Fweed e zege V aatainen atletiek PLOEGLEIDING ORANJE-EQUIPE TE TOLERANT Hansje Bunschoten grijpt een nieuw Europees record Marijke Schaar pakt Betty Stoeve titel af Rusland sterkste op E.K roeien William nelste n Ulster h^aantoe!631' het hJ" VERDELING MEDAILLES KNAU wil af van interland ontmoetingen s Resultaten Helsinki irseke eerste in ïimerswaal-toernooil rP van Zwedei oor Robert j k RGALOOS kVSCHOT GEFAALD BELFAST (ANP) D itse technicus Peter eft, bij afwezigheid van ti wereldkampioen Giacom-T i. tie 350 cc-race van a ijs van Ulster gewonnen. V5! mop ll£ld 'n Ho*»1 i sp0rtpaGINA VAN MAANDAG 16 AUGUSTUS 1971 iner had in deze t voor de wereldkanipj n renners en merken nden (164 km) wedstrijd] Imnl. I tden "(Ï64 km) l""uur sec. nodig, wat neerkomt!? IL.tJ "U1'U OQ I middelde snelheid van r uur. op i W2.U i De Fin Jarno Saarinen two competitie om de 'we is favoriet. Hij leidde tot tw« van de wedstrijd was af» ZO,rAd,e* V,oor een snelste 148,15 km per uur ram echter ten val in een k. ridbocht en was uitgeschakeld1 De uitslag is. 1 peter wm B) met MZ 1.10.23.6 (gem ui h. u.), 2 Braun (W du?'* maha 1.11.06.6, 3 Jefferies i :t Yamaha 1.11.23.2, 4 John is (GB) met Honda 112151 ichin (GB) met Yamaha Tl' .atterton (GB) met Yar 3.45.2. Snelste ronde Saa in.) gem. 148,15 km u. De 1 n de race in de 250 cc-kl» Cullough (GB) met 7.02.4 (gem 149,250 km arinen (Finl) met Yan, 8,27,8; 3 Braun (W Dldli maha, 1.08.44.0, 4 p j B) met MZ 1.08.58,6 5 B) met Yamaha 1.08.59,2, 6 B) met Yamaha 1.10.40,8 5 \de: McCullough: 152,614'km'Ü De uitslag van de 500 cc-klas :k Findlay (Aus) met Suj 0.05 (gem. 152.903 km. u2 j on (Ned.) Suzuki 1.11.0411 mmy Robb (Nrd-Ierl.) s« 1.33.8, 4 Percy Tait (GB) 1 iph 1.11.55,0, 5 Gerry Mi rd-Ierl) Norton 1.11.59,6, J annath (Zwe) Yamaha 1.12,1 ïlste ronde; Findley (Aus) 1 106 km. uur. De standen in de competities I wereldtitels zijn; 250 cc-klar1 uld (GB) 60 pnt., 2 Read pnt., 3 Braun (W. Did.) cc-klasse: 1 en w.ereldkamd ostini (It.) 90 pnt., 2 Saai nl) 48 pnt, 3 Bult (Ned) cc-klasse: 1 en wereldkampil ostini (It) 90 pnt, 2 Turner! el) 56 pnt, 3 Bron (Ned) I aten. ITOCKHOLM (ANP) - De 1 Robert heeft de Grote fi 1 Zweden motorcross in de klasse, tellende voor het wei mpioenschap, gewonnen. Rok het klassement voor het weri npioenschap aanvoert met 1 aten, was reeds zeker van reidtitel. Robert won in Zw de heats. De uitslag luidt: 1 Joel ïlg) met Suzuki 15 pnt. dersson (Zweden) met Hui 12, 3 Bengt Arne Bonn 1), met Husqvarna 10, 4 Gi sson (Zweden), met Husq; 5 Alexej Kibiron (Sovjet CZ, 6, 6 Gaston Rahier (1 t CZ 5. >e stand voor het wereldki ischap: 1 Robert 102 pnt, sson 68 pnt., 3 Sylvain Gei ïlg), 54, 4 Olie Petterssonji 1), 52, 5 Heikki Mikkola 6 Uno Palm (Zweden) 47. (Van onze sportmedewerkerl ERSEKE Het Reimel rnooi in Yerseke, dat wero. eld volgens het halve-compw eem is gewonnen door dc 0' irende vereniging Yerseke, o ten behaalde. Als tweede ■de zich Krabbendijke ten. De eindstand luidt vera ïsweertse Boys 6 punten, l Ma 4 punten, 5 Kruininjt» ten, 6 Waarde 1 punt, e uitslagen waren: Kruim seke 0—3, Krabbendijke irtse Boys 31 Kruinint bbendijke 02 Kr,u"1"JI, u-de 00 Hansw. Boys - Kruiningen - Rilla"Sa„HS e - Yerseke 0-1, HüW svv. Boys 01, Rilland^ui 1—0, Yerseke - seke - Hansw. Boys 1 dijke e Ke - rtinanaia rt rv, - Yerseke 01, Kruim isw. Boys 02, Waarde riijke 2. ;f EMJEUGD GROEIT NAAR WERELDTOP in kin ome speciale verslagge- I.SINKI De tiende Europese uüolschappen zullen de historie als de titelstrijd van Juha djpn De dertigjarige Fin, die .openingsdag na een heroïsch «hl met de Oost-Duitser Jürgen de onvergetelijke tienduizend race winnend beëindigde, zaterdag op de vijf kilometer in Haase niet startte; hij had j uit dc series teruggetrokken) maal keihard toe. Tegen zijn „loze eindsehot (53.2 over de ,'e ronde) waren ook de Frans- f Jean Wadoux en de West Duit- larald N'orpoth niet opgewas- Ltainen was superieur en zege- e met grote voorsprong. Hij is i derde atleet die bij Europese Epioenschappen zowel op de vijt Een kilometer triomfeerde. Voor [presteerden dat alleen de bil lieven legendarische Tsjech Emil lek (1950) en de Pool Zdzislaw szkowiak (1958). merkwaardig man, die Vaa- I. Als je hem zijn ereronde ziet direkt na de race, m een rstelbaar hoog tempo als geldt spurt voor het leven, dan het of hij over een dubbel stel L beschikt en vraag je je af: leer is die man nu werkeüjk [het eind van zijn latijn? Terneer jan ook nog geruchten de ronde fiat de rossige onderwijzer ook ■pogingen ondernomen zou heb- laisnog ingeschreven te worden |de marathon. Hij zou, het lijdt i twijfel, dezelfde droomtijden ive Bedford (misschien zelfs Jezelfde als wereldrecordhouder [Clarke) kunnen lopen. Zijn uit ingsvermogen is schier onuit- |elijk, maar tijden en rekords sseren de Fin geen zier. Win- I alleen voor hem. Zijn ver- dige koersindeling zal hem nog ■succes brengen. latainen verkeerde zaterdag Igens voor de race niet reeds in iverwinningsroes. Het goud op i kilonieter had zijn blik niet aebeld. Het was wel een stimu- [■voor hem, maar hij was er ter onder gebleven. „Ik was pas van m'n zege", zei hij na bp, „toen de race teneinde was, ft er zaten veel gevaarlijke men- lin". Voor het startschot was pen had Vaatainen, die dit jaar r in drie races in het buitenland kam - in de Verenigde Staten, [hij zijn vriend en wereldre- ponder speerwerpen Kinnunen dit - zich een beeld gevormd [zijn grootste concurrenten, inen: „Ik vreesde Wadoux en het meest". Zijn visie voor honderd procent ult ra Wadoux en Norpoth konden lin de slotfase van de wedstrijd, nl de Spanjaard Alzarez Salga- jijna voortdurend de leiding i nog enigszins partij geven. De i van het veld leek stil te staan jdc krachtsexplosie van de Fin, leen groot gedeelte van het sei- 1 doorbracht in trainingskampen jrgentinië en Spanje. Wadoux en loth hadden het showmannetje - [wist precies hoe hij het als ge tekeer gaande maar voor do ek bijzonder dankbare publiek t bespelen - onk angst bezorgd. Men: „Twee kilometer voor het werd ik een beetje nerveus, ■den daarvan was dat ik op de was dat Wadoux en Norpoth Igocdc sprinters over langere af- Tïajn". Ur een vroege aanval vaa Wa- M Norpoth bleef uit. Pas hij ,5aaï van de laatste ronde eerde de Fransman, die op dc PPese ranglijst nummer een tdoux werd echter in pure snel- K°vertroHen door de Fm, P net voorlaatste rechte eind «wonnen positie lag. ,ln