Zeeuwse schaatskampioenschappen in Den Haag: Animo bij de trimmers niet zo groot Record op 100 meter rugslag voor Keijmel Buy se boekt een fraaie zege bij de nieuwelingen Problemen bij organiseren van jeugdronde in Axel Apollo houdt feestavond AXEL-JUNIOREN HALEN UIT Prestatieloop in Middelburg ZEGE CONNORS Goes 2 wint van Souburg sport Dinsdag 26 februari 1974 12 TITEL WEER VOOR VAN DE KREEKE (Van onze sportmedewerker) DEN HAAG Arjaan van de Kreeke lieeft zondagavond op de Uithofbaan in Den Haag niet veel moeite gehad om voor de vierde achtereenvolgende keer schaatskampioen van Zeeland (hardrijden) te worden. Reeds na twee afstanden (500 en 1500 meter) was de zaak voor de zevcnentwintigjarige monteur uit 's-Heer-Arendskerke bekeken, want zo was bepaald hij die er twee zou winnen en de derde afstand zou uitrijden kon zich kampioen noemen. Maar Van de Kreeke bewees vooral.ook nog eens op het laatste on derdeel van het programma (de vijfduizend meter) dat er momenteel nog niet te tornen valt aan zijn suprematie. Vertrokken op een schema van 8.40 kwam hij uit op 8.22.6 en dat bleek dus verras send goed. Met snelle openings tijden (rondjes van 38 en 39) leek het er even op dat Van de Kreeke niet ver boven de 8 minuten zou komen maar later zou blijken dat dit onmogelijk te realiseren was In deze avonduren met wat klevend ijs. Op de 500 meter was Van de Kreeke overigens niet overtuigend begonnen met een tijd van 43 rond. Vorige week reed hij op dezelfde baan 41.9. Er stond dit keer echter wel wat meer wind en het ijs was niet zo perfect. Van de Kree ke: „Ik kwam gewoon niet goed door de bochten dit keer". Ge rard Verhulst de naaste con current van Van de Kreeke die zich in één seizoen bij de Zeeuwse schaatstop heeft ge voegd na een geweldig serieu ze aanpak, begon uitstekend op de 500 meter, waarvoor hij nodig had 44.4. Hij haalde zijn persoonlijk record hiermee een tiende seconde omlaag en zou ook op de beide andere afstanden zijn persoonlijke prestaties aanmerkelijk scher per stellen. Dit is de laatste weken met de regelmaat van de klok gebeurd en de 25- jarige Middelburger die bij de (Van een voetbalmedewerker) TERNEUZEN Axel Al heeft er eens flink op los ge schoten. In de hoofdklas van de juniorencompetitie van de KNVB afdeling Zeeland werd het bezoekende Goes Al met een 91 nederlaag van het veld geveegd. Terneuzen Al moest heel wat meer moeite doen om zijn eerste plaats te verzekeren, want slechts met 21 werd W alcheren Al terugge stuurd. Voor Goes Al en Middel burg Al gaat het er donker uitzien, want HVV Al speelde zich in de middenmoot met een 2—0 zege op Zierikzee Al. Alleen Arnemuiden Al is nog redelijk vlug te bereiken na de 32 nederlaag in Kloe- tinge Al, maar de ploeg uit Arnemuiden heeft nog drie wedstrijden achterstand! De stand: Axel Al 16-25, Terneuzen Al 16-25, Walche ren Al 16-19, Kloetinge Al 1619 Bruse Boys Al 15-15, Steen Al 16-15, HVV Al 16- 13, Zierikzee Al 16-13, Vlis- singen Al 15-12, Arnemuiden korlbal le Klas A: Swift 3 - Blauw ■Wit i 87, Stormvogels 1 Togo 1 7—5, Tjoba 3 - Animo 2 2—7; 2e klas A: Atlas 1 Lucfar 1 5—5, Tjoba 4 - Vol harding 1 4—6, Olympia 1 - Togo 2 5—8; 2e klas