Bierkaaistraat weer potdicht Burgerlijke stand Terneuzen AUTORITEITEN VAN HULST GINGEN OP STREPEN STAAN Winkeliers beklagen zich over parkeren in Hulst Maaknuzèl Weid jam met Ope|: Gemeente Terneuzen adverteren adverteren in deze krant amengc roudsm Gemeente Terneuzi BUITENDIENST- AMBTENAAR Gemeente Terneuzei OPENBARE VERKOPING OP VRIJDAG 30 JULI 1971 OM 14.15 U Dinsdag 27 juli 1971 IVntl Afl-rot» iTA«pln/Yfrn../i.f\ r n. 1.1 f I 1 1 (Van een onzer verslaggevers) HULST De politie heeft tegen een fotohandelaar in de Bier kaaistraat proces-verbaal opgemaakt, omdat hfj mede op verzoek van enkele middenstanders op eigen initiatief van een deel van, de Bierkaaistraat een „NP"-(niet parkeren)-zone heeft gemaakt. De Hulster politie kon weinig waardering opbrengen voor dit ei genmachtige optreden en heeft de fotohandelaar gelast om de strepen te verwijderen. Dat was geen een voudige zaak. De strepen bleven aanvankelijk nog staan, de tijd ver streek en de fotograaf kreeg een proces, waar hij blijkens zijn com mentaar niet zo heel zwaar aan tilt. „Het vreemde is", vertelt hij, „dat die strepen nog helpen ook. Er staat sinds kort geen auto meer voor de dein-". Anders gezegd: er stond sinds kort geen auto meer voor de deur, want gisteren zijn de strepen onver wacht verwijderd en prompt kunnen de winkeliers in dit gedeelte van de straat geen karaten meer uit, omdat het weer vol staat met auto's. Een van hen vertelt: „Het is toch wel vreemd, dat die np's niet moch ten blijven staan. Aan weerszijden van de straat staan borden dat er niet geparkeerd mag worden en toch staan er altijd auto's"- Ook de naas te buren van de betrokken fotograaf hebben even geprofiteerd van de np-zone. Toen ze de schilder in op dracht van hun buurman enige tijd geleden bezig zagen, hebben ze met een het ijzer gesmeed toen het warm was en vriendelijk gevraagd de lijnen even door te trekken. De bewuste fotohandelaar heeft zich bij deze „eigenmachtige" maat regel laten inspireren door het be klemmende idee, dat hij vaak zijn winkel niet in of uitkan. Om over zijn klanten nog maar te zwijgen, zoals het bruidspaar, dat enige tijd geleden tevergeefs naar de Bierkaai straat toog in de hoop daar enkele huwelijksfoto's te kunnen laten ma ken. Het feest ging niet door, want voor de foto-handel stonden de auto's in file geparkeerd. Dat zou zo erg nog niet zijn als het parad raiet links en rechts werd geflankeerd door twee terrasschotten van aangrenzen de café's, die precies de hele breed te van het trottoir beslaan. Naar aanleiding van dit voorval heeft de betrokken middenstander de np's laten zetten en zolang de illegale zone daar is geweest, heb ben zich geen problemen voorge daan. Geboren: Angelo Renato Tomaso, zoon van: Hofman, Freddy Karei Johannes (bankwerker) en van: Bertossi, Olelia Maria won. te Ter- neuzen, Sweelinckhof 66. Myranda Jacoba Janneke, dochter van: Dob belaar, Jozi-as (schilder) en van: de Looff, Adriana won. te Terneuzen, Achterstraat 1 Zaamslag. Sigrid Ma ria Manijsm, dochter van: Naessens, Wilübrordus Franciscus 1 inkoper,) en van: Verhaar, Mary Mathilde won. te Axel, Crijnssenstraat 