Doe 29 november zoals wij: Dan verandert er eindelijk iets in Nederland. Talen- prakfikum Breda Als bouwers van autoó besteedt Ford heel wat tijd en geld om ze uit elkaar te halen. Stem óf PvdA lijst 1 ófD66 lijst 5 óf PPR lijst 10 Ford Taunus '73 Qq WRATTEN WEG -RANS DUITS ENGELS SPAANS PORTUGEES ITALIAANS ZWEEDS NEDERLANDS Bedorven maag en diarree ENTOSORBINE OFF. FORD DEALER Fa. VIN PUTTEN ZOON Wij, 70 Nederlanders, willen ons duidelijk uit spreken voor een regering van de progressieve drie. Ieder van ons doet dat vanuit zijn eigen achtergrond, z'n eigen levensopvatting: overtuigd dat er nu ein delijk iets veranderen moet in Nederland. Wij, 70 Nederlanders vragen u: doe 29 november zoals wij: stem op 1 van de drie progressieve partijen. Opdat een nieuwe regering werkelijk iets verande ren gaat in Nederland. Wim lbo Ageeth Scherphuis Felix Meurders Fierre Janssen Nico Scheepmaker. Journalist. Voetballers weten de balie van po litiek. Ikheb metGruytersenVan Mierlo in wijlen het Algemeen Han delsblad-elftal gespeeld. Zij toon den zich hoogst matige voetbal lers en moeten volgens de'wet van de omkering dus uiterst ge talenteerde politici zijn. Een van de 12 redenen waarom ik op D'66 stem. Netty Rosenfeld. Omroepmede- werkster. Ik stem al vele jaren progressief, laten we hopen dat 't deze keer wat uithaalt. Wim lbo. Kabaretier. Ik stem progressief, omdat ik de klok nooit terug zou willen zetten naar de muffe en maffe tijd waar in Eduard Jacobs moest leven en werken. Ageeth Scherphuis. Omroepmede- werkster. Omdat geloofwaardig heid in de politiek belangrijker is dan geloof. Omdat leven voor ons allemaal belangrijker is dan vrij heid voor weinigen. Dr. J.P.Feddema. Wetenschappe lijk medewerker Vrije Universiteit te Amsterdam en vice-voorzitter van de Evangelische Solidariteits- partij. Omdat evangelische ge rechtigheid, het opkomen voor de zwakkeren, geen gestalte kan krijgen samen met rechts (VVD en DS 70), evenmin als met auto ritair links (CPN). Dat kan alleen samen met democratisch progres sieven. Felix Meurders. Disc-jockey. Ik hoop dat zoveel mogelijk Neder landers, vooral jongeren, van hun stemrecht gebruik maken, want nu is de keuze duidelijker dan ooit. In het verkiezingsprogram ma van de progressieve drie spreekt mij vooral aan de grote aandacht voor onderwijs en vorming. Dr. J. H. Buiter. Hoogleraar be drijfssociologie en bedrijfskunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Om dat ik niet beter weet, ik heb nooit anders gestemd. Noem het maar solidariteit met de hoeken waar de klappen vallen. Ton van Duinhoven. Akteur. Om dat een progressief beleid mij de enige mogelijkheid lijkt om het leven te houden, via milieubeheer, rechtvaardiger verdeling van kan sen, onderwijsverbetering en col lectief denken. Pierre Janssen. Direkteur ge meentemuseum. Omdat ik als 46-jarige voldoende vaderlandse geschiedenis heb meegemaakt om te weten dat het onmogelijk is de moeilijke taak te vermijden die juist een progressieve partij zich ekstra stelt, namelijk om het le ven voor zeer veel mensen zeer draaglijk te maken. Ed van der Elsken. Fotograaf. Niet zeuren, je stem naar de progressieve drie. Theo Eerdmans Dr.G.P. Hoef nagels Barry Hulshoff Herman Stok. Omroepmedewer ker. Noodzakelijke verandering van onze samenleving begint bij het onderwijs. Voor onderwijs vernieuwing hebben de progres sieven goeie plannen. Dat is één reden waarom ik progressief stem, Letty Kosterman. Omroepmede- werkster. Een progressief kabinet kan geen wonderen verrichten, maar met ónze hulp kan 't wel veel! Zorg 29 november voor een andere, een betere samenleving. Stem progressief! Ik doe 't ook! Dr. J.Pen. Hoogleraar economie te Groningen. Omdat de progres sieve drie in de goede richting werken. De inkomensverdeling, het milieu en de collectieve voor zieningen zijn bij die partijen in betere handen dan wanneer de huidige ploeg aan het bewind blijft. Frans Halsema. Kabaretier.Stem op de progressieve drie, al doet u 't alleen maar om Wiegel te pesten. Gerben Hellinga. Schrijver. Om dat onder een progressieve rege ring een ambtelijke overheid zich anders