B: Blauw Wit 2 - Animo 3 2—5, Zuid westers 2 - BKC 1 65; 3e klas A: Swüft 5 - Animo 4 7— 3, Top 1 - Zuidwesters 3 5—" 3e klas B: Blauw Wit 3 Tjoba 5 11—4; 3e klas C: Swift 6 - Animo 5 06, Seolto 3 - Zaaimstag 2 4—7, Stormvo gels 3 - On do 2 4—5; junioren IA: Ondo J1 - BKC J1 85, Tjoba J1 - Swift J1 6—6. Ani mo J1 - Seolto J1 3—3; junio ren 2A: Swift J2 -i Togo J1 65; junioren 2B: Togo J2 - Olympia J1 07; junioren 2C: Swiift J4 - Blauw Wi!t J2 55, Animo J2 - Zuidwesters J2 41; adspiranten IA: Ondo Al - Animo Al 44; adspi ranten IB: Tjoba A2 - Volhar ding Al 14; adspiranten 2B: Animo A2 - Ondo A2 31; adspiranten 2C: Blauw Wit A2 - Olympia Al 06: adspiran ten 3A: Tjoba A4 - Volharding A2 12; adspiranten 3B: Swift A6 - Animo A3 50; adspiranten 3C: Swift A7 - Animo A4 12, Stormvogels A3 - Seolto A3 10: adspiran ten 3D: Togo A3 - Luctor A2 20, Volharding A3 - Blauw Wit A3 3—0; pupillen IA: Zuidwesters PI - Tjoba PI 1 8: pupillen 1B: Olympia PI - Stormvogels PI 00, Blauw Wit PI - Top PI 0—4; pupil len 2A: Zuidwesters P2 - BKC pi o3; pupillen 2C: Zuid westers P3 - BKC P2 01. rijksverkeerspolitie werkt heeft ongetwijfeld zijn „beste" jaren nog voor zich. Évenals Van de Kreeke lijkt Verhulst het meest aan de weg te gaan timmeren op de korte afstan den. Schaatser, wielrenner, zes kamper Jaap Moelker, ook wel de „eeuwige tweede" genoemd werd ditmaal door nieuwko mer Verhulst van deze plaats verdrongen. Maar ondanks een niet zo gerichte training heeft Moelker zich ook in deze titel strijd bij de top kunnen hand haven. Zijn derde plaats in het eindklassement is voor hem na dit seizoen nog geen wedstrijd te hebben gereden eervol te noemen. Ook de Zeeuwsch-Vlaming Kees den Hulster beweest nog steeds dat hij niet afgeschreven be hoeft te worden. Hij vocht op de 5000 meter een fel, vinnig duel uit met Moelker en moest daarin pas in de laatste ronde afhaken. Een vierde plaats voor Den Hulster in het eind klassement mag er beslist zijn terwijl Frans van de Berge eigenlijk wel de grote verras sing van dit toernooi mag worden genoemd met zijn vijfde plaats in de eindstand. Evenals Verhulst heeft ook Van de Berge eigenlijk pas deze winter de training inten sief aangepakt en het resultaat bleef dan ook niet uit. Ko Goeree en Wim Hirdes bleven met hun respectievelijke leef tijden van 35 en 36 jaren ook overeind in deze titelstrijd en hoeven eigenlijk hun schaat sen nog helemaal niet op te (Van onze sportmedewerker) MIDDELBURG De Mid delburgse sportvereniging Dy- namo'70 organiseert zaterdag in het duingebied bij Oostka- pelle zijn 7e massale Presta tieloop. Start en finish zijn aan de Duinweg in Oostkapelle bij De Drie Hoogten. De jeugd tot en met 12 jaar moet 4 kilometer afleggen en vertrekt om 2 uur. De loop voor de ouderen dus vanaf 13 ja-ar begint om 3 uur en de afstanid is ongeveer 10 kilo-meter. Voor deze prestatie- looip die als Z-eelands oudste en als Zeelands mooiste geldt zijn al vele inschrijvingen bin nen gekomen. Op de dag van de loop kan men zich tot een kwartier voor het vertrek voor deelname melden bij het wed- strijdisecretariaat op het ter rein. Dit is vanaf half één geopend. Alle inlichtingen verstrekte