NEO-AMA TEUR RINUS VERBOOM: De Ganse houdt Speedowedstrijd Cornelis niet weg te denken uit HVV Van Is VER VUL Rapide klopt Olympia V. Straffe betaalc voetba OVISA VERSLAAT NAASTE RIVAAL aSSsssRi ÏSÜS. M „WE HEBBEN GOEDE KANS OP WINST TEGEN GOES" {Renners uit eigen streek 1 1 Uitslagen A-junioren Hiiy zen bij Victoria Blommaert eerste Ploeg van Middelkamp Winst voor De Treffers sport u 'j Vrijdag 1 maart 1974 Vrijdag 1 maart 1974 „ERVARING OPDOEN IN EERSTE JAAR" (Van onze sportmedewerker) ELLEWOUTSDIJK De Zeeuwse nieuwkomer bij de amateurs, Rinus Verboom uit Ellewoutsdijk, heeft deze winter een meer gericht trainingsprogramma afgewerkt dan vorig jaar. Verboom: „Vorig jaar trainde ik voor de aanvang van het seizoen, beter gezegd de hele winter, kei hard door en dat is me de eerste maanden van het wed strijdseizoen opgebroken. Dit keer heb ik het wat kalmer aangedaan, heb me beter laten adviseren". (Van onze sportmedewer ker) HULST Het duel tussen de heren-hockey-tcams van Ra pide uit Hulst en Olympia uit Terneuzen is in een 30 zege voor Rapide geëindigd. Rapide was vooral voor de rust veel sneller. De Olympia-verdedi- ging had de handen vol om de Rapide-aanvallers een halt toe te roepen. Rapide zette in de eerste helft Olympia sterk onder druk. Na een tiental minuten gaf Joep Fassaert Rapide een 10 voorsprong. Olympia pro beerde het met uitvallen, maar de Rapide-verdediging sloot voortreffelijk. Rapide hield het beste van het spel. Ver munt maakte er in de twintig ste minuut 20 van. Na de rust consolideerde Rapide zijn voorsprong. Olym pia kreeg enkele kansen, maar die werden gemist. Toen bij een uitval Fassaert er 30 van maakte was de strijd ge streden. Olympia geloofde er toen niet meer in. (Van onze zwemmedewerker) GOES De zwemvereni ging De Ganze organiseert morgenmiddag in het overdek te zwembad in Goes de derde zogenaamde Speedo-jaargang- wedstrijd voo» jongens en meisjes tot en met 12 jaar. Met uitzondering van de vere nigingen De Bruinvis, de Braakman, 't Vrije en Schel- destroom, zullen alle Zeeuwse clubs aanwezig zijn. Doordat Scheldestroom uit Breskens niet deelneemt krijgt het zwemtalent Pieter Polder man uit Oostburg, en lid van (Van onze voetbalmedewerker) TERNEUZEN De uitsla gen van de voor de A-junio- rencompetitie van de KNVB- afdeling Zeeland gespeelde wedstrijden zijn: Groep Al: Kloetinge Al - Arnemuiden Al 32, Axel Al - Goes Al 91, Terneuzen Al - Walcheren Al 2—1, HVV Al - Zierikzee Al 20. Groep A2: Jong Ambon Al - Oostkapelle Al 80, RCS Al - Domburg Al 20, Se- rooskerke Al - Noormannen Al 1—0. Groep A4: Noormannen A2 - RCS A4 1—3, GPC A2 - Mid delburg A4 03, Meeuwen A2 - Serooskerke A2 20. Groep A5: Bevelanders Al - Apollo Al 33, Colijnspl. Boys Al - Wissenkerke Al 1—0. Groep A6: Rillandia Al - Hoedekenskerke AI, Hoede- kerk n.o.g. GroepA7: Krabbendijke A2 - Wolf aartsdijk Al 00. Groep AIO: HVV A3 - Tem. Boys A2 01. «roep All: DFS Al - Mevo Al 0—2, WIK Al - DFS A2 7—0. deze zwemclub, geen gelegen heid zich in zijn leeftijdsgroep landelijk te meten. Hij had kunnen starten op de 100 me ter rugslaig, want juist op dit onderdeel blinkt hij