iEHANDICAPT JAX KLOPT fc TWENTE Politie helpt de arbiter veilig uit het NAC-stadion Y er lies niet verdiend èeters: „Verlies er schlemielig" MVV VERRAST PSV Derks half varken Brokamp doelpunt Het meest gedronken merkbier inde Euromarkt. STELLA ARTOIS Standen Israël en Graaumans geboekt SCHANDAAL IN ARGENTINIë sport sportpagina VAN MAANDAG 16 AUGUSTUS 1971 irald Berg in duel met een AD VASSEUR uit Axel wol ïuwelingenkoers van het Beifi 'ongen. Het was een avonden1 i over 60 kilometer. JOHNNY VERBEKE eindiSj nieuweling in Heusden, aak Hamelinck (Terneuzen), e. In Bottelare haalde Ven nieuw een 2e plaats, Vasseiir 12e, Hamelinck 13e. BENNY GIJZEL finishte als! :lt. Hij had met de Belj^ men die hem versloeg nuten voorsprong. Van ram op de 11e plaats. rOINE VAN DE BUNDtfJ aide een 3e prijs in rdere uitslag: 5 Duyker, in, 11 Van Stralen. 1EES PRIEM werd 4e ia ;m. Toine van de Bunder I» zich als 6e. ÏIANCARLO POLIDORI ste „Tre Valli Varesine ke profwedstrijd van, „pnl] n van Varese. Tweede 1 Conti, 3e Italo Zihoh, ny Houbrechts z.t. 5e si. OOP ZOETEMELK is r'tcer.le-doelman Schrijvers kan hier de bal pakken, voordat de Aja- Ltndonlc gevaarlijk kan worden. Even later zou Suurendonk echter lesteen. i onze sportredactie) (Van onze sportredactie) ZEIST Drie scheidsrechters hebben tijdens het weekend in het KNVB-sportcentrum in Zeist voor een bijzondere vangst gezorgd. Sjef Dorpmans, Frans Derks en Joop Vervoort waren 's avonds naar het mili taire kamp in Doorn gegaan waar een loterij werd gehou den. Het drietal legde prompt be slag op de eerste prijs: een half varken. Het beest werd met vereende kracht in een auto ge laden en naar het sportcentrum overgebracht. KNVB-personeel is geruime tijd bezig geweest met uitbenen. Dorpman®, Derks en Vervoort waren zo te spre ken over dat slagersvakman schap dat ze besloten een deel van het varken in het centrum achter te laten en zelf met 'n kleinere hoeveelheid extra vlees huiswaarts te keren. (Van onze sportredactie) BREDA De Bredase politie wilde gistermiddag na afloop van hel voet- balgebeuren tussen NAC en Feijenoord geen risico nemen. Er waren te veel Bredase supporters die arbiter Corver graag even wilden „spreken". Maat' de politie ging ervan uit, dat die supporters een andere dan de nor male interpretatie zouden geven aan het werkwoord spreken. Arbiter Cor ver werd met zijn twee assistenten in een politiebus het NAC-stadion uitge smokkeld. Niet echter voordal hij aan de verzamelde pers zijn visie had ge geven op de treffer van Van Hanegem. De treffer die de oorzaak werd van NAC's onverdiende nederlaag. Corver: „Volgens mij stond Van Hanegem niet buitenspel, omdat Schrijvers vergat een stap naar voren te doen. Luister, op het moment van afspelen stond Van Hanegem niet buitenspel. Op moment van ontvangst wel. Maar daar gaat het niet om". Corver gaf wel toe, dat hij niet helemaal zijn aandacht kon bepalen op Van Hanegem. „Ik hield me vlak daarvoor bezig met Jansen en Pogrzeba, die elkaar niet al te vriendelijk toespraken" De scheidsrechter bleef er wel bij dat hij de situatie goed had beoordeeld. „Maar als ik vanavond op de televisie zie dat ik ongelijk heb gehad dan spijt het me bijzonder. Ook ik ben een mens en kan fouten maken". Een excuus waar Ad Brouwers niet van wilde horen. „Voorlopig kost die blunder ons twee punten, tenminste een. En de mentale opdoffer die onze ploeg er van heeft over gehouden. Kijk, als je een competitie begint met een zege of eeif gelijk spel tegen Feijenoord, dan is de juiste instelling er direct. Maar nu we zo ongelukkig hebben verloren, moet het moreel weer helemaal opgevijzeld worden. Voor de spijt van een scheidsrechter koop ik niets", aldus een gespannen Ad Brouwers. In het kamp van Feijenoord waren de spelers uiteraard erg blij m.et de eerste zege van het seizoen. Coen Moulijn: „Ik snap alleen niet waarom Van Gorp mij plotseling los liet. Daardoor kreeg ik vrijheid. Niet dat ik het erg vond hoor". Rinus Israel, uiterst laconiek over de boeking die hij opliep: „Wat moest ik anders. Die nummer negen was me bijna te vlug af, daarom ging hij neer. Voetbdl is business en niets anders". Professioneel reageerden de Rotterdammers. Koel en zakelijk werd de wedstrijd geanalyseerd. Een analyse die Theo Laseroms de opmerking onit- Scheidsrechter Corver in debat met Schrijvers (nr. 4), Bakker en Del- motte (nr. 6) na het fel omstreden doelpunt van Feijenoord. lokte, dat NAC onder leiding van Peeters een stuk sterker was geworden. ..Menige topclub krijgt het hier nog erg moeilijkaldus de robuuste Feijenoorder. lanchester kromp ineen ond— otoffensief van Derby, dat I og twee treffers opleverde. Dj romoveerde clubs Leicester 6 heffield United begonnen re >t goed met respectievelijk ee ik spel tegen Huddersfield a verwinning op Southampton, lurnooi om de Scotse Leagu 'rsloeg Celtic zijn eeuwige lasgow Rangers met 2-0. Hef e eerste ontmoeting tussi vee clubs in het Ibrox-park| e ramp in januari, waarbij bouwen om het leven kwa: )0 werden gewond. ICHEDE Bepaald niet L vrees was Ajax op de ope- ag naar Enschede geko- Niet alleen moest de Euro- ihouder Suurbier, Krol en Mührcn missen, ook de olie Arnold Mühren viel is een bless.Vre af voor zijn (titiedebuut tegen FC Twen- bovendien had de verdedi- m de laatste oefenvvedstrij- m allerminst zekere indruk angst bleek ongegrond. De idering in conceptie, die trai- iijvers voor de oostelijke itie had doorgevoerd, bleek iallcs behalve doelmatig te loor kon het gebeuren dat FC in het eerste half uur een lijk overwicht had, maar het 1 (de kansen kwamen er echt vormden evenals vorig jaar .kke punt. nieuwe spits Eddie Achter die in de oefenwedstrijd met ld United twee keer succes am nauwelijks toe aan een poging. Toen hij na de rust ijk eens een keer naast- en langs (de dit keer futloze) Stuy was gekomen, werkte ïis de bal uit het doel. Met inden, zoals de Ensehedeërs grote aanhang meenden te gezien. De allerminst sterk (de scheidsrechter Van dei- zag er evenwel geen straf- in. Ajax leidde overigens toen 2—0, door Suurendonk na laie pass van Cruyff en door Dijk als voortzetting op een 'actie van uitblinker Keizer. De van het middenveld, waar zich zo veel van had voorge le bleef bij FC Twente volledig dit gebrek aan initiatief is de ese ploeg in feite fataal ge- 40 Suurendonk 01, 54 Dijk 0—2, Scheidsrechter Van Krolt. Toeschouwers: 25.000 'kocht). NAC SPEELT GRANDIOOS (Van onze sportredactie) BREDA NAC verloor. Dat wel. Voor de manier waarop is liet beste woord: sneu. NAC verloor door arbi ter Corver. Van Feijenoord, de ploeg die Breda altijd vreest. NAC verloor met 2-1, nadat het iets minder dan tachtig minuten dat machtige Feije noord in de tang had en vijftig minuten een 1-0 voorsprong uiterst bekwaam verdedigde. En zelfs met uitvallen gevaarlijker was dan de landskampioenen. Toch verloor NAC. Schlemielig. Immers, het doel punt van Daan Schrijvers in de eerste helft werd in de laatste tien minuten teniet gedaan door treffers van Wim van Hanegem en invaller Lex Schoenmaker. In de nederlaag van NAC zitten echter niets dan