Ze vroegen een jongen van 18. namen mij 61* H.H. WINKELIERS HORECABEDRIJVEN W. KUIJL EIGEN HAAR horpant ntkc itste C/CES MC t t een kostbaar bei «r" ss£ Ipsinjoorke Mechelen festolen Gemeente Oostburg Gemeente Goes SCHRIJVER of SCHRIJVER A mstji/nieuw delh WEERSLAG VRIENDSCHAP Maandag 16 augustus 1971 In het St.-Laurens-ziekenhuis te Breda, in het 49e jaar van haar professie, op de leeftijd van 70 jaar, heeft zij op de vigilie van Maria Tenhe melopneming, 14 augustus 1971, haar leven te ruggegeven aan haar Schepper; en op deze ma nier heeft zij haar tenhemelopneming gevierd, vertrouwend op haar geloof in de verrijzenis en na voorzien te zijn van de Sacrament voor de zieken ZUSTER WENCESLAS (Alida Maria Oostendorp) Familie Oostendorp en haar medezusters. Breda, 14 augustus 1971 Nieuwstraat 27. De gezongen H. Mis van Requiem zal plaatsheb ben dinsdag 17 augustus a.s. om 10 uur in de kapel Nieuwstraat 27, Breda, waarna de begra fenis op het kloosterkerkhof St.-Elisabeth, Wouwseweg 21 te Roosendaal omstreeks 12.30 uur. Maandag is er om 19 uur een avondmis in genoemde kapel te Breda. Algemene kennisgeving. Met droefheid geven wij u kennis van het over lijden in het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst van ons zoontje en broertje BARTJE geboren 6 mei 1971. J. de Baar M. de Baar-Boënne Judith. Ilulst, 14 augustus 1971. Dubbele Poort 15. De engelenmis zal plaatshebben op dinsdag 17 augustus a.s. om 10.00 uur in de kapel van het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst. Personeel gevraagd Gevraagd Z nette bar-dames. aanmelden v.a. 2 uur, zondags gesloten. Terminus-Nachtclub Torenstr. 2. Tel. 36981. Bre da. Bureau voor drukwerkver- spreiding zoekt betrouwbare adresseerders en bezorgers. In lichtingen gratis. KATéMA. Postbus 1043, Gelderlandstr. 167, Enschede. ze „Medewerker 18) gevraagd ▼oor licht administratief werk". Zo ongeveer stond het in de krant. Ik heb erop geschreven, hoewel ik iets ouder ben: zevenenzestig. Ik ben bejaard, ja. Maar nog gezond en niks hulpbehoevend. Ik wil gewoon werken. Onder de mensen zijn. Contact houden met het échte leven. Velen van mijn collega-ouden-van-dagen zijn net zo eigenwijs als ik. Ze willen óók werken. Babysitten. Inpakken. Sorteren. Controleren. Telefoon aannemen. Administreren. Corrigeren. Boekhouden. Het geeft eigenlijk niet wat. Wellicht kimt u één van hen gebruiken. Voor een uurtje of een paór uurtjes. Voor hele of halve dagen. Incidenteel of regelmatig. Ja? Te koop gevraagd Diverse rminien en penningen te knop t»evran£!i1 C lansen lieigtM st i aat 5 Breda 'el "1600-35917 ol 494(13 boden Elektrische zig - /:t "naainutehi nes compleet in koffer j» meubel vanal l 299.- t m I '99 - en/ Plall Naaund<-hi oehuis Korte Meesiraat l 't Bergen op Zoon. Lange Brug straat 30 Breda; Nieuwe Markt 48 Roosendaal Gebruikte machines voor wei nig geld Alle merken grondig nagezien en met earantie Ptafi NaaMnachinehuis Korte Meestiaal 17 Bergen jj. Zoom Lange Brugstraat 30 Breda. Nieuwe Markt 48 "isendaa1 Auto's - Motoren Gijzens Automobielbedrijf bie den u te koop aan Taunus 17M 1700S 1970 Chevrolet 4-deurs 1967 Opel Kadett 1970 1969 Ford Capri 2000 XL 1970 Ford Capri 1300 L 1970 Peugeot 304 1970 Ford Escort 1970-1968 VVV 130 1970 1969 Triumph 2000 1968 VW Ponton 1968 Opel Kadett Caravan 1969 Opel Commodore 1969 1968 Simca 1301 1969 .968 1967 Simca 1000 1969 1967 Simca 11. 