PUBLIEK ACHTER GLAZEN WANDEN STROOSNIJDER EERSTE m DUEL OP DE ROLLEN OPNIEUW ZEGE ONDO Sfeerloze zwemwedstrijden in nieuw bad Oostburg Wiskerke klopt Louwerse Twee nieuwe records A. Deegens kampioen Opnieuw verlies van FC Barcelona ECHTPAAR SCHUITEMA WINT „ADRIA-RIT" sport - korfbal DE KUYPER VIEUX voetbat TWEEDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 22 OVEMBER 1971 10 Peter Remijn (links) streed in Kwadendamme tegen Tonnie Huijzen (rechts). Remijn werd in de eindklasse ring dertiende en Huijzen twaalfde. (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN De heren A. Deegens en J. van Nieuwenhuijze zijn clubkampioen van de M.A.C. „De Zeeuwen" geworden, respectie velijk in de A- en B-klasse. De eindstand in de A-klasse luidt: 1. A. Deegens 148 rijderspunten: 2. J. van Hijfte 148 p.; 3. A. Wouters 146 p.: 4. I. Op 't Hof 143 p. 5. Mej. J. Bom 142 p.; 6. M. Baert 142 p.; 7. L, de Nooyer 140 p. 8. L. Smit 131 p.; 9. J. Wirtz 130 p. 10. K Donze 128 p.; 11. A. Hollestelle 128 p.; 12. A. Fraanje 124 p.; 13. H. Minnaar 121 p.; 14. M. de Kam 117 p.; 15. J. Haselager 115 rijderspun ten. B-klasse: 1. J. van Nieuwenhuijze 149 rijderspunten: 2. J. Schuitema 147 p.; 3. J. Jansen-van Roos 134 p.: 4. L. Wouters 133 p.; 5. J. Ridderhof 133 p.; 6. M. Coppens 132 p.; 7. D. van Sandijck 132 p.: 8. Mevrouw Gijzel 130 p.; 9. L. Huser 130 p.; 0. P. Roelse 130 p.; 11. J. Koet sen ru- ter 127 p.; 12. J. Dees 118 p.; 13. G. Menheere 115 p.: 14. J. Dusebout 112 rijderspunten. (Van onze sportmedewerker) KWADENDAMME Tonny Stroosnyder was zaterdag de snel ste bij de hometrainerwedstrijden die de supportersclub van Cees Bal in Kwadendamme organiseer de. Stroosnijder, di eop de rollen ook in voorgaande jaren reeds tot goede prestaties kwam, liet in de eerst serie van de 500 meter reeds de beste tijd afdrukken (18,2) en kwam in de tweede en laatste se rie over dezelfde afstand tot 18 seconden rond Hiermee werd hij onbereikbaar voor zijn concurrenten (totaaltijd dus 36.2) al bleef Ad. Kuzee met 36.5 dicht in de buurt, evenals Raas. De oude rivalen Jo de Roo en Piet Rentmeester joegen de pedalen ook nog eens rond. Dit attractieve num mer tussen de bedrijven door werd door Rentmeester gewonnen in 20,1. De tijd van De Roo was 20.7. Tijdens deze druk bezochte sport avond in café De Kroon bond de voorzitter van de supportersclub Ko Wouterse, Cees Bal een fonke lend nieuwe racefiets aan ter waar de van f 1243,-. Op zijn beurt stelde Cees Bal een sportfiets beschikbaar als hoofdprijs voor de verloting. De uilslag van de rollenwedstrijd (2 x 500 meter) was: 1 T- Stroosnij der (Yerseke) 36.2; 2 A. Kuzee (Kapelle) 36.5; 3 J. Raas (Hein- kenszand) 36.5; 4 H. van Riet (Vla- ke) 36.8; 5 L. v. d. Parel (Goes) 37.8; 6 J. Blok (Kruiningen) 37.8; 7 H. Gijzei (Heikant) 38.2; 8 A. Duij- ker (Axel) 38.2; 9 C. Bal (Kwaden damme) 38.4- 10 H. Stander (Oude- Tonge) 39.00; 11 W. Westdorp (Heinkenszand) 39.1; 12 T. Huijzen (Kloetinge) 39,2, 13. P. Remijn (Goes) 39.3; 14 J. Marijs (Souburg) 41,4. Priem moest wegens ziekte en Van de Bunder om andere redenen verstek laten gaan. (Van onze korfbalmedewerker) TERNEUZEN —In