CEES VAN DONGEN WINT NA SOLO „Volgend jaar graag meer kansen" PUSTJENS„VEEL GELEERD Cees Priem twee weken geschorst DE WAAL SNELSTE IN KWADENDAMME VAN DE BURG IN RONDE VAN Cees van Bragt eerste in Wouw EERSTE DONGEN Uitslagen sport i wO, wKibAGINA VAN MAANDAG 24 JULI 1972 8 (Van onze wlelerm edewerker) Matthieu Pustjens: „Sterker moraal gekregen." (Van onze speciale verslaggever) PARIJS Voor Mathieu Pustjens is er een andere wereld opengegaan. Hij ontdekte zich als goed be roepswielrenner in zijn eer ste jaar bij de profs en zag zich daardoor doelwit van journalisten. ,.Dat had ik nog nooit meegemaakt", roept hij verrukt, „ik moet zeggen dat het een hele be levenis is. Je voelt je ge weldig als journalisten en radio en televisierepporters op je af komen. Ik heb daar in deze Tour veel mo raal door gekregen. Het sti muleerde enorm, dat zij zo veel belangstelling voor me hadden". Tot wat zijn inspannin gen resulteerde, kan men aflezen uit de klassemen ten, waarin Mathieu Pust jens een 25e plaats bezet in de eindrangschikking en een vierde in dat van de bergprijs. Op twee etappes na (door last van buikloop) ónderscheide de Limburger zich in de cols met uitste kende klasseringen, die hem na Joop Zoetemelk tot een nieuwe Nederlandse klimmer met toekomst ver hieven. Dat stemt tevreden en Miathiieu Pustjens is het ook. „Want", redeneert hij, „als jonge prof begin je aan zo'n Tour met het idee: als ik Parijs maar haal. Blijkt er ineens meer in te zitten, dan kun je ailleen maar blij zijn. Tenslotte was ik dit soort werk niet gewend. Bij de amateurs reed je hooguit acht dagen in een etappekoers. Nu moest ik er drie weken tegenaan, dat is nogal een verschil. Bovendien had ik er een beetje schrik van, omdat ik dacht niet goed te rijden. In het voojaar hield mijn ploegleider me zo strak, dat ik amper aan een prestatie toekwam. Doucement, zei hij steeds, jouw tijd komt wed. Op het laatst geloofde ik dat amper meer, maar achteraf bekeken heeft Sta- blinsky gelijk. Ik ben hem dan ook erg dankbaar voor die begeleiding". Naast het g'eluk dat Ma thieu Pustjens in Parijs overspoelde bij het kunnen terugzien op zo'n geslaagd debuut, bleef hij bij zijn uitspraken die hij al eerder deze ronde de'ed: „Ik vond het wel moeilijk om mij zo te moeten opofferen voor Lucien van Impe. Dat is erg, als je voelt dat je goed rijdt. Van de andere kant heb ik er veel door geleerd. Bijvoorbeeld hoe je in de cols moet rijden. Bij de amateurs ging het in een flink tempo naar boven en wie er af viel, viel er af. De profs doen dat anders. Die koersen in stoten tegen zo'n zwaarder verzet. Ik heb al tijd gedacht dat je een berg van het begin af hard moest opvliegen, maar nou ben ik erachter, dat je be ter kunt wachten tot zo'n vier kilometer onder de top. Dan komen de groten pas echt dn beweging. Ik heb eraan moeten wennen. Het wias voor mij niet zo lastig om vorig jaar de bergprijs in de Tour de l'Avenar te winnen, dan nu vierde te worden. Als ik dat allemaal naga, ben ik eigenlijk niet ontevreden over wat ik aan ervaring terug kreeg voor dat knechtenwerk". Nu hij