uit. De Ganze heeft de 200 meter schoolslag meisjes onder 16 jaar aan het programma toege voegd, Olga Hoogeboom uit Terneuzen krijgt nu de gele genheid haar onlangs te Goes gezwommen toptijd die toen niet erkend kon worden omdat er niet voldoende tijd- waarnemers waren te eve naren of zelfs te overtreffen. Zij krijgt in Sandra Kuypers en Lenie van Bodegom uit Vlissingen goede tegenstan ders De zwempakkenfabriek Speedo, die deze wedstrijden sponsort, zou aanvankelijk in Goes vertegenwoordigd wor den door de bekende vlinder slagzwemster Ada Kok. Deze kan echter niet komen omdat haar aanwezigheid in München dringend gewenst is. Sporthuis Francke uit Oostburg zal nu Speedo vertegenwoordigen. De laatste van de serie zo succes rijke Speedo-wedstrijden wordt op zondag 17 maart te Vlissingen verzwommen. (Van onze volleynalmeae- werkerj TERNEUZEN Ovisa heelt m de heren 2e klas B van de Zeeuwse volleybalcompetitie de kansen op de titel vergroot door naaste belager CLvZ met 03 te verslaan (815 1215 1115). In het anderhalf uur durende duel bleek Ovisa vooral aanvallend sterker te zijn dan de thuisclub. CLvZ bleef meestal tot halverwege de set goed bij, maar moest dan in de beslissende fase van de strijd afhaken. Ovisa staat nu bijna onbedreigd aan de leiding met een ruime voor sprong op CLvZ, dat op de tweede plaats nog bedreigd wordt ddor Blok '73 4 en Wis- ka. iiEsSt ïÉfi8ï!!|ï:;r NWS- m Natuurlijk heeft Verboom de laatste tijd niet stilgezeten. Sinds half januari heeft hij al zo'n 3000 kilometer in de be nen zitten. Rinus Verboom die werkzaam is op het belasting kantoor in Goes krijgt alle medewerking van de „grote baas" om zijn trainingskilome ters af te leggen. Hij mag het werk om halfvier neerleggen. Verboom: „Die paar uur verlof compenseer ik ten koste van mijn vakantie of andere vrije dagen. Maar dat is geen be zwaar. Dat heb ik er graag voor over". De vorige maand 19 jaar geworden Rinus Verboom de buteert als amateur in de ploeg van Caballero, die uit 18 man bestaat. De blonde Zeeuw is de jongste in de „stal" van Frans van de Enden. Verboom: „Ik heb bij Caballero veel vrijheid gekregen wat betreft het afwerken van mijn wed- strijdprogramma. Althans ik mag mijn voorkeur opgeven voor deelname aan bepaalde wedstrijden. En ik krijg wel de indruk dat men daar zoveel mogelijk aan tegemoet komt. Voorlopig heb ik drie klassie kers op mijn lijstje staan, waarvan De Ster van Bladel op 7 april de eerste is. Verder wil ik rijden de Ronde van Midden-Nederland en de Om loop door Zeeuwsch-Vlaande ren. Het is niet uitgesloten dat wanneer ik voel dat het kan er nog een vierde grote wed strijd bij komt dit seizoen". Overigens gaat Rinus Ver boom niet van start in het „grote werk" om ten koste "-Jf -r v> lts' 4m 9 Rinus Verboom: „We kunnen ons eigen programma zo'n beetje bepalen van alles te vlammen. „Ik til aan de klassiekers nog niiet zo zwaar in dit eerste jaar. Hoofdzaak voor mij is om er wat ervaring in op te doen". Uiteraard zal Verboom verder aan diverse criteriums deelne men, zowel in als buiten Zee land. Reeds eind juli van het vu rige jaar had Verboom de toe zegging gedaan