SALES ENGINEER BJ SERVICE Internat] GEMEENTELIJKE ZWEMBADEN BREDA GRONDWERKERS TELEFONISTE/ TELEXISTE ijlstra: ho waar op 1 KRUYSSEN NU EEN KLEUREN-T.V. BIJ LUYTGAARDEN GEKOCHT BETEKENT EEN 2-0 VOORSPRONG VOOR U Blaupunkt kleuren-TV EN GRATIS 5 JAAR GARANTIE C&i Li töcA AS5 ELBERGS J &NACHENIUS GEROUTINEERDE TYPISTE Rekreatiebad „Wolfslaar" Natuurbad „Het Ei" Amsterdam! EEN LEERLING ONDERHOUDSMOI^ BANKWERKER Au American company engaged in the manufacturing and sales of Oiltools, requires for their expanding sales activi ties, a sales engineer. Requirements: Graduate in Engineering (HTS) or same experience level. Age: 25-35 vears Fluent in English and French. Salary will be in line with responsibility, education and experience Candidates will be based in West-Brabant. Please call: Division of Borg Warner B.V. Koninginnestraat 17 - Breda 01600-450 53 Kaal-v.d. Linden B.V. Pfaff brengt een itksiwe, laaggeprijsde zigzag-machine met een introductiekorting van50gnlden.(pp£pp) Pfaff Naaimachinehuis vrl. en mnl. krachten VERWARMINGS-TECHNIKUS STAALGLAS B.V. Steenfabriek „De Volharding] Woensdag 24 april 1974 De fabrikanten voorspellen leveringsmoei- lijkheden voor kleüren-TV's met de Wereld kampioenschappen voetbal. Koop dus nu alle modellen die nog in Voorraad zijn. En nu kopen bij Luytgaarden betekent honderden guldens besparen. Type Manilla, tiptronic 66 c^beeldbuis van 2679,- NU VOOR 2398,- 281,- voordeel hetgeen inhoudt: 5 jaar geen voorrijkosten 5 jaar geen arbeidsloon 5 jaar geen materiaalkosten Dus ook bi) de volgende Wereldkampioenschippen Voetbal in, 1978 nog zorgeloos kijken. 4, BERGEN OP ZOOM - ST JOSEPHSTRAAT 33 TEL. (01640) 3 37 91 ROOSENDAAL - OUDE MARKT 13 TEL (01650) 3 60 06 Binnenkort in De Rozelaar ZEVENBERGEN ZUIDHAVEN 91 TEL. (01680) 42 30 ETTEN-LEUR - WINKELCENTRUM 25 TEL. (01608) 35 41 OOSTERHOUT - WINKELCENTRUM DE ARENDSHOF 52 TEL (01620) 2 37 72 BREDA v/h Wermenbol VEEMARKTSTRAAT 7 - TEL. (01600) 3 01 16 Woensdag 24 april (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Een apar- beschouwing wijdt de pre- dent van de Ned. Bank in jpprverslas; aan de voort- oeiende complicaties uit de erke stijging van de olieprij- i. Aangenomen wordt, dat p basis van de thans bestaan- e olieprijzen en rekening oudend met toenemende im- orten door de produktielan- eUj alsmede met een zekere ■ductie van de gevraagde oeveelheden als reactie op de rijsstijging in de consumptie- nden, met een en ander een ettobcdrag van 40 tot 50 mil- rd dollar op jaarbasis is ge- oeid. Met dit bedrag zullen betalngsbalansen op lopen- reken ingcn veranderen ten Jvm de produktie- en nadele van de consumptie- „iteruitgang zal voor reeks 10 miljard dollar de ;wikfefelingslanden treffen, Lt er 30 tot 40 miljard voor de industriële lan de al wa mo de zijl 191 hai scl laa dei koi ont toe uit I aai tijc het oli zie me del mo vai voc gar gev gin wa pro üjk bie me ge me de (Van onze redactie binnenland) l'TRRCHT SHV Holdings V (Energie' en Transport, ouw en Technische Dienst- rlening en Groot- en Detail- ndel) zal de internationali- tie van haar activiteiten in n beheerst tempo voortzet- n Momenteel wordt 55 pet. imzet door de binnen- :tiviteiten behaald en door de buitenlandse tivtteiten van 40 pet.