VAN DAELE RADICALE REORGANISAT VOETBAL IN OOSTENRIJK! >prookje HOOPT OP ORANJE-ELFTAL Eeer perspectief voor St.-A!oysius FESTIVITEITEN BIJ TERNEUZENSE BOYS Trainer u Stuttgart optimistis BEN JAAR UESBETH EN OVERWIN VOOR SI Feyenoord-ausputzer niet voor concurrent Israel bang DE JONG ZIEK Zege Pelrosjan Zeeuwse jeugd goed op dreef HOEKMAN PRAESES VAN MRTC VOORBEREIDING ZEEUWSE HOM IN DE MIST SUCCES VOOR ST. ALOYSIUS Roda) a&swssi,'«-—«•> sport vergróót uw 'arbeidsplaats met een systeemset... UITSLOVERS van Donderdagavonc Woensdag 24 april 1974 oensdag 24 april 1974 0 Het team van Feyenoord is gistermiddag in Stuttgard gearriveerdwaar vanavond de tweede-wedstrijd in de halve finale om de Europacup 3 tegen VfB Stuttgart gespeeld wordt. Op de foto v.l.n.r. Van Hanegem, Van Daele, Boskamp, De Jong, trainer Coerver, Rijsbergen en Wery, (Van onze speciale verslaggever) STlTTTGART Ri- nus Michels die nogal karig is geweest met het opnemen van Feye- noordspelers in de selec tie voor de wereldkam pioenschappen wil zich zelf blijkbaar overtuigen ran de vorm waarin de Feyenoorders momenteel verkeren. Michels komt vanmiddag vanuit Bar celona in Stuttgart aan om Feyenoord aan het werk te zien. Feyenoordtrainer Wiel Coerver die gister avond met zijn ploeg in het Neckerstadion licht trainde heeft er een on verwachte zorg bijgekre- gen. Theo de Jong is gistermiddag onmiddel lijk na aankomst in Stuttgart met griep het bed ingedoken. Wanneer De Jong vandaag niet is hersteld en de kans daarop is erg groot zal Jan Boskamp zijn plaats innemen. WENEN (UPI) Oosten rijk sluit dc deur voor vreem de voetballers en gaat de „ex port" verbieden van eigen spelers als deze jonger zijn dan 26 jaar. Voorts zal het aantal eerste divisieclubs wor den gereduceerd van 17 tot 10. „Bit alles maakt deel uit van een plan dat erop gericht is onze oude voetbalreputatie te herwinnen", aldus Josef Geroe, de voorzitter van de Oostenrijkse voetbalbond. „Het is een ultieme poging om onze meest populaire sport voor doodgaan te behoeden". De voorgestelde reorganisa tie betekent hoogstwaarschijn lijk het doodvonnis voor clubs, die vam oudsher een reputatie hebben op te houden als First Vienna en Wiener Sportklub. Het plan werd zondag door de algemene vergadering van de Oostenrijkse voetbalbond aan genomen met 158 stemmen voor en 38 tegen. „De reorga nisatie mag misschien radicaal lijken", aldus Geroe, „maar het is noodzakelijk als we het Oostenrijkse voetbal willen redden"- De nieuwe regels worden van kracht in het seizoen 1974- 1975. Het aantal Weense vere nigingen eens de kracht uitmakend van het Oostenrijk se voetbal zal worden ver minderd van vijf tot twee: Ra pid en Austria FC. De drie andere clubs First Vienna, Wiener Sportklub en Simme ring zullen in de tweede divi sie moeten uitkomen. Het Oostenrijkse voetbal, dat eens in Europa een grote reputatie had, bereikte twintig jaar geleden een olimax, toen een derde plaats bereikt werd bij het wereldkampioenschap. Nadien heeft Oostenrijk zich nooit meer voor de eindronden van het wereldkampioenschap gekwalificeerd. Volgens officials is de in tocht van oudere voetballers uit het buitenland, hoofdzake lijk uit het naburige West- IXitsIand, maar ook uit Zuid- Amerika voor een deel de oor zaak van het verval. Een an dere reden is het groeiend aantal jonge Oostenrijkse spe lers, dat de betere contracten in West-Duitsland, Nederland, België en Spanje prefereert boven het eigen land. De laat ste jaren