bij Caballero te zullen komen. Hij is die belofte nagekomen ondanks het feit dat er links en rechts flink aan hem is getrokken. Verboom: „Ik meen bij Cabal lero goed te zitten. Jongens als Cees van Dongen, Ad Tak en Rob Kroep ken ik bijvoor beeld persoonlijk goed. Ik voel me er daarom echt niet als een vreemde eend in de bijt" Rinus Verboom ls in de wie lersport terecht gekomen via de jeugdcommissie Wielerbe- langen Zeeland of misschien beter gezegd door Hans Lin denberg, die gymleraar was aan de mavoschool in Goes, die Rinus bezocht. Verboom: „Lindenberg was toen ook voorzitter van de Jeugdcom missie Wielerbelangen Zee land. Hij raadde me aan ook eens op de racefiets te krui pen. Ik won daarna als 16- jarige zes jeugdwedstrijden en toen was het voor Lindenberg een koud kunstje om me ook te stimuleren een KNWU-li- c ent ie als nieuweling aan te vragen". In de twee Jaar dat Ver boom als nieuweling fietste behaalde hij elf overwinnin gen. Vooral zijn zege vorig jaar in de „Acht van Chaam" sloeg goed aan. Niettemin is Rinus Verboom nuchter genoeg om niet te gro te verwachtingen te koesteren van zijn eerste seizoen bij de amateurs. „Als ik me vrij re gelmatig bij de eerste tien kan klasseren ben ik tevreden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik mijn kans niet zal pakken als die zich voordoet. Dit eer ste jaar zie ik meer als een aan loopperiode" In maart wordt Verboom ge keurd voor de militaire dienst. Wanneer hij de wapenrok moet aantrekken weet hij nog niet. Hij heeft wel hoop dat hij het kan rekken tot na het wielersêizoen. Verboom: „Wanneer ik dan in de mili taire ploeg kan komen, en daar streef ik naar, zit ik wat betrefi de voortzetting van mijn wielercarrière wel goed". (Van onze sportmedewerker) HULST „In onze ploeg heerst er momentcel een uit stekende teamgeest. Dat kan ook eigenlijk niet anders, ge zien de hoge klassering die wij oo het ogenblik inne men in de derde klasse D. Alle eerste-elftalspelers we ten het dat er dit seizoen misschien een kampioen schap inzit. Daarom komen wij iedere zondag met de gedachte het veld op: we moeten per se winnen, an ders raken wij de aansluiting met de top van het klasse ment hoogstwaarschijnlijk kwijt. Voor zondag staat in Hulst de belangrijke wed strijd tegen onze naaste bela ger Goes op het spel. Een wedstrijd die mijns inziens gewonnen gaat worden door ons". Dit zegt Eons Cornelis, de 21-jarige middenvelder van het eerste team van de Hul ster voetbalvereniging HVV'24, die op het ogenblik in de derde klasse D van het zondag-amateurvoetbal de tweede plaats deelt met het Nispense NSV. Goes, de te genstander van komende zondag, heeft een punt min der dan HVV'24. Fons Corne lis acht HVV favoriet. „Dit is vlug te verklaren. Kijk, uit de laatst gespeelde zeven thuiswedstrijden hebben wij dertien punten gehaald en de beide laatst gespeelde uit wedstrijden in Bergen op Zoom tegen respectievelijk MOC'17 en Dosko leverden ons het maximale aantal van vier punten op. Winst op Goes betekent voor ons ver der afstand nemen van die vereniging en dicht in de buurt blijven van leider Axel". Is het spelen op eigen