1968 Fiat Primula 196" Morris Glider 1300 4-deurs CitroSn Diana 1969 1968 'riat 850 1968 1969 Fiat 124 1968 Ipels 17(10 1969 1968 1967 Taunus 12M 1969 1968 1967 Verder diverse andere automo bielen in voorraad, vanal 500.- A1 deze wagens zijn sehadevrn keuring toeeestaaan Garantie op onderde'en en arbeidsloon Al deze wagens worden In on ze eigen werkn'aats ee'est olie ververst en van nieuwe onder delen voor/,'en Financiering mogelijk met en zonder aan betaling Het adres Academie sin"el 34a recht tegenovei KMA meant? langs de poorl ook means Spoorsl-aat 32 vlak bti he' station Geopend 8 uur tot 's avonds 8 uur zon dags 1 uur tot 5 uur Tel 'OR70 privé 43593 Eigen assurantie- en financie ringskantoor. Belcrumgarage, Breda. De grootste voorraad, de aller grootste service, Belcrumgara ge Breda. in onze showroom hebben wij thans uit voorraad leverbaar Belcrumgarage Breda. Bezoek onze permanente au toshow Belcrumgarage, Bre da. In- en verkoop van betrouw bare gebruikte auto's. Bel crumgarage. Min. Kanstraat 16-20. Breda. tel. 01600-39900 Geopend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Zondags van 1 tot 8 uur. Voor al uw reparatie, plaat- en spuitwerk of servicebeur ten. Belcrumgarage Breda. Voor een betrouwbare ge bruikte auto naar een be trouwbaar adres Belcrumgara ge Breda. Volledige garantie op onderde len en arbeidsloon. Belcrumga- a'-'e Breda Alle merken en typen steeds In voorraad. Belcrumgarage. Breda Geld tekort? Belcrumgarage Breda financiert vlot. V W. 1500 '64 in prima staat te koop Met keuringsrapport en 10 000 km beurt. Tel. 01140- 3668. Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's vanaf 1966 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600-39900. Vakantieverblijven Te koop nieuwe salonwagen 12 x 3 m. nieuwe bungalowwagen 12 x 3 m. Tel. 01870-2127. Vakantie diversen V en S Bovenstraat 53, Hoe ven. Dubbeidaks trekkersten- ten vanaf f 72.50 bungalowten ten vanaf f 398 alle soorten kampeerartikelen en tuinmeu belen tevens diverse inruilca- ravans vanaf f 1300.- Finan ciering en verhuur tel 01659- 457 Vanaf 14 aug. caravans te huur 100,- p.w. later f. 75.- Deze caravans zijn te koop Wilhelmina hoeve te Renesse Zaterdag te bezichtigen. Tel "1600-40519 Mobiele houten bungalows vanaf f. 8995,- Rinel, Rolon en As'ral-stacaravans met 1 oi 2 slaapkamers reeds vanaf f 6495,- De Roeck tourcaravans vanaf f. 3895. Diverse nieuwe typen 1972 stacaravans met eethoek en 1 of 2 slaapkamers tegen aantrekkelijke prijzen. Vervoer en plaatsen gratis in Nederland. Knuppe's Automo biel- en Caravanbedrijf Baar- leseweg 34a-b, Chaam N-Br. Tel. 01619-248. Zeer exclusieve aanbieding in nieuwe en gebruikte caravans. Keuze uit: Pemberton, Astral, Albatros, Parkland. Seashore, Occasions: A.C.E. met voortent f 3250,-, Bluebird met voortent f 2250,-, Nieuwe Stacaravan met 2 slaapkamers al vanaf f 6875,-. Inruil en gespreide be taling over 60 mnd. mogelijk. Wij nodigen u uit voor een geheel vrijblijvend bezoek aan ons nieuwe showterrein Singel 394, Dordrecht. Cara vanbedrijf Hameeteman. tel. 01850-32076-36775. Wij beschikkfn nestje rasaifoUW kerspaniels nJlP met pracht „7' cockerspaniei zindelijk, ]«-*. Tel. 01682-52 ,nd39 '6 aU9UStüS 1971 Breimachines Swiss Magic, de beste geheel metaal