voorts: H. Boste laar, tel. 01180-7265, bergen, Goeree, die als secre taris van het gewest Zeeland van de KNSB vele beslomme ringen aan zijn hoofd had de afgelopen week, wat betreft de organisatie van dit kampi oenschap, was wel niet hele maal tevreden met zijn zesde plaats in de eindstand maar hij en Wim Hirdes kan men tussen de andere Zeeuwen nog niet missen. Over het geheel kan men stellen dat het een gelukkige greep is geweest om dit Zeeuwse kampioenschap, dat werd verreden in samen werking met de ijsclub Delft (clubkampioenschap) van de grond te krijgen ondanks de problematiek die er rond hing. Er namen vijftien rijders aan deze titelstrijd deel en daaruit bleek weer eens dat de animo niet afgenomen is. Bovendien sprong er duidelijk uit dat er bij de ..meeste rijders een op gaande lijn zit in hun presta ties (wel zeer duidelijk bij Van de Kreeke en Verhulst) maar ook bij Van den Berge en Den Hulster. Jammer was dat de Zeeuwsch-Vlaming Willy Duininck na twee af standen 500 en 1500 meter door het gemis aan conditie de 5000 meter niet meer kon rij den. John Vader haakte reeds af na de 500 meter. De heer Jac Mol die samen met secre taris Ko Goeree als bestuurs lid het gewest Zeeland verte genwoordigde bij dit kampi oenschap reikte na afloop de prijzen uit. Uitslag 500 meter: 1 A. v. d. Kreeke 43.00; 2 G. Verhulst 44.4, 3 3. Moelker 47,1; 4 W. Duininck 47.9; 5 C. den Hul ster 48.4 6F. van de Berge 48.8; 7 J. Gijzel 49.00 8 Johan Goeree 49.4 9 Ko Goeree 50.3; 10 W. Hirdes 51.9. 1500 meter: 1 A. v. d. Kreeke 2.19.6, 2 G. Verhulst 2.24.6, 3 C. den Hulster 2.33.7, 4 J. Moelker 2.33.8, 5 v. d. Berge 2.35.3, 6 W. Hirdes 2.37.7, 7 Ko Goeree 2.37.8, 8 G. Faes 2.45.0, 9 G. Lamers 2.45.2, 10 J. Gijzel 2.46.9. 5000 meter: 1 v. d. Kreeke 8.22.6, 2 Verhulst 8.44.7, 3 Moelker 8.58.8, 4 Den Hulster 9.04.3, 5 Ko Goeree 9.24.6, 6 Van de Berge 9.24.7, 7 Hirdes 9.32.6, 8 G. Faes 9.53.9, 9 G. Lamers 9.56.3, 10 J. Gijzel 9.56.6. Algemeen klassement: 1 A. v. d. Kreeke, 's-Heer Arends- kerke, 139.660; 2 G. Verhulst, Middelburg, 145.070; 3 J. Moelker, Wemeldinge, 152.247; 4 C. den Hulster, Oostburg, 154.063 5 F. van de Berge, Krabbendijke, 157.037; 6 Ko Goeree, Kruiningen, 159.360; 7 W. Hirdes, Krabbendijke, 161.727; 8 J. Gijzel, Kapelle, 164.393; 9 Johan Goeree, Sou burg, 167.020; 10 G. Faes, Schoondijke, 170.090. 9 Arjaan van de Kreeke was ook deze keer niet te stuiten. (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN Enkele we ken geleden is er een vergade ring geweest van wielercomi- té's en volkskoersers. Het doel van deze vergadering was om te komen tot het instellen van een categorie liefhebbers. Het initiatief om dit van de grond te krijgen is toen genomen door consul Ben Ysebac l en voorzitter Wim Verplanke van de jeugdcommissie Zeeuwsch- Vlaanderen. Deze vergadering leverde toen nogal vele posi tieve geluiden. Men besloot dan ook om een voorlopige interclub commissie in te stel len die deze zaken verder zou onderzoeken. Dit weekend is de eonunis- siie bijeen geweest om de re sultaten van de afgelopen we ken te bekijken. Bij de diver se peilingen is vooral Wim van Polcke bijzonder actief geweest. In eerste