het Uil!!! ,.race heb ik het veel ;l,!,.,r fehad dan in het slot", e vaatainen dan ook vol- Wgrypelijk. Hoewel hij de erd! ffeters aï e" toe wat "drukking zat - men hield hem In het oog en probeerde hem 'jk naar de binnenkant te jJ,„?aar Vaatainen liet zich extra t°n ien verkoos vele rne- Kfehï 5™ in baan 2 had aan dot on,derwijzer een „it.ak- Pn de eerste plaats. b ««lanng waarom Wadoux en niet poogden Vaatainen tth te waken in curopese kampioenschappen door hein groothuis snelste serietijd voor zich liet al- drukken. „Ik had gedacht dat Puttemans in de laatste kilometer het veld zou aanvoeren. Daarom heb ik gepro beerd in de eerste kilometers te leiden". De Fransman, die nagenoeg steeds de derde of vierde plaats bezette, brak daarmee een deel van zijn reserves aan, waardoor hij in het heetst van de striid geen bedrei ging meer kon vormen voor Vaatai nen. Het stemde de Fin, die na drieduizend meter onder stormachti ge bijval naar de voorhoede oprukte, dankbaar: „Ik had het moeilijk ge kregen als het een sprint over dui zend meter was geworden". Het was nochtans bijna een volledige spurt, want de laatste kilometer ging schrikbarend hard: 2.28. Volgens Wadoux - als hij zich wat had gespaard - en Vaatainen had het echter nog sneller kunnen gaan. Vooi Vaaiainen aitija. .vis ae undc ren maar voor gaan. Hij loopt om ti winnen. Zoals hij dat in München ook zal doen. Op de vraag wat zijn plannen voor de naaste toekomst zijn, blijft hij vaag. Met zijn opmer king: „De eerste drie, vier uur ben ik bezig met de dopingtest, daar heb ik voorlopig voldoende aan" zorgde hij voor grote hilariteit. Met de aanvulling: „Ik heb geen speciale plannen; bleef hij eveneens op de vlakte. Intimi van de Fin, zoals perschef Pentti Vuorio, weten beter: „Zijn grote doel is de marathon op de Olympische spelen". Een stand beeld waarmee het land van de duizend meren gul is voor topsport mensen, van hem zal misschien voor die tiid al verrijzen. Vaatainen is nu al de held van het Finse volk. Zijn naam zal over decennia nog met trots over de lippen van zijn landge noten komen. (Van onze speciale verslaggever) HELSINKI Van de opleving, die de Nederlandse atletiek dit sei zoen beleefde, was in Helsinki totaal niets te merken. Het leek eerder het dieptepunt van een impasse. De al lerbedroevendste resultaten van dc Oranje-equipe zijn voor een groot deel voortgekomen uit een gebrek aan concentratie. De Nederlandse atleten konden de weelde van een voor jan en alleman toegankelijk atletendorp - een pas- sencontrole werd in het geheel niet uitgevoerd - niet dragen. Zij meden de familieleden, verloofden en vrienden niet. Iedereen werd met open armen ontvangen, het was ge woon een open huis. Een gezellige grote familie in het buitenland. Het vakantievieren bij een groot evene ment leek na de Olympische Spelen van Tokio uit de Nederlandse sport wereld verbannen te zijn. Het ver schijnsel trad echter in de Finse hoofdstad in alle hevigheid weer op. Het is net als met een heidebrand, je denkt het vuur geblust te hebben, maar het laait voortwoekerend on der de grond honderden meters ver der weer op. pvoudiï nge spurt dc macht M ontbrak dasr" atie[ omdat h'°rp0t,h nam geen lebber hfacbzelf niet als [verrast °™de- dk was te de't?»11!'" derde b|Eats' de metl t"?uitser- die in de doux to ui *e k°rt bchoot om r geen J?]