Ptalf Naaimachinehuis Korte Mee- straat 17, Bergen op Zoom. Lange Brugstraat 30. Breda Nieuwe Markt 48 Roosen daal Dames, grijp de winst!! In Eindhoven is geopend de grootste en goedkoopste bont- zaak van Nederland Als openingsreclame tn de maand augustus 20 procent zo- mei prijzen korting Nu kopen en in de winter betalen Dui zenden korte en lange bont mantels. Bonthoeden Bont Ko pen is een zaak van vertrou wen: 'n 3-jarig garantiebewijs is dat vertrouwen waard. Meer waarborg voor bont. Desge» wenst zeer soepele kredietser vice. De Bontkonmg, Hoog- huisstraat 3, hoek Rechtestraat t.o HEMA te Eindhoven, tel 040-61100 Bij koop krijgt reisgeld terug Vrijdagavond tot 9 uur geopend. (•raus vloerbedekking kaa niet! Wel geven wij tot 40** sorting op alle merken vloer bedekking en leggen gratis (Constant 1000 rollen in voor raad) FilialeD door geheel Ne- lerland vraag vrijblijvend vertegen woord igersbezoek met •omplete stalencollectte. NV VloerbedekkmgscentraJe - afd ittendlenst 01R50-384fi» D'Antiekzolder: antiek en cu riosa. Sander 24 Etten-Leur, tel. 01608-2169. Geopend 97 uur, 's zondags 1.30—6 uur 's Avonds na afspraak. CJnleke kans de grootste en goedkoopste meubelfabriek van Nederland 10.000 m2 bankstellen, kasten, slaapban ken. woningtextiel enz. Levert op zeer soepele kredietservice, ook aan ongehuwden. Postbus 1547, Rotterdam. Scout vouw kampeerwagen. 6 8 slaappl. Veel accessoires. Ca nadalaan 3a. Bergen op Zoom. Plaats dan een annonce in de krant. Met onderstaand vignet. (Het blad waarin u gaat adverteren heeft het in zijn bezit). Men weet dan dat het om oudere werkkrachten gaat. 1.342.567 Nederlanders zijn bejaard. Niet verjaard. Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame Alphen Kreuzer met voortent Tel. 01646-2244. Desso tapijttegels korte tijd gelegen op showroom f 2,75 p. stuk 50 x 50. Dagelijks van 9- 13 en 20-23. Aanwas 39, Ossen- drecht. *s Zaterdags gehele dag geopend. Te huur aangeboden Nieuwb. herenhuis L.- Zwalu we, 5 kam. garage, c.v. Mooi hoekpand Breda Boeimeer, ge- stoff. of gemeubileerd. Keurige woning in Dongen gemeub. 4 kam. garage. Breda, Reigerstr. 2, tel. 01600-40703 - 39682. Huizen Haagweg, winkel-woonhuis f 45.000. V.d. Berg en Co., lid N.B.M., Bred. Beursmakelaars, Nwe. Ginnekenstraat 43, Bre da, tel. 01600-24421. Woningruil Ruil woningen gevraagd in alle wijken v. Breda en alle plaat sen in Nederl. Reigerstr. 2, Breda, tel. 01600-40703 Geldleningen Geldleningen binnen 24 uur geregeld, leningen vanaf f 1500,- t.m. f 10.000, aflossing 18-24-36 maanden. Inlichtingen J. Verhage, Van Boischotlaan 35, Oosterhout. tel. 01620- 4397. Hier spreekt uw diepvriesleverancier voor geheel Zeeuwsch-Vlaanderen. Wij brengen u Voorgebakken frites SNACKS pommes allumettes vleescroquetten aardappelschijfjes kipcroquetten aardappelpannekoeken fricandellen (special) aardappelcroquetten Loempia's Röste (Zwitserse aardappelkoek) Kiploempia's (een delicatesse) diepvrieskippen (alle gewichten) bamihapjes Grill kippen nassischijven gebraden halve haantjes gehaktballen (extra) bitterballen hamburgers (special) stoverij (kant en klaar) REMIA PRODUKTEN Remia fritessaus (met gratis remiadispencer) mayonaise gamee rsaus fritesvet (plantaardig) roland (bakmargarine speciaal voor hotels) EN NIET TE VERGETEN ONZE GROTE SORTERING ALLE ARTIKELEN VAN NEDERLANDS BESTE KWALITEIT! Alleenverkoop voor Z.