instantie is gebleken dat de animo bij de trimmers niet zo groot was dan men had verwacht. Desal niettemin hebben zich nu reeds zeventien renners aange meld om te praten over een eventuele licentie. Er bestaat namelijk onder de renners een bepaalde vrees dat een aantal van vijftien tot twintig wed strijden geen haalbare kaairt (Van onze zwemmedewerker) MIDDELBURG De 15-ja- rige Jaap Keijmel van De Stormvogel uit Vlissingen heeft zaterdagavond tijdens wedstrijden voor de landelijke verenigingszwemcompetitie, die in het zwembad te Middel burg werden gehouden, voor geweldige prestaties gezorgd. Op de 100 meter rugslag heren zwom Keijmel een vlekkeloze race, die eindigde ip de gran dioze tijd van 1.08.5, waarmee hij het Zeeuwse record od dit nummer, dat sedert 30 januari 1972 op naam stond van Ton- nie Veerman uit Terneuzen, naar de geschiedenis verwees. Een kwartier na deze krachts explosie dook Keijmel weer in het water voor de 200 me ter wisselslag. Op de 200 meter vrije slag he ren moest de Vlissinger het op nemen tegen de Luctor-cracks John de Lange (Zeeuws record houder met 2.15.5) en Hans van de Guchte. Gewoontegetrouw begon De Lange erg rustig. Maar Keijmel trok zich daar niets van aan en zwom de eerste 100 meter in 1.07.0, waarmee hij een flinke voor sprong mam op De Lange.Om diat grote verschil te overbrug gen moest De Lange erg veel van zijm krachten geven om Keijmel in te lopen, hetgeen hem met nog 25 meter zwem men gelukte. Maar toen had de Middelburger geem eind sprint meer over en moest de zege aan Jaap Keijmel laten, die met zijn tijd van 2.16.4 het Zeeuws record tot op 0.9 sec. benaderde. Marjolein van de Neste van de Schelde had zich voor de 200 meter rugslag dames spe- vogel ciaal voorbereid op het duel, Stormvogel met Nel Plu van Luctor. -Je Vansluijs, inzet van het diuel zou het Zeeuws record geweest zijn. Maar Nel Plu kwam niet aan de start, zoidiat Marjolein van de Neste het moest opnemen tegen de klok. En zij slaagde daarin volkomen. Ze verbeter de het Zeeuws record, dat op naam stonld van Nel Plu met 0.8 sec. Op de 100 meter vlin derslag meisjes, ontspon zich een prachtig duel tussen Carla Wülems van. De Stormvogel (houdster van het adspir,anten- record) en het Luetor-meisje Ineke Davidse. Beide meisjes kregen dezelfde tijd toegewe zen, doch de kamprechters wezen Ineke als de verrassen de winnares aan. Zowel bij de dames als bij de heren hebben 1.40.7, 2 K. Stroo, in 1.48.8, 3 R.. Stormvogel in 1.49,8. 100 meter schoolslag jongens onder de 14 jaar: 1 R. Geervliet, Luctor in 1.30.2, 2 S. Gr-acau, Stormvogel in 1.31.1, 3 B. Dieleman, Storm vogel in 1.32.0. 100 meter vlin derslag meisjes onder de 12 jaar: 1 N. Christis, Stormvogel in 1.38.3, 2 E. Farma, Ganzen in 1.44.3, 3 Y. Hoeksma, Luc tor in 1.44.4. 100 meter rugslag jongens onder de 12 jaar: 1 R. v.d. Velde, Stormvogel in 1.30.0, 2 N. vjd. Neste, Schelde in 1.32.7, 3 K.J. van Over- beeke, Luctor in 1.38.9. 100 meter vrije slag dames: 1. N. Plu, Luctor in 1.06.9, 2 M. Overdulve, Schelde in 1.13.8, 3 M. van de Neste, Schelde in 1.14.8, 100 meter vrije slag de Stormvoge-lploegen gediomi- meisjes onder de 10 jaar: 1 T. neerd. Het eindklassement Parma, Ganzen in 1.40.5, 2 Y. Riemens, Stormvogel in 1.41.9, 3 C. Vansluys, Stormvogel in 1.42.1. 