Geen kwaad woord bij aankomst over Luis Ocana winnen 55 Roei-winst in München Jan de Vries: overwinning in GP Zweden „JAN KREKELS NOG STEEDS TE LUI... BOBBY FISCHER BLIJFT WINNEN „Het was 'n zware ronde V oor jaar minder koersen Gijs van Lennep in brand Geen revanche Hinderen 55 99 Sport VRUE ZEEUW MERCKX: BESCHEIDEN WINNAAR „Ik wilde (Van onze spealale verslaggever) PARIJS In het Bois de Vincennes, waar zij hem voor de vierde achtereenvolgende maal kroonden tot koning van de Tour de France, wilde Eddy Merckx geen kwaad woord over Luis Ocana weten. In tegenstelling tot zijn weer eens uitgevallen collega, die vorig jaar nadrukkelijk in de pu bliciteit bracht wat voor cadeau hij weggaf door zijn opga ve op de col de Mente, spaarde Eddy Merckx hem voor de kritiek, dat Luis Ocana allang „gezien" was toen hjj door ziekte in Aix-les-Bains andermaal vroegtijdig naar huis ging. Met de voorsprong die hij daar al enkele dagen voerde, was Eddy Merckx reeds royaal geslaagd in het rechtzetten van wat vorig jaar als krom overkwam, zijn Tourzege zon der de concurrentie van Luis Ocana. Maar aan het eind van de reis, bijna 4000 km door Frank rijk, weigerde winnaar Eddy Merckx minachtend te doen over de achterstand, die Ocana opliep toen hij nog niet ziek was en daarmee hield hij zijn triomf op het niveau van de bescheidenheid, een van zijn kwaliteiten. Het enige wat hij over zijn van Ocana gewonnen duel kwijt wilde, was een typisch Merckx- antwoord: voorzichtig, vooral niet kwetsend en met voorbij gaan aan zijn eigen prestatie. Eddy Merckx zei dit: „Toen Ocana uitviel, had hij zoveel achterstand opgelopen dat hij voor mij niet zo gevaarlijk meer was. Maar zou hij de ronde uit gereden hebben, dan had ik ze ker en vast rekening met hem hebben moeten houden". Voor het overige, wenste Merckx zich niet uit te laten over zijn Ocana-mening. „Daar heb ik niet over te oordelen", sprak hij kort. De Tourwinnaar wilde voorts niet horen van een revanche voor volgend jaar, ook al ble ven nog steeds de discussies over de vraag of hij de ronde ook had gewonnen als Luis Ocana niet was uitgevallen. „Revanche?", herhaalde Eddy Merckx, alsof het een vies woord was, „Revanche? Daal' is geen sprake van. Ik ben niet aan de Tour begonnen om te gen Ocana te rijden, of tegen een ander, maar om zelf te win nen. Dat was mijn enige doel en dat zie ik niet als een re vanche op iets of iemand". Men weet het inmiddels, Ed dy Merckx slaagde daar moei teloos in, ofschoon er renners zijn, die menen te weten dat zij de onaantastbaar lijkende een paar lastige dagen hebben zien doormaken. „Helemaal niet", verweert Eddy Merckx zich,,, „ik reed een gemakke lijke Tour. Er is geen etappe geweest waarin ik voelde dat het slecht ging. Integendeel. Ik draaide makkelijk, ook al was het een zware Tour met zoveel iujS-V- door pater heerkens bergen. Dat bewijst ook wel het feit dat ik niet een keer van fiets gewisseld heb. Vorig jaar probeerde ik er wel een stuk of vijf, voor ik eindelijk voelde, dat ik de juiste te pak ken had. Volgens mij was dat toen de terugslag van de val die ik een jaar daarvoor maak te tijdens een dernywedstrijd in Vincennes. Daar was ik vrij vlug van hersteld, het seizoen' daarop won ik de Tour, maar toen kwam zo zie ik het ten minste vorrg jaar in de ron» de de uitwerking. Ik moest te veel moeite doen om mijn juiste zit te krijgen. Vandaar dat ik zo dikwijls een andere fiets pakte. In deze Tour heb ik dat nooit gedaan". Luis Ocana: de man die door winnaar Eddy Merckx niet werd bekritiseerd. Wat Eddy Merckx in deze Tour wèl deed, wat tevoren vreemd aan hem was: van zijn lijn afwijken in een sprint. Tot drie keer toe zigzagde Hij on geoorloofd zijn tegenstanders hinderend op de streep af. In Aix-les-Bainx bood hij hier zijn excuus voor aan bij Cyrille Guimard, daags daarna liep hij 25 francs boete op voor de zelfde overtreding op de Mont Revard (weer wegens overlast aan Guimard) en in de etappe van zaterdag