, belegen, extra belegen... Naar oude. Naar komijnekaas. Kortom naar de 6 heerlijkste kazen die er zijn... Naar Campina-kaas? Met garantie-dagstempel, dus kontroleerbaar vers. ra MELKVARIATIEB natuurlijk lekker In september 1974 beginnen onze nieuwe oplei dingen voor de examens S.P.D.-I (examen na jaar 1976) en M.B.A. (examen juni 1975). Cur susplaats: Roosendaal. Prospeeti en inschrijfformulieren kunnen wor den aangevraagd bij de heer J. W. Martens, di recteur van het West-Brabants Avondcollege te Roosendaal. DE S.P.D. - M.O. CURSUS VAN 1957 Poolselaan 3 - tel. 01650 - 34259 - Roosendaal 9 10 11 12 AUGUSTUS Optreden van 20 kapellen Dagelijks gratis entree in de amusements- tent op het Kennedyplein tot 1 uur 's nachts Toilet aanwezig. Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt wan» het zijn er velen Beekse Bergen bestaat 10 jaar en trakteert u op een schouwspel dat u niet mag missen! Van 2 t/m 11 augustus geven onverschrokken mannen en vrouwen hun wereldberoemde "Traber-Schau" boven het meer van Beekse Bergen. In honderd adembenemende minuten tarten ze het noodlot op een manier waarvan u niet eens zou durven dromen. Zorg dat u er bij bent! Beekse Bergen viert maar één keer z'n tiende verjaardag! vrijdag 2 t/m zondag 11 augustus dagelijks om 3 uur, in de weekends ook om 1 uur bij weer of geen weer. en omdat 't feest is: GEEN extra entreeheffing! Safaripark, Strandpark, Restaurants. Tussen Tilburg en Hilvarenbeek. D HUIS 7 7 7 u HYPOTHEEK 77 h TAXATIE 'n VERZEKERING? deE Berg Co. (Anno t'896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 01 600-24421 *- Breda bel of kom even langs interlance uitzend btirc ginnekenweg 103, breda telefoon 01600 - 3 33 29 WIJ ZOEKEN MET SPOED WEDERVERKOPERS (STERS) voor onze relatiegeschen ken op provisiebasis. RELATIE REKLAME SPRENGERS HOOGSTRAAT 94-96, EINDHOVEN TEL. 040-61716. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Breda d.d. 26 juli 1974 is wegens een geestelijke stoornis onder curatele ge steld ELISABETH MARIA JOHANNA VERDAAS, ge boren op 27 september 1952, wonende te Bavel; met benoeming van J. C. Verdaas-van den Broek tot curatrice en A. M. J. Ver daas tot toeziend curator, beiden wonende te Bavel, gemeente Nieuw-Ginne- ken. Breda. Parkstraat 8 Mr. J. P. Schouten Procureur. BANKSTELLEN UIT EIGEN FABRIEK Grote sortering kwalHeits- stoffen. 5 laar garantie op binnenwerk Norm. prijs 1400,- voor f 795,-. DEM Meubelfabriek Culemborg, 03450-2602. TOONZALEN Culemborg, fabriek. Hout weg 8. Bergen op Zoom, Wassenaarstr 15. Drunen, Grotestraat 98. Geopend dl t/m za. van 10-18 u, Vr. tot 21 u. Goed nieuws voor mensen met aambeien. Pijn ïcaïmeert. Jeuk stopt. Zwelling verdwijnt. Da wetenschap kent tegen woordig een middel dat de bij zondere eigenschap heeft aam- beiea te doen 'wegdrogen'. De pija stopt. De zwelling ver dwijnt. Dit middel heet Sperti Preparation H? Met Sperti Preparation H ver schrompelen ook hardnekkig# aambeien. Sperti Preparation H is mil4 en ontsmettend. Voor direkt* snelle, afdoende behandeling van aambeien is er maar éên middel: Sperti Preparation H zalf en zetpillen, Produktie-overschotten betimmermgsmaterialen (met kla® schoonheidsfouten) Decoratieve wandplaten in i houtsoorten. Multiplex, ook watervast verlijmd Meubelplaat, triplex, multiplex, ooij edele houtsoorten enz. Eike vrijdag van 19.00 - 21.00 uit J elke zaterdag van 9.30 - 11,30 uur