loods wlissi laborantte) Spaar nu wie school platen bij Insulinde en Robijn J WANS OP i Finata Bank Voor een man die van actie en afwisseling houdt loodsmedewerke Féramount,een nieuwe filtersigaret uit de beste Amerikaa nse tabakken. Kombineert een volle smaak met een mild karakter Paramount, de milde amerikaan met smaak. De Finata Bank ziet een meisje met MAVO graag komen. DAMES GEVRAAGD distributiemanagers Nibb-it preservenbedrijf b.v. breda ST, zelfstandig part-time werk Afwisselend werk voor jonge mensen (vr. pers.) rederij w. feenstra bv Verdien f 325,- tot f 1800,- per week. n.v. verenigde bedrijven nutricia Ai VAN GEND LOOS N.V ergaclering aterschap Woensdag 24 april 1974 =^e= voor in diverse plaatsen in Noord-Brabant Vereist: leeftijd 30 tot 45 jaar, representatief, welbespraakt, i.b.v. telefoon. Geboden wordt: inte ressant werk met zeer hoge verdiensten voor enkele uren per week. Geen verkoop. Brieven onder nummer 26337, bureau van dit blad. Rederij Feenstra zoekt enkele medewerksters. Voor gevarieerd huishoudelijk werk op plezierig ingerichte vakantieschepen, die vanuit Arnhem vertrekken met bestemming Duitsland. Zin in afwisseling? Bereid om aan te pakken? Bel ons op en vraag 't informatieboekje. Dit is 't nummer010-32 82 22. b.g.g. 320086. RIJN-MAIN-MOEZEL- EN NECKABREIZEN Kasteeiweg 3, Rotterdam. Uitstekende verdiensten mogelijk voor hele of halve dagen. Een Engelse maatschappij die in Neder land start zoekt kontakt met U gaat een revolutionair produkt leve ren. De verkooppromotie wordt verricht door de maatschappij, zodat u zich niet bezig hoeft te houden met verkooppro blemen. E heeft f 7.500,tot f 15.000,con tant nodig voor inventaris met volledi ge terugkoopgarantie hiervan. Schrijf naar Patz Partners Reklameburo B.V., Keizersgracht 230, Amsterdam, onder nummer 109. Woensdag 24 april 1974 Nieuw! (Van een onzer VUSSINGEN In Vlissingen groep „Behoud Vissers- en K huidige staat", enorm veel we Vissershaven daar geheel gaat lianhaven een ander karakter zou tevens graag zien dat de Vi en gebruikt gaat worden als j js een aantal loodsen het niet aprilnummer van De Nederlan Preservenbedrijf B.V. produceert lucht- en vries- gedroogde aardappelen, groenten en vlees en is ook de maker van de bekende Nibb-it snacks. Voor ons laboratorium vragen wij een LABORANT(E), die analy tisch onderzoek verricht, opdat wij verzekerd zijn van een produkt met een hoge kwaliteit. Voor deze functie dient men een M.B.O.-diploma te hebben, of dit jaar de opleiding te voltooien. Hij (zij) dient liefst niet ouder te zijn dan 21 jaar. Lijkt deze baan u iets (20 vakantiedagen, goed salaris, vakantietoeslag van 7,8%, gratificatie en subsidiëring van studieactiviteiten)? Schrijf dan aan: de heer C.M.J. Jongeneel, afdeling Personeelszaken, Preservenbedrijf B.V., Ettensebaan 10, Breda. Telefoon: 01600 - 24231. is een gespecialiseerd voedingsmiddelenconcern, waarin ondergebracht Nutricia Zoetermeer, Nutricia Cuyk, Nutricia België, Bottema Klundert, Preservenbedrijf Breda en SVZ-Groep Etten-Leur. Als je het leuk vindt op een klein kantoor te werken, zit je bij de Finata Bank helemaal goed. Daar werk je in een gezellig team met mensen van je eigen leeftijd. Daar krijg je werkelijk van alles te doen: post uitpakken, telefoontjes aannemen en doorverbinden, kontrakten uittypen enz. Maar ook administratief werk en zelfstandig kliënten helpen: telefonisch, schriftelijk of aan de balie. Je ziet, je MAVO-diploma komt goed van pas. Heb je belangstelling? Kom dan snel eens kennis maken. "We zullen je dan graag alles vertellen over salaris, vakantiedagen, vakantietoeslag, gratifikatie, jeugdspaarregeling enz. Je kunt ons een briefje schrijven of bellen voor een afspraak. Ons adres is: de heer J. P. de Munter van de Finata Bank, v. Dedemstraat 3, Ber gen op Zoom, telefoon 01640- 4 14 50 74.3378 kien - GOES. 23 april 1974 Gra- ^Hzaden en peulvruchten. Mir.n.vn boerensehoon en leveringsplaats. Tarwe - f 35,75 per 100 kg, 33,50 - f 35,50 per 100 ^Kver f 34.50 - f 36 per exclusief BTW. Aand- ippelen. Bintje, veldgewas, ^^Birderij op auto geleverd "6 - f 7 per 100 kg. Voeder- ^^^lelen f 4.50 tot f 6 per afgehaald op auto ge- Exciu.