-Vlaanderen Kanaalkade 65 - AXEL - Telefoon 01155-1613 EVEN EEN TELEFOONTJE, WIJ KOMEN U GAARNE BEZOEKEN I Wij staan ook op de Expo te Axel, waar u kennis kunt maken met al onze artikelen. De burgemeester der gemeente Oostbui» maakt bekend; dat ter voldoening aan artikel 15 de, ningswet, een afdruk van het in de l\V.J Staatscourant van 23 juni 1971, nr. lij ceerde Koninklijk Besluit van 10 junj'E 62, houdende aanwijzing van een perceel,.' te tot onteigening ten algemenen nutte3 hoeve van de verbetering van de water' langs de west- en de zuidzijde van de k haven, met bijkomende werken, in de Oostburg, van 18 augustus tot en met! ber 1971 ter inzage van een ieder is nee ter sekretarie van de gemeente. Oostburg, 12 augustus 1971 De burgemeester voorn», A. Schipper Op de secretarie, afdeling PERSONEELS!»; kan worden geplaatst een Bij het bezit van het diploma- (mavo) of 3-jarige hbs (havo); aanstelling plaats in de ran» schrijver (salaris minimum ja en maximum 906,— per Bezitters van het diploma (j-ji hbs (havo) worden aangesteld' rang van schrijver A (salaris - mum 785,en maximum j lij per maand). Beneden de 21 jaar wordt je.; trek toegepast. De a.o.w.-e.w.w.-premie komij rekening van de gemeente. Vakantietoeslag 6,5 procent vn| jaarsalaris. Welvaartsvaste pensioenvooitel Voorts zijn van toepassing pre spaarregeling ambtenaren en J communale Ziektekostenretei Ambtenaren (I.Z.A.). Sollicitaties binnen 10 dagen na het veiscijl van dit blad te zenden aan burgemeess: wethouders van Goes, Oostwal 31 te Goe; sollicitatiebrief en enveloppe in linkertal hoek vermelden vacaturenr. 302. Ook, al is het dan misschien iets minder dik dan vroeger, het doet altijd nog natuurlijk aan, het maakt u jeugdiger. leder haar heeft een beperkte levensduur. Komen en gaan van elk haar is dus een natuurlijk proces. Na de normale geleidelijke uitval moet er weer nieuw haar ontstaan. Maareen thans veel voorkomend verschijnsel is ABNORMALE HAARUITVAL. In het begin haast onmerkbaar, teisteren spanningen, hardnekkige roos en ook verwaarlozing uw haardos. Speculeer er niet op dat het bij u wel wat zal meevallen. Zorg, voor dat er meer haren gaan dan komen, dat u houdt wat u nu hebt. Begin nu met het regelmatig gebruik van de uiterst effectieve serie haarpreparaten, bestaande uit haartonicum, shampoo, massage-olie en haarcréme. (Van onze r f Rachman, de leider vi sinds 26 maart in West- achten die in Karatsji d Pakistaanse autoriteiten hebb Ka naar het afgelopen m. dat het proces woensdag zo, zou het proces worden geh ^ensjaah. »ad op zich te nemen van s. Kiboer Dit heeft het Fra ireau AFP in Nieuw-Delhi Ï^Balraj Trikha heeft de Token met de Pakistaanse Ks in India, die de toe^ pheeft gedaan hierover com 1 Islamabad (Westpakistaa Istad) te zullen opnemen. dhr. Valkenburg, Jac. Catsstr. 47 te Blerio dhr. Blank, Insulindeweg 231 te Amsterdam, leden beiden aan haaruitval en roos in meer of minder ernstige mate. Toch hebben zij dankzij Horpanta als prachtig succes: weer een gezonde haardos. AARDENBURG: Weststr. 74. AXEL: Drog. Dees, Wilhelminastr. 44, Drog. H.Doe» Bastionstr. 5, D.A.Drog. E. Lockefeer, Zeestr» Drog. Kaps. Mangold, Weststr. 23. CLINGE: Drog. J. B. Baart, Gravenstr. 281. GOES: Parf. J. v. Biemen, Klokstr. 4, D.A.Drog.F^'r Lange Kerkstr. 