VOGTS ZORGT VOOR ONRUST IN SELECTIE Van Nijnatten VERLIES VOOR wint van Vet VULTINK Olympique vecht voor Marseille bestaan 1AIM 74 Straffen betaald voetbal Y.V.B.W. contra V issers FC Basel verrast Celtic linst voor Treffers WEER ZEGE BARCELONA De Waal start in cle Omloop van Het Volk sport 20/1.75 Vrijdag 1 maart 1974 /V'24. Gedurende zijn ntijd won hij met zijn en jaar lang alle toer- Op 12-jarige leeftijd Ij over naar de junio laarin hij eerst mocht |en in B2. Te zamen mocht hij het kampi- ap meevieren. Een Iter speelde hij in BI. pogtepunt uit zijn Bi- voor hem ongetwlj Ie monsteroverwinning -0 in Hulst, in een |itie wedstrijd tegen BI. Op 15-jarige debuteerde hij in het |iorenteam, dat toen onder leiding van de trainer van het eer |ist Voet. Een jaar later VI kampioen in de ju- Jcompetitie. Dat kampl |ap hield overgang in de Zeeuwse junioren- llasse. J8-jarige leeftijd maak |nelis zijn derde-klasse- in het eerste en dat de uitwedstrijd tegen Een wedstrijd die in -1 gelijk spel eindigde. juniorentijd heeft hij bel uitgemaakt van het Ise elftal van 16- en Igen, dat trainde in Vo- Jirile onder leiding van Idige Ajax-trainer Geor- lobel. Met dit team 1 hij in Tilburg twee rijden gespeeld tegen Itievelijk Limburg en ]-Brabant. Beide wed- In gingen verloren. de HVV-kantine, die llgen leden gebouwd Is, Tons Cornells tot slot: I kantine trekt iedere speler en HVV-suppor- In. Het is dan ook be- liijk dat daar na iedere pedstrljd nog druk nagekaart over het re- van de die middag blde wedstrijd". f3 2 16 9 35-28 16, Ardito 7-38 4, EVVC-M 3 10 2 Wiska 2 16 2 9-42 4. les 2e klas B: OVC 14 [7 28, Roelofs-Sehelde- ll 12 10 32-12 20, WIK 12 13 16, Kikkers 2 8 3 11-18 leiofs-Scheldesport 2 12 3 6, SSV 12 2 11-32 4, 112 1 8-34 2. ren 2e klas A: Ovisa 1 18 -20 32, CLvZ 16 12 40-21 |lok'73 4 17 12 43-25 24, 15 10 39-24 20, Ardiito 2 |23-33 12, EVVC-M 3 12 5 10, Ruiterschool 13 4 22- Blok'73 3 17 4 19-41 8 2 15 0 6-45 0. ren 2e klas B: Savok 4 3 16, WIK 3 2 8-5 4, Kik- 3 2 6-4 4, Nivoc 4 2 10- De Sterre 13 1 4-6 2, 0 0-9 0. ■roig stamden Zeeuwse /balcompetitie. Heren 3e WIK 2 5 5 15-6 10, De Ie 2 4 4 12-2 8, OVC 2' 4 4, IJVC 2 3 1 5-7 2, Ifs-Scheildesport 3 3 0 4-9 5 0 3-15 0. onze sportmedewerker) IEL Deze week vond vriendschappelijke ont- ing plaats tussen de buksvereniging „De Tref- uit Oostburg en de Axel- uchtbuksvereniging „Het en Schot". ze wedstrijd werd gehou- in het bekende Axelse ghuis Jac. Sol, waar het okaal gevestigd is van Gulden Schot". Deze ont- mg was de eerste van de vriendschappelijke wed en. In de eerste ronde de strijd gelijk op. Het al gauw dat beide clubs ikken over diverse erva- schutters. De finale gaf idelijk de doorslag. „De ers" won met een mi- verSchil van twee pun- De publieke belangstel voor deze wedstrijd was nder groot. De revanche elf maart in Oostburg. slagen: „De Treffers" ourg, 1 P. Dees 175 pnt., 2 ileyer 174 pnt., 3 L. van gem 173 pnt., 4 P. Wil- 171 pnt., 5 M. Dees 170 in totaal 863 pnt. „Het .en Schot" Axel, 1 T. Wil- 174 pnt., 2 Joh. Provo ont., 3 A. v. d. Hooft 172 4 M. Rihm 172 pnt., 5 Sol 171 pnt. in totaal int. [ELRENNEN De Itali- Giancarlo Polidori heeft erdag de klassieker over afstand van 225 kilometer, Sassari naar Cagliari ge ien. Polidori legde de af- 1 af in vijf uur, 16 minu- n 49 seconden, reede en derde werden de lan Wilmo Franzioni er 3elg Jo Bruyere, die i» 'fde tijd eindigden als MADRID (ANP) Barce lona heeft woensdag zijn reeks successen in de Spaanse com petitie voortgezet. De ploeg van Johan Cruyff en Rinus Michels won op eigen veld met 41 van Real Sociedad. De uitslagen van de wed strijden uit de 23e „runde" van de Spaanse competitie, die in verband met de interland wedstrijd van afgelopen zater dag legden West-Duitsland, las m'dweekse ontmoetingen wer den afgewerkt ,zijn: Athletic Bilbao - Castellon 20, Bar celona - Real Sociedad 41, Oviedo - Celta 11, Valencia - Elche 2Las Palmas - Gijon 10, Malaga - Espanol 11, Atletico Madrid - San tander 2-1, Murcia - Granada 0—0. De stand na de 23e wed strijddag is: 1 Barcelona 23-35, 2 Atletico Madrid 23-28, 3 Ma laga en Athletic Bilbao 23-27, 5 Zaragoza 22-25, 6 Granada en Valencia 23-25, 8 Real So ciedad 23-23, 9 Real Madrid 22-22, 10 Espanol 23-22, 11 Gijon en Celta 23-21, 13 Cas tellon, Elche, Las Palmas en Oviedo 23-19, 17 Murcia 23-lg, 18 Santander 23-17. UTRECHT (ANP) „Ik kan toch niet alles winnen". Met deze woorden liet Hans Vultink doorschemeren zijn verrassende nederlaag tegen Piet Dekker in de openings ronde van het nationaal kampioenschap anker kader 71/2 in het Marcuscentrum in Utrecht niet al te zwaar op te nemen. Hij zocht ook niet naar uitvluchten voor zijn falen, was alleen blij dat hij tegen het einde van de partij met series van 80 en 83 niet alleen zijn nederlaag, maar ook zijn gemiddelde een dragelijk aanzien had kunnen ge ven. „Het ging eenvoudig niet", was de enige verklaring van titelverdediger Vultink voor zijn bijzonder matige spel in de eerste zestien beurten, waarin hij tegenover de 277 punten van de zevenendertigjarige Dekker slechts een totaal van 99 moeizaam bijeengeraapte caramboles had kunnen stellen. Vultink mocht nog van Be- luk spreken dat Dekker al niet veel eerder uit was ge gaan. Die mogelijkheid zat er bijvoorbeeld dik in, toen de hotelhouder uit Dodewaard in zijn veertiende beurt einde lijk echt kaderspel liet zien, maar na 34 punten afgeteld moest worden. Van de nederlaag van Vul tink profiteerde de Limburger Jeam Bessems het meest Hij won namelijk in veertien beurten van de jeugdige Wim van Deventer (300251) en nestelde zich daardoor aan de kop. Bessems was ook voor de start van dit kampioenschap al op papder de grote tegenstre ver van Vultink geweest, on danks een serie minder goede resultaten in 1973. De Limbur ger weet ook aan dat falen in tal van toernooien zijn matige openingswinst. „Door al die nederlagen vam het vorige jaar durf ik het spelletje niet meer te spelen zoals het moet". Hij beloofde beterschap. Er was in de eerste ronde in Utrecht over het algemeen slecht gespeeld. De veertien beurten van Bessems waren een topper, evenals de slotse- rie van 83 van Vultink. Het excuus was natuurlijk de on wennigheid van de spelers ten opzichte van het materiaal en omgeving. Maar dat wettigde toch niet de povere overwin ningen, die Bert van Nijnatten tegen Piet Vet (300266 in lil beurten) en de net van een maagkwaal herstelde Lambert van Leur tegen Ben Velthuis (300—204 in 22 beur ten). Van het kwartet leiders had van Nijnatten het nog het moeilijkst gehad om tot winst te komen. Na zes beurten im mers keek hij tegen een haast kansloze achterstand op 38 152. Toen Vet echter even versaagde greep de Brabander de kans rraet beide handen aan. Hij scoorde zelf een aan tal kleine series en liet geen enkele bespeelbare positie voor die Noordhollander meer achter. Uitslagen zijn van de eerste ronde: Bert v. Nijnatten (Steenbergen) 300 19 64 15.78 Piet Vet (Berkhout) 266 19 62 14.00 Lambert van Leur (Oss) 300 22 58 13.63 Ben Velthuis (Oldenzaal) 204 22 66 9.27 w.v. Jean Bessems (Cadier en Keer) 300 14 68 21.42 Wim van Deventer (Den Haag) 152 14 78 10.85 Piet Dekker (Dodewaard) 300 18 56 16.66 Hams Vultink (Groenlo) 262 18 83 14.55 w.v. 9 Hans Vultink: „Ik kan toch niet alles winnen". MARSEILLE (ANP) Olympique Marseille, eind 1971 nog een door Ajax ge vreesde tegenstander in de tweede ronde van het toernooi om de Europese beker, vecht wanhopig, maar chaotisch, voor zijn bestaan. De vereni ging die met vier landskampi oenschappen en acht gewon nen Franse bekers tot de meest vooraanstaande van Frankrijk behoort, maakt de ernstigste crisis in zijn be staan door. De onlangs geleden neder laag tegen