zat hij Marino Basso tijdens een premiesprint voor 2300 gulden zo dwars dat de wedstrijdcommissarissen op nieuw ingrepen, hem deklas seerden als winnaar en 25 francs boete gaven. Vanwaar die zenuwachtige ogenblikken? „Ik heb er geen verklaring voor", zegt Eddy Merckx, „en het heeft ook niets te maken met nervositeit. Het waren gewoon situaties van het moment. Dat liep ineens zo, daar kon ik ook niks aan doen". Met een laconieke tevreden heid die hem eigen is, verwerk te Eddy Merckx zijn vierde Tourzege in Parijs. „Ik ben con tent. Het was een zware ron de, een schone om te winnen". De mooiste zege van alle vier? „Neen. Dat was mijn eerste." Waarom? „Gewoon omdat het de eerste is". MüNCHEN De dames Ne- reus-Amstelcombinatie, ook in geschreven voor de Europese roeikampioenschappen in Bran denburg, is zondag op de Olympische baan van Mün chen winnaar geworden van het nummer vier met stuur- vrouw van de internationale kampioenschappen van West- Duitsland. Met een halve lengte voor sprong op de ploeg van Frank rijk gingen de Amsterdam mers door de finish. Truus Bauer en Toos van Akkeren van der Ende van DDS werden tweede bij de dubbeltweeën. In de lichte nummers boekte Nederland twee overwinnin gen Harold Punt bleek de snel ste lichte skiffeur. De Hage naar legde de tweeduizend me ter af in 7 minuten 43,95 sec. Proteus-Eretes zegevierde voorts in 6.52.03 bij de lichte vieren zonder stuurman. ANDERSTRORP Jan de Vries heeft de leiding in het klassement voor het wereld kampioenschap overgenomen van Nieto. In Zweden won Jan de Vries, nadat Nieto uit de baan was gevlogen. Gedurende bijna de gehele race hebben De Vries en Nieto het publiek in opperste verruk king gebracht door hun enerve rende strijd. Het ene moment was het Jan de Vries die op kop reed hst volgende moment Nieto. Het stuivertje wisselen om de eerste plaats gebeurde soms wel twee tot driemaal in dezelfde ronde. Tijdens een inhaalmanoeuvre in een van de bochten nam Nie to iets teveel risico en vloog uit de baan. Voor De Vries was het toen een kwestie van uit rijden geworden omdat zijn voorsprong op de rest van het veld zo groot was dat hem niets meer kon gebeuren. Ook de rest van de Neder landers was min of meer suc cesvol. In de 50 cc werd Theo Timmer met Jamathi tweede, Jan Bruins vierde en Teunis Ramaker vijfde. In de 125 cc wag Nieto succesvoller. In deze klasse werd hij eerste voor de Zweed Anderson. De 350 cc heeft zoals verwacht een zege opgeleverd voor de Italiaan Agostini. De Brit Phil Read werd tweede. De 250 cc was voor de Brit Gould. W ATKINS GLEN De Ne derlandse autocoureur Gijs van Lennep is in de zes-uurs-race van Watkins Glcn (bij New York) ternauwernood ontsnapt aan tenminste ernstige brand wonden. Tijdens een pitstop morsten de monteurs brandstof over de Gulf-Mirage van Van Lennep. Een onderdeel van een seconde later vloog de bolide in brand, met Van Lennep in zijn riemen gegespt. Door snel te reageren kon de Nederlan der nog tijdig uit de wagen springen. Ook de brandweer gaf blijk van een goed reactievermogen en slaagde er zelfs in de brand te blussen, voordat de wagen te zeer was beschadigd. Evers later kon Van Lennep dan ook de race voortzetten. Co-equiper Tony Adamowicz (V-St.) „zette" de Mirage later tegen de vangrail. Het repareren van deze schade duurde zolang dat het Nederlands/Amerikaanse duo in de achterhoede ver dween. Tourwinnaar Eddy Merckx samen op de foto met nummer twee de Italiaan Felice Gimotidi. (Van onze speciale verslag gever) PARIJS. Wanneer Kees Pellenaars het seizoen nog eens over mocht doen, zou hij zeker in het voorjaar minder etappe koersen rijden dan hij nu deed. „Op verzoek van de renners", grijpt hij nog even terug naar de tijd van de inspraak, „gingen we naar Catalonië, Andalusië en de Levant. Ik heb daar zelf in alle jaren dat ik ploegleider was, nooit belangstelling voor gehad, maar afijn. Achteraf ge loof ik dat het beter was ge weest, ais zij dat ook nu