17. Shirley Imelda Jozef, dochter van:' Buijsrogge, Arnold Petrus Jeanraettej (slager) en van: Swartilé, Annie Irma Maria won. te Terneuzen, Ed- vard Grieghof 21. Jolarada, dochter van: Joziasse, Louwrens Willem (o- perator) en van: Vermaas, Gewina won. te Terneuzen, Adriaan Walra- venstraat 34 Zaamslag. Sonja Anna Michel dochter van: Audenaerd, Jo seph Camiel Julie (besteller) en van: Gysels, Mariette Marguerite won. te Axel, Dorpsstraat 27 Over slag. Gerardus Fred-erik Kyra, zoon van: Minnik, Adriaan Gerardus (fa brieksarbeider) en van: de Witte, Lidwina Rosalia Johanna won. te Terneuzen, Merelstraat 12 Sluiskil. Luc Theo Maria, zoon van: De Win- ne, George Ferdinand Marie fland- bouwer) en van: Vervaet, Irene Ma rie Louise Francisca won. te Ter neuzen, Wijk K.6 Hoek. Ronald Jan Oscar, zoon van: Camonier, Albert Adriaan (lasser) en van: Zaal, Ma ria Catharina won. te Terneuzen, Schubertstraat 6. Veysel, zoon van: Durgun, Durmus Ali 'fabrieksarbei der) en van: Kilic, Emine won. te Sas van Gent, Graaf Jansdijk A.53 Wastdorpe. Hugo Willem, zoon van: Jongama, Marten (arts) en ven: Hofstee Wilhelmina Jeanne Hennie won. te Terneuzen, Julianastraat 2 Hoek. Theresia Philippine, dochter van: van Pelt, Joost Marimus (schip per) en van: de Ruever, Jacoba Helena Maria won. te Rotterdam, Westerwagenstraat 56. Nancy Louisa Nicole, dochter van: De KeseJ, Jo seph (bankwerkre) en van: Stroo- band, Antontte Franciscus won. te Terneuzen, Edvard Grieghof 23. Gerrit, zoon van: Verheij, Gerrit (schipper) en van: Hollebrandse, Janna Carolina won. te Werkendam, Kanaalstraat I. Nurhan, dochter van: Hosgör, Irfan (fabrieksarbeider) en van: Ay, Rabia won. te Axel, Julia nastraat 6. August Ivonne Albert, zoon van: Boogaard Petrus Edemon- dus (besteller) en van: de Maat, Veneranda Jacoba Alouisius won. te Oostburg, Doel Bastion 12 IJzendij- ke. Ondertrouwd: Simpelaar, Rudolf Johannes Leopold 21 jr Geen, che misch analist won. te Terneuzen, Oranjestraat 22 en: Lauret, Ursula Maria 21 jr RK kantoorbediende won. te Terneuzen, Beatrixstraat 33. Toekomstig adres: Terneuzen, Peter van Anrooylaan 42. Rouw, Jacobus Johannes 33 jr NH rij-instrukteur won. te Terneuzen, Bernard Zweers- laan 27 en: Huisman, Else 31 jr Geen, lerares won. te Terneuzen, Breitnerstraat 129. Toekomstig adres: Terneuzen, Bernard Zweers- laan 27. van Barneveld, Johan Arie 21 jr Geen, zonder beroep won. te Amsterdam, Jan van Galenstra-at 82 III en: Meijer, Joan Ellen Marleen 18 jr Geen, secretaresse won. te Terneuzen, Frans H-alslaan 32. Toe komstig adres: Amsterdam Fleerde. Drabbe, Marinus Jacobus 23 jr NH rijksambtenaar won. te Terneuzen, Wijk G.12 Hoek en: Robijn, Helena Pietern-e-LLa 20 jr NH kantoorbedien de won. te Terneuzen, Langestraat 8 Hoek. Toekomstig adres: Terneuzen, Koepoortstr. 