?pen- «Ik heb in ae Althans nltSehad om te trsi" voegde dl Z°Ve? als nodig ""loper dio sPwhtige slecht 'hnsmlnlA8 het wat anders. hegann een fatale vergis- *tenid fin z'in race totaal W,l. tl," Bel« Pu'««mails Indrukwekkend de Uiteraard komt een fors deel van deze onmogelijke situatie op het konto van de ploegleiding, die alleen al door het tolereren van buiten staanders bij het team .volkomen gefaald heeft. Men had resoluut moeten optre den, de verloofden van bij voorbeeld Els van Noorduyn, Joke van der Stelt (Wim van Gerven) en Ed de Noorlander (Stans Brehm) moeten weren uit de omgeving van de ploeg. De harde hand was echter niet aanwezig. Oogluikend werd het bloeien van verkeringen toegestaan. Onbegrijpelijk. Ook chef d'equipe Hans Koomen, die toch een moedige beslissing nam door Hans van Enk huizen niet meer in de ploeg te accepteren, liet zijn gezag niet gel den. Hans Koomen, die op de pers conferentie van de Nederlandse af vaardiging - zondags na aankomst in Otaniemi - de journalisten verzocht de atleten verder met rust te la ten Of meer begeleiders van bestuurs zijde de reis naar Finland mee had den moeten maken is een vraag, die waarschijnlijk met nee beantwoord moet worden. Het valt tenminste niet aan te nemen dat dat meer effekt gesorteerd zou hebben. Het ging tenslotte niet om het aantal, maar om de bekwaamheid. Wel had er in ieder geval een derde trainer bij de ploeg moeten zitten. Trainers coördinator Jan van Heek: „Ik heb er op aangedrongen, maar men heeft het niet gewild. Ik heb zelfs mijn plaats, hoewel ik helemaal niet voor de ploeg meeging, willen afstaan Hier ben ik tot de conclusie geko men dat een derde trainer nodig was geweest. Maar niet voor de middenafstand. Dat kon Koppelaar gemakkelijk af. Noordenbos had het echter te druk. Dus had het beter Nederhand moeten zijn. En die had achteraf gezien niet meegekund, want die was met vakantie...". Het is echter twijfelachtig of An neke de Lange, die vrijdagavond in een ziekenhuis een reeks hechtingen kreeg in het linkerbeen, waar een spike tijdens haar serie een grote open wond in veroorzaakte, Joke van der Steil en Els Gommers de nodige aandacht hebben genoten. Trainer Cees Koppelaar be schouwt Bram Wassenaar als zijn paradepaardje en hij koestert hem als een vader zijn zoon. Hij staat beslist niet op dezelfde wijze tegen over de 1500-meter-loopsters en ook niet tegenover Haico Scharn. Bovendien hebben Joke van der Stelt, Anneke de Lange en Els Gom mers praktisch geen internationale routine. Daarom waren zij zeker ge baat geweest bij de aanwezigheid van Ben Kusmic, die voor hen een steun en toeverlaat is. Ook in het weekend was er geen hoogtijdag voor de Nederlanders. Mieke Sterk en Miep van Beek deelden in de algehele malaise door op de vijfkamp (op het laatste on derdeel, de 200 meter, na een recht streeks duel met de Oostduitse Burglinde Pollak - tot dan leidster - gewonnen door de Westduitse Hei de Rosendahl) een totaal van min der dan 4800 punten te verzamelen, waarmee zij respectievelijk 13e en 11e werden. Marathon-joper