200 meter vrije slag heren: 1 J. Keijmel, Stormvo gel in 2.16.4, 2 J. de Lange, Luctor in 2.17.6, 3 R. Plu, Luctor in 2.25.4. 100 meter schoolslag meisjes onder de 16 jaar: 1 S. Kuypens, Stormvogel in 1.28.3. 2 Y. Davidse», Luctor in 1.32.0, 3 E. Deklerk, Luctor in 1.331. 200 meter schoolslag jongens onder de 16 jaar: 1 P. Meerman, Stormvogel in 2.53.7, 2 D. Verboom, Stormvo gel in 2.58.1, 3 H. Hondsmerk, Schelde in 3.18.9. 4 x 100 me ter wisselslag estafette dames: 1 Luctor in 5.30.2, 2 De Storm vogel in 5.41.3, 3 De Schelde in 5.55.1. 4 x 100 meter vrije slag estafette herein: 1 Luctor in 4.16.7, 2 Stomvogel in 4.29.3, 3 Schelde in 4.42.5. zou zijn. Zowel consul B«i IJseba-ert als de jeugdcommis. sie menen dat deze vrees vol komen overbodig is Er zijn reeds voldoende oomité's be reid. gevonden om diergelijke wedstrijden te organiseren. Het is zelfs zo dat er reeds diverse comité's een datum gereserveerd hebben op Jdc wielerka-lender. Het zijn ech ter de volkskoersers die eerst de kat uit de boom yrilfen kijken. Door deze houding worden de wedstrijden in ge- vaar gebracht. Voor de organi satie van dergelijke wedstrij- den zal men toch minimaal moeten kunnen beschikken over zo'n vijfentwintig licen tiehouders. Als men hierop niet kan rekenen wordt de organisatie te groot voor zo'n klein aantel renners. Door consul Ben Ysebaert is een verzoek gedaan aan de sport- commissie van de KNWU om in niegentdenviierenzeventig dispensatie te verkrijgen voor Belgische deelnemers. Alhoe wel dsht verzoek nog in behan deling is zal men er toch reke ning mee moeten houden dat het niet zal worden toege staan. De commissie wil graag nog alle volkskoersers in de gelegenheid stellen om zich alsnog op te geven voor de mogelijke aanvraag van een licentie. Indien men kan ko men tot zo'n vijfentwintig ren ners wil de commissie graag nog eens met deze groep rond de tafel gaan zitten om het geheel te bespreken. Iedereen in Zeeuwsch-Vlatanderen die belangstelling heeft kan zich voor vijf maart opgeven bij Wim van Poucke, Eikenlaan 83, Koewacht. De renners van Walcheren en Zuid-Beveland dienen zich te vervoegen bij Pitet Scheers. Dolfijnstraat 19, Middelburg. Na vijf maart zal die commissie opnieuw de ver dere mogelijkheden gaan be kijken. SALISBURY (MARY LAND) (UPI-RTR) Jim Connors heeft het Amerikaan se tenniskampioenschap op overdekte banen gewonnen. In de eindstrijd van het toernooi, dat werd gehouden in Salisbu ry (Maryland) versloeg hij de Zuidafrikaan Frew McMillan met 6—4, 7—5, 6—3. De resultaten van de halve finales waren: McMillan (ZAF) Delaney (VS) 6-2, 76, 75, Connors (VS) - Mayer (VS) 6—1, 6—1, 6—0. (Van onze sportredactie) SLEIDINGE-AXEL De Zeeuwse motorcrossduivel Jo han Sclieele uit Zaamslag die het vorig jaar tot voortrelielij- ke resultaten kwam, heeft ook in de tweede wedstrijd van dit seizoen in het Belgische Sleidinge zijn draai nog niet kunnen vinden. Ook nu bleef hij ver onder de verwachtin gen, het werd na drie manches een tiende plaats. Veel beter deed Carlo Buysse het bij de nieuwelingen 250 