dat achter de rug lieeft, wil Mathieu 'Pustj'ens volgend jaar In een wat idealere positie rijden dan de wat bescheiden rol, die hem nu in de ploeg was toebedeeld. „Hoeveel ik verdien is voor mij minder belangrijk, dan dat ik een goede plaats krijg, zodat ik mijn eigen kansen kan gaan rijden. Het gaat mij bij een con tract meer om de voorwaar den dan om het geld". Offi cieel zit Mathieu Pustjens nog één jiaar vast hij Sono- lor, maar de optie-ctousule, die de'Franse firma op hem heeft kan Pustjens ontdui ken als er een betere aam bieding komt. Het ziet er niet naar uit dat de Franse firma hem zomaar laat gaan, want ploegleider Jean Stablinsky liet Pustjens gistermiddag in Parijs we ten, dat voor volgend jaar alles goed is. Pustjens maakt zich er echter niet zo druk om, want door zijn opvallend rijden deze Tour staat hij zo in de belang stelling, dat hij verschillen de aanbiedingen van andere ploegen kan verwachten. Verschillende sponsors to nen zijdelings ad belang stelling, of zoals Pustjens zegt: „Er zijn ploegleiders die me eerst niet zagen staan, maar nu met de dag vriendelijker tegen -me werden"... KWADENDAMME Cees Priem, wiens naam op het programma stond als deelne mer aan de Ronde van Kwa- dendamme, heeft zondag deze wielerronde als toeschouwer moeten volgen. Noodgedwon gen overigens want Priem is door de sportcommissie van de KNWÜ een schorsing van veertien dagen opgelegd, die zaterdag inging. Het motief daarvoor was het niet persoon lijk terpginleveren van zijn rugnummer bij de jury na af loop van de nationale kampi oenschappen in Valkenburg enkele weken geleden. Ook de prof Leo Duyndam en twee andere amateurs zijn om deze redenen geschorst. De verplichte maatregel werd reeds vorig jaar door de KNWU verscherpt na de affai re met Fedor den Hertog eveneens na afloop van het nationale kampioenschap. Die toen om dezelfde reden een boete kreeg opgelegd. De keu rig in het burgerpak gestoken Cees Priem toonde zich bij zonder teleurgesteld door het besluit van de sportcommissie en verzekerde ons hier zeker tegen te zullen protesteren. (Van een wieler- medewerker) KWADENDAMME Wim de Waal heeft zondag in Kwa- dendamme bewezen diat hij nog steeds hoge ogen kan gooien. Zijn eindschot bleek te sterk voor tien concurrenten. Wim de Waal triomfeerde in deze zeer felle miaair zuiver betwiste eindsprint als een echte routiner, In een laatste jump kwam hij over Janus van Tol en Jan Raas heen, die met een .wiellenigte werclen geklopt. Behalve deze drie genoemde renners gingen reeds na enke le ronden (vijf kilometer) in de slag de plaatselijke favoriet Cees Bal, Toine van de Bun der, Tonmie Huijzen. Gaby Minneboo, Jan Zuidweg, Bert ter Harmsel Tonnie Faasse, de Engelsman Poster en Peter Gödde. Een kopgroep van twaalf main dus die voorgoed voorop zou blijven. Ailleen Peter Gödde viiel vijftien kilometer voor het einde terug door een valpartij De snelle beslissing (de kop lopers namen reeds na enkele ronden dertig seconden winst, die half koers was opgelopen tot I minuut 25 seconden) was er natuurlijk wel de oorzaak van dat er van strijd praktisch geen sprake was. Alle mannen van naam za ten trouwens van voren, met uitzondering van Roy Schui ten, die zich deze middag blijkbaar geen inspanning wil de getroosten. In het langzaam uit elkaar getrokken peloton was verder niemand aanwezig, die kwalitatief in staat was nog aan serieus tegenoffensief te beginnen. Amateurs:l De Waal Axel 98 kilometer in 2.19.20, 2 J. van Tol, Poeldijk, 3 Jan Raas Heinkenszand, 4 Cees Bal Kwadendamme. 