heeft de Oostenrijkse teammanager Leopold Stastny meestal de helft van zijn spe lers uit het buitenland moeten oproepen als hij een sterk na tionaal elftal wilde samenstel len. Het verbod om naar het buitenland te gaan treft in het (Van een onzer verslaggevers) STUTTGART Joop van Daele is niet langer de speler van wie Ernst Happel eens zei dat hij wel veel talent had, maar dat hij iedere vorm van persoonlijkheid miste. Dat demonstreert de dit jaar onder Coerver veel zelfbewuster spelende Van Daele niet alleen in zijn vorm van de laatste maanden (ondanks de druk van de concurrentie van Rinus Israel) maar ook buiten het veld is de lange Ausputzer van Feyenoord niet langer' de teruggetrokken, enigszins verlegen persoon. Rinus Israël. (ADVERTENTIE) U kunt letterlijk tientallen kombinaties maken, helemaal aangepast aan uw doel. Bijzettafel, drager voor ordeners, kasten, hangmappen en vele andere toepassingen. Bekijkt u de mogelijkheden in ons Informatiecentrum. -r\ sleenen hoofd 14 (01600) 79338* w\ ASPA-BREDA BV, uw gesprekspartner voor kantooreffiaency (Van onze tafeltennismede- werker) GRAAUW De wedstrijd tussen Scylla 2 en St. Aloysius 1 voor de landelijke competi tie hoofdklas, werd verscho on naar a.s. zaterdag. Van belang was afgelopen week vooral de Brabantse derby tussen Irene 1 en PSV 1. De Eindhovenaren zagen kans met 46 het pleit in hun voordeel te beslissen, waardoor zij nu alleen aan de leiding gaan. In de strijd om de voorlaatste plaats, belangrijk voor degra datie, verrichtte Tempoteam 3 goed werk voor St. Aloysius door stadsgenoot Delta Lloyd 2 een gelijkspel af te dwin gen- St. Aloysius 1, dat twee punten voorsprong behoud op Delta Lloyd 2, moet uit de twee resterende wedstrijden tegen Scylla en Irene nu ten minste een wedstrijdpunt overhouden om zich veilig te kunnen noemen. St. Aloysius 2 blij' in de degradatiezorgen zitten, want de thuiswedstrijd -tegen leider Steeds Hoger 1 werd met 37 verloren, waarbij Van Laere tweemaal won. en invaller Mangnus voor het derde punt zorgde Door deze zege op de Zeeuwen werd Steeds Hoger kampioen. Het promoveert naar de promotie hoofdklas. Wibats 2 klopte 'BKE 3 met 28. Mocht Wibats over veer tien dagen in de laatste wed strijd vfm vo-UpTgnj dan kin 4 1 bij winst op BKE 3 op gelijke hoogte komen en is een beslis singswedstrijd tegen Wibats nodig. In de promotie overgangs- kla.s bleef Deso ook nu onge slagen. De Roosendalers won nen met 91 van Salamanders 2, waardoor het kampioen schap en de promotie een feit werden. Wilno I bleef fraai tweede door een 64 thuisze ge op Steeds Hoger 3. Invaller -lager won driemaal. In de landelijke junioren kampi- oensgroep versloeg Jaski Wi bats met 82 en bij de meis jes bleef Shot ruimschoots baas over Buna (91). Het Wilno-juniorenteam greep na een 010 zege bij Intiem '55 de titel in de landelijke B- klas, waardoor het trio Dert, Veldhuis en Van Noppen, vol gend seizoen in de A-klas gaat spelen. ODESSA (TASS)— Tlgran Petrosjan heeft in Odessa zijn achterstand op Kortsnoj tot één punt verkleind. Hij won de vierde partij van de twee kamp voor dc halve finale van he kandidatentoernooi tegen Kortsnoj op de 39ste zet. De stand is nu 21 in het voor deel van Kortsnoj De vijfde partij van de tweeka Snasski - Karpov is in re- geëindigd. De stand I,, dez" match is 11. Aan de vooravond van de wedstrijd tegen Stuittgart durft Van Daele niet alleen te stel len dat de concurrentie vam Is rael hem niets doet, hij vraagt zich tijdens het gesprek ook verbaasd af, waarom hij, Joop van Daele, nog niets van het leidende driemanschap in de KNVB voor een uitverkiezing van Oranje heeft gehoord. Van Daele: „Het is tooh te gek als je hoort dat Fadrhonc zegt dat Rinus Israël im zijn ogen voor de wereldkampioenschap pen nog niet is afgeschreven. (Van onze taf eltennismede werker) DEN HAAG Een Zeeuw se delegatie tafeltennissers nam afgelopen zondag met succes deel aan het nationaal pupillen- en welpentoernooi in Den Haag. De wedstrijden werden gehouden in de vorm van meerkampen, waardoor spelers en speelsters in ieder geval meerdere keren in het strijdperk moesten treden. De Zeeuwse ploeg wist op dit evenement weer sterk voor de dag te komen. Vijfmaal werd beslag gelegd op een eerste plaats. Daarnaast werden vier tweede prijzen in de wacht gesleept. Tot de winnaars bij de jon gens welpen behoorden de Wilno-ers Wim du Fossé en Frank Bilius in hun zeskam pen. Bij de jongens pupillen tweede categorie wist John Gabriëlse de overwinning* te bemachtigen, terwijl in de derde categorie André Ver- Jonk (Zand), en André Loc- kefeer (Wilno) zich als eer sten wisten te plaatsen. Een tweed? plaats was weggelegd voor de MZ-ers Wim Wegman en André Stamkot. terwijl Jan van de Abeelen (Wilno) en Jan Goossen (Zand) eveneens maar net de eerste plaats mis ten. HILVERSUM (ANP) De Toer Nederland, die van van daag tot en met donderdag 2 mei wordt verreden, dagelijks rechtstreekse reportages uit zenden via Hilversum 3. (ADVERTENTIE) Ik gun het Rinus Israel best dat hij bij de eindselectie komt, maair waarom wordt de man die dezelfde Israel nog steeds uit het eerste elftal van Feyenoord houdt, niet ge noemd. Aan mijn vorm kan het niet liggen. Ik weet van mijzelf dat ik de laatste maan den sterk speel. Voor de wed strijd tegen Sparta hoorde ik dat Fadrhonc naar mij zou ko men kijken. Ik speelde die ene keer niet zo geweldig. Ik vind het echter dwaas om die ene wedstrijd als maatstaf te nemen en om al diie andere goede wedstrijden dan maar te vergeten". Met die sterke wedstrijden als uitgangspunt vindt Van Daele het ook een vreemde zaak dat Oe t" eyen oord-leiding in een ploeg die alle kansen op het kampioenschap heeft, toch steeds blijft wisselen. Van Daele: „Ik heb er uiteraard de grootste moeite mee om dit te kunnen accepteren. Ik wil er in dit stadium van de competi tie niet veel over zeggen, maar ik weet wel dat dit niet van Coerver afkomt- Die heeft het er nog moeilijker mee dam de spelers. Ik zou echt niet graag in zijn schoenen staan. De moeilijkheid schuilt in het gegeven dat Schneider en Is raeli zulke grote namen zijn. Ik heb ook «en aantal jaren op het bankje gezeten, maar om dat ik nog niet helemaal was gearriveerd kon ik dat nog wel opbrengen. Maar voor Ri nus en Dick is dat een veel moeilijkere zaak. Feyenoord moet met deze ongelukkige si tuatie de competitie maar door zien te komen, maar volgend jaar moeten er maatregelen genomen worden". Verder dan deze uitspraak wil Van Daele niet op de toekomst vooruit lopen, want h)ij beseft terdege dat vandaag de harde realiteit im de vorm van VfB Stuttgart wacht. „Het klinkt clichématig, maar ik ben vol goede moed over de afloop van het duel van vanavond. Feyenoord moet trachten die UEFA-cup naar Nederland te brengen. Het is goed voor de naam van de club en boven dien zitten er voor ons veel financiële voordelen aam vast. Gemakkelijk zal het niet wor den. Als die Duitsers maar goed aan willen vallen, dan zit het wel goed. Zulke tegenstan ders heeft Feyenoord het lief ste'". HARRIE VERMEULEN 0 Joop van Daele: „Ik weet dat ik de laatste maanden erg sterk speel". 