„Leven in Amerika is erg moei Van Oebele naar Hameln libslle Frans van de Berg vestigt aandacht op 't oude boek HULST HEEFT REGELING VOOR HULPVER TUNING BIJ RAMPEN EXPOSITIE IN HULST radio televisie Amerikaanse zangeres in ons land televisie vandaag Belangrijk Veranderlijk Kleur KIJKTIP radio vandaag Rattenvanger toegespitst op 7- tot 9-jarigen NIET DUUR Terneuzen Dinsdag 23 november 1971 AMSTERDAM Judy Col lins, lang donkerblond haar, ge prononceerde neus, opvallend grote lichtblauwe ogen, spitse kin en tamelijk gedrongen li chaamsbouw, is in Nederland geweest. Donderdag werd haar een ontvangstparty aangebo den in het Amsterdamse Hilton- hotel, vrijdag zat ze in de Vuist en zaterdagavond gaf zij een concert in het RAI-congrescen- trum. Judy is een Amerikaanse folk-zangeres, die de afgelopen tien jaar zo'n duizend gratis concerten gaf in protest tegen de Viet-Nam oorlog. Gratis concerten heeft Judy, die in Nederland haar song „Amazing Gra ce" door Mieke Telkamp als „Waar heen, Waarvoor" naar de top-tien ge zongen zag, de laatste tijd niet meer gegeven. Eens met de Amerikaanse politiek is zij het echter nog steeds niet; in vrijwel geen enkel opzicht Het leven in Amerika fascineert haar, maar dat doet de Russische maat schappij haar ook. Zij wil niet, zoals Orson Welles, Amerika verlaten om dat het haar niet bevalt. „Love Ame rica or leave it", (Houdt van Ameri ka of verlaat het) zeggen de radica len er. Judy houdt niet van haar land, althans, niet op een nationalistische manier. „Amerika", peinst zij, „is roe rig en rusteloos. Met mijn zingen kan ik misschien iets bereiken. Wat ik doe heeft een zekere invloed. Als ik bijvoorbeeld voor de tv zou zeggen: Nixon is geen representant van mij of het Amerikaanse volk, zullen veel mensen daarover gaan nadenken". K 5' t S De Amerikaanse zangeres Judy Collins gens is dat blijven niet gebonden aan mijn nationaliteit; het gaat om het gevoel Folk-songs hebben een politieke ach tergrond en zijn, daarvan is Judy overtuigd, nog steeds poliltiek erg belangrijk. „Waarom precies, dat zou ik niet kunnen zeggen", bekent ze, maar kijk eens naar de vroegere balladezangers, die hef nieuws op rijm doorgaven. Die mensen konden de publieke opinie beïnvloeden door hun eigen visie in de tekst te leg gen". Na een ogenblik nadenken voegt ze hieraan toe: „In Amerika beginnen de orkesten ook meer naar buiten te treden en werkelijk te com municeren met het publiek; dat is een indicatie". En voortbordurend op de kreet „Houdt van Amerika of ver laat het": Tom Paxton zei vorige week dat het hem onmogqïijk was in Amerika te leven. Het*is. voor mij wèl mogelijk, maar gecompliceerd. Het is eigenlijk belangrijk om te blijven; dan kun je wat doen. Overi- Het repertoire van Judy Collins is veranderlijk. Ze wil niet gedoodverfd worden als een follk-zangeres die zich op een' bepaald gebied heeft ge concentreerd, maar schept er genoe gen in over verschillende dingen te zingen. Tijdens de tournee die ze met het bezoek aan Amsterdam afsloot Judy zong daarvoor in Tel Aviv, Je ruzalem, Frankfurt, Hamburg en het Parijse Olympia-theater verander de zij haar repertoire op bepaalde punten. Op langere termijn gezien was de omschakeling die zij maakt groter. „Zingt er nu eèn andere Judy" herhaalt zij de vraag, „Wel, iemand groeit nietwaar, je verandert in de loop der jaren. Als ik terug kijk zie ik in., iedere periode een jaar, of zelfs al de tijd die tussen twee pla- ten ligt andere dingen die ik fijn vond of juist niet". zegt ze nu, „in muziek