Nederland 2 voor het eerst lands Nederland 1 If Eerste uitzending uit gevangenis 11 THE HILLTOPS IN' EDDY READY GO Jesse James radio televisie Kerst-Van twaalf tot twee uit Nederheide televisie vandaag LUCKY LUKE: SUSKE EIS WISKE: De boze boom- zalver MAMS PRIE1 - PRAAI welles! nietes! Dinsdag 19 december 1972 HILVERSUM KRO's pauzeprogramma „Van twaalf tot twee" wordt op eerste kerstdag rechtstreeks uitgezonden vanuit het Penitentiair Vormings Instituut „Nederheide" te Doetinchem. Het is de eerste maal dat door het Minis terie van Justitie toestemming werd verleend tot een rechtstreekse uitzending vanuit een gevangenis. Dit is het decor waarin Thérè- se Steinmetz vanavond de evergreen „I'll be seeing you" vertolkt. Ze doet dat in de derde aflevering van Goeie ouwe koffergrammafoon". De NCRV brengt hierin de popu laire liedjes van voor 1950. Ze worden gespeeld en gezongen door orkesten en solisten van nu in de originele uitvoeringen zoals ze nog op 78-toeren pla ten staan te beluistteren. Behal ve Thérèse zijn ook Marie-Ce- cile Moerdijk, Rita Hovink, Fiet Koster, Edwin Rutten, Frits Lambrechts en Jacco van Re- nesse van de partij. En behal ve het reeds genoemde 'num mer zingen ze onder meer „Making whoopy", „Carmen Miranda", „Hay bdbarebop" en „In mir klingt ein Lied". Ten behoeve van deze speciale uitzending zijn in „Nederhei de" aanwezig het KRO-huisor- kest onder leiding van Jo Bu- die, presentator Ted de Braak en Kees Schilperoort (met Ra den Maar). In overleg met de bewoners van „Nederheide" werden voorts als gasten uit genodigd Vader Abraham, de Chico's en zangeres Imca Ma rina. Met Max Tailleur zijn nog onderhandelingen gaande. Van hem verscheen kortgele den de lp „Bakken in de lik", opgenomen in de gevangenis van Scheveningen. Het publiek bij deze uitzen ding wordt gevormd door de bewoners van „Nederheide" en het personeel met hun familie. Naast de in „Van twaalf tot twee" gebruikelijke rubrieken, zoals „het onbekende lied" en de „groetenplaat" is er een spe ciale bijdrage van de bewoners van dit Instituut: De top vijf van Nederheide. Het Penitentiair Vormingsin stituut „Nederheide" in Doe tinchem, is een zogenaamde „open gevangenis", waarin veroordeelden meestal de laat ste vier maanden van hun straf verblijven. Dit instituut geldt als een vooruitgeschoven post in het Nederlandse gevan geniswezen. Er verblijven veertig gedetineerden, ver deeld over vier groepen. Uit iedere groep wordt één man benoemd tot afgevaardig de in de Kontaktkornmissie. In overleg met deze commissie is het programma „Van twaalf tot twee" samengesteld. Tijdens het programma zal presentator Ted de Braak nog nader ingaan op het leven in dit Instituut in gesprekken met de bewoners en de directeur „Van twaalf tot twee" wordt van 13.00 13.15 uur onder broken voor de Kersttoespraak van H. M. de Koningin. kijktip De NCRV brengt vana vond een knap gefilmd tv-spel van de BBC: „Een tijd om vast te houden". RTV allerlei Dusty Springfield werkt I hard aan een come-back. Na een afwezigheidvan. anderhalf jaar werkt ze nu in de Lon- dense „Talk of the Town"- club. Op 6 januari komt Dusty naar Nederland om op te tre- j den in het AVRO-programma „Sterallures". NEDERLAND 1 18.45 18.55 19.05 19.25 I 20.00 20.20 21.10 21.40 22.20 22.45 22.55 23.05 23.10 (K) Brigadier Dog. (K) Nieuws. (K) De stratcmakeropzeeshow. Deze aflevering gaat over „jaloezie". Daar komen de schutters, serie Kapitein Mainwairing is van plan van zijn mannen echte zeelieden te maken. Hij heeft nl. een oude boot overgenomer (K) Journaal en weerbericht. (K) De Onedin Lijn, serie. James is op weg naar Canada met een groep emigranten, onder wie Sarah's broer Jerer en diens vrouw Kate. (K) De Ombudsman. (K) De nonsens en treurniet show. Programma met o.a. Ton van Duinhoven en Rob van Houten. (K) Van onderen. Een actie aan de basis van de samenleving. De vrije gedachte. Den Haag vandaag. (K) Laatste nieuws. 