aj allround pijpbewerkers b) onderhouds- bankwerkers verpakkingsdiepilrukker en/of flexodrukker IN COI W Technisch Specialist bij de Landmacht. jparta leidt Toekomst waar groei in zit HOECHST-VLISSINGEN N.V. Toekomst waar groei in zit HOECHST-VLISSINGEN N.V. I a) een ondercommandant b) enige brandwachten le klas c) enine brandwachten 2e klas 6 timmerlieden en 4 bouwvaksjouwers balanceren uitlij nfn net meisje TALEN- PRAKTIKUM BREDA FRANS DUITS ENGELS SPAANS PORTUGEES ITALIAANS ZWEEDS TURKS OPROEP maandag de gehele dag GESLOTEN DE ROODE èn een opleiding voor een erkend vakdiploma. Chauffeur? Scheur los die bon! Magazijnmeester? Maak los die bon! Onderhoudsmonteur? Schroef los die bon! Rij-instructeur? Stuur op die bon! elektrotechnisch bureau van Dijnsen Van der Linden Veldhuis PLAATWERKERS HULP-PLAATWERKERS ISOLEERDERS HULP-ISOLEERDERS HULPKRACHTEN Schoonmaak bedrijf tegen concurrerende prijzen VOOR DE TOEKOMST CAFé-BAR-BEDRIJF N.V. BOUWBEDRIJF VAN EIJKELENBURG S® DE GRUYTER N.V. DRUKKERIJ 's-HERTOGENBOSCH >e KNAU is te star Maandag 16 augustus 1971 Hoechst betekent chemie. Het aandeel van de chemie in het dagelijks leven wordt steeds groter. Hoechst is een sterk groeiend bedrijf. Dat betekent goede kansen voor ieder die er werkt. Uitbreiding heeft o.a. tot gevolg: meer werk voor de technische werkplaats. In verband met de bouw aan de Sloehaven van een derde fosforfabriek en een Trevira-grondstoffenfabriek zoeken wi] Zij zullen onder de verantwoordelijkheid van een voorman alle voorkomende reparaties aan pijpleidingen verrichten, appendages plaatsen en wijzigingen in bepaalde leiding- systemen aanbrengen. Opleiding: LTS aangevuld met Bemetelopleiding pijpfitten. Ervaring ais pijpbewerker in de chemische industrie is gewenst. Onder de verantwoordelijkheid van een voorman zullen zij alle voorkomende reparaties en onderhouds werkzaamheden verrichten aan pompen, reductiekasten, roerwerken en andere mechanische installaties. Opleiding: LTS aangevuld met Bemetelopleiding bank- werken. Ervaring in algemene onderhoudswerkzaamheden vereist, zo mogelijk in de chemische industrie. leeftijdsgrenzen voor beide functies: tussen 25 en 40 jaar. Bij het vinden van een passende woongelegenheid verlenen wij onze medewerking. Bij Hoechst profiteert u van gunstige arbeidsvoorwaarden: 7% vakantietoeslag, een dertiende maand salaris, een gunstige bedrijfsspaarregeling, goede pensioen verzekering en vrij vervoer naar en van het werk. U kunt een brief schrijven aan het Hoofd Sociale Zaken van Hoechst-Vllssingen N.V., Postbus 65 te Vllsslngen. Hoechst-Vlissingen N.V. is een dochteronderneming van het concern Hoechst te Frankfurt met meer dan 200 vestigingen verspreid over de gehele wereld. Men houdt zich bezig met allerlei activiteiten op chemisch gebied. Wegens uitbreiding van ons korps beroepsbrandweer lieden vragen wij De Bedrijfsbrandweer heeft tot taak: de brandpreventie en brandbestrijding, de opleiding en training van vrijwilligers, brandwacht bij brandgevaarlijke werkzaamheden, het onderhoud en de controle van alle brandweermateriaal. Sollicitanten moeten in het bezit zijn van de Rijksdiploma's voor respectievelijk a) onderbrandmeester of hoofd brandwacht, b) brandwacht 1e klas en c) brandwacht 2e klas: rijbewijs B-C-D. Zij moeten een technische voor opleiding hebben genoten. Ervaring bij een bedrijfsbrandweer in de chemische industrie en het bezit van het diploma persluchtmasker- drager strekt mede tot aanbeveling. Leeftijd voor functie onder a) genoemd 35 - 40 jaar. voor de beide andere functies 25 - 35 jaar. Bij Hoechst profiteert u van gunstige arbeidsvoorwaarden: 7% vakantietoeslag, een dertiende maand salaris, gunstige bedrijfsspaarregeling, goede pensioenverzekering, gratis bedrijfskleding en vrij vervoer naar en van het bedrijf. Bij het verkrijgen van een passende woongelegenheid verlenen wij onze bemiddeling. Graag ontvangen wij van u een brief met gegevens over levensloop, opleiding en ervaring, liefst vergezeld van een recente pasfoto. Wilt u m de linkerbovenhoek van uw brief de letters TBW vermeiden? Het adres is: Hoofd Sociale Zaken van Hoechst- Vlissingen N.V., postbus 65 te Vlissingen. In een gezin met 3 kin deren, waarvan 2 school gaand, is plaats voor een van dinsdag t/m vrijdag. fUWELIER W. ALBERS Winkelcentrum „Hoge Vucht" Tel. 41737 - Breda Leer in 35 uur Onze methode is direc gericht op acfiet taal gebruik en men ieer hierdoor de vreemde taal veel beter spreker schrijven en verstaan Talenpraktikum, Breda Ginnekenstraat 16a, Breda tel 01600-4 14 70 tot bijwoning van de Jaarlijkse Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. BREDASCHE CHEMICALIëNHANDEL, v/h P. MULDER, welke zal worden gehou den in Rest. Cosmopolite, Stationsplein 4, te Breda, op dinsdag 31 augustus 1971 te 11.00 uur v.m. Agenda ligt ter inzage ten kantore der N.V. WEGENS VAKANTIE (Overige dagen gaarne tot uw dienst) Godevaert Montensstraat 6 Breda Uw advertentie-campagna in deze krant overbrugt voor een belangrijk deel de dure afstand tussen uw zaak en uw klanten op voordelige wijze. Kies een militaire functie Je bent niet jonger dan 16 en niet ouder dan 26 jaar. Elke bon geeft je de mogelijkheid oir Technisch Specialist bij de Landmacht te worden. Dat betekent: in diensttijd ook een moderne opleiding volgen voor een erkend vakdiploma. Een vakdiploma dat je in de burgermaatschappij een behoorlijke baan bezorgt. Een speciale vooropleiding heb je er meestal niet voor nodig. Wat je doet? Je tekent voor 4 of 5 jaar en je gaat meteen goed verdienen. En als je afzwaait krijg je nog eens een flinke premie van enkele duizenden guldens toe. Mogelijkheden voor interessante functies. In plaats van een bon kun je ook een briefkaart met je naam, adres, woonplaats, opleiding en leeftijd sturen aan Technisch Specialisten, antwoordnummer 35, Den Haag. Zet er duidelijk op waarin je geïnteresseerd bent. Een andere mogelijkheid is een bezoek te brengen aan het Regionaal Informatie Centrum, Halstraat 29, Breda. (maandag tot vrijdag van 9.00—16.00 uur). Je kunt ook bellen (01600) 40571. Je kunt kiezen tussen chauffeur pantser* voertuigen, zware voertuigen of vracht auto's. De erkende vakdiploma's? CCV-chauf* feursdiploma B, vakdiplöma beroepsgoede- renvervoer, EVO (expeditie en transport)* diploma en VAMOR-diploma. Gaarne ontvang ik mondeling thuis nadere gegevens. Plaats Leeftijd- Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) aan Technisch Specialisten, antwoordnummer 35, Den Haag. CU 00577 Bij de Logistieke dienst van de Tech nische dienst kun je eerst opgeleid worden voor kantoorassistent en daarna voor het- diploma magazijnmeester, handelscorres pondentie of boekhouden (PDB)* Gaarne ontvang ik mondeling thuis nadere gegevens. Adres - Plaats- Leeftijd. Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) aan Technisch Specialisten, antwoordnummer 35, Den Haag. CJ 0«577 Ben je praktisch en heb je feeling voor techniek? Als TS-er Onderhoudsmonteur voertuigen (en eventueel ook de berging van voertuigen) word je opgeleid voor het erkende diploma adspirant monteur VAM. Gaarne ontvang ik mondeling thuis nadere gegevens. Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) aan Technisch Specialisten» antwoordnummer 35, Den Haag; CJ 00577 Ben je niet jonger dan ld jaar? En heb je je rijbewijs BE al minimaal 12 maanden in je bezit? Dan kan je opgeleid worden tot rij- instructeur op wielvoertuigen. Het vak il loma? Het uitgebreide VAMOR-diplomi BE certificaat anti-slipcursus). Gaarne ontvang ik mondeling thuis nadere gegevens. Naam Adres Plaats - Stuur de bon in een envelop (zonder postzegel) aan Technisch Specialisten, antwoordnummer 35, Den Haag. CU 00577 erkend Installatiebureau Tolbrugstraat 17 Breda, telefoon01600-23822 N.V. Hollandsche Asbest Mij v/h VLAARDINGEN Zoekt voor werkzaamheden in de Kanaalzone GEBODEN WORDT Goed loon - Goede sociale voorzieningen Werkkleding - Vast werk (na proeftijd) MELDEN KANTOOR VIERAMBACHTENSTRAAT 12 SAS VAN GENT - TEL. 01158 - 1681 Na 18.00 uur dhr. TH. BROERE, Coehoornstraat 19, Sas van Gent, tel. 01158- 1762 voor scholen, kantoren trappenhallen, voor flats en nieuwbouw ESDOORNSTRAAT 40 TILBURG TEL. 04250-35572 Volgt nu de HORECACURSUS om in het b te komen van de vestigingspapieren voor m Cursusduur plm. 7 maanden. Aanvang i linge toelichtingen: Dordrecht, zaterdagmorjJ 11 sept, van 10 u. tot 12.30 u. in Café-Restaura Americain, Groenmarkt 53 en te Tilburg 1 woensdagavond 8 sept, van 19.30 u. tot 221] Café Den Heuvel, Heuvel 18. Inlichtingen: i' stituut Vakonderwijs Horeca, Waterlek'"- gel 46, Venlo, telf. 04700-13403 of voor a der lessen in de zaal. Voor een woningbouwcomplex te Roosendaal vragen wij Inlichtingen: bouwkeet aan de Bovendonk in het plan Langdok, tel. 01650 - 40200; 's avonds 01640-37138 en 01620-5562. graafsebaan 109, rosmalen, tel. 04192-2931* I Sfi M OFFSET - DIEPDRUK - BOEKDRUK - FLEXOGRtfl In het team aan onze 7-kleuren diepdrukpers is pW voor een geroutineerde In onze drukkerij vervaardigen wij verp werk op een veelheid van materialen, waarop kunststoffen. Aan de vakbekwaamheid van de man, die wij worden dan ook hoge eisen gesteld. Bij het zoeken naar een woning zal bemiddelds den verleend. kbit PPer [OTTERDAM - De eerste kop- van de ere-divisie is dit ■en Sparta. Het haalde op de Jinvsdag de beste doelcijfers: 'Ten Voler«dam. Kritische K bii dat vroege succesje: het Jbralt veel Sparta-spelers aan iitie. I Debutant FC DEN Bosch redde h ii Op deze foto heeft Wijngaarde fceiide goal. v. tet fiasco-van de Nederlandse atle«-- jploeg in Helsinki, dat zelfs de ver- :hting van de grootste pessimist rof, heeft verschillende oorza- een niet voor zijn taak bereken- iloegleiding, een daaruit voort- ende slappe houding van de ie atleten, een te groot vertrou- in de op Papendal geleverde ties en een groot tekort aan in- lationaal kontakt. De laatste twee [ten worden door de Hrainers on- ;end. Er zal minder waarde ge- jht worden aan de verrichtingen op ■ndal en de trainersraad wil belangrijke wedstrijden voor de itleten, waarvoor geld beschikbaar de interland wedstrijden ver ben. Of dat echter voldoende zal om Nederland als atletieknatie op (hoger niveau te brengen, valt sterk te betwijfelen. Want het 'kklimaat van de trainers is verre ideaal en dat werkt onvermij de- door op de atleten. Schuld daar- .heeft de top van de KNAU. En - daar ligt de kern van alle ellen- He unie telt teveel starre be- pleden, die bang zijn voor kri- Zij wijfelen bij hun beslissingen ien vaste koers valt niet te be- Ien. Na de kwestie-Westphal is I roer wel omgegooid, maar prak- |h allemaal dezelfde mensen zijn het stuur gebleven. Jammer. (ADVERTENTIES) Naast een goede honorering bieden wij u een prej"- werkkring mei toekomstmogelijkheden in een bedrijf. Sollicitaties richten aan Afdeling personeelszaken, Parallelweg 147, 's-Hertogenbosch.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 6