Geert Jansen deed het eveneens niet best. De Amsterdammer, die zich als 36e klasseerde, liep bijna 9 minuten slechter dan zijn beste prestatie. Haico Scharn, naast Marian Burg graaf, Jos Hermens en in mindere mater Sjef Hensgens een van de weinige lichtpunten in de Neder landse ploeg, stelden niet teleur. Als de race, waarvan de Italiaan Arese winnaar werd, langzaam was verlo pen, had hij een kans gehad op een hogere klassering. Nu het tempo hoog lag, was zijn achtste plaats in 3.40.9, waarmee hij onder anderen de sterke Fin Vasala voor bleef, eer vol. HEIN GROOTHUIS. (Van ver) onze speciale verslagge- HELSINKI De medaille-verde ling van de tiende Europese atle- tiek-kampioenschappen was als volgt: (resp. goud, zilver, brons) Oost- Duitsland 12 13 7, Rusland 9 3 8, West-Duitsland 5 7 5, Tsjechoslo- wakóje 2 11, Frankrijk 2 10, Finland 2 0 0, Groot-Brittannië 1 4 5 Polen 13 5, Italië 1 1 3, Oos tenrijk 10 0, Zuid-Slavië 1 0 0, België 10 0, Roemenië 0 2 1, Zweden 0 2 0, Hongarije 0 11, Zwitserland 0 10, Griekenland 0 0 1. Bij het hoogspringen dames wer den twee zilveren medailles uitge reikt en geen bronzen. De overgelukkige Fin Juha Vaatainen, na zijn tweede zege tijdens de Europese alletiekkampioenschappen, die hij behaalde op de 5000 m. Triom fantelijk klemde hij een roos tussen de lippen. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM —Wat ecu kracht en macht straalde er het afgelopen weekeinde, op de Europese jeugd kampioenschappen, af van het Ne derlandse zwemmen Vooral de 400 meter vrije slag meisjes eindigde in een Oranje-succes van jewelste. Hansje Bunschoten, de 13-jarige Naarden-nimf, stapte na een onge looflijk boeiend duel met Anke Rijnders uit het water met dc zalige wetenschap eindelijk in het bezit te zijn van wat ze wilde: het Europees record. Het verschil met de Italiaan se zwemgodin Novella Callagaris be droeg niet veel (4.31.9 en 4.31.7), maar wat gaf dat. Het record was er. Dat telde. (Van onze speciale verslaggever) HELSINKI Het afgelopen week end werden er in Helsinki tijdens de Europese atlatiekkampioensehap- pen diverse finales betwist. De re sultaten waren: 5000 meter lieren: 1. Julia Vaeae- raeinen (Fin) 13 min. 32,6 sec., 2. Jean Wadoux (Fr) 13.33.6, 3. Harald Nortpoth W.Dld) 13.33.8. VIJFKAMP DAMES 1. Heide Ro sendahl (W.Dld) 5299 punten, 2. Burglinde Pollack (O.d.d) 5275 pun ten, 3. Margit Herbst (O.Dld) 5179, 11. Miep van Beek (Ned.) 4755, 15. Mieke Sterk (Ned.)4752. Kogelslingeren: 1. Uwe Beyer (W.Dld) 72.36 meter, 2. Reinhard Theimer (O.Dld) 71.80 meter, 3. Anatoli Bondartsjoek (Su) 71.40 me ter. Verspringen dames: 1. Ingrid Mickler (W.Dld) 6.76 meter, 2. Meta Antenen (Zwits.) 6.73, 3. Heide Ro sendahl (W.Dld) 6.66. 3000 meter steeplechase 1. Jean Paul Villain (Fr.) 8.25.1, 2. Dujan Marovcik (Tsj.sl) 8.26.2, 3. Pavel Sysoev (Su) 8.26.4, 50 kilometer snelwandelen: 1. Benjamin Soldatekon (Su) 4 uur 2 min. 22.0 sec. 1. Christoph Hönne (Odld) 4.04.45,2, 3. Peter Selzergk (Odld) 4.06.11,0. Hoogspringen heren: 1. Kestoetis Sjapka (Su) 2.20 meter, 2. Csaba Dosa (Roem.) 2.20 (meer foutspron- gen dan Sjapka), 3. Roestan Akhme- tov (Su) 2.20 (meer foutsprongen dan Dosa). 