46 Zaamslag. van Maanen, Tjerk 22 jr Geen operator, won. te Arnhem, Utrechtseweg 201 en: Miehielsen, Emilie Emma Julia 19 jr RK verkoopster won. te Ter neuzen, Bellamystraat 33. Toekom stig adres: Tholen, Prins Willem Alcxanderstraat 14 Oud-Vossemeer. Doorduijn, Arie 28 jr GerK econoom won. te Terneuzen, Peter van An rooylaan 124 en: van der Peijl, Jan netje Adriana 27 jr NH secretaresse won. te Terneuzen. Donze Visser straat 22. Toekomstig adres: Peter van Anrooylaan 124. Bosch, Gerrit 23 jr OGerGem elektromonteur won. te Rotterdam, Mijnsherenlaan 27 en: van de Velde, Santina 20 jr OGer Gem ziekenverzorgster won. te Val kenisse, VXissiragsestraat 19 Koude- kerke. Toekomstig adres: Krimpen a.d. IJssel, IJsseldijk 128. de Vetter. Antonius Mathilda Maria 20 jr RK zonder beroep won. te Terneuzen, Verdistraat 9 en: d'Hont, Catharina Mathilde Albertha 19 jr RK admini stratief medewerkster won. te Ter neuzen, Azaleastraat 26. Toekomstig adres: Terneuzen, Rozenstraat 186. de Putter, Pieter Cornelis 26 jr GerK landbouwer won. te Terneu zen, Temeuzensestraat 58 Zaamslag en: Riemens, Janraeke Geertruiida 24 jr NH won. te Terneuzen, van Bo venstraat 43. Toekomstig adres: Ter neuzen, Larixstraat 80. van Dronge- len, Jan Pieter Adriaan 22 jr OGer Gem schipper won. te Terneuzen, Donze Visserstraat 38 en: van Lei den, Albertje 19 jr GerGem zieken verzorgster won. te Rotterdam, Pas- calweg 41. Toekomstig adres: Ter neuzen, Donze Visserstraat 38 a-b. Getrouwd: Willemsen, Jacques Augustinus Maria 27 jr RK <7jam44) pijpfitter won. te Terneuzen, Noord straat 85 en: Bondewel, Suzanna Antoinetta 20 jr NH (lOfeböl) kan- tiraebediende won. te Terneuzen, Breitnerstraat 87. Toekomstig adres: Terneuzen, Chopiniaan 5. Siemons, Leonard Peter 19 jr Jeh.Get. (10aug51) pijpfitter won. te Goes, Acaoiastraat 21 en: Kerskes, Sylvia Marina 18 jr Jeh.Get. (14sep52) naaister won. te Terneuzen, Leiding- laan 30 Sluiskil. Toekomstig adres: Middelburg, Singelstraat 34. van den Berg, Wilhelmus Johannes Jozef 28 jr RK (29mrt43) dierenarts won. te Utrecht, Admiraal van Gentstraat 6 en: Gielleit, Maria Jozina Louisa 25 jr RK (31mrt46) lerares won. te Biervliet, Paulinapolder 18, gem. Terneuzen, toekomstig adres: Noord Oost Polder. Oomen, Adrianus Corne lis Wilhelmus Joseph 25 jr RK we tenschappelijk medewerker (21apr46) won. te Wageningen, Hol- landseweg 172 en: Gijsetl, Josepha Anna Clementina 25 jr RK <19mrt46) analiste won. te Terneu zen, Villapark 93 Sluiskil. Toekom stig adres: Ieder op eigen adres. Wilhelm, Rinus Ahraham 22 jr GerK (16sep48) winkelbediende won. te Terneuzen, Diaconiestraat 8 Zaamslag en: de Klerk, Adriana Janna 20 jr GerK (12dec50) zonder beroep won. te Terneuzen, Bachlaan 19. Toekomstig adres: Terneuzen, Plein 19 Zaamslag. Overleden: de Booij, Maria Leonia 4mei01 geh gew met: de Neve P won. te Axel. Harms, Reiniera Geer- truid-a 13okt22 geh gew m-et: Wil lemsen L A won. te Terneuzen, Franz Lisztstraat 26. Dieleman, Pie ter 29jul98 geh won. te Terneuzen, Rozemarijnstraat 20 Zsl-g. Ingekomen: I. RLedijk Oostkant 3 Dordt. M.W. van Kerkvoort Oranje straat 30 's-Gravemhage. M.T.C. de Houck-Maas Diepenbrockstraat 5 Axel. A. Klaassen Pijnboomstr-aat 70 Axeil. J.A..M Nijsten M. de Ruijter- singel 110 Nijmegen. N.E.H.M. Ten- dij ck Spoorstraat 67 Sik Maastricht. J.M. v.d. Hurk Middenstraat 28 Sik Breda. M. Mitevski Nieuwstraat 16 Beverwijk. A.J.E. de Oude-Plas- sohaert Gentsestraat 40 Biervliet Oostburg. D.J. de Winde Diepen