wil ik kleur horen, het mag niet vlak zijn". De begeleiding werd dan ook uitge breid met een ritmegroep, bij plaat opnamen staat er zelfs een heel or kest achter haar. Door die begelei ding is Judy meer in staat „iets" in haar vertolking te leggen. Haar eigen bewogenheid wil ze muzikaal over brengen op anderen. „De .folk-mu- ziek", meent ze, „is representatief voor wat er in een land gebeurt, ik woon in Amerika en wil laten horen wat er in mijn land omgaat". Ondanks- haar- klassieke opleiding begon ze dertienjaar geleden op" te treden met geen andere begeleiding dan haar eigen gitaarspel. „Maar", Met liedjes het land in" wordt vanavond uitgezonden van uit Steenwijk. Aan deze af levering werken mee: Saskia en Serge, Willy Alberti, Rita Hovink, het Cocktail Trio Gonnie Baars en Ronnie Tober. Vérder kafy frien de yjedstrijd vol gen voor muzikale families en de rubriek ,Dat wil ik nog eens horen". 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 >4. NEDERLAND 1 11.01-12.00 Schooltelevisie. 14.00-14.50 Schooltelevisie. 18.45 (K) De Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Nieuws. 19.05 (K) Volgende patiënt. Dokter Upton wil weten hoe psychische gevallen worden behandeld en daarom neemt hij zijn intrek bij dr. Grif fin. 19.30 (K) De ombudsman. 20.00 (K) Journaal en weeroverzicht. 20.20 (K) Klatergoud (3). Van Dalen krijgt de kans van zijn leven, hij mag reclame-spotjes schrijven en produceren, omdat Van Riel kwaad weggelopen is. 20.45 (K)en een zoen van d Een speels en straf-kwartier over de wereld tussen negen en vier. 21.05 (K) Kort en Klein. Vermakelijke situaties uit het leven v gegrepen met als gasten Willeke Alberti en Bueno de Mesquita. 21.45 (K) Jason King en de dinsdagvliegers. Jason King komt terecht tussen regeringspartijen en oppositie-groeperingen, als er een revolutie voor de deur staat. 22.35 De vrije gedachte. „Wie is en wat wil de vrije gedachte 22.50 IK) Laatste nieuws. 22.55-22.58 Voorlichtingsspot: vooraf. NEDERLAND 2 18.45 18.55 19.05 19.30 20.00 20.21 20.45 21.10 22.35 22.45 22.50 22.55- (K) De Fabeltjeskrant. (K) Nieuws. (K) Zo vader, zo dochter. Met als panelleden: Willy Stahlë, Johnny Woodhouse, Jurriaan Audriessen en A. de Goede (K) De koerier van de keizerin. Rotteck sluit zich aan bij een groep toneelspelers, waarvan de paarden gestolen zijn. (K) Journaal en weeroverzicht. De familie Mack. Klaus de jongste zoon moet een opstel schrijven over „mijn vader" en uit de reacties merkt hij, dat hij niet trots meer op zijn vader mag zijn. Ilier en nu. Met liedjes het land in. Met o.a. Saskia en Serge, Rita Hovink, Willeke Alberti en Ronnie Tober. Ander nieuws. (K) Laatste nieuws. Den Haag vandaag. •23.25 Elementaire economie. DUITSLAND 1 Bueno de Mesquita, te genwoordig 'n trouwe volge ling van in Duitsland ope rerende Rudi Carell, is van avond (als bergbeklim mer) te zien in het VARA-pro- gramma „Kort en klein". Nèd121.05 uur) 14.00, 17.00 18.00 18.05 18.35 19.05 19.35 18.45 20.10 22.05 22.30 BELGIË WAALS 16.15 (K) Journaal. 16.20 Vakantie in het riet (3). 16.45 Iii de oude tuin wordt gebouwd, beeldverhaal. 17.10 (K) Unicef Gala. Fragmenten uit een show die achttien Europese Omroepstations maakten. 17.55 (K) Journaal. 18.00 (K) Nieuws. 18.05 (K) Zo spelen ze in Kaapstad, voor de kleintjes. 18.15 (K) Arsène Lupin, de zusters (1). 18.40 (K) Hier und Hciitc. 19.20 (K) Arsène Lupin, de zusters (2). 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20.15 (K) Een plaats voor dieren. 