Prestaties in j atletiekduels Ite Ter neuzen GEEN DOELMAN BIJ PHILIPPINE ZEGE GROOSMAN EN BASTIAANSE Yeere aan kop in eerste klas m ACO Klap Trico Noble komt erg hard aan BKIBHas VJshockey- veam tegen ylusland Ploegen rijden verkeerd AUSTIN Records voor De Munck en Moelker sport d te leveren 110-116 Breda 600-43488 C. MARTENS t't uitgelezen donkere entucky tabak |;ESDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 20 SEPTEMBER 1971 VERWARMINGS- :EN fabr. VeHa type nedo or 200 'woningen ;ct te leveren) •OKTE C.V.-KETELS \ARDEN IWARMERS KRANEN KOPPELINGEN VATEN TISCHE KRANEN 'INGEN ITTINGS NGS EN FITTINGS EPOMPEN MOSTATEN EREN PIJP LATERIAAL H ROOKGAS AFVOER -I DUBBELWANDIGE DAKDOORVOER eedschap :1 onze showroom woensdag- en uur. OMLOOP MET VELE PERIKELEN (Van onze sportredactie) J OOSTBURG De stemming na Ijlloop van de achtste Omloop van Beeuwsch-Vlaanderen was bedrukt. Kirt uiteraard in de gelederen van Ijrico Noble die alles gewonnen had- I wat er maar te winnen was Ipaar bij de andere ploegen. Want klap die de Zeeuwsch-Vlaamse Jdelerformatie uitdeelde kwam hard Inn. Erg hard zelfs. I Cees Priem ongetwijfeld gestart Lis de grootste favoriet voor de Undzcge mokte nog wat na. De troef van Piet Liebreehts had i> allemaal maar niet van begrepen. m: „Ik was met Poppe weg en jen werd ik door de coureurs van istel terug gepakt. Daar kan ik Lt bij. Waarom lieten ze die man- |en van Trico Noble dat wrek niet inappen. Ben ik dan achterhaald Ijji kan weer iemand anders gaan, Tjnt op het eind zaten er toch heel Lat van Trico Noble kapot.Alleen Ijiyker en Van de Bunder konden wat. De rest was gezien". I priem die in de tweede etappe [leen kon rekenen op de steun van i half geblesseerde Henk Stander j van trouwe gezel Ko Blok gaf ||i zelf trouwens voor de start van de derde etappe weinig kans op een echte aanval op de positie van Grant Thomas. Volgens hem was het weer veel te mooi. Iets wat Piet Liebregts na afloop beaamde. „Als er een beetje wind had gestaan dan was er een kans geweest, aldus de ploeglei der van Acifit." Maar er stond hele maal geen wind. En dan kun je nog zo hard rijden, maar geen enkele coureur die een beetje kan fietsen rijd je dan los". Priem: „En die gasten van Trico Noble hoefden al- ieen maar aan te pikken. Meer niet". Piet Liebrechts was overigens in het geheel niet te spreken over de uit gave van de achtste omloop can Zeeuwch-VIaanderen. Liebregts: „Kijk, het is voor elke ploeg on mogelijk om tegen een Trico Noble- jury, een Trico-Noble-wcdstrijdlei- der, een Trico Noble-sportcommis- sielid cn tegen Trico Noble zelf te fietsen. Wat ik deze twee dagen heb meegemaakt aan een bepaalde ploeg bevoordelen, heb ik nog nergens ge zien". Liebregts doelde daarmee op het feit dat de wagen van de sportcom- missie, bestuurd door Frans van Tu- renhout In de eerste etappe na de ravitaillering plotseling in een gat dook dat geslagen was door Priem, Iiassink, en De Waal. Daarmee trok die wagen de rest van de kopgroep pp de vluchters. Een fout die sport- commissieiid Arjaan de Schipper volledig toegaf. De Schipper: „Dat hadden we inderdaad