0 TENNIS De niet-ge- plaatste Andrew Pattison (Rhodesia) heeft het herenen kelspel gewonnen van het in ternationale toernooi in Johan nesburg (WCT-kampioen- sohap. rod e groep). Hij ver sloeg in de eindstrijd de als zesde geplaatste Australiër John Alexander in twee sets 6—3 75. Pattison incasseerde met deze overwinning de som van 10000 dollar (ongeveer 26.700 gulden). Keurslagers zijn lastig onder elkaar. En dus wordt elk bedrijf m.m.v. het CIVO (TNO) te Zeist gekeurd. En denk er om dat men zich uit moet sloven om hoge cijfers te combineren met lage I prijzen. Het is dus spannend als het Keuringsrapport binnenkomt. Kijk, dat noemen ze nu duidelijkheid voor de konsument. Wie kieskeurig is, Kjrl kiest de Keurslager!! (Van onze aportmedewerker) TERNEUZEN De zater dagvoetbalvereniging Terneu- zense Boys gaat 4 mei zijn 25- jarig bestaan op een grootse manier vieren. Up de feesta vond zal ook een viertal men sen gehuldigd worden, maar daarover wil het huidige be stuur niet te veel zeggen. Het moet voor die personen een verrassing worden.. Het spor tief gedeelte van de jubileum viering vormt het hoogtepunt. Voor die senioren is er een toernooi en voor de jeugd (Van onze sportm edewerker) GOES De heer L. Hoek man uit 's Heer Arendskerke L benoemd tot voorzitter van het „Motor Racing Team Zee land". De heer Hoekman was reeds een jaar bestuurslid van de vereniging. Hij was in zijn oude woonplaats Lelystad me de-oprichter van de plaatselij ke mcrtorclub en nam de func tie van penningmeester waar. Op de jaarvergadering van het „Motor Racing Team Zee land" werd tevens bekendge maakt dat het ledental van de vereniging zich nog steeds in stijgende lijn beweegt- Ver- 'acht wordt dat dit jaar het honderdste lid geboekt zal worden. In het KNMV—kampioen schap van het afgelopen jaar heeft Adri van de Broeke be sla1» gelegd op de tweede plaats in de 250 cc klasse. Jan Kostwinder bereikte dezelfde klassering in d-e categorie 500 cc en Jan Warnes eindigde ais derde in de 125 cc klasse. Het MRTZ heeft nu ook een eigen clubblad, dat „Nieuw Geluid" heet. zelfs meerdere. Sinds vele ja ren vormt de jaugd bij de Terneuzense zaterd-aigvoetbal vet eniginig een hoofdstuk apart. Wim van Doorn, door vele ouders van de Terneuzen se jeugdleden de „tweede va der" genoemd, heeft in de laatste zes maanden al bengen wtrk verzet. Vele avonden trok hij er op uit om het nodige geld bij elkaar te krij ger, bij middenstanders en be drijven- Hij zegt:„We zijn ze ademaal bijzonder dankbaar. Zonder hun steun hadden we rooit zoiets kunnen organise ren Het grote feest van de zaterdagvereniiginig begint op 4 mei met een receptie in de een viertal maanden ge leden klaar gekomen fraaie kantine op de sportvelden. s'Avonds vindt in café „La Belle Vue" in Terneuzen een grote feestavond plaats, die toegankelijk is voor alle senio ren en donateurs. Het cabaret "Dc Hoepel" uit Terneuzen zal voor de vrolijke noot zorgen. De jeugd krijgt op 11 mei een grote filmavond aangeboden. Ook die zal plaats vinden in café „La Belle Vue". Een weekend later ts er een toer nooi voor A- en B-junioren. De deelnemende ploegen aan liet A-juniorentoernooi zijn: Philippinne, Walcheren STEEN, W.H.S., Middelburg. Wemeldinige, Hontenisse, Ter neuzen, Smerdiek en Terneu zense Boys. Aan het toernooi voor B-junioren nemen elftal