brockstraat 6 Oostburag. M.L. van Renterghem-de Vos Kerkstraat 9 Biervliet Oostburg. J.J. Bosschaart Mozarthof 62 Borseie. LP. Huisman Hendrikstraat 10 Etten-Leur. C. Baaij Rozenstraat 2 Kapelle. M.L.E..J Vervaet Paulinapolder 12 Biervliet Etten-Leur. M.G.E. van Reijen van der Waalsstraat 10 Et ten-Leur. M. Zupanec Breitnerstraat 83 Rotterdam. J. Nouwen van Heet veldestraat 4 Zslg Papendrecht, W. Kluwen van Heetveldestraat 18 Zslg Rotterdam. J.M.H. v.d. Linden West- kolkstraat 8-10 Ver.Staten V. Noord- Am. C.F. van Overbeeke Bernard Zweeralaam 9 Singapore. P.C. Nele mans van Heetveldestraat 6 Zslg Spijkenisse. G.P. Boerjan Beukels- straat 5a Biervliet Oostburg. A.P. Wetzel van Heetveldestraat 14 Zslg Vlissingen. P.J. Geensen Diepen brockstraat 169 Oostburg. G.J. de Jorag Adriaan Walravenstr. 32 Zslg Dordt. R.S. Ypma Diepenbrockstraat 149 Amsterdam. GP.J.M. v.d. Berg Achterstraat 35 Zslg Oostburg. M. 't Hart Diepenbrockstraat 26 Rotter dam. M. van Tilborg-Vruegdenhil Alvarezlaan 127 Maassluis. HJ. Mercé van Heetveldestraat 13 Zslg Uithoorn. A. Milazzo Beethoven- straat 24 Rotterdam. K. Sijtsma van Heetveldestraat 3 Zsilg Papendrecht. L. Berger Bellamystraat 59 Baarn. K.H. Hoffman Wijk C.29 Hoek Can nes Fr. L.H. Peirfaan Drostl-aan 52 Sik Vlissiragen. F.F.J. Stoffels-De Schrijver Kerkhoflaan 24 Hulst. W.C. Steenbeek van Heetveldestraat 5 Zslg Spijkenisse. J.F. Leermakers van Heetveldestraat 14 Zslg Vlaar- dingen. A.C.G Polleraian Peter van Anrooylaan 206 Eist. K. Schokker Schumanrastraat 6 Delfzijl. J.E. W-en- sel van Heetveldestraat 9 Zsilg Ren- kum. Vertrokken: L.L. Scheffelaar Bel lamystraat 67 Vilvoorde Be. E.L. Vercruysse Gentsestraat 24 Biervliet Sluis. A. van Drie Bachlaan 138 Zierikzee. K.J. Loopik Beethovenhof 150 Alphen a.d. Rijn. S.M. Siemons- Kerskes Leidinglaan 30 Sik Middel burg. I. van Meir Julianastraat 17 Hulst. E.J. van Heese Sassirag 46 Sik Sas van Gent. J.E. Staupe-van Dors- sen Wilgenplantsoen 43 Rotterdam. M.P. Verstraten Tholensstraat 108 Middenschouwen. C.J. Vasiliou-van Doorn Drieschouw-enstr. 8 Zslg Chal- kis Griekenland. H.H. Kalkman-Jan- sen Braakmanlaan 10a Bvlt Goes. J.W. van Strien Bilderdijkstraat 13 Zevenaar. R.R. Grootings Diepen brockstraat 65 Sas van Gent. A. van Harn Bosjesweg 52 Sik Axel. P.A. van Strien Dorus Rijkersstraat 8 Bengen op Zoom. ANTWERPEN Rubenshuis, expositie „Rubens en zijn tijd", tekeningen uit Belgische verzamelingen o.-a. tekeningen van Rubens, Van Dijck en Jordaens (tm. 15 okt.). Middelheimpark, expositie 11e Biënnale met hedendaagse sculptuur uit Argentinië, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten, als mede beelden uit Nederland en wer ken van de onlangs overleden kun stenaar Oscar Jespers (t.m. 3 okto ber). Geopend van 10-21 uur. BRUGGE Hallen, Tweede Triënnale voor Plastische Kunst in België 't.m. 14 sept.). Dagelijks van 10-18 uur. Provinciaal Hof, Markt Expositie Vlaamse Schilderkunst 1920-1950 o.a. De Boeck, Malfait Servrancx, Wolvens (tm. 14 sept.). Open dage lijks van 10-18 uur. GENT Centr. van Kunstambachten, St.