lerry James Visser (23) iraelil pop in de provincie )orden wil tweede chthaven Vanavond Cassius Clay T opsport en topsporters POPMUSICI ERG ONDER DE INDRUK DIT GEKKE LANDJE ÊSL. Wat Berry het komend seizoen organiseert jr de France ial zwakkeren - kilo hasji^jj lerschept radio televisie Hoogtepunt Cabaret Risico's ARAM: De gouden tomahawk hsdag 27 iuli 1971 Bven voor deze rubriek moeie r neem en adres «orden ondwJS retie zullen deze vermeld word age uitzondering zei van deze afgeweken Naam en adres zij, edactie bekend. Publicatie van 5rt of onverkort) betekent tie het in alle gevallen eerw'u c.q. «trekking. "let (jtt ben bet roerend eens M uit Dongen die het «S? Ocana ziet als overve™ Nooit heeft Ocana ecta igen gemaakt op het ,fiu Le wielerkenner zal moet^ dat Ocana zich dertien 4™ lardoor naam heeft de France ceerd heeft, toen is uitge, n heeft gemaabj duurt 2|) dasen t u juist het fantastische, kx dat hij aan heeft z»,! dat hij de Tour, in deze Ij zou kunnen verliezen oj feklets van Janssen „„vj Merckx wel uit zou J? kx is dé sportman en 2 enner aller tijden. En voor nog heel lang!!!' GEN jJ ussie gesloten. Anders rij,, et begin van de volgende I. lezig. Red.) verontwaardiging kennis i n van het standpunt van mieester van Axel, inzake j ing van de Julianastraat. irin wordt door burgemen, Dijke gesteld dat in de Julia t sociaal zwakken zouden Of beter gezegd: Turken 1 il zwakken. De Nederland en dus onder het laatste i Dit is iets waar ondergetet ch zeer over verbaast. Ik raag eens willen weten op gronden deze uitspraak is l Zijn de Nederlandse betrat- allemaal steuntrekkeis of a lie aard? Ook in de Julinaa en de mannen van „so, keren". Meestal op dezelfde en en voor het zelfde loon mannen van de Turkse Al met al een slecht ge] ■aak van de geachte heer. ester. Waapom niet gewoon dat f 6000 subsidie per l de sloop niet genoeg is en ente Axel geen geld ge Dus ergens is Axel zelf vak". T.HV 3UWARDEN (ANP) - Iel renlijke brief aan de mini* Verkeer en Waterstaat om ;n de colleges van burgen n wethouders van Leeuwar ïgen en Bolsward de getejl weede intercontinentale l»d| in Nederland tegen de afsim an te leggen. e gedachte is afkomstig van ij ri, planologisch adviseur vaal klijke Nederlandse Heiden»! pij te Wageningen. Ir' n Nederland sleets zes pl< kt voor de aanleg van een wj >te luchthaven. Hij concM®! feite de aanleg daarv?" "''I tdijk de enige aanvaardbar i is. De drie gemeentere j i. dat de aanleg van een >ij de Afsluitdijk een ecow mpuls zonder weerga >n van Noord-Holland e and zal geven. De drie S ®®J ragen de minister het PJf mede in overweging 'e at nemen van een be le tweede luchthaven. 3#l ERDAM (ANP) _Ver^| van een 18-jariSe se machinebankwerkere 'ergezellende 17-jar'Se sc de Amsterdamse rel kilo hasjiesj en vier in handen gespeeld. tweetal werd vorige t Amstelstation do"', lerende agenten aang 'i in hun schoudertas ^1 kilo hasjiesj werd 3 J stuff hadden zü 'JJ j ekocht in opdracj..nair voortvluchtige Dordte fj aarvoor f 2.500 mee° iarige Amsterdammer ■n de jongelui in c0^.jaS! de politie als handel»» ende middelen bekendst -jarige A.H. die hun^l de gevraagde waar JU restatie van de Am j rond de recherche W) ij waaruit bleek dat nstelstation bagage ad gegeven. Bij eont J lage werd in een K» ,-t| O hasjiesj gevondenl aten zijn inmiddels a» ran justitie voorgele»- 1WI W f J -x f - :-C, !VlS JtLE 'k;/ The Byrds heb ik behoorlijk verdiend", bekent Berry Visser. WSTERDAM, 27 juli. „Ik [loof dat Nederland op het fenblik het beste popiand van iropa is. De popliefhebbers Jhben een goeie smaak en zijn sties op de hoogte van wat er 1 de internationale popscène aan k gang is. De groepen blijken dat (zonder te waarderen. Vooral (Amerikaanse formaties, die in gopa op tournee