23.55 (K) Test Spaans. NEDERLAND 2 19.55 (K) ApoIlo-17. Rechtstreekse reportage van de terugkeer op aarde en de berging van de Apollo-17 capsule in de Stille Oceaan. (K) Journaal en weeroverzicht. (K) Goeie ouwe koffergrammofoon. (K) Hier en nu. Kerstliederen. 21.00 21.20 22.20 23.00 23.15-23.20 (K) Laatste nieuws. DUITSLAND 1 10.00 10.05 10.30 12.00 12.50 13.00 16.15 16.20 17.05 17.20 17.55 18.00 18.10 18.40 19.15 19.25 19.45 20.00 20.15 21.00 22.20 22.40 23.25- (K) Nieuws (K) Journaal van gisteren (K) Ik dood (K) Panorama (K) Internationaal persoverzicht 13.20 (K) Journaal (K) Journaal (K) Antiquiteiten (K) De Krant Clown Ferdinand en de raket (K) Journaal (K) Nieuws uit Noordrijn-Westfalen. (K) Butler Parker. (K) Hier und Heute. (K) Voor de kleintjes. (K) Gezichten en landschappen in Azië. (K> Lyriek van de wereld. (K) Journaal en weerbericht. (K) Ente gut, alles gut. Politieke quiz. De vreemdelinge. Tv-film naar een verhaal van Milovan Djilas. Een net afgestudeerde ingenieur keert terug naar zijn geboortedorp om zich bij de partizanen aan te sluiten. (K) Journaal en commentaar. (K) Naspel. Kritiek op de televisie binnen de televisie. 23.30 (K) J'ïmrnaal. BELCIë WAALS 9 Marie-Cecile Moerdijk in de NCRV-rubriek „Goeie ouwe kof fergrammofoon" (Ned. 2, 20.21 uur). 17.30 17.35 18.05 18.35 19.10 19.45 20.15 21.00 21.50 22.35 22.50 (K) Nieuws en weerbericht (K) Mozaïek (K) De draaischijf. (K) Job nach Noten, serie rond de jonge componist Jo Herschel. (K) Barrier Keef, serie. (K) Journaal, thema van de dag. (K) Apollo-17. (K) De versierders, serie. De broer van Jenny Lindley, die al enkele jaren dood is, komt plotseling boven water. Hoewel Jenny ervan overtuigd is dat het een bedrieger is, kan ze het niet bewijzen. (K) Aspecten. (K) Nieuws, commentaar, weerbericht. 00.35 Mutter Krausens's Fahrt ins Glück. Duitse stomme film uit 1929 BELCIë VLAAMS DUITSLAND 2 09.30-10.00 <K) Thermodynamica voor chemici 18.00 18.05 18.30 19.05 19.35 19.45 20.10 21.45 22.15 22.45 (K) De Fabeltjeskrant. (K) Skippy, serie. Tienerklanken. De jeugd en het boek. Alledag. „Leven met de letter". Nederlands; Zoeklicht. Journaal. (K) Apollo-17. Daarna: Reise nach Noten, amusementsprogramma met o.a. Jean Thomé en Jürgen Feindt. (K) De dag zal lang zijn. Korte speelfilm van Léopold de Guchteneere over een klassieke driehoeksverhouding. Gastprogramma. Laatste nieuws. 18.05 Nieuws. 18.10 1, 2, 3.J'ai vu; Animal Parade. 18.30 (K) Sept sur sept: kunstrubriek. 19.00 Chez Pauline, of: Les Maquinet-Baiwir, serie. 19.30 Antenne-soir. 19.45 Journaal. 20.10 Apollo-17. 20.15 (K) Joseph Balsamo, naar Alexandre Dumas. 21.45 (K) Modern Style; herinneringen van Paul Collaer. 22.50-22.55 Nieuws. FRANKRIJK (RIJSSEL) 12.30 Miditrente. 13.00-13.35 Journaal. 13.46-13.56 Ik zou wel eens willen weten. 18.30 Leven nu. 18.50 Voor de kleuters. 19.00 Keg. act. 19.25 Képonse a tout. 19.45 Journaal. 20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes: beren. 20.30 De avonturen van Pinocchio. 21.25 Het uur van de waarheid. 22.40 Op de man af: Jean Guillou. 22.35-23.50 Nieuws. HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 (S) Dag met een gaatje. (8.00 Nws; 8.11 Radiojournaal.) 8.50 Mor genwijding. 9.00 (S) Mod. muz. (9.35 Waterst.) 10.00 (S) V. d. kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen. (11.00 Nws; 11.03 Radiojournaal.) 