- Pietersplein 9, Zeehaven Gent, ver leden, heden, toekomst (t.m. 30 aug.). „Kunst na 1945" (tm. 10 okt.). IJZENDIJKE Cultureel Centrum, expositie van beelden en tekeningen van George Minne en Dolf Jespers (t.m. 12 sept.). Ma. t.m. vrijd. van 10-12 en 14-16 uur. Zat. en zond. van 14-16 uur. VEERE Stadhuis. „Cultuur en Recreatie" tentoonstelling in het kader van de viering 25 jaar Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord (t.m. 31 juli). Zondags gesloten. ST.-ANNA TER MUIDEN Vml. Gemeentehuis, schilderijen en beeldhouwwerken van Jan But en baron Meester De Betsenbroeck (t.m. 14 sept). Dagelijks van 10-12 en 14-17 uur. SLUIS Raadskelder, Expositie schilderij en van Omer van Vorsselen. Geo pend dagelijks van 10-12 en 14-17 uur: t.m. 4 aug.). AARDENBURG St.-Baafskerk tentoonstelling „Sincfaïa" 't.m. 1 aug.). BIGGEKERKE Boerderij anno 1668, Valkenisse- wog 33, expositie aquarellen en te keningen van Eddy Wieringa (tm. 15 aug.). BROUWERSHAVEN Stadswaag, Expositie van poppen en beeldhouwwerken van Dies de Jonge en schilderijen en tekeningen van Anneke van Santen e.a. Ma. tm, zat. van 9-17 uur (t.m. 23 aug.). GROEDE Vrm. Gemeentehuis, Kunst- en Antiquiteitenexpositie. Ma. t.m. zat van 10-12 en 14-18 uur. (t.m. 31 aug.). HULST Boekhandel van Geyt, Steenstraat 20. Oude kaarten en plattegronden van Zeeland en Vlaanderen, (tm. 31 aug.). W-erkd. 9-12 en 13-18 uur. ZIERIKZEE Wijnfeesten Rondvaart, kunst markt, mosselverkoop en volksdans groep. Burgerweeshuis Poststraat 45, ex positie van schilderijen grafiek, sie raden enz. In de tuin beeldhouw werk (t.m. 14 aug.). Ma. tm. zat. van 10-17 uur. Fa. Lokker, Nieuwe Boogerd straat. Fototentoonstelling met als thema „Delta-Foto". Ma. t.m. zat. van 9-18 uur _(t.m. 31 aug.). MIDDELBURG City 20 uur: Fanny Hill 18 j. Nieuwerkerk 20 uur: Orgelcon eert door de organist Charles de Wolff uit Groningen. Vleeshal Stadhuis, expositie Ne- hallennia, de Zeeuwse godin <t.m. 29 aug.). Ma. t.m. zat. van 10-17 uur zond. van 13-17 uur. Rijksarchief, expositie „Van centrale kern tot kerncentrale", geslacht en land van Borssele" (t.m. 28 aug.). Ma. t.m. vrijdag van 9.30-12.30 uur en 13.30- 17.30 uur, zat. van 9.30-12.30 uur Molenwater, miniatuur Walcheren. Dagelijks geopend tot en met 30 september. GOES Grand 20 uur: Asterix en Cleo patra a.l. Grote Kerk 14.30 uur: Prome nade-bespeling door jonge, aanko mende organisten uit ons land. Museum v. Z.- en N.-Beveland, Kerkplein, „wat de zee teruggaf" expositie over scheepsbouwhistorie en scheepvaartgeschiedenis, alsmede over de geschiedenis vara het huis houdelijk materiaal van het schip (t.m. 1 okt.). OOSTBURG Ledel Theater 20 uur: Wood stock a.l. TERNEUZEN Luxor 20 uur: De gendarme van Saint Tropez aj. VLISSINGEN Alhambra 20 uur: Asterix en Cleopatra a.l. (Van een onzer verslaggevers» HULST Verschillende winke liers van enkele zaken juist huiten het centrum van Hulst, hebben klachten over de verkeersmaatrege len, die bij drukke dagen worden genomen om verkeersopstoppingen in de binnenstad te voorkomen. Ze vinden, dat de politie, door alle automobilisten bij de invalswegen al om te leiden, in de hand werkt, dat veel Belgen elders hun heil zoe ken. Adjudant A. van