Als u de helft van onze abonnees als klant had, hoefde u zich de eerste tien jaar geen zorgen te maken. technisch medewerker MEERK00P VOORDEEL 98 59 98 39 29 7,20 1 v. d. HEIJDEN De krant is koning. warenhuis t Maar waarom probeