MAZDA TENTOONSTELLING MODESHOW VAKSCHOOL N.V. „DE HOOP" TERNEUZEN MSHU200 L0UISSE - GOES N.V. een exclusieve dealer voor de Pennzoill-smeermiddelen voor service: goed onder dak bij bos NU OOK BIJ AUTOBEDRIJF DE OUDE GERRITSEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FA. VAN AALST HULST PERZISCHE TAPIJTEN MNL. KRACHTEN GARAGE ADRiAANSEN - OOSTBURG Re PIETERS en L. SEGERS - PHILIPPINE GARAGE WALHOUT - GOES GARAGE „VAN DRIEL" - AXEL eksterogen OOK VOOR INRUILWAGENS EEN VERTROUWD ADRES OCCASIONS Garage VAN LUIJK maak een proefrit ENIGE MEDEWERKSTERS J. SCHOENMAKERS N.V. met een hoogwaardige verzameling Verkoop vindt plaats: HOTEL DE GRAANBEURS, Markt 8 op DINSDAGAVOND 22 FEBRUARI van 14.30-16.30 en van 19.30-21.30 uur Vrije toegang 2 CV 1968 2 CV 4 1970 AMI 6 1965 AMI 8 Comfort 1970 AMI 8 Service 1970 OPEL KADET 1969 FIAT 124 1967 BELANGRIJKE VEILING PEN^OIL lubrica^0^ Pennzoil United Inc., Pittsburg, U.S.A., ZOEKT voor de provincie Zeeland plus Goeree en Overflakkee Postbus 149, Almelo. GEMEENTE AXEL Bekendmaking Kloosterlaan 39-41, Sas van Gent. Tel. 1497. Burg. Geiilstraat 7, Terneuzen. Tel. 3698 Vrijdag 18 februari 1972 Superieure Japanse techniek, Europese styling, Amerikaanss veiligheidseisen, modern com fort, snelheid en élégance. Mr F. J. Haarmanweg 56 TERNEUZEN Telefoon 01150 - 5755, b.g.g. 4273 De burgemeester van Middelburg maakt inge volge het bepaalde in artikel 28 der Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat bij besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 januari 1972 no. 1918/203, 4e afd. r.o. is goedge keurd het door de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 20 september 1971 vastgestelde bestemmingsplan Klarenbeek I. Genoemd besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het bestemmingsplan gedurende een maand ter gemeentesecretarie (kamer 15), ingaande 22 februari 1972 voor een ieder ter inzage. Tegen het ontwerp van het bestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad geen bezwaren inge diend en bij de vaststelling van het plan zijn geen wijzigingen aangebracht. Bij Gedeputeerde Staten heeft derhalve niemand bezwaren tegen de vaststeling van het bestemmingsplan inge diend, zodat ingevolge artikel 29, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening alleen de ge meenteraad en de inspecteur .van de ruimtelijke ordening bevoegd zijn tot het instellen van be roep bij de Kroon, gedurende de hierboven ge noemde termijn. De beroepschriften dienen aan de Kroon te wor den gericht en kunnen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Gravenhage. Middelburg, 18 februari 1972. De burgemeester voornoemd, drs. P. A. WOLTERS. DE OPENBARE BIBLIOTHEEK TERNEUZEN vraagt wegens voortdurend toenemende werk zaamheden voor afwisselend en verantwoordelijk werk. HAVO-niveau en typediploma strekken tot aan beveling. Inlichtingen bij de direktie, Leeuwenlaan 40, te lefoon 01150 - 3461. FARBALL als het om KWALITEITSVERF gaat Wij zoeken kontakt met gegadigden voor de funktie van bij onze onderneming, voor hel zelfstandig ver zorgen van de boekhouding. Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden, terwijl bezitters van het M.B.A.-diploma voorkeur genieten. Spoedige indiensttreding; vrij van militaire ver plichtingen. Volledige discretie wordt gegarandeerd. Geen inlichtingen worden ingewonnen dan na over leg met de kandidaat. Schriftelijke sollicitaties met volledige gevens zenden aan: HOUT-BOUWSTOFFEN STATIONSWEG 30 TERNEUZEN Langeviele 69 - Middelburg komt slechts EEN MIDDAG NAAR ZATERDAG 19 FEBR. VAN 1 TOT 6 UUR Ruilen altijd mogelijk Wij komen iedere maand terug Uw advertentle-eampagn» in deze krant overbrugt voor een belangrijk deel de dure afstand tussen uw zaak en uw klanten op voordelige wijze. in de Bergweg 6 Goes Tel. 01100 - 6353 Wij hebben plaats voor a) voor de afdeling Wand- en Vloertegels b) voor de afdeling Keukens- en Kasten. Vereist is Havo- of Mavo-opleiding met aan sluitende bouwkundige studie. Gegadigden moeten de militaire dienstplicht vervuld hebben of hiervan zijn vrijgesteld. Voor sollicitaties en alle verdere inlichtingen kunt U dagelijks terecht bij de afdeling Per soneelszaken van Stationsweg 4 Tel. 01150-79 40. Datsun is het produkt van éétrvan 's werelds grootste autoproducenten. De Japanse Nissan Motor Company. Bouwers van auto's die hun tijd vèr vooruit zijn Auto's die opvallen. tlllMi W'. 