J Krokodil- bar LIDO groot halfvastenbal WAGENHUIS uit in zcEinnD 5cz DANSEN Ss maf HEEMKUN1 SOCIA TERN KRIJG t t t t VROLIJKE ONTUCHT IN TIROL mmmm. Nieuwe ma LUXOR THEATER Terneuzen De reeds veel besproken nieuwe Nederlandse speelfilm „AN GELA „E>E VERKNIPTE MELKBOER" LEDEL THEATER OOSTBURG „K E L L Y 'S HEROES" ORKEST FRANS BONNE WAALWIJK HET DUKE CITY SEXTET BOB SMIT KOOS VAN BEURDEN ED. VOERMAN JONGE MAN zoekt passende werkkring Café-Restaurant „NAPOLEON GEHUWDENBAL in café DENNENLUCHT m.m.v. DE RI-JOS DANSEN Nieuw-Vossemeer New Four Corry en haar Solo septet Bioscoop „De Koning van Engeland" •15 16 !16 .19 21 .21 Sen met'n knipoog Sex om te schateren autogeen lassers argon are lassers (le fitters) TROG, HET BEESTMENS a. ploegen TIMMERLIEDEN b. ploegen METSELAARS c. ploegen STUCADOORS NU ZATERDAG 16 MAART in de MARTINUSHOEVE te Zandvliet Orkest: THE NEW SHARKS omdat het beter smaakt. JONGE AKTIEVE MEDEWERKER STA- EN TOURCARAVANS: CHaTEAU EN E.K.S. AXEL- VAN DER LINDEN - Telefoon 01155-1546 GARAGE VERBRUGGE B.V. i" Oostmals Meubelhuis TO België Inbraak laat ontdekt Ellewoutsdijk I Vrijdag 15 maart 1974 Plotseling is hij Het Nieuwe Leven, waarin hjj intens geloofde, binnengegaan. Wij verliezen een lieve man een goede zorgzame vader en opa DRS. MAX BERGER geboren te Venlo, 14 december 1914. Bergen op Zoom: J. H. H. M. Berger-Esser Oosterhout (N.-Br.): Tineke Buiteman-Berger Wim Buiteman en Janneke 's-Gravenhage: Otto Berger Jeannette Jansen Tilburg: Helma Berger Eindhoven: Max Berger Groningen: - Norbert Berger. Bergen op Zoom, 13 maart 197'' Engelsestraat 20. Avondmis zaterdag 16 maart te 19.00 uur. De uitvaartdienst heeft plaats maandag 18 maart a.s. te 11.00 uur in de kerk van de H. Maagd, Grote Markt te Bergen op Zoom, waarna de be grafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Condoleren na de begrafenis in hotel De Draak te Bergen op Zoom. Met grote verslagenheid geven wij u kermis van het plotseling overlijden op 13 maart 1974 van onze voorzitter de heer DRS. M. J. BERGER vanaf 1947 heeft hij in die functie belangeloos en op respectvolle wijze geijverd voor de be langen van onze bouwvereniging en haar bewo ners. Wij verliezen in hem een rechtschapen en hoog gewaardeerd medelid. Wij zullen hem in dankbare herinnering blijven gedenken. Het bestuur der Bouwvereniging (St.-Joseph). In het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst is heden na een geduldig gedragen lijden overleden, op de leeftijd van 85 jaar, na voorzien te zijn van de Sacramenten der zieken, onze beminde zorgzame vader, schoonvader, grootvader, broer, schoonbroer, oom en neef DESIRé DE BLOCK weduwnaar van Melanie Verdunnen Wij bevelen onze overledene in uw gebeden aan. 's-IIcrtogenbosch: P. F. de Block J. L. M. de Block-Dubois en kinderen Hulst: M. M. Koks-de Block A. A. Koks en kinderen Apeldoorn: E. J. A. de Block M. de Block-de Bakker en kinderen Famile de Block Familie Verdurmen. Hulst, 14 maart 1974. Corr.-adres: A. Koks-de Block, Emmalaan 19, Hulst. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 18 maart om 10.30 uur in de kapel van de Blaauwe Hoeve te Hulst, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats te Graauw. Samenkomst voor aanvang van de uitvaartdienst in de kapel van de Blaauwe Hoeve. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van de Blaauwe Hoeve. Bezoek is mogelijk van zaterdagavond 7 uur af. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis op de begraafplaats en daarna in het restaurant van de Blaauwe Hoeve. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen. Tot onze diepe droefheid ging plotseling van ons heen, voorzien van het H. Oliesel mijn lieve man, vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef GEORGE DE MAAYER echtgenoot van Maria Paulina Peersman in de leeftijd van 52 jaar. Wij bevelen de overledene, die ons zo dierbaar was. in uw gebeden aan. Stoppeldijk: M. P. de Maayer-Peersman St.-Jansteen: Marlies en Anton Boom-de Maayer Kloosterzande: Ludy en Annie de Maayer-de Kort Rotterdam: Eddy en Ineke de Maayer-van Hurk Remco en Matthijs Stoppeldijk: Albert de Maayer Familie de Maayer Famile Peersman. Stoppeldijk, 13 maart 1974. Sasdijk 19. De uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart om elf uur in de parochiekerk van de H. Gerulphus te Stoppeldijk. Samenkomst om 10.45 uur aan de kerk. Gebedsdienst op vrijdagavond om 7 uur. Z«, die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, bloe men en cadeaus, die wij mochten ontvangen bij ons zilveren huwelijksfeest zeggen wij aan allen onze hartelijke dank. G. van Driessche-Kindt Lamswaarde, maart 1974. TELEFOON 01150 - 2041 Vanaf zaterdag 16 t.m. dinsdag 19 maart 8 uur zondagmiddag aanvang 4.30 uur brengen wij een der mooiste Nederlandse films van dit moment 1/ MAGGAN-FILMS (Amsterdam) SP1RALF1LM (Brussel) presenteren: BARBARA SEAGULL als Angela SANDY VAN DER LINDEN KITTY JANSSEN WARD DE 11AVET ell RALPH MEEKER als Ben L'l Ontvangen en beschre ven als een der beste Nederlandse films der laatste jaren. De prach tige verfilming v.e. lief despaar en hun vrije opvattingen over de liefde in het mooie Friese land. Toeg. strikt boven 18 jr. Zondagmiddag aanvang 2 uur NORMAN WISDOM, de koning der komieken in een doldwaze TECHNI COLOR Lachen van begin tot einde met Norman Wis. dom in de slag om de melkflessen. Toegang alle leeft. Zaterdag 16 en zondag 17 maart, aanvang 8 uur Zondagmiddag aanvang 2 uur brengen wij: CLINT EASTWOOD DONALD SUTHERLAND TELLY SAVALAS in de meest kostelijke oorlogsfilm ooit gemaakt (GOUD VOOR DAPPEREN) Een der grootste films der laatste jaren met een explosie van geweld en lach over de humor volle avonturen van soldaat Kelly en zijn mak kers vóór, tusen en achter de vijandelijke linies. Een vrolijke oorlog om te schaterlachen Alle leeftijden. Verwacht: „VROLIJKE ONTUCHT IN TIROL" Hotel De Linde KLOOSTERZANDE Vrijdag 15 maart DE DANCING WAAR MEN ECHT KAN DANSEN ZATERDAG ZONDAG m.z.v. HET DANS- EN SHOWORKEST Familieberichten uit andere bladen Overleden. Vlissinge.i: Marianne Schrik 6 j. Ter- neuzen: Cornells Kolijn 65, echtgenoot van Jacoba Kosten. Vlissingen: Lena de Rijder-Sinke 81. DOOR INRUIL OP MAZDA TE KOOP MAZDA RX 2 '72 MAZDA 1300, stationcar '72 DAF 55 '68 DAF 44 '68 SIMCA 1000 dec. '69 RENAULT R 10 1300 '70 Paardenmarkt 15 - Hulst Telefoon 01140 - 2104 Representatieve 27 jaar H.B.S.b Ervaring Verftechniek, organisatie, leidinggeven, planning, buitendienst, in bezit van rijbewijs, Brieven onder no. 28225 bureau van dit blad. Bij vonnis van de recht bank te Breda van 8 maart 1974 is in staat van faillis sement verklaard Fairsto- ne Europe B.V., gevestigd te Breda aan de Baronie laan 222, zulks met benoe ming van Jhr. Mr. J.J. van der Goes van Naters tot rechter-commissaris en van Mr. J. C. van Hasselt tot curator. Namens Mr. J. C. van Hasselt Mr. P.R.C.M. Paalvast, Sophiastraat 28, Breda. De curator in het faillis sement van W. T. E. M. Gijsel, wonende te Koe wacht, heeft op 15 maart '74 ter Griffie van de Arrondis- sements-Rechtbank te Mid delburg en van het Kan tongerecht te Terneuzen neergelegd de enige uitde- lingslijst in voormeld fail lissement, om aldaar gedu. rende tien dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage te liggen. De curator Mr. H. A. R. de Mul Nieuwstraat 19 Oostburg. ANTWERPSEWEG 