Aanval van Veerman volkomen mislukt TERNEUZEN TEGEN GOES OP DREEF Tjoba sterkste in toernooi van Blauw Wit FC Desso eerste Clitex-toernooi Williams snelste in Ulster Uitslagen Jong Ambon pakt wisselcup GOED DAT ER POLITIE IS..? eergaloos Yerseke eerste in Reimerswaal-ltri ERTROFFEN sport GP van Ziveii voor Robert IIWSCHOT VIERDE SPORTPAGINA VAN MAANDAG 16 AUGUSTUS 1 >71 l (Van onze /.wemmedewerker) SLUIS Tonnie Veerman van „De Schelde" had met veel ophef bekendgemaakt dat hij, na een se rieuze, keiharde training in de Otheense Kreek, definitief was overgeschakeld op de borstcrawl. Zeeland* rugslagspecialist had zich als doel gesteld zijn clubgenoot Sjaak van der Hooft van zijn Zeeuwse troon te stoten. Doch wat gebeurde er in de 3 kilometer lange zwemwedstrijd te Sluis: Tonnie Veerman zwom bijna de gehele af stand op de rug waarbij hij al bij voorbaat kansloos was. Sjaak van der Hooft daags tevoren nog met koorts in bed nam desondanks de handschoen op en met succes. Hoe wel Sjaak vooral tegen zijn eigen inzinking moest vechten, zag hij in de laatste fase van de wedstrijd toch nog kans de gehele Zeeuwse zwemtop, met uitzondering van de uitstekend zwemmende Roel Veen- stra uit Goes, voorbij te zwemmen. Voor Tonnie Veerman werd het dus een pijnlijk falen. Falen deden ook de overige Zeeuwse deelnemers, die alle zwemmers van buiten Zeeland voor moesten laten gaan. Rudie Lamping van DES uit Den Haag werd winnaar bij de vrije slag he- Qp de schoolslag lieten de Zeeuw se heren beter werk zien. Adrie Weeda van De Braakman trok zich van de gevestigde reputaties niets aan. Hij moest wel zijn meerdere erkennen in de heren Schaap (ZI- AN) en Oosterhout (Daphnia), maar een derde plaats was zijn verdiende loon. Ook de ongetrainde Theo Vis kwam met een vijfde plaats uitste kend voor de dag. De verwachte strijd om de Zeeu-wse eer, waarin ook Guus van de Neste (De Schel de) en Dick Schipper (De Stormvo gel) een rol van betekenis werd toegeschreven, ging niet door omdat zowel Guus ails Dick voortijdig .het water 'moesten verlaten. Overigens telde deze wedstrijd tamelijk veel uitvallers, deels door het koude wa ter en deels door de weelderige plantengroei in de vaart waarin ver schillende deelnemers verward raakten. Een grote verrassing was het meezwemmen van Carlta Salomé uit Breskens. Vorig jaar was zij door studie genoodzaakt met het zwem men te stoppen, doch nu was ze weer van de partij. Haar grote riva le van vorige jaren, Martha Wolff uit Souburg, deed niet mee waar door Carita weer een belangrijke favoriete werd voor de Zeeuwse eer. Doch Joke de Wilde van De Ganze dacht er anders over. Zij had hal verwege de wedstrijd een stevige voorsprong opgebouwd op haar Zeeuwse tegenstanders, zo groot zelfs dat zij zich nog een flinke inzinking kon veroorloven om toch nog als vierde en als eerste Zeeuwse dame aan te tikken. Lotte ten Veen van De Vechtstreek uit Utrecht, pupil van Jan Slender, wertl afgete kend eerste. Was er bij deze wedstrijd sprake van weinig strijd, bij de schoolslag dames was dit ouders. Hier streden Yvonne Klasen (De