KLEINTJE PLUS Bediende of Aank. Bediende leerling-ziekenverzorgsters ÏMe De Amro Bank biedt een jongen (20 a 21 jaar) met Mavo een goede start. ||j amro bank Medewerker Personeelzaken (öj amro bank Bezoekt de grootste carnavalsstoet van Zeeland te Kloosterzande Vakce halen akkoo weer 1 Vandaag Administratief medewerker Alles wat u wilt weten over KAMERLID TE "het parkhuis" PROPER HOOFD VERPLEGINGSDIENST verpleeghuis dordrecht j NA AFLOOP Gevraagd: HULP IN DE HUISHOUDING ELASTIEKEN KOUSEN v.d. WALLE BLOMMAERT BEDRIJFSECONOMISCH ADVIESBUREAU DRS. S. SCHAAP Gratis keuken-informatie JAC.HERMANS STENOTYP TAPIJTREINIGER 98 cent GEMEENTE HULST Afsluiten Godsplein BONTMANTELS KEES VAN DE VEN GEMEENTE SLUIS Wijziging wederopbouwplan HOOG LOON Er bestaat een middel dat aambeien doet wegschrompelen Dinsdag 26 februari 1974 Op maandag 4 maart hopen onze ouders P. STURTEWAGEN E. STURTEWAGEN-VAN GOEÏE hun 50-JARIG HUWELIJKSFEEST te vieren. Dat zy nog lang in ons midden mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen, klein en achterkleinkinderen. Om 15.00 uur H. Mis uit dankbaarheid. Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in café van Rumste, Koewacht (België). Koewacht, Klapstraat 13. Heden overleed te Rijsbergen, na een geduldig gedragen lijden, nog onverwacht, mijn innigge- liefde vrouw, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en oud-tante ALIDA EUPHROSINE MONTIJN- ZIEDSES DES PLANTES 's-Gravenhage: J. J. Montijn Amersfoort: Th. Ziedses de Plantes 's-Gravenhage: C. Maris Heerlen: L. F. L. Ziedses des Plantes- Noordtzij Sierra Madre (Cal.) L. Crosh-Mathisen H, Crosh Utrecht: G. J. Ziedses des Plantes Bloemendaal: B. G. Ziedses des Plantes J. Ziedses des Plantes-van Monsjou 's-Gravenhage: W. P. Montijn Zeist: H. P. Hasewinkel nichten en neven. 's-Gravenhage, 23 februari 1974. Paulinastraat 100. Tijdelijk adres: Zandstraat 13, Rijsbergen-4333. De teraardebestelling is bepaald op donderdag a.s. op de begraafplaats Oud Eik en Duinen om 3.00 uur. Vertrek van rouwkamer, Hooikade 46 om 2.30 uur. DANKBETUIGING Voor dc vele blijken van belangstelling, bloe men, felicitaties en cadeaus die wij bij ons 45-JARIG HUWELIJK mochten ontvangen, onze hartelijke dank. F. STROBBE-DE VOS kinderen en kleinkind. St.-Jansteen, Roskamstraat 3. Het faillissement van C. P. van den Broek, aannemer, voorheen Godfried Schal- ckenstraat 24, thans Heide- hof 98, Made, gemeente Made en Drimmelen, is op 19 februari 1974 geëindigd door het verbindend wor den van de enige uitde- lingslijst. Breda, Parkstraat 8 Mr. A. M. van Tilburg, Curator BANKSTELLEN UIT EIGEN FABRIEK Grote sortering kwaliteits- stoffen. 5 jaar garantie op binnenwerk. Norm. prijs 1400,- voor 795,-. DEM Meubelfabriek, Culemborg, 03450-2602. TOONZALEN: Culemborg, fabriek, Hout weg 8. Bergen op Zoom, Wassenaarstr. 15. Drunen, Grotestr. 98. Geopend di. t/m za. van 10-17 u. Vr. tot 21 u. mevr. O. Picavet Absdaalseweg 39, Hulst tel. 01140-2794 alsook LIBELLE SUPP-HOSE DROGISTERIJ HULST Stationsweg 10 Telefoon 3093 Onze lezers zijn uw markt, een ruime markt want het zijn er velen Warmond Door plotseling overlijden is een vakature onstaan voor de funktie van te vervullen op korte termijn. Voor deze funktie gaan de gedachten uit naar een verpleegkundige met opleiding A en B, en bij voor keur opleiding van de Hogere School voor Ver pleegkundigen, die beschikt over leidinggevende kapaciteiten, organisatorisch inzicht en goede