Hoechst komt naar u toe. Voor een gesprek over uw toekomst. HOECHST HOLLAND N.V. VLISSINGEN bWC Roos hoeft niet sebbix ONDERWIJZER De nieuwe manier van rijden Oftewel: waarom u comfortabeler rijdt in DAF X DAF MASTER HETELUCHT- PTT Wijziging netnummer telefoonnet Maastricht slakkenafvoerder in voicontinudienst Bontmantels Kees van de Ven v. Riebeeck- laan v. d. Berg Co. Prinsenbeek v. d. Berg 8t Co. Gemeente Oostburg HINDERWET PERZISCHE TAPIJTEN Perzisch Tapijthuis „SHIRAZ" - sinds 1938 Gemeente Oostburg Gemeente Axel BEKENDMAKING Officiële publikatie van het Staatsbedrijf der PTT I Als u de bon instuurt, weet u alles?j Zit't 'm in de doordachte stoelen? Onder andere, hi de uitgebalanceerde vering? Ook. In het duidelijke dashboard, dat zo knap is ingedeeld? Natuurlijk. Maar de voornaamste reden is en blijft DAF's unieke Variomatic. Want dat pienterste pookje ter wereld neemt u bergen werk uit handen, maakt dat u ontspannen stuurt, snel en veilig en zeer, zéér comfortabel. De nieuwe manier van rijden betekent óók: voor de DAF 55 Stationcar een kruissnelheid van 136 km per uur, praktische laadruimte van 125x86x135 cm, royale achterdeur en een achterbank die u huptwee neerklapt, interessante inruilwaarde. en attente service van 200 dealers in Nederland en duizenden in Europa. optrekken van 0 naar 50 binnen 5 seconden, Plus het pienterste pookje ter wereld. Maandag 22 november 1971 14 Aan de Sloehaven in Vlissingen bouwt men onze derde fosforfabriek. Binnenkort komt ook onze nieuwe Trevira- grondstoffenfabriek in gebruik. Die voortdurende groei betekent aantrekkelijke kansen voor ieder die bij ons werkt en komt werken. In verband met deze uitbreidingen hebben wij plaatsings mogelijkheden als Kom praten met Hoechst, dicht bij uw huis Een gesprek is bepaald de moeite waard als 't gaat om de kwaliteit van uw toekomst. U hoeft niet naar Vlissingen- Oost te komen. Hoechst komt naar u toe. In Vlissingen maandagavond 22 november, van 7 tot 10 uur inHotel Café Rest. Delta, C. Buskenstraat 6. In Heinkenszand dinsdagavond 23 november van 7 tot 10 uur in: Café Vermeulen, Dorpsstraat 115. In Kapalle donderdagavond 25 november van 7 tot 10 uur in Hotel De Zwaan, Kerkplein 47. Toekomst waar groei in zit Hoechst telt ruim 140.000 medewerkers, verspreid over de hele wereld. Het bedrijf speelt in de chemie een voor aanstaande rol. Het aandeel van de chemie in het dage lijkse leven wordt steeds groter. Er zit dus duidelijk toe komst in Hoechst. Als dochteronderneming van dit wereldconcern maken wij o.m. grondstoffen voor de was middelenindustrie. Gunstige arbeidsvoorwaarden In een persoonlijk gesprek vertellen wij u natuurlijk meer over het werk en hoe dat betaalt. In elk geval biedt Hoechst u: 7% vakantietoeslag, een 13e maand salaris, een gunstige bedrijfsspaarregeling, een ploegentoeslag van 28% bij voicontinudienst, vrij vervoer naar en van het werk. Belangstelling 7 Bezoek de voorlichtingsavonden in Vlissingen, Heinkens zand of Kapelle. Maak telefonisch een afspraak voor een ander tijdstip als u die avonden verhinderd bent. Het telefoonnummer is: 01184-5170, toestel 133. Vraagt u naar de heer A. Parre. HV 71/11 HET PROGRESS/El E HORLOGE UIT ZWITSER/.AS!) UW SPECIAALZAAK (tutMD «chouwburg «n Ni.uwlmdttnM I, T.l 04250 24417 Sebbix medicinale shampoo heeft een dubbele werking: hooggezulverde koolteerfracties maken een eind aan Zoos en de ontsmettende stof hexaohlorofeen gaat nieuwe roosvorming tegen. Wetenschappelijke