vaart HOOGST BELANGRIJKE EXPOSITIE VERKOOP RUU STUKS 3UU ORIGINELE PERZISCHE TAPIJTEN t t t t t t ECHT TOT 50% VOORDEEL Hotel-Restaurant-Bar EL MAR BREDA Heden maandag 1-6 uur ,/T TURFSCHIP" CHASSéVELD - BREDA 15,- 25- 35,- 40,- en 50,- THE EUROP-ASIATIC WAREHOUSES zorgvuldige selectie perfecte snede en uitgekiende mêlering geeft een waarborgen lange soepele draad constante kwaliteit uitgelezen donkere Kentucky tabak door de zon gerijpte Virginia Maandag 22 november 1971 4 Na dat wij haar lang in ons midden mochten hebben, geven wij met diepe droefheid kennis van het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder WILHELMINA P. H. M. DE WIT weduwe van Cornells Th. L. Moors op de leeftijd van 95 jaar. Nijmegen Zr. Magdalie Moors Nieuw-Vossemeer G. Moors L. Moors-Crusio Breda R. Moors Wieringerwerf Ant. Moors M. Moors-de Schutter Etten-Leur J. Moors Gilze D. van Poppel-Moors P. van Poppel Breda Chr. Moors Steenbergen J. Moors A. Moors-v.d. Heyden Kleinkinderen en achterkleinkinderen Breda, 21 november 1971. Franklin Rooseveltlaan 35. Dinsdag 23 november om 19.15 uur is er een avondmis in de Fatimakerk, Fatimastraat 1, Breda. Woensdag 24 november om 11.00 uur zal het Eucharistisch Dankoffer worden opgedragen in voornoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats Overak- ker, Overakkerstraat 120, Breda. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in Huize Merula, Baronielaan 102, Breda. Samenkomst aan de kerk om 10.50 uur. Hulst: P. J. de Vliegere-d'Hooghe In geloof en vertrouwen op de Heer, die voor ons allen is gestorven en verrezen, is enkele uren na de teraardebestelling van onze lieve moeder, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament voor de zieken, na een langdurige ziekte in het St.-Fran- ciscusziekenhuis te Roosendaal van ons heenge gaan, onze lieve en zorgzame vader, behuwd- en grootvader PETRUS JACOBUS BOGAERT weduwnaar van Joanna Maria Petronella Specht in de ouderdom van 77 jaar. Antwerpen, M. I,. J. Vinckevleugel-Bogaert R. Vinckevleugel Yolanda, Leo en Paul Goes, L. P. F. Bogaert E. I. M. Bogaert-Wilbers Peter, Frank en Ingrid Roosendaal, C. I. van Sprundel-Bogaert A. A. M. van Sprundel Jeanine en Jan Steenbergen, P. F. A. Bogaert C. J. M. Bogaert-Holtzer Lilian, Christian en Marian Etten-Leur, Familie C. Hopstaken Roosendaal, 20 november 1971 Mimosaflat 8 Corr. adres: Coornhertlaan 1, Roosendaal. De plechtige uitvaartdienst, -waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, vindt plaats op woensdag 24 november a.s. te 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joseph, St.-Josephstraat 2 te Roosen daal, waar eveneens op dinsdag 23 november te 19.00 uur gebeden wordt ter intentie van onze dierbare overledene. Samenkomst a.s. woensdag te 10.25 uur in de parochiekerk. De overledene is opgebaard in een der rouwka mers van het St.-Franciscusziekenhuis, Boerhaa- velaan 25 te Roosendaal; bezoekuren zijn van 14.30 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ,,'t Wit Roosken", Nispensestraat 14. Heden is zacht en kalm van ons heengegaan, voorzien van de H. Sacramenten der zieken, in de leeftijd van 79 jaar, onze innig geliefde moe der, behuwdmoeder, grootmoeder, overgrootmoe der, zuster, schoonzuster, tante en nicht mevrouw HONORINA MARIA STURM weduwe van de heer Honoré Joseph de Vliegere Wjj bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw gebeden aan: Kuitaart: O. L. H. de Vliegere Hulst: Th. E. de Vliegere-d'Hooge en kinderen Westdorpe: P. Goossens-de Vliegere Kuitaart: A. D. de Vliegere Heikant: D. A. de Vliegere-Pluym en kinderen Kuitaart: N. M. de Vliegere Souburg: C. Luyk-de Vliegere en kinderen Absdale: R. de Vliegere-van Es en kinderen Axel: G. de Vliegere-Platjouw en kinderen Kuitaart, 20 november 1971, Hulsterweg 95. De plechtige uitvaartdienst, waarbij wij u be leefd uitnodigen, zal plaats hebben op woensdag 24 november a.s. om 10.30 uur in de parochie kerk van de H. Cornelis te Lamswaarde, waar na de begrafenis op het R.-K. Kerkhof aldaar. Bijeenkomst voor de begrafenis om 10.15 uur aan bovenstaande kerk. Dinsdagavond om 19.00 uur H. Eucharistieviering in bovengenoemde kerk. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed zacht en kalm onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder APOLONIA HUIGE-DE PUNDER weduwe van Cornelis Huige in de leeftijd van 81 jaar. Hulst: H. Rodrigo-Huige G. Rodrigo kinderen en kleinkind Goes: J. Huige J. Huige-van Boven en kinderen Kwadendamme: Fr. Huige J. Huige-de Koning en kinderen Hoogerheide: Jac. Huige C. Huige-Raas en kinderen Nisse: L. Huige M. Huige-Vroonland en kinderen Tilburg: H. C. Huige J. Huige-Steenbakkcr en kinderen Tilburg: A, v. d. Lint-Huige G. v. d. Lint en kinderen Australië: L. Bruynzeel-Huige J. Bruynzeel en kind Kwadendamme: W. Huige C. Huige-Peeters en kinderen Kwadendamme: D. Huige P. Huige-Doene en kinderen Kwadendamme, 21 november 1971 Witte Dam 1. De plechtige H. Eucharistieviering zak plaatsheb ben op woensdag 24 november a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Bonifatius te Kwa dendamme. Rozenkransgebed maandag- en dinsdagavond om 19.30 uur in bovengenoemde kerk. Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer van het St.-Joannaziekenhuis te Goes. Bezoek elke dag van 3 tot 4 uur. Zij die bjj vergetelheid geen rouwbrief ontvin gen gelieven deze advertentie als zodanig te be schouwen. In plaats van kaarten In huize „Den Berg" te Goes, is geheel onver wachts, 2 dagen na haar 11e verjaardag, over leden ons allerliefste dochtertje en zusje JACQUELIENTJE SNOEK Bergen op Zoom: J. J. A. Snoek M. B. P. Snoek-Stumpel Albert en Elma Lia en René Herman Anneke en Giel Jan Bergen op Zoom, 20 november 1971. Faurestraat 10 Dinsdag 23 november zullen wij haar ter ruste brengen op de R.-K. Begraafplaats te Bergen op Zoom, voorafgegaan door een gezongen Engelen- mis om half twee in de parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gorcum. Wij willen u allen in de gelegenheid stellen om het condoléanceboek te tekenen achterin de kerk. Wij nodigen u uit eens met onze zaak kennis te komen maken. Onze zaak leent zich uitstekend voor recep ties en partijen. Gaarne verstrekken wij u meerdere inlichtingen SCHELDEKADE 65 TERNEUZEN TEL. 01150 - 48 55 Geheel onverwachts overleed in het St.-Lidui- naziekenhuis te Hulst, voorzien van de H. Sa cramenten der stervenden onze innig geliefde moeder en grootmoeder, mevrouw ELIZA VAN BROECK weduwe van de heer Edmondus van der Heyden in de leeftijd van 80 jaar. H. van der Heyden-Klippelaar Kinderen en kleinkinderen Fr. van der Heyden-van der Heyden Kinderen en kleinkinderen Nieuw-Namen, 21 november 1971. Hulsterloostraat 65. De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be grafenis zal plaatsvinden op woensdag 24 no vember a.s. om 10.30 uur in de St.