Hove va® de rijkspolitie in Hulst heeft deze be zwaren donderdag desgevraagd van de hand gewezen. De betrokken winkeliers hebben hun- klachten kenbaar gemaakt, omdat het naar hun mening woensdag de natio nale feestdag vara de Belgen in Huist veel drukker had kunnen zijn. Adjudant Van Hove: „Op lop-dagen moeten we alle automobilisten bij de invalswegen wel tegenhouden, omdat het verkeer anders muurvast loopt. We doen dat niet voor de lol en zeker niet om de middenstand dwars te zitten". „Ik heb liever dat ze een miljoen, dan maar één frank verdienen. Maar we kunnen op drukke dagen niet anders. Het is zelfs zo dat we de afgelopen week vrije dagen hebben moeten intrekken, omdat het anders met het verkeer was misgegaan"- Adjudant Van Hove voegt daaraan toe, niet bepaald de indruk te heb ben, dat Belgische automobilisten doorrijden naar Axel of Terneuzen. als ze niet met de auto de binnen stad binnenmogen. „Afgelopen maandag bijvoorbeeld", aldus de ad judant, „stonden er buiten het cen trum duizenden auto's geparkeerd. Ze waren allemaal leeg en ik heb toch echt niet de indruk, dat al die mensen te voet zijn doorgelopen naar Axel of Terneuzen. Ze gaan wel degelijk naar Hulst". De winkeliers, drie tegen deze gang van zaken bezwaren hebben, zijn voornamelijk gevestigd in stra ten, die niet tot de bekende winkel straten van Hulst behoren. Ze heb ben hun bedrijf wel in de binnen stad. Een van hen zegt: „Wij moeten het hebben van de grote drukte in de binnenstad. Als het heel druk is zoeken de mensen vanzelf wat zij straten op, omdat ze zich wat vlotter kunnen bewegen. Dan komen ze au tomatisch bij ons terecht. Als de binnenstad leeg blijft, doordat veel mensen doorrijden, hebben wij daar hinder van". De winkeliers met klachten willen bij de burgemeester aandringen op een goede regeling van dit pro bleem. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Burgemeester en wethouders van Terneuzen ma ken bekend dat in verband met de uitvoering van herbestratingswerkzaamheden met ingang van 26 juli: a. de Noordstraat te Hoek vanaf de Molendijk tot de Begoniastraat in beide richtingen zal worden afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: b. op het gedeelte van oud-Vlissingen te Hoek vanaf de Molendijk tot de Begoniastraat in de richting van de Begoniastraat eenrichtingsver keer zal worden vastgesteld en voorts par keerverboden aan beide zijden van dit weg gedeelte zullen gelden: c. de Leidinglaan te Sluiskil vanaf de Speijk- straat tot de Havenstraat in beide richtingen zal worden afgesloten voor alle verkeer be halve voetgangers: het verkeer zal worden omgeleid via de Kanaalweg: De bij a. en b. vermelde tijdelijke verkeersmaat regelen zullen gedurende ca. vier weken van kracht zijn en de bij vermelde maatregel gedu rende ca. acht weken of zoveel korter of langer als in verband met de uit te voeren werkzaamhe den nodig zal blijken te zijn. Terneuzen, 23 juli 1971. Burgemeester en wethouderss voornoemd, R. HOL, loco-burgemeester B. VAN WOUWE, loco-secretaris. een belangrijk onderdeel voor een gezond en modern zakenbeleid een weldoordachte beslissing passend in