len van dezelfde clubs deel Op donderdag 23 mei wordt, het "Hemelvaart-toernooi" voor senioren afgewerkt Daarvoor hebben bijna alle sterke amateurclubs uit Zeeuwsch-Vlaanderen en ver schillende Belgische teams in geschreven. Het wordt overi gens een dubbel toernooi, wart ook de twee-Je teams ko men op de grasmat. De deel nemende clubs zijn: Terneu zen Hoek, Hontenisse. Tern- Boys Moerkerke ;Bj. Kemze- «e (B). STEEN en St. Gilles- Waes. dat bekerhouder is. Twee daigen later komen de allerkleinsten aan bod in een toernooi voor C- en D-junio- ■en. dat gespeeld zal worden rp de velden van de voetbal vereniging Spui. De overige toernooien worden gespeeld op öt velden van de jubilerende vereniging en van de zondag vereniging Terneuzen. (Van onze honkbalmedewerker) TERNEUZEN De honkbal ontmoeting tussen Het Zeeuwse Honk uit Terneuzen en het Belgische team van Ge neral Motors uit Antwerpen is niet doorgegaan. Vrijdagavond rtving het bestuur van Het Zeeuwse Honk een telegram, waarin stond dat General Mo tors de reeds toegezegde wed strijd niet zou kunnen komen spelen. Dit in verband met een be langrijke wedstrijd die Gene ral Motors in Antwerpen moest spelen. De heer Van Uijtrecht, coach van Het Zeeuwse Honk, zei dat hij wel een beetje teleurgesteld was, omdat deze wedstrijd ais de laatste voorbereiding werd be schouwd voor de competitie, dit komende zondag van start gaat. De eerste competitiewed strijd speelt Het Zeeuwse Honk thuis tegen Jeka uit Breda. De junioren beginnen om 11.00 uur en om 14.30 uur starten de senioren- (Van onze sportredactie) GRAAUW De Graauwse tafeltennisvereniging Sint- Aloysius heeft met groot suc ces deelgenomen aan het in ternationale toernooi van de Belgische club Drive. Dc Zeeuwsch-Vlamingen slaagden er namelijk in om niet minder da zeven eerste prijzen weg te halen. Paul Matthijsse vero verde er drie, Andre I,ouwen twee terwijl de zusjes Sterre en Vivian Plnnckaert er elk een mee naar huis namen. o ts heel wat veranderd „en d. op de roek geënte bijzonder Kan« ylpmou^' sinds de 1-n^e s Rapid. Deze op aanvankelijk aar- produiktieve seW^Bfmaar 'ater aLs een ropa in het het firmament ver- waaS,Wl* ^«Een concert, zoals de van Westduitsr- clieen, oluibs. Enkele roep d;lt vor,ge W<! spelers hebben lue mtterdamse Ahoyha digd dat zij bracht, drukt je wat rechter zullen weer eens met de omdat zij het beP" feiten grens over te |us op de leit ,nen als groep, die mu- ^^rumenten uitdeelde om ^™[>liek zoveel mogelijk gebeuren op het P°d}- itrekken, heeft YES in der jaren een heel iuidenimperium opge- dat de toehoorder er ■ordeelt vastgeklunsterd stoel welhaast emotie- Knar zeer perfectionis ten gehore gebrachte arrangementen in zich emeu. Gezongen sfeer- n rock met onmasken- invloeden, op de ma- „rop klassieke muziek- tcn gehore plegen te gebracht- Muziek ook •llicht als belangrijkste C de meerstemmige len geleid door het unie- stemgeluid van zanger öh®nderson. Uit de houding van de viji pc leden viel in Rotterdam ;.mweu,ks af te leiden, dat er r pibliek werd gespeeld, ilrengt de opgedane erva- .