zijn, treden [nag in Nederland op. Er is een like band met het publiek. De pmusici zijn erg onder de in- bik van dit gekke landje." |tt zegt Berry James Visser (23) het Delftse popimpressariaat Jojo, die er voor heeft gezorgd dat iet concertseizoen '70-'71 tot het frvloedigste van de Nederlandse ©geschiedenis kan worden gere- |d. Gerenommeerde bands wist per naar ons land te halen. Ver- r werkte hij mee aan „Centipede", 1 twaalf uur durende popevene- fflt, waarmee het Rotterdamse kfestival zo succesvol werd af floten. En als slot van zijn activi- Ten organiseerde hij op 26 juni een htis popconcert in het Amsterdam- HBos, dat ondanks de stromende ^gen toch nog door 60.000" popmin- Tden werd bijgewoond. Visser, een vriendelijke wat tovert aandoende jongen met «tóe stem, zegt niet ontevreden te T over zijn aandeel in het afgelo- f popseizoen. /Walitatief had het beter gekund, [oral The Byrds zijn me nogal te- hgevallen". «er het verregende popevenement H&t Amsterdamse Bos zegt hij Pet is jammer dat bijna iedereen ^o®t is geworden, maar misschien a i3,?11 an<^erc kant ook wel regende. Anders was de pomst vvaarschijnlijk overstelpend Feest en was het misschien uit de p Setopen". Visser is al weer be- I met voorbereidingen voor een h,H concert"- Het is ge- ?..v°or eind augustus en wordt C,.1) Amsterdam gehouden op een dat plaats biedt aan 200.000 ionen. Welke groepen worden uitgenodigd, wil de Delftenaar nog niet vertellen. Berry Visser kwam vorig jaar in het nieuws door zijn uitgebreide be moeienis met het Holland Pop Festi val bij Rotterdam. Hij noemt het fes tival het hoogtepunt van de projec ten, waarmee hij zich tot nu toe heeft beziggehouden. Hij vindt het jammer dat er dit jaar geen groot popfestival in Nederland wordt ge houden. Dat was aanvankelijk wél de bedoeling. Het zou in augustus „ergens in Nederland" plaatsvinden met The Rolling Stones en de Ame rikaanse superformatie Crosby, stills, Nash and Young als topattrac ties. Maar de groepen lieten het af weten en daarmee was het festival plan, dat enkele tonnen zou hebben gekost, van de baan. „Als je voor de tweede keer een Holland Pop Festival organiseert, moet dat gelijkwaardig aan het eer ste zijn. Anders kan je het beter niet houden, vind ik. Je moet dit rationeel bekijken en er niet te emo tioneel over doen". Visser doet zijn uiterste bes* om het festival nu vol gend jaar te laten doorgaan. Het moet een evenement van drie dagen worden. Welke groepen Visser op het oog heeft, zegt hij nog niet. „Als er can verschillende voorwaar den wordt voldaan, vooral wat be treft de financiering, schat ik de kans van slagen op negentig procent. Vissers begon zijn impressariowerk ruim vier jaar geleden. Met pop had hij toen nog niets te maken. „Ik was toen vooral bezig met caba ret. Ik begon in Delft met het Mojo- theater en daar traden mensen op als Rikkert Zuiderveld, Elly Nie- man en Martine Bijl". Zijn eerste concert organiseerde hij in de zomer van '69. Dat was een optreden van de folkzangeres July Felix in Am sterdam. Na hef Holland Pop Festival bemoei de Visser zich nog uitsluitend met popconcerten („voor cabaret was ei genlijk geen markt meer en ik vond het ook niet meer zo interessant"). Op het ogenblik hoort hij samen met de Hagenaar Paul Acket en de Am sterdammer I.ou van Rees tot de top-popimpressario's van Nederland. Hoe bevalt hem dat „Financieel loop je enorme risico's. Je kunt bijna nooit van te voren zeggen of een concert financieel een (Advertentie) „Er staat nog niets met zekerheid vast, maar ik ben van plan voor het eind van het jaar Velvet Under ground, Greatful Dead, Frank Zappa and The Mothers of Invention, Coun try Joe, Leon Russell en The Everly Brothers hier naar toe te halen. En voor begin volgend jaar