Sdhelde). Lenie van Bodegom (De Stormvogel) en Marleen Swenne vau De Ganze om de Zeeuwse eer. Man-lies Vercruijsse kon wegens ziekte niet starten. Le nie van Bodegom, die voor de eerste keer aan een langebaanwedstrijd deelnam, nam halverwege de wed strijd de leiding over van Yvonne Klasen. Dooh de slimme Marleen Swenne kwam langzaam maar zeker bij de koplopers. Samen met Lenie van Bodegom zwommen zij van Yvonne Klasen weg. Br ontstond toen een prachtig tweegevecht. Met nog 500 meter te zwemmen nam Marleen een lengte voorsprong, die zij niet meer uit handen gaf. Door de grote verkeersdrukte in Sluis moesten de schoolslag-deelnemers die per bus vanuit Sluis naar de start in het BeLgische Hoeke werden gebracht pas vertrekken toen de vrije-sdag-zwemmen-s al. in Sluis wa ren gefinisht. Hierdoor kwam er een geweldige vertraging in de afwikke ling van de wedstrijd en een prijsuit reiking. De uitslagen waren: 3000 meter vrije slag heren; 1 R. La'mping (DES) 39.42, 2. C. Schouten (ZIAN) 39.46, 3 J. Middendorp (ZIAN) 39.51, 8 R. Veenstra (Ganze) 44.56, 9 J. v.d. Hooft (Schelde) 45.01, 10 P. Schop (Ganze) 45.10, 11 Th. GuiiMet (Luctor) 45.23, 12 T. Veer man (Schelde) 46.36, 13 W. de Kam (Stormvogel) 46.36, 14 B. Duirinck (Bruinvis) 48.58; 3000 meter vrije slag dames: 1 L. ten Veen (Vecht streek) 41.22, 2 N. Kleyheeg (ZI AN) 45.07, 3 I. Hoefnagels (Dapbni- a) 50,52, 4 J. de Wilde (Ganze) 51.27, 5 C. Salomé (Sciheldestroom) 52.54, 6 I. Vergouwe (Schelde- strooan) 53.50, 7 A. Klompe (Ganze) 54.02, 8 C. v.d. Linde (Schelde) 54.13, 9 I. Meeusen (Stormvogel) 54.46, 10 A. Riteco (Scheldestroom) 58.33; 3000 meter schoolslag heren: 1 W. Schaap (ZIAN) 51.48, 2 P. Oos terhout (Daiphnia) 52.48, 3 A. Weeda (Braakman) 55.24, 5 Th. Vis (Stormvogel) 57.32, 6 D, J. de Braai (Bruinvis) 58.15, 7 F. du Puij (ZIJ) 1.00.08, 8 A. Baas (ZIJ) 1.00.39, 9 Joh. v.d. Hooft (Schelde) 1.00.45, 10 F. Dieleamn (Braakman) 1.01.56, 11 H. Weeda (Braakman) 1,02.20; 3000 meter schoolslag dames: 1 A. Twaalfhoven (Daphnia) 52.09, 2 I. Koopman (ZIAN) 52.47. 3 M. Swen ne (Ganze) 57.17, 4 L. v. Bodegom (Stormvogel) 57.23, 5 Y. Klasen (Schelde) 58.52, 9 E. v. Tatenhoven (Braakman) 1.01.52, 10 L. Verpoor ten (Braakman) 1.02.02, 11 I. van Assche (Schelde) 1.02.56, 13 L. Bal (Ganze) 1.03.21; 14. J. Baas (ZIJ) I.04.07. De Hagenaar Rudie Lamping, die bij heren vrije slag zegevierde. (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Een bijzonder goed spelend Terneuzen heeft gis termiddag met 42 gewonnen van liet naar de tweede klasse gepromo veerde Goes. Een Goes, dat trou wens niet volledig was, want Simon Haring, Maarten de Kok en Hans Bal ontbraken in Terneuzen. Het ontbreken van die drie „vaste keu zen" mag dan een excuus zijn voor Goes, maar het blijft een feit, dat Terneuzen zelf gisteren meer dan (Van onze sportmede wer ker) MIDDELBURG Zuidmo- lukkers op Walcheren organi seerden zaterdag op het Nadorst sportterrein in Middelburg een voetbaltoernooi in combinatie met de bekende sportvereniging Jong Ambon. De doelstelling van dit toernooi de relaties tussen de Zuidmo- lukse