36 RIJSBERGEN A.S. ZATERDAG GRATIS TOEGANG A.s. zaterdag 16 maart AANVANG 20.30 UUR Beleefd aanbevelend Sjak en Annie Koeken Heistraat 15, Breda ZATERDAG Muziek van de ZONDAG Muziek van 4 4 444 4 44 4 V4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4'4 4-4 44 4 4-44 44 V4 44-4 444 44 44 44 4 f4444 44+4 44 HULST TELEFOON 01140-2030 10e WEEK vrijdag De Halle - Axel UIT SLIPPERS I O met Mary Dresselhuys, Guus Hermus, 20.00 uur Willeke Alberti, Jeroen Krabbé Ab. 26 vrijdag Open Hof - Vlissingen MIEL COOLS TRIO LOUIS VAN DIJK 0 20.00 uur Kaarten 6,—, CJP 3,75. VSC zaterdag 20.00 uur Den Dullaert - Hulst SLIPPERS Ab. 27 UIT zaterdag Middelburg MSC Schouwburg SAVAGES Zuidelijk Toneel Globe 20.00 uur met o.a. Eric Schneider, Siem Vroom, I Wim Hoddes, Henk Molenberg Ab. 21 ^dinsdag 20.00 uur Ledel Theater - Oostburg UIT M LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST solist: Jean Franssen, piano Ab. 28 donderdag Schouwburg - Middelburg SAK SLIPPERS Kaarten 10,SAK-leden 9, '20.00 uur CJP f 4,— Vanaf 16 maart bij J. Breel, Leliestraat 48, 4 Middelburg, (01180) 3584. donderdag Luxoi Theater - Terneuzen SFT ADALEN 31 A- I film van Bo Widerberg 20.00 uur (alleen filmligaleden), Int. (01150) 5640 .donderdag 20.00 uur VSC Doopsgezinde Kerk - Vlissingen EKSEPTION Kaarten ƒ6,—CJP 3,75 Vanaf 14 maart bij VVV, P. Krugerstraat, Vlissingen FILMHUIS JEUGD EN MUZIEK donderdag 21 maart - De Veste, Goes vrijdag 22 maart - Kuiperspoort, Middelburg Aanvang 20.30 uur. Toegang f2,50. Voorzover niet vermeld kaarten uitsluitend telefonisch besteilen: Zeeuws Vlaanderen van 14.00-16.00 uur vanaf 2 werk- dagen voor het evenement op tel. (01150) 5555 ƒ9,—CJP ƒ4,50. Midden Zeeland van 14.00-16.00 uur donderdag en vrijdag voor het evenement op tel. (01180) 2715 ƒ9,toeslag nlet-leden ƒ1,CJP, COP ƒ4,— •44 4 44 444 4 4 4 4444 44 4444 444 44 44 4- 4-4-44 4 4-4 +4444444 4444 4 44 4 4 44 4 444 Stichting Cultuurspreiding Zeeland Postbus 124, Middelburg, tel. (01180) 27 15 4+444444+4444444444444444444444 4-44- >V4 4 4 4 4-4 4 4 4 "4 4 T 4 t 4 4 44 4 44 (Liebesgrüsse aus der Lederhose) KLEUREN FILMTRUST" INDUSTA PVBA Italielei 23, Antwerpen, Tel. 0932-3 315161 Vraagt vooi Antwerpen Zeer hoog loon. 10 weken lang brullen en gieren van het lachen in VROLIJKE ONTUCHT IN TIROL. Voor een gezellige avond uit is dit ongetwijfeld uw film van de week. Onverkort en zonder coupures. Aanvangstijden Zaterdag 16 maart 7 en 9 uur. Zondag 17 maart 5 uur, 7 uur en 9 uur. Maandag 18 maart 8 uur. Toegang 18 jaar. Zondag 17 maart 3 uur Een film die u moet komen zien om het te kun nen geloven. Toegang 14 jaar. Bouwbedrijf vraagt voor a.s. maandag voor haar werken in België en Duitsland: Hoog loon, Hollandse sociale voorzieningen. Telefonisch aanmelden van 10.00 tot 15.00 uur 078-33940. na 20.00 uur 01840-4862 of 078 - 23417 of 010-325602. Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt want het zijn er velen OP G E L E T Aanvang 20.30 uur. Entree 2,20 Zaterdag 23 maart het traditioneel verkleed HALF VASTENBAL Wij zoeken een Haas en Kühne zijn samen pas 660 jaar oud en werken nu ruim 3 jaai samen op de Nederlandse markt. En mèt sukses, want wij zijn trots op onze groet. Die is echt „om over naar huis te schrijven". A propos: Schrijven! Doet O dat eens als U van de volgende 8 vragen er minstens 7 niet alleen met een goed geweten, maar met Ja kunt be antwoorden. 1. Heeft U Uw opleiding in de levensmiddelenbranche genoten? 2. Heeft U verkoopervaring in de detail- en groothandel? 3. Kent U de problematiek van onze afnemers c.q. partners? 4. Ziet U de leveringen vanuit een VW-Variant als „noodzakelijke over gangsmaatregel"? 