Enka - Steenbergen van Son Zn. medewerkers in 3-ploegendienst HOOGST BELANGRIJKE EXPOSITIE VERKOOP PERZISCHE TAPIJTEN 40TOT50% VOORDEEL baanlrekeravQwwighBH Bandenhandel LUCTOR HULST OOK VOOR PARTICULIEREN BANDENHANDEL IN ZEELAND Pastunette K AA STUKS 3UU ORIGINELE hruime keuze bij: A. RANSCHAERT Advertenties worden toch niet gezien. MASTER HETELUCHT- KANON onmiddellijk Enka - Steenbergen (voorheen AKU) is Europa's grootste producent van koord en weefsel voor o. a. de bandenindustrie. Wij hebben in onze produktie-afdelingen plaats voor RE Goodrich T1VOLIWEG 63 - Tel. 01140-2461 Onze medewerkers krijgen naast een korte en gedegen opleiding: een uitstekend maand salaris 2 maanden extra salaris aan extra uitkeringen per jaar opname in het premievrije pensioenfonds 20 vakantiedagen korte reistijd door eigen busdienst op Nieuw- Vossemeer, Dinteloord, Halsteren en Bergen op Zoom. Bij toenemende functie vaardigheid volgt snelle verdere salarisverhoging. Heeft u belangstelling voor een goede baan met uitstekende uitgroeikansen? Kom dan eens praten bij onze afdeling Personeels zaken. U bent welkom op alle werkdagen en vrijdags van U kunt ook schrijven of bellen - wij geven u graag schriftelijk of telefonisch alle inlichtingen. Ons adresEnka - Steenbergen, Afd. Personeelszaken, Molenweg 97, Steenbergen. Tel. 01670 - 3910. BREDA Morgen dinsdag 11 tot 5 uur ,/T TURFSCHIP" CHASSéVELD - BREDA uitzoeken: 125.- 100.- en 85.- uitzoeken: 150.- 125,-enioo." uitzoeken: 115 JT en i Hotel-Restaurant Bar „EL MAR" RAIFFEISENBANK HULST vrijdag 31 december de gehele dag zijn gesloten. uitzoeken: 350j 395.- 450.- THE EUROPASIATIC WAREHOUSES GEMEENTE SAS VAN GENT DE GROOTSTE EN MEEST GESORTEERDE Duvekot-Roset N.V. EEN MODERN LEVENSMIDDELENBEDRIJF 3 vrachtwagenchauffeurs Gebr.J.enTH. TIELEMAN, Doornenburgstr, v. d. Berg Co. Dit was een advertentie Dank u. Maéndag 27 december 1971 12 GROOTHANDEL IN PAPIER-, TEXTIEL- EN METAALAFVALLEN Tplefoon (01100) 5018. Privé (01100) 8522. Kantoor en magazijn Havenindustrieterrein, Houtkade 38, Goes. Privé-adres Klaasputhoek 25, Kloetinge Wij wensen onze clientele, vrienden en bekenden GELUKKIG NIEUWJAAR linilwll verwarmen, ontdooien en drogen. Mobiel. Overal en altijd be drijfsklaar. Veilig. TNO-goedgekeurd. Zuinig, 'n Paar cent goed kope petroleum per uur. Lage aanschaffingsprijs. Leverbaar in kapaciterte» van 12.500 tot 80.000 Kcal/u MASTER HETELUCHTKANON (Importeur: N.V. v/h P. Jennen, ^Vreeswijk) •1, Enka N.V. maakt deel uit van de AKZO-groep, die de activiteiten van een groot aantal ondernemingen in binnen- en buitenland bundelt. Deze fabriceren chemische vezels en andere chemische produkten, kunststoffen, synthetisch leer, farmaceutische produkten, cosmetica, levensmiddelen, verven, lakken, was- en reinigingsmiddelen. r ons op voor een vrijblijvende demonstretie Ook kanonnen voor verhuur beschikbaar. Per dag, per week, per maand. Cap. 22.000, 38.000, 80.000 kcal. Hollesielle n.v. ZAAGMOLENSTRAAT 1 - GOES TELEFOON (01100) 5S40 (3 lijnen) - 6995 (2 lijnen) Master is a trademark of master Division of Koehring Company, Dayton, Ohio, U.S.A. ir Alle voorzien van OFFICIEEL CERTIFICAAT EPUT Verkoop uitsluitend: morgel1 dinsdag 11 tot S uur LEUKE PERZISCHE KLEEDJES voor tafel en vloer Hamadan, Herez, Darjazin, Beloudcb, enz. RUIME KEUZEI UlTZOEKEfy. 