gemeenschap en de Ne derlandse samenleving te verbe teren was een prijzenswaardig initiatief van het sociaal-cultu reel centrum voor Zuidmoluk- kers de stichting „Mr. Dr. Sou- mokil". Het is de bedoeling dat dit toernooi jaarlijks wordt gehou den. Er was zaterdag een be hoorlijke belangstelling en er is een uiterst faire strijd geleverd om de „Mr. Dr. Soumokil-wis- selcup", die voor liet eerst in bezit kwam van Jong Ambon, dat in de finale uitkwam tegen Walcheren. Jong Ambon nam reeds ki de eerste speeltijd (30 minuten) een 20 voorsprong door doelpunten van Manuhoa terwijl Telussa na de hervatting de stand tot 30 opvoerde. In de slotfase kwam Walcheren nog tot een tegen punt (eind stand dus 31). Luctor kwam door een 1-0 zege op Veere in liet eindklas sement op de derde plaats. Om de vijfde en zesde plaats stre den Zeelandia en VCK. Laatst genoemde club won met 20. Via een 60 zege op Middel burg plaatste Vlissmgen zich als zevende terwijl Middelburg dus als laatste eindigde. Dc uitslagen waren in poule 1: Jong Ambon - Middelburg 10; Middelburg - Veere 00, Veere - Zeelandia 10; Zeelan dia - Jong Ambon 0—2; Jong Ambon Veere 10; Middel burg - Zeelandia 01. Uitslagen poule II: Luctor - VCK 0—0; VCK - Vlissingen 00; Vlissingen- Walcheren 0 1; Walcheren - Luctor 00: Luctor - Vlissingen 00; VCK - Walcheren 1I. voortreffelijk draaide. Gedurende de gehele wedstrijd waren de Temeu- zenaren Goes de baas. Terneuzen sloot de eerste helft af met een 10 voorsprong, dank zij een treffer van een Goese verdedi ger, die, nadat Lauret tegen de doel man had geknald, zo in paniek raak te, dat hij het leer in eigen doel werkte. In de eerste twintig minu ten van de tweede speelperiode tilde Terneuzen de voorsprong naar 30. Eerst werd Eddy van der Hooft door Nico Krijger binnen het Goese strafschopgebied onderuit gehaald en dat betekende een elfmetertrap, die Lauret benutte: 20. Eddy van der Hooft zelf „solode" even later door de Goese defensie en zorgde voor 30. Een blunder van doelman Tlialen (ingevallen voor Roose) van Terneuzen bracht Goes op 3—1 en een zo mogelijk nog grotere blunder van arbiter De Blaay gaf Debbaut meters buitenspel de gelegenheid om Goes op 32 te brengen. Tien minuten voor het einde bepaalde Peter Dey van Terneuzen de beste man van het veld de eind stand op 42. STEEN - HOEK Het eerste elftal van STEEN heelt zaterdagavond de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen Hoek op ei gen veld met 23 verloren. Dit was niet te verwonderen, daar er vijf spelers van STEEN reeds één ot' meer wedstrijden in dc henen had den i.v.in. het Clitcx-toernooi in Clinge. Reeds in dc eerste minuut maakte I». de Koeyer voor Hoek er 01 van. En pas rond het kwartier kon R. Bauwens de stand in even wicht brengen 11. Iloek bleef dc beste ploeg en de STEEN-verdedi- ging bleef onder druk staan. Doelpunten konden niet uitblijven en J. v. d. Steen was het die op de dertigste minuut raak trof 12. Na rust had STEEN een licht veldoverwicht, maar R. Bauwens kon op de tiende minuut een toege kende strafschop niet benutten. Toch kwam STEEN