ter rein altijd al de sterkste kant geweest van de Hulster formatie, in uitwedstrijden is volgens hem momenteel een stijgende lijn waar te ne men. Voor Fons Cornelis hoeft het eerste niet kampioen te worden. Hij zegt: „Kampioen worden betekent in het vol gende seizoen weinig of geen derby's meer. In de klasse, waarin we nu vertoeven, zit ten niet minder dan zeven Zeeuwse clubs, waarvan drie uit de buurt zijn. En de der by's brengen natuurlijk de nodige publieke belangstel ling met zich mee". De 21-jarige middenvelder is niet weg te denken uit HVV'24, want in die Hulster- se vereniging is hij ook be gonnen. En naar zijn zeggen zal hij wel altijd HVV'er blijven. Hij is zijn voetbal loopbaan begonnen op 10-ja- rlge leeftijd in de pupillen van HVV'24. Gedurende zijn pupillentijd won hij met zijn team een jaar lang alle toer noolen. Op 12-jarige leeftijd ging hij over naar de junio ren, waarin hij eerst mocht uitkomen in B2. Te zamen met B2 moclit hij het kampi oenschap meevieren. Een jaar later speelde hij in BI. Het hoogtepunt uit zijn Bi- tijd was voor hem ongetwij feld de monsteroverwinning van 310 in Hulst, in een competitiewedstrijd tegen Graauw BI. Op 15-jarige leeftijd debuteerde hij in het Al-juniorenteam, dat toen speelde onder leiding van de huidige trainer van het eer ste, Gnst Voet. Een jaar later werd Al kampioen in de ju nlorencompetltie. Dat kampi oenschap hield overgang in naar de Zeeuwse junioren hoofdklasse. Op 18-jarige leeftijd maak te Cornelis zijn derde-klasse debuut in het eerste en dat was In de uitwedstrijd tegen METO. Een wedstrijd die in een 11 gelijk spel eindigde. In zijn juniorentijd heeft hij nog deel uitgemaakt van het Zeeuwse elftal van 16- en 17-jarigen, dat trainde in Vo gclwaarde onder leiding van de huidige Ajax-traincr Geor ge Knobel. Met dit team heeft hij In Tilburg twee wedstrijden gespeeld tegen respectievelijk Limburg en Noord-Brabant. Beide wed strijden gingen verloren. Over de HVV-kantine, die door eigen leden gebouwd is, zegt Fons Cornells tot slot „Die kantine trekt Iedere HVV-speler en HVV-suppor- ter aan. Het is dan ook be grijpelijk dat daar na Iedere thuiswedstrijd nog druk wordt nagekaart over het re sultaat van de die middag gespeelde wedstrijd". 9 Tonny Huyzen: Meer moge lijkheden bij Victoria. (Van onze sportmedewerker) AXEL De Zeeuwse ama teur Tonny Huyzen uit Kloe tinge heeft een contract gete kend bij de wielerploeg Victo ria. Tonny Huyzen is een van de laatste renners uit de oude formatie Trico Noble, die uit eindelijk onderdak heeft ge vonden. Eerder reeds had Tonny Huyzen onderhandelingen ge voerd met de formatie „Storm". Omdat deze ploeg niet deel zal nemen aan de grote klassiekers en aan Olympia's Toer voelde Tonny Huyzen bijzonder weinig voor Storm. Deze mogelijkheden zullen er bij „Victoria" wel zijn. Naast Tonny Huizen zijn er in de Victoria ploeg nog twee Zeeuwen opgenomen, na melijk Cees Stoutjesdijk en Bram Geense. (Van onze sportredactie) AXEL In café De Ia Paix van Rein Dieleman in Axel is een van de poules afgewerkt in het kader van de voorwed strijden voor het districtskam pioenschap hoofdklasse band stoten. Het resultaat luidt als voltg (achtereenvolgens aantal matchpunten, algemeen gemid delde en hoogste serie): Jo Blommaert (HBC Hulst) 8-2.78-15, Rein Dieleman (ABC, Axel) 8-3.69-22, Benny van Leemput (Ons Vermaak, Lamswaarde) 4-2.512-17, Jo Leeraert (POP-Hulst) 0-2.24- 11, Eddy Nachtegaal (De Kroon, St.