21.00 (K) Carlos. De hoofdpersoon heeft zich aangesloten bij e^n verzetsbeweging tegen het bewind van zijn vader. Als Pedro bij een gevaarlijke manoeuvre wordt gedood, zweert Carlos hem te wreken. 22.45 (K) Journaal en commentaar. DUITSLAND 2 17.30 (K) Nieuws en weerbericht. 14.00, 14.35 en 15.00 Schooltelevisie. 17.35 Nieuws. 17.40 Schooltelevisie. 18.10 TV-club Junior, voor de kleuters. 18.25 Affiches. 18.55 (K) Musti. 19.00 Quelle familie, serie. 19.30 Antenne-soir. 19.45 Journaal. 20.10 Comme des étrangers (3), spel. 23.00 Signes des temps, cultureel magazine. 23.40 Nieuws. FRANKRIJK (RI)SSEL) 12.30 Magazine. 14.00 Télé-midi. 18.30 Nieuws. 18.35 Leven nu. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Regionaal nieuws. 19.25 Rien que la vérité, quiz. 19.45 Journaal. 20,15 Noële aux quatre vents, serie. 20.30 It takes a thief: Namens Alexander. 21.20 D'hier et d'aujourd'hüi: Rika Zarai. 22.20 Vöor de vrouw. 23.15 Nieuws. 17.35 IK) Mozaiek, magazine voor de oudere generatie. 18.05 (K) De draaischijf. 18.40 De club-maniak. Meier probeert de"plaatselijke voetbalclub voor degradatie te behoeden. 19.10 (K) Get Smart. Maxwell krijgt de opdracht de Britse kroonjuwelen te beschermen. 19.45 (K) Journaal en thema van de dag. 20.15 (K) Wij en de vleesprijzen. 21.00 (K) UFO. Collins wordt gevonden op een afgelegen eilandje en hij schijnt het ayontuur goed te hebben doorstaan, maar later doen zich toch onverklaarbare symptomen voor. 21.50 (K) Aspecten. 22.35 (Ki Nieuws, weerbericht en commentaar. 22.50 Béla Bartók-conccrt. Het Israëlisch Filharmonisch orkest speelt de suite uit „De wonderbaarlijke mandarijn". BELGIË VLAAMS 14.30 en 15.00 Schooltelevisie. Schooltelevisie. (K) De Fabeltjeskrant. Tienerklanken. Jongerengesprek over actuele problemen. Israëlische uitzending. (K) Kijk en kook. Feestelijke gerechten met vreemde namen. Nederlands; zoeklicht. Journaal. (K) Fiïmtribune: De nacht waarin de jaren geteld worden. Gedramatiseerde documentaire over de ontdekking van het koningsgraf van Deir El Bahari in Egypte. Gastprogramma. Laatste nieuws. HILVERSUM l KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Radinerie: klass. muz. (7.30 Nws; 7.41-7.50 Act.) 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.41 Vd huis vrouw. 10.00 Aubade: klass. muz. (10.30-10.32 Nws) 11.00 Vd zieken. 11.30 Bejaardenprogr. 11.55 Med. 12.01) (S) Van twaalf tot twee: gevar. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinb: 12.30 Nws; 12.41-12.50 Act. 13.00-13.05 Ra den maar.) 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Interlokaal op dinsdag: muz. middagmagazine. (15.30-15.32 Nws.) Overheidsvoorl.: 17.00 Het bankwezen in de Ned Antillen. Spr.: mr. H.L. Braam KRO: 17.10 (S) Metropole-Ork.: amusementsmuz. 17.25 Vd kinderen. 17.30 Nws. 17.32 (S) Act. 18.00 (S) Licht ensemnle met solisten. P.P.: 18.19 Uitz. vd C.H.U. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Act. 18.50 Voorbeschouwing over komende KRO- progr.'s. 19.00 (S) Musicerende dilettanten: koor zang. 19.30 Dood doet leven, gespr. 19.45 De zin gende kerk: muz. in de liturgie. 20.00 (S) Radio Kamerork.: klass.- en mod. muz. 21.00 (S) Intra- sonic en Bestimmung, twee verbosonieën. 22.00 (S) Bariton en piano: klass. liederen. 22.25 Over weging. 22.30 Nws. 22.38 Den Haag vandaag. 22.50 Act. 23.15 Voer voor vogels: licht progr. 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM 2 AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 (S) Dag met een plaatje. 8.00 Nws. 8.11 Radiojourn. 