5 A. van de Bunder IJzendijke, 6 Tonnie Huijzen Kloetinge, 7 Gaiby Minneboo uit Geervliet 8 Jan Zuidweg Rotterdam, 9 Bennie ter Harmsel Lage Zwaluwe, 10 P. Faasse Sint-Annaland, 11 M. Foster Philippine, 12 op een ronde H. Perfors Rotter dam 13 Piet Stoutjesdijk Sint Maartensdijk, 14 Peter Gödde Hardinxveld, 15 Rudi Liebrechts Vtoardingen, 16 R. Kroep Rotterdam, 17 W. de Wilde Kloetinge, 19 L. van de Wiel Breda, 19 A. van Gurp Breda, 20 Piet van Leeuwen Zoeterwoude. Nieuwelingen: 1 T. ter Harmsel Lage Zwaluwe, 65 ki lometer, 1.43.20, 2 J. Verbrug- ge Putte 3 F. Pirard Breda 4 A. Vissers Lage Zwaluwe, 5 R. Verboom, Ellewoutsdijk, 6 R. Verstraete Philippine, 7 op 25 seconden L. van Nieuw- kark, 's - Graven zande8 J. Da- men Ulvenhout, 9 W. Lugten- burg Rocanje, 10 K. Antes Oud-Gastel. Sjef van de Burg ontvangt een fraaie beker voor zijn overwinning in de sterk bezette ronde van Dongen. F (Van onze wielersportmedewerker) WOUW Als nieuweling was Cees van Bragt uit Lage Zwaluwe een duidelijke belof te. Hij werd na zijn overgang naar de amateurs ingelijfd bij het keurkorps van Jefke Jan sen, de Marsploeg. Toch bracht zijn amateurtijd nog niet zoveel ais insiders van hem verwacht hadden. Hij leek tot de grote groep van middelma- tigen te gaan behoren maar in de ronde van Wouw wilde hij duidelijk afrekenen met die image. In een vloeiende stijl jakkerde hij naar de overwinning. Zoals weer eens bleek is het eindschot een van de sterkste wapens van Cees van Bragt. De ronde van Wouw is 'n erg snelle geworden want winnaar van Bragt liet de chronometer na 2.20.10 uur stilstaan. Cees van Dongen en Aad van de Hoek, die daags tevoren in de ronde van Dinteloord gedomi neerd hadden, moesten nu ook Ed Kroon en Jantje Breur voor laten gaan. Bij de nieu welingen waren de grote craofcs afwezig en daarom kon het gebeuren dat Ulvenhoutse Johan Goeijers door enkele nijvere renners van boven de rivieren van het lijf te houden kon winnen. De neo-aspirant Christ Hollemans uit Bergen op Zoom trapte op sterke wij ze naar zijn tweede overwin ning in een week tijds bijeen. Amateurs: 1 Cees van Bragt, Lage Zwaluwe, 100 kilometer in 2.20.10, 2 Ed Kroon, Den Haag, 3 Jan Breur, Schiedam, 4 Aad van de Hoek, Dirks- land, 5 Gerrie St. Nicolaas, 's Gravendeel. 6 Cees van Don gen, Oud-Gastel, 7 Ad van Overveld, Zegge, 8 Hans Hel- lemons. Roosendaal, 9 Cees Valentijn, Voorschoten, 10 B. Wolhotten, Denekamp, 11 Arie Deusing, Halsteren, 12 Vester Aarts, Roosendaal, 13 Frits van Hoogerheide. Óssendrecht, 14 Herman Bakker, Rotter dam, 15 Jac van Merrienboer, Klundert. 