•ea niet spontaan en onge deerd naar buiten zoals de rockmuziek gebruikelijk maar verwerkt die in naar Tnncqi gerichte muziek. Datl meiotron, piano, orgel 1 moo'gbespeler Rick Wake- ,v ban (tijdens het hele optre- (Van een onzer «-■ :,an d\.aJaide hij zijn gezicht keer naar het pu- een belangrijke rol ipeeld bij de richting i is opgegaan, was in wonderwel te mer- Ziin bombastische invul- tijdens de eerste (oudere si) deed te vaak STUTTGART - Zi tisch als Feyenoori eerste wedstrijd met \|j gart aankeek, zo onl leven de pupillen va^ Hermann EppenhofHi^ duel van vanavond Gisteravond trainden, garters nog op een") bij velden van het on, maar er was n;eti| ken van de strakke Eppenhof zijn spelers] pleeigt op te legt en zich totaal niet imj speelden de Stuttj oefenpartijtje. „Ik i*:| om dat mijn sp nuwachtig zijn", aldus! hof. „Het is ook nergens dig", stelde de Stutt. ner optimistisch, „W: tegen Feyenoord nies liezen. Feyenoord door kampioensiorj! kweld en bovendien de Rotterdammers tie als voormalig Ewj Wereldkampioen opt Dat is een gunstig punt voor Stuttgart de 2-1 schterstand zege is voldoende noord uit te schakelen' aan maniërisme maar dat niet lang. Via „Close dge" kwam hij met de ;el op dreef om tijdens elen van drie kanten ;t nieuwe dubbel album te tonen. De virtuositeit de verschillende YES-le- ÏAlan White verscholen zijn met een vreemd- schild overdekte, om- jke percussie-installatie, Howe, drukdoende met in assortiment gitaren- en Smuire, stevige baspa- vervaa-rdigd) bleek ste del prf wq ma deT Rq va wd laa dii| tr te] m| deT br| kof gaf dil wl eet tia niet zo zeer de ^Bezonken, maar vooral in gnel'le ritmische gedeelten, rijkelijk aanwezig wa- VooJ mij waren dat °°k 4e omenten die het meest boei- j^Brijdens de sfeergedeelten erd mijn belangstelling voor- tovendig gehouden door de ^fcische licht- en effeeten- iratuur, waarmee vooral JJtlgzamere werk werd on" uereteund en waardoor het op- Eppenhof kent ^ïing^'dja- Tot die apparatuur beho- n een psychedelisch verlich- tunnel, die de muzikanten igang verschafte naar het ^luan, kosmische lichtprojec- op de uitklapbare hoorn van het schild boven het drum stel, Haag over het toneel han- 1 gende rookgordijnen, en een uit J aCODS Inii honderden spiegeltjes bestaan de „diamant" boven het poda- voor wat zijn selei treft. Het is slechts i of doelman Heinze, !«l pen zaterdag Münehen aan de ha gewond, kan spelen. (Van onze snortra» UTRECHT - N" waarschijnlijkheid Jacobs, die aan het het seizoen FC l laat, de nieuwe tra» van Roda JC. Zondag zal na ke wedstrijd Rc: Utrecht, de Limhu-I^B ernstige degrade' 1HLVERSUM Tien jaar ge leden kwaip de grote door braak. Het Nederlandse lied - of wat daarvoor wilde door gaan- moest het doorgaans nog stellen met teksten waarin „ik houd van jou" wankel rijmde op „ik blijf je trouw" of woor den van soortgelijke strek king. het bestuur vam K gefeevens verstrekken ALMERIA 'Reu'f'_ De Belg Roger Si dinsdag de prol»"- Ronde van Span.i' een tijdrit van I* '1 in 5 minuten en l"l den. De Spanjaard I neque werd tweeib I conden en de derde voor diens landigen1' J Gonzalez Linares. J seconden na de I n-enkwam. Gerber- j was met een vijfde I beste Nederlander. De uitslag van de Naast de uoetbaluiedstrijd van de Rotterdamse Kuipbe- woners Feyenoord tegen ooster buur-vertegenwoordiger VFB Stuttgart (Nederland 1) is er op Nederland 2 de jeugdsenti ment-film Lili, het naïeve 1 Swerts belik) ,,-3 weesmeisje, dat verliefd wordt in o minuten en 1" - op een goochelaar (Mel Fer rer). De film dateert uit 1953. Na de rolprent wordt informa tie gegeven over actuele en medische problemen (Op uw gezondheid21.40). in 5 minuten en 2 Manzaneque (SP1 Gonzalez Linaree I 5.23.4; 4 Elorriasa 5 Karstens (Ned.) na (Spa-) 5.27; 'J (Spa.) 5.28; 8 i 'I'orl.) 5.28; 9 LJ| 5.29, 10 Tlwveo" 5.21

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 16