iedere dag gezellig keukens kijken Bauknecht LERAAR/ LERARES A.V.0. GELD NODIG „Als ik pensioen heb ga ik bollen wonen." Laaf de AGO dan ow buitenhuisje betalen. Griep? Daar bestaat een speciaal middel voor: AntiGrippine. HUUB BLOKS met een kopje koffie in de showroom van ■- u. Je weet niet, wat je overkomt Man, wat een verschii met gisteren. The copy shop Rest. „MIJVIS' Waterschap Heerjansland SCHOUWVOERING PERSOONLIJKE LENINGEN BL0KS ASSURANTIËN aan de school voor H.N.O. te Zevenbergen aan de school voor H.N.O. te Someren aan de school voor H.N.O. te Valkenswaard Je moet'm voelen. De nieuwe Philishav^QO Super. (Maak ook het gebaai van de tevreden driekop-scheerder). verzekeringen Hierbij bent u verzekerd van een kapitaaluitkering op de pensioen datum. Aangevuld met de winstbij schrij vingen. AGO-verzekerden delen in de beschikbare winst. De AGO is namelijk een onderlinge maat schappij zonder aandeelhouders. Dit is een aanzienlijke tegemoet koming in de geldontwaarding. Bovendien verzekert u het gewenste weduwenpensioen. Dat na het ingaan stijgt door een extra meeverzekerde kapitaaluitkering en door de winstbijschrijvingen. Uw assurantie-adviseur kan u daar uitgebreid over inlichten. Als je plotseling jezelf zon hele dag moet bezighouden, heb je eigenlijk meer geld nodig in plaats van minder. Maar meestal zit het er niet aan. Plannen blijven plannen. En dat huisje aan de duinrand blijft de bel-etage waar je al twintig jaar woont. Pensioen valt altijd tegen. Alleen al door de geldontwaarding. Zelfstandigen vertrouwen boven dien te veel op hun reserve. Werknemers houden geen rekening met het wegvallen van tantièmes, gratificaties en provisie. Met de vraag of ze wel voldoende dienstjaren halen voor het bereiken van een volledig pensioen. En met de vraag of alle salarisverhogingen wel tot uitdrukking komen in het pensioen. Bij een grote verzekerings combinatie als de AGO kunt u op gunstige voorwaarden en tegen een redelijke prijs een aanvullende pensioenregeling treffen. Het AGO-Formaatpensioen. GEOPEND zaterdag 10.00 - 15.00 uur werkdagen 9.00-17.00 uur TRAMSINGEL 88 BREDA TEL. 01600 23933 BEDRIJFSPANDEN WINKELS GARAGES KANTOREN SHOWROOMS MAGAZIJNEN WERKRUIMTEN OPSLAGRUIMTEN VOOR HUUR EN VERHUUR: MAKELAARSKANTOOR DE KOEPEL B.V. WILHELMINASTRAAT 3-BREDA TEL 01600-22511 INSTANT PRINT VLUG EN VOORDELIG 150 offset druks per minuut' Voor al uw kopieerwerk. Vismarktstraat 9, Breda 01600 33866 Het dagelijks bestuur van het waterschap Heer jansland MAAKT BEKEND dat op dinsdag 9 januari 1973 schouw gevoerd zal worden in het gehele gebied van het water schap. De onderhoudsplichtigen van watergan gen en andere werken worden herinnerd aan hun verplichting om zorg te dragen, dat het bij hen in onderhoud zijnde te allen tijde in goed onderhouden staat moet verkeren. Oud-Gastel, 23 december 1972. Het dagelijks bestuur voornoemd, C. J. J. Oomen, voorzitter. A. P. Matthijssen, secretaris. VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND INLICHTIN GEN OP BRENG EEN BEZOEK AAN ONS KANTOOR Kantoor NIEÜWE HAAGDIJK 61 BREDA Telefoon 01600 - 46244 HET SCHOOLBESTUUR VAN DE N.C.B. TE TILBURG roept sollicitanten op voor zo spoedig mogelijke vervulling van navolgende vakatures Past. van Kessellaan 14 11 Telefoon 01680-3615 Volledige rooster. van Lieshoutstraat 13 Telefoon 04937- 1992 Volledige rooster. Emmalaan 7 Telefoon 04902-2327 Volledige rooster ter vervanging. Bevoegdheden volgens bevoegdheden- besluit W.V.O. Sollicitaties te richten aan Direktie onderwijs N.C.B., Spoorlaan 350 te Tilburg. Telefoon 013-420080, toestel 147. ,v JK; O Q. C ©■a cd *n S2' 9 m X 1= 3 oO E o o luT3 CL C o a 5 WIJ VERSTREKKEN GELDLENINGEN VOOR DE AANKOOP VAN: - ALLE PERSONENAUTO'S - CARAVANS - VRACHTWAGENS - MEUBELEN - WONINGTEXTIEL etc. - ALLE PERSOONLIJ KE LENINGEN - FINANCIERINGEN - HYPOTHEKEN. ALLE AANVRA GEN WORDEN BINNEN ENKELE UREN AFGEWERKT. ASSURANTIE- en FINANCIERING KANTOOR Pastoor Jutenlaan 45 Bergen op Zoom TEL. (01640) 56548 Boschstr. 43 - Tel. 34866 Wij bezorgen voor uw oudejaarsavond Hors d'Oeuvres, Vis- en Vlees schotel, Bitterballen, Toast Balletjes Gehakt, Croqu- etten en andere lekkere hapjes. Wel tijdig bestellen. Wij wensen tevens al onze klanten een voorspoedig 1973. Vertrouwd van Midy. Griep is meer dan pijn. Daarom is AntiGrippine meer dan een pijnstiller. AntiGrippine bevat pijnstillende bestanddelen, jawel. Maar ook koortswerende. In bovendien opwekkende. U neemt AntiGrippine in, samen met een stevige hete grok, bij de eerste tekenen van griep of verkoudheid. Dat bevordert de transpiratie. Dat helpt bij koorts. Pijn verdwijnt. U voelt zich een stuk beter. AntiGrippine werkt. Bij griep. Probaat. Al jaren. Bij apotheker of drogist.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 16