nog gelijk. J. Pleunis was het die daari oor zorgde (22). Hoek ging niet bij de pak ken neerzitten en trok opnieuw resoluut in do aanval. De STEEN- verdediging hield voorlopig stand, maar bij een „één-twee" tussen P. de Koeyer en J. v. d. Steen schoot laatstgenoemde raak: 23. SLUISKIL - IIVV De derdeklasser IIVV'24 uit Hulst heeft de vriendschappelijke voetbal wedstrijd tegen Sluiskil (vierde klasser) op het gemeentelijk sport terrein te Sluiskil met 23 verlo ren. Voor rust twee gelijkwaardige ploegen, maar aan beide zijden ont brak een goede afwerker. Toch zou HVV op voorsprong komen, maar dat was pas na 20 minuten spelen. W. Naessens schoot beheerst in: II 1. Sluiskil kwam nog wel even te rug, maar de HVV-vcrdcdiging hield voorlopig stand. Na rust had Sluiskil een licht veldoverwicht en na tien minuten spelen bracht B. Claesson de stand in evenwicht. Sluiskil kwam op de 25ste minuut op 21, weer door B. Claessen. Sluiskil was nog niet te vreden en H. de Feber schoot Sluis kil naar een 3—1 voorsprong, alhoe wel aan dit doelpunt een buitenspel luchtje zat. Net voor tijd was het J. Ivens, die de HVV-ncderlaag be perkte tot 32. „Hoogstaand" duel in het treffen tussen Terneuzen en Goes. (Van onze sportmedewerkér) CLINGE FC Desso toonde zich zaterdagmiddag de beste ploeg in liet benutten van doelkansen tijdens de finalewedstrijd FC Clitex-FG' Desso, en werd zo met 20 winnaar van het derde Clitex Bedrijfsvoetbal- toernooi, gehouden op de terreinen in Clinge. Ondanks het wisselvallige weer waren er toch heel wat toe schouwers naar liet veld gekomen, om getuigen te kunnen zijn van het treffen tussen dc „aartsvijanden" Clitex en Desso. Clitex had die fina le bereikt door als eerste te eindi gen in haar poule, en daarna Nec- kermann (winnaar poule C) in de verlenging met 10 te verslaan. Desso werd eveneens poulewinnaar, maar SHI' (winnaar in poule B) ver kocht zijn huid zo duur mogelijk, en ook hier werd de wedstrijd beslist met één doelpunt. Een betere finale konden de toe schouwers zich niet wensen. Nadat enige spel cismoeilij kheden waren opgelost, (dit niet naar de zin van Desso) maar wel volgens de regle menten van de KNVB, kon het spektakel beginnen. En dat was er al gauw, maar scheidsrechter C. Steenbakker uit Hulst, die de wed- trijd voortreffelijk leidde, liet bei de teams merken, wat hun te doen en te laten stond. Clitex had voor de rust het beste van het spel. maar vele schoten op doel misten de goe de richting. En waren die wel goed, dan was er altijd nog een goede Desso-doelmae Karei Pleunis, die daar wel raad mee wist. Clitex bleef beuken, maar bij een plotselinge Desso-uitval schoot G. de Kesei hard op doel en Clitex-doelman Ur- gert moest al zijn talenten tonen om een doelpunt te voorkomen. Direct na de rust zette Desso geweldig op en toen Urgert te ver voor zijn doel stond, had E. Saman dit gezien en dat betekende 01. Clitex gooide nu alles In de aanval maar de Desso- verdediging hield haar poorten ge sloten. Wat Clitex ook deed er was geen doorkomen aan. Wel voor Des so, want toen doelman Urgert weer te ver voor