op 3 Industrieterrein Tichelrijt te T Aan de Tramstraat 4 ook uitvet van KEUKENKASTEN KEUKENBLADEN APPARATUUR MEUBELEN VERKOOP a CONTANT rri- V M - N Don' lderdi 8 augustus 1974 MANAGERS iFicaaie ytcP (Van onze redactie) buitenland) NICOSIA/ATHENE-De 0D succes van de fweede ronde van de confe- Se over Cyprus die van daag m Genève moet begin nen worden door de belang- 2te twee deelnemers, Griekenland en Turkije, met hoog aangeslagen. i Athene voelt men er weinig voor onder de drux «n verdere militaireoperaties Turkije op Cyprus aan de .fonferentietafel plaats te ne- I.! maar op sterke aandrang 1' 'de Verenigde Staten zal inister van buitenlandse za- le„ MavrW toch naar gaan Volgens welingelichte frhigen in Athene zal hij wel licht naar huis terugkeren als Turkije de bestandsovereen- knmst blijft schenden en zijn (roepen niet terugtrekt op de stellingen die zij op 30 JUh hiJ het ingaan van het bestand Innamen. I Intussen kwamen van Cy prus weer meldingen binnen van nieuwe hevige gevechten ten westen van Kyrema als gevolg van een verder opruk ken van de Turkse eenheden. Neutrale ooggetuigen ver klaarden dat de Turken het 'dorp Ayios Vassilios hebben bereikt, op ongeveer 17 km ten westen van Kyrema. de haven op Noord-Cyprus waar zij ruim twee weken geleden landden. Tegenover de artille rie en mortieren van de Tur ken konden de leden van de Cyprische nationale garde niet veel meer stellen dan hun ge weren uit de tweede wereld oorlog. In Nicosia beraadslaagden woensdag weer de militaire vertegenwoordigers van Tur kije. Griekenland en Engeland I samen met functionarissen van Tde Verenigde Naties over het verloop van de bestandslinies. Later inspecteerde zij de li nies van de Griekse Cyprioten en de Turken ten noordwesten van de hoofdstad. In Athene voerde de Griek se regering besprekingen met de Amerikaanse onderminister ivan buite&landse zaken Arthur Hartman, \jjie ook Nicosia en Ankara heejft bezocht. Na af loop van hA overleg reisde Hartman naar Londen om mi nister van buitenlandse zaken, James Callaghan, verslag uit te brengen van zijn bevindin gen. De Britse bewindsman reist naar Geneve voor de conferentie over Cyprus. "PMke provincie heeft een eomr ■*-1 zen. In Overijssel heeft di( verslag over 1973, bijzonder wijze waarop aan de privacy gedaan. Ze heeft daarbij ontdekt dat f dentehuizen moeite heeft met ging en bevoogding. Zo komen er bijvoorbeeld nc dat men medicijnen, die door van de bejaarden afneemt en c< den verschillende directies, aldi bejaarden om doktersconsult aa kwam het voor dat men, na aa de bejaarden verbood andere, z te laten werken. Het zijn enkele van de ve signaleert. De bejaarden zelf, z dend in het uiten van hun kla voor degenen die hun verblijf moeten betalen. Ze hebben e gevoel en durven zich nauweli Deze uitslag van het onderzoi het als een spiegel kan funger van bejaardentehuizen in het g streek. Bejaarden vragen om vc dat ze daarvoor een stukje van Nog al te vaak echter worder aan het handje genomen. Waa teling is er iets grondig mis. (Van een onzer verslaggevers) THTP?EN De 21-iarige ril., die woensdag 25 juli als moderne Hugo de Groot in wasmand ontkwam uit de jeugdgevangenis I n-,'4 daarna in Oosterbeek ge snapt Werd' is opnieuw ont- saml maandagmiddag is hij I wone melde 19-jarige S.T. tilden °7' i twee verdwenen s de lessen voor een vak-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 10