16 Rinus Vermeij, Rotterdam, 17 Riny Jonigene- len. Oudenbosch, 18 Piet Dhaeze Vijfhuizen, 19 Tonny Barten, Klundert, 20 Jan Brinkman, Rotterdam. Nieuwelingen: 1 Johan Goeijers, Ulvenhout, 50 kilo meter ln 1.14.17, 2 H. Paul, Nederhorst ten Berg, 3 R. Ja gers, Utreoht, 4 A. Kramer, Scheveningen, 5 A. Verstijlen, St. Willebrord, 6 M. Melsen, Roosendaal, 7 f. Brand, Dor drecht, 8 J. van Houweiingen, Heesselt, 9 J. Demmers, Ber gen op Zoom, 10 J. Vlooijs, Scheveningen, 11 T. Verheez- en, Bergen op Zoom, 12 P. de Bie, Katwijk, 13 W. Heze, Schiedam, 14 J. Boertjes, Rot terdam, 15 K. van Hasselt, Bergen op Zoom. Adspiranten: 1 Chr. Holle- mans, Bergen op Zoom, 2 P. Post, Oegstgeest, 3 T. van, El- deren, Eindhoven, 4 L. Jansze, Alphen aan de Rijn, 5 J. So- mers, Halsteren, 6 H. Brink man, Rotterdam, 7 R. Petie, Halsteren, 8 A. Verschuuren, Axel, 9 G. Gommers, Heerle, 10 J. Wilbrink, Schevenin gen. NEGENTIENDE ETAPPE 1. Bruyère (Bel.-Albani) de 230 km in 6.41-55 (met bon. 6.41.35); 2. Santambrogio (Ita.- Adomi) 6.41.55 (6.41.40); 3. Santy (Fra.-De Muer) 6.41.56 (6.41.46); 4. Karstens (Ned.- Van Vaerenbergh) 6.4205 (6.42.00); 5. Van Linden (Bel.- Driessens) 6.42.06; 6. Ver- beeck (Bek-Jossart) z.t.; 7. Basso (Ita.-Adorni) z.t.; 8. Krekels (Ned.-Pellenaars) z.t-; 9. Dolman (Ned.-Schotte) z.t.; 10. Wagtmans (Ned.-Pelle naars) z.t.; 11. Teirlinck (Bel.- Stafolinski) z.t; 12. Peffgen (W.-Dld-Van Vaerenbergh) z.t.; 13- Hoban(GB-Oaput) z.t.; 14. Nassen (Bel.-Jossart) zjt.; 15. Prinsen (Ned.-Pelle naars) z.t.: 16. Danguilaume (Fra.-Plaud) zit,; 17. Martinez (Fra.-Driessens) z-t.; 18. Wright (GB-Desvages) z.t; 19. Aimor (Fra.-Van Vaeren bergh) zt: 20. Pustjens (Ned.-Stablinski) z.t.; 2 33- Zoetemelk (Ned.- Schotte) z.t.; 51. Tabak (Ned.- Pellenaars) z.t.: 68. Van der Vleuten (Ned.-Pellenaars) z.t.; 82. Vianen (Ned.-Pelle naars). TWINTIGSTE ETAPPE EERSTE GEDEELTE 1. Merckx (Bel.-Albani) de 42 km in 55.27.1 min-: 2. Gi- mondi (Ita.-Adomi) 56.01,6: 3. Hezard (Pna.-Siablinski) 56.37,8; 4. Poulidor (Fra.-Ca- put) 56.58,6; 5. Morterisen (Den.-De Muer) 57.43,4; 6. Bruyère (Bel.-Albani) 57.45,1; 7. Van ïmipe (Bel.-Stablineki) 58.07,7 8 Moneyron (Fra-Ca- put) 58.19,0; 9. Thevenet (Fra.-Plaud) 58.32,1; 10. Swerts (Bel.-Albani) 58.38,2; 11. Agostinho (Port.-Dries- sens) 58.51,6; 12. Largeau (Fra.-Driessens) 59.09,713. G. Santy (Fra.-De Muer) 59.15,1; 14- Zoetemelk (Ned.-Schotte) 59.19,1; 15. Tabak (Ned.-Pelle- naars) 59.26,2; 27. Pustjens (Ned.- Stablinski) 1.00.46,0; 45. Van der Vleuten (Pellenaars) 1.02.17,3 uur; 49. Vianen (Pel lenaars) 1.02.32,4; 54. Krekels (Pellenaars) 1.02.45,7; 57. Wagtmans (Pellenaars) 1.03.10,8; 75 Karstens (Van Vaerenbergh) 1.04.55,0; 82. Prinsen (Pellenaars) 1-05.36,1; 83. Dolman (Schotte) 1.05.40,8. TWEEDE GEDEELTE 1, Teirlinck (Bel.-Stablins- ki) 2.32.14 (met bon. 2.31.54); 2. Basso (It.-Adorni) 2.32.20 (met bon. 2.32.05); 3- Van Linden (Bel.-Driessens) 2.32.20 (met bon. 2.32.10); 4. Godefroot (Bel.-Plaiud) 2-32.20 )met bon. 2.32.15); 5. Karstens (Ned.-Van Vaerenbergh) 2.32.20; 6. Krekels (Ned.-Pei- tenaars); 7. Wright (GB-Des- vages); 8. Mourio-ux (Fr.