-Josefkerk te Nieuw - Namen. Eucharistieviering dinsdagavond a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda nig te beschouwen. breng in uw omzet onze lezers helpen u, die vaart er in te brengen Alle voorzien van OFFICIEEL CERTIFICAAT Verkoop uitsluitend: Heden maandag 1 tot 6 uur LEUKE PERZISCHE KLEEDJES voor tafel en vloer Hamadan, Herez, Darjazin, Beloudch, enz. RUIME KEUZEI UITZOEKEN: ZWARE FOYERTAPIJTJES voor vele doeleinden geschikt, maten: 60 x 115 tot 70 x 125 cm. Kwaliteiten!Hamaaan, Bordjalou, Herez, Beloudch, Shiraz, Karadja enz. ENORME KEUS! UITZOEKEN: 125.- 100.- en 85-- FRAAIE SHIRAZ- en BELOUDCH TAFELKLEDEN UITZOEKEN: 150.- 125.-e.100.- PRACHTIGE TAFELKLEDEN IN EXTRA GROTE MATEN. UITZOEKEN: 175 m EN225f 'N KEURKOLLEKTIE SALONTAPIJTEN Topkwaliteiten uit alle districten der Oriënt! UITZOEKEN: 350? 395- 450- maten 130 x 200 tot 165 x 225 cm. GROTE PERZISCHE TAPIJTEN VOOR WOON- EN EETKAMER v.a. Kirman, Meshed, Herez, Birjand, Kashkay, Shiraz, Mehrivan, Moodl, Gravan enz. in vele maten. ONGELOOFLIJK VOORDEEL! Deze goodwill-verkoop vindt plaats onder auspiciën van: IRAN-TEHERAN, zetel NEDERLAND te HAARLEM Dit befaamde huis heeft thans 9 EIGEN inkoopkantoren in PERZIË, zodat u RECHTSTREEKS, dus op de meest voordelige wijze uw aankopen kunt verrichten Bovendien GARANDEERT dit huls: ieder aangeboden tapijt is AUTHENTIEK PERZISCH HANDWERK! Persóneel gevraagd Vakbekwaam winkelchef. Sla gerij Hommers, Rembrandt- straat 25, Bergen op Zoom. Tel. 01640-33844. Bent u niet tevreden met uw huidige werk of inkomen? Grote Amerikaanse firma biedt u de mogelijkheid f 2000,- en meer per maand te verdienen. Bent u in de leef tijd van 22 t.m. 35 jaar, direct beschikbaar en in bezit van eigen auto kunt u zich aan melden uitsluitend dinsdag 23 nov. stipt om 2 uur 's middags. Oude Weg 58, Axel, geen col portage, geen eigen investe ring. Te koop gevraagd Diverse munten en penningen Le koop gevraagd C Jansen Keiaerstraat 9 Breda tel. 01600-35912 of 49403. Te koop aangeboden Unieke kansl De grootste en goedkoopste meubelfabriek van Nederland; 10.000 m2 bankstellen, kasten, slaapban ken, woningtextiel nus.p levert op zeer soepele kredietservice, ook aan ongehuwden. Vraag gratis folder. Postbus 1547. Rotterdam Gebruikte naaimachines voor weinig geld. Alle merken grondig nagezien en met ga rantie. Pfaff Naaimachinehuis, Kortemeestraat 17, Bergen op Zoom Lange Brugstraat 30. Breda. Nieuwe Markt 48, Roo sendaal. Goed idee. Voor bont in ieder geval kijken bij de grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland. Duizenden korte en lange bontmantels, bonthoeden, colliers, tegen zeer aantrekke lijke, lage, betaalbare prij zen!!! Bont kopen ls een zaak van vertrouwen. Een 3-jarig schriftelijk garantie-certificaat is dat vertrouwen waard. Meer waarborg voor bont. Desge wenst zeer soepele credietser- vice. De Bontkoning, Hoog- huisstraat 3. straat schuin t. o. Hema te Eindhoven-Centrum. Telefoon 040-61100. Bij koop krijgt u reisgeld terug. Vrijdag avond tot 9 uur geopend. Voor een echt tafelbiljart naar Stoffelen. Alleen St. Anna- straat 10-12. Breda. D'Antiekzolder; antiek en cu riosa Sander 24 Etten-Leur, tei. 01608-2165. Geopend 97 uur, s zondags 1.30—6 uur. 