zal moeten opstellen te genover veranderingen in de basis van de samenleving. En daar moet het gebeuren. Theo Eerdmans. Journalist. Om dat ik vind, dat Biesheuvel en zijn club bijzonder weinig heeft ge daan om de kernproblemen als werkloosheid en prijsverhogingen stevig aan 'te pakken, omdat ik vind dat een kabinet van de pro gressieve drie dat wél zal doen, daarom stem ik PvdA. Jasperine de Jong/Eric Herfst. Kabaretiers. Omdat wij daar op dit moment het meeste heil in zien voor Nederland. Dr. G. P. Hoefnagels. Hoogleraar criminologie en kinderrecht aan de Nederlandse Hogeschool te Rotterdam. Omdat kritiek dan waarschijnlijk meer zin heeft. Barry Hulshoff. Voetballer. Voor mij is het huidige beleid maarwat gerommel op rechts. Openheid over links doet het in mijn ogen zeer goed. Cees Buddingh'. Schrijver. Om dat niemand mij ooit heeft kun nen overtuigen dat ik er verkeerd aan heb gedaan steeds progressief te stemmen. Ivo de Wijs. Kabaretier. Omdat er nog zo ontzettend veel moet veranderen. Harriet Freezer. Publiciste. Om dat in de progressieve kombinatie de mensen zitten die ik vertrou wen kan. Theo Koomen. Journalist. Wissel spelers helpen niet meer. We hebben aan de top een totaal nieuwe ploeg nodig. Een ploeg die doorstoot op links. Een pro gressieve ploeg. Ton Lensink til Shireen Strooker Neerlands hoop in bange dagen J. Foudraine. Psychiater. Omdat ik vertrouwen blijf hebben in idealisme zonder verstarring. Een ideaal dat mensen dichter bijeen zal brengen en zal voeren tot diepere solidariteit en open heid. Ook tot snelle verandering die nu zo urgent is. Ik hoop dat ook de PSP daar met behoud van eigen identiteit zijn bijdrage aan zal leveren. Ton Sybrands. Dammer. Ik stem progressief, omdat ik verwacht dat uitsluitend een progressieve regering een zo groot mogelijke sociale gelijkheid zal realiseren, het is veelzeggend dat de VVDM-redakteuren Schul en Dona destijds alleen van een pro gressief parlementariër Gaay Fort man steun hebben ondervonden. Ton Lensink. Akteur. Links heeft het over bloemen, rechts heeft het over sprays om bloemen groter te maken. Links heeft het over mensen, rechts heeft het over geld om mensen groter te maken dan ze kunnen zijn. Shireen Strooker, Aktrice.'Om- dat ik wil leven in een wereld die de kans krijgt anders te zijn dan gisteren en niet wil zeggen: bak ker bak dit brood, zonder dat ik zijn oventje van binnen heb ge zien. Elisabeth Andersen. Aktrice. Omdat het gevoel voor sociale rechtvaardigheid bij links zo sterk aanwezig is. DoreSmitAktrice en omroep- medewerkster. Omdat blijven wat is bereikt, stilstand is. Stilstand is tegen de menselijke natuur. Pro gressief is vooruitgang; daarom kies ik in deze wereldwarwinkel de progressieven. Neerlands hoop in bange dagen. Kabaret duo. Omdat, hoewel wij weten dat de reis nog lang is, er gens voorbij de horizon de rode vlag wappert (geef rood eenkans). Merel Laseur. Aktrice. Wérkelijk respect voor "stratenmakers"? Dan een hautaine, zelfingenomen regering inruilen voor een bewind van mensen die zich kwetsbaar op durven stellen. Prof. Dr. I. Lipschits. historicus. Ik stem PvdA in de verwachting dat die partij een redelijker verdeling van macht en inkomen zal effectueren dan de huidige regeringspartijen. Truus en Willem van Hanegem. Voetbalechtpaar. Wij vinden een progressieve regering het beste voor alle werkende mensen in Nederland. A.Groenevelt. Voorzitter In- dustriebond-NVV. Omdat ik hoop dat er een kabinet-Den Uyl komt. Dan krijgt een strijdbare vakbeweging veel meer kansen om de zeggenschap van werkers Truus van Hanegem in bedrijf en maatschappij wer- kelijk te vergroten. De werkne mers kunnen daar in het stem hokje voor zorgen, want zij yor- men de meerderheid. Mr. P. Verloren vanThemaat. Hoogleraar sociaal-economisch recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. S. van der Ploeg. Voorzitter Agra rische- en Voedingsbedrijfsbond- NVV. Dr. E. J. W.Verweij. Totl sept.jX lid van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Prof. Dr. L.W.Nauta. Hoogleraar te Groningen. Jany Bron. Omroepmedewerk- ster. Jan Hein Donner. Schaker. Jeroen