HELENA VOLLEBERG ZESDE Strijd om IJsselcup bewijst: SCHAATSTOP BLIJKT ZEER SMAL TOM OKKER IN HALVE FINALES W.K. PROFS V oetbalstaking in Zuid - Amerika is ten einde „Geen last van zenuwen5 Een vrouw schrijft ons ouer huur Seven: "Publiceer dit nu mijn dood" Deze uieetsin Uitslagen sport VIERDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 22 NOVEMBER 1971 13 Van der Sandmen, die kampioen zou wordenaan stoot in de finale partij tegen Rosmalen. (Van onze sportredactie! ETTEN-LEUR „lk wilde, dat er eens een damesbiljartclub tot stand kwam. Dat zou best prettig- zijn. En bovendien weet ik zeker dat er dan nog meer zouden volgen. Want er is jeen enkele reden waarom een vrouw niet zou biljarten. Ik vind het een mooie sport. En tegelijk een tijna ontspanning. Ja, natuurlijk, bier in Etten-Leur zijn ze dat nog niet gewend en kijken ze er vreemd tegen aan. Maar bij ons in Venray en zeker bij ons in het café vinden ze dat al heel normaal. Een kwest'p van gewoonte. Zo zie ik het en als vrouw onder de mannen kan ik me best redden. Per slot van rekening 'leb ik dagelijks met de mannen m ons café te doen" Mevrouw Helena Volleberg is er n Etten-Leur niet in geslaagd als vrouw een gewestelijke districtstitel te ttehalen, maar dat mag volgens do Venrayse kasteleinsvrouw de pret niet drukken. „Ik had veel peen. Echt, een neleboel ballen gingen er rakelings langs. Iedereen was daar van overtuigd. Ik heb de ballen allemaal goed aangespeeld, maar ik had veel pech. Die tafel hier in Etten-Leur is ook iets lager dan the bij ons. Misschien heeft dat ook wel een rol gespeeld. Maar voor hetzelf de geld was ik dicht bii de titel geweest" Ze lachte vrolijk. Ze tilde er niet zo zwaar aan dat ze met vier match- punten slechts zesde was geworden in de strijd om de districtstitel vijf de klas libre klein biljart van het gtewest Noord Brabant-Zeeland. ..Per slot van rekening is het al een hele belevenis", stelde ze ronduit vast. „Ik ben twee dagen van huis ge weest en heb hier een hele prettige sfeer ontmoet. Ja, natuurlijk wil .ie wel kampioen worden, maar dm pech daar kun je niets aan doen. Opeens lukte het en toen zag ik dat mijn tegenstander net die Dech had die ik daarvoor had gehad. Ik bad toen wel met die man te doen. Zeker omdat dat jezelf ook is over komen. Maar die titel, ach voiaenct jaar doe ik misschien weer mee Iets wat bijzonder optimistisch klinkt, aangtezien mevrouw VoLle- bei-g komend seizoen een klas hoaer zal moeten uitkomen, aangezien haar gemiddelde in de voorronden 1.35 was en derhalve boven de limiet van de vijfde klas, die 1.25 is. „Dat zal best wel". Ze haalt haar scnuu- ders op. Het zegt haar duidelijk niet vetel. „Ik train niet echt serieus Voor mij is het in hoofdzaak de ontspanning. Zo moet je het, ook. zien. Daarom vind ik biljarten ook best een sport voor vrouwen. Het is eerlijk en iedereen bepaalt zijn ei gen prestatie. Bij een sport als voet bal bijvoorbeeld speelt je fysieke gesteldheid een voorname rol en bo vendien bestaat zo'n team uit elf man en dan krijg je al vlug verwij ten over en weer. Dat is hier niet. Echt, ik zie niet in waarom biljarten een typische sport voor mannen moet zijn. Ik ben drie jaar geleden begonnen en ik blijf gewoon door gaan. Ik heb er de lol van". Ze is er, de eerste vrouwelijke deelneemster bij een gewestelijk kampioenschap, bij wijze van toeval ingerold. „Ik maakte gewoon een grapje", vertelt ze. „Mijn mim ging elke week op vrijdagavond biljarten en toen heb ik eens gezegd: Nou, ik zal ook eens bij een biljartclub gaan. Dan heb ik elke week een goede reden om weg te