-Ca- put); 9. Wagtmans (Ned-Pei- lenaars EINDKLASSEMENT 1. Merckx (Bel-Albani) 108.17.18; 2. Gimondi (It.- Adornii) op 10.41; 3. Poulidor (Fr.-Caput) pp 11.34; 4. Van Impe (Beü.-Stablinski) op 16.45; 5. Zoetemelk (Ned.- Schotte) op 19.09; 6. Martinez (Fr.-Driessens) op 21.31; 7- Hezard (Fr.-Stahlinsfci) op 21.52; 8. Agostinho (Port.- Driessens) op 34.16; 9. The venet (Fr.-Piaud) op 37.11; 10. Janssens (Bel.-Driessens) op 42.33; 11. Delisle (Fr.-Plaud) op 46.27; 12. Mortensen (Den.- De Muer) op 46-39; 13. Hou- brechts (Bel.-Adorni) op 47.37; 14. Swerts (Bel.-Ador ni) op 49.24; 15. Van den Bos sche (Bel.-Albani) op 59.29; 16. Verbeeok (Bel.-Jossart) op 1.00.09; 17. Aimar (Fr.-Van Vaerenbergh) op 1.03.41; 18. Tabak (Ned.-Pellenaars) op 1-05.09; 25. Pust jens (Ned.-StabHnskI) op 1.26.03. 54 Wagtmans (Ned-Pelle- naars) op 2.04.45, 60 Karstens (Ned-Van Vaerenbergh) op 2.12.40, 61 Prinsen (Ned-Pelle- naars) op 2.14.56, 71 Vianen (Ned-Pellenaars) op 2.28.27, 73 Van der Vleuten (Ned-Pel- lenaars) op 2.30.41, 78 Krekels (Ned-Pellenaars) op 2.38.59, 83 Dolman (Ned-Schotte) op 2.48.41. EINDPLOEGENKLASSEMENT 1 Caput 327.44.34, 2 Dries- sens 372.53.03, 3 Albani 327.57.19, 4 Stablinski 328.02.19, 5 De Muer 328.30.43, 10 Pellenaars 331.05.47. PUNTENKLASSEMENT 1 Merckx (Belg) 197 pnt., 2 Van Linden (Belg) 135 pnt., 3 Zoetemelk (Nted) 133 pnt., 4 Poulidor (Fr) 122 pnt., 5 Ver- beeck(B elg) 118 pnt., 12 Kar stens (Ned) 84 pnt. Th, Joore Raamsdonksveer op 1.20, 12. J. Vrancken Rooste ren, 13. J. Loonen Oosterhout, 14. F. Meulenbroek Goirle, 15. J. v. Driel, Werkendam, 16. R. v. Zeist Vlijmen, 17. G. Habets Den Haag op 3 min, 18. M. Venix Zevenbergschen- ftoek, 19. J. Bakker Eenrum, 20. P. Heijster Vlaardingen. (Van een witelermedewer- ker). DONGEN. Sjef van de Burg heeft gisteren de ronde van Dongen gewonnen door zes medevluchters in de sprint te verslaan. In de 50ste kilometer leidde Wim van Steenis de beslissen de slag in. Hij sprong weg uit het peloton en nam ongeveer 100 meter. Thomas Schür en Hassink overbrugden bet gat, evenals Ger Knetemann. Van de Burg, Hulzenbosch, Legder- se, Moritz en Franken, zodat er 10 man aan de leiding kwa men. Dit kopgroepje bleef echter niet lang bij elkaar. Knetemann sprang met de at- tende Sjief van de Burg weg. Ook Wil van Steenis stoot zich bij hem aan. Frits Schür vond het toen welletjes en voerde het tempo pp. Grant Thomas, Co Moritz en Piet Franken wenden de dupe en vielen te rug in een achtervolgende groep, die werd aangevoerd door Ben Koken. De groep Schür kwam met nog 26 kilo meters te rijden bij de drie koilopers. De zeven man lieten zich niet meer terug pakken. De uitslagen: Adspiranten: 1. B. v. Est Dinteloord de 27 km in 41.35. 2. A. de Visser Roosendeal. 3. P. Valentijn Sprumdel, 4. R. Stroosndjder Moerdijk, 5. V. Langstraat Rotterdam. 6. H. v. d. Luit gaardie, St. Willebrord, 7. J. van Herwenden Voorburg, 8. H. Lap H.I. Ambacht, 9. Ph. de Jong St. Willebrord, 10. A v. Vliet Honselersdijk. Nieuwelingen: 1. L. v. Vliet Honselersdijk de 60 km in I.26.58. 2. A. Prinsen Raams donksveer. 