:nrjjk Sprookjesachtig concert van Yes Trainer vai Stuttgart optimistisch m JAAR L1ESBETH EN OVERWEVN VOOR SWEI RAMSES ZOEK DE FOUTEN TBAL1974 m F 1.25 i van Roda J< - 3°' Donderdagavond t.v.-show LUCKY LUKE: „De premiejager" SUSKE EJN WiSKE: Woensdag 24 april '974 EB is heel wat veranderd binnen de op de rock geënte bijzonder Kans v popmuxiek. sinds de Engelse Rapid. Deze on a-v5» 'r(ienkYES aanvankelijk aar- PBHPHHI Op pp„ productieve schuit». ropa in het groep L zeiend,i maar later als een ko- heeft aanbiedW^ 4 meet, aan Het firmament ver vain Westduitse seheen{Ëen concert, zoals de ctate. Enkele spelers hebben digri dat zij ju reohter zuilen omdat zij het ve^ grens over te ea.?a1 achten. Sa,n VERTENTIE) bLWEEKBLAD groep dat vorige week in een voijjBfctterdaiiise Ahoyhal ten gehoreflbiraclit, drukt je wat dat betreft weer eens met de pens op tie feiten. Begonnen als groep, die mu- z elcinsfumenten uitdeelde om het publiek zoveel mogelijk hii heigebeuren op het podi- Z BLokken, heeft YES in de loop der jaren een heel /vier on OP verkrijgbaar ijd in de aanval - oen geluidenimperium opge bouwd dat de toehoorder er toe vjroordeelt vastgaktasterd in zij*stoel welhaast emotie loos inaar zeer perfectionis- t sch Lten gehore gebrachte monstKrangementen m zich op te lemen Gezongen sfeer muziek en rock met onmisken bare fezzinvloeden, op de ma- !sb rier Kr>>p klassieke muziek- werken ten gehore plegen te *faen gebracht- Muziek ook met wellicht als belangrijkste kenmerk de meerstemmige vocalen, geleid door het unie ke stem-fluid van zanger JohjBldei soi Uit de houding van de vijf YES-leden viel in Rotterdam nauweliri af te leiden, dat er voor publiek werd gespeeld. YES brengt de opgedane erva ringen niet spontaan en onge controleerd naar buiten, zoals in de Sockmuziek gebruikelijk is, maar verwerkt die in naar binnen geriehite muziek. Datlmelotron, piano, orgel en ^Kbesueler Rick Wake man (tijdens het hele optre den draaide hij zijn gezicht met een keer naar het pu bliek) een belangrijke rol hee®espee!d bij de richting die YEs is opgegaan, was in RottÈWan wonderwel te mer ken. Zijn bombastische invul- werk tijdens de eerste (oudere nummer?deed te vaak aan /->• .ie een maniërisme maar dat darters r^t oInde"dH duurdo ,liCT lang' Via "C1°Se biivel/for, V H to the edge" kwam hij met de on van eckil groep snel op dreef om tijdens n. maar er was mets |,1 het ^elen van drie kanten d^.straklfe fclvnn hel nieuwe dubbelalbum spelers 1 klasse te tonen. De virtuositeit pleegt op te leggen. ZotA van de verschillende YES-le- sneelden H ei?'» in?1 deniAlan White verscholen St^te«S* zijn met een vreemd- oefenpartijtje. „Ik ben tt^^B sohild overdekte, om- om dat mijn spelers (Van een onzer verslajJ STUTTGART Zo tisch als Feyenoord ii eerste wedstrijd met VFB gart aankeek, 20 onbeki leven de pupillen van Hermann Eppenhof toe duel van vanavond. terk lal- Het zen Ge- is »nd Het am, Vlo ed- ïen be ne den ''an riet ivel ras, de be- ie, art ed- se schild overdekte, om- veqèijke percussie-installatie, S:e\|Howe, drukdoende met tjn ■ësortimen.t gitaren, en