de Zeeuwse micro-korfbalcompetitie heeft Ondo in IA haar daad gesteld. Twee over winningen hetgeen de andere ploegen maar moeten nadoen. Deze keer ging het echter niet zo gemakkelijk. Het Goese Togo bood goed tegen stand en was bepaa'd niet minder dan Ondo. Met 54 besliste het be tere schot. Luctor kwam tegen Tjo- ba 11 in IB tot verrassend goed tegenspel. De goede doorbraken werden echter niet voldoende afge rond en Tjoba had twee mensen, die een bijzonder goed schot hadden en de wedstrijd beslisten. Toen het 6-7 was, leek de gelijkmaker op komst. Met twee goede schoten en een dito doorloopbal besliste Tjoba de wed strijd in haar voordeel. In 2A kon T.O.P. niet op tegen Animo III. Animo haalde met 2-5 de eerste punten binnen. In 2B. vocht Ondo II om niet een tweede nederlaag te ontlopen. Volharding heeft daar erg veel moeite mee ge had, maar klaarde het karwei met 4-3. In 3A behaalde Animo IV haar tweede overwinning. In een doel puntrijke wedstrijd, waarin van bei de zijden goed werd gespeeld en elkaar de nodige vrijheid werd ge gund, moest Zuidwesters II in haar plaatsgenoot met 10-8 de meerdere erkennen. In 3B liep Animo V haar tweede nederlaag op. Swift V was juist iets te sterk voor Animo, dat dan ook met 3-5 verloor en nu op de laatste plaats staat. In 3C had Zaamslag behoorlijk veel moeite met Tjoba V. Met 5-4 redden ze het net, maar 't zou net zo goed andersom kunnen zijn. Volharding II stelde aanvallen niet zo erg veel voor. Blauw Wit kon rustig spelend uitlo pen naar 0-3. Swift I kon bij de junioren in IA niet op tegen Animo I, dat vorig seizoen ook al zo'n goed team op de been bracht. Nu wonnen de zebra's met 3-3. Tjoba 1 maakte korte met ten met Stormvogels. Stormvogels dat toch een gerenommeerde ploeg heeft, kwam er niet aan te pas en Tjoba liep door goed spel uit naar 6- 1. In 1B deden de junioren van Ondo en Togo de grote broers na. In een spannende wedstrijd was het ook hier Ondo, dat de punten weg haalde met 4-3. Volharding I stelde teleur. Tegen Swift II nog wel kwa men ze er in feite niet aan te pas. De Middelburgers wonnen gemakke lijk met 4-7. In 2A herhaalde Zuidwesters de goede prestatie van de vorige week niet. In een weliswaar goede wed strijd moest het toch zijn meerdere erkennen in Seolto, dat zijn tweede overwining boekte. In 2C behaalde Zaamslag vex-rassend de twee pun ten. Tegn Tjoba II zat dat er niet in werd gedacht, maar vooral door goed verdedigen wonnen ze met 3-2. Olympia deed er niet voor onder en versloeg Togo II met 3-1, zodat bei de ploegen nu vier punten hebben en reeds nu gezegd kan worden, dat ze het onderling uit zullen moeten maken. (Van onze spox'tmedewerker) GOES In de wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Zeeland vielen er geen verras singen. Blaas klopte Schuitema cn Dekker besloot zijn partij tegen Baayens winnend. Wiskerke onder streepte zijn constant goede vorm nog eens door te zegevieren over Louwerse. De resultaten le klas groep 1: Scherp-Bi'onke 0-2; Koppejam-Geers 2-0; De Wild-Van der Mark 2-0; Van de Velde-Lievense 20. Groep 2: Hollestelle-Houmes 2-0 Dusebout-Folmer 1-1; Vinke-M. Quakkelaar 0-2; Wiskex-ke - Droogers 0-2. Persoonlijke wedstrijden jeugd: Groep 3: Polderman-Mesu 2-0. Groep 4: Schrijver-Rotte 0-2; Groenenber.g-Janse 1-1. Groep 1: Van der Wiele-Lodder 2- 0; Verton-Veerhoek 1-1. Zaterdag worden de laatste partij en in de jeugdgroepen gespeeld. De eei-st geklasseerden van elke groep gaan deelnemen aan de finale die od 4 december begint. Sporthal Middelburg: 2e klas A: T.O.P. - Animo III 25, 3e klas A: Animo IV - Zuidwesters II 108, 3e klas B: Animo V - Swift V 35, junioren IA: Swift I - Animo I 35, junioren IB: Ondo I - Togo I 43, adspiranten 2A: Ondo B - Animo B 04, Swift C - Seolto A 4—6, adspi ranten 3C: Swift G - Zuidwesters B 11, pupillen Al: T.O..P A - Animo A 3—0, Swift A - Atlas A 8—2, pupillen BI: Seolto A - B.K.C. A 01, Animo B - Stormvogels B 0 1: sporthal V'lissingen: junioren 2A: Zuidwesters I - Seolto I 45, adspi ranten 2C: Seolto B - Olympia A 31, adspiranten 3B: Animo D - Seolto I 45; sporthal Terneuzen: le klas B: Luctor I - Tjoba II 610, 3e klas C: Zaamslag - Tjoba V 54, junioren 2C: Zaamslag - Tjoba II 3—2, adspiranten 2B: Luctor A - Animo C 50, adspiranten 3D: Luc tor B - Tjoba E 50, pupillen 2B: Luctor - Tjoba C 11, sporthal Goes: le klas A: Togo I - Ondo I 4—5, 2e klas B: Volharding I - Ondo II 4—3, 3e klas C: Volharding II - Blauw Wit II 03, junioren 1B: Volharding I - Swift II 47, junio ren IA: Tjoba I - Stormvogels I 6 1, junioren 2C: Olympia I - Togo II 3—1, adspiranten IC: Togo B - Vol harding A 07, adspiranten 2D: Volharding B - Zaamslag A 01, adspiranten 3A: Togo D - Tjoba D 22, adspiranten 3B: Volharding C - Stormvogels C 41, pupillen C2: Volharding A - Blauw Wit C 11. MADRID (ANP) FC Barcelona, de club van Rinus Michels, heeft zondag in de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal opnieuw een nederlaag geleden. FC Barcelona verloor de uitwedstrijd tegen de Spaanse kampioen Valencia met 1 0. (ADVERTENTIE) foor enkele centen médr ?er glas geniet U van de aller beste Hollandse cognac, met de originele uit Frankrijk geïmporteerde brandy. OOSTBURG De Zeeuwse zwemtop heeft zaterdagavond kennis gemaakt met het nieuwe zwembad in Oostburg, waar de recordwed strijden werden verzwommen. En inderdaad hebben velen hun per soonlijke beste tijden verbeterd. Een Zeeuws adspirantenrecord en een Zeeuws seniorenrecord werden verbeterd. Hiervoor was Els Wolff van de Stormvogels en de dames vrije slag estafetteploeg van De Ganzen verantwoordelijk. De meningen over de snelheid van het bad liepen erg uiteen, van redelijk snel tot tamelijk zwaar. Over het water waren de deelnemers niet zo te spreken. De meesten hadden klachten over een rouwe keel en wat moeilijkheden met de ademhaling. Het talrijke publiek was helemaal niet te spreken over de accommodatie. Door de glazen wanden hadden zij alleen maar visueel contact. Zy konden zelfs niet meeklokken, omdat ze het startsignaal niet konden horen. Door deze situatie was de sfeer volkomen zoek. Slechts in het bad zorgden de deelnemers nog voor enige sfeer. 