11.30 (S) Rondom twaalf: een uur allerlei voor iedereen. (Met de groenteman en Paris vous parle. 11.55 Beursber.) Ovbrheids- voorl.: 12.30 Uitz. v.d. landbouw. AVRO: 12.40 (S) Knipperlicht: weke lijks radioverkeersmag. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. 13.21 (S) Klass, romantische liederen. EO: 14.00 Het woord der waarheid: theologie naar de Heilige Schrift. 14.15 (S) Klass. muz. 14.25 Onder elkaar: progr. v.d. vrouw. 14.45 Rep. over adventsgebrui- ken. 14.55 Boekbespreking. 15.05 Licht en uitzicht: progr. voor zieken en be jaarden. 16.00 Nws. 16.03 Klankbord: act., inf. en comm. 16.10 (S) V.d. kleuters. 16.30 (S) Jeugdtoer. AVRO: 17.00 (S) Mobiel, een beweeglijk progr. voor beweeglijke mensen. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18.21 Van Eur. strijdperk tot Eur. tijd perk: onderwijs binnen de EEG. 18.45 (S) De Johan Willem Friso Kapel. 19.10 (S) Amateurs musiceren: accor- deon-ork. 19.30 Vanavond: muz., vro lijkheid en verstrooiing. NOS: 20.00 Apollo 17, rechtstreekse rep. AVRO: 21.00 Vanavond - verv. 22.30 Nws. 22,40 Radiojournaal. 22.50 (S) Van avond laat: act. progr. 23.55 Nws. 7.30 Nws. 7.41 Echo. 7.50 (S) Badine- rie: klass.muz. 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v.d. huisvrouw. 8.45 Moeders wil is wet. 10.00 Schoolradio 10.10 (S) Aubade: klass. en mod. muz. (10.30 Nws.) 11.00 De Zonnebloem: progr. v.d. zieken. 11.30 Bejaarden- progr 11.55 Med. 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinb.; 12.30 Nws; 12.41 Echo; 13.00 Raden maar.) 14.00 Schoolradio. 14.10 Idem. 14.30 (S) Interlokaal op dins dag: licht muz.progr. (15.30 Nws) 17.00 Overheidsvoorl.: Nws uit de Ned. Antillen. Spreker: J.A. Herme lijn. 17.10 V.d. kleuters. 17.30 Nws. 17.32 Echo. 18.00 (S) Licht ork. en zangsol. 18.19 Uitz. van de V.V.D. 18.30 Echo. 18.50 Progr. voorbeschouwingen. 19.00 (S) Zin in muz.: amateursprogr. 19.30 Drie heilspellende ber.: een Advents- dialoog 19.50 NOS: Den Haag van daag. KRO: 20.00 Nws. 20.05 (S) Ve nus and Adonis, opera van John Blow, uitgevoerd door het Klein Omroep koor, Radio Kamerórk. en sol. 21.00 Genezings-proces, hoorspel. 22.15 (S) Strijkkwartet en klarinet: klass.muz. 22.50 Overweging. 23.00 Echo. 23.30 (S) Binnenkijken: gesprekken. 23.55 Nws. HILVERSUM 3 VARA: 7.00 Nws. 7.02 Dag dinsdag. 8.00 Nws. 8.02 Onderweg. 9.00 Nws. 9.03 Plaatjes v.d. pep. (10.00 Nws.) 11.00 Nws. 11.03 Een opvallend vro lijke gevar. visite. (12.00 Nws.) 13.00 Nws. 13.03 De Eddy Becker Show. (14.00 Nws.) 15.00 Nws. 15.03 Drie- draai 16.00 Nws. 16.02 Mix. (17.00 Nws.) NOS: 18.00 Nws. 18.02 Joost de Draayer Show. VARA: 19.00 Nws. 19.02 Popsmuk. 20.00 Nws. 20.02 Poprekon- struktie. 21.00 Nws. 21.02 Jazz and Blues. 22.00 Nws. 22.02 De Eddy Bec ker Show. 22.55 Med. 23.00 Nws. 23.02 Wachten op middernacht. 24.00 Nws. 00.02 Tom Blom. 00.55 Nws. HILVERSUM 2 KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerie: klas. muz. BELCIË VLAAMS 5.30 Nieuws. 5.33 Wakker zonder wekker. 6.30 Nieuws. 6.33 Lichte och tendklanken. 8.00 Nieuws. 8.20 Licht klassieke muziek. 9.00 Nieuws. 9.15 Volksmuziek, 9.30 De Postiljon. 10.00 Nieuws. 10.03 Orkest Kai Warner. 11.00 Operette- en musicalmuziek. 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS- berichten. 12.08 Intermezzo. 12.15 Kleinkunstkroniek. 12.50 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws weerbe richt en toneelagenda. 13.20 Lichte muziek. 13.55 Beursberichten. 14.00 Nieuws. 14.03 Lichte muziek. 15.00 Nieuws. 15.03 Liedjesprogramma. 16.00 Nieuws en beursberichten. 16.10 Casi- nomuziek. 17.00 Nieuws en medede lingen. 17.10 Voor oudere luisteraars. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nieuws. 18.05 Voor de soldaten. 18,28 Paardesport- uitslagen. 18.30 Verkeerswenken. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 Lichte orkestmuziek. 19.00 Nieuws en actualiteiten. 19.30 Lichte muziek. 20.00 Grammofoonplatenprogramma. 22.00 Nieuws en De zeven kunsten. 22.15 Jazz. 23.00 Nieuws. 23.10 Moder ne muziek voor strijkers. 23.40-23.45 Nieuws. (Van onze RTV-redactie) HILVERSUM In het derde kwartaal van dit jaar heeft de zender Nederland 2 voor het eerst de zender Nederland 1 (ADVERTENTIE) Grote Markt 25 Breda in gemiddelde kijkdichtheid overtroffen. Voor Nederland 2 werd in het derde kwartaal een gemiddelde kijkdichtheid van 21 procent gemeten, voor Nederland 1 van 18 procent. Dit blijkt uit het in op dracht van de NOS door Into- mart uitgevoerde continu pro gramma onderzoek. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar gaf in het derde kwartaal de gemid delde kijkdichtheid van Ne derland 1 een daling van 8 procent te zien. Voor Neder land 2 werd echter een stij ging van 4 procent geregi streerd. In tegenstelling tot voor gaande kwartalen werd het populairste programmapakket niet op zaterdag-, maar op maandagavond (AVRO-KRO) uitgezonden. Gemiddeld keek in het derde kwartaal 45 pro cent van de bevolking van 12 jaar en ouder op maandaga vond naar de Nederlandse te levisie. Na de maandagavond bleken de dinsdagavond (NCRV—VARA), de donder dagavond (TROSVPRO) en de zaterdagavond (wissela vond) met een gemiddelde kijkdichtheid van 40 procent het meest in trek. Op de zon dag- en woensdagavond werd door 37 procent gekeken, op de vrijdagavond door 36 pro cent. De Tros behaalde met een gemiddelde percentage van 29 de hoogste kijkdichtheid, ge volgd door de Avro met 28 procent. Daarna volgen de Va- ra met 25 proeent, de NOS met 21 procent, de KRO en NCRV met 14 procent en de Vpro met 11 procent. Sportuitzendingen kregen de meeste belangstelling, gevolg door gedramatiseerde produk- ties en amusementsprogram ma's. Binnen het amusement kregen de quiz-programma's weer de meeste aandacht. Sportuitzendingen werden ge middeld ook het hoogste ge waardeerd. De NOS besteedde 45 pro cent van haar zendtijd aan in formatie, de Vpro, Vara en Ncrv resp. 42 procent. 38 pro- .cent en 37 procent. De Tros ruimde voor informatie slechts 9 procent van haar zendtijd in. Op de lijst van de 25 meest bekeken programma's in het derde kwartaal staat de voet balwedstrijd Ajax - Indepen- diente met een kijkdichtheid van 78 procent bovenaan. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR Morgen zal het Westbrabantse orkest The Hilltops haar televisiede buut maken. In het program ma Eddy Ready Go zal het nieuwe plaatje van het orkest ten doop gehouden worden. Het plaatje dat komt dezer dagen op de markt. The Hill tops begeleiden zangeres Irma en zanger Peter. Tekst en mu ziek van A-kant „Marianne" zijn van Ben Verkooijen. De B-kant „Hasta la Vista" is een tekst van Tonny Eyk. terwijl Tonny Austerlitz de muziek verzorgde. C frWA JE geld OF JE V J weer -thuis zrr jesse jjvwes met EEM EPhJSTlQ PROBLEEM UNtllOOELS GHRTDE STRÜD TUSSEN iRHBlR EN 1ER0N TEGEN DE KNOK PLOEG VHN G. R0ENVRETER NOG STEEDS IN RLLE HEVIG HEID DOOR MAMS, IK 0AMKJE,UEV6RD, BELOOF U JE ZIET WEL DAT ONIf0DATlK\ JE ERT0CH NOOIT MEER NIETS MEE RUZIE MET U K BEREIKT,-, TAL MAKEN' HET SPIJT ME MAMS. MAMS, ALSJEBLIEFT, MAMS'? MUNWDEE IS ZETTER. HIJ KRIJST Tl Eli PROCENT KORTlNS OP HUWELIJKS AMKOMDieiNSEN, /l RN OLD, WEET JE ÉÉN BEHOORLIJKE' REDEM WAAROM IK 24TERD46 MET JOU N44R DE FILM V ZOU <5n5AN? s MC*-,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 19