3. A. Tak Oud- Gastel, 4. J. Konings Sprundel 5. J. Kruunenberg Zwanen burg, 6. J. Nedertof Maarssen op 50 sec. 7. J. Akkermans Zevenbergen, 8. R. Zieleman Amsterdam. 9. M. Ernst Loe- nen a.d. Vecht, 10. W. Loman Beuningen. II. J. Jansen Voor schoten, 12. B. Takers Tilburg, 13. S. de Jong Tilburg, 14. H. Klomp Groot-Ammers op 2.21, 15. N. Kalkman Ben Haag. Amateurs: 1. S. v. d. Burg Berkel de 100 km in 2.20,17, 2. Adri Hassink Neede, 3. W. v. Steenis Hoo-gblokland op 5 sec, 4. A. Huizenbosch Ndjeveen, 5. F. Schür Hogezand, 6. P. Le- gïerse Den Haag, 7. G. Knete mann Amsterdam op 50 sec, 8. G. Thomas Philippine. 9. B. Kooken Grevenbricht 10. C. Moritz Amsterdam, op 1.05, 11. dinteloord cees van Dongen werd sterk winnaar in de Ronde van Dinteloord die nogal geteisterd werd door re gen. De man uit Oud-Gastel ging al vroeg in de wedstrijd op avontuur. Zijn voorsprong groeide gestadig en zijn ronde voorsprong op het peloton bleef dan ook niet lang uit. Uit het peloton gingne Aad van de Hoek weer hersteld van zijn val in Philippine en Piet Maas (beiden in hun eentje) weg, maar een serieu ze bedreiging voor Cees van Dongen werden zij toch niet,- Aad van de Hoek finishte 50 seconden na de Westbriaiban- der, terwijl Piet Maas weer twintig seconden later binnen liep. Henk van Dongen won de petatonsspurt voor Jan Raas. Jan Daman uit Ulvenbwut bewees bij de nieuwelingen zijn weer groeiende vorm, ter wijl Bart van Est nog eens duidelijk aantoonde, diat het rood-wiit-blauw om de juiste schouders is gekomen. De uitslagen Amateurs t 1 Cees van Dongen, Oud-Gastel, 100 kilometer in 2.35.20, 2 Aad van de Hoek, Dirksland, 3 Biet Ms»s, Heerle, 4 Henk van Dongen, Prinsenbeek, 5 Jan Raas, Heinkenszand, 6 Henk Stander, Oude Tonge, 7 Bert Broere, Oudenbosch, 8 Ad van Overveld, Zegge, 9 Ko Tol- hoek, Ierseke. 10 Thijs Fase, St. Annaland. 11 Ad van Trei- jen, Lepelstraat, 12 Ad Knaius, Oudentoosch. 13 Henk Prinsen, Harik, 14 Piet Franken, Oos terhout. 15 Leo van de Wiel Breda, 16 Fré Bolluyt, Dinte loord, 17 Dick Beusekamp, Amsterdam. 18 Toony Barten, Zevenbergen, 19 Ad van de Elzakker. Steenbergen, 20 Ad Toepoel, Tilburg. Nieuwelingen: I Jan Dainen, Ulvenhout, 60 kilometer in 1.36.33. 2 Jan van Meer. Ge leen. 3 Antoon van de Steen, Etten-Leur, 4 Ad Prinsen, Raamsdonksveer. 5 John Ak kermans, Zevenbergen, 6 Leo van Vliet, Honselerdijk, 7 Ad Tak. Oud-Gastel. 8 Ad van Bragt, Lage Zwaluwe, 9 Piet Feiken, Veendam. 10 André Verstijlen, St. Willebrord, II Johan Jonkers, Oud-Gastei, 12 Tonny Verheezen, Bergen op Zoom, 13 Henk van Kuyk, Geertruidenberg, 14 Karei An tes. Oud-Gastel, 15 Piet van de Pluym, Hank. Adspiranten: 1 Bart van Est, Dinteloord, 30 kilometer in 57.47, 2 Peter Valentijn, Sprundel, 3 Remier Stroosnij- der, Moerdijk, 4 Christ HoMe- rnans, Bergen op Zoom, 5 Jan van de Bosch, Zevenbergen, 6 Ad Bax, Zevenbergsehoek, 7 Ad Verstajlen, St. Willebrord, 8. Jan Marijnissen, Etten-Leur, 9 Riny Stassen, Maastricht, ÏO Ad Verschuren, Axel. Cees van Dongen aan het einde van zijn solo, die hem de zege in Dinteloord opleverde.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 8