komen." Nou, natuurlijk wist iedereen wel dat dit niet serieus was maar prompt ging de biljartclub stemmen en was ik aangenomen voordat ik het wist. En ik heb daar geen mo ment spijt van gehad. Al schrok ik er zelf in het. begin wel even van op". Het blijft een lach. Daar «aar haar mannelijke collega's zich vaak met volle toewijding in de sport begeven (teneinde zo hoog mogeiijk te grijpen, blijft de ontspanning voor mevrouw Volleberg prevaleren boven de prestatie. „Nee, serieus trainen doe ik niet. Enkel op de clubavond. Af en toe biljart ik een partijtje als en klant dat toevallig wil en er geen tegenstander is. maar voor de rest heb ik natuurlijk mijn werk. Trouwens dat serieuze en ze nuwentoestanden en zo, nee, niets voor mij. Van zenuwen heb ik totaal geen last. Trouwens, wat voor mij wel het moeilijkste was, als ik zo'n toernooi mc.test spelen, dat was om zo ijzig stil te blijven. Zo serieus geconcentreerd. Ik kon m'n mond nooit houden. Ik moest altijd wat te babbelen hebben. Nou," ze lacht pr om en kijkt rond naar de serieuze gezichten van haar mannelijke te genstanders, „Niks voor mij. Och. wat heb ik daar moeite mee gehad. Dat kostte mij nogal wat punten. Ik heb mè nu een betetje aangepast en haalde ook deze selectie. Als ik vorig jaar niet zo veel gebabbeld had, was ik er toen ook bii ge weest." Na het toernooi in Etten-Leur mag mevrouw Volleberg, na teen periode van drie jaar in de biljartsport, dan een volwassen biljartster genoemd worden. Nooit immers heeft ze 7" serieus gespeeld en hteeft ze zo lang haar mond gehouden. „Naar die maatstaven gemeten", merkt zq op „had ik nu kampioen moeten nor den". Ze nam, toende ceremonie prolu- eolaire achter dte rug was. de bi ra men in ontvangst. Niet voor lm' behaalde kampioenschap, maar var* haar sfeervolle deelname. En daarna stond ze op. Mevrouw Volleberg, 34 en moeder van vier kinderen. Ze sprak een klein dankwoord en ver ontschuldigde haar mannelijke me desptelers „Aangezien deze met rie mond vol tanden zaten...' Winnaar van het tweedaagse toer nooi, dat de Vereniging ZBGG i" een bijzonder prettige sfeer hield in „Hof van Holland" t,e Etten. werd André van der Sanciten van het Ef- ten-Leurse BNA, die na verlies in de eerste partij bijzonder goed te rugkwam en in de finalewedstrijd G. Roosmalen van EMM uit Wintel- re met een verschil van 8 carambo les terugwees en dankzij teen bete" algemeen gemiddelde kampioen werd. Aangezien Van der Sanden de moyennegrens overschreed zal Roos malen het gewest vterdedigen in de strijd om de nationale titel. De eindstand luidt (resp. mat.eh- punten, algemeen gemiddelde en hoogste serie) 1. A. v.d. Sanden, Etten-Leur 12 I 553 9 2. G. Roosmalen, Wintelre 12 1,449 II 3. L. Rooms. Steenbergen 8 1.391 II 4. M. Niéuw-dorp, Goes 7 1,425 9 5. J. Norbart, Tilburg 6 1,406 11 6. Mevrouw Volleberg, Venrav 4 1,188 8 7. M. Kerkhof, Den Bosch 4 1.143 9 8. M. Teunisse, Oss, 3 1,235 13. Mevrouw Helena Volleberg: Ik heb nog nooit zo serieus ge peeld als in dit toernooi". (Van onze sportredactie) DEVENTER De schaatssport in het noorden heeft na de dames nu ook een doorbraak te zien gegeven bij de heren. Tijdens de IJsselcup- wedstrijden, de officiële opening van het schaatsseizoen in Nederland, won het gewest Friesland de IJsselcup. Het Friese vijftal Maarten Hoekstra, Jan Palsma, Eppie Bleeker, Jappie van Dijk en Hans van Helden, was onbetwist de sterkste, hetgeen blijkt uit het feit dat Friesland op beide afstanden het beste totaal had en bovendien uit het algemeen klassement. De vijf Friezen hadden zich bij de beste dertien gereden. Voor het eerst in