positieve dingen. Hoe paradoxaal dat ook moge klin ken. Met al het respect dat een ploeg als Feijenoord toch verdient, NAC „maakte" gisteren in Breda de wedstrijd. En hoe! Trainer Ben Peeters had het allemaal keurig uit gedacht. En de inspiratie, die een tegenstander als Feijenoord altijd opwekt, deed de rest. Want NAC was geïnspireerd. Keihard werkten de Bredanaars voor de overwinning. Een zege, die NAC volkomen binnen bereik had. Feijenoord kwam er bij na niet aan te pas. NAC hield vanaf het begin de bal knap in de ploeg. Niet dat er net als vorig seizoen zo overduidelijk op zeker werd ge speeld, maar door gegroepeerd voet bal op links of rechts wisten de Bredanaars vaak secuur op balbezit te spelen. Balbezit, dat gevolgd werd door een lange pass, meestal op uitblinker Ad Brouwers, die Theo van Duivenbode kleineerde tot een pupil. Peeters had het goed gezien. Feijenoords beroemde mid denveld wist geen raad met de tik tak manoeuvres van NAC. Mannen als Van Hanegem en Jansen liepen zich suf, vaak zonder enkel resul taat. NAC matte Feijenoord af. Ze ker na dat doelpunt van Daan Schrijvers, die in de 31ste minuut uit een vrije trap via een Rotter dams lichaam Eddy Treytel passeer de. NAC had die opkikker nodig. Het ging met meer zelfvertrouwen door. Het vuur schoot uit de schoe nen, zo graag wilde NAC bewijzen dat het anders is. Anders onder Peeters. De Bredase formatie be wees dat overduidelijk. Geen enkele in het geel gestoken Bredanaar was gisteren de mindere van ook maar een Feijenoorder. NAC trok zich op. Het speelde goed. Tot de black-out van arbiter Corver, die tien minuten voor het einde een doelpunt van de in geheid buitenspel positie staande Wim van Hanegem goedkeurde. En dat ondanks het feit. dat zijn grens rechter de vlag even richting hemel had geheven. Corvers assistent wees snel naar beneden, toen hij bemerkte dat zijn baas de inzet van Van Hanegem honoreerde met een hernieuwd be gin op de middenstip. NAC was op dat moment verslagen. Lex Schoen maker voltrok na schitterend voor bereidend werk van Coen Moulijn het vonnis. Feijenoord won, NAC verloor. Onverdiend. Sneu. ROB VAN DEURSEN. js van „Beaulac Bernl'f iux als derde geëindigd 1L ndigd. rd Luis Ocana, die ae ■gde in 2 uur en 40 "i'n slag is verder: 2 Mortentfj 3 Joop Zoetemelk. 4 (Van onze sportredactie) «Schlemielig. Buitengewoon schlemielig. Meer kan ik er ook p# van zeggen. Het is toch erg als je op die manier nog moet ver- een club als Feijenoord", zei een diep teleurgestelde NAC-trainer leeters, na de 2-1 nederlaag tegen de landskampioenen. Peeters was i. en dat was begrijpelijk. Hij had als Feijenoord-kenner bij uitstek mi de club immers eens zelf naar het kampioenschap gebracht ■im .-L"? ui,Ses'>PPeld. Een tactiek die leek te slagen tot tien minu- I t'jd de veelomstreden goal viel, die NAC velde. iden m\Wlst vooruit d"t je Feijenoord niet met open vizier kan bewust uitgegaan van de constante mandekking. Ik heb 8Ws ingehamerd op balbezit te spelen, vertragen, maar dan niet lef't 'i Piuatsen, maar zoveel mogelijk vooruit. Dat lukte allemaal list dat in zo goed ak Pogrzeba Dick Schneider goed uitschakelde. IDaarnJ k1Iiei.der een gevaarlijke man is, die graag mee naar voren Weren 'k Pogrzeba opdracht gegeven op links in de voorhoede hun ta' t S^neider zijn handen vol zou hebben. De jongens heb- liprorif» uitstekend volbracht. Ze hebben gevochten als leeuwen. De h; pJLme',de rust was ook beslist verdiend, e braih? ht van de beruchte tegengoal, die Feijenoord op gelijke "eld? p itmaar die door "Ik NAC-spelers als buitenspelgoal werd be- voéthai erS' heb daar maar een antwoord op. Ik loop al jaren mee (is en ik zeS altijd: daar zijn de scheidsrechter en de grens- vuur. IK]- - - - - EREDIVISIE DWS Vitesse 1—0; NEC Eagles 3—0; PSV - MVV 0—1: NAC Feijen oord 12; FC Groningen - FC Utrecht 01; Excelsior - Telstar 01: Sparta - Volendam 41; FC Den Haag FC Den Bosch 2—1; FC Twen te - Ajax 02. STAND Sparla 1 1 0 0 2 4—1 NEC 1 I 0 0 2 3—0 Ajax 1 1 0 0 2 2—0 Feijenoord 1 1 0 0 2 2—1 MVV 1 1 0 0 2 1—0 FC Utrecht 1 1 0 0 2 I—0 Telstar 1 1 0 0 2 1—0 FC Den Haag 1 1 0 0 2 2—1 DWS 1 1 0 0 2 1—0 Vitesse I 0 0 1 0 0—1 FC Den Bosch 1 0 0 1 0 1—2 Excelsior 1 0 0 1 0 0—1 FC Groningen 1 0 0 1 0 0—1 PSV 1 0 0 1 0 0—1 NAC 1 0 0 1 0 1—2 FC Twente 1 0 0 1 0 0—2 Eagles 1 0 0 1 0 0—3 Volendam 1 0 0 1 0 1—4 PROGRAMMA Eagles - DWS, MVV NEC, Feijen oord PSV, FC Utrecht - NAC. Tel star - Groningen, Volendam Excel sior, FC Den Bosch Sparta, Ajax - FC Den Haag en Vitesse - FC Twente. EERSTE DIVISIE De Volewijckers - Heracles 22; Heerenveen Willem II 30: Roda JC Veendam 01; Wageningen - PEC Zwolle 2—0; SVV - Helmond Sport 3—1; FC VW Fortuna VI. 12; AZ'67 Eindhoven 00; Haar lem Fortuna SC 2—0; HVC SC Cambuur 31; DFC Blauw Wit 0—1. I Franz Hasil (links) in duel met At ie Graaumans. STAND Heerenveen 1 1 0 0 2 3—0 SVV 1 1 0 0 2 3—1 HVC 1 1 0 0 2 3—1 Wageningen 1 1 0 0 2 2—0 Haarlem 1 1 0 0 2 2—0 Blauw Wit 1 1 0 0 2 1—0 Veendam 1 1 0 0 2 1—0 Fortuna VI. 1 1 0 0 2 2—1 Heracles 1 0 1 0 1 2—2 Volewijckers 1 0 1 0 1 2—2 Eindhoven 1 0 1 0 1 0—0 AZ'67 1 0 1 0 1 0—0 De Graafschap 0 0 0 0 0 0—0 FC VVV 1 0 0 1 0 1—2 Roda JC 1 0 0 1 0 0—1 DFC 1 0 0 1 0 0—1 Fortuna SC 1 0 0 1 0 0—2 PEC Zwolle 1 0 0 1 0 0—2 Cambuur 1 0 0 1 0 1—3 Helmond Sport 1 0 0 1 0 1—3 Willem II 1 0 0 1 0 0—3 jourdette, 6 Capaner, - igüillaume, 9 Martel»»"' j ileck. Buitenlands voetbad ('est-Duitsland: FC Kal*» 3orussia Mönchcngladf, pi n burger SV - Sint»*! 5—1, Arminia BW ',,ji ss Oberhausen 0—E i - Borussia Dortmund^ hum - Eintracht BWH r, Hannover '96 - Sc,haJRSC ffB Stuttgart - Hert!'3 3—0. Bayern München JA seldorf 3-1, 1 FC Koto l Bremen 00. I'D niet voor" mag aannemen dat die het goed hebben beoordeeld.. Daar (Van onze sportredactie) BREDA Op de eerste com petitiezondag in de eredivisie kwamen er in de topwedstrijd NAC-Feijenoord al twee man in het beruchte boekje van <!c scheidsrechter te staan. Arbiter Corver, die in Breda voor 22000 man publiek zeker geen over tuigende indruk maakte noteer de de namen van Atie Graau mans en Rinus Israel. Corver was zeer resoluut in zijn antwoord waarom hij de spelers .had genoteerd. Corver: „Graaumans wegens herhaald ruw aanvallen van oen tegen stander. Dat betekent dus een officiële waarschuwing die Graaumans op enkele wedstrij den kan komen te staan. Met Israel was het minder erg. Cor ver: „Hij blokkeerde Van Dijk op een grove manier. Volkomen ontoelaatbaar. Maar het was zijn enige overtreding, zodat ik met een boeking kon vol staan". (Van onze sportredactie) EINDHOVEN Een overwel digende veldmeerderheid heeft PSV in de wedstrijd tegen MVV een twintigtal hoekschoppen op geleverd de Limburgers moch ten er niet een nemen maar geen enkel doelpunt. MVV daar entegen, dat Mares en Hoenen wegens blessures miste, rondde met succes een van zijn schaarse tegenaanvallen op de juiste wijze af en legde daarmee beslag op de volle winst. Het enige doel punt werd in de 44c minuut van de eerste helft door de gevaarlijke Brokamp na een voorzet van Prins van dichtbij gescoord. ook van geen wijken en