15r 25,- 35,- 40,- en 50,- ZWARE FOYERTAPIJTJES voor vele doeleinden geschikt, maten: 60 x 115 tot 70 x 125 cm. Kwaliteiten: Hamaoan, Bordjalou, Herez, Beloudch, Shiraz, Karadja enz. enorme keus! FRAAIE SHIRAZ- en BELOUDCH TAFELKLEDEN PRACHTIGE TAFELKLEDEN IN EXTRA GROTE MATEN, MAAK HET MOEDER GEMAKKELIJK GA EENS VAKER DINEREN Scheldekade 65 Terneuzen Tel. 01150-4855 In verband met de jaarafsluitlng zulllen onze kantoren op 'N KEURKOLLEKTIE SALONTAPIJTEN 'Topkwaliteiten uit alle districten der Oriënt! maten 130 x 200 tot 165 X 225 cm. GROTE PERZISCHE TAPIJTEN voor woon- en eetkamer v.a. Kirman, Meshed, Herez, Birjand, Kashkay, Shiraz, Mehrivan, Moodi, 750 Gravan enz. in vele maten. ONGELOOFLIJK VOORDEELI Deze goodwill-verkoop vindt plaats onder auspiciën van: iran-teheran, zetel nederland te haarlem Dit befaamde huis heeft thans 9 eigen inkoopkantoren in perzië, zodat u rechtstreeks, dus op de meest voordelige wijze uw aankopen kunt verrichten Bovendien garandeert dit huis: leder aangeboden tapijt is AUTHENTIEK PERZISCH HANDWERK! OPHALEN VAN HUIS/TUINVUIL Burgemeester en -wethouders van Sas van Gent, maken bekend. dat met nigang van 1 januari 1972 geen ge bruik meer zal worden gemaakt van vaten voor het ophalen van huis- en tuinvuil; dat ter vervanging daarvan met ingang van die datum plastic-zakken dienen te worden gebruikt; dat de ingezetenen zelf voor de aanschaffing van die zakken dienen te zorgen; dat in verband met de grote vraag naar dat artikel, vooral in de beginperiode, de winke liers er op attent worden gemaakt tijdig voor een voorraad plastic-huis-vuil-zakken te zor gen; dat overigens iedere bruikbare plastic-zak voor het meegeven van huis- en tuinvuil mag worden gebruikt (dus ook oude zakken voor kunstmeststoffen, suiker, enz.) dat vanaf 1 januari 1972 het huis- en tuinvuil slechts éénmaal per week zal worden opge haald en wel als volgt: maandag in de oude kern Sas van Gent, inclu sief het gedeelte over de Dam en in de zogenaamde Witte Wijk; dinsdag in de kern Philippine, in de Zand straat en het gedeelte van Sas van Gent gelegen tussen de spoorweg en de Belgische grens; woensdag in de kern Westdorpe; dat per ophaalbeurt ten hoogste vijf zakken met huis- en tuinvuil mogen worden mee gegeven; dat „grofvuil" bij iedere ophaalbeurt kan worden meegegeven en naast de plastic zak ken met huis- en tuinvuil kan worden ge plaatst, mits het „handteerbaar" is en/of be hoorlijk is verpakt of gebundeld; dat alleen het huis- en tuinvuil dat in plastic zakken is verpakt, zal worden meegenomen; dat vorenstaande regeling geenszins een uit sluitsel geeft omtrent het eigendomsrecht van de tot en met 31 december 1971 in gebruik zijnde huisvuilvaten. Sas van Gent, 22 december 1971 Burgemeester en wethouders voornoemd, de wnd. burgemeester, A. C. De Beleir de sekretaris, M. C. Bombelijn GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Biedt namens een van haar leden te koop aan Gelegen in West-Brabant. Omzet 8.000,— per week. Mogelijkheden tot uitbreiding zijn aanwezig. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door: DUVEKOT-ROSET N.V. Spoorlaan 18, Krabbendijke, tel. 01134-1710 t.a.v. de Heer Dey GEVRAAGD: liefst uit de omgeving HULST - KLOOSTERZANDE, voor besteldienst van Van Gend Loos. Groenendijk 138, KLOOSTERZANDE. TEL.: 01148-517 HOEK ZUIDSTRAAT - GENTSESTRAAT SAS VAN GENT prima gebouwd woonhuis met gas-c.v. en veel extra's. Voorzijde vrij uitzicht 67.500,— Aparte garagebox 5000,— (Anno 1896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 24421' - Breda yr/cc 25721 Een pubHkatievan het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit t 4 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 12