tien jaar ging de IJsselcup niet naar het westen. Het gewest Drente, dat met Jan Bols en Harm Kuij.pers de sterkste traeven had, eindigde als tweede. N-oord-HoUand-Utrecht, onder aan voering van wereldkampioen Ard Schenk, moest zich tevreden stellen met de derde plaats terwijl Zuid- Holland, dat Kees Verkerk wegens een kaa-kopenatie moest missen, niet verder kwiam dan een achtste plaats. Bij de dames zorgde Wil Schenk- Burgmeijer vaar de grote verrassing. De 24-jarige „huisvrouw" uit De venter, die in haar meisjesjaren vele triomfen vierde in de kernploeg, won de 500 meter in 46.8 en eindig de als derde op de 1500 meter. Haar winst van 0.3 op de 500 meter was voldoende om op de 1500 meter een halve secon.de op Stien Baias-Kaiser te verliezen. Het is vrijwel zeker ■diat Wil Schenik-Burgmeijer zich door deze fraaie successen weer in de kernploeg heeft gereden. Zij wordt'getraind door haar eigen man, Hans Schenk, een neef van wereld kampioen Ard Schenk, en ragio-traii- ner Jan Vloedgraven. Bij de dames was de afgang van Carry Geijssen eveneens een „verrassing". Het Am sterdamse meisje, dat ruim een jaar onder leiding van Henk Lamberts heeft gewerkt aan een come back in de kernploeg, moest met twee ze ventiende plaatsen te vreden zijn. Ook kernpl-oeglid Sippie Tigchelaar stelde teleur. Met een bescheiden zestiende plaats in het eindklasse ment bleef zij ver onder de ver wachtingen. Wil Schenk-Burgmeijer, die de laatste jaren naar de achtergrond was gedrongen, bewees tijdens het invitatietoernooi vaon de Deventer ijscluib, dat ze nog niet is afge daan. De IJsselcupwedstrijden werden enigszins ontsierd door de vele valse starts. Ard Schenk, die door het drukke verkeer ruim drie kwartier te laat in Deventer arriveerde, had eveneens last met de nieuwe regie menten. In zijn serie op de 500 meter tegen Cock Slakhorst (gewest Gelderland) maakte hij twee valse starts. Zonder zich bovenmatig in te spannen, won wereldkampioen Ard Schenk de sprint in 41.3, ruim 0.4 sec. voor de sprinters Jan Bazen en Martin Hoekstra. Jan Bols bleef met 42.1 dicht bij dit drietal in de buurt, maar Eddy Verheijen bleek niet vol doende kracht in zijn sprint te kun nen leggen om zich hij de eerste tien te klasseren. De gereputeerde krachten in de Nederlandse schaatswereld maakten zaterdag in Deventer weer de dienst uit. Edidy V-erheijien, die door een ernstige knieblessure een trainings- aehterstarid yam ruim zes weken had, reed bijzonder sterk op de 1500 m. Lange tijd voerde Deventenaar de ranglijst aan met 2.11.9 terwijl Ard Schenk 2.12.5 had laten afdrukken. In de laatste ritten, de baan was door de opgekomen mist erg zwaar geworden, zorgden Harm Kuijpers, en Peter Notter voor enkele verras singen. Peter Nottet vocht op deze afstand voor een persoonlijk succes want zijn ploeg (Zuid-Holland) was door de afwezigheid van Kees Ver kerk en de Valpartijen van Rien de Roem en Jos Valeratijn al uitgescha keld voor de IJsselcup. Peter Nottet slaagde daarin. Met 12.11.7 was hij net 0.1 sneller dan Harm Knijpers, die in de rit tegen sprintspecialist Gerard Demkes 2.11.8 op de klok had'gebracht. De strijd om de IJsselcup, in schaatskringen vaak de schaatsklas- sieker genoemd, gaf dit jaar weinig inzicht in de mogelijkheden voor het komende seizoen. De KNSB zal sinds zaterdag tot de conclusie zijn gekomen dat de schaatstop in Ne derland erg smal is (Jan Bols, Ard Schenk, Eddy Verheijen en Kees Verkerk). En dat er weinig of geen basis is om verder te bouwen. Voor een van de opvallendste wapenfeiten tijdens de wedstrijden om de IJsselcup zorgde Harm Kuipers (hier in actie) door derde te worden in het individuele eindklassement. De Drent eindigde bovendien op de 1500 meter op de tweede plaats. (ADVERTENTIE) goede (maandag)morgeni Eindklassement: 1 Friesland 348.400 2 Drente 350.766; 3 Noord- Holland-Utrecht 354.601; 4 Noord- Brabant 365.901; 9 Zeeland 407.766. Eindklassement Dames: 1 Wil Schenk-Burgmeyer 97.267 pnt, 2 Stien Baas-Kaiser 97.400 pnt, 3 Rieneke Demming 98.633 pnt. 4 Marrie Willems 98.667, 5 Trijnie Rep 98.800. Eindklassement heren: 1 Ard Schenk 85.467 ,2 Peter Nottet 85.800, 3 Harm Kuipers 86.433, 4 Jan Bols 86.700, 5 Marten Hoekstra 86.833. HOUSTON (ANP) Tom Okker heeft zich geplaatst voor het halve finales van het wereldkampioen schap profs. In de kwartfinalesvan het honderdduizend dollar-toernooi in Houston versloeg hij de Ameri kaan Marty Riessen met 6-3 6-3 6-0. In de halve finales zal hij uitkomen tegen de Australiër Ken Rosewall. De andere haive finale gaat tussen Rod Laver en Arthur Ashe. Rose wall verdiende zijn plhats bij de - laatste vier met een overwinning op zijn landgenoot John Newcombe: 7-5 6-2 5-7 6-3. Tom Okker kwalificeerde zich in grootse stijl. Geheel hersteld van de polsblèssure, die hem bij het laatste toernooi in Bologna parten speelde, was hij ruimschoots superieur aan zijn goede vriend en dubbelspelpart ner Marty Riessen. Na de tweemaal 6-3 van de eerste twee sets. werd de Amerikaan in de derde volkomen overspeeld 6-0. Okker, die in de loop van het seizoen al meer dan honderd duizend dollar aan prijzengeld ver zamelde, heeft zich voor deze over winning in elk geval al verzekerd van de 21.400 gulden, die voor de vierde plaats is uitgeloofd. Bij een overwinning in de finale loopt dat bedrag op tot 170.000 gulden. Minder in de lijn van de verwach tingen liggend dan het resultaat van Okker-Riessen (resp. tweede en ze vende plaats) was de overwinning van de 37-jarige Ken Rosewall op de tien jaar jongere Wimbledonkam- pioen John Newcombe. Rosewall speelde scherper en vooral resoluter als hij onder druk kwam te staan dan de man, die tot voor kort alge meen ais de opvolger van Laver werd beschouwd. Newcombe had duidelijk te kam pen met gebrek aan vastheid. De laatste twee maanden heeft hij als gevolg van een knieblessure, die hij opliep in de finale van de Ameri kaanse dubbelspelkampioenschap pen, slechts zes partijen kunnen spelen. De laatste drie weken kwam hij zelfs in het geheel niet in actie. Als gevolg daarvan bleef hij in zijn partij tegen Rosewall ver van zijn beste vorm verwijderd. De „kleine (ADVERTENTIE) BUENOS AIRES (ANP) De voetbalstaking van profvoetballers in Argentinië en Uruguay is len einde. De spelers van heide landen besloten tot grote opluchting van miljoenen fans aan weerszijden van de Rio de la Plata - hui) „voetbalbe- zigheden te hervatten, Vöorai'in Ar gentinië heeft dat velen opgelucht, want de laatste voetbalstaking - die van 1948 - leidde tot een ware uittocht van 's lands beste spelers. De acties van de profvoetballers in Argentinië en Uruguay hadden niet veel met elkaar te maken. We liswaar was er één punt van over eenkomst: in beidé gevallen ging het om geld. D;e Argentijnen eisen sinds veertien dagen erkenning van hun status als werknemer om zo doende over daaraan verbonden spe ciale rechten te kunnen beschikken. De voetballers uit Uruguay willen betaling van achterstallige premies. In Uruguay zijn sinds eind oktober geen competitie-wedstrijden meer gespeeld, terwijl in Argentinië de clubs amateurs leenden, de stakende voetballers schorsten en de toegangs prijzen met de helft verlaagden. Verleden week zondag