„ORIMOA" mdD Gratis stickers bij Bambix ARAM: Het raadsel van Loch Nes N.C.R.V. ZIET SPOKEN Vijf films en Zichem-acteur in filmrubriek van KRO MANTELS radio televisie radio vandaag r KIJKTIP J televisie vandaag OtgeébltóOtfaó" ifee/c&fapetó ücaM, ifóKitza/Mfefc ck 6e&/e0' Zuiddorpe Jongerendienst in basiliek St.-Jansteen Aardenburg Vrijdag 5 november 1971 9 HILYIRSUM 1 mm IfM Anne Stalb p-iljii- F ""r* 11 Jp- .jËi brass speelt de Ij-:. aH rol van Jane lü J: JS" Jffljficl Seymour in de Mm#* -q'jlHSP derde afleve- WËËÏ ring van de filjSsW tv-serie „De HHP*- ^■ySg zes vrouwen van Hendrik ■HPïfir vin", (kro, Ned. 2, 21.10 Ff ":r uur). 20.15 Het Hitler/Ludendorff-proces. Een brokje historie ten tijde van de Weimar-republiek. 21.50 Uitgeschreven of afgeschreven Film over het lot van oud geworden acteurs. 22.20 (K) Dagboek. 22.45 (K) Nieuws, weerbericht en commentaar. 22.50 (K) Nieuws van de film. BELGIË VLAAMS 14.0016.00 Schooltelevisie. 17.00 Schooltelevisie. 18.00 (K) De Fabeltjeskrant. 18.05 Technisch en wetenschappelijk Engels. 18,35 Kaartenkasteel, tekenfilm. 18.45 Verkeersveiligheid. 18.50 Uuceat, r.-k. religieuze uitzending. 19.20 Programma-overzicht. 19.33 Keurig Frans; zoeklicht. 19.39 Weeroverzicht; mededelingen. 19.45 Journaal. 20.10 Politieke tribune. Uitzending van de C.V.P. 20.25 Kiezen of delen. Gesprek tussen politici en journalisten. 21.10 (K) Ontdek de ster. Rechtstreekse uitzending vanuit Antwerpen van de tien finalisten. 22.10 Laatste nieuws. 22.1523.05 Arthur Koestier voor het voetlicht, tweede deel. KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerie; klass.- en semiklass. muz. (7.30 Nws; 7.41-7.50 Act.) 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.41 V.d. huisvrouw. 0.40 Schoolradio. 10.00 <S) Je beste plaat voor Uw stereo-kop. (10.30-10.32 vlws.) 11.00 V.d. zieken. 11.55 Med. 12.00 (S) Van .waalf tot twee: gev. progr. (12.22 Wij v.h. land; 2.26 Med t.b.v, land- en tuinb.; 12.30 Nws; 12.41- 2.50 Act.; 13.00-13.05 Raden maar.14.05 Schoolradio 14 30 (S) Interlokaal op vrijdag: mu zikaal middagmagazine. (15.30-15.32 Nws.) 17.00 (S) Metropole Ork.: amusementsmuz. 17.25 V.d. kinderen 17.30 Nws. 17.32 (U) Act. 18.00 <S) Licht ensemble en solisten. PP: 18.19 Uitz. v.d. PSP. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Act. 18.50 Marktber. 18.52 (S) AU---ditie: muzikale talen ten. 19.50 Wonder grengen: rubriek over missie en zending. 20.00 In antwoord op uw schrij ven.. .verzoekpl.progr. 22 00 (S) Kursief, caba- retprogr 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.38 Den Haag vandaag. 22.50 (S) Goal.. een (sport)progr. met veel muz. 23.55-24.00 Nws.\ HILVERSUM 2 AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 Dag met een gaatje, waarin om 8.00 Nws., 8.11 Act. en 8.30 De groenteman. 9.00 (S) Mod. muz. 9.35 Waterstanden. 9.40 (S) Alt en piano klass. en mod. liederen. 10.00 V.j. kleuters. 10.10 Harptrio: mod. muz. 11.55 Beursber. NOS: 12.00 Blik op de wereld: populair progr. over ontwik kelingshulp. 12.30 Overheidsvoorl.: Uitz. v.d. .landb. 12.40 (S) Lichte gramm.muz. 12.50 Recht en slecht, praatje. 13.00 Nws. 13.25 Toerismo: toe ristische inf. uit binnen- en buitenl. 13.50 (S) Lichte muz. (Evt. onderbreking voor directe rep. v.d. lancering van de eerste Europa 2 raket in 'Frans Guyana.) 