cc Werd hij vorige week eerste, ook nu stond er op zijn mees terschap geen maat. Bij de junnioren was 't Walliout jjun. uit Terneuzen en tevens lid van de motorcrossclub de MC Axel die tot een fraaie presta tie kwam. Hij werd na twee manches tweede. Bij de internationalen 500 cc vlot het niog niet met Scheele uit Zaamslag. Nu werd het een tiende plaats. In de eerste manche ging hij als zestiende van start, ön klom op naar de achtste plaats. In de tweede manche had Scheele een bij zonder slechte start, en ver trok als drieëntwintigste. Hij zette ee<n felle jacht in, een jacht diie hem tenslotte tien plaatsen winst zou opleveren. In de derde manche werd hij veertiende. Bij de junioren ging Walhout jun. in de eerste manche als derde van start, en hij zou die plaats tot op de aankomstlijn vasthouden. J. Goossens boekte een plaats winst, hij werd zevende. W. van Bruggen ging als elfde van start, en zou tenslotte als negenide de finish passeren. Cees Hamelinck was de grote pechvogel, hij ging niet alleen zes keer over de kop, maar kende daarbij ook nog ver schillende keren pech. In de eerste manche vertrok hij als veertiende en zou als twintig ste over de aankomstlijn gaan. In de tweede manche kende hij ook tegenslag, nu werd het voor hem een zeventiende plaats. J. Goossens reed zich in die tweede manche sterk in Ie kijker. Gestart op een zes tiende plaats, klom hij op naar ie achtste plaats, maar kwam vervolgens ten val. Hierdoor kwam hij opnieuw op de zes tiende plaats. Als een „bezete ne" zette hij de achtervolging in, slechts enkele motorcros sers bleken in de eindstrijd te sterk voor hem te zijn. Hij kreeg een beloning naar zijn werk, het werd voor hem een fraaie derde plaats. W. van Bruggen had in die tweede manche een slechte start, en vertrok als twintigste. Hij zou uiteindelijk toch als veer tiende over de aankomstlijn gaan. Op C. Buysse bij de nieuwelingen stond geen maat. In de eerste manche vertrok hij als derde, om met ruim verschil als eerste door de fi nish te gaan. Door een slechte start in de tweede manche ging hij als zeventiende van start, maar dat bleek geen en kele handicap te zijn. Ronde na ronde ging hij zijn tegen standers voorbij, om ook nu als eerste over de aankomst- lijn te gaan. C. Walhout sen. werd in de eerste manche vijftiende, nadat hij als twin tigste was gestart. In de twee de manche boekte hij drie plaatsen winst, waardoor hij twaalfde werd. Eindstand Internationalen 500 cc: 1 J. de Cuyper (B), 10 J. Scheele Zaamslag. Junioren 250 cc: 1. J. Vermeersen (B), C. Walhout jun. Terneuzen, 12 W. van Bruggen Terneuzen, 19 C Hamelinck Axel, 20 J. Goos sens Axel. Nieuwelingen 250 cc: 1 C. Buysse Terneuzen, 11 C. Walhout seru Terneuzen. voor wat betreft de Zeeuwse clubs luidt: Bij de heren: 1 De Stormvo gel met 64.41.5 sec., 2 Luctor met 67.02.4, 3 De Schelde met 70.08.3, 4 Ganzen met 77.07.6 sec. Bij de dames: 1 Luctor met 71.23.2, 2 Stormvogel met 71.41.7, 3 Dei Schelde met 72.40.9, 4 De Ganzen met 78.67.7 sec. De uitslagen waren: 200 me ter rugslag dames: 1 M. van de Neste van' Schelde in 2.52.5, 2 E. de Jonge, Stormvo gel in 2.58.7, 3 K. Clemminck, Schelde in 3.00.8. 