WU KOCHTEN 50.000 KISTEN VEILINGVERSE AARDBEIEN Chevron Wij OPENEN „DE POST" a. Tuinman b. Grafdelver/ Tuinman CHEVRON HAALT DE ONDERSTE STEEN BOVEN ALS ER IETS BEWEZEN MOET WORDEN. DIT BIJVOORBEELD: Chevron met F-3IO* kan vitale motoronderdelen reinigen, zelfs van de meest vervuilde motoren. adverteren in deze krant Chevron S bewi|s: CHEVRON MET F-310-EEN SCHONERE MOTOR VOOR ZUINIGER RIJDEN. Nu zijn ze pas echt lekker goedkoop. PROFITEER ERVAN! Dierenarts-assistente CHEVRON PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (NEDERLAND) NV Aug. de Meyer N.V. administratieve medewerkers machinebankwerker/ automonteur nieuw Hotel Restaurant GEMEENTE VL1SS1NGEN Snelstomerij „VICTORY" 2 VROUWEN of MEISJES Woensdag 16 junt 1971 2oiang de voorraad strekt in onze winkels met dagverse produkten O de gruyter Uitsluitend Chevron benzines bevatten de reinigende toevoeging F-310. Chevron met F-310 is echter niet zo maar een reinigende benzine. Het maakt meer schoon dan alleen een vuile carburateur. Ook inlaatkleppen, spruitstukken en positieve carter- ventilatie-systemen (PCV) gorden schoon. Het be strijdt ook de aanslagvorming op zuigerveren, olie zeven en andere vitale motoronderdelen afdoende. Het gevolg: een schonere motor, meer vermogen, zui nigeren schonere /uc/if.-Neem zes keer een volle tank Chevron met F-310 (Super of Normaal). Het reinigt alle vitale delen van een vervuilde motor en zorgt ervoor, dat een schone motor schoon blijft. £>>cvron Vóór gebruik van Chevron met F-310. Deze 10 auto's werden, van wege hun sterk vervuilde motoren, voor deze test gekozen uit een groep gebruikte auto's. Hun uit laatgassen kwamen via een slang in het water van een fontein te recht. Na 3 uur was het water zwart van het roet geworden. Na gebruik van Chevron met F-310. Dezelfde auto's werden weer normaal gebruikt, totdat ze 6 volle tanks Chevron met F-310 verreden hadden. Toen werd de zelfde proef herhaald. Deze keer bleef het water volkomen helder. Dit komt, doordat de vervuilde motoren en hun uitlaatgassen zo een stuk schoner waren gewor den. Dit is slechts één van de vele proeven, die de reinigende werking bewezen van Chevron met F-310. Een schonere motor betekent meer vermogen', schonere uitlaatgassen be tekenen schonere luchtl F-310 Gedeponeerd Handelsmerk van Chevron voor Polybuteen Amine Benzinetoevoeging. een weldoordachte beslissing passend in dit gezonde en moderne zakenbeleid Kosteloos. Op 10 juni 1971 is door on dergetekende uitgebracht een exploit ten verzoeke van Adrianus Matheus An- tonius van TiUo, wonende te Halsteren c.a., te dezer zake woonplaats kiezende te Bergen op Zoom, aan de Stationsstraat no. 24, ten kantore van de advocaat en procureur Mr. P. W. H. M. Haans, bij wel exploit aan Mathilda van der Schoor, rechtens wonende te Ber gen op Zoom, doch thans zander bekende woon- en verblijfplaats in- of buiten het Koninkrijk, is betekend de grosse van een vonnis der Arrondissementsrecht bank te Breda d.d. 25 mei 1971', bij welk vonnis onder meer is uitgesproken de echtscheiding tussen par tijen op 4 november 1966 te Steenbergen gehuwd, en bij welk exploit genoemde v. d. Schoor is opgeroepen om op vrijdag 16 juli 1971, des voormiddags om 11 uur, te verschijnen in Raadkamer van de Arron- dissements-Rechtbank te Breda, te verschijnen en Breda, in het Paleis van Justitie, aan de Klooster- laan nr. 46 te Breda, ten einde te worden gehoord omtrent de voorziening in de voogdij en toeziende voogdij over de uit gemeld huwelijk geboren minder jarige Remidius Johannes Louise, geboren te Steen bergen 15 maart 1967. M. H. Pieters Gerechtsdeurwaarder, Nieuwe Boschstraat no. 26, Breda. Deze week: Deze week mag u de zomer van een praktische kant bekijken in een lange broek van Helanca. Mt 36 t/m 46. TERNEUZEN SCHEEPVAART-, EXPEDITIE AGENTDDR MIJ. vraagt voor Hoofdboekhouding Vereist: Middelbare schoolopleiding, prak tijkdiploma boekhouden, (bezig met) M.B.A. Werkterrein: Interne en funktionele kontakten, kontakten met filialen en deel- administraties. Goede salariëring en moderne secundaire voor waarden Eigenhandig geschreven brieven aan Afd. Perso neelszaken, Voor Technische Dienst Voor beide funkties wordt verwacht meerdere jaren ervaring in zelfstandig werk als zodanig in onderhoudsdienst, woonachtig in Terneuzen of omgeving. Hoog loon-en overwerkregeling - werkkleding - pensioenregeling - 7,2% vakantietoeslag - 2% kerstuitkering - 4% winstdeling en 18 dagen vakantie. Sollicitaties dagelijks Afd. Personeelszaken, Ha venkantoor Noorddok. op donderdag 17 juni a.s. ons Nieuwstraat 60 TERNEUZEN Zij die bij vergetelheid geen uitnodiging hebben ontvangen, nodigen wij bij deze uit. Familie J. v. d. BERGE-FAAS. GEVRAAGD voor de dierenverzorging en lichte huishoudelijke bezigheden. Intern, week-end vrij. Indiensttreding liefst per 1 juli a.s. Aanbiedingen telefoon 01654-568. Bij de afdeling plantsoenen van de gemeente werken kan worden geplaatst een: Voor deze Juncties is het diploma Aankomend Hovenier of een gelijkwaardig diploma vereist. Salaris bij een leeftijd van 26 jaar en ouder 949,89 per maand. Het verhuiskostenbesluit is van toepassing. De gemeente Vlissingen is aangesloten bij het IZA- Zeeland. Sollicitaties binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blgd te richten aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling onderwijs en perso neelszaken, Stadhuisplein 2, Vlissüigen. vraagt Spoedige indiensttreding, prettige werkkring. ZOUTESTRAAT 30A, HULST. TEL. 01140-2614

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 6