14.25 Spiegel van Duitsland: inf. en muz. uit de Bondsrepubliek. EO: 14.55 Ruim te: radiomagazine met gewijde muz., lezingen en een korte overdenking. VPRO: 16.00 VPRO-Vrij dag: lichte muz. met rep., interviews, comm., ber. en telef. reacties. (16.00 Nws.). 17.55 Med.; 18.00 en 20.00 Nws.). NOS: 20.30 (S) Muz. uit de Barok. VARA: 21.00 (S) Radiophilh. Ork., Groot Omroepkoor en solisten: klass. gewijde muz. 22.30 Trio plus: lichte muz. 22.55 Med. 23.00 Nws. 23.10 Act. 23.20 (S) Gaudeamus-week 1971. 23.55-24.00 Nws. BELGIË WAALS 18.05 Nieuws. 18.10 (K) Hippolyte en zijn vrienden, voor de kleuters. 18.25 Affiches. 18.55 (K) Musti, voor de kleuters. 19.00 Quelle Familie Serie. 19.20 Antenne-soir. 19.40 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.10 Tips voor weggebruikers. 20.15 Uitzending naar aanleiding van de komende parlementsverkiezingen. 20.30 Faits-divers: psychiatrie. FRANKRIJK (R1]SSEL) 12.30 Midi-magazine. 13.00—13.35 Télé-midi. 18.30 Nieuws. 18.35 Leven nu. 18.55 Voor de kleuters, 19.00 Regionaal nieuws. 19.25 Rien que la vérité, quiz. 19.45 Journaal. 20.15 Noële aux quatre vents, serie. 20.30 Les sesterain, of: Le Miroir 2000. 21.00 De persclub. 22.00 Tréteaux dans Ia nuit. 22.50 Nieuws. HILVERSUM 3 NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Zing, zing, zing!: lichte vokale muz. (8.00 Nws). NOS: 9.00 Nws. 9.03 Jan Corduwener Show, met o.a. Europees Popparle- ment. 10.00 Nws. 10.03 De Eddy Becker Show. 11.00 Nws. 11.03 Vincent van Engelen Show. VPRO: 12.00 Nws. 12.03 The Joe Blow Show. 13.00 Nws. 13.03 Felix Meurders Show. NOS: 14.00 Nws. 14.03 De Herman Stok Show, met o.a. Top Tien Lp.s. 15.00 Nws. 15.03 De Hugo van Gelde ren Show. 16.00 Nws. 16.03-18.00 Top-30. (17.00 Nws.) BELGIË VLAAMS 6.30 Nieuws. 6.33 Ochtendklanken. 8.00 Nieuws. 8.20 Klassiek concert. 9.00 Nieuws. 9.15 Volksmu ziek. 9.30 De postiljon. 10.00 Nieuws. 10.03 Engel se volksliederen. 10.10 Gymnastiek voor ouderen. 10.15 Kaboutersballet door het Omroeporkest van de B.R.T. 10.30 Schoolradio. 11.00 Symfonische muziek. 12.00 Nieuws. 12.15 Zo hoor je nog es wat. 13.00 Nieuws. 13.20 B.R.T.-producties. .14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. 15.00 Nieuws. 15.03 Schoolradio. 15.25 Snelheid 33 T. 17.00 Nieuws. ,17.15 Melodie radio. 18.00 Nieuws.1 18.03 Geeft qchtVoor de soldaten. 18.30 ^Vegvdjs wqzen,,,. '18.45 Sport. 19.00 '"Nieuws. 1ÉL4Ö Keurig Frans. 19.45 De wereld van het boek. Dit is zanger Floor Rommerts met een groep kinderen uit Blokzijl en Vollenhove in het jeugdtelevisiepro- gramma „Orimoa", dat de NCRV za- %erdagmiddag vanaf half vijf op het eerste net voor de tweede maal op het scherm brengt. Ook deze uitzen- ding zal weer een aantal liedjes be- I vatten, zoals de aanwezigheid van Floor Rommerts trouwens al doet vermoeden. Floor wordt begeleid door het Orimoa-orkest. Tot de vaste onderdelen van dit nog pas nieuwe programma behoren OPI-Nieuws, ORT (Orimoa Televisie Reclame), OHEN (Orimoa Hier en Nu), Wan- neerwaarnaartoe en het tweede deel van de serie ,,De vrienden van de blauwe Zeemeeuw". De derde aflevering van de Engel se televisieserie „De zes vrouwen van Hendrik VIII" is gewijd aan Jane Seymour, die Anna Boleyn als echtgenote van koning Hen drik VIII opvolgde. Speciaal deze aflevering, geschreven door Ian Thorne, werd vorig jaar bekroond met de Prix Italia 1970. DUITSLAND 2 NEDERLAND 1 10.45-12.00 Schooltelevisie. 