zijn doel stond, was het nu E. de Vos, die hiervan profiteer de, en Desso op een 2—0 voorsprong bracht, wat tevens de eindstand zon worden. Een overwinning voor Desso, dat dankbaar van de Glitcx-blunders ge bruikt maakte Hierna reikte de heer J.L. Deltour, onderdirecteur van N.V. Clitex reikte de prijzen uit. De uitslagen, Poule A: Clitex- Texam 20, Texam-Linex 10, Cli- tex-Linex 3—2. Poule B: SHP-TSM 3—0, TSM-Philips 0—2, SHP-Philips 00. Poule C: Morres-Bleyko 1—2, Bleyko-Neckermann 04, Morres- Neckermann 01. Poule D: v. Kerckhoven-De Schrijver 11, de Sc.hrijver-Desso 01. V. Kerckho- ven-Desso 06. Eindstanden poules: A 1 Clitex 4 pnt„ 2 Tcxam 2 pnl„ 3 Linex 0 pnt. B. 1. SHP 3 pnt, 2. Philips 3 pnt, 3 TSM 0 pnt. C. 1 Neckermann 4 pnt, 2 Bleyko 2 pnt, 3 Morres 0 pnt, D 1 Desso 4 pnt, 2 de Schrijver 1 pnt, 3 v. Kerckho- ven 1 pnt. Hierna speelden de no. een. twee en drie van poule A tegen poule C en B tegen poule D. Eind uitslag: 1. Desso K'brug, 2. Clitex Clingo. 3 Neckermann Hulst, 4 SHP'67 Hulst, 5 Bleyko Walsoorden, 6 Philips Terneuzen, 7 de Schrijver Lamswaarde. 8 Texam Kieldreeht (B), 9. TSM Terneuzen, Morres Hulst, 11 Linex Koewacht, 12 v. Kerckhoven Kloosterzande. (Van onze sportmedewerker) KLOET1NGE Tjoba uit 's-Heer-Hendrikskinderen is za terdag winnaar geworden van het jaarlijkse korfbaltoernooi, dat Blauw-Wit organiseerde op de gemeentelijke sportterreinen. Niet alleen bij de eerste afdeling senioren kwam een team van Tjoba zegevierend uit het strijd perk en incasseerde een winssel- beker, ook bij de junioren bleek Tjoba over kwalitatief goed spe- lersinatcriaal te beschikken cn plaatste zich ook bij deze catego rie eerste. In de afdeling 2 senio ren kwam de organiserende ver eniging Blauw-Wit verrassend voor de dag door 7 punten te in casseren in 4 wedstrijden. De Kloetingso formatie werd door dit resultaat eerste, gevolgd door Tjoba 2 en Swift 2. In afdeling 3 was de winst voor Stormvogels terwijl TOP in afdeling 4 de hoogste eer opeiste en Noad dit deed in afdeling 5. Zoals reeds ver meld werd Tjoba eerste in de sterk ste juniorenafdeling. In afdeling 2 en 3 werden respectievelijk Animo en Luctor winnaars. Bij dc adspiranten kwam Togo in het bezit van de wisselbeker en bij de pupillen het twaalftal van Storm vogels A. In dit toernooi kwamen tachtig tieams wat neerkomt op ne gen honderd en zestig speelsters en spelers binnen do lijnen. Er werden 150 wedstrijden gespeeld. Om negen uur begon dit zeer geslaagde en uitstekend georganiseerde toernooi en om vijf uur werden de laatste wedstrijden gespeeld. De uitslagen luidden: senioren, af deling 1: Zuidwesters - Tjoba 02, Animo - Swift 00, Ondo - Zuid westers 00, Animo - Tjoba 01, Swift - Ondo 20, Zuidwesters - Animo 03, Tjoba - Swift 31, Ondo - Animo 03, Swift - Zuid westers 1—3, Tjoba - Ondo 2—0. Afdeling 2: Blauw Wit - Luctor 21, Tjoba 2 - Swift 2 20, Animo 2 - Blauw-Wit 1 0—1, Tjoba 2 - Luctor 51, Swift 2 - Animo 2 20, Blauw-Wit 1 - Tjoba 2 41, Luc tor - Swift 2 22. Animo 2 - Tjoba 2 14, Swift 2 - Blauw-Wit 1 00, Luctor - Animo 2 20. Afdeling 3: Stormvogels - Atlas 30, Seolto 1 - Good-Luck 1 2—1, Blauw-Wit 2 - Stormvogels 02, Seolto 1 - Atlas 00, Good Luck 1 - Blauw-Wit 2 1—0, Stormvogels - 01, Blauw-Wit 2 - Seolto 1 0l, Good-Luck 1 - Stormvogels 11, Atlas - Blauw-Wit 2 2—1. Afdeling 4: Zaamslag - Olympia 12, TOP - Noad 10, Zaamslag - TOP 1—3, Olympia - Noad 3—2, Noad - Zaamslag 20, Olympia TOP 0—0. Afdeling 5: Seolto 2 - Noad 2 1 2, Good-Luck 2 - Volharding 01, Seolto 2 - Good Luck 2 10, Noad 2 - Volharding 00. Volhar ding - Seolto 2 10, Good-Luck 2 - Noad 2 1—3. Junioren afdeling 1: Volharding - Swift A 10, Tjoba A - Stormvo gels A 21, Blauw-Wit - Volhar ding 12, Tjoba A - Swift A 30, Stormvogels A - Blauw-Wit 13, harding 11, Swift A - Blauw-Wit - Stormvogels A 0-3, Blauw-Wit - Tjoba A 11, Stormvogels A - Vol harding 11, Swift A - Vlauw-Wit 0—3. Junioren afdeling 2: Delta - Good- Luck A 0—3, Zuidwesters - Seolto 12, Animo - Zuidwesters 11, Delta - Seolto 04, Good-Luck A - Animo 12, Zuidwesters - Delta 8 0, Seolto - Good-Luck A 00, Ani mo - Delta 90, Good-Luck A - Zuidwesters 20, Seolto - Animo 1—3. Junioren afdeling 3: Stormvogels B - Good-Luck B 05, Tjoba B - Luctor 13, Good-Luck B - BKC 02, Stormvogels B - Tjoba 2 05, Luctor - BKC 30, Tjoba B - Good- Luck 30, BKC - Stormvogels 05, Good-Luck B - Luctor 4, Luctor - Stormvogels B 50, BKC - Tjoba B 1—1. A MATEURVOETBAL Kampioenschap van Nederland: Caesar - Zwart Wit '28 11. BUITENLANDS VOETBAL Engeland: Arsenal - Chelsea 3—0, Coventry City - Stoke City 11, Crystal Palace - Newcastle United 20, Derby County - Manchester United 22, Huddersfield Town Leicester City 2—2, Ipswich Town - Everton 00, Liverpool - Notting ham Forest 31, Manchester City - Leeds United 01, Sheffield United - Southampton 31, West Ham Uni ted - West Bromwich Albion 01, Wolverhampton Wanderers - Totten ham Hotspur 22. BELFAST (ANP) B Britse technicus Peter tj heelt, bij afwezigheid Va-1 dig wereldkampioen Giacom tini, de 350 cc-race van j Prijs van Ulster gewonnen n! renner had in deze telt voor de wereldkamj pen renners en merken VJ, ronden (164 km) 1 uur m 23. sec. nodig, wat neerkomt gemiddelde snelheid van u, per uur. De Fin Jarno Saarinen i de competitie om de v. as favoriet. Hij leidde tot t» de van de wedstrijd was a en zorgde voor een snelst van 148,15 km per uur kwam echter ten val in speldbocht en was uitgescliai De uitslag is. 1 peter 1 (GB) met MZ 1.10.23,6 (gJ" km. u.), 2 Braun (W nu Yamaha 1.11.06.6, 3 Jelfer.e' met Yamaha 1.11.23.2, 4 j0™ ams (GB) met Honda HjJ Machin (GB) met Yamaha i| Chatterton (GB) met ïj 1.13.45.2. Snelste ronde Sn (Fin.) gem. 148,15 km u. Del van de race in de 250 cc-t McCullough (GB) met 1.07.02.4 (gem 149,250 km', Saarinen (Finl) met 1.08,27,8; 3 Braun (W DIM Yamaha, 1.08.44.0, 4 P, fl (GB) met MZ 1.08.58,6 5 i (GB) met Yamaha 1.08.59,2, (1 (GB) met Yamaha 1.10.40,8. S ronde: McCullough: 152,61 De uitslag van de 500 cc-kli Jack Findlay (Aus) met S 1.10.05 (gem. 152.903 km. u.) Bron (Ned.) Suzuki U1M Rommy Robb (Nrd-Ierl.j 1 1.11.33.8, 4 Percy Tait (GB umph 1.11.55,0, 5 Gerry (Nrd-Ierl) Norton 1.11.59,6," Grannath (Zwe) Yamaha'i| snelste ronde: Findley (Aus| 1 156.106 km. uur. De standen in de competili de wereldtitels zijn: 250 cc-kf Gould (GB) 60 pnt., 2 Read 55 pnt., 3 Braun (W. Did.) S 350 cc-klasse: 1 en wereld! Agostini (It.) 90 pnt., 2 1 (Finl) 48 pnt, 3 Bult (Ned) 500 cc-klasse: 1 en wereld) Agostini (It) 90 pnt. 2 Tui Zeel) 56 pnt, 3 Bron (üJ punten. STOCKHOLM (ANP) -1 Joel Robert heeft de Gwti| van Zweden motorcross in i cc-klasse, tellende voor het i kampioenschap, gewonnen, ilie het klassement voor het kampioenschap aanvoert punten, was reeds zeker wereldtitel. Robert won In beide heats. De uitslag luidt: 1 Joei (Belg) met Suzuki 15 pnt,| Andersson (Zweden) met Ha na 12, 3 Bengt Arnc Bonr, den), met Husqvarna 10,4 f Nilsson (Zweden), met Hui 8, 5 Alexej Kibiron (Sovjet] met CZ, 6, 6 Gaston Rahier met CZ 5. De stand voor het wereldl oenschap: 1 Robert 102 pnt,] dersson 68 pnt., 3 Sylvain f (Belg), 54, 4 Olie Petteisori den), 52, 5 Heikki Mikkola (il pnt, 6 Uno Palm (Zweden) 4i. (Van onze sportmedewerl» YERSEKE Het Reimi toernooi in Yerseke, dat i speeid volgens liet halve-co systeem is gewonnen door k niserende vereniging TerstkM punten behaalde. Als twrwjj seerde zich Krahbendijkt punten. De eindstand luidt Hanswecrtse Boys 6 punten, landia 4 punten, 5 Krni punten, 6 Waarde 1 punt. De uitslagen waren: Kr* Yerseke 03, Krabbendijke^ weertse Boys 31 Kru" Krabbendijke 9—2 Kr,u Waarde 00 Hansw. Boys 1—0, Kruiningen - Bil'*' WRarde - Yerseke 0—1, Hansw. Boys 01, Rillandia'l dc 1—0, Yerseke - RRlf™ Yerseke - Hansw. Boys '-re bendijke - Rillandia 2—0. dijke - Yerseke 0—1. Kn"1 Hansw. Boys 0—2, Waarde bendijke U2. (ADVERTENTIIE) Net sliep ik lekker, toen er op mijn kamerdeur werd ge klopt. Hotel-controle! Ik vroeg of ze nou helemóól waren. Ik heb de volgende morgen aan de balie geklaagd. Maar daar hoorde ik, dat de politie móói een meneer van zijn bed had gelicht, die had meege daan aan een bankoverval! Nog een kassier bij gewond óók... ,n onze speciale verslagge- slNKI De ticnde Europese Eunenschappen zullen de historie ,fn als de titelstrijd van Juha Kneu De dertigjarige Fin. die de openingsdag na een heroïsch rit met dc Oost-Duitser Jurgen ""de onvergetelijke tienduizend Ur race winnend beëindigde, „zaterdag op de vijf kilometer Grill Haase niet startte; hij had 1.1 uit de series tcruggetrokkén) fcrniaal keihard toe. Tegen zijn fczaloze eindschot <53.2 over dc Lt(. ronde) waren ook de Frans- [jcan Wadoux cn de West Duit- Harald Norpoth niet opgewas- itainen was superieur en zege- Ie met grote voorsprong. Hij is e derde atleet die bij Europese rioenschappen zowel op de vijt Jen kilometer triomfeerde. Voor presteerden dat alleen de bil lieven legendarische Tsjech Emil jpek (1950) en de Pool Zdzislaw jszkowiak (1958). h merkwaardig man, die Vaa- en Als je hem zijn ereronde ziet I direkt na de race, in een Jrstelbaar hoog tempo als geldt een spurt voor het leven, dan het of hij over een dubbel stel ren beschikt en vraag ie je af: [neer is die man nu werke'ijk Jhet eind van zijn latijn? Temeer Man nok nog geruchten de ronde