1 Geeft 'n gezin de ruimte. Zegt U 't maar rustig. De Datsun 1200 is een opvallende auto. En heus niet alléén om z'n prijs. Maar vooral om z'n ruimte, z'n sportieve lijn en z'n vermogen. De 4-cilinder motor met vijfmaal gelagerde krukas brengt u tot een pittige top van 150 km per uur. Afgestemd op prestatie, zuinigheid en comfort is de Datsun 1200 een gezinswagen bij uitstek. Bovendien zijn er over héél Nederland 140 dealers, waar u nog persoonlijke service vindt! Probeert u 't maar. Maak bij üw dealer een afspraak voor een gratis proefrit. Dan merkt u 't zelf. Datsun: technisch jaren vooruit. Prijzen incl. BTW Datsun 1200 de luxe 17.390,-; Datsun 1200 4 deurs de luxe 17.999,-: Datsun 1200 automaat 1 8.390,-; Datsun 1200 coupé f 8.490,- Datsun 1200 stationcar f 8.290,-. OUDE STAD 20 OOSTBURG TELEFOON 01170 - 2679 GARAGE PHILIPSPLEIN 3 PHILIPPINE TELEFOON 01159 - 348 FRUITLAAN 12-14, GOES, TELEFOON 01100-4923 JULIANASTRAAT 70 AXEL TELEFOON 01155 - 1997 Importeur: Datsun Nederland N,V«, Postbus Sassenheim. Tel. 02522-19105* SNELWEG MET WONDEROLIE Geen omslachtige lik doornpleisters of gevaar lijk gepeuter met scheer mesjes en zo. Aanstippen met NOXACORN -vloei stof is zo eenvoudig, hy giënisch en verantwoord, NOXACORN bevat o.a. verzachtende wonderolie met jodium en een pijn stillend middel. NOXA CORN maakt direct een eind aan de pijn. Eeltplek-» ken en eksterogen ver schrompelen met wortel en al. NOXACORN antisep tisch likdoornmiddel. Snel,pijnloos,afdoend. OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL KADETT KADETT KADETT REKORD REKORD REKORD REKORD REKORD REKORD REKORD REKORD ASCONA V '1 LS SPECIAL 1700 4 1700 2 1700 2 1900 4 1900 4 1900 2 deurs deurs deurs deurs deurs deurs COUPé 2 deurs CARAVAN LUXE 2 deurs FIAT 124 4 deurs SIMCA 1000 LUXE 4 deurs V.W. 1600 2 deurs V.W. KARMAN GHIA 2 deurs V.W. 1600 2 deurs BUICK SPECIAL 29000 km crème 1970 62000 km beige 1969 beige 1968 55000 km beige 1970 beige 1968 wit .1967 12000 km wit 1971 58000 km blauw 1969 69000 km wit 1969 48000 km beige 1966 zilverblauw 1967 21000 km wit 1971 ivoor 1968 69000 km wit 1967 10300 km blauw 1967 wit 1967 rood 1966 wit 1965 Schriftelijke garantie - Veiligheidsinspectie WESTWAL 25 GOES TEL. 01100-6210 MARIASTRAAT 40 CADZAND Telefoon 01179 - 312 Citroën-dealer West-Zeeuwsch-Vlaanderen Op zaterdag 19 februari a.s., zal door de T.V Technische Dienst, erkend veilinghouders, t.o.v gerechtsdeurwaarder A. A. M. van Damme BIJ OPBOD worden geveild een grote partij 1 T.V.-TOESTELLEN, RADIO'S, TRANSISTOR RADIO'S, PLATENSPELERS, STEREO INSTAL LATIES, CASSETTE - BANDRECORDERS, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN enz. enz Voorts een grote partij LUXE ARTIKELEN w.o. houtsnijwerk, koperen kandelaars, sier voorwerpen en wat verder zal worden inge bracht. Gelegenheid tot inbrengen van andere goederen van 1 tot 2 uur aan de zaal. Bij geen resultaat, geen kosten. Dé veiling zal worden gehouden in BREDA BAR, Gentsevaartstraat 35, AXEL Aanvang der veiling des middags om 3 uur. Gelegenheid tot kijken vanaf 2 uur. T.V. Technische Dienst, A. M. M. van Damme, Groeneweg 52, Gerechtsdeurwaarder. Utrecht. Terneuzen. ■^PurePennsj.^ "6G.US.W PATOFL Zij die geïnteresseerd zijn in de smeerolie- kwaliteitsmarkt worden verzocht te schrijven aan de Nederlandse importeur van Pennzoil: Burgemeester en wethouders van Axel maken bekend, dat ter voorbereiding van de openbare raadsvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag, 29 februari 1972, des avonds om 7.00 uur, onderstaande commissies op de daarbij ver melde dagen en uren in het OPENBAAR zullen vergaderen in de raadszaal van het stadhuis a. Commissie voor Onderwijs, Culturele- en Jeugdzaken vrijdag. 18 februari a.s., des avonds om 7.00 uur; b. Oommissie voor de Gemeentebedrijven maandag 21 februari a.s., des avonds om 7.00 uur; c. Commissie voor Gemeentefinanciën maandag, 21 februari a.s., des avonds om 7.30 uur; d. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening maandag 21 februari a.s., des avonds om 8.30 uur. Axel, 15 februari 1972. Burgemeester en wethouders voornoemd. Renault 6 L 850 7045,- Renault6TL850 7235,- Renault 6 TL 1100 7790,- Renault 12 stationcar 9600,- Renault 16 L10375,- Super Automatic 16445,. Zodra een Renault is verkocht begint onze service. Want ook een ruime Renault met voor wielaandrijving heeft af en toe een servicebeurt nodig. Door geschoolde Renaultmonteurs en met moderne apparatuur. We werken met vaste repa ratietijden. Een extra zekerheid voor u. Welkom Renaultrijders en... toekomstige Renaultrijders. Elke Renault heeft TECTYL-ML (Prijawijzigingen voorbehouden - Ineluaiet BTW al importeur).

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1972 | | pagina 8