8.20 (S) Dag met een plaatje (verv.) (8.30-8.33 De groenteman) 8.50 Morgenwijding. 9.00 (S) Oude koorliederen. 9.35 Waterst. 9.40 (S) Vioolduo: mod. en klass. muz. 10.00 Vd kleuters. 10.10 Arbeidsvi taminen. (11.00 Nws.) 11.30 Vd vrouw. (11.55 Beursber.) 12.30 Overheidsvoorl.: uitz. vd landb. 12.40 Knipperlicht: wekelijks radioverkeersmaga- zine. 13.00 Nws. 13.11 Radiojourn. 13.30 (S) De wereld van de opera: The rape of Lucretia, opera van Benjamin Britten, met toelichting. 14.35 Alert op het vlak van muz. en maatsch. NOS: 15.00 Zoeklicht op Ned.: report, en comm. uit alle de len van het land en veel muz. (16.00 Nws.) A- VRO: 17.00 Mobiel: een beweeglijk progr. voor beweeglijke mensen, met om: 17.55 Med. 18.00 Nws. en om 8.11 Radiojourn. 19.00 (S) Zang met ons mee: liedjesprogr. 19.25 Paris vous parle. 19.30 Vanavond:gevar. progr. met veel muz. en om 20.00 Nws.) 22.30-24.00 Vanavond laat: in form. progr. met veel muz. en om 22.55 Med. om 23.00 Nws om 23.10 Radiojour. en om 23.55 Nws.) HILVERSUM 3 T:.- VARA: 7.00 Nws. 7.02 Dag dinsdag. 8.00 Nws. 8.02 Onderweg. 9.00 Nws. 9.03 Plaatjes voor de pep. (10.00 Nws.) 11.00 Nws. 11.03 Een opvallend vrolijke gevarieerde visite. 12.00 NWS, med. en SOS-ber. 12.08 Interm. 12.15 Kleinkunst kroniek. 12.50 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws en toneelagenda. 13.20 BRT-produkties. 13.55 Beursber. 14.00 Nws. 14.03 Schoolradio. (15.00 Nws.) 16.00 Nws en beursber. 16.05 Lichte muz. 17.00 Nws en med. 17.15 Uitz. v oudere luiste raars. 17.55 Weegsch. BELGIË VLAAMS 6.30 Nieuws. 6.33 Ochtendklanken. 8.00 Nieuws. 8.20 Klassiek concert. 9.00 Nieuws. 9.15 Volksmu ziek. 9.30 De Postiljon. 10.00 Nieuws. 10.15 Phila delphia Örkest. 10.30 Schoolradio. 11.00 Symfoni sche muziek. 12.00 Nieuws. 12.15 Kleinkunstkro- niek. 13.00 Nieuws. 13.20 BRT-produkties. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. 16.00 Nieuws. 16.05 Ra dio selfservice. 17.00 Nieuws. 17.15 Gevari-**rd programma. 18.00 Nieuws. 18.04 Voor de soldaten. 18,30 Wegwijs wezen. 18.45 Sport. 19.00 Nieuws. 19.45 Syndicale kroniek. 20,00 BRT-keuze voor discofielen. 22.00 Nieuws en 7 kunsten. 22.20 Jazz. 23.00 Nieuws. 23.10-23.40 Stemmig laatavondpro- gramma. HILVERSUM De Rattenvanger van Hameln gaat model staan voor een nieuwe serie kinderprogramma's die de KRO komend jaar uitzendt in de plaats van Oebele. Na jaren van grote populairiteit is voor dit programma op 25 december vastgesteld. Dat zal overigens een ludiek afscheidsfeest worden, georiënteerd op een kermis. Voor de Rattenvanger van Hameln zijn wederom Harrie Geelen voor de teksten en Joop Stokkermans voor de muziek atngetrokken. Nico Hil- trop neemt de regie op zich. Oebele werd geregiseerd door Bram van Erkel. Deze is echter geheel vrijge maakt voor de produktie van „Ci troentje", opvolger van het Schaep met de vijf poten. Geestelijk vader van de Rattenvan ger (overigens nog maar een voorlo pige werktitel) is Harrie Geelen zelf, die al jaren met het idee speel de. De tv-bewerking begint waar de echte legende ophoudt. Wanneer de kinderen van het stadje Hameln meegelokt zijn door de rattenvanger verdwijnen zij door een spelonk in een grote berg. Harrie Geelen gaat nu in een serie uitzendingen uit de doeken doen langs welke dwaal- en omwegen de kinderen "weer veilig thuis komen. Zij worden daarbij vergezeld door een aantal bezorgde grote mensen, die de kinderen op een afstand gevolgd 'zijn en mee naar binnen geglipt in de" berg. Daar blijkt het overigens niet zo gruwelijk toe te gaan als de legende