REKLAME- SCHILDER Miro heeftaltijd lage prijzen vooral haar artikelen. Het hele assortiment altijd laag,altijd prijs. Dag in dag uit, week in week uit. Dat geeft zekerheid. Datisdepripfip<' van Miro. Dat Is iet bewijs van Miro voor: zo is dat met de altijd lage Miro prijzen. Diepvries boerenkool450 gram Pindakaas dubbele pot700 gram Bavaria pils12 flesjes a 0,5 liter OntbijtkoekTOOgram Diepvries kabelioum/filet_400 gram Brood wit ongesneden_800gram Brood bruin ongesneden_800gram foils melkliter Gester. magere melkliter Suiker (max. 3 kilo per klant)kilo Beschuit2 rollen Appelmoes Chocolade hagel puur, Oploskoffie Galathee A.J.P. soepen div. smaken3 pakjes Sisi-sinasliter Jong belegen kaaskilo 6blikken 500 gram 200gram 100 gram Sperziebonen Koffiemelk 6blikken liter 59 3?8 98 239 73 70 71 49 99 59 4® 3?° 69 92 78 1?9 OPENBARE VERGARING K,¥.P. - B0RSELE MEDEDELING; Fa. H. en B. Vandaag en morgen iets kouder 205 139 670 180 waarom is .het zobeiangrijk detjfr PATRONEN Hecht- nederiandse patronen zijn? HET STOFFENHUIS PRIJS SLAG voor leden - sympathisanten - geïnteresseerden op: EIGEN HAARD voor LUXE GESCHENKEN door ROTADRUK het naamcliché van EKSAKT vermeld. METSELAAR Beslissing pas na 1 juni KA-CHOK SNEL GELD NODIG? W. DE GRAAF TE MIDDELBURG SPORTLAAN 6 jÖltOX: Benelux-Combinatie 20 TIMMERLIEDEN 20 IJZERVLECHTERS 30 METSELAARS RIANTE WONING GEMEENTE HULST Bomenverkoop KIJK NAAR DE PRIJS, ALLEEN ZO LAAG BIJ THIJS SLAGERIJ ED. THIJS W. LAMBERT, aannemer, ga keüeF keukens kij Vrijdag 1 maart 1974 Zaterdag 2 maart a.s. OPENEN wij ons CHINEES-INDISCH RESTAURANT Zuidlandstraat 28, Terneuzen Goede keuken! Vele specialiteiten Ook om af te halen. Beleefd aanbevelend, S. C. Tang. Omdat de nederlandse vrouw nu eenmaal een eigen smaak heeft, anders dan de ameri- kaanse of de duitse. Slimmermisschien wel. Neem nu dit jasje. Neem er een dunner stofje voor en het is een overhemd- bloes. Daarom biedt dit ene pa troon u ook zoveel mogelijkheden. En dat is dan nog maar ée'n van de vele modellen uit de grote knip catalogus kom gezellig kijken en kiezen bij BIERKAAISTRAAT 8 HULST «JAC. HERMANS B.V. Voor onze Zeeuwse filialen zoeken wij op korte termijn een De voornaamste werkzaamheden zullen bestaan uit lakschrijven. MINIMUM LEEFTIJD 17 JAAR. Enige ervaring als reklameschilder is ge wenst. Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrieven richten aan JAC. HERMANS PRIJSSLAG B.V. t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 116 te Bergen op Zoom I 124 15 I 148 f 102 f 192 I 138 ion l 171 f 6.000 f 288 f 7.000 f 335 f 8.000 f 383 f 9.000 f 432 f To 000 f480 48 mnd. Op 60 mnd. 1 10.000 1 248 1 15.800 1 372 1 20.000 1 405 - 1 25.000 1 619 Ook tussenliggende bedragen. 1200 1227 I 255 1 203 Bel financieringskantoor tel. 01180-8035 (4 lijnen); Binnen 24 uur geregeld. Geen borg of informatie werkgever. Goedkoper leven met Miro. OKvN-V- V v. v v- Miro Vlissingen, Gildeweg 6 VRAAGT voor haar bouwwerken in België Aanmelden in Antwerpen tel. 09 - 323.324.529 Aanmelden: in Nederland telefonisch zaterdags 04117 - 565, 04160 -32842. 4 maart Ovezande 6 maart 's-Heerenhoek 8 maart Lewedorp 12 maart Kwadendamme 14 maart Heinkenszand 19.30 uur Gemeenteherberg 19.30 uur Jeugdhoeve 19.30 uur Verenigingsgebouw 19.30 uur Café W. Huige 19.30 uur Café M. Vermeulen Op die vergadering zal o.a. aan de orde gesteld worden de kandidaatstelling voor de ge meenteraadsverkiezing. Te koop aangeboden: 2 onder één kap, open keuken en open haard, oude plavuizen vloer, inlichtingen: van Middel- hovenstraat 89, Axel. Tel 01155-1962. r Te koop dc navolgende bomen Kavel 1CANADA POPULIEREN, t.w. 61 stuks gerooid en liggende aan de Zandstraat te Hulst; 6 stuks, staande aan de Keizerdijk te Hulst; 16 stuks staande langs de Heerstraat te Sint- Jansteen. vavel 2 LINDEN, 52 stuks nabij de stadsmolen te Hulst. nschrijvingen in gesloten enveloppe met ver- nelding in de linkerbovenhoek van „Bomen" noeten vóór 10 maart a.s. zijn ontvangen. Verkoop geschiedt onder de voorwaarden ver krijgbaar bij de dienst gemeentewerken. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij deze dienst, alsmede op de afd. Algemene Zaken ter 1 emeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Hulst, De secretaris, De burgemeester, J. F. v. Denderen. P. Molthoff. In het ZEEUWS-VLAAMS ADVERTENTIEBLAD van deze week, is onder de advertentie van de abusievelijk Om alle misverstanden te voorkomen, deelt de Fa. H. en B. mede, dat deze firma's niets met elkaar gemeen hebben. Paardenvlees FILET f 18, ROSBIEF f 12,— BIEFSTUK' f 14,— Mag. LAPPEN f 7,50 SOEPVLEES f 5,— HACHEEVLEES f 6,— 5em. GEHAKT f 5,— VOOR DIEPVRIES t'ECIALE PRIJZEN per kg per kg per kg per kg per kg per kg per kg Varkensvlees RIBKARBONADE f 8,50 HALSKARBONADE f 7,50 FRICANDEAU f 12,— BRAADSTUK f 10,— VARKENSHAASJES f 15,— RUNDERLAPPEN f 9,— SOEPVLEES f 7,— 3em. GEHAKT f 5,— per kg per kg per kg per I per kg per kg per kg per kg STEENSEDIJK 39 - HULST - TEL. 01140-3119 GEVRAAGD voor direkt Voor nadere inlichtingen Kerkhofpad 3, VOGELWAARDE. Tel. 01147-2 directeur: Dr. W. A. J. M. H {hoofdredacteur: L. Leijendekl redactie- en administratie-adr {{ieuwstraat 9, Terneuzen, tel. Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 p yjege nummers 40 cent. gironummer 1114111 Uitgeversmaatschappij li peigerstraat 16, Breda (Van een onzer verslaggeves DEN HAAG Een poreu blokkendam in de Oostersch de-monding later gevolgd d« ef,i beneden laagwater-p gelegen systeem van wijde olen. Dat is de oplossing, je Oosterscheldecommiss geleid door mr. J. Klaase: gistermiddag aan miiiLsi Westerterp (Verkeer en VI terstaat) heeft aangebode ■Met dit idee wil de commis: Jjc Oosterschelde-problemati afdoende uit de wereld h pen. Uit meer dan 40 mogelijkh den om de Oosterschelde a te pakken, koos de commiss Klaasesz voor de poreu blokkendam, omdat alleen c ze oplossing garandeert, dat 1978 het Oosterschelde-gebi beveiligd zal zijn tegen ston vloeden, terwijl alle mogelij heden open worden gelat (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabii zal voorlopig geen standpi bepalen over het rapport v de commissie-Klaasesz inza de Oosterschelde. Ministi president Den Uyl deelde f teravond mee dat een ka netsbeslissing pas na 1 juni te verwachten. Het kabii wil afwachten wat de reac van een groot aantal organi: ties en betrokkenen op voorstellen van de commis: Klaasesz zal zijn. Het rapp wordt daarom aan alle: groeperingen en organisa' toegezonden met het verzi voor 1 juni op de voorstel tp reageren. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Een sto- ringsfront dat vrijdag nacht vooral in West Frankrijk 20 tot 30 mm regen en sneeuw had ge bracht, drong in de looi van vrijdag Zuidwest Nederland binnen. Daar bij viel wat natti sneeuw, maar dezt sneeuw was van weini: betekenis, want vrijdag avond werd vrijwe nergens meer dan 1 a mm. neerslag gemeten In het noorden en oostei van ons land bleef he tot de avond nog helder Het front trekt langzaan naar 't noordoosten weg De wind, die de laatsti dagen oost tot zuid was draait naar noordwes tot noord onder invloei van een nieuw hoge drukgebied, dat de Brit se Eilanden nadert. He zal ook bij ons de baro meter tijdens het week einde weer doen stij gen. De aangevoerd lucht wordt via d Noordzee aangevoerd e heeft een temperatuu van 5 a 6 graden over dag en 's nachts bij oi klaringen is er een ai koeling tot bij het vries punt. Door deze ontwik keling voorlopig no geen zacht lentewee maar de natte sneeuw evenmin een waarschi wing geweest voor kor der weer, want d: wordt langzaam wei naar IVIidden-Europa tl roggedreven. (ADVERTENTIE) 4 onderkastjes roestvrij stalen recht in wafelmotief met 2 bakken cm lang 2 bovenkastjes 50 cm ge roet aluminium handgreeplijsten in gekleurde uitvoering v.a. 800 - vraag dealerlijst en documentatie Postbus 11 Rucphen - Tél. (01B54)-i *tn enkele districten dealers gevraagd

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 20