Beter een halve liter Santomei dan een hele andere Moet u op uw knieën liggen om een lening te krijgen? Santomel-koffiemelk 'n halve liter voor 107 ct. Finata Bank, als er geld voor moet zijn. De Finata Bank is blij als u komt. Aftershave/H^rtonic/Eau de coIogne/Deodor^nt3|?ra/Foam shave/Men's soap/Bath-shower gelée l Vraagt Uvv parfumerie of drogist naar de speöafe ACUABRAVHaanbtetlng. U benthartelijkwelkom (ookop vrijdagavondvan 6.30 tot 8.00 uur) Breda, Wilhelminastraai: 27, (01600)48757-Bergen op Zoom,KastanjeIaan76, (01640)33454. r Zo'n halve liter Santomel-koffiemelk is eigenlijk erg handig. Hij ligt immers lekker in de hand en schenkt gemakkelijk. Je schenkt er bovendien heel wat kop jes mee.Want Santomel-koffiemelk is lekker romig en I toch niet zo vet. Met zo'n korte fles 11 J'-IO doe je dus langer. Peter Wyngarde. De man die verder gaat dan alléén maar after-shave. Die zijn persoonlijkheid accent wil geven. Éérst komt hij. Dan Agua-Brava. Maar dan ook wél Agua-Brava. Zo is de man, die nü de toon aangeeft. De vrouw in zijn leven? Het is de vrouvv die hem AguaBravaten geschenke geeft... !va- v- idee! Eên'ander veilig idee is, dat u van tevoren precies kunt uitrekenen wat een lening u gaat kosten. Als u bijvoorbeeld f 2400,-leent en u lost af in 24 maanden, dan betaalt u maandelijks f 119,11 Of totaal: f2.858,64. Aan rente en bijkomende kosten betaalt u dus f 458,64 Dat is precies f 19,11 per maand. (En die rente mag u nog aftrekken voor de belasting ook!) Rekent u maar na. En loopt u maar eens binnen bij de Finata Bank. Of schrijft u 'ns. Belt u 'ns. Om inlichtingen te krijgen. En om eventueel wat geld te lenen. U bent immers van harte welkom! Nee, nee en nog eens nee. Want geld lenen bij de Finata Bank is niet alleen een nuttige, maar ook een doodnormale zaak. Dat hebben tot nu toe al meer dan 175.000 tevreden klanten ervaren, j De Finata Bank werd dan ook de grootste maatschappij op het gebied I van privéleningen in i Nederland. Met meer dan j 30 kantoren, waar u van harte welkom bent. En waar we op korte termijn een persoonlijke lening voor u kunnen verzorgen. Aan welk bedrag denkt u? U kunt in principe elk bedrag lenen van 1000 tot 10.000 gulden en we vragen geen onderpand. U gebruikt het geld, zoals het goeddunkt. Aflossen kunt u in 6 tot 24 maand-termijnen. Enmocht u tijdens de lening komen te overlijden, dan wordt het resterende bedrag zonder meer kwijtgescholden. Elke Finata-lening heeft dus een verzekering. BARCELONA ATR V«Mi ■ér' EenZNZ-proaukt 259-B p

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 8