ChriMSmuire, stevige baspa- tronen I vervaardigd) bleek overigens niet zo zeer im de ^bezonken, maar vooral in ESeltle ritmische gedeelten, die ■Moeliik aanwezig wa- Voor aniij waren dat ook de Imomenten die het meest boei den. Tijdens de sfeergedeelten werd mijn belangstelling voor al levendig gehouden door de fantastische licht- en effecten- apparatuur, waarmee vooral het fingzamere werk werd on dersteund en waardoor het op treden meermalen een sprook jesachtig karakter ging dra gen. Tol die apparatuur beho ren een psychedelisch verlich te tunnel, die de muzikanten toegang verschafte naar het podiuim, kosmische lichtprojec- ties op de uitklapbare hoorn van het schild boven het drum stel, laag over het toneel han- Tcnvrvko ton in; geruje rookgordijnen, en een uit J dCOJJS 11 uUit honderden spiegeltjes bestaan de „diamant" boven het podii- nuwachtig zijn'', aldus hof. „Het is ook nergens vo.. dig", stelde de Stuttgart-I ner optimistisch. „Wij m tegen Feyenoord niets te] liezen. Feyenoord word: door kampioenszorgen kweld en bovendien de Rotterdammers hun tie als voormalig Euro, Wereldkampioen op te Dat is een gunstig punt voor Stuttgart, de 2-1 achterstand. Eal zege is voldoende om 4 noord uit te schakelen", I Eppenhof kent weinig m voor wat zijn selectiegrofpl treft. Het is slechts de 4 of doelman Heinze, die$i pen zaterdag tegen München aan de hand 4 gewond; kan spelen. UI IE 0 Cat Stevens MET een grote openingskop meldde het engelse muziek blad Melody Maker deze maand, dat Cat Stevens tij dens een optreden in Londen zijn afkeer kenbaar heeft ge maakt van de praktijken van zwarthandelaars, die door het opkopen van grote hoeveelhe den toegangsbiijetten, in Enge land een flinke greep op de kaartjesmarkt hebben. In Engeland komt het ook steeds meer voor, dat buiten de concertzalen voor hoge prijzen programmaboekjes worden aangeboden met alleen maar jumiere gegevens over de optredende muzikant(en). Het concert, dat Stevens in Rome zou geven ais onderdeel van zijn Europese tournee werd 12 uur van tevoren afge last wegens ongeregeldheden, die ontstonden tijdens een op treden van Traffic, de avond tevoren. Op straat werd met molotov cocktails gegooid en de politie, die traangas ge bruikte werd met stenen be kogeld. Aanleiding tot de moeilijkheden waren de toe gangsprijzen voor het concert, die volgens velen veel te hoog waren. De laagste prijs voor een kaartje bedroeg ruim een tientje. PAUL Acket haalt binnen een week weer twee bekende buitenlandse popgroepen naar Nederland. Het zijn Ten Years After en v'izzard. Ten Years Afiter treedt vrij dagnacht op in het Amster damse concertgebouw. In het voorprogramma speelt de door King Crimson-oprichter Pete Sinfield ontdekte groep Pre- miata Forneris Marconi (PFM). Ten Years After ope reert al sinds de oprichting in 1967 in dezelfde samenstelling als tijdens het optreden op het Woodstock Festival, waaraan de groep een groot deel van haar bekendheid te danken heeft. De groep Wizzard geeft op vrijdagnacht 3 mei een concert in het Amsterdamse concert gebouw. Meesterbrein achter de