Sebbix dringt diep in de hoofdhuid en bestrijdt roos radicaal. Eeeds na korte tijd wassen merkt n het al: roos ver dwijnt 1 En roos komt ook niet terug als u voortaan elke week uw haar wast met werk zame, geurig schuimende Sebbix. Voor door-en-door gezond, glanzend haar. tt terug als u voortaan elke garantie by elke flacon c.v. f 55.000,- Valkhofstr. cv, garagebox f 60.000,- Ruime woningen, prima stand, goed onderhou den. (Anno 1896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 24421' - Breda KANON onmiddellijk nflIiVIl verwarmen, ontdooien en drogen. Mobiel. Overal en altijd be drijfsklaar. Veilig. TNO-goedgekeurd. Zuinig, 'n Paar cent goed kope petroleum per uur. Lage aanschaffingsprijs. Leverbaar in kapaciteiter van 12.500 tot 80.000 Kcal/u MASTER HETELUCHTKANON (Importeur: N.V. v/h P. Jennen, .Vreeswijk) Hollestelle n.v. ZAAGMOLENSTRAAT 1 - GOES TELEFOON (01100) 5540 (3 lijnen) - 6995 (2 lijnen) Master is a trademark of master Division of Koehring Company, Dayton, Ohio, U.S.A. Ook kanonnen voor verhuur beschikbaar. Per dag, per week, per maand. Cap. 22.000, 38.000, 80.000 kcal. Halfvrijst. herenhuis pet garage aan de Zuidlaan f 68.500,— (Anno 1896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 24421' - Breda Burgemeester en wethouders van Oostburg bren gen ter openbare kennis, dat ter gemeente- sekretarie ter inzage ligt een verzoek met bij lagen van de N. V. „Zimri", Kersenlaan 10 te Hoofdplaat, om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een inrichting tot het ver vaardigen van metaalconstructies, waarin 10 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 15,3 pk. gebezigd zullen wor den, op de percelen plaatselijk bekend Bres- kens, Industrieterrein plan Oost, kadastraal bekend Breskens, sectie D nrs. 4742 ged. en 4736 ged. Gedurende tien dagen na de dagtekening van deze bekendmaking bestaat voor eenieder ge legenheid schriftelijk bezwaren tegen het ver lenen der vergunning in te brengen by het gemeentebestuur. Bovendien zal op maandag, 13 december 1971, des voormiddags 10.00 uur, in het gemeente huis een openbare zitting worden gehouden, waarbij mondelinge bezwaren tegen de inwilli ging van dit verzoek kunnen worden inge bracht. De aandacht wordt erop gevestigd, dat inwoners van de gem. Oost burg slechts tot beroep gerech tigd zijn indien zij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting zijn verschenen. Andere belanghebbenden kunnen wat dit be treft volstaan met het tijdig indienen van schriftejijke bezwaren. Oostburg, 22 november 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd, A. SCHIPPER, burgemeester. P. J. I. VERHAGE, sekretaris. KNIP UIT DEZE ADVERTENTIE Feest in Perzië en daarom bij inlevering van deze advertentie 10% extra korting op onze rechtstreeks uit Perzië voor sensationeel lage prijzen. Keuze uit honderden tapijten. Alle voorzien van garantie-certificaat. Ruilgaran- tie een half jaar. Mekka 50 x 50 55,-; Herez 150 x 50 130,-; Mekka 125 x 75 v.a. 155,-; Tafelmaten 160 x 110 van 400,- voor 285,-; Salon- maten 200 x 150 van f 650,- voor 399,-; Kussens v.a. 45,-; Herez 300 x 220 1375,-; Kashkay 300 x 200 975,-; Berber 300 x 200 690,-; Afghan 330 x 230 1525,-; Agbar 340 x 240 van 3575,- voor 2425,- enz. enz. VERKOOP UITSLUITEND: DINSDAG A.S. van 11.00 - 5.00 uur in „De Nobelaer", Vincent v. Goghplein 1, ETTEN-LEUR. Neem geen risico, geen inferieure kwaliteiten. Onze Perzen kunnen elk kwaliteitsonderzoek doorstaan en gegarandeerd 