100 meter rugslag heren: 1 J. Keijmel, Stormvogel in 1.08.5, 2 J. de Lange, Luctor in 1.12.1, 3 H.. van de Guchte, Luctor in 1.13.2. 100 meter vlinderslag meisjes onder de 16 jaar: 1 I. Davidse, Luctor in 1.26.3, 2 C. Wsliems, Stormvogel in 1.26.3, 3 W. Rozeboom, Stormvogel in 1.29.7. 200 meter wisselslag persoonlijk jongens onder de 16 jaar: 1 J. Keijmel, Storm vogel in 2.37.1, 2 R. Cl-em- minick, Schelde in 2.43.2, 3 P. Meerman, Stormvogel in 2.44.2. 100 meter vrije slag meisjek onder de 14 jaar: 1 K. Clemminck, Schelde in 1.14.5, 2 J. .Geers, Luctor in 1.16.2, 3 I. Temme, Luctor in 1.20.4. 100 meter rugslag jongens onder de 10 jaar: 1 J.K. .Mol, Storm- (Vam onze sportmedewerker) SOUBURG Door een 9 11 nederlaag tegen Goes 2 is het eerste tiental van de dam club Souburg nog vaster op de onderste plaats komen te staan in de clubcompetitie (hoofdklas) ZDB. Voor Goes 2 daarentegen ziet de toekomst er rooskleuri ger uit. Deze club zal zich dit seizoen wel weten te handha ven. De gedetailleerde uitsla gen zijn: P. Allaart - J. Lou- werse 20, L. van Soelen - C.J. Hollestelle 1—1, N. .Bron- ke - C.W.. Van Damme 11, P. Brasser - O. Scherp 11, J. de Pagter - L. Dekker 02, M. van As - D.J. van Dalen 02, N. van Een-eranaam - M. van Poulisse 20, F. van Dix- hoorn - A.C. van Zeijst 02, L. van de Zanide - H.C. Mul der 02, P. van Eekhoudt - A, Mijnsbergen 20. (Van onze sportmedewerker) AXEL Wielercomité Axel zou aanvankelijk de spits heb ben afgebeten voor het houden van het eerste grote wieler- jeugdtoernooi in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Een dergelijk jeugdtoernooi is reeds vorig jaar een geweldig succes geweest in IJzendijkc. De jeugdcommissie van de Wielervereniging Zeeuwsch- Vlaanderen heeft daarom con tact gezocht om iets dergelijks ook in Oost-Zeeuwsch-Vlaan- deren te organiseren. Te meer daar er in dit gebied ook een groot aantal jeugdleden zit. Men heeft toen wielercomité Axel bereid gevonden dit evenement te organiseren. Zowel financieel als wat be treft de deelname van het diamtal rennertjes was men reeds rond. Het grote struikel blok was echter het verkrijgen van een parkoers. Voorzitter Baart van het Axelse wieler comité: „Het vinden van een parkoers is op zich niet zo'n moeilijk punt. De moeilijkheid ligt in het verkrijgen van ge noeg politiepersoneel. Het is namelijk zo dat wij dit toer nooi gepland hadden in de paasvakantie wat uiteraard aantrekkelijk is voor de jeugd. Het geval wil echter dat juist tn deze periode ook een ge deelte van het Axelse politie korps met vakantie is. Daar naast zijfi er rond de paasda gen andere activiteiten waar politie bij nodig is. Ook zijn we wel wat aan de late kant geweest met onze aanvraag, zodat dit niet meer geregeld bon worden." Op andere data zouden er beslist wel moge lijkheden aanwezig zijn om een koers te organiseren. Voorzitter Baart: „Ik vind het natuurlijk bijzonder jammer dat het niet kan. In vroeger jaren hebben we altijd koer sen gehouden voor adspiranten en nieuwelingen. Doordat het aanbod in deze categorieën zo klein werd zijn we van deze datum afgestapt. Het zal mis schien wel moeilijk zijn om deze diaitum in de toekomst terug te