dat de rossige onderwijzer ook Tpogingen ondernomen zou heb- alsnog ingeschreven te worden marathon. Hij zou, het lijdt twijfel, dezelfde droomtiiden [Davc Bedford (misschien zelfs dezelfde als wereldrecordhouder .Clarke) kunnen lopen. Zijn uit- lingsvermogen is schier onuit- elijk, maar tijden en rekords esseren de Fin geen zier. Win- telt alleen voor hem. Zijn ver- Üge koersindeling zal hem nog [succes brengen. latainen verkeerde zaterdag ïgens voor de race niet reeds in [overwinningsroes. Het goud op len kilometer had zijn blik niet (oebeld. Het was wel een stiniu- i voor hem, maar hij was er liter onder gebleven. „Ik was pas W van m'n zege", zei hij na Dp, „toen de race teneinde was, R er zaten veel gevaarlij ke rnen- in". Voor het startschot was Jven had Vaatainen, die dit jaar in drie races in het buitenland Dam - in de Verenigde Staten, hij zijn vriend en wereldre- louder speerwerpen Kinnunen cht - zich een beeld gevormd zijn grootste concurrenten, linen: „Ik vreesde Wadoux en i>oth het meest". Zijn visie voor honderd procent uit. Sn Wadoux en Norpoth konden in de slotfase van de wedstrijd, fin de Spanjaard Alzarez Salga- bijna voortdurend de leiding i[ nog enigszins partij geven. De it van het veld leek stil te staan de krachtsexplosie van de Fin, |ecn groot gedeelte van het sei- doorbracht in trainingskampen rgentinië en Spanje. Wadoux en Doth hadden het showmannetje - wist precies hoe hij het als ]e tekeer gaande maar voor de tek bijzonder dankbare publiek bespelen - ook angst bezorgd, tnen: „Twee kilometer voor het werd ik een beetje nerveus, eden daarvan was dat ik op de te was dat Wadoux en Norpoth pede sprinters over langere af 1 zijn har een vroege aanval van Wa- en Norpoth bleef uit. Pas bij Ingaan van de laatste ronde "Teerde de Fransman, die op dc pese ranglijst nummer een ladoux werd echter in pure snel- 1 verre overtroffen door de Fin, I op het voorlaatste rechte eind Kewonnen positie lag. ,ln het Ei,„yan de race heb ik het veel ktsJ J gehad dan in het slot", »»na\ Yaalahien dan ook vol- lbegrijpelijk. Hoewel hij de Jt! i ï"eters af en t°e wat in l i„ lnS zat - men hield hem 1',, ™.t oog en probeerde hem heen naar de binnenkant te irsu, o8ai Vaatainen liet zich i pvt! ,enun verkoos vele me- Ikornkrf, °5en in baan 2 had I' aan rin ooderwijzer een „mak- V!" eerste plaats. Doth Pg waai'om Wadoux en n*et poogden Vaatainen ais al tci Y vaayainen tenvoiiHi o in een lanSe spurt dc nviL ontbrak daar- latief omrt t Norpoth nam geen sheblwr 1 ,hll zichzelf niet I ven.1 beschouwde. .Ik was Pbs do Y fjoü" derde plaats' V mPtüeSt"Duitser' die in de Éou\ t„ iij net te kort schoot om Ier „eecn k. °PPen. „Ik heb in ar Althans gehad om te trar !.haas «et zoveel als nodig -JU, ifi sPichtige slecht |ijk trad', O-—- !1 iaar in het ho' voegde 7: als noQlg IJf-loper spichtige slecht Uh'YY^e!^ in hct hJ- andefs rrarismn« 1 V* Wil1 anuers. fg begaan n-la(!. cen fatale vergis- psteiiKj had zijn race totaal "sdel. die <b B,°'g Po'L-mans dc Belg Put'om indrukwekkend

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 10