daarom moest het zeer teleurgestelde PSV al meteen een nederlaag accepte ren. Score: 44 Brokamp 01. Toe schouwers: 16.500. Scheidsrechter: Beek. PROGRAMMA De Graafschap - Heerenveen. Hera cles - Roda JC, Willem II - Wagenin gen, Veendam - SW, PEC FC WV, Helmond Sport AZ'67, Fort. VI. - Haarlem, Eindhoven HVC. FSC - DFC, SC Cambuur - Blauw Wit. Dit programma wordt woensdag 18 au gustus afgewerkt. Programma voor zondag: Heracles - De Graafschap, Willem II - de Vole wijckers, Veendam - Heerenv., PEC - Roda JC, Helmond Sport Wage ningen, Fortuna VI. - SW Eindho ven - FC VW, FSC AZ'67, SC Cambuur Haarlem, Blauw Wit - HVC. (ADVERTENTIE) "6 n»dprin<^re? v, e' tot de definitieve nederlaag van NAC. Een schle- :ht aat Peet"rs: „Een gelijk spel, hadden we zeker verdiend. En voortrrff„r«an.n°S aaT1 de magere kant bleef. De inzet van het elftal "kgmaais v Uitblinkers wil ik niet noemen. Het hele elftal blonk ffe de 'rn V1"d het iammer voor de jongens". t Hapoel Iii™"1""1® keek de opponent van Peeters, Feijenoord-trainer ilftal ma»?',™lnst gelukkig. Hij zal niet te spreken geweest zijn over P"»: «Kritiek Uet,hii dat niet blijken. I geen enird -ga lk niet openlijk uitoefenen op mijn spelers. Dat heeft ptievr. effl, 21„n' a's ik dat hier ga vertellen. Dat heeft alleen maar ldat het een de "verwinning ben ik natuurlijk content. Ik geef v 0Pn UVCiWlIUUUg UC.11 XXX CJ 1 b|j elkaar Wat gelukkige overwinning was, maar toch wel verdiend Er had 7S1f0men' Neem nou voor rust dat schot tegen de paal van Semspireerd" meCr 1,180261011 voor ons- NAC heeft sterk Ê^Peeid- TON KOOMEN BUENOS AIRES (ANP) Ook in Argentinië heeft zich in de voet ballerij een omkopingsschandaal voorgedaan. Drie leden van een ver eniging uit de tweede divisie zijn in Buenos Aires op last van de rechter in hechtenis genomen omdat zij ge probeerd hebben een speler van een andere vereniging om te kopen. De drie werden op heterdaad betrept omdat de betrokken speler naar de plaats, waar hij de hem aangeboden 200.000 oude Argentijnse pesos ongeveer f 1500) in ontvangst nam, enkele politiemensen en journalisten had meegenomen. Die hadden zich uiteraard verdekt opgesteld toen het geld werd over handigd. Van deze „plechtigheid" werden zelfs foto's gemaakt. In Argenginië wordt omkoping in de sport door de burgerrechter be handeld in tegenstelling tot West- Duitsland, waar de Duitse voetbal bond een speciale „sportrechtbank" heeft ingesteld. De overwinning van MVV is des te opmerkelijker, omdat in zijn ver sterkte defensie twee jonge, in liet profvoetbal onervaren spelers debu teerden, namelijk Lacrois en Colom- bain, die zich uitstekend door de moeilijkheden heensloegen. Dat was dus geen probleem voor MVV, even min als het snelle uitvallen van de aan zijn neus geblesseerd geraakte aanvoerder Herben, die goed door Klingen werd vervangen. De Maas trichtse doelman Körver, stond als een rots in de branding. Hij werd vaak belaagd door Van Stippent, die verrassenderwijs in de plaats van Hoekema speelde, en herhaaldelijk ook door Van der Kuylen. Laatstgenoemde schoot eenmaal tegen de lat. De gehele tweede helft stond volledig in het teken van een PSV-offensief. Er kwamen ook wel kansen, maar die bleven onbenut. Twintig minuten voor het einde werd Körver geveld door een te harde charge van de inmiddels voor Van Stippent in het veld verschenen Hoekema. Hij werd per brancard van het veld gedragen. Later bleek het allemaal nogal mee te vallen. Köi'veig vervanger Mathijssen wist

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 9