degradatiekandidaat Rennes heeft Marseille nog maar een punt voorsprong ge laten op de beste van de drie ploegen die voor degradatie in aanmerking komen. In. Rennes had Marseille een nieuwe trainer op de bank zit ten. Jules Zwunka, de man die dit seizoen al drie voorgangers had. Zwunka is sinds 1955 de negentiende trainer die bij Marseille in dienst is getreden, maar ook hij kon niet voor het schok-effect zorgen dat Mar seille de zo broodnodige pun ten moet brengen. Zwunka heeft het moeilijk. Hij moet werken onder vrijwel onmoge lijke omstandigheden Sinds het vertrek van voorzitter Marcel Leclerc is het een cha os in de leiding van Olvmpi- aue Leclerc heeft Marseille groot gemaakt. Onder zijn bewind werd de ploeg kampioen in 1971 en 1972. Hij doorbrak de machtspositie van Saint Etien- ne mede door de internationals Carnus en Bosquier bij de ZEIST (ANP) De tucht- eommissie van de KNVB heeft deze week de volgende straffen aan spelers in het betaalde voetbal opgelegd: G. Mühren (Ajax): een bin dende wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van eem jaar en een boete van 250 gulden. F. Meerhof (SVV): een wed strijd onvoorwaardelijk en met een boete van 75 gulden, als mede verweer tegen de omzet ting van een lopende voorwaar delijke straf. A. Brouwer (Veeredam): eem wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van een jaa<r en een boete van 50 gulden. B. Nordqvist (PSV)een wed strijd voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar en een boete van 250 gulden. P. Ressel (Feyenoord): eem boeking. HOCKEY India is van plan het toernooi om de we reldbeker hockey in 1975 te Uten verspelen in Madras en met in Bombay zoals oor spronkelijk de bedoeling was. BOKSEN De Japanner Kuniaki Shibata heeft in To kio door een puntenoverwin- ning op de Mexicaan Ricardo Arredondo de wereldtitel bok sen in het juniorlichtgewicht (volgens de versie van de world boxing councel) vero verd. Er waren 14.000 toe schouwers. Shibata beheerste het gevolg volledig. VOETBAL Voor de eer ste divisie van het Engelse voetbal is woensdagavond een wedstrijd gespeeld: Queens Park Hangers - Burnley 2 1. BASKETBAL —Aan het einde van het basketbalseizoen zal het Nederlandse heren team een wedstrijd spelen tegen een selectie van de in de Ne derlandse competitie uitko mende buitenlanders. Dit duel is op zaterdag 11 mei het hoofdbestanddeel van een bas ketbalshow in het sportpaleis Ahoy te Rotterdam. SCHAATSEN Johan War,denier bij de heren en Sip- pie Tichelaar bij de dames zijn op de Deventer kunstijs baan Overijssels kampioen op de schaats geworden. TENNIS Betty Stöve heeft zich geplaatst voor de kwartfinales damesenkelspel van een internationaal toernooi in Chicago. De Rotterdamse won rr'rt 63. 64 van de Amerikaanse Tory Fretz. „Stephanois" weg te kopen in een geruchtmakende transfer zaak. Maar Saint Etienne is terug gekomen en voert op dit moment weer het klassement aan in de eerste divisie. Maircel Leclerc echter is verdwenen nadat zijn financiële manipu- palies die hij rond de club uitvoerde in de openbaarheid waren gekomen. Na hem heeft de club geen krachtige voor zitter meer gehad en zeker geen leider die voor financiële injecties kon zorgen. Gallian volgde hem op als president, maar bleek een zwak voorzitter. Na zijn aftre den werd een driemanschap met de leiding belast en aan deze onbevredigende situatie werd een einde gemaakt door de keuze van de heer An- toniotti als voorzitter. Antoniotti heeft zijn voorzit- tersstoel nog niet kunnen be klimmen, want de andere le den van het uitgebreide be stuur noemden hem onaan vaardbaar. Bij die vereniging zonder stuurman trad Jules Zwunka enkele weken gele den in dienst. Marseilles burgemeester Gas ton Deferre heeft de vereniging met de neus op de feiten ge drukt. De resi st Deferre wil eindelijk een bestur dat zich met de leiding van een