Krabbé. Akteur. Donald Blijleve. Direkteur Am sterdams toneel. Charlie Nederpelt. Musikus, Emmy Lopez Dias. A ktrice. Dimitri Frenkel Frank. Schrijver en TV-regisseur. A.Buys. Voorzitter Bouwbond- NVV. Joop Koopman. TV-presentator. Bert v. d. Linden. Akteur. Luc Lutz. Akteur. Nelly Frijda. Kabaretière. Prof. P.W.Schaper. Historicus. Mieke Sterk. Atlete. Koos Postema TV medewerker Elly de Waard Pop criticus Jaap v.d. Merwe Cabaretier Epi Drost Voetballer Berend Boudewijn TV medewerker HuuKOosterhuis Studentenpastor J. J. G. Tonnaer Burgemeester Schinveld (L) Jeanne van Munster Omroepmedewerkster Ds H. Schut Gereformeerd predikant Utrecht Dr. J. H. Tans Curator med. faculteit Maastricht Chr. J. van Geel Dichter Le.o Brouwer Vakbondsbestuurder KoosZwart. Journalist. Mevr. dr. H. M. in 't Veld-Lange- veld. Hoogleraar sociologie te Rotterdam. Opland. Tékenaar. Volledige uitspraken bij de partijen tu image.} IN 7 a10 DAGEN Nieuw snelwerkend middel verwijdert wratten zonder pijn en moeite. Krabben aan wratten is vaak de oorzaak van bloeden, infec tie, méér wratten. Behandel ze toch met 'FORMULE Whi'*. Een nieuwe combinatie van beproefde stoffen met perfecte werking1. 'FORMULE Whi' dringt diep in de wrat, ver nietigt de cellen. De wrat verdwijnt. Zonder pijn, bran den of snijden. 'FORMULE Whi': reukloos, werkt pijn loos en verwijdert wratten snel, hygiënisch en radicaal. *HanJeJsmtrk TEVENS voor buitenlanders Volkomen individuele be handeling. Kursusduur 4 - 8 maanden. Spoedoplei ding 6 weken. Een aantal verzuimde lesuren kan gratis worden ingehaald. GINNEKENSTRAAT 16 a (inrit) Breda, Tel. 41470 Het gebeurt zo gemakkelijk. Te zwaar tafelen. Uitheemse gerechten. Scherpgekruide spijzen. Iets verkeerds eten of drinken. Of gewoon kou op maag en buik. Plotseling overkomt het u. Bedorven maag. Diarree. Een nare maag- en darmstoornis heeft u in z'n greep. Neem dan ENTOSORBINE: witte aan gename tabletten. Met 6 snel werkende middelen. Brengt uw maag tot rust. Zuivert de ingewanden. Stopt diarree. ENTOSORBINE neemt pret tig in en helpt direkt. Zorg dat u zo'n buisje in huis hebt. zuivert maag en ingewanden Hoe meer auto's Ford uit elkaar haalt, hoe beter de wagens die we bouwen. Wij controle ren en controleren onze wagens keer op keer gedurende de produktie^ En dan, als we er zeker van zijn dat ze helemaal goed zijn, dan pakken we zo nu en dan een willekeurige wa gen van de lopende band. Die demonteren en controleren we tot in het kleinste detail. Alles van de motor tot aan het slot van de kofferbak gaat uit elkaar en wordt gecontroleerd door experts. Alleen op deze manier kunnen we zeker zijn van kwaliteit en duurzaamheid. De Ford Taunus is dan ook niet voor niets één van de best verkochte gezinswagens in Europa. Een betrouwbare, degelijke gezins wagen. Metenorm veel luxueuze ruimte binnen in. Een hele serie motoren: 1.3 liter/55 DIN pk, 1.6 liter/72 of 88 DIN pk (met bovenliggende nokkenas), een 2.0 liter/90 DIN pk V-6 motor. Verschillende carrosserieën: 2- en 4-deurs Sedans, 2-deurs Coupés en 5-deurs Station Wagons. Er is altijd een Taunus met de ruimte en het vermogen, die u nodig hebt. Tenslotte is ook de Taunus een lid van de Taunus vanaf 9.035,-* o» 2.305,- kontant en 242,- p.m.** grote Ford familie. Een familie, die bestaat uit zo'n 85 verschillende typen en uitvoeringen, die allemaal bekend staan om hun uithoudings vermogen, kwaliteit en robuuste bouw. Dat maakt de keus soms erg moeilijk. Daarom staat dedichtst bijzijndeFord Dealer altijd voor u klaar. Met adviezen of voor een proefrit Escort vanaf 6 0J6,-* of 1.766,- kontant en 186,- p.m.** Cortina vanaf 9.126,-* of 2.326,- kontant en 244,- p.m.* Capri vanaf 9.844,-* of 2.504,- kontant en 264,- p.m.* Adviesprijs (incl. BTW) af fabriek Amsferdam. Prijswijzigingen voorbehouden. 36 mnd. termijnen via N.V. Ned. Ford Automobiel Fabriek, Afd. Ford Motor Credit. Consul vanat f 12.118,-- ol f 3.078,- kontant en 324,- p.m.- FORD WIJST DE WEG TERNEUZEN ST.-JANSTEEN AXELSESTRAAT 165 HEMELSTRAAT 20 - TEL. 01150-3857 - TEL. 01140-308

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 16