niet gedaan hadden. Het is een te zware belasting geweest voor onze ploeg. Dat kon ik in deze Tour goed mer ken." Kees Pellenaars is ook niet uitgesproken tevreden over de incidentele prestaties van zijn renners in deze Tour. Wel over het geheel, dat opgesierd wordt door twee etappe-over winningen. Kees Pellenaars: ..Teveel gekoerst in het voorjaar-. Dat was een te zware belasting voor de jongens." Zijn rapport over de Goud- smit-Hoffrenners: Rini Wagtmans: „Die etappe- overwinning heeft veel goed gemaakt. Tot op dat moment was ik teleurgesteld want naast het Nederlandse kampioenschap en die eerste goede week in de Tour verwachtte ik veel meer. Als Rini blijft rijden zoals hij nu doet, gaat hij een goed na seizoen maken." Leo Duyndam: „Hij deed wat we verwachtten. Goed ge werkt." Jan Krekels: „Die is nog steeds te lui. Hij koerst veel te afwachtend. Eigenlijk zou hij in een buitenlandse ploeg moe ten zitten waar zij met keiharde hand regeren. Ik ben misschien te goed." Wim Prinsen: ..Voor hem was de ronde te lang en te zwaar. Bovendien werd hij ziek. Goed dat het is afgelopen, hij zou bet niet lang meer volge houden hebben." Kees Koeken: „Ik geloof dat hij schrik had van de Tour en dat dat terugsloeg op zijn mo raal. In de Ronde van Spanje reed hij met veel meer karak- te<r." Ger Harings: „Dat is nou eenmaal geen jongen voor de cols. In deze Tour zaten voor hem te veel bergen". Tino Tabak: „Al met al een beetje tegengevallen. Maar ik neem het hem niet kwalijk, want door het trainingsongeluk dat hij kreeg verloor hij veel van zijn conditie." m Jan van Katwijk: „Noodge dwongen meegenomen. Ik had niemand anders. Van veel nut ls hij niet geweest, hij mist wat een goede knecht nodig heeft." Jos van der Vleuten: „Te gengevallen. Zo goed als hij in de Ronde van Spanje fietste, zo zwak vond ik hem nu." Gerard Vianen: „Geen jon gen voor zo'n lange etappe koers. Dat is te lastig voor hem." Harry van Leeuwen: „Een Het racemonster van Gijs van Lennep is in brand gevlogen, goeie jongen, maar te weinig nadat hij de magen, bij de pits had gebracht om brandstof te wlelerkwaliteiten." tanken. Gelukkig kon er snel geblust worden. REYKJAVIK De moei lijkheden rond de schaaktwee kamp in Reykjavik zijn nog niet voorbij. Tijdens de vroege nachtelijke uren heeft Bobby Fischer zich bezig gehouden met het bekijken van de be mande televisiecamera's. De Amerikaan heeft echter nog altijd geen toestemming gege ven voor het maken van opna men. De kans bestaat nu dat de organisators zullen ingrij pen en de televisieuitzendingen geheel van het programma zul len schrappen. Overigens schijnt Boris Spasski zich steeds meer te er geren aan het gedrag van „Bobby" achter de tafel. De Amerikaan heeft de bijzonder irriterende gewoonte ontwik keld telkens nadat hij een zet heeft gedaan abrupt uit zijn stoel te wippen. Voorts kan Fi- Boris Spasski, wiens zenuw- scher soms gedurende een hele gestel steeds meer op de proef tijd met zijn rechtervoet mo- gesteld wordt. notoon op de grond tikken tot schade van Spasski's toch al aangetaste zenuwgestel. Het verloop van de door Fischer gewonnen zesde partij was: wit: Robert Fischer (V.S.); zwart: Boris Spasski (Rus.) 1. c2-c4 e7-e6 2. pgl-f3 d7-d5 3. d2-d4 pg8-f6 4. pbl-c3 If8-e7 5. Icl-g5 0-0 6. e2-e3 h7-h6 7. lgö- h4 b7-b8, c4xd5 pf6xd5 9, lh4x e7 dd8xe7 10. pc3xd5 e6xd5 11. tal-cl Ic8-e6 12. ddl-a4 c7-c5 13. da4-a3 tf8-c8 1(1. Ifl-b5 a7-a6 15, d4xc5 b6xc5 16. 0-0 ta8-a7 17. Ib5-e2 ph8-d7 18. pf3-d4 de7-f8 19 pd4xe6 f7xe6 20. e3-e4 d5-d4 21. f2-f4 df8-e7 22, e4-e5 tc8-b8 23. Ie2-c4 kg8-h8 24. da3- h3 pd7-f8 25.b2-b3 a6-a5 26. f4-f5 e6xf5 27. tflxf5 pf8-h7 28. tcl-fl de7-d8 29 dh3-g3 tb7-e7 30. h2-h4 tb8-b7 31. e5-e6 tb7- c7 32. dg3-e5 dd8-e8 33. a2-a4 de8-d8 34. tfl-f2 dd8-e8 35. tf2- f3 de8-d8 36. Ic4-d3 dd8-e8 37. de5-e4 ph7-f6 38, tf5-f6 g7xf? 39. tf3xf6 kh-g8 40. Id3-c4 kg8- h8 41, de4-I4. Zwart geeft op.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 7