-Jansteen) 10-3.74- 22, Frank de Rijk (HBC, Hulst) 6-2.84-32. (Van onze sportmedewer ker) AXEL Zaterdag wordt voor amateurs de Belgische openingsklassieker de Omloop van Het Volk verreden. Tradi tiegetrouw ontving de ZRTC .Theo Middelkamp" ook dit jaar weer een uitnodiging om deel te nemen aan deze wed strijd. De ZRTC Theo Middelkamp zal met een ploeg aan deze klassieker deelnemen. De ploeg is als volgt samenge steld: Ad Deussing Halsteren, Jan Raas Heinkenszand. Ton ny Huijzen Kloetinge, Wim de Wilde Goes, Rinus Remijn Kwadendamme, Wim de Wilde en Han Harinck Goes. Als oloegleider treedt op de oud wielrenner Chris de Jonge. Als mecanicien zal meegaan Chiel Raaa. voetbal ZATERDAGVOETBAL AFDELING ZEELAND le klas: Zaamslag 1 1727, Nieuwdorp 1621, Wemeldin- ge 1 1619, Veere 1 1517, Col. Boys 1 1415, Arnemui den 2 14—15, Brouwershaven 1 16—15, VCK 1 14—13, Apol lo 1 16—13, WIK 1 17—13, Sluis 1 1612, Heinkenszand 1 1612, 's H. Arendskerke 1 17—12. 2c klas: Bruse Boys 1 16 30, SKNWK 1 16—20, Seroos kerke 1 1418, Arnemuiden 3 1217, Oostkapelle 1 1417, Bevelanders 1 1517, Middel burg 7 16—14, Mevo 1 16—13, Duiveland 1 1612, Meeuwen 2 15—11, GPC 2 17—9, SSV 1 17—6. 2e klas B: GPC 1 16—25, AZVV 2 1623, Kruiningen 1 15—22, Spui 1 17—22, Waarde 1 1618, Borssele 1 1516, Yerseke 2 16—16, Krabbendij ke 2 1613, Kloetinge 2 15 12, Tern. Boys 2 1511, We- meldinge 2 167, Hoedekens kerke 1 153. 3e klas ZSC 1 13—22, Cort- gene 1 1322, Col. Boys 2 12—15, WIK 2 12—15, Nieuw dorp 3 13—15, SKNWK 2 13— 14, Mevo 2 1211, Bruse Boy? 2 1310, 's H. Arendskerke 2 129, Kloetinge 4 122, Wol- faartsdijk 3 133. VCK 2 9—17, Domburg 4 10—16, Nieuwland 2 12—16, Veere 2 1014, Meeuwen 3 10—12, GPC 3 11—10, Seroos kerke 2 10—8, Arnemuiden 4 94, Oostkapelle 2 103, Middelburg 8 II2. 3e klas C: SVD 1 15—20, Nieuwdorp 2 1421, VCK 3 13—17, Vlissingen 9 13—15, Wolfaartsdijk 2 1214, Schore 1 13—14, Apolio 2 14—13, Kloetinge 3 1311, Heinkens zand 2 12—6, SSV 2 14—6, Rillandia 3 155. 3e klas D: Hoek 2 13—23, Ka- pelle 2 1417, Zaamslag 2 13—16, Steen 4 12—15, Tern. Boys 3 13—12, AZVV 3 14— 12, Kruiningen 2 129, Rillan dia 2 128, Spui 2 128, Sluis 2 116. 4e klas A: DFS 3 11—19, Duiveland 3 1119, WIK 3 1214, Brouwershaven 2 12 13, SKNWK 3 10—11, ZSC 2 119, Bruse Boys 3 12—8, Duiveland 2 117, Mevo 3 12—2. 4e klas B: Serooskerke 3 1017, Meeuwen 4 1116, Nieuwland 3 1015, Seroos kerke 5 8—11, VCK 4 9—11, GPC 4 11—11, Veere 3 9—10, Vlissingen 10 11—4, Veere 4 10—3, GPC 5 11—2. 4e klas C: Wissenkerke 3 12—21, Cortgene 3 12—21, Be velanders 2 1220, Kloetinge 6 1219, Serooskerke 4 11 13, 's H. Arendskerke 127, SSV 3 136, Wolfaarstsdijk 4 136, Heinkenszand 3 125, Col. Boys 134. 4e klas D: Nieuwdorp 4 15— 28, Cortgene 2 1321, Hoede kenskerke 2 1218, Kapelle 3 13—15, SVD 2 14—15, Krui ningen 3 1313, Apolio 3 11 7, Borssele 2 136. Kloetinge 5 144, Yerseke 4 123. 