krijgen. In feite ziftten we met onze pinksterkoers voor hetzelfde geval. Doordat deze datum een traditie is ge worden mogen we deze koers draaien". Voorzitter Baart ziet echter nog wel een alternatief. „Het is natuurlijk zonder meer belangrijk dat de jeugd aan bod komt. Als comité moeten we er voor zorgen dat er vol doende voor de jeugd gedaan wordt. Doen we dit niet dan zitten we straks zonder ren ners. We zullen dus zelf moe ten zorgen voor de continuïteit van onze koersen. Dit pro bleem behoeft volgens mij echt niet zo groot te zijn. In Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen zouder. gemakkelijk twee gro te jeugdtoernooien gehouden moeten kunnen worden. Mo menteel zijn er in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen ruim vijftien comité's. Indien deze comité's jaarlijks een vaste bijdrage zouden doen aan de jeugdcommissie zou het gehele probleem zijn opgelost. De jeugdcommissie op haar beurt kan de garantie geven van voldoende deelname. Men kan dan bij toerbeurt ieder comité een groot jeugdtoernooi laten organiseren. Op deze manier is het voor beide partijen aan trekkelijk. Hierbij komen dan zowel de grote als de kleine comité's aan bod. Een derge lijk systeem is natuurlijk ook van toepassing voor West- Zeeuwsch-Vlaanderen en de rest van Zeeland. De moge lijkheid om hiertoe te komen is aanwezig omdat er nog al tijd een federatie van wieler- comité's bestaat. Ik zie niet in waarom dit niet zou kunnen", aldus voorzitter Baart van het Axelse wielercomité. Voorzit ter Wim Verplanke van de jeugdcommissie Zeeuwsch- VLaamderen: „Als dit op zo'n manier te realiseren zou zijn, zou ik diat bijzonder prettig vinden. Tot voor kort wist ik niet eens dat er een federatie van comité's bestond. Een der gelijk systeem zoals de heer Baart dat voorgesteld heeft is altijd al een plan geweest waar ik aan gedacht heb. In dien diiit mogelijk via deze fe deratie zou kunnen zou dit weer een stap betekenen in de goede richting. Gezien de te ruggang in de jongste catego rieën denk ik wel dat vele oomité's hier positief tegeno ver zullen staan. Voor het paastoemooi dit jaar zullen we natuurlijk op korte termijn een alternatief moeten zoeken. Ik zou dit toernooi per sê graag in oost Zeeuwsch-Vlaan- deren willen houden. Mijn ge dachten gaan daarbij uit naar wielercomité Kloosterzande, omdat dit ook een bijzonder actief comité is. Om een en .jider via de federatie van co mité's te regelen wordt die tijd nu te kort. Ik hoop wel dat de mogelijkheid er in zit om nog dit seizoen er iets mee te kun nen do-en"., aldus voorzitter Wim Verplanke van de jeugd commissie „Zeeuwsch-Vlaan deren. (Van onze sportmedewerker) 's GRAVENPOLDER De sportvereniging Apollo te 's Gravenpolder houdt vrijdag in hét dorpshuis zijn jaarlijkse feestavond. Het programma bestaat uit dansen voor jong en oud, spelletjes en een grote verlotimg. Voor leden boven de zestien jaar alsmede voor rustende le den en verdere uitgenodigden is de entret vrij. De entree prijs zonder- uitnodiging be draagt f 3,50 per persoon. D» avond wordt verzorgd door The Sound Slars en begint om half negen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 10