heb ik een toernee van The Flying Burrito Bro thers gepland". Verder gaat Vissers zich het komend seizoen meer met plaatselijke pop festivals bezighouden en wordt er op dit moment al gewerkt aan een „groot - project - met - pop - ais - uit gangspunt", waarover echter pas eind augustus mededelingen worden gedaan. Samen met Frank van der Meyden van het Rotterdamse jonge rencentrum Exit organiseert hij 25 toerneetjes van opkomende Engelse popgroepen. Vissers plan om het concertseizoen '70-'71 eind juli af te sluiten met een groot openlucht-optreden van de enkele tientallen leden tellende A- merikaanse avantgardistische pop commune Greatful Dead kan niet doorgaan. De Amerikanen, die nog nooit in Europa op toernee zijn ge weest, bleken er om verschillende redenen niet voor te voelen. Toch is het gezelschap eind juni even in Eu ropa geweest. „Het was de bedoe ling", zegt Vissers, „dat de groep sa men met The Rolling Stones in Pa rijs een concert zou geven. Van een of andere zonderlinge miljonair zou den ze voor dat optreden 60.000 gul den krijgen. De groep is inderdaad in Parijs geweest heeft niet gespeeld, maar het geld wél gekregen. Een krankzinnige zaak". succes wordt. Op verschillende con certen, die ik het afgelopen seizoen heb georganiseerd, heb ik verlies ge leden. Het concert van Eric Burdon ging helemaal niet door. Burdon is een rare jongen. Hij had op het laatste moment geen zin naar Am sterdam te komen. De gemaakte voorbereidingskosten moest ik uit ei gen zak betalen. Op de concerten van Ravi Shankar en Family heb ik verlies geleden. Met de concerten van The Flying Burrito Brothers en The Incredible Stringband heb ik net kiet kunnen spelen. De shows van The Band hebben een zeer mati ge winst opgeleverd. Alleen aan The Byrds heb 'k behoorlijk verdiend". Hij zegt dat je je als popimpressario niet gauw van de wijs moet laten brengen. „Je moet stalen zenuwen hebben. Als je drie concerten geor ganiseerd hebt en je hebt op $1 die concerten verlies geleden, dan moet je toch de moed durven opbrengen om een vierde concert te organise ren." Waar veel popliefhebbers Berry Vis ser erg dankbaar voor zijn is dat hij zo veel mogelijk de provincie bij het popgebeuren betrekt. Een paar jaar geleden werden popconcerten alleen gegeven in Amsterdam, Rot terdam en Den Haag. Door Vissers activiteiten is aan deze wat ondemo cratische traditie een eind gekomen. „Ik heb het gewoon eens geprobeerd en het blijkt goed te werken. Waar om ook niet eigenlijk Ik geloof dat er op het platteland net zo veel be langstelling voor popmuziek bestaat als in de randstad", üdus Visser, die Breda de beste provinciale popstad van Nederland vindt met Enschede, Eindhoven en Groningen respectie velijk op de tweede, derde en vierde plaats. David Ely, Het tweede bestaan (A.W. Bruna en zoon, f 2,75) De sensatie een nieuw leven te kunnen beginnen, met een nieuw gezicht, dat alles anders maakt. Dat is het intrigerende thema van de science-fiction-pocket Het tweede bestaan. Een merkwaardig verhaak om tussendoor te lezen. Davis Grubb, De schaduw van mijn broeder (Ad. M.C. Stok) De bezetenheid waartoe in rassen vooroordelen verstrikte generaties kunnen geraken, komt wel naar vo rm in de roman De schaduw van mijn broeder, die in Zuid-Amerika speelt, maar niet scherp genoeg en te clichématig geschreven om te overtuigen. Vanavond van 21.10 tot 22.00 uur via Nederland 2 presenteert „A.V.R.O.'s Sportpanorama" de samenvatting van de bokswedstrijd tussen de bei de ex-wereldkampioenen zwaarge wicht Cassius Clay en Jimmy Ellis, die vannacht te Houston in de Vere nigde Staten heeft plaats gehad. Voor de presentatie en het commen taar zorgt Ruud ter Weijden. NEDERLAND I 18.45: (K) Pip en Zip 18.55: (K) Nieuws. 19.05: Daktari, serie. 