groep is Roy Wood, in vroegere jaren bekend als de grote kracht achter The Move en The Electric light Orches tra. Voor de pauze treedt Wally Tax op, één van de grondleggers van de zoge naamde „Nederbeat", die eop naamde „Nederbeat". die op het ogenblik erg zijn best doet om bij het grote p'ubliek in de smaak te vallen- Donderdagavond zingt Joni Mitchell in het concertgebouw. Haar dynamische begeleiders: The L. A. Express. Dit concert wordt georganiseerd door M-o- Behalve Wizzard treden in mei de volgende meer en min der belangrijke popattracties in Nederland op: Lou Reed (van 19 tot en met 21 mei in respectievelijk Amsterdam, Den Haag en Rotterdam - Mo jo), Randy Newman (onder meer op 22 mei een nachtcon cert in Eindhoven, en op 25 mei in De Rotterdamse Doelen Mojo), John Mayall en Hawk- wind (plaatsen en data van deze laatste twee nog niet be kend). wat jaartjes geleden, dat ze de 0 Randy Newman NAAST de Soundtrack van Jesus Christ Superstar staat de laatste (derde) elpee On The Border van the Eagles nu al weer enkele weken als eni ge serieuze popelpee in de Ne derlandse elpee-toptien. Een plaat, waaraan we al best wat meer aandacht hadden willen besteden, maar diie we pas gis teren ontvingen. Nog even ge duld dus voor diegenen, die ons om een verhaal over The Eagles of een bespreking van On the Border hebben ge vraagd. SANDY Denny treedt weer op met Fairport Convention. Het is inmiddels al weer heel 0 Sandy Denny groep verliet, op ging treden met Fothermgay en solo-el pees ging maken. Binnenkort komt van haar een nieuwe so lo-elpee uit. Plannen om met Fairport Convention met wie Sandy Denny weer voor het eerst optrad in Australië de studio's in te gaan zijn er nog ni'et. ER zijn vorige week een opmerkelijk aantal singels op dc markt gekomen van typi sche elpee-muzikanten. Daar toe behoren Seven Deadly Finns van Brian Eno, Night- watch van King Crimson, A dream goes on forever-Ileavy- metal Kids van Todd Rund- gren en I'll have stay I love you in a song van wijlen Jim Croce. Plaatjes, die samen met onder meer nieuwe singles van War en The Doobie Bro thers voor leuke onderbrekin gen van het steriotiepe aanbod consumptie en weggooipop op de radio kunnen zoirgen. eindredactie henk postma (Van onze sportredatBJ UTRECHT N'Mi f waarschijnlijkheid zal V Jacobs, die aan het eix het seizoen FC Vindt v. Iaat, de nieuwe trainer van Roda JC. Zondaig zal na de ke wedstrijd Roda JC J Utrecht, de Limburgse visieploeg verkeert n".;; fe NEC en FC Groningen ernstige degraidatiegem*B het bestuur vajn Roda gdgevens verstrekken- uit ïen ALMERIA (Reuter-il' De Belg Roger Swefl* I dinsdag de proloosf M Ronde van Spanje 4,2 n 1'-'f (Van onze r.t.v.-redactie) HILVERSUM lien jaar ge leden kwam de grote door braak. Het Nederlandse lied - of wat daarvoor wilde door gaan- moest het doorgaans nog stellen met teksten waarin „ik houd van jou" wankel rijmde op „ik blijf je trouw" of woor den van soortgelijke strek een tijdrit van in 5 minuten en den. De Spanjaard Je9US >j neque werd tweede conden en de derde P-2 'M I en en ae utl u i- S voor diens landgenoot-1 Gonzalez Linares, d'e seconden na de winnj^ nr-nkwam. Gerben l", was met een vijfde P'rt beste Nederlander. Dt uitslag van de 1 Swerts (Belg.) L' in 3 minuten en 17.' 