speelden de stakende voetballers van beide landen een on-officiële interland wedstrijd in een stadion in de om geving van Montevideo, die met 3 1 door de Argentijnen werd gewon nen. 15.000 toeschouwers zagen de wedstrijd. De entree was gratis, on danks het feit dat het nationale elftal van Uruguay in zijn geheel aantrad en er in het Argentijnse team slechts één speler stond opge steld zonder internationale erva ring. Het conflict tussen de professio nals en de nationale bond van Ar gentinië heeft vooral de trainers in meester" verloor zijn service slechts eenmaal - in de elfde game van de derde set - en was na twee uur 36 minuten zeker van een Dlaats bij de laatste vier. De finale, waarbij het vgrschil tussen winnaar en verliezer' ruim een ton bedraagt, is vastgesteld op 26 november in Dallas. (ADVERTENTIE) 48 een moeilijke situatie gebracht. Een trainer, die de stakende professio nals ondersteunde en weigerde de training van amateurs op zich te nemen, werd ontslagen. Een ander, die wel wilde meewerken, kreeg yan de stakenden te horem dat hij het vertrpuwep voorgoed had ver speeld. De 'Secretaris van de Argen tijnse spelers-bond, José Omar Pas- toriza verklaarde, dat zijn mannen weer aan de voetbal-arbeid willen gaan, zolang de onderhandelingen met de nationale bond voortduren. In Uruguay dreigde de regering met een ingrijpen. Belasting-inspec teurs spitten daar de club-boekhou dingen door en in twee gevallen is men al belastingontduiking op het spoor gekomen- De regering heeft daar met name bezwaar tegen de extreme verschillen tussen de sala rissen van de top-voetballers en de rest. Over het vergelijk tussen de voetballers en de nationale bond van Uruguay zijn geen bijzonderheden bekend gemaakt. MOTORSPORT Guiseppe Gile- ra, stichter van de Italiaanse moto- renfabriek die zijn naam heeft, is zaterdagnacht in zijn woonplaats Arcore bij Milaan overleden. Hij is 84 jaar geworden. VOETBAL De strafcommissie van de KNVB-afdeling Limburg, heeft de secretaris J. Snoek van de voetbalvereniging Egge uit Bruns- sum, voor drie weken de toegang tot de speelvelden ontzegd, wegens het uiten van grove beledigingen aan het adres van de scheidsrechter tij dens de damescompetitiewedstrijd Egge - RKHBS op 31 oktober jl., welke wedstrijd door hem als toe schouwer werd bijgewoond. Het is voor het eerst dat een man inzake damesvoetbal is geschorst. DAMMEN In de negentiende daminterland tussen beide landen heeft Nederland, dat uitkwam met een ,C-team', in Hasselt met 13-7 ge wonnen van de Belgische A-ploeg. Gedetailleerde uitslagen: (Belgische namen eerst) Hugo Verpoest Goudt 11, Oscar Verpoest - Rie- senkamp 11, Slaby - Wiggers 11, Lafourcade - Van Beek 02, Gre- goire - Lacroix 11, Kleinmann - Pander 1t, Van Bouwel - Lekker- kerker 11, Demesmaecker - Otten 02, Wolters - Van der Hoek 02, Van Dormael - Rijk 02. SCHAATSEN Sprinter Erhard Keiler heeft zondag in Inzeil voor een opvallende prestatie op de 1500 meter gezorgd. Hij maakte de beste tijd van de dag in 2 minuten en 7,8 seconden. Hiermee gaf Keiler duide lijk aan hersteld te zijn van een recente spierblessure. Hoewel het ijs niet al te best was konden er' nog enkele goede tijden worden geno teerd. Zo won de Amerikaan Neil Blatchford de internationale 500 me ter in 39, seconden voor de Fin Seppo Haeninen, die de zelfde tijd liet afdrukken. IJSHOCKEY On de strijd om de Cup International heeft Den Bosch zaterdagavond met 5—6 ver loren van CPL Luik. De tussenstan den van deze wedstrijd, die in Luik werd gespeeld, zijn 02 32 en 3

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 13