suggereert. Het is eerder een sprookjesachtige wereld. „Je kunt daarbij denken aan de wereld van de hobbits van Tolkien, maar ook bijvoorbeeld aan Alice in Wonder land. Elke uitzending heeft een ei gen sfeer." Harrie Geelen (32) 'is, zoals hij zelf zegt, gewend in beelden te denken. Van zijn kant zijn dan ook voor de decorbouwers geen al te fantastische opdrachten te verwachten. Hij weet wat technisch uitvoerbaar is. Naast tekstschrijver is hij namelijk ook filmregisseur in vaste dienst bij de Toonderstudio's waar hij reclame films maakt. Hij is vader van drie kinderen, waarvan de oudste nu zeven jaar is. De nieuwe serie zal dan ook meer toegespitst zijn op de leeftijdsgroep -7- tot 9-jarigeh", zeg maar de laatste klassen van de lagere sehool", dan op dé 9 tot i'l-jarigen, Oebele richt te zich vooral op de laatste groep. „Ik ben een beetje gezwicht voor de wensen van mijn zoon", geeft Harrie Geelen dan ook ronduit toe. De eer ste uitzending zal plaatsvinden op 22 januari. (ADVERTENTIE) Zelfs de auto helpt mee dat de vrouw vrij en onafhankelijk wordt. Het is daarom niet verwonderlijk dat Libelle in de grote puzzelmarathon o.a. veel auto's als prijzen heeft. Deze week nieuws over de vijf auto's die nog in de volgende rondes zijn te winnen. Verder in Libelle o.a.: Er is nog joodse folklore in Nederland; maar hoe lang nog Wat er gebeurde in de NCSV- jeugdkampen. (Van een onzer verslaggevers) HULST Met de opvoering van het poppenspel „Piet met de houten kop" van Gerard Walschap wordt zaterdagavond in het poppentheater „De Krickc- putte" aan de Zoutestraat een expositie van oude boeken en kaarten ge opend. De tentoostelling wordt georganiseerd door het antiquariaat „Merlijn", waarvan Frans van de Berg de eigenaar is, evenals trouwens van het pop pentheater. Met de expositie hoopt hij de be langstellenden meer begrip bij te brengen voor wat een boeken-anti- quariaat eigenlijk is. De boekhandel „Merlijn" is genoemd naar de "tove naar, die een belangrijke rol speelt in het verhaal van koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. Voor deze tovenaar bestond de toekomst namelijk uit verleden tijd. Dit thema heeft dus meer met het boeken-anti- quariaat te maken dan op het eerste gezicht lijkt. De komende expositie wordt gehou - den onder het motto „boeken uit het verleden, bestefnd voor de toekomst". Het antiquariaat van poppenkast-spe ler Frans van den Berg bestaat onge veer 2,5 maand en omvat inmiddels een hele verzameling met de meest uiteenlopende boekensoorten. Hoofdrubrieken zijn Nederlandse literatuur, kunst en geschiedenis. He; gaat volgens initiatiefnemer Van den Berg voornamelijk om werken waar een speciale vraag naar is van de zijde van de wetenschap, waaronder universiteitsbibliotheken en van spe ciale liefhebers op het gebied van de kunst of de literatuur. De collectie omvat ook werken waarin de Zeeuw se geschiedenis wordt verhaalt, maar daarnaast zijn er ook boeken te vin den die handelen over boedhisme, tropische vogels, juwelen en india nen. Zo ook kan het voorkomen dat een reisgids voor Berlijn uit 1912, broederlijk naast een boek over het Egyptisch tarotspel staat. De Service van „Merlijn" gaat ver der dan het verstrekken van toeval lig aanwezige boeken. Frans van den Berg: „Voor de mensen, die iets spe ciaals vragen gaan wè ook op zoek naar hetgeen ze hebben willen. Be paalde liefhebbers kunnen, als zé dat willen, worden geattendeerd als v/e iets op hun terrein hebben". Een hoofdstuk apart zijn de oude prenten, kaarten en