kon- taktuele eigenschappen. Onder het Hoofd ressorteren circa 140 personeels leden, verdeeld over 9 afdelingen met in totaal 208 bedden. Hef salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Bij huisvesting in woonhuizen in een nieuwe wijk van de gemeente Warmond kan medewerking wor den verleend. Het verpleegtehuis is gereedgekomen na 1V4 jaar funktioneren in afbouwfasen. Bij de verzorging en verpleging van geestelijk ge stoorde bejaarden wordt bijzondere aandacht ge schonken aan somatische stoornissen; voor ernstige zieken is een afzonderlijke afdeling gesticht. Eigenhandig geschreven sollicitaties, vergezeld van een pasfoto, kunnen gericht worden aan de direktie van het verpleegtehuis, Bisschopslaan 1, Warmond. Voor een onzer cliënten, een dienstverlenend bedrijf in de agrarische en cultuurtechnische sector annex handelsonderneming in het centrum van Zeeland, vragen wij een die rechtstreeks onder de leiding verantwoordelijk is voor de centrale administratie de samenstelling van periodieke financiële overzich ten het opstellen van periodieke begrotingen. De voorkeur gaat uit naar geïnteresseerden die enige jaren ervaring hebben of vergelijkbare opleiding in soortgelijke functie. Sollicitaties te richten aan Scheldekade 43 Terneuzen keukens kunt u bij óns te weten komen. Wij zijn niet beperkt tot één merk. We hebben er vele. Populaire keukens en exclusieve keukens. Houten keukens, stalen keukens en kunststof keukens. Voor elke wens en voor elk budget kunt u terecht bij Het huis American Kitchens. krijgt u in de Vihamij-Buttinger toonzalen te Rotterdam/Capelle West - Adm. Helfrichweg (010-50 88 11) Open: ma t/m vr. 8.30-16.30 u. do 19-21 u. Best - Kanaaldijk 11 {04998 -46 11) Open: ma t/m vr. 8-16.45 u. di en do 8-21 u. te koop aangeboden dANK.51 tLLtN zeei fraai uitgevoerd id diverse Kleuren, 5 jaar garantie op bin nenwerk. normale prijs 1300,- VOOR f 695,- -■anan Kerkstraat Hu 'Us bout tel. 04163-3472. Dinsdag t.m. zaterdag geopend van 10- 17 uur Vrijdags tot 21 uur. Onze laatste BONTMANTELS bonthoeden. krawattes. colliers kunt u nu kopen ver beneden de normale waarde!!! Bijv. van t 575 nu tegeef slechts f 225, bijv. van f 985, nu tegeef slechts f 450, en2 enz. Zo goed koop kocht u nooit 'n bont mantel! Zie de etalages en u zult zeggen: dat is haast voor niets. 3 jr garantie. Krecuei- service zeer soepel mogelijk. Dit kan alleen de grootste en goedkoopste bontzaak van Ne derland: De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel. 010-117.117. Groot par keerterrein voor de zaak. Vrij dagsavonds tot 9 uur geopend. Hooghuisstraat 3 (straat schuin t.o. Hema), Eindhoven-C., tel 040-61100. Vrijdagsavonds tot 9 uur geopend. Als extra service gratis reizen voor u, daar bij koop reisgeld voor 2 personen j (ook benzine auto) wordt te-1 rugbetaald. BANKSTEL, teakhout, i.g.st.z. J. Bogaert, Dubbele Poort 1, Hulst. tel. 01140-2185. Onze laatste BONTMANTELS bonthoeden colliers kunt u nu kopen ver beneden de normale waarde!!!B.V.: van f 698,- nu te geef, slechts f 275,-. van f 985,- nu te geef, slechts f 475,- enz. enz. ZO GOED.KOOP KOCHT U NOOIT EEN BONTMANTEL U zult zeggen, dit is niet mo gelijk, dat is haast voor nietsü!. 