18.45 (K) De Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Nieuws. 19.05 (K) De verenigde koren. 19.30 Nader bekeken. Aandacht voor zaken op geestelijk en maatschappelijk terrein. 19.50 Tenslotte. 20.00 (K) Journaal en weeroverzicht. avro - 20.21 (K) De versierders. Tijdens het filmfestival in Cannes moeten de twee vrienden uitzoeken wie het kopstul. van de Amerikaanse vakbonden wil doden. 21.10 Televizier supplement, 21.35 (K) Voor de vuist weg. 22.4522.50 (K) Laatste nieuws. NEDERLAND 2 - 18.45 (K) De l abeltjeskrant. 18.55 (K) Nieuws. 19.05 (K) Voor een briefkaart op de eerste rang. Filmquiz. Jo de Meyere, beter bekend als Herman Coene uit „Wij, heren van Zichem''. leest een fragment uit een film voor. 20.00 (K) Journaal en weeroverzicht. 20.21 Brandpunt. 21.20 (K) De zes vrouwen van Hendrik VTH. Jane Seymour schenkt Hendrik een zoc maar zij sterft kort na de geboorte. 22.40 (K) Laatste nieuws. 22.45 Den Haag vandaag. 22.50—23.20 (K) Uit de kunst. DUITSLAND 1 16.00 (K) Journaal. 16.05 (K) Pan-Tau-nieuws, voor de kinderen. 16.30 (K) Tour d-Europe 1971, de langste autorally van het continent. 17.55 (K) Journaal. 18.00 (K) Nieuws. 18.05 (K) De stuwdam. 18.40 (K) Hier und Heute. 19.15 (K) Voor de kleintjes. 19.25 (K) Leeuwerikpark. Moderne verhalen uit een satellietstad. 20.00 (K) Journaal en weerbericht. 20.15 (K) Titel, Thesen, Temperamente. 21.00 (K) Actualiteiten uit Bonn. 21.25 (K) De recherche adviseert. 21.30 (K) Mannix. Vanuit een helikopter ziet Mannix hoe een vrouw op het terras van een dakwoning wordt vermoord. 22.15 (K) Journaal en weerbericht. 22.30 Blaues Wild. In een stamkroeg van omroepmensen en journalisten ontstaat een heftige ruzie bij het ophalen van oorlogsherinneringen. 00.10 (K) Journaal. 16.35 (K) Ons vertrouwde huis. De Nash-jes merken dat het huis lekt op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. 17.00 (K) Chirurgie vandaag. 17.30 (K) Nieuws en weerbericht. 17.35 (K) Sport. 18.05 (K) De draaischijf. 18.40 Laurel en Hardy. Oliver en Stan lezen in een vergeelde brief van hun jonggestorven moeder over tweelingbroers. 19.10 (K) Plaatselijke tijd. 19.45 (K) Journaal, thema van de dag en weerbericht. HILVERSUM Het maandelijkse filmverzoekprogramma van de KRO-televisie „Voor een briefkaart op de eerste rang" bevat vanavond fragmenten uit de volgende films: De tekenfilm „Woody Woodpeckers', de komedie ..Dia manten bij het ontbijt" van Blake Edwards met in de voornaamste rollen Audrey Hepburn, George Peppard, Pa tricia Neal m Mickey Rooney; de film van Toon Hermans „Moutarde van Sonaansee" met in de hoofdrollen Toon Hermans en Phyllis Lane; de dramatische film „De ze vende zegel" van Ingmar Bergman met in de voornaam ste rollen Gunnar Bjornstrand, Max van Sydow en Bibi Anderson, en de Bijbelse reconstructie onder de titel „De tien geboden" van Cecil B. de Mille, met in de hoofdrol len Charles Heston. Yul Brunner. Anne Baxter en John Derek. Als gastacteur, die de kandidaten een verhaal voorleest, waaruit zij de titel van de bedoelde film moeten raden, treedt in deze aflevering van „Voor een briefkaart op de eerste rang" op: de Belgische acteur Jo de Meijere, beter bekend als Herman Coene uit de serie „Wij Heren van Zichem", die de