1500 meter dames: 1. Karin Bur- neleit (ODld) 4.09.6 (nieuw wereld record), 2. Guhild Hoffmeister (O.Dld) 4.10.3, 3. Ellen Titel (WDld) 4.10.4 1500 meter heren: 1. Francesco Arese (It.) 3.38.4, 2. Henrik Szordy- kovski (P.) 3.38.7, 3. Brendon Foster (GB) 3.39.2, 8. Heiko Scharn (Ned.) 3.40.9. 4 x 400 meter lieren: 1. West- Duitsiand (Schloske, Jordan, Jel- linghaus en Kohier) 3.02.9, 2. Polen 3.03.6, 3. Italië 3.04.6. Marathon: 1. Roger Lismont (Belg) 2.13.09,0, 2. Trevor Wright (GB) 2.13.59,6, 3. Ron Hill (GB) 2.14.34,8. 4 x 100 meter dames:l. West- Duitsland 43,3 sec (Nieuw europees record. Hel oude record was met 43,4 sec. in bezit van Nederland en Rusland), 2. Oost-Duitsland 43,6, 3. Rusland 44,5 4 X 100 meter heren: 1. Tsjecho Slowakije (Kriz, Demec, Kynos en Bohman) 39,3, 2. Polen 39,7, 3. Italië 39,8 Hinkstapspringen 1. Jorg Dreh- mel (O.Dld) 17.16 m, 2. Viktor Sa- neiev (Su) 17.10 m, 3. Carol Corbu (Roem) 16.87 m. Discuswerpen: 1. Ludvik Danek (Tsj.sl.) 63,90 m. 2. Lothar Milde (O.Dld) 61,62, 3. Geze Fejer (Hong) 61.54. 4 x 400 meter dames: 1. Oost- Duitsland 3.29,3 (nieuw wereldre cord), (Rita Künne, Ingelore Lolise, Helga Seidler en Monika Zehrt), 2. West-Duitsland 3.33.0, 3. Rusland 3.34,1. 110 meter horden: 1. Frank Sie- beck (O.Dld) 14.0, 2. Alan Pascoc (GB) 14.1, 3. Lubomir Nadenicek (Tsjech.) 14.3. 4. Anatoli Mosjiasjvi- li (Su) 14.4, 5. Leszek Wodzynski (P.) 14.4, 6. Sergio Liani (It.) 14.4. 7. Marek Jozwik (P) 14.5, 8. Miroslav Wodzynski (P.) 14.8. SCHEVENINGEN (ANP) Betty Stoeve heeft aan dc vooravond van haar vertrek naar Forest Hills een poosje nodig gehad om de klap te verwerken. Koel was zij, als inter nationale tenniskampioene, wegge slagen door Marijke Schaar, die zich geweldig herstelde van een achter stand van 0-4. De felle vechtster uit Aalst gunde Betty Stoeve, die per slag minder vrtrouwen in zichzelf kreeg, daarna nog slechts een spel, 7-5, 6-0. Een dergelijke verrassing had zich bij de eindstrijd van het damesdtibbel ook voorgedaan. En ook daarin was Ma rijke Schaar betrokken. Met Judith Salome had zij een voorsprong van 5-0 in de derde set op Trudy Walhof en Els Veentjer. maar de twee speelsters die voor Betty Stoeve de kracht van Marijke Schaar in het enkelspel hadden ondervonden, ga ven zich niet gewonnen en scoor den zeven een troostprijs voor hun veroverden een troostprijs voor hun verlies in het enkelspel. Voor zover er heren in het spel waren betrokken bleef het onver wachte ver van de Mets-banen, even ver ongeveer als de vooruitgang die het nationale herentennis zo drin gend nodig heeft. Fred Hemmes versloeg Jan Hordijk met drie keer 6-4 in precies drie halve uren; Hor dijk behield zijn titel met Fleury in het dubbelspel na winst op Hemmes en Soeters. Niek Fleury en Ada Bakker werden onttroond door Fred Hemmes en de zaterdag nog puik spelende Betty Stoeve. FINALES: heren enkelspel: Fred Hemmes - Jan Hordijk 6-4 6-4 6-4. Heren dubbelspel: Fleury en Hor dijk - Hemmes en Soeters 7-5 7-5 6- 4. Dames enkelspel: Marijke Schaar - Jansen Betty Stoeve 7-5 6-0. Dames dubbelspel: Els Veentjer- Spruyt en Trudy Walhof-Groenman Marijke Schaar-Jansen en Judith Salome 6-3, 4-6, 7-5. Gemengd dubbelspel: Betty Stoe- ve-Fred Hemmes