30 tot 50% voordeliger. Burgemeester en wethouders van Oostburg roe pen sollicitanten op voor de betrekking van voor de middengroep deb. aan de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs in de woonkern Oostburg. Hoofdakte l.o. met aantekening j, alsmede akte r vereist. Het bezit van of studie voor het diploma b.o. strekt tot aanbeveling. Indiensttreding zo spoe dig mogelijk. De school is ondergebracht in een modern nieuw gebouw. Nadere inlichtingen afin te verkrijgen bij het hoofd der school, de heer R. S. Boender, tel. 01170 - 2876. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen 1 van dit blad te richten aan de burgemeester van Oostburg te Ooostburg. Burgemeester en wethouders van Axel maken bekend, dat op woensdag 24 november 1971 's avonds om 7.00 uur de commissie voor huurders en ver huurders van woningen in het openbaar in de raadzaal van het stadhuis zal vergaderen. De commissie zal tevens worden geïnstalleerd. Axel, 18 november 1971. Burgemeester en wethouders voornoemd. Op vrijdag 26 november 1971 te 22.00 uur zal het net nummer van het telefoonnet Maastricht 04400 worden ge wijzigd in043. Op het telefoonnet Maastricht zijn behalve inwoners van Maastricht ook voor een groot deel inwoners van Amby. Borgharen. Heer, Heugem, Limmel, Neercanne en Smeermaas aangesloten. In de telefoongids voor het district Maastricht (uitgaaf 1971/1972) is een mededeling betreffende de netnummer- wijziging opgenomen ondër de desbetreffende woonplaats namen. y.vt —L a - •'-■y >J.: ■:- M 'iff v •mm l I U maakt me nieuwsgierig. Ik wil alles maar dan ook alles weten over: I O DAF 55, O DAF 55 Stationcar, O DAF 55 Coupé, O DAF 55 Marathon, O DAF 44, I O DAF 44 Stationcar, O DAF 33. I I Vergeet de postzegel en stuur in envelop aan: DAF, Antwoordnummer 2000, Eindhoven Dealer voer Breda en omgeving: AUTOBEDRIJF W. ZARYCHTA- BASTiANEN, Teteringsedijk 132-134, tel. 42750. Dealer voor Breda en omgeving: AUTOBEDRIJF W. ZARYCHTA-BASTIANEN, Pr. Struyckenstraat 96-98, tel. 46582. Made in Holland. Dealer voor Oosterhout en omgeving: AUTOBEDRIJF W. ZARYCHTA-BASTIANEN, Leysenhoek 17, tel. 5076. Off. dealer voor Oudenbosch en omstreken: AUTOBEDRIJF ..*T CENTRUM", Molenstraat 2, Oudenbosch, tel. 2516. Dealer voor Raamsdonksveer en omstr.: ANTON STOOPS AUTQMOBIEIBEDR., tel. 01621-2018. VERTEGENWOORDIGER 01626-316 DAF-dealer voor Rijen en omstreken: GARAGE VAN DORST, Stationstraat 25a, Rijen, tel. 2581, Hoofdstraat 178, tel. 2470. DAF-dealer voor Bergen op Zoom en omstr.: AUTOMOBIELBEDRIJF WEST-BRABANT, Rooseveltlaan, Bergen op Zoom, tel. 4646. DAF-dealer voor Roosendaal en omgeving: JANS5ENS AUTOMOBIELBEDRIJVEN, Nieuwe Markt, Roosendaal, tel. 354B5. DAF-dealer voor Zundert, Rijsbergen en Ruephen: GARAGE GO DRIE, Molenstraat 168, Zundert. telefoon 2749. N.V. GARAGE VERBRUGGE, off. DAF-dealer voor geheel Zeeuwseh- Vlaanderen m.u.v. het rayon Hulst. OOSTBURG, Oude Stad 21, telefoon 01 '70-2473. TERNEUZEN, Industrieweg 37, telefoon 01150-3451. GARAGEBEDRIJF A. BIESBROECK, Hulst, telefoon 2600. Voor alle inlichtingen autorijles en gratis proefrit. GARAGEBEDRIJF GEBR. VAN FRAASSEN EN ZONEN, Scheldestraat96-98, telefoon 01184-2175, Vlissingen Dealer voor Walcheren. AUTOMOBIELBEDRIJF DE GROENE N.V., Anjellerstraat 5-7, Goe», telefoon 01100-6810 Dealer voor Zuid- en Noord Beveland. KANTERS GARAGEBEDRIJF, dealer voor Etten e.o., Baai 2, Etten, telefoon 01608-2254.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 12