KRO-televisie wekelijks op de maandag avond uitzendt. Het programma wordt gepresenteerd door Bob Bouma. Medewerking verlenen Fred Bredschneyder, Maarten van Rooijen en het Nederlands Filmmuseum. Jo de Meyere, Herman Coene-vertolker in de Vlaamse serie „Wij heren van Zichem", is vanavond te gast in de KRO-filmrubriek Voor een brief kaart op de eerste rang". vraag klcurenbrochure dealerlijst aan bij Riha Harderwijk (ADVERTENTIE) Tijdelijk kleurige stickers bij Bambix. Er zijn er twaalf in totaal. Twee in elk pak. Dus sparen gaat lekker snel. Daarom is het nu nog fijner als u Bambix voor uw kinderen koopt. Bambix - beter voor uw kind. Vervanging elektriciteitsnet Het vijftig jaar oude bovengrondse elektrische net in Oud-Zuiddórpe wordt gesloopt, en vervangen door een ondergrondse leiding. (Van onze correspondent) HULST Zaterdagavond wordt in de basiliek te Hulst een jongeren- dienst gehouden op het thema: „kerkgemeenschap en toekomst". Het wordt een uitnodiging van en voor jongemensen om zich bewust te worden wat eigenlijk kerk-zijn wil betekenen. De tekstgroep van het jongeren koor is verschillende keren bijeen geweest om zich te bezinnen op deze dienst, die na afloop in de zaal van het klein patronaat een zekere voort gang zal vinden. Iedereen is daar welkom om verder door te denken en te praten op het thema van deze dienst. 77-28. Terwijl Craigh in het dorp de boeren op de hoogte brengt van Macduffs valse praktijken, bespiedt deze vanuit een beschutte plek in het bos nog steeds het klooster. „Die Aram en zijn trawanten blijven vei lig binnen", meent zijn zoon, die naast hem staat. „We hadden beter meteen het klooster kunnen bestor men om al die kerels de mond te snoeren, vader. Ik begrijp niet dat je je door die prior hebt laten ompraten!!" „Het klooster bestor men doen we pas in het uiterste geval!" bijt Macduff driftig terug. „Vergeet niet dat monniken veel invloed hebben.we zouden de hele streek tegen ons krijgen, Bry an. Voorlopig moeten we geduld hebben.Zolang onze mannen het klooster omsingeld houden, kan er geen kip uit en dus kunnen de boeren ook niet gewaarschuwd wor den!!" „Je vergist je, Macduff, klinkt het plotseling achter hem een ijskoude stem. „Je hebt over het hoofd gezien, dat ik met een boot over het meer kon ontsnappen". Als door een slang gebeten, springen Macduff en zijn zoon op en draaien zich om. „Craigh", hijgt Macduff ontsteld. De jonge boer gevolgd door de andere boeren, stormt uit het struikgewas naar voren. Blik- semsnel trekt Bryan Macduff zijn zwaard en vangt de bijlslag op. 78-28. „Daar zitten we dan als een stelletje bangebroeken te wachten tot MacDuff is opgekraaid!" Sir John onderstreept zijn woorden met een driftig armgebaar uit het ven ster in de richting van de bossen rond de kloostertuin. „Orders van de Prior, mijn waarde", grinnikt Aram aan tafel tussen twee happen van zijn ontbijt door, „en nog verstandi ge orders ook als je 't mij vraagt". Sir John laat een minachtend ge snuif horen. Dan komt Presto de kamer binnen. „Goeiemorgen alle maal", roept hij opgewekt, en hij rekt zich behaaglijk uit. „Nog iets bijzonders gebeurd sinds gistera vond?" „Och nee, niet veel", glim lacht Aram, „we hebben alleen maar ee kind uit een brandend huis ge red. een jonge boer uit de burcht van MacDuff bevrijd en nu is waar schijnlijk