gravures. Kortom: het is de moeite waard om het allemaal eens te gaan bekijken. De expositie wordt gehouden in het poppentheater „De Kriekeputte". Over het doel zegt Frans van den Berg tot slot: ,Veel mensen denken' bij het woord antiquariaat vaak al leen aan hele oude en hele dure din gen. Wij willen ze gewoon eens laten zien wat het verder nog meer kan betekenen". Het toneelspel, dat deze expositie, die tot 27 november duurt, inleidt is een stuk van een half uur en bestemd voor volwassenen. Dubbel feest Op 1 decembei zal het 25 jaar geleden zijn dat de sluismeester te Terneuzen, de heer P. J. Huijbrecht (o.m. raadslid voor de PvdA) in dienst trad van de Rijkswaterstaat. Op dezelfde dag zullen de heer en mevrouw Huij- brecht-Sierevogel hun zilveren hu welijksfeest vieren. In het buurtcen trum „De Sluis" (Dijkstraat 80 te Terneuzen) zal van 18.30 uur tot 21.30 uur een receptie zijn. (Van een onzer verslaggevers) HULST In opdracht van bur gemeester P. Molthoff is er voor het grondgebied van Hulst een re geling voor hulpverlening bij cala miteiten in vredestijd opgesteld. De regeling bestaat uit een organi satieschema, een inventarisatie van materiaal, waarover men kan be schikken en een lijst met namen en telefoonnummers van personen, waarop een beroep gedaan kan worden De regeling treedt in werking bij calamiteiten van enige omvang, die de kracht van een inzet door één hulpverleningsdienst - bijvoor beeld de brandweer- te boven gaat en waarbij op verschillend gebied en hetzelfde tijdstip hulp moet worden ingeroepen.) De komende dagen zullen alle mensen, die op enige wijze met de regeling te maken kunnen krijgen, op de hoogte gebracht, of worden geïn strueerd. Het is niet de bedoclin? om het hulpverleningsschema in de praktijk uit te proberen, omdat dit een aantal bezwaren oplevert. Het wordt onder meer als be zwaarlijk ervaren om alle betrok ken mensen voor een dergelijk „droge" oefening uit hun normale werkkring te halen. Er wordt vol ledig vertrouwd op het functione ren van de organisatie als het er op aan komt. Het rampenalarm, zoals dat in het schema wordt omschreven, zal in geval van een calamiteit worden gegeven door middel van de brand weer-sirene op de hoofdpost van de vrijwillige brandweer. Hei alarm bestaat uit een halve minuut sirene-geloei met een interval var een halve minuut. In geval van een ramp zal er in het stadhui? een coördinatiecentrum worden in gericht van Nvaaruit de hulpverle ning wordt geleid. Als vervangen de coördinatiecentra worden het stadskantoor en een of meer kel ders van het juvenaat St. loseph aan de Carmelweg genoemd. In dit coördinatiecentrum wordt tevens een informatiecentrum ingericht, waar het publiek telefonisch of mondeling inlichtingen kan inwin nen. De middelen waarover bij hulp op het rampterrein beschikt kan worden volgens dit schema, zijn het personeel en materiaal van de rijkspolitie en de vrijwillige brandweer en verder ook het rol lend materieel van openbare wer ven. Bij de regeling zijn onder meer betrokken de EHBO-vereni- ;ing en het St. Lidumaziekenhuis net een opnamecapaciteit van 175 ledden, die in geval van nood kan vorden uitgebreid. In het schema komt een lijst van bedrijven en instanties voor, die in geval van nood onder meer de nodige tran sportmiddelen en ander hulpmate riaal beschikbaar kunnen stellen. De afzetting van liet rampgebied geschiedt onder de zorg van de rijkspolitie. Voor liet betreden zijn speciale pasjes nodig.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 11