20.00: (K) Journaal en weerover- zicht 20.21: (K) Andy Williams show, gas ten: Dusty Springfield, Louis Nye, Rosey Grier the Lennon Sisters. 21.11: KRO-Wielerronde, vanavond op de wielerbaan in Alkmaar. 22.11: (K) De Rode Kamer Struvé's zoontje is net gestorven, hij ontmoet Arvid Falk, die hem indertijd heeft geholpen. 22.52: (K) Laatste nieuws. NEDERLAND II 18.45: (K) Pip en Zip. 18.55: (K) Nieuws. 19.05: (K) Vrijuit, een programma over het wel en wee van de recreatie. 19.30: (K) Operatie minus 5, serie Steve Gabo hoort dat twee mannen een goudschat aan het opduiken zijn. Hij gaat op onderzoek uit en het blijkt dat de opgehaalde kisten geen goud bevatten 20.00: (K) Journaal en weerover- zicht 20.21: Peyton Place, serie, Betty is ongerust over Steven; Norman komt overstuur thuis en wordt geholpen door Rodney, terwijl Jack Chandler zijn nichtje Ra chel blijft lastigvallen. 21.10: AVRO's televizier magazine actualiteiten - rubriek. 22.00: (K) Avro's Sportpanorama: boksen. 22.50: (K) Laatste nieuws. DUITSLAND I: 18.00: 18.30: 18.40: 19.20: 20.00: 20.15: 21.00: 22.25: (K) Cowboy in Afrika. (K) Voor de kleintjes. (K) Hier und heute en nieuws. (K) Cowboy in Afrika, ver volg. Journaal en weerbericht (K) Wat ben ik, quiz. (K) Rumour, film rond een journalist die aanvankelijk de verhalen van zijn vriendin over chantage van een minis ter niet geloofd. Als zij zelf vermoord wordt, moet hij het wel geloven. (K) Journaal, commentaar en weerbericht. maar hij weet hieraan te ont komen door een moeilijk opge zette afleidingsmanoeuvre, toch weer met medewerking van Jeannie. 19.45: (K) Journaal, Thema van de dag, weerbericht. 20.15: (K) Sportspiegel. 21.00: (K) Department S, serie. 21.50: (K) Verboden over het gras land te lopen beschouwing over het gebrek aan behoor lijke speelgelegenheid voor de jeugd in de Bondsrepubliek. 22.20: (K) Nieuws, weerbericht, BELGIë (Nederland) 's Middags wielrennen. Reportage aankomst van de Grote Scheldeprijs in Schoten. 18.55: (K) De Fabeltjeskrant. 19.00: Tienerklanten, 't nieuws ach terna. 19.28: Sportiva '71, wekelijks sport- magazine voor de vrouw, waarin ditmaal aandacht aan de watersport in het algemeen. 19.43: Mededelingen. 19.45: Journaal. 20.10: Zoeklicht, culturele activitei ten. 20.15: Wachtwoord, quiz. 20.45: (K) Beau Brummel, Kapitein Brummel beledigt de prins van Wales en wordt uit het regiment verwijderd. Hij be denkt echter een plan dat hem een adellijke titel en de liefde van Lady Patricia moet ople veren. 22.35: Laatste nieuws. BELGIë (Frans): 18.05: Nieuws. 18.10: Les petits jeux de Bahette, voor de kleuters. 18.25: (K) Moderne technologie van transportmiddelen, documen taire. 18.45: Bébé Antoine, voor de kleu ters. 19.00: (K) Thibaud ou les croisades 19.30: Festivalagenda. 19.35: Tips voor weggebruikers. 19.40: Weerbericht. 19.45: Journaal. 20.10: La perruche et le poutet, poli- tiekomedie. 22.50: Journaal. FRANKRIJK (Rijssel) 19.20 Mededelingen en weerbericht. 19.25 Rien que la vérité. Spelprogramma. 19.40 Mededlingen. 19.45 Journaal. 20.10 Mededelingen. 20.15 Mon seul amour. Feuilleton van Paul Vialar. 20.30 L'Ilomme de Fer. Tv-serie van Margaret en Paul Schneider. 8. Le macabre Ni- cowber. 21.20 Les coulisses de l'exploit. 22.20 Jazz. 22.50 Journaal. DUITSLAND II 18.05: (K( De Draaischijf. 18.40: (K) Wat zou er zijn, als beroepswens van bekende mensen, van de vrolijke kant bekeken. 19.10: (K) Betoverende Jeannie, se rie Jeannie bezorgt haar chef weer de nodige hoofdbrekens, 12.30 13.00 13.20 13.43- 18.20 18.25 18.35 18.55 19.00 Sébastien parmi les hommes. Feuilleton. Journaal. Hebdo Midi Affaires. -13.46 Beursberichten. Nieuws. Internationale jeugdkroniek. Voor de kinderen. Epinettes et guimbardes. La maison de Toutou Le bon gardien. Voor de kinderen. Regionaal journaal. Liz Taylor, vanavond om 20.45 uur op België Vlaamsin Beau Brum mel. Dinsdag 27 juli 1971 HILVERSUM 1 NCRV: 7.00 Nieuws. 7.11 Het le vende woord. 7.16 (S) Op het eerste gehoor: klassieke muziek (gr). (7.25 Horen en zien; 7.30 Nieuws; 7.32-7.50 Hier en Nu: actualiteiten.) 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus: gewijde muziek. 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gym nastiek voor de huisvrouw.) 9.40 Lichte grammofoonmuziek. 10.00 Bijbelse verkenningen. 10.15 (S) Hoogtepunten uit Guillaume Teil, opera van Rossini. 11.00 Nieuws. 11.03 (S) Italiaanse opera-aria's (gr.) 11.15 Voor de zieken. 11.55 Medede lingen. KRO: 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gevarieerd programma. (12.22 Wij van het land; 12.26 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten; 13.00-13.05 Raden maar...) 14.00 (S) Interlokaal: muzikaal middagmaga zine. (16.00-16.02 Nieuws.) Over heidsvoorlichting: 17.00 Nieuws uit de Nederlandse Antillen. Spreker: mr. H.L. Braam. KRO: 17.10 Voor de kleuters. 17.15 Hai!: jeugdprogram ma. 18.30 Nieuws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 (S) Eigen Fabrikaat: lichte muziek (opn). 20.00 (S) Londens Filharmonisch orkest: klassieke mu ziek (gr). 21.00 Klassieke kamermu ziek (opn). 22.25 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Liohte grammo foonmuziek. 22.50 Reisoogst: toeris tisch magazine. 23.15 (S) Lichte mu ziek (opn). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 (S) Dag met een plaatje: lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 (S) Dag met een plaatje - vervolg. (8.30-8.33 De groenteman). 8.50 Mor genwijding. NOS: 9.00 Uitgebreide reportage. 9.35 Waterstanden. 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Re naissance (opn). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr). (11.00-11.02 Nieuws.) 11.30 Rondom 12: programma voor de vrouw. (11.55 Beursberichten.) O- verheidsvoorlichting: 12.30 Uitzen ding voor de landbouw. AVRO: 12.40 Knipperlicht: wekelijks radio ver- kcersmagazine. NOS: 12.55 Nationale Zwemkampioenschappen in Den Haag. 13.00 Nieuws. AVRO: 13.11 Radiojournaal. NOs: 13.30 Spiegel van België: Muziek en nieuws van onze zuiderburen. 14.00 Jazz uit het historisch archief: oude jazz. 14.30 (S) Licht instrumentaal ensemble. 15.00 Van ta-ta tot totale taal: een rubriek over het leven in de taai. AVRO: 15.10 Muziekmiddag, waarin om: 15.10 (S) Nieuwe grammofoon platen met toelichting. 16.00 Nieuws: 16.03 Oude muziek: 16.25 Beiaard- concert; 16.44 (S) Klassieke kamer muziek. 17.30 De Marinierskapel, 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. (Tussen 18.10-18.25 IBM Schaaktoer nooi in Amsterdam). 18.25 (S) De Skymasters met zangsoliste. 18.55 Amateurs musiceren: Zwols Sym fonie Orkest en Stedelijk Orkest Kampen: moderne en oude muziek. 19.25 Paris vous parle. 19.30 Nieuws. 19.35 Vanavond: gevarieerd pro gramma met veel muziek. (20.30- 20.40 Nationale Zwemkampioen schappen in Den Haag). 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Radiojournaal. NOS: 22.55 (s) Zin - Tuin nr. 44: kunstkroniek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III VARA: 9.00 Nieuws. 9.03 Plaatjes voor de pep. 10.00 Nieuws. 10.03 Ekspress, platenprogramma. 11.00 Nieuws. 11.03 Een opvallend vrolijke gevarieerde visite (12.00 Nieuws.) 13.00 Nieuws. 13.03 De Eddy Becker Show (14.00 Nieuws). 15.00 Nieuws. 15.03 Drie-draai van Aad Bos. 16.00 Nieuws. 16.03-18.00 Mix, gevarieerd platenprogramma (17.00 Nieuws). BRUSSEL (Nederlands) 324 m. 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS-berichten. 12.08 Muziekprogram ma. 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws en toneelagenda. 13.20 Dansmuziek. 