3 Jaar garantie en credietservice ook mogelijk. Dit kan alleen: De Grootste en Goedkoopste Bontzaak van Nederland. DE BONTKONING Hooghuisstraat 3 (straat schuin t.o. HEMA) te Eindhoven-C. Tel. 040-61100. Vrijdagavond tot 9 uur geopend. Bil koop wordt reisgeld terug betaald (ook benzine auto) Dus voor u extra interessant gratis rei zen. Goud, beter KLEINTJE 4- li Huizen ROOSENDAAL K roe ven wo ning met gas, cv, 4 sl. kamers, douche, zolder achtertuin, zon zijde. Prijs n.o.t.k. Tel. 01650 42239. Geldleningen BETROUWBAAR GELD LENEN v. 1 2000,- tot 50.000,- ln 24 uur geregeld. Discreet. Geen kosten. Kwijtscheiding bij overlijden. Geen Informatie werkgever 12 tot 60 maanden. Financ.kantoor „MADJOE" Hooidrlft 36b Fotterdam 010- Amsterdam 020-921747 Avonds en weekends 010- 254386 en 239633. 294074 en 020- 921747 Nog enkele weken eerste vijf rijlessen HALVE PRIJS VAMOR-RIJSCHOOL VERMEULEN St.-Jansteen 01140-3268. Verze keringen - Financiering. Huwelijken Goede wijn behoeft geen krans. Het huwelijksbureau TRAIT-D'UNION werkt al zo lang en met zo veel succes, dat het intussen een onaantastbare reputatie heeft opgebouwd. Erkend door de RAAD VAN TOEZICHT Hoofdkantoor: Postbus 122, Ede, tel. 08380-14192. Afd. Bre da. Delbergen 53, tel. 01600- 52721. Onze PRIJSSLAG-markten worden druk bezocht en zijn vol aktie en afwisseling. Het personeel in onze filialen is zich bewust van de belangrijke en verantwoordelijke taak, die zij in relatie met onze vele klanten vervullen. In een aantal winkel-teams hebben wij ech- er nog enige plaatsen open, en zoeken daarom kontakt met enkele belangstellende JONGE MENSEN die bijvoorbeeld in ons filiaal te SAS VAN GENT geplaatst kunnen worden als (In ons snelgroeiende bedrijf zijn goede vooruitzichten duidelijk aan wezig.) MINIMUM LEEFTIJD 17 JAAR. Onze salarissen liggen boven de C.A.O.-schalen, terwijl ook de overi ge arbeidsvoorwaarden royaal en up-fo-date zijn. Wilt u eens komen praten dan kan dit VRIJBLIJVEND op donderdag 28 februari a.s. Wij zullen dan van 18.00—19.00 uur aanwezig zijn in: RESTAURANT „ROYAL" adres Gentsestraat 12 te SAS VAN GENT. Of rechtstreeks bij ons HOOFDKANTOOR te BERGEN OP ZOOM, tele foon 01640 - 36750, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30—17.30 uur. (verpleeghuis voor psychisch gestoorde bejaarden) In ons verpleeghuis, dat volledig is aangepast aan de eisen des tijds, kunnen worden geplaatst die intern een 2-jarige opleiding krijgen voor gediplomeerd ziekenverzorgster. Aanvang van de cursus: jaarlijks in mei en in september. In aanmerking komen diegenen, die bij aanvang van de cursus de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en tenminste 3 jaar voortgezet onderwijs Hebben genoten. WIJ BIEDEN U Goede salariëring, alsmede 14 pet. onregelmatigheidstoeslag; Prettig werkklimaat; Voor hen die buiten Dordrecht woonachtig zijn worden 2 x per maand de reiskosten naar huis vergoed. Vast dienstrooster, waarin de vrije dagen vast zijn geregeld; Iedere leerling-ziekenverzorgster krijgt in onze ultra moderne per- soneelsflat, welke onder meer is voorzien van mechanische lucht verversing, een eigen home, bestaande uit een volledig ingerichte zit/slaapkamer met balkon, een w.c., een douche en een kitche nette. Daarnaast bevinden zich in deze flat gemeenschappelijke recreatie ruimten met o.a. kleuren-t v. etc. Tevens staan in gemeenschappelijke ruimten tot uw beschikking: wasautomaten, droogtumbler, centrifuge, naaimachine, strijkijzers etc. Schriftelijke sollicitaties en verzoeken om inlichtingen worden gaarne ingewacht bij de adjunct-directrice, Haaswijkweg Oost 69a, Dordrecht. auto's en motoren MERCEDES 280 S.E. met radio, electr. schuifdak. stuurbekr., mistlampen, trek haak, kortom een mooie, veili ge wagen. Billijke prijs. Inl. tel. 44466 (01600). personeel gevraagd Gevraagd TIMMERLIEDEN - 40 PERS. EN IJZERVLECHTERS - 40 PERS. Soil.: St.