-iof BTW. Voor ^■partijen wordt een ho- betaald. Uren: onaf- •staart op auto geleverd 35 - per kg. exclusief Stro. Tarwestro f 35 Der Jkg: gerstestro f 80 per *p exclusief BTW. - KRABBENDIJKE. 1 1974 Op monster- :nce kl. I 65-70 160, 60- 55-60 144—147; ki. II 157—158, 60-65 151—153, 39 50-55 107—109, 45- ^K60-70Z 129, 45-60K 100. en industrieveiüng: Delicious kl. I 80-85 75-80 45—54, 70-75 65-70 37—46, 60-65 kl II 80-85 35—45. 75- 70-75 32—46, 65-70 60-65 21—34, 70-80 Winston kl. I 80-85 ■5-80 121—134, 70-75 14. 65-70 110—124. 60-65 55-6 47—61; kl. II 14—117, 70-75 100—115, [91—104, 60-65 77—86, 5-80 82, 70-75 85. 65-70 65 52. Conference ki. 1 .65—162 60-65 153—160, ^■140—149; kl. II 65-70 ^H65 147, 55-60 141 50-55 45-50 72. 60-70 X128, 105. 45-50X 62. Diver- ^^_en appels kroet-wit ^^fcardbeien per doos I 15181. II 107. Totale aan- - fruit 24700 kisten. 'URG, marktbe- april Aardappelen ^^^bonken 3133, grote koopmans blauwe 29, tomaten AI 235— Cl 210—230, CCI 116— I 249—231, CII 197, 'iêljS97, kasaardbeiem I 140 1, II 123, paprika rood st. paprika groen st. 10 ika groen kg 118. Gol- ^^Hicious 80 5465, 70-80 65-70 35—39, 60-65 roenten: glassla 14-16 12, assla 19-21 16—17, 22-24 18. II 1417, glasandijvie 115, natuurspinazie 3266 barbei» 5166, radijs 1241 'eekpeen 20, prei 28—46, ui- 1749, rodekool 37, snijsel- i> per bos 1424, per kg struikseldèrij 126 Iwerselie kistje 280309, 31, witlof afw. 135 ers 76-91 I 69, II 61-76 I 55—59, II 43— 1 I 46—47, II 28—39, 138—47, II 28—31, 36-41 25. II 23—26, 31-36 I 24, II ■22, ,krom per kg 2840, ek per kg 3537, winter- oemkool 3 166—186 0—198, 6 147—181 8 129— 5, 10 70—84, 12 50—57, win- rbloemkool II 3 128—177, 4 ■185, 6 113—170 8 90— 0. 10 42—77, 12 27—43. 15 —34, afw. 10127. Aanvoer: 000 stuks. Behalve Uw goede loon hebt U bij Van Gend Loos altijd: goede pensioen voorzieningen vrije bedrijfskleding Elke dag gaan er andere goederen door de loods van Van Gend Loos. Die worden geladen.' gelost gesorteerd, gewogen, gemeten Dat is boeiend werk voor een man die graag z'n handen uit z'n mouwen steekt. Werk ook, dat goed betaald wordt. En kansen biedt om vooruit te komen. Want als U als loodsmedewerker bij Van Gend Loos toont wat U waard bent, kunt U in aanmerking komen voor de opleiding tot vorktruckrijder. Om zo verder te bouwen aan Uw bestaanszekerheid. Ook voor U heeft Van Gend Loos een betere baan w siil to I d'i I ja I nel sc I vel dal ee I aki ku gel de I mc vei dei terl val de I dei I veil ten I zerl mei bin I schl ll nie I ris<l we I of I ontl grol besl en I doel i:I act I Vail we I redl vaa I Hij I dat I korl na I teril ten I BpJ eenl goel dral jaell sin.i vaal ver I zaterdags vrij een prettige vakantie regeling met vakantie?" Kom vrijblijvend praten c: onderstaand adres of be ons om een afspraaktem; Belcrumweg 12, Breda, 01 600-22499. (Van onze correspondent) ZIERIKZEE Het water ap Schouwen-Duiveland rint vrijdag om 10 uur haar *e buitengewone algemene irsvergadering in 's Kamer, Havenpark 40 Zierikzee. Bij het agendapunt medede len komen een aantal ge- immerde bestekken ter tafel, •als iet verbeteren van de ompetorenweg te Burgh uis, het verbeteren van een xleelte van de Zuiddijk en osterstiinweg in de gemeente 'n vel and. het aanbrengen n dek- en slijtlagen op di- vse wegen op Schouwen- 'geland, het opruimen van ikers nabij de Plomoetoren te Burghsluis, het bouwen m een opslagruimte met erkplaats o>n het industrie- Trein te Zierikzee. en het ïrbeteren van het baken te -harendRke er het verbete- •n van de Heuvelsweg en eelweg voor rekening van gemeenten Midden-Schou- en en Zierikzee T>lf werk il bi nn en Vort wnHo« aanbe- ced »n ^CW-verband word er 't gevoeld. afdc den

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6