2 Manzaneifiie (Spa-1 Gonzalez Linares 5.23.4, 4 Elorriaga 5 Karstens (Ned.) 5.2' na (Spa) 5.27; (Spa.) 5.28; 8 A{ T'ort.) 5.28; 9 5.28, 10 Th»venef 5.21 Naast de voetbalwedstrijd van de Rotterdamse Kuipbe- iroriers Feyenoord tegen ooster- l>uur-vertegenwoordiger VFB Stuttgart (Nederland 1) is er op Nederland 2 de jeugdsenti ment-film Lili, het naïeve weesmeisje, dot verliefd wordt op een goochelaar (Mel Fer rer). De film dateert uit 1953. Na de rolprent wordt informa tie gegeven over actuele en medische problemen (Op uw gezondheid, 21.40). Maar toen kwam er een jonge acteur, die anders wilde, an ders kon en die het aandurfde zijn vaste contract met de Ne derlandse Comedie te verbre ken. Samen met een jonge zangeres trok hij in een eigen theatertje. Hun namen: Ram ses Shaffy en Liesbeth List. Die tien jaar samenwerking - niet ononderbroken overigens- is de basis, waarop Bob Rooy- ens een televisieprogramma heeft gebouwd, dat donderdag door de AVRO zal worden uit gezonden. Ramses Shaffy moet worden beschouwd als de man die heeft gedaan wat velen niet voor mogelijk hielden. Niet, dat er tien jaar geleden nog geen mensen waren, die bete re teksten konden bedenken dan het hou- en trouwthema, maar het lukte toen nauwe'iiks om die spaarzame, hetere tek sten gezongen te krijgen. „Men" wilde er niet aan, om dat poëzie in het Nederlands niet „klonk" en men zich lie ver op de van ouds vertrouw de paden van het Franse, Duitse en vooral Engelse lied begaf. Ramses en Liesbeth bewezen hoe warm, kleurrijk, klankrijk en poëtisch het Nederlands kan zijn. In hun televisieprogram ma nu laten zij horen, op wel ke wijze zij hun doorbraak wisten te realiseren. 19.20 NEDERLAND I: 10.4512.00 (K) Schooltelevi sie (NOS-NOT) TROS 17.00 (K) Gabbelton, teken filmprogramma voor de kinderen 17.15—17.45 (K) Aesops' Fa bels, twee kinderen zijn op zoek naar hun vlie ger en vinder Aesops op een rots, die verhalen schrijft NOS 18.45 (K) Ti-ta-tovenaar 18.55 (K) Nieuws 19.05 (K) Van gewest tot ge west 19.40 Stichting Socutera 19.45 Politieke Partijen 19.55 Eerste helft van de wed strijd VFB Stuttgart - Feyenoord in de halve finale om de UEFA-cup 20.45 (K) Journaal en weero- verzicht 21.00 Tweede helft van dc wedstrijd VFB Stuttgart - Feyenoord 21.45 (K)Panoramiek 22.10 Den Haag vandaag 22.25 Studio Sport 22.35 (K) Journaal NEDERLAND II: 18.45 (K) Ti-ta-tovenaar (NOS) 18.55 (K) Nieuws (NOS) TROS 19.05 (K) 50 keer Kartner, programma rond de pro ducer en tekstschrijver Pierre Krtner 20.00 20.21 (K) Journaal en weero verzicht (NOS) (K) Lilli, speelfilm van Charles Walters. Het is een blijmoedig sprookje over een weesmeisje, dat op zoek gaat naar een onbekend familielid er gens in Zuid-Frankrijk. Ze belandt als dienster tje in een kermisbedrijf en wordt er hopeloos verliefd op de knappe goochelaar Mare (K) Op uw gezondheid, informatie over actuele en medische problemen. In deze aflevering: Ste rilisatie bij man en vrouw 22.10 <K> Kenmerk (IKOR/ KRO/RKK) 22.35 (K) Laatste nieuws (NOS) (K) Hoe word ik de computer de baas (Te- leac) 21.40 21.00 21.45 22.30 22.50 23.50 (K) Algebra om acht. Intieme problemen (K) Journaal (K) De stille mens van Gütersloh: Reinhard Mohn en het Bertels mann-Concern, portret van Reinhard Mohn, top-manager van het uitgeversbedrijf Bertels mann (K) Wie driemaal liegt, quiz.waarin acht on waarschijnlijke geschie denissen, waarvan slechts drie niet waar zijn (K) Verloren illusies, film over het lot van zeer veel vluchtelingen voor het naziregime (K) Journaal, commen taar en weerbericht (K) Mikado, kritiek op televisie in televisiever- band (K) Journaal loerse man en een vrouw die niet tevreden is met haar eenzame be staan 22.50 (K) Journaal BELGIë (Nederl.) 2240 DUITSLAND I: 09.3010.00 (K) Sesamstrasse 16.15 (K) Journaal 16.20 (K) Expedities naar het dierenrijk, film over de rol van de specht in de natuur 17.05 Sport, spel, spanning, se rie met Klaus Raven- stein. Voor de kinderen 17.55 E) Journaal 18.00 (K) Nieuws uit Noord- rijnland-Westfalen 18.10 (K) Ons dorp. De kwes tie met het kind 18.40 (K) Hier en Nu DUITSLAND II: 16.30 (K) Kli-kla-klawitter, kleuterprogr.am.ma (K) Journaal (K) Lassies avonturen, Lassie is hulp halen voor zijn baas, die een ongeluk heeft gehad, maar valt in handen van een hondenmepper (K) De draaischijf (K) Sergeant Berry, kri mi-serie. (K) Journaal Het valkennest, (K) Balans, economisch magazine (K) Journaal (K) Aspecten, cultureel magazine - 22.00 (K) Eheliebe, televisie film over een bedreigd huwelijk tussen een ja- 17.00 17.10 17.45 18.25 19.00 19.30 2015 21.00 21.15 16.30 17.25 17.55 18.00 18.53 19.20 19.33 19.38 19.45 20.15 22.00 22.50 23.10 (K) Jevanjong, gevari eerd programma voor da jeugd (K) Magister Maesii— serie. (K) Beertje Colargol Wie weet, wint, inter- scholair wedstrijdspel (K) Vernieuwd wiskun- de-onderwijs (K) Yoga (K) Kortweg (K) Mededelingen; wceroverzicht (K) Journaal (K) Voetbal, reportage van een van de twee wedstrijden in de halve finales van de toernooi en om de Europacup I, Europa Cup II en UEFA Cup. (K) Pano 1974, actuali teitenrubriek (K) Standpunten (K) Laatste nieuws BELGIë (Frans) 14.00 Schooltelevisie 16.45 Feu vert, gevarieerd programma voor de jeugd 18.25 (K) Les volants: vakan ties in Normiandië, Bre- tagne en langs de Loire 18.55 (K) Le manége enchan- té 19.00 Antenne-sojr 19.15 (K) Circusprogramma. Daarna: Sport et vie, uitzending van Mark Jeumau. Daarna: (K) Journaal HILVERSUM I VARA 7.00 Nws. 7.11 Och- tendgymn. 7.20 (S) Akt.show, met 7.45 VPRO: Deze dag; 8.00 Nws en 9.00 Van alle markten thuis. 9.35 Waterst- 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Radio weekblad. 11.00 Nws. 11.03 (S) Melodieënboeket. 12.00 Haaks bergen - centraal: rechtstr. ge sprekken. 13.00 Nws. 13.11 Dingen v.d. dag- 13.25 (S) Middagje' Stoomradio: progr. vol goede jeugdherinneringen. 16.00 Nws. 16.03 (S) Elsje m'n Elsje. 16.55 (S) Dansork. met solisten. 17.25 (S) Metrop. Ork. 17.55 Med. VARA: 18.00 Nws. 18.11 Din gen v.d. dag. PP: 18.20 Uitz. v.d. A.R.P. 18.30 (S) Tekst en muz, cabaretprogr. EO: 19.00 Klankbord. 