-Elisabethstraat 71. Antwerpen 2000 (België) tel. 339345. TUINDER met eigen bedrijf in Brabant, alleenstaand, zoekt voor direct hulp in de huis houding, intern- Bij voorkeur weduwe uit tuinderskring. Leeftijd rond 45 jaar. Een kind geen bezwaar. Br. onder no. 14336. AVIO FOKKER heeft in haar elektromontage- afdeling Ie uw werk voor meis jes van 15 j. en ouder. Neem eens kontakt op met onze afd. personeelszaken en je ont vangt alle gewenste informa tie. AVIO-FOKKER B.V., Be drijf Woensdrecht. Tel 01646 - 2450. TIJDELIJKE KANTOORKRACHTEN Joris Helleputtestraat 15 BREDA - TELEFOON 01600-74816 REINIGT EN HAALT DE KLEUREN OP In verband met de uitvoering van herstratings- werken zal vanaf 27 februari 1974 tot en met 27 maart 1974, of zoveel langer als noodzake lijk of zoveel korter als mogelijk zal blijken, het gedeelte Godsplein, gelegen tussen de Wal- molenstraat en de Dubbele Poort, worden af gesloten voor alle verkeer. Hulst, 22 februari 1974. Burgemeester en wethouders van Hulst, De wnd. burgemeester, J. H. Stolte. De secretaris, J. F. van Denderen. Nieuwlandstraat 3, tussen Stationsstraat en Heuvelstraat. Tilburg, tel. 013 - 426617 UW SPECIAALZAAK De burgemeester van Sluis brengt ter openbaie kennis, dat de raad der gemeente Sluis in zijn vergadering van 14 februari 1974 heeft beslo. ten te verklaren dat een wijziging wordt voor bereid van het wederopbouwplan voor de ge- meente Sluis (omgeving St.-Jansteen en om geving Geweldigerstraat), zoals aangegeven op bij die besluiten behorende tekeningen, waar op de juiste begrenzingen zijn aangegeven. Bedoelde besluiten liggen, vanaf 27 februari 1974 voor eenieder ter gemeente-secretarie, Grote Markt 1, te Sluis, ter inzage. Sluis 18 februari 1974 De burgemeester van Sluis, Mr. H.P.L. van den Beid. Wordt vertegenwoordiger. Verdien ruim f 250,. per week. Bent u fabrieks-, winkel- of kantoor werk moe? Onze organisatie leidt op tot ver tegenwoordiger (verkoper buitendienst). Geen colportage. Geen diploma's nodig. Bij aanstel ling direct vast loon plus auto. Vele vacante plaatsen. Beroep en woonplaats onverschillig. Tevens mogelijkheid tot bijverdienste aange boden. Schrijf brief of briefkaart met uw adres, leeftijd, beroep. Snel antwoord. Geheimh. ver zekerd. Brieven onder nr. 26176 bureau v.d. blad, De wetenschap kent tegen woordig een middel dat de bij zondere eigenschap heeft aam beien te doen 'wegdrogen'. De pijn stopt. De zwelling ver dwijnt. Dit middel heet Spertl Preparation H* Met Sperti Preparation H ver- Voor hem hebben wij op de afdeling Buitenlands Betalingsverkeer boeiend werk met prima vooruitzichten. Om ervaring op te doen begint hij met administratief werk. Gaat dat na een tijdjt goed, dan bestaat de mogelijkheid om meer kommercieel werk te gaan doen De Amro Bank biedt een goed salaris, 7'/a% vakantietoeslag, een aandeel in du winst, een extra uitkering van 1/12 van het jaarsalaris en minstens 20 dagen vakantie. En als hij diploma's wil halen die nuttig zijn voor het werk, dan betalen wij de studiekosten. Voel je er wat voor? Bel, schrijf of kom dan eens praten met de direktie van de Amro Bank te Rijen, Hoofdstraat 29, telefoon 01612-3351. Het Amro Effektencentrum in Tilburg heeft sinds de vestiging in 1970 een gestadige groei ondergaan en zal