be faamde voetbalclub bazig houdt en niet een groep men- DEN HAAG (ANP) Het bestuur van de vereniging van beroepswiclrenners heeft, naar aanleiding van de manipula ties van de heer Ton Vissers met de beroepswielrenners Ben Janbroers, Klaas Balk, Albert van Midden en Kees Zoentjens op korte termijn bij de KNWU (Koninklijke Ne derlandse Wiclren Unie) een gesprek aangevraagd. De vereniging wil drie din gen: maatregelen tegen de heer Vissers, schadeloosstel ling van de betrokken renners en maatregelen om in de toe komst dergelijke wantoestan den te voorkomen. sen, die voortdurend onderling aan het strijden en kiften is. „Wanneer niet binnen enkele weken", dreigde Deferre, „de organisatie binnen de club ge zond wordt gemaakt, zal de gemeente zijn subsidie (een bedrag dat bijna met zeven cijfers wordt geschreven) in houden. Geld van de gemeen schap dient goed gebruikt te worden en niet 'verspild aan een club, die een wanbeleid voert". (Van onze sportredactie) FRANKFURT Berti Vogls, de vleugelverdediiger van Borussia Mönchen Glad- bach en nog altijd een van de kandidaten voor de natio nale formatie van Helmut Schön, wil aan het einde van dit seizoen de Bonussen - waarin hij sinds zijn jeugd heeft gespeeld - gaian verla ten. Berti Vogts wil graag naar Schalke 04. Niet alleen Borussia Mönchen Gladbach-trainer Hennes Weisweiler stelt alles in het werk om het vertrek van Vogts tegen te gaan, maar ook de bondstradner Schön heeft zich tijdens de trip door Zuid-Europa met de mogelijke transfer van de kleine, stijlvolle en atletisch sterke Vogts beziggehouden. Schön: „Ik zou graag zien dat alle spelers die tot mijn selectieploeg behoren zich in alle rust op het eindtoer- nooi kunnen voorbereiden. Financiële kwesties zouden catastrofaal kunnen zijn in onze voorbereidingsfase. Daarom heb ik Vogts ge vraagd om de zaak zo snel mogelijk niet Borussia uit te praten. Anders komt nu al zijn plaats in mijn selectie- groep in gevaar", aldus de Westduitse bondscoach. Berti Vogts denkt aan een mogelijke overgang naar Sehalke'04 omdat Borussia Mönchen Gladbach niet het door hem verlangde vijfjarige contract wil geven. Vogts: „Toen ik daarna ge zegd heb dat ik dian naar een andere club zou vertrekken, werd me direct te kennen gegeven dat er een enorme transfersom gevraagd zou worden". Hertha BSC, dat ook al belangstelling heeft voor de 27-jarige, slechts 1,68 m. grote Vogts, kreeg het eerst de kous op de kop: vraagprijs van Borussia Mönchen Gladbach: 1,2 mil joen gulden. „Dit bedrag ligt natuurlijk ln gsen enkele verhouding met Berti Vogts: Van club veranderen. de bedragen die in het verle den voor een speler zijn uit gegeven Gimter Netzeer is immers maair voor 1,1 mil joen gulden naar Reail Ma drid gegaan", oordeelt Vogts wat bitter. Heinz Aldenho- ven, penningmeester van Schalke '04, is niet geschrok ken van het tramsferbedrag. Hij: „Ik dacht dat we toch maar eens met het bestuur van Borussia Mönchen Glad bach moesten gaan pralen. We proberen in ieder geval zo snel mogelijk met de club rond te komen". Berti Vogts tenslotte: „Ik zal toch wel met pijn in het hart bij Bo russia vertrekken. Vooral het afscheid van trainer Hennes Weisweiler zal me moeilijk vallen: ik heb zo veel aan hem te danken". In West-Duitsland lopen de transferbedragen - met het naderen van het wereldkam pioenschap - erg snel op. Zo heeft de voorzitten- van Rot Weiss Essen, Willi Naun- heim, al te kennen gegeven dat voor de Nederlander Willi Lippens, een miljoen .gulden op tafel moet komen, wil hij ria dit seizoen uit Essen vertrekken. Een Braziliaanse kaasfabri kant heeft onder die naam Pelé een specialiteit op de markt gebracht: een bijzon der sterk gekruide kaas, waar middenin een erg giroot gat zit. Het motief voor het gat in deze kaas-lekkernij: „Op deze manier wil ik het hele volk er nog eens aan herinneren, welk gat Pele in de nationale voetbalploeg heeft laten vallen", verklaar de de fabrikant. De Joegoslavische president Tito is van plan om de ope ningswedstrijd van het we reldkampioenschap: Brazilië Joegoslavië (donderdag 13 ju ni te 17.00 uur in het Frank furter Waldstadion) bij te wonen. President Tito, die kort nadat Joegoslavië in de beslissingswedstrijd Spanje had uitgeschakeld eindelijk ook weer eens de nationale voetbalploeg een gelukstele gram kon zenden, laat thans onderzoeken of zijn reeds aangekondigde staatsiebezoek (ADVERTENTIE) (Van onze sportredactie! AXEL Wim de Waal start zaterdag in de Omloop van het Vo'k. Over het deel nemen van de Zeeuw aan deze openingsklassieker bestond aan vankelijk grote onzekerheid. Na een wedstrijd in Zuid- Frankrijk gereden te hebben kreeg De Waal een gescheurde achillespees. Eerst werd ver ondersteld dat de hiel in het gips zou moeten. Nadat de Zeeuw een paar dagen rust had gehad, oordeelde de clubarts van Nice evenwel, dat een in jectie uitkomst zou Meden, wat ook het geval bleek. Eve is een wérkelijk charmante sigaret. Een wolkje schoonheid een proeve van goede smaak. aan West-Duitsland zo sa mengesteld kan worden dat hij ook op 13 juni in het Waldstadion aanwezig is. In Kinsjasai heeft de voet balploeg van Zaïre twee oe fenwedstrijden gespeeld te gen Flamengo uit Brazilië. Beide wedstrijden eindigden in een gelijkspel: 3-3 en 4-4. In de ploeg van Flamengo, die tot december wend ge traind door de huidige natio nale coach Zagalo, speelde slechts één van de voor het WK-toernooi geselecteerde Braziliaanse spelers: Carlos Alberto. De Argentijnse voetbalcoach Cap zal waarschijnlijk tij dens het eindtoernooi in West-Duitsland slechts over 18 spelers kunnen beschik ken. Cap heeft reeds 14 man geselecteerd en de overige plaatsen zouden door de in het buitenland voetballende Argentijnen worden ingeno men. Cap verwacht dat hoog uit vier van de in totaai 12 over de landsgrenzen voet ballende Argentijnen door hun clubs worden vrijgege ven. Gap: „bi de Argentijnse competitie is verder geen kwaliteit meer aanwezig. En omdat onze voetbalbond toch ol niet zo rijk is, zullen wij er beslist niet toe overgaan om vier hele zwakke spelers een betaalde vakantie aan te bieden. Ik weet toch al- van tevoren dat ik die spelers nooit zal opstellen". „sterretje" De Poolse bondscoach Kazt- mierz Gorski heeft na het teleuI-stellende spel van zijn ploeg tegen Schalke '04, van de Poolse voetbalbond toe stemming gekregen om alle nationale spelers iedere maandag bij elkaar te roe pen. Gorski: „Wij willen in West- Uuitsiland een goed figuur slaan. Als we de eerste fina le-ronde overleven, dan is dat voor ons land net zo'n groot succes als het verove ren van die Olympische titel tn 1972 en het uitschakelen van Engeland in het kwalifi catietoernooi". Polen is met Italië, Haiti en Argentinië in groep 4 ingedeeld. JACK ARENTSEN BAZEL (REUTER) FC Basel dat enkele jaren geleden duidelijk door Ajax werd af getroefd (03 en 12) heeft in het eerste duel voor de kwartfinales van het toernooi om de Europacup I voor een verrassing gezorgd. De Zwit serse kampioen behaalde op een hard maar goed bespeel baar veld voor 25.000 toe schouwers een overwinning met 32 op de bekerkampi oen van 1967 Glasgow Cel tic. Het beslissende doelpunt kwam voort uit een straf schop, die door Ottmar Hitz- feld in de 63ste minuut werd benut, vier minuten nadat Dalglish voor de gelijkmaker had gezorgd. Hitzfeld zorgde ook voor de eerste Zwitserse treffer, nadat Wilson de score had geopend. Het derde Zwit serse doelpunt kwam op naam van international Karl Odei- matt. De uitslag was te meer onevrwaeht, daar FC Basel door de Zwitserse winterstop mank ging aan praktijkerva ring. Maar de ploeg uit Bazel speelde uiterst geïnspireerd en won verdiend.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 17