4e klas E: Wemeldinge 3 13—25, Rillandia 4 13—24, Yerseke 3 12—18, Krabbendij ke 3 12—14, Apolio 4 13—13. Waarde 2 139, Hoedekens kerke 3 118, Waarde 3 12 7, Kapelle 4 114, Kruiningen 4 12—0. 4e klas F: Cadzand 1 1528, Zaamslag 3 14—22, Tern. Boys 4 14—19, Hoek 3 14—18, Oost burg 4 1518, Spui 3 1514, AZVV 4 13—13, Hoek 4 13— 11, Tern. Boys 5 1411, Cad zand 2 14—8, Corn Boys 5 14—6, Sluis 3 15—2. RESERVEKLASSEN Reserve le klas: BW 2 17- 28.RBC 2 16-21, TOP 2 16-17, Rood Wit 2 16-17, Woensel 2 16-16, Veeree Boys 2 16-16, UNA 2 16-15, TSC 2 16-15, Vlissingen 2 17-14, RKC 2 16- 13, NAC 3 16-12, Geldrop 2 16-10. Reserve 3e klas D: Axel 2 14-20, Dosko 15-19, Zeelandia 2 15-18,MOC 2 14-17, Vlissin gen 4 14-15, Breskens 2 14-14, Goes 2 14-14, RCS 2 15-13, Steen 2 14-12, Zeeland Sport 2 14-6, Terneuzen 3 15-4. ZONDAGVOETBAL AFDELING ZEELAND Ze klas A: SDO 1 14-22, Graauw 1 14-22, Corn Boys 2 14-19, Clinge 2 14-15, Aarden burg 2 14-15, Biervliet 2 13-14, Groede 1 15-14, Oostburg 1 12-13,Honiteniss e 3 15-12, Phi lippine 2 13-9, Hoofdplaat 2 13-5, Ooetburg 2 13-4. 2e klas B: Dreischor 1 15-27, Robur 1 15-25, Walcheren 2 13-18, Remesse 1 14-17, Vol-, harding 1 14-16, Luctor 2 14- 15, Jong Ambon 2 14-15, Ro bur 2 1410, Dreischor 2 12-6, DFS 2 14-6, Patrijzen 2 14-6, Zonnemaire 1 13-5. 3e klas A: Vogelwaarde 2 14-24, Terhole 1 14-22, HVV 3 14-22, Graauw 14Ï20, Corn Boys 3 11-16,Sluiskil 2 14-13, „ulsterloo 2 13-10, SDO 2 14- 10, Clinge 3 14-9, Steen 3 14-7, Axel 4 14-7, Honteraisse 4 14- 4 3e klas B: HVV 4 14-25, Koewacht 2 13-22, Ria W 2 12-20, IJzendijke 2 13-20, Sluiskil 3 14-14, Aardenburg 3 11-13, Terneuzen 5 12-7, Vo gelwaarde 4 14-7, Terhole 2 12-6, Corn Boys 4 12-4, Graauw 3 13-2. 3e klas C: Vlissingen 5 13- 26, Schoondijke 2 14-22, Mid delburg 4 12-19, Breskens 4 11-16, Walcheren 3 13-16, Zeel. Sport 4 14-12, Hoofd plaat 3 12-8, RCS 4 14-8, Oost burg 3 13-7, Groede 2 13-5, IJzendijke 3 13-3. 3e klas E: Kwadendamme 1 12-22, Lewed. Boys 3 11-16, Vlissingen 7 11-14, Patrijzen 3 11-13, Luctor 3 12-12, Zeelan dia 4 12-12, Hansw. Boys 3 12- 10, Robur 3 12-9, Volharding 2 12-5, Middelburg 6 11-3. KNVB-ZATERDAGVOETBAL Tweede klas B: Arnemuiden 15-19, NSW 15-19, SSS 16-19, Rijsoord 15-18, HBSS 15-17, Dinteloord 1514, Zwaluwen 15-14, ASWH 14-13. 's-Graven- zande 15-13, SC Voorne 15-13, Jodan Boys 15-11, De Meeu wen 15-1U. Derde klas Zuid: PTT Breda 15-21, Altena 15-19, WHS 15- 19, Smerdiek 15-19, NEO'25 16-19 SSC '55 15-18, Hoek 16- 16, NOAD '32 16-16, Good Luck 15-15, Wilt Zwart 16-13, Terneuzense Boys 15-11, Sleeuwijk 15-11, Tholense Boys 15-10, Rillandia 15-7. Vierde klas A: Veen 14-21, Almkerk 14-17, Zwaluwse Boys 15-17, Roda Boys 14-15, GDC 13-14, Brakel 13-14, Wal- helmina '26 14-14, Nivo Sparta 13-11, BVC'54 14-11, Heuke- tum 13-10, Rust Roest 15-8. Vierde klas B: AZW 16-24, Kloetinige 15-21, BWR 16-21, WN 15-18, The Gunners 15- 18, Wolphaartsdijk 15-16, Krabbendijke 15-15, Nieuw land 15-13, Yerseke 15-10, Wissenkerke 15-9, Kapelle 15- 9, Chrdstandi-a 15-8. "l tafeltennis le klas: MZ 1 48, Zand l 3—6, ONA 1 4—4, St. Aloy 3 3—2, MZ 2 4—2, Zand 2 4— 0. 