ultimo 1974 een personeelsbestand van ongeveer 300 bereiken. Deze uitbreiding van het Effektencentrum schept de mogelijkheid om op de afdeling Personeelzaken tot een nieuwe taakverdeling te komen. Om deze reden zouden wij gaarne in kontakt komen met een professioneel denkende en handelende personeelwerker, die in een klein en jong team sooediq zelfstandig funktionerèn kan. Onze gedachten voor de medewerker op de afdeling Personeelzaken gaan dan ook uit naar personen die: - een middelbare schoolopleiding hebben genoten. - een beroepsopleiding hebben gevolgd op het gebied van personeelwerk of daarmee bezig zijn. - enige ervaring met begeleidings processen hebben. - een leeftijd hebben tussen 25 en 30 jaar. indien u belangstelling heeft voor deze vakature kunt u telefonisch of schriftelijk nadere informatie inwinnen bij het hoofd van de afdeling Personeelzaken, de heer L. A. G. Bielders, Prof. Cobbenhagenlaan 35 te Tilburg, telefoonnummer 013 - 67 83 21 (zaak) of 013 - 55 00 56 (privé) SJ^aWI HEDENMIDDAG DINSDAG 26 FEBRUARI, AANVANG 2 UUR M.m.v. 8 muziekgezelschappen, 3 prinsenwagens, 40 praalwagens diverse loopgroepen. Goed nieuws voor mensen met aambeien. Pijn kalmeert. Jeuk stopt. Zwelling verdwijnt, schrompelen ook hardnekkige aambeien. Spertl Preparation H is wild en ontsmettend. Voor direkte, snelle, afdoende behandeling van aambeien is er maar één middel: Sperti Preparation H zalf en zetpillan>WCTMCT„1. Directeur: Dr. W. A. J. M. Hark: fjooidredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 tn.v. Uitgeversmaatschappij J)e St Reigerstraat 16, Breda AMSTERDAM (ANP) Uit een onderzoek dat in op dracht van FEM (Financieel Economisch Magazine) door bureau Veltkamp is uitge voerd, blijkt dat 61% van de ondervraagde Nederlanders van mening is dat de econo mische situatie in Nederland volgend jaar slechter zal zijn dan nu. In een soortgelijke enquête die FEM in oktober publiceerde, meende nog maar 45% dat het slechter zou gaan. Vooral bij de lagere inko mensgroepen zijn de verwach tingen samber: 74 pet. In een vergelijking met de economische situatie van een jaar geleden meent 77 pet. dat het in Nederland minder gaat. Dat percentage was vier maanden geleden nog 49. De persoonlijke welvaart loopt terug: 47 pet. (was 38 pet.) vindt nu dat er minder welvaart is voor het gezin en 39% (was 41%) bespeurt geen wijziging. Ten aanzien van de situa tie begin 1975 neemt het pessimisme nog sterker toe: G2% verwacht minder wel- DROOG Droog met wolkenvelden maar ook opklaringen. Matige wind uit oost tot zuidoost. Maximum tem peraturen rond 4 graden. STAD EN STREEK Industrialisatie linker- Schelde-oever kan de welvaart gaan bedrei gen. Pagina 3. FINANCIëN EN ECONOMIE Machtigingswet staat hoger dividend van Uni lever niet toe. Pagina 15. SPORT Italië en West-Duitsland maken er geen prestige- slag van: 0—0. Pagina 13. RADIO EN TELEVISIE Franse jeugd begint televisie beu te worden. Pagina 14. kleine stem Kijken naar carnavals optocht. Pagina 12 (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Doordat het weede-Kamerlid Kleisterlee jKVP) gistermiddag een tel te 'aat in de vergaderzaal ver scheen om zijn stem uit te brengen, heeft de motie, waar in de regering wordt gevraagd de treintarieven niet eerdei dan 1 september te verhogen, het het gehaald: met 68 tegen 67 stemmen. Kleisterlee was achteraf erg verbolgen over de hele gang

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 12