dit gezonde en moderne zakenbeleid Eigengemaakte jam is onovertrefb, Vooral wanneer de jam bereid is! Opekta, een natuurzuiver produkt l met slechts zeer kort verhitten zorgt, dat de belangrijke vitaminen de frisse smaak èn de versheid va» sappige fruit gehandhaafd blijve, Jam maakt mên nu Opekt beter dan oj Gebruiksaanwijzing In alka verpakking. Vard.r. lichtingen verkrijgbaar bij de N.V, Opekta MIJ.. Postbus 6085 ta Amsterdam. I (Van onze spo UEN/BREDA De kans bestaat 1 jaar samengaat met het Franse Heere en ploegleider Pellenaars in I Merrier (directeur van de Franse «rland) over samenwerking in 1972 .«e Goudsmit-Hoff/Mercier opendt Iteiuierii belangrijke week, want dez och losmaakt van Flandria) kornet hten dat het Engelse Raleigh die mi Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst kas oktober 1971 worden geplaatst een voor huisbezoek en rapportage omtrent J gen en financiële bijstand. Het bezit van de diploma's MAVO er. (eventueel gevorderde studie voor [J noemd diploma) is gewenst. Ervaring in de werkzaamheden bij een S Dienst strekt tot aanbeveling. Bezoldiging naar gelang van leeftijd, opJ en ervaring, nader vast te stellen, dochl maal 1.531,per maand. (Salaris per H-l De premie AOW komt voor rekening m dienst. Overige, bij de overheid gebruikelijke, seti arbeidsvoorzieningen, zijn eveneens van sing. Sollicitaties te richten aan burgemeester a houders van Terneuzen, binnen 14 t verschijnen van dit blad. Burgemeester en wethouders van Teniet ken bekend, dat vanaf heden gedurende] maanden op de gemeentesecretarie voor- ter inzage ligt: de door de gemeenteraad in zijn vergader» 27 mei 1971 vastgestelde verordening toil ging van de Bouwverordening en van de f dening op de Seizoenwoonverblijven, keurd door Gedeputeerde Staten van Z 6 juli 1971 onder nr. 913/88/71/365, 4e De verordeningen treden in werking met: van 29 juli 1971. Tegen betaling van dei worden deze verordeningen verkrijg'" steld. Burgemeester en wethouders voornoaiit R. HOL, loco-burgemeester B. VAN WOUWE, loco seeti ZEER BELANGRIJKE ten overstaan van Notaris D. H. Graaf, Noordstraat 17, Axel in GEZELLENHUIS-PAROCHIEHUIS WALSTRAAT - AXEL ook Mars UITERST KOSTBARE IN NEDERLAND OVERGEBLEVEN VOOR»45 EIGENDOM VAN EEN VOORAANSTAANDE HANDELSAGEN1 ZORGVULDIG GESELECTEERDE ZIJDEN EN WOLLEN PERZISCHE TAPIJTEN EN LC:-pjfa"d>t stadium PRACHTIG GEKNOOPTE PAKISTAANSE TAPIJTEN EN KLEftf AUTHENTIEKE HANDVERVAARDIGDE TAPIJTEN EN KLE0-' ALLE GOEDEREN MET GARANTIE-CERTIFICAAT VAN HERKO' omvattende zeldzame producten uit de „knoop"-districten i® HOSSEINABAD, KIRMAN, TABRIZ, KOUM, enz. alsmede buitengewone kwaliteitsproducten uit ISPHAHAN, HERIZ, BELOUCHISTAN, YEZID, enz. in alle maten vanaf 30 x 30 cm tot 450 x 350 cm. - dat de -toenadering zocht rft Goudamit-Hoff behalve de al er contract staande renners als Ble Guimard en Raymond Pouli- fook Joaquim Agostiniho in het Kitzicht gesteld. „Wij zijn met 1 bezig en ik denik wel dat we I kunnen aantrekken", aldus de Merrier. G.H.