2e klas A: B. Smash 1 48, MZ 3 45, Laurens 1 45, Goes 1 44, Zand 4 42, MZ 5 4—0. 2e klas B: Wilno 2 4—7, Smash 2 2—7, MZ 2 3—3, PZEM 1 4—3, Zand 3 4—2, MZ 6 3—0 2e klas C: ONA 2 4—8, St. Aloy 4 45, Effect 1 44, Anker 3—3, ONA 3 4—2, KWS 3—0. 3e klas A: Goes 2 48, MZ 9 g4> PNL 1 34, Arnemuiden 1 30 Hoechst 30. 3e klas B: PZEM 2 4—6, Goes 3 46, B. Smash 4 45, MZ 7 4—4, Zand 5 3—1, MZ 10 3—0. 3e klas C: B. Smash 3 36, Laurens 2 46, Wilno 3 32, MZ 6 3—2, Goes 4 3—0. 3e klas D: STV 1 4—7, Ef fect 2 4—6, Effect 3 3—3, PZEM 3 3—2, SAR 1 4—0. 4e klas A: Arnemuiden 2 48, B. Smash 5 36, Wilno 4 44, MZ 11 3—3, MZ 13 4—1, PNL 3 4—0. 4p. klas B: PNL 47, Veere 4—6, Zand 6 4—5, Arnemui den 3 44, MZ 12 42, Mara thon 40. 4e klas D: STV 2 4—8, AKF 4—5, Effect 4 4—4, Effect 1 3—3, STV 3—2, Effect 6 4— 0. Promotie eerste klas dames. Watneys Taktika 2 4 4 12-1 8, Watneys Taktika 3 3 3 9-2 6, Kikkers 3 2 7-5 4, Even Kij ken 3 1 4-6 2, Savok 3 0 1-9 0, Ardito 4 0 2-12 0.. Degradatie le klas dames; Blok'73 4 3 10-5 6, PZEM 4 3 11-6 6, Marathon 2 4 3 10-6 6, Wiska 3 0 4-9 0, EVVC-M 2 3 0 0-9 0. Promotie le klas heren: Koelofs-Scheldesport 1 4 4 12- 6 8. EVVC-M 2 4 3 10-7 6, Watneys Taktika 5 3 13-10 6, Kikkers 3 1 5-8 2, Voorwaarts 4 1 7-11 2, Roelofs-Schelde- sport 2 4 0 7-12 0. Degradatie le klas heren: Marathon 3 3 9-5 6, IJVC 4 2 8-9 4, Blok'73 2 2 1 5-4 2, Ardito 3 1 6-7 2, OVC 3 1 6-7 2, Even Kijken 3 1 6-8 2. Dames 2e klas A: Marathon 3 16 16 48-6 32 Ovisa 17 11 40-27 20. PZEM 2 1; 10 36-26 20, Marathon 4 16 9 35-24 18, Blok'73 2 16 9 35-28 16, Ardito 2 14 2 7-38 4, EVVC-M 3 10 2 8-27 4, Wiska 2 16 2 9-42 4. Dames 2e klas B: OVC 14 14 42-7 28, Roelofs-Schelde- sport 1 12 10 32-12 20, WIK 12 8 27-18 16, Kikkers 2 8 3 11-18 6, Roelofs-Scheldesport 2 12 3 20-30 6, SSV 12 2 11-32 4, IJVC 12 1 8-34 2. Heren 2e klas A: Ovisa 1 18 16 52-20 32, CLvZ 16 12 40-21 24, Blok'73 4 17 12 43-25 24, Wiska 15 10 39-24 20, Ardito 2 15 6 23-33 12, EVVC-M 3 12 5 23-29 10, Ruiterschoo-1 13 4 22- 29 8, Blok'73 3 17 4 19-41 8 Ovisa 2 15 0 6-45 0. Heren 2e klas B: Savok 4 3 10-8 6, WIK 3 2 8-5 4, Kik kers 2 3 2 6-4 4, Nivoc 4 2 10- 6 4, De Sterre 13 14-6 2, SSV 3 0 0-9 0. Ven-volg staarden Zeeuwse volleybalcompetitie. Heren 3e klas: WIK 2 5 5 15-6 10, De Sterre 2 4 4 12-2 8, OVC 2 4 2 8-8 4, IJVC 2 3 1 5-7 2, Roelofs-Scheldespont 3 3 0 4-9 0, VCG 5 0 3-15 0. (Van onze sportmedewerker) AXEL Deze week vond een vriendschappelijke ont moeting plaats tussen de luchtbuksvereniging „De Tref fers" uit Oostburg en de Axel- se luchtbuksvereniging „Het Gulden Schot". Deze wedstrijd werd gehou den in het bekende Axelse palinghuis Jac. Sol, waar het clublokaal gevestigd is van „Het Gulden Schot". Deze ont moeting was de eerste van de serie' vriendschappelijke' wed strijden. In de eerste ronde ging de strijd gelijk op. Het bleek al gauw dat beide clubs beschikken over diverse erva ren schutters. De finale gaf uiteindelijk de doorslag. „De Treffers" won met een mi niem verschil van twee pun ten. De publieke belangstel ling voor deze wedstrijd was bijzonder groot. De revanche