niet moeten doen, maar omdat de wedstrijdleider elders was, wilde ik de materiaal wagen die er te vroeg tussen was gekropen, weg sturen. „Een materi aalwagen trouwens beschikbaar ge steld door Trico Noble. Herman Krott, ploegleider van Amstel, was het op veie punten met zijn collega Piet Liebregts eens be halve op één. Krott: „Voor mij heeft Wim Jeremiasse het goed gedaan als wedstrijdleider, maar hij kan het niet helpen dat er zo'n stel onervaren juryleden steeds in de kop van de karavaan zat. „Het hoeft uelemaal niet expres te gebeuren, maar alles wat even fout loopt en dat door De Schipper bij afwezigheid van de wedstrijdleider moet worden opge lost heeft al gauw de schijn te gen". De ploegleider van Amstel werd in die mening bestreden door Frans van Turenhout zelf. De sponsor van Trico Noble riep verontwaardigd uil na het horen van de beschuldigingen van Krott en Liebregts: „Die neder laag die we ze toegebracht hebben zal wat te hard zijn aangekomen. Maar laat ik je dit vertellen dat Piet Liebregts zaterdagavond nog bij mijn broer kwam om te vragen hoeveel het zou opbrengen als zijn coureurs voor Trico Noble zouden rijden". Iets wat broer Gerard van Turenhout bevestigde. ROB VAN DEURSEN De triomfantelijke intocht van de Belg Gerrie Catteeuw die zijn solo beloond zag met de etappe-overwinning van de 2e dag. r j - .1 (Van onze aüetiekmedewerker) J TERNEUZEN Op de sintelbaai» Terncuzen heeft Scheldesport laatste atletiekwedstrijden van liet seizoen gehouden. Dankzij het ■fraaie weer zijn er voortreffelijke ■prestaties geleverd. Peter de Munck Iran AV'56, thans woonachtig le löostburg, leverde ongetwijfeld de ■beste prestatie door een nieuw ■ïeeuws record hij de b-jongens te ■restigen op het speerwerpen. Voor de vierde maal heeft hij dit clstnjdseizoen het Zeeuwse recoid lurbeterd. Het oude record, dat op Raam stond van Kees Kloet, even- Itna van AV'56 met 39,64 meter, lerbeterde hij reeds in een van de "(erste wedstrijden en bracht het ,;:n op 40,96 meter. Daarna kwam tot 48,42 meter en tijdens de istionale kampioenschappen in Am- J'erdam wierp hij de speer 47,22 litter ver. Zaterdagmiddag kwam lij in Terneuzen tot 48,90 meter. I Ook Peter Moelker van Schelde- I 'irt leverde op de honderd meter c- 1 Rgens een uitstekende prestatie, liet een tijd van 11,8 seconden ver- I sierde hij het bestaand record van lisnk van der Haar van Dynamo liet een tiende seconde. Overigens liwam Henk van der Haar bij de b- IMgens, misschien ook gesteund mor de rugwind, tot een zeer goede Pii van 11,2 seconde op de honderd I 'ster en ook op de tweehonderd me- 1» liet Van der Haar een goede tijd I teren. Hier was het 23,3 seconden, I szelfde tijd als de winnaar bij de fa I 'eren Jan Drenth van Metro Rotter- 1 tan. Op de honderd meter liet I kenth 11,4 seconde noteren en 1 'erd hiermee winnaar van de I Mntkamp voor heren. Ben HAAG (ANP) De gecom- I «eerde ijshockeyploeg, die morgen I Tilburg en woensdag in Utrecht I 1 aantreden tegen wereldkampioen I island, is samengesteld uit Cana- Itaen, Tsjechen en Nederlanders, 'je uitkomen in TYSC - Trappers Tilburg), Smoke Eaters (Geleen) "BoldootUYC (Utrecht). Op de korte afstanden waren de tijden toch enigszins geflatteerd, want bij de tachtig meter meisjes-e kwam Thea Kaaysteker van Delta- sport tot een zeer goede tijd van 10.5 sec., gevolgd door Gerry Ravenstcyn van Scheldesport met 10,6. Bij de technische nummers voor heren ver scheen Piet Versluys van Dynamo weer in de ring en hij toonde dat hij nog steeds de beste Zeeuw is op de technische nummers. Het kogel stoten won hij met 13.01 meter en op het speerwerpen werd hij tweede achter Jan Drenth met 50.24 meter. Ook een spannend nummer vormde de 1500 meter voor de b-jongens. Jo Schout van RKHAV won dit num mer in de tijd van 4.15.4 min. Een wat tegenvallende tijd, gezien de tegenstand, die hij de eerste twee ronden ondervond van de Belg De Vjieger van Rieme, die tweede werd. Een interessant nummer was ook de drieduizend meter steeple chase voor heren. In het begin van dit nummer vormde zich al spoedig een kopgroep bestaande uit twee man, Koos Oggel van AV '56 en de Belg Stal van AC Rieme. Aanvanke lijk nam Stal een kleine voorsprong, maar in de laatste drie ronden nam Koos Oggel de leiding en hij stond die niet meer af. Oggel won dit nummer in de tijd van 10.24.6 minu ten: voor Stal werd een tijd van 10.36.8 genoteerd. Jo Schout zegevierde op de 1500 meter voor B-jongens tijdens de laatste atletiekduels van dit seizoen. Koos Oggel: winnaar 3000 meter steeple. (ADVERTENTIE) Zaterdagavond heeft deze combi- I 'be een oefenwedstrijd gespeeld I "Sen een team van Canadezen en I Amerikanen uit de geallieerde I :uchtmacht en met 12—5 gewonnen. I 7 ploeg' is als volgt samengesteld: I "elverdedigers: Budecek en Goe- I "li verdedigers: Ormiston, Van I Christiaan, Van Veghel en I J°k. Aanvallers: D. Tuma, J. Turna Simons, Fosatko, Golem en Wag- I ?tr, Differ, MacDonald en Halliwell. I 7 Nederlandse spelers zijn: Goebel, ,j'n Dun, Christiaan, Van Veghel, Simons, die allen in Tysc uppers spelen voor AUTOMOBIELBEDRIJF Hoogstraat 50 Tel. 3 65 66 ROOSENDAAL (Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN In de eerste klas van de zondagcompetitie van de KNVB afdeling Zeeland bleet Hoofdplaat gemakkelijk aan de lei ding door een 5-1 overwinning op Lewedorpse Boys. De score bij Oostburg-Graauw liep nog verder <>P (6-1)Maar de kroon spant DSF dat met 7-1 van Philippine won. Patrij zen deed er niet veel voor onder met een 5-0 zege op Schoondijke. Aardenburg won na een moeilijke wedstrijd met 2-3 in Philippine, ter wijl Luctor en Ria niet verder kwa men dar 1-1. Hool'dplaat-Lewedorpse Boys Voor rust een zeer matige vertoning. Dey opende de score 1-0 en Men- heere maakte dat de Boys met 1-1 konden gaan rusten. Hoofdplaat was na de thee veel te sterk voor LeBo. Van de Velde, Dey, Scherbeijn 2 keer zorgden voor de verdiende 5-1 zege. Luctor-RIA Ria is goed wegge komen in Heinkensfand, want Luc tor was slecht op schot. A. Courtain gaf de thuisclub de leiding 1-0. En Van Hekke bepaalde de rust- en tevens de eindstand op 1-1. Paal en lat stonden een Luctorzege in de weg. Palvijzen-Schoondijke Voor de rust kon Schoondijke nog bijbenen