-directeur Heere t wel oog voor de commerciële Ird-en van die beroemde namen r kijkt wat angstig aan tegen pgeven van de nationale grond- toe waarmee hij zijn ploeg vo lar opzette. Daarom stelde hij gesprek van gisteren als eer- as dat wanneer het tot samen komt, de ploeg in Nederland Èstreerd wordt. Een voorwaar- 'aarmee de heer Mercier ak- ginig. Het betekent dat een iele Goudsmit-Hoff-Merc i er in de Tour zeker uit 7 Neder- rs en slechts 3 buitenlanders staan. Ofschoon die toezegging [ercier een uiterst belangrijke «kent het niet dat Goudsmit- daarmee in principe besloten in te gaan op het Franse L Directeur Heere: „Lk blijf [vragen of we onze puur Ne- idse opzet wel kunnen afsto- In m'n hart zeg ik: neen. Bo- lien zoeken we niet eens naar- aar een partner. We zouden mder kunnen. Van de andere echter ben je met een mede- or in staat om een zo sterk lijke ploeg op de been te bren- Je kunt meer doen en dat is «fat me wel aantrekt. Dat soort in moet ik nu tegen elkaar gaan gen. En misschien vinden we, lat nodig mocht zijn, nog wel 'Tederlandse partner. Dat zou ik dijk het liefst hebben". Kees aars twijfelt iets minder. „We ra niet van ons Nederlandse Ipunt af. Dat zou ik alleen wil- ieven als er hier zoveel ploe- men waar nu sprake van is 't je op een gegeven moment een renners-tekort zit. Dan kun ijd nog naar het buiten-land". Ie bespreking tussen Mercier en imit-Hoff is ook de ploeglei- inctie ter sprake gekomen, tr niet uitgepraat", zegt de heer e, „daarvoor was het onderhoud iënterend. Voorlopig zijn we srover eens dat die vraag weinig lemen hoeft te geven omdat er overvloed aan wedstrijden is en dan zoveel renners zouden heb- dat Caput, die nu bij Mercier en Pellenaars alle twee werk 'eg overhouden. Ze zouden dan l«n een verdeling kunnen ma- Over drie weken valt de be- ^PJing mzake samenwerking tussen re16 twee wielersponsors. Dan K er een volgende bespreking Rijen „en gedurende die .aldus de heer Heere, „moeten ^■uatmaken of we het al dan niet sftten bevestj hrm,- van beslissingen en Raleigh. Een DE VOORRADEN MOETEN GEHEEL WORDEN VERKOCHT IN VERB" MET DE OPHEFFING VAN DE HANDEL DE ZENDING IS NU DOUANEVRIJ VOOR E.E.G.-LANDEN- BEZICHTIGING IS SLECHTS MOGELIJK VANAF 10.15 TOT IN VERBAND MET STRIKTE VOORSCHRIFTEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VEILINGHOUDER: A. J. M. VAN ZADELHOFF EN ZOON, MAKELAAR EN BEëDIGD TAXATEUR, HILVERSUM 5®S van de relatie die deze 2 ni»t ,S On<terhouden valt overigens ■Jt te krijgen, maar ver achter de schiint men het voor een HM deel eens te zijn. ^P«>rs-puhliciteitschef Leendeis: ZZ* 21-1 n zoveel geruchten dat ik pos zelf weer sta kijken van "r?"13 <üe men ons toedenkt, ■[hebben echter nog niets beslo- K ;a.ststaat wel dat Raleigh met grote ploeg wil komen. Direc- v;an dat °P" ffijf, en ls m het Raleigh-concern, Bhifr !f n0J even °P de vlakte Sok b >-Paar wordt pas deze Ton vTT Jf1"- Zito ploegleider t L~erj: "Dat ^P^ maur dat teet r\ 1-uiste omvang van het toestemming om te be- er,- Zodoende trok Ton ben °P €n benaderde p;.;?,3"1®115. ,Jan Janssen en ■n;*- «j «lissen en «en saravmT' het 111 derdaad tot Ha» er^7-rïlnf komen tussen «n sterkt dan v<u™t er zich W sverke pk>eg, want Joop Zoete-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4