is op elf maart in Oostburg. Uitslagen: „De Treffers" Oostburg, 1 P. Dees 175 pnt.. 2 M. Meyer 174 pnt., 3 L. van Hanegem 173 pnt., 4 P. Wii- lems 171 pnt., 5 M. Dees 170 pnt. in totaal 863 pnt. „Het Gulden Schot" Axel, 1 T. Wil- lems 174 pnt., 2 Joh. Provo 172 pnt.. 3 A. v. d. Hooft 172 pnt., 4 M. Rihm 172 pnt., 5 mevr. Sol 171 pnt. in totaal 861 pnt. WIELRENNEN De Itali aan Giancarlo Polidori heeft donderdag de klassieker over een afstand van 225 kilometer, van Sassari naar Cagliari ge wonnen. Polidori legde de af stand af in vijf uur, 16 minu ten en 49 seconden. Tweede en derde werden 6' Italiaan Wilmo Franzioni en de Belg Jo Bruyere, die i" dezelfde tijd eindigden als ff lidori. voc UTRECHT (ANP) - Met deze woorden li verrassende nederlaag ronde van het nation: in het Marcuscentrun nemen. Hg zocht o< falen, was alleen blij met series van 80 en ook zijn gemiddelde e ven. „Het ging eenvo van titelverdediger 1 spel in de eerste zest: 277 punten van de ze- totaal van 99 moeiz; kunnen stellen. Vultihk mocht nog v luk spreken dat Dek niet veel eerder uit w gaan. Die mogelijkheid bijvoorbeeld ddk in, U hotelhouder uit Dodew: zijn veertiende beurt lijk echt kader-spel 1de maar na 34 punten moest worden. Van de nederlaag va tink profiteerde de Lin Jean Bessems het mee won namelijk in beurten van de jeugdig van Deventer (3002! nestelde zich daardoor kop. Bessems was ook start van dit kampioens op papder de grote tef ver van Vultink gewet danks een serie minder resultaten in 1973. De I ger weet ook aan dat f tal van toernooien zijn openingswinst. „Door nederlagen van het vori durf ik het spelletje nit te spelen zoals het mot beloofde beterschap. Er was in de eerste r Utrecht over het al slecht gespeeld. De beurten van Bessems een topper, evenals de rile van 83 van Vultir excuus was natuurlijk wennigheid van de spel opzichte van het mater omgeving. Maar dat v toch niet de povere o ningen, die Bert van N tegen Piet Vet (300— 19 beurten) en de n een maagkwaal Lambert van Leur teg Velthuis (300204 in 2 ten). Van het kwartet had van Nijnatten het moeilijkst gehad om tc te komen. Na zes beur mers keek hij tegen ee kansloze achterstand 152. Toen Vet eehte versaagde greep de Br de kans met beide aan. Hij scoorde zelf e tal kleine series en li enkele bespeelbare voor de Noordhollandr achter. Uitslagen zijn van d ronde: Bert v. Nijnatten (Steer 300 19 64 1 Piet Vet (Berkhout) 266 19 62 1 Lambert van Leur (Oss 300 22 58 1 ZEIST (ANP) D commissie van de KN1 -dieze week de volgende aan spelers in het voetbal opgelegd: G. Mühren (Ajax): derede wedstrijd voorw met een proeftijd van en een boete van 25( F. Meerhof (SW): strijd onvoorwaardelij een boete van 75 gu! mede verweer tegen c tinig van een lopende v delijke straf. A. Brouwer (Veeree wedstrijd voorwaard) een proeftijd van eer een boete van 50 gulc B. Nordqvist (PSV): strijd voorwaardelijk proeftijd van een jaa boete van 250 guide P. Ressel (Feyenoi boeking. HOCKEY plan het toernooi reldbeker hockey laten verspelen ir »iet in Bombay spronkelijk de was. Ind 01 in in f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 16