13.55 Beursberichten. 14.00 Nieuws. 14.03 Gevarieerd pro gramma. (15.00 Nieuws. 16.00 "Nieuws en beursberichten.) 17.00 Nieuws en mededelingen. 17.15 Voor oudere luisteraars. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesportberichten. 18.30 Ver- keerswenken. 18.45 Sport. 18.55 Taai- wenken. 19.00 Nieuws. 19.30 Roman tische muziek. 19.45 Syndicale kro niek. 19.55 Romantische muziek. 20.00 Symfonische muziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Jazz en chanson. 23.00 Nieuws. 23.10 Stemmige muziek. 23.4023.45 Nieuws. 81-32 „Zo zo.die kapitein Wil liams zit blijkbaar niet stil.zegt Aram nadenkend „Ik hoorde Creep ook al de naam Williams noemen... En O'Connor had het, voor hij stierf, over de tomahawks der Si oux, die geruild waren voor vuur wapens„Vindt mijn blanke broeder het niet prettig, dat de roodhuiden thans ook vuurwapens bezitten?" vraagt Wanata onderzoe kend. „Niet prettig?" herhaalt Aram bitter en hij maakt een driftig ge baar naar de gedode kolonisten. „Ziedaar het resultaat als vuurwa pens in handen van slechte indianen komen!!" „Het zelfde resultaat is te verwachten als ze in handen van slechte blanken zijn," zegt Wanata droogjes. „Laat ons naar mij kano gaan, Aram, hier kunnen wij toch niets meer uitrichten-" Arams hoofd is vervuld van sombere gedachten ■als hij met Wanata en een andere Osage de rivier afvaart. Tegen de ochtend bereiken zij de nederzetting van de kolonisten. Presto en Agua, opgelucht, dat Aram heelhuids te ruggekomen is, komen hen reeds tegemoet. Maar hun blijdschap wordt getemperd door de rouw, waarin de kolonie gedompeld is 82-32 „Hier rust Jean Christobald Cabot, gezagvoerder op de vloot van Hendrik de achste, koning van En geland, Schotland en Wales, gestor ven in het jaar des Heren 1304 in de strijd tegen de indianen." Naden kend leest Aram het grafschrift, dat in ruwe letters in het grote houten kruis gegrift staat. „Kom," zegt hij dan zacht tegen Presto, die hem bij het graf gebracht heeft, „we gaan zqn zoon Sebastian opzoeken...", in een van de weinige huizen, die door het vuur gespaard zijn geble ven, treffen zij Sebastiaan Cabot Aram wenkt Wanata mee naar bin nen te gaan. „We moeten hier van daan, Seb, en wel zo snel mogelijk," zegt hij, nadal hij de ander gecon doleerd heeft met het verlies van zijn vader. „De Sioux hebben onze nederzetting voor driekwart platge brand. .de bevrijding van de vrou wen heeft ons veertien doden en acht gewonden gekost en elk mo ment kan Maraskah opnieuw aan vallen. .Wanata hier, het opper hoofd der Osagen, biedt ons aan op zijn gebied een kolonie te stichten." Even is het stil..„Het zij zo," zegt hij dan gesmoord, .we vertrek-1 kesa Hilversum Voor de N.O.S.-radio vervaardigde Bob Uschi in samenwerking met de journalist Klaas Peereboom een serie van drie klankbeelden over „Top sport en topsporters". Het eerste programma in deze serie is maandag uitgezonden via Hilversum 2. De overige twee volgen op maan dag 9 en 23 augustus, steeds van 14.50 tot 15.20 uur via Hilversum 2- In de serie wordt getracht een analy se te geven van wat de topsport voor de man of de vrouw, die haar beoefent, betekent. Daarover komt in de serie een aantal topsporters, oud topsporters en andere deskundigen aan het woord, zoals Ard Schenk, Eef Kamerbeek, Peter Post, Fedor den Hertog, Johan Cruijff, Anton Geesink, Theo van Duivenbode, Car ry Pillar, George Kessler, Guus Brox, de ex-atletiekkampioen drs. Heida, die nu bioloog is, de sportpsy- chologen prof. Beets en drs. Blitz, mr. M. Vrolijk, Leo Horn, Will Westphal, Stephan Blaisse, Bob Spaak en de heer J. Nieuwenhuyzen Kruseman, hoofd van de Afdeling Lichamelijke Vorming en Sport van het ministerie van CRM.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 9