het klooster omsingeld door MacDuff en zijn krijgers... en jij maar slapen!" Dan stormt plotse ling Agua het vertrek binnen. „Er wordt gevochten buiten", schreeuwt hij opgewonden. „De soldaten van MacDuff heben het aan de stok met een stel gewapende boeren!" Te wa pen, op ten strijde", brult Sir John enthousiast en zijn geweldige lans grijpend rent hij het klooster uit. jÉtoÊÉ God-fried Bomans. Kaarten In de wintermaanden is het traditie dat verschillende café- houders beurtelings kaartwedstrijden organiseren. Zondag wordt hiermede een begin gemaakt met een prijs- kaarting in het café van A. de Guch- teneire. Beschrijfschieting 48 Schutters namen deel aan de door „St. Sebas- tiaan" georganiseerde beschrijfschie ting. De uitslag: le hoogvogel J. Remijn 's Heerenhoek. 2e A. de Schepper Maldegem, le zij vogel A. de Lille Maldegem. 2e A. Rootsaert te Middelburg (B). le kal Fr. Wijf fels Aardenburg. 2e R. Wille Oede- lem (B). Hanen: 1. R. Wille Oede- lem. 2 a. rootsaert Middelburg (B). 3. S. d'Hooge Knokke. 4. A. Balle- geeer Aardenburg. 5. J. Herwegh Aardenburg. 6. A. de Schepper Mal degem, 7. H. de Rijcke Aardenburg. 8. Rob de Rijcke id. 9. F. de Lille Maldegem. 10. E. Degrand id. Prijs- vogels: 1. G. Gijselinck Knokke. 2. A. Rootsaert Middelburg. 3. A. Bal- 'legeer 4. R. de Clerck Aardenburg. Beker: W. Dhondt uit Aardenburg. Hun benadering, aanvankelijk nogal spattend en argwanend, wordt naar mate de film vordert steeds serieu zer. In het begin wordt met grappi ge filmiscihe middelen het spook centraal gesteld, naar verloop van tijd wordt dat de mens van vlees en bloed. Godfried Bomans, bezadigd pijprokend, weet het vertrouwen van de geïnterviewden makkelijk te winnen. Zo spreekt hij met excen trieke huisbewaarders op oude kas telen, met bijgelovige oude dametjes en met een echte praktiserende heks van vijftig jaar die uiterst eenzaam, omgeven door zo'n 25 katten, een kruidentuin beheert bij haar huis dat zo door Anton Pieck getekend zou kunnen zijn. ver voor Christus. Ook voert hij nog een gesprek met een Anglicaanse benedictijn, die serieus werkzaam is als exorsist en geesten iutdrijft. Maar Bomans spreekt ook met een groep jongeren die in de nachtelijke uren rituele bezweringen prevelen en „dingen des levens" op een. al taartje offeren. Hij raakt overtuigd van hun oprechtheid zoals ook van F de integriteit van de leider der Druiden-sekte. De Druiden komen jaarlijks bijeen op de tempelresten van de Stonehenge, daterend van (advertentie) een fantastische collectie modieuze MANTELS bij (Van onze r.t.v.-redactie) HILVERSUM De NCRV brengt zaterdagavond een film over Engelse spookkastelen, te griezelen valt daarbij niet veel. Het is en min of meer serieus opgezette documentaire over de mensen die in spoken gelo ven, meer dan over de spoken zelf. Daarmee is een hartewens vervuld van Godfried Bomans, die al enkele jaren terug het plan opperde, anglo fiel als hij is, bij de NCRV wel een gewillig oor vond maar tot nu toe op ealisering moest wachten. Samen met John Peereboom, vroe ger Engels correspondent van de NCRV en thans werkzaam als we- enschappelijk ambtenaar in Am- terdam in de Engelse literatuur, mocht Bomans een tournee langs üngelands prachtigste kastelen en herbergen maken. (ADVERTENTIES)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 15