Ada Bakker- Niek Fleury 6-3 6-1. (Van onze speciale verslaggever) HELSINKI De trainersraad van de KNAU wil, uitgezonderd de tra ditionele Zeslandenwedstrijd voor heren en de Europacup-wedstrijden af van de interland-ontmoetingen. Het geld, dat daarmee wordt uil- gespaax-d, wil de trainersraad be steed zien aan de Nederlandse top atleten, die dan meer mogelijkhe den hebben in grote buitenlandse wedstrijden uit te komen. „Wij had den vorig jaar al het plan," aldus trainers-coördinator Jan van Heek, „maar toen is het niet doorgegaan omdat we bij de IAAF een aantal afspraken hadden". De trainersraad heeft als conse quentie gesteld dat hij af zal treden indien de KNAU de eis niet inwil ligt. Het plan bestaat al voor een aan tal wedstrijden met de Westduitse top. Jan van Heek heeft een voorlo pige afspraak gemaakt met de West- Duitsers over een trainingsuitwisse ling, waar wedstrijden uit voortko men op de sterkte nummers van Nederland. Of dit doorgaat, hangt, af van de trainersraad, die de af spraak moet bekrachtigen. En of het Nederlands Olympisch Comité, dat de kosten van belangrijke evene menten behalve interlandwedstrij den draagt in het Olympische jaar, het accepteert. (ADVERTENTIIE) De dolle pret in de Rotterdamse zwemtempel De Plompert was za terdag eigenlijk al begonnen, toen Anke Rijnders zich manifesteerde met een onvoorstelbare tijd op de 100 -meter vrije slag. Goed, het was bekend, dat zij aasde op een verbe- terinr van haar beste persoonlijke tijd (1.01.2) maar dat ze ruim acht tiende van een seconde daaronder zou blijven, was iets waar zelfs in de stoutste dromen geen sprake van was. Hoewel het Europese rekord (59.3) voorlopig nog onbereikbaar is, plaatste Anke Rijnders door dit resultaat wel de faam achter haar naam momenteel de snelste van Europa te zijn. Dat was tot nu toe steeds de Oostduitse Wetzko geweest. Het zal duidelijk zijn., dat de stemming na deze triomfroes, waar bij de Zian-zwemster Jozien Elzer- mann zioh met een nieuw Neder lands rekord op de 200 meter rug slag (2.28.9 na Marian Vermaat te rugbracht tot 2.28.0) verrassend aan sloot, de uitgelatenheid benaderde. Want dat Nederland zo ver zou rei ken, ook al was er vooraf een bepaald optimisme ontstaan, leek nooit aannemelijk. Ook trainingsad viseur Nico van Dam deelde in de vreugde. Hij trok de ontwikkeling van nu door en ontdekte „blinken de" perspectieven. „Vroeger, nog niet eens zo lang geleden zelfs, ke ken we in Nederland alleen 'maar naar Europa. Als we bij die top kunnen komen, zitten we goed, Nu zijn we zo ver en kijken we alleen nog maar naar de wereld, '"at een weelde in zo'n korte period reikt, hè", aldus Nico van Dam. UITSLAGEN: 100 meter rugslag meisjes: 1 Jozien Elzermann (Ned) 1.09.4, 2 Suzanne Hilger (ODld) 1.09.6, 3 Petra Fischer (ODld) 1.11.3. 200 meter vlinderslag meisjes: 1 Ro- semarie Kother (ODld) 2.25.6, 2 Ve ra Taitlova (Tsj. SI) 2.30.1, 3 Eva Andersson (Zwe) 2.30.3. 100 meter schoolslag meisjes: 1 Patricia Sie- wert (WDld) 1.19.1, 2 Andrea Nub- ner (ODld) 1.19.6, 3 Raisa Dznilovi- an (Rus) 1.19.7, 6 Astrid Alberts (Ned) 1.21.7. 400 meter vrije slag meisjes: 1 Hansje Bunschoten (Ned) 4.31.7 (nieuw -Europees record), 2 Anke Rijnders (Ned) 4.33.1, 3 Hei drup Feck (ODld) 4.43.7. 