-60 pet, voorzitter van de verwarming en ventilatie van Rijckevorselstraat 9-11, Breda Wij zoeken voor spoedige indiensttreding op onze afdeling boekhouding een Onze gedachten gaan uit naar een akku- rate jongedame, die bij voorkeur een Mavo- of gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd. U gelieve uw sollicitatie, vergezeld van een recente pasfoto, onder vermelding van de letters „ty" te richten aan de Directie van onze B.V., Postbus 3275 te Breda. Gasstraat Oost 7, Oss vraagt voor haar technisch aannemersbedrijf, op korte termijn Eventueel complete ploegen geen bezwaar. Wij bieden: hoog loon (c.a.o. bouwregeling) Vakantiebonnen Prettige werkkring Sollicitaties te richten aan ons kantoor te Oss, afd. personeelszaken. Tel. 04120-32923. ,.va4Kv.RWMl>% W. RIKKEN N.V. Breda: Lange Brugstraat 30 Tel 01600 - 31745 Bergen op Z.: K. Meestraat 17 Tel. 01640 - 35878 Roosendaal: Nieuwe Markt 48 Tel. 01650 - 35546 Ook verkrijgbaar bij: P. HERMES Bisschopsmolenstraat 16. Etten. Tel. 01608 - 2223 SCHOONMAAKBEDRIJF DE KEMPEN B.V. Lupinestraat 10 -12, Eindhoven vraagt voor spoedige indiensttreding voor objecten te Breda voor de avonduren. Dagelijks telefonisch melden van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 - 18.00 uur. Telefoon 040 - 119595. Telefoon 53710 GEOPEND VANAF 20 APRIL (Verwarmd zwemwater) TARIEVEN Volwassenen 2,— Kinderen 5 toten met 13 jaar1,40 Zwemleskaarten per seizoen 27,50 (minimum leeftijd 6 jaar per 1 januari j.l.) Leskaarten zijn geen bewijs van toegang. SEIZOEN-ABONNEMENTEN Mits genomen vóór 1 mei zijr, belangrijk voordeliger. Voor personen uit één gezin met alle kinderen beneden de 21-jarige leefti|d gelden navolgende prijzen Voor 1 mei Vanaf 1 mei le gezinslid 24,50 28,50 2e gezinslid 22,50 26,50 3e gezinslid 20,— 24,— 4e gezinslid 17,50 21,50 5e gezinslid 13,50 17,50 6e gezinslid ƒ11,— 15,— Meerdere kaarten uit één gezin gelijktijdig afnemen op vertoon van een trouwboekje. VERKOOPPUNTEN VOOR ABONNEMENTEN „WOLFSIAAR" Kassa's gemeentelijke zwembaden „Het Ei" en „Wolfslaar" van maan dag tot en met zaterdag van 9.00—12.30 en van 14.00—17.30 uur. (Wolfslaar ook op zondag 28 april) VVV, Willemstraat 17, Breda van 9.00-19.00 uur. Telefoon 38237 OPENING 1 MEI TARIEVEN Volwassenen Kinderen 5 tot en met 13 jaar Zwemleskaarten per seizoen (minimum leeftijd 6 jaar per 1 januari j.l.) Leskaarten zijn geen bewijs van toegang. SEIZOEN-ABONNEMENTEN Mits genomen vóór 1 mei zijn beiangrijk voordeliger. Voor personen uit één gezin met alle kinderen beneden de 21-jarige leeftijd gelden navolgende prijzen: Voor 1 mei Va»' le gezinslid 13,50 2e gezinslid 11,50 3e gezinslid 10,— 4e gezinslid 8,50 5e gezinslid 7,— 6e gezinslid 5,25 Meerdere kaarten uit één gezin gelijktijdig afnemen op vertJ^B een trouwboekje. VERKOOPPUNTEN VOOR ABONNEMENTEN „WOLFSLAAR EN „HET El" Kassa's gemeentelijke zwembaden „Het Ei" en „Wolfslaar' 'I dag tot en met zaterdag van 9.00—12.30 en van 14.00— VVV, Willemstraat 17. Breda van 9.00—19.00 uur. raa Pru het S gen gen sch vo< Hie ver ver als hed bet ont Ei DIN ie kolom slotkoersen vorige a e ex cla Actieve aandelen Handel en industrie ARZU iV 63,50 63.50 ABN i 100 276,00 268,00 AvKoi 20 68,00 67,70 A dam Kub f750 221,00 Dell-Mij I 75 128,60 128,40 DordUchtt I S0 DordUtche Pr. Ueineken U.f 25 Beineken f 25 109,90 108,50 109,80 108,20 202,90 209.90 194,00 203,00 U-A.LJiold 1 100 67,00 66,00 Hoogov t 2P 77,30 76,50 UVA Mi jen UVA A plus Ree. 80,00 80,00 KLM t 100 72,50 71,50 Kon.Ulie 1 20 88,40 87,30 RMSM f 100 139.00 137,00 N»t.Ned. I 10 73,70 73,00 Ommeren Cert 393,00 384,00 Philips! 