5. Heeft U interesse om in een solide onderneming mee te werken en in het sukses te participeren? 6. Bent U woonachtig in de omgeving van Tilburg of Breda? 7. Kent U de provincie Nooid-Brabant? 8. Weet U dus, waar het morgen op aan komt in de verkoop? Reiskosten en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld. Bent U „in" voor een uitdaging? Wel nu. Wij zijn nieuwsgierig of U ons en wij elkaar begrijpen. Wilt U Uw sollicitatie richten aan onze afdeling Personeelszaken, Postbus 54 te Haarlem. n iiiKencr» en consumenten vinden elkaar feilloos to deze krant TE KOOP: BMW, type 2800, bouwjaar 1971, bordeauxrood ƒ12.500,— BMW, type 2800, bouwjaar 1971, lichtgrijs 12.500,- BMW, type 3.0SI, bouwjaar 1972, metallic blauw 16.000,- BMW, type 2002, bouwjaar 1970, rood 6500,— INDUSTRIEWEG 37 - TERNEUZEN «I JKnf j/r isy" Oostmals Meubelhuis biedt u een Daarenboven geniet u met de énorme keuze uit Europese, kwaliteits- Mahukó Kredietservice van de meubelen: zowel stijl als modern. Amro-bapk van vlotte en aantrekkelijke Kortom, een enorme keuze daarin financleriilgsmogelijkheden. degelijke duurzaamheid en allurerijk Pus, allemaal redenen om 'ns vlug bi) wooncomfort centraal staan. on$ op meubelvisite te komen. En... België is een verrassend voordelig |n Oostmalie, net over de grens, meubelland. k g§ (jtSv 4 (maar 'n sprongetje de grens over) Hoogstraatsebaan 13-15 Oostmalle Telefoon: (België) 09-32/3/12.01.96 Open van 9-12 en 13-20.uur, ook op zondag (donderdag gesloten Roosendaal Anlwerper^# Vrijdag 15 maart 1974 (Van een onzer verslaggevx SAS VAN GENT Heemkundige Kring Sas Gent gaat van de gemec raad eisen, dat de door rijk toegezegde subsidie v: 300.000,- voor het opknaj van de oude stadskern in daad aan dit doel besteed worden. Indien de raad deze eis geen gevolg geeft, de Heemkundige Kring het ministerie verzoeken Sas van Gent geen subs xneer te verlenen. liiilüiiüfÜ 'I 'ii milliit 0 Interieurkijkje in de soci (Van een 01 TERNEUZEN De soci; weg in Terneuzen zal bin zienlijke uitbreiding onde bouw zal een nieuwe wer metaalbewerking worden de straatzijde van het co toorruimten voor de een •voorzieningsschap Zeeuw ting van de werkruimte vooral het op een hoger p de sociale werkplaats wo: (Van onze correspondent) TERNEUZEN Donderc ontdekte de fam. J. L. M. de Lorenzlaan te Terneuz pas dat tijdens hun afwez heid van 17 februari tot maart inbrekers in hun w ning waren geweest en tv gouden armbanden en e gouden ring met parel hadd gestolen. Wel constateei men bij thuiskomst, dat achterdeur en de schuurdt open waren- Er werden ge scoren van verbreking geve oen, zodat verondersteld mi worden dat de dief van e valse sleutel gebruik heeft l maakt rij1?8. ',n toP Ten tek het hoogste punt was l ïjr'kt, heeft de heer ir. F. v Hattum deze week de v geplaatst op een van de t: woningen welke in opdrai van de ambachtsheer wore gebouwd in Ellewoutsdijk. I rf woningen zijn in de eer pxaats bestemd voor jonge j finnen en worden uitgevot m een type met twee slaapl mers en een type met d slaapkamers. Alle wonnt jn voorzien van centrale v h Iimin,g °P aardgas en e .am® waar een twe( oilet is geplaatst. De hui P ijs voor de hoekwoning met twee slaapkamers zal P®r maand gaan bedraj TOrwijl de woningen met d Slaapkamers f 190 per ma: aan huur gaan kosten. De t on'ngen, die in beheer zul Zl genomen door de v hgstichting Borsele, zijn o KmT®3™ hoor het architect »eau De Jonge b.v. te Gravenpolder. Ze worden kJV'ó door het aannemin edriji Boelen van Eester rtdien de bouw volgens pl "mg verloopt, zullen de 'ngen eind juni dit jaar v e woning klaar zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4