200 meter rugslag meisjes; 1 Suzanne Hilger (ODld) 2.27.6, 2 Jozien Elzermann (Ned) 2.28.0, 3 Brigitte Mertz (ODld) 2.32.2. 200 meter schoolslag meisjes: 1 Hannelore Anke (ODld) 2.47,9, 2 Patrizia Miserini (It) 2.48.2, 3 Patricia Siwert (WDld) 2.50.1. 100 meter vrije slag meisjes: 1 Anke Rijnders (Ned) 1.00.4 (nw Ned. re cord), 2 Hansje Bunschoten (Ned) 1.01.9, 3 Lesley Allardice (GB) 1.02.7. 200 meter schoolslag jongens: 1 Andras Hargitay (Hong) 2.33.3, 2 Aleksander Shangin (Rus) 2.36.6, 3 Aleksander Anajev (Rus) 2.37.0. 200 meter rugslag jongens: 1 Lutz Wan- ja (ODld) 2.15.2, 2 Juri Perov (Rus) 2.16.6, 3 Igor Fedorovich (Rus) 2.17.4. 200 meter vlinderslag jon gens: 1 Andreas Hargitay (Hong) 2.08.1, 2 Andreas Apel (ODld) 2.13.1, 3 Csaba Sos (Hong) 2.17.7, 6 Rudi Pijper (Ned) 2.19.1 (nieuw Nederlands adspirantenrecord). 100 meter rugslag jongens: 1 Lutz Wanja (ODld) 1.02.9, 2 Yuri Perov (Rus) 1.03.5, 3 Igor Federovich (Rus) 1.03.7. Schoonspringen jongens 3 meter: 1 Frank Taubert (ODld) 309.81 pnt., 2 Paolo Nicoletti (It) 282.27 pnt., 3 David Ambartsumian (Rus) 277.44 pnt. Schoonspringen meisjes 3 meter: 1 Ulrika Knape (Zwe) 182.43 pnt., 2 Karin Guthke (ODld) 291.54 pnt., 3 Vera Blinova (Rus) 284.91 pnt. 100 meter school slag jongens: 1 Aleksander Ananjev (Rus) 1.10.7, 2 Arvidas Yuozaitis (Rus) 1.11.0, 3 Andreas Hargitay (Hon) 1.11.0. 400 meter vrije slag jongens1 Adreas Hargi tay (Hon) 4.15.2. 2 Yuri Vereitinov (Rus) 4.19.8, 3 Christoph Baumbach (ODld) 4.20.3. 100 meter vrije slag jongens: 1 Andreas Hargitay (Hong) 55.8, 2 Pierre Caland (Fr) 56.7, 3 Roger Pyttel (ODld) 57.0. De Belgische marathonwinnaai Karei Lismont ging reeds gestoken in een lauwerkrans door de finish. KOPENHAGEN (ANP) Rus land heeft tijdens de Europese roei- kampioenschappen voor dames de Zilveren Molen, een eeuwige wissel- prijs voor liet succesvolste land, ge schonken door Nederland, op Oost- Duitsland heroverd. Op het Bagsvaerdmeer bi.i Kopen hagen wonnen de Russen zondaj. drie van de vijf finales. De Russen brachten het hoofdnummer van de achten, alsmede de finales van de vier met stuurvrouw en die dei dubbel tweeën op hun naam. Voor Nederland eindigde de titel strijd in de Deense hoofdstad in een teleurstelling. Ingrid Dusseldorp, tot voor enkele dagen beschouwd als Nederlands sterkste troef, werd in het skifnummer laatste. De Gro ningse. die last heeft van een spier blessure, moest tegenstandsters, die zij onder normale omstandigheden zou hebben verslagen, laten passe ren. Met juist twee honderdste se conden versloeg de Deense Annelise Larsen haar in een strijd om de bezetting van de vijfde en zesde plaats. Anita Kuhlke werd met gro te overmacht weer kampioene. Bijna twee lengten voor de Frangaise An- nick Anthoine ging zij als winnares loor de finish. De beste Nederlandse prestatie le verde de combinatie-acht in het slotnummer. De Vliet - Opopoi - Hades - Vi king-formatie werd in de eindstrijd vierde. De verdeling van de medail les: (resp. goud. zilver, brons) Rus land 3 1 0. Oost-Duitsland 12 1, Romenië 1 11. Frankrijk 0 11, Wosl Dni'rinnd 0 0 2.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 11