maar na de rust werd het over speeld. Verbart en Moisson zorgden (Van onze sportredactie) TERNEUZEN/OOSTBURG Om het publiek op de aankomst parkoersen van de twee individu ele ritten van de achtste Omloop van Zeeuwsch-Vlaanderen wat bezig te houden organiseerde het comité afwachtingswedstrijden voor nieuwelingen en adspiran- ten. Zaterdag won Mare Groos- man bij de nieuwelingen en Willy Kwantes bij de dames, terwijl gis teren de overwinningen gingen naar Ad de Basitaanse en Keetie Hage. De uitslagen: Zaterdag: nieuwelin gen: 1 Mare Groosman (IJzendijke), 2. Adrie Vasseur (Axel); 3. Cor Steur (Volendam), 4 Kees Spaans ('s Gravenpolder), 5 Sjaak Hame link (Terneuzen), 6 Michel Melsen' (Roosendaal), 7 Leon Strobbe (Lamswaarde), 8 Johnny Verbeke (IJzendijke), 9 Ad van Treijen (Halsteren). 10 Oscar Hellemons (Roosendaal), Gilly de Jongo (Lamswaarde), 12 Theo de Herder (Biezelinge), 13 Ton Bogers (Roos endaal), 14 Ad Kraus (Oudenbosch), 15 Bert Begijn (Terneuzen). Dames: 1. Willy Kwantes (Zaan dam); 2. Keetie Hage (Sint Maar tensdijk), 3 Minie Brinkhoff (Nieuw Horne), 4 Truus van der Plaats (Geldermalsen), 5 Nel Streef (Nieuw-Lekkerland) Zondag: Nieuwelingen: 1 Ad de Bastiaansen (Nispen), 2 Wim Zee lenburg (Scheveningen), 3 Ad Ku- zee (Souburg), 4 Adrie Vasseur (Axel), 5 Johnny Verbeke (IJzen dijke), 6 Ger Broeren (Bolnes), 7 Leon Strobbe (Lamswaarde), 8 Ad van Treijen (Halsteren), 9 Jan Roovers (Roosendaal), 10 Michel Melsen (Roosendaal), 11 Gilly de Jonge (Lamswaarde), 12 Adrie Oostdijk (Axel), 13 Jan Deelen (Huijbergen), 14 Mat van der Toorn (Scheveningen), 15 Oscar Hellemons (Roosendaal). Dames: 1 Keetie Hage (Sint Maartensdijk), 2 Willy Kwantes (Zaandam) 3 op een ronde Minie Brinkhoff (Nieuwe Horne), 4 Bep van der Eijken (Baarn), 5 Nel Streel (Nieuw-Lekkerland). Het beslissende moment van de 2e dag, door onze fotograaf Cor de Boer vastgelegd in Breskens. Op de voorgrond de Belg Gerrie Catteeuw die zo juist een demarrage heeft geplaatst. Achter hem de rest van de kopgroep die zo bleek later op dit ogenblik definitief was verslagen. voor een 2-0 stand met de rust. Verbart voegde na rust er nog maar even drie treffers aan toe. Oostburg-Graauw Bij de rust zag het er niet naar uit dat Oost burg zo grof zou winnen. Bogaert gaf de bezoekers de leiding en kort voor rust maakte De Vries gelijk(l- 1). Na een kwartier liep het toch niet meer bij Oostburg en De Vries (strafschop) Riemens, Verplancke en Riemens (2x) zorgden tenslotte voor een 6-1 overwinning. IJzendijke-Aardenburg Ver- straete gaf de Aardenburgers al snel een 0-1 voorsprong die door Ver meulen teniet werd gedaan (1-1). Na rust werd de wedstrijd steeds onvriendelijker. Ondanks het feit dat Aardenburg de strijd met tien man moest uitspelen nam de ploeg na rust toch weer het initiatief. Deseijn zorgde nog wel voor 2-1 maar via Henri en Verstraete werd het nog 2-3 voor de bezoekers. DSF-Philippine Philippine was zonder doelman naar Burg gekomen. De rust ging in met 2-0 door De Roos en Van der Graaf. Na de thee voerden Rijnberg en Van der Graaf de score op tot 4-0, vooraleer Cam- bier er 4-1 van maakte. Rijnberg en Van der Graaf en tenslotte nogmaals Rijnberg stuurden Philippine met een 7-1 nederlaag naar huis. STAND: Hoofdplaat 3-6, Luctor 3- 5, Patrijzen 3-5, Aardenburg 3-5, DFS 3-4, IJzendijke 3-3, Ria 3-3, Graauw 3-2, Oostburg 3-2, Schoon dijke 3-2, Philippine 3-0, Lewedorp se Boys 3-0. (Van onze sportredactie) OOSTBURG - De ploegentijdrit met als inzet de „In memoriam Piet Hack-beker", beschikbaar gesteld door De Stem en De Vrije Zeeuw eindigde gistermorgen ook al in een zege voor Trico Noble. De ploeg van Henny Schouten klopte die van Jan Dieleman uit Axel toch nog met ruim verschil. Voor de formatie van VW Autopon was het gistermorgen allemaal niet zo best. De begeleider van deze ploeg nam in plaats van de weg over Philippine die over Hoek en De Braakman. Dus de route die op verzoek van de rijkspolitie twee jaar geleden werd afgeschaft. De mannen van Autopon finishten in de supersnelle tijd van dertig minuten, maar reden ook tien kilometer minder. De jury besloot de renners niet te duperen voor een fout van de bege leider van de organisatie en gaf Autopon de laatste tijd. Caballero trof het ook al niet. De formatie van Peeters sloeg ook al door foutieve aanwijzingen van de begeleider een verkeerde weg in en reed een paar kilometer .te veel. Hier besloot de jury om de tijd zo te laten omdat iedere deelnemer volgens de regle menten geacht moet worden de rou te te kennen. Voor een stel Amster dammers in Zeeuwsch-Vlaanderen een moeilijke zaak. (Van onze voetbalmedewerkcr) TERNEUZEN In de eerste klas van de zaterdagcompetitie van de KNVB-afdeling Zeeland kreeg Zaamslag zijn eerste nederlaag le slikken van Wemeldinge. Voor de rust was Wemeldinge aanvankelijk meeer in de aanval, maar Zaamslag kwam toch gevaarlijk terug. Rust 00. Na de rust maakte Dekker er 1(1 van en dezelfde speler kort voor tijd 2tf. Pas op het allerlaat ste moment kon Janssen de eer redden (21). Veere profiteerde hier goed van door een 20 overwinning op Arne- muiden 2. Ook Kloetinge verloor Meeuwen 2 keek al na 1 minuut door Cobben tegen een 01 achter stand aan, maar door twee doelpun ten van Janse was het met de rust al 21. Na de rust maakte Dinge- manse er zelfs nog verdiend 31 van. Ook Mevo kon niet volgen, want in Hcinkenszand blijkt het moeilijk winnen, al was Mevo sterker. De Vaate maakte er 01 van, dooi Meulpolder werd het 11. in de tweede helft kon Mevo geen over- inning meer forceren. 's-Heer Arendskerke had geen moeite met Middelburg (42). Waarde maakte weer niet veel klaar, hoewel deze keer een gelijk spel zeker verdiend zou zijn ge weest. De rust ging in met 10 door Bom. Manni en Ooms profiteer den na de rust van fouten in da verdediging (12). Stand: Veere 47, 's-Heer Arendskerke 46, Kloetinge 45, Zaamslag 45, Wemeldinge 45. WIK 45, Mevo 44, Heinkenszand 43, Meeuwen 2 4—3, Arnemuiden 2 43, Middelburg 42, Waarde 4 0 (ADVERTENTIE) OFFICIAL MORRIS en M.C. DEALER VOOR ROOSENDAAL e.o. GARAGE KOOL Laan v. Luxemburg 3 - Roosendaal Tel. 01650 - 3 51 08 Meeussensiraat 14 - B. op Zoom Tel. 01640'- 3 52 95 i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 15