10 33,50 33,20 Philips div 74 Robeco 1 50 195,00 193,30 Rolinco l 50 133,50 132,00 Scbeepvmli t 50 136.00 131,50 Udlleverl 20 113,20 112,30 Actieve obligaties staatsleningen SINDS 1891 CENTRALE VERWARMING AIRCONDITIONING SANITAIR SPOORDIJK 82 - Tel. 013 -436874 - TILBURG vraagt voor spoedige indiensttreding die geheel zelfstandig projekten op het gebied van warm-water kan berekenen, kalkuleren en uitvoerings-gereed maken. Kennis op het gebied van luchtbehandeling strekt tot aanbeveling, doch wordt niet als eis gesteld. Uw schriftelijke sollicitatie, die uiteraard dis kreet wordt behandeld, gaarne te richten aan bovenstaand adres t.a.v. de direktie. Regenbeemd 8 Breda vraagt voor spoedige indiensttreding een Iri geval van interesse graag een telefonische afspraak met de heer Van Rheenen, Telefoon 01600-79234. Rijksweg 7 - ZEGGE Tel. 01650 - 37353 - Tf f GEVRAAGD: Melden c.q. inlichting briek dagelijks van uur - telefoon 0 1 650- f -M Ned .69 87,20 86,90 8.00 td 70-95 87,20 86,70 1QC ld 71-96 86,10 85,70 8.05 ld 701 94,20 94.20 8.00 Id 70U 89,80 89,30 8.00 ld 70111 39,60 89,10 84X ld 69-76 98,10 98,00 IJK ld 70-7' 97,30 97,00 7.75 td 71-96 84,50 84,20 7.75 ld 78-98 83,90 83,50 7.75 td 70-78 94,20 94,20 7 JHi ld 69-94 84,00 83.60 7.56 ld 71-96 82,80 82,80 7.56 ld 72-97 82,50 82,20 7.50 ld 71-81 91,30 91,30 7 JW) ld 72-97 80,20 80.00 7.00 ld 661-91 83,15 82,80 7.00 td 68111 82,80 82,50 7.00 td 69-94 80,80 80.30 6.50 ld 681-93 78,50 78,20 6.50 td 6811 78,10 77,80 6JK ld blli 77,90 77,60 6.50 Id 681V 77,70 77,50 6.25 ld 66-91 81,40 81,10 6.25 ld 6*7-92 77.25 77,00 6-00 ld 67-92 76,30 76.00 5.75 ld 651-90 80,00 79,70 5.75 ld 65(1 79,50 79,20 5.25 ld 641-89 78,50 78,30 5.25 ld 6411 78,00 77.80 5.06 ld 64-94 72,90 72,60 4.50 ld 58-83 82,40 82.00 4.50 ld 59-89 75,90 75,50 4.51' ld 601-85 80,10 79,90 4.50 ld 6011 75,30 4.50 ld 63-93 71,70 71,50 «-50 td 64-74 4.25 ld 59-84 81,70 81,30 4.25 ld 60-90 72,80 72,40 4.25 ld 61-91 72,00 71,60 4.25 id 631 69,80 69,40 4.25 id 6311 71,10 70,80 4.00 iü 61-86 77,60 77,10 4.00 ld 62-92 69,60 69,30 3.75 id 53-OE 67.50 67,30 3.50 ld st.47 64,10 63,80 3M50 id 51-76 94,20 94,00 3.50 ld 53-83 81,80 81,50 8.50 id 56-86 77,20 76,50 1.25 ld 48-98 61,90 61,60 1-25 ld 111-90 66,30 65,80 8.25 id 54-94 66,30 65,80 3.25 id 3Jtó id 3.W) id 3.UU ld 3.00 ld 3.UU ld 3.00 N. 9.50 BN 8.75 ld 1.75 ld 8.50 ld 8.50 id 8.50 ld 3.50 A't ijl ld 5.26 Kd ld I 4-6 Bn JJtóld 8.W ld 8.00 ld t 8.1*0111 1 8 J) ld 1 а.ot td 7.75 ld 7.76 ld 2JK) ld 7.50 ld IJl ld 7 1J65 ld 7 JOH ld tl J.OU ld b 7 .IX ld 8 7.01 ld 7 7JX> ld 1 б.75 ld 6 6.75 ld 6 6.75 ld 7 6.50 ld e 6 JSC ld 6 .00 ld S 6.00 ld C 6.00 ld fc 5.75 ld 5.75 ld 5.50 ld i 5.25 ld 5J25 ld 5JS5 ld 5.00 ld 5.01 ld 4.75 ld 4J0 ld 4.50 ld 4.50 ld 4.50 ld 4.50 ld 4JJ5 ld O 8J8f At 8.01 ld 8.00 ld 8.75 Ad 8.50 td 8.51 ld 8.75 Al 8.00 ld 8.00 ld 7.75 ld ..75 ld 7.50 ld 7.00 ld 7.50 M BNCx 7.50 B. 8.01 Li 7.00 N 5.75 ld 9.75 N 7.00 N .IX M

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 8