's Avonds na afspraak. Elektrische zig-zagnaaimacbi- nes compleet in koffer of meubel vanaf f 287,- tot f 1.199 enz. Pfaff Naaimachine huis, Kortemmestraat 17, Ber gen op Zoom; Lange Brug straat 30,Breda, Nieuwe Markt 48, Roosendaal. Breimachines Swiss Magic, de beste geheel metaal. Pfaff naaimachinehuis, Kortemees naaimachinehuis, Kortemees traat 17, Bergen op Zoom, Lange Brugstraat 30, Breda, Nieuwe Markt 48, Roosen daal. Antiekgaaf wortelnoten kruisvoet kabinet, 17e eeuw. Ijzeren documentenkist. Zil verkast, scheepskanon, deken kisten, zilver en koperwerk, De Twee Lantaerns Voorstraat 20, WilUemstad. Tel. 01687- 618. üesso tapijttegels korte tijd gebruikt op showroom 50 x 50 f 2.75 per stuk. Verder nieuwe tegels om los te leggen. Nylon Magneet 40 x 40 vanaf 1.95 idem 10 kleuren 50 x 50 per stuk 3.50. Haartapijttegels zwa re kwaliteit 6 kleuren 50 x 50 pst. 4.50 dikke hoogpolige ta pijttegels vele kleuren vanaf 4.95 p.st. Originele Berber ta- pijttegels alleen bij ons f 5.85 p.st. Dagelijks v. 9 tot 13 uur en v. '20 tot 23 uur Aanwas 39, Ossendrecht. Gratis vloerbedekking kan niet. Wel geven wij tot 40 pet. korting op alle merken en leg gen gratis door heel Neder land. Konstant meer dan 1000 roi in 10 filialen voorradig. N.V, Vloerbedekkingscentrale, Ginnekenweg 70, Breda, tel. 01600-48291, voor buitendienst ook 's avonds 01850-38469. Desso tapijttegels korte tijd gebruikt op showroom 50 x 50 f 2.75 per stuk. Verder nieuwe tegels om los te leggen. Nylon Magneet 40 x 40 vanaf f 1,95 idem 10 kleuren 50 x 50 per stuk f 3,50. Haartapijttegels zware kwaliteit 6 kleuren 50 x 50 p. st. f 4,50, dikike hoogpoli ge tapijttegels vele kleuren vanaf f 4,95 p. st. Originele Berber tapijttegels alleen bij ons f 5,85 p. st. Dagelijks v. 9 tot 13 uur en v. 20 tot 23 uur. Aanwas 39 Ossendrecht. Huizen Breda, Lucasstraat, woonhuis, c.v,, parketvloer, ged. gestoff. f 58.000. V. d. Berg en Co., makel, i.o.g. Nwe. Ginneken- straat 43, Breda, tel. 01600- 24421. Te huur gevraagd Huis in centrum van Baarle- Hertog, te bevragen R. Verhei- jen, Eelsestraat 3, Weelde. Auto's - Motoren T.k. nieuwe aanhangwagens voor achter de auto. Laadver mogen 1000 kg. Prijs f 650,-. W. Quaak Molendijk 42, Sta- venisse. Tël 01663-304. NSU 1200 1969 met nieuwe motor f 4250,-; Fiat 850 1965 met nieuwe motor f 1250,-; Fiat 850 1965 f 1100,-; Fiat 850 1965, diverse access f 1300,-; Triumph 1300, 4 leurs, 1966 2450.-; Glas 1004 CL met radio, eind 1967 f 2250,-; Austin Cooper, sportieve auto f 3600 Austin Seven 1965 f 750,-; Austin Cambridge met stuur- versnelling en trekhaak, le ei genaar, 1968, f 3500,-; Veewa gen, type Borgward, geschikt voor 3 paarden; Diverse wa gens met bovag-garantie. in ruil en financiering mogelijk. Zaterdags geopend van 9-12 uur. Garage Kool, Mceussen- straat 14, Bergen op ''oom. tel. 01640-35295. Laan van Luxem burg 3, Roosendaal. 01650- 35108. Nieuw voor Nederland Chateau du Var Chateau d'Ardèche Chateau du Loire Drie stacaravans met een verfijnde smaak wat inte rieur uitvoering en afwerking be treft. Met een, twee en drie slaap kamers. Compleet met grote roestvrij stalen aanrecht, koelkast, 4-pits gas- comfoor, gaskachel van 4000 cal., 220 v. verlichting. VerWé Caravans, Bergstraat 9, Zegge (bij Roosendaal). Opel Kadett '63, rijdt goed f. 250,-. Tel: 01140-3605. Gijzens Automobielbedrijf bie den u te koop aan Mercedes 280 S 1968 Mercedes 200 D 1970 Mercedes 200 D 1969 Mercedes 250 S 1967-1966 Mercedes 200 D 1967 Opel Admiraal nieuw model 1967 Capri 1700 GT 1970 Capri 1500 1970 Renault R 6 1970 Renault R 8 1968 19c Diana 6 1969 1968 Diana 8 1969 Ford Escort XL