19.15 (S) Wij heb ben een woord v.d- wereld: ge wijde muz. 19.45 Bijbelstudie. 20.00 (S) Woensdag'avondfina- le, gevar. progr. TROS: 21.30 (S) specialiteiten a la carte: verzoekpl.progr. 22.20 Aktiua. 22.30 Nws. 22.40 Prometheus XIII. 23.00 (S) Pim Jacobs' Notembar. 23-55-24.00 Nws. HILVERSUM II TROS7.00 Nws. 7.02 (S) Ontbijt-Soos. met 7.30 Nws; 7.41-8.00 Aktua; 8.00 Nws en 8.36-8.45 Gymn. v.d. hiuisvr. 10.00 (S) Kaboutertijd. 10-30 Nws. 10.33 (S) Spinxprogr. v.d. vrouw. 11.30 Aktua. KRO: 11.45 Bejaardenprogr. 11.55 Med. 12.00 (S) Van twaalf tot twee, met 12.26 Med. t.b-v. land- en tuinb.; 12.30 Nws; 12.41 Echo en 13.00 Raden maar14.00 Huisbezoek. NOS: 14.10 Onder de Groene Linde: ouide liedjes en balla den. 14.30 (S) Aspekten v. d. kamermuz. 15-30 Nws. 15.33 Spiegel van Duitsland: inf. en muz. uit de BRD. 16.00 Meer over minder: stem v.d. spre kende minderh. 17.20 Over- heidsvoorl.: Samenwerk, met ontw. landen. 17.30 Nws. NCRV: 17.32 (S) Hier en nu. NOS: 18-00 Bopthema's en Swi-ngsessions: oude jazz. 18.30 Nws. 18.41 Spiegel van Gr.- Britt. 19.00 Openb. Kunstbe zit 19.10 R.V.U.Hoera, er is er een genezen! (maar is-ie nu ook beter....): versch. aspec ten v.d- gezondh.zorg. 19.50 Den Haag vandaag. 20.00 Nws. J.05 (S) Woensdagavond Nws. HILVERSUM III AVRO: 7.02 Steevast. (8.02- 8.05 Radiojournaal.) 9.03 (S- M) Arbeidsvitaminen. 11.03 Knipperlicht: muz.progr. met verkeerstips. 12.03 Radiojour naal. 12.06 (S) Zet 'm op. 14.03 Hitvisser: top-poprogr. (13.03- 13.06 en 14.03-14-06 Cup- Comm.) 15.03 Cees van Zijt- veld. 17.03 Radiojournaal. 17.06 Postbus 700: verzoekpl. progr. NOS: 18.02 Joost mag niet eten. 19.02 Heee Ton van Duinhoven?!, waarin VFB Stuttgart - Feyenoord, rechtstr. rep- 0.02 Metro's Midnight Mu sic. 1.02 Take it easy. 2.02 Don ker lacht. 4.02-7.00 Menders' Methode. BELGIë (Vlaams) 11.00 Volkslied en chanson, 12.00 Nws. en mededelingen. 12.08 Swing en soul. (12.50 13 00 Nws., aktualiteiten, weer bericht en toneelagenda). 13.55 Beursberichten. 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio. 14.23 Lichte muziek. (15.00 Nws.). 15.30 Schoolikoren. .16.00 Nws. en beursberichten. 16.10 Inter mezzo- 16.15 Kinderprogram ma. 17.00 Nws. en mededelin gen. 17.10 Big Band Muziek. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws. 18.05 Uitzending voor de sol daten. 18.15 Leken-moraal en filosofie. 18.45 Sportprogram - ma. 18.55 Taalwenken. 18-57 Orkest van de week. 19.00 Nws. en aktualiteiten. 19.30 lichte muziek. (19.40 Keurig Engels). 19.45 Missie-uitzen ding. Van-af 20.00 Gezamen lijke uitzending van BRT I en BRT II. 20.40 Goed Folk. (29.30 Nws). 21.00 Splinter nieuws. 21.10 Bluesprogramma. 22.00 Nws. 22.05 Jeugd 74. (22.05 Jan en alleman. 23.10 Liedjes en alle talen). 23.40- 23.45 Nws. siqaa.i «oa jaux j[BZ ot .UEUI puEll :U3,ppTUI SEUI, u(-,t bioosjsesseji L ..iadoV3A SEc -9 :s3,un ur,u0° JO0 -g :ueui uca (uq 1 i7uoll 1-nll 2 i-'ö'aias .loupe unajs z 'sjipo.i sous-ia [aajs 'I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 17