0 Het moment, dat specialist Sjaak van der Hooft (onder) wordt versla gen door Veenstra (tweede baan van boven). BETAALD VOETBAL B-ELFTALLEN Eerste klasse: PSV - AZ'67 40, Go Ahead Eagles - Haarlem 0—0, NEC - Sparta 1—1, DWS - FC Den Haag 01. Feijenoord - Fox-tuna SC 112. FC Utrecht - SC Cambuui' 2— 2, Telstar - Blauw Wit 41. Volen dam - Ajax 43; tweede klasse A: De Graafschap - FC Twente 14, Vitesse - HVC 2—1, De Volewijc- kers - PEC Zwolle 0—3, Heracles - Veendam 4—0, Heerenveen - FC Groningen 01; tweede klasse B: FC WV - DFC 1-1, Fortuna VI. - SW 8—0, Willem II - NAC 1—3. Roda JC - MW 0—1. BUITENLANDS VOETBAL Engeland: Coventry City - Liver pool 02; Crystal Palace - Chelsea 23; Derby County - Sheffield Uni ted 30; Everton - Southampton 8 0; Ipswich Town - Huddersfield Town 10; Leeds United - Stoke City 10; Manchester United - Lei cester City 32: Newcastle United - Nottingham Forest 21: Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 32; West Ham United - Manches ter City 02; Wolverhampton Wan derers - Arsenal 51. (Van onze zwemmedewerker) 0 De start van het nummer vrije slag dames. Op de achter grond het publiek, dat niet tot Jiet bad zelf werd toegelaten, maar achter glas de wedstrijden moest volgen. Inderdaad viel er voor de toe schouwers weinig te beleven. Op de honderd meter rugslag heren zag iedei-een met spanning uit naar het duel tussen Tonnie Veei-man uit Terneuzen, en Wim de Kan uit Vlis- singen. Doch de volledig falende De Kam zag slechts kans Veerman over de eerste baan bij te blijven. Daar door ontnam hij Veerman de kans om via een vinnig duel een "Zeeuws record te zwemmen. Nu moest Veer man het alleen opknappen. Hij be naderde het Zeeuwse record op slechts 0,3 seconde. Het meezwemmen van Martha Wolff op de honderd meter vlinder slag was wel verrassend. Technisch zwom zij een uitstekende wedstrijd, doch zij kwam op de laatste baan conditie te kort. De grootste strijd ontbrandde in de laatste serie van de hondei-d meter vlinderslag. Direct na de start nam Els Wolff een kleine voorsprong op de Zeeuwse recordhoudster, Marijke Capello uit Goes. In de laatste baan kwam Ma rijke echter geweldig opzetten, maar het was toch Els Wolff, die als eerste aantikte in de nieuwe Zeeuw se adspirantenrecordtiid van 1.24.1. Sensationeel was de honderd me ter vlinderslag heren. Sjaak van der Hooft - jarenlang de onbetwiste heerser in Zeeland op dit nummer - zag na 75 meter zwemmen plotse ling Roel Veenstra uit Goes naast zich. Maar ook Rudi Manni van Luctor worstelde zich uitstekend naar voren. Op de laatste meters was het enorm spannend. Roel Veenstra kwam iets gunstiger uit met zijn laatste slag, hetgeen hem de eerste plaats opleverde in dezelf de tijd overigens als Sjaak van der Hooft. Rudi Manni zat daar weer 0,1 seconde achter. Spannend was ook de laatste serie op de honderd meter schoolslag da mes. Na 75 meter zwemmen lagen de vier meisjes nog nagenoeg gelijk. Marlies Vercruysse (Braakman), (Van onze snortmedewerker) TERNEUZEN De Adriarit. van de M.A.C. „De Bevelanden" uit Goes is gewonnen door liet echtpaar Schuitema, dat na de route over Zuid Beveland met start in Goes en finish op Kloetinge met 18 strafpun- ten uit de bus kwam. De verdere uitslag luidt: 2. A. Deegens-De Visser 20 p.; 3. A.1,1. Westveer-mevrouw Westveer 30 p.: 4. A. Bogte-mevrouw Bogte 32 o.; 5. M. Zwartepoorte-mevrouw Zwarle- poorte 32 p.; 6 I. Op 't Hof-C de Blaay 40 p.; 7. P. Hoekman- mej. T Hoekman 47 p.; 8. J. Deij-mevrouw Deij 51 p.; 9. P. Hooftman-mevrouw Hooftman 56 p.: 10. J. Dek-A. Keii- zer 58 strafpunten. Bij de prijsuitreiking in Amiciti» werd ook de equipe P. Hoekman- Me j. T. Hoekman, die het clubkam- pioensehap dit jaar behaalde, gehul digd. Yvonne Klasen (De Schelde), Mar leen Swenni(Ganzen) en Leni van Bodegom (Stormvogel) vochten een verbeten strijd om de zege. Even zag het er naar uit, dat Marlies Vercruysse zou gaan winnen doch in de laatste metei-s kwam Leni van Bodegom naast Marlies. Lenie kwam iets beter uit en dat betekende de overwinning. Beide meisjes kregen eenzelfde tijd toegemeten. Bijna had Ingrid Hopmans van De Ganzen uit Goes voor de sensatie gezorgd, op de honderd meter rugslag meisjes. Toen favoriete Els Wolff bij de start finaal weggleed, waardoor zij zeker een paar meter achterstand opliep, ging Ingrid keihard door. Els Wolff vocht verbeten terug, doch kon In grid niet inlopen. Op de laatste me ters moest Ingrid boeten voor haar inspanningen. Els Wolff zwom haar toen nog net voorbij. Haar tijd was 1.24.1 die slechts 0,4 sec. boven het Zeeuwse record was. Op de vier maal honderd meter wisselslag esta fette werd de Scheldeploeg duide lijk winnaar bij de heren voor de Stormvogels en de Ganzenp'oeg. De verwachte strijd op de viermaal honderd meter vrije slag estafette dames tussen de Ganzen-dames en de dames van Stormvogels, bleef uit doordat de Ganzenplóeg direct na de start een flinke voorsprong nam, die door de gezusters Wolff niet meer kon worden goedgemaakt. Uitslagen: 100 meter rugslag he ren: 1. A. Veerman(Schelde) 1.11.1, 2. W. de Kam (Stormvogels) 1.16.0. 3. J. de Lange(Luctor) 1.17.0: 100 meter vlinderslag dames: 1. E. Wolf f Stoi'm vogels1.24.1, 2. M. Ca pello (Ganzen) 1.24.5, 3. M. Wolff (Stormvogels) 1.29.6; 50 meter vrije slag jongens onder tien jaar; 1. A. Schipper(Stormvogels) 31.0, 2. P. Polderman(Scheldestroom) 39,2, 3. E. Blaauw (Stormvogels), 39.7; 50 meter schoolslag meisjes onder tien jaar: 1. C. Haak(Braakman) 47,1, 2. K. Clemminck (Schelde) 50.2, 3. A. de Vlieger(Stormvogels) 50,3; 100 m. schoolslag jongens onder 12 jaar: 1. J. Keymel, (Stormvogels) 23.7, 2. P. Meerman(Stormvogels), 1.35.1, 3. C. Vis(Stormvogels) 1.35.5; 100 me ter vrije slag meisjes onder 12 jaar: 1. P. Fraanje(Schelde), 1.16.3, 2. C. Willems(Sto'rmvogels) 1.18.7, 3. M. Klompe(Ganzen) 1.25.2; 100 meter vlinderslag heren; 1. R. Veenstra- (Ganzen), 1.16.6; 2. J. van Hooft- (Schelde) 1.16.6, 3. R. Manni(Luc- tor) 1.16.7; 100 meter schoolslag da mes 1. L. van Bodegom (Stormvogels) 1.32.6, 2. M. Ver- cruysse(Braakman) 1.32.6, 3. M. Swenne (Ganzen) 1.33.6; 100 meter vlinderslag jongens onder 14 jaar; 1. G. van Neste(Schelde) 1.18.5, 2. J. de Lange(Luctor) 1.19.08, 3. J. Key- mel(Stormvogels) 1.25.1; 100 meter rugslag meisjes onder 14 jaar: 1. E. Wolff (Stormvogels) 1.24.1, 2. I. Hop mans (Ganzen) 1.25.1; 3. E. van Ta- tenhoven (Braakman) 1.29.1. *r-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 10