de lux 1971 Ford 15 M XL 4 deurs 1970 Ford 17 M 4 deurs 1970 Renault R 16 TS 1970 Sunbeam 1250 de lux 1970 Taunus 12 M Turnier 1989 Taunus 12M 1969 1968 Opel Kadett 1971, 1969, 1967, 1966 Buiok Skylark met nieuwe mo tor 1966 Simca 1000 Rally 1970 Austin Seven 1969, 1970 VW 1300 1970 Opel 1700 1968, 1967 Cortina 1600 1970 1968 Opel Commodore GS coupé 1969 nieuw. Opel 1900 S Jetter rally speci aal kostprijs f 21.698, nu 'f 11.000 gulden. Dit is een kleine greep uit onze voorraad al de ze wagens zijn schadevrij keu ring toegestaan en worden in onze eigen werkplaats gestest en van nieuwe onderdelen voorzien. Garantie op onderde len en arbeidsloon Inruil en financiering mogelijk Het adres Academiesingel 34a, in gang showroom langs de poort. Recht tegenover KMA. Ook ingang Spoorstraat 32, vlakbij het station. Alle dagen geopend 8 uur tot 's avonds 8 uur. Tel, S9870 privé 43593. Breda. T.k.a. nieuw veewagentje voor achter luxe auto. Te bevr. Oude Steenstraat IA, Oud-Gastel. Tel. 01651-835. Vakantie Zeeland Camping „De Mule" te St.-Maarensdijk heeft nog ruime vaste staanplaatsen. Inl lel. 010-142068. Verhuur van ski's - ski-schoe- nen en sneeuwkettingen Kuy- pers-Sport Wilhelminastraat 12, Breda. tel. 37280. Wij hebben steeds goede ge bruikte caravans, boten en buitenboordmotoren Nu speci ale winterprijzen. Watersport en caravan handel Ad Maes- sen Wilhelminasmgel 46 Bre da, tei. 39163 Haast u Nu nog uw tweede huis tegen de oude prijs. Keu ze uit fabrieksnieuwe sta- en tourcaravans w.o. Pemberton. Astral, Albatros, Sunny Home en Blue Bird. Nieuwe sta-ca- ravans vanaf 6975,-. Ook voor gebruikte sta- en tourcaravans bent u bij ons aan het juiste adres. Gehele financiering mo gelijk, hoge inruil prijzen. U bent van harte welkom op ons show-terrein, Singel 394, Dor drecht, waar wij u deskundige voorlichting geven. Caravanbe- drijf Hameeteman, Singel 394, Dordrecht, tel. 01850-45994- 36775. Dagelijks geopend van 9 tot 21 uur, zondags van 12 tot 17 uur. Koop uw eigen bos. Verschil lende percelen woeste bos grond te koop van Instelling. Prachtig gelegen in groot re creatiegebied onder Best N.B. Alle percelen vrij per auto bereikbaar. Vanaf 5000,-. Tel. 04998-1295. Enkele splinternieuwe sta-ca- ravans met Jichte transport- schade te koop. Honderden guldens goedkoper. Caravanbe- drijf Hameeteman, Singel 394, Dordrecht, tel. 01850-45994 - 36775. Mobiele houten bungalows vanaf f 8995 Rinel, Rolon en Astral-sta-caravans 1 of 2 slaapkamers vanaf f 6495r De Roeck tourcaravans vanaf f 3895. Nieuwe typen 1972 *ta- caravans met eethoek en 1 of 2 slaapkamers tegen aantrek kelijke prijzen. Plaatsen gratis in Nederland. Knuppe's Auto mobiel. en Caravanbedrijf, Baarleseweg 34a-b, Chaam N. Br., tel. 01619-248. Reizen Wintersportreizen v.a. f 305,- Kuijpers Sport, Wilhelmina straat 12, Breda, tel. 01600- 37280. Huwelijken Nette weduwe zou gaarne in contact komen met beschaafde heer, leeftijd 55-60 jaar. Liefst in bezit van auto. Brieven on der nr BK 013085C. Jongeman 25 jaar, alleen staand, zoekt kennismaking met eenvoudig meisje. Br.o.nr. RK 19650C. Huisdieren Dwergpinkstertje, zeer klein, roodbruin, weegt slechts 11 ons, plm 3 mnd f 50,00. Ge kruiste middenslagpoedel, uit stekende waker, zeer lief voor kinderen, f 30,00, wit raszuiver dwergpoédeltje 4 \'2 mnd, f 140,-. Inl: tel. 01682-523. Zon dags niet. Die hééft't

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4