16, Drog. J. M. den Herder, Gr:- V 44, £)rog. Parf. A. de Jong, Beukenhof 6 (Winkel de Bussel), Parf. Liberty, Lange Vorststr. 9, Drog-^ Mulder, Korte Kerkstr. 17, Pharm. Zaak A. C.vi Lange Kerkstr. 42, fil. Lange Vorststr. 75. HEINKENSZAND: Drog. 't Poortje, Dorpsstr. 61» HULST: D.A.Drog. G. de Bruijn, Houtmarkt5. KLOOSTERZANDE: D.A.Drog. j. Buijsrogge,Cloow straat 135. MIDDELBURG: „Damen" Drogisterij, K. Noords'*' Drog. Parf. „De Gaper", Lange Delft 13-15, L. Janse-de Jonge, L. Noordstr. 70, Drog. de (J. J. Meulmeester), de Ruijterstr. 21, Parf. n°^« Gravenstr. 8, N.V. Drog. Schulte Thieme, Lan&e J 119-121, Drog. „De Ster", Vlasmarkt 17, Drojj E. Terweij, Winkelc. Welsinge j. W. Thibautstr.4-, OOSTBURG: D.A.Drog. Th. Huisman, Raadhuis^ '1 Drog. Verstraeten, Markt 12. n\ SAS VAN GENT: D.A.Drog. H. Titu'laer, Westkf SLUIS: D.A.Drog.'Th. Huisman, Kapellestr. 18, 26, Drog. Parf. Konig, Kaai 7, Drog. N.V. Th.4 1 Bosman, Oude Kerkstr. 28. ST. JANSTEEN: D.A.Drog. F. Bleyenbergh, Holt' TERNEUZEN: D.A.Drog. Dingemanse, AxefL fil. Axelsestr. 91, Drog. A. Koster. Axelsestr. 5»("J J. Platteeuw Zn„ Noordstr. 59, Drog. J- Dijkstr. 54. iVistan heeft zaterdag hij se tigeneraal Oe Thant gepro T naar aanleiding van diens ineen over de berechting Bostpakistaanse leider. Met n nk verklaring, dat hij de gei l van vele VN-vertegenwoo deelde, dat het lot van de s rslag zal hebben buiten Fakis t de ergernis van de Pakista, bine te hebben gewekt. Vols ka heeft de secretaris-gene benzen van de menslievende (dheid en de competentie var Werschreden. Hieraan worat fcgd, dat Oe Thant zich vro t heeft uitgelaten over een e^ weerslag van „vonnissen Smiere processen tegen polit Ers in verschillende landen". -•emier Indira Gandhi heeft z; in het Indiase parlement een it van de New York Times te Troken volgens hetwelk er in frag tussen India en de Soi een clausule zou voorkomer het niet-erkennen van de jikelijke regering van Ba ij in Oost-Kakistan. p Indiase minister van Defe Bivan Ram, verklaarde dat e verdrag met Moskou hele; n geheime clausules voorkoi len woordvoerder van de I Ilse regering heeft zaterdaga lersberichten tegengesproken lissen Pakistan en de Chi jrepubliek een verdrag Bldschap en samenwerking gesloten. Dit zou volgens ECHELEN (Belga) Ir icht van vrijdag op zaterdag ri onbekenden een schilder, "«•is. „Christus aan het stellende, en „Opsinjoorke" PP die ongeveer twintig jaar pn al eens door Antwerpse st, fcn werd ontvoerd, gestolen ui .dsmuseuin van Mechelen. Ulderij is een Rubens van kl (maat, ongeveer 1 meter bij centimeter. Ju," Franssprekende jong Fldde het agentschap Belga pg even voor tien uur, dat d, twee schilderijen van R iren entvreemd. Bij navraag Rt „Opsinjoorke" en één doel uoens verdwenen waren. verdwenen schilderij ïctagmiddag in struikgewas c weg Mechelen-Lier terugg Volgens omwonenden h ■rgetegd1611 een auto Pop is echter nog spoorloc leWn ("^t aan een uit de popen studentengrap. Ee te •eniley overleden FLONEDN (DPA/RTR) E *18 e!2e!"dst* autobouwers 1 ter Owen Bentley, 'okii!86,.!?6^'® *n een rusth In Ij0nden overleden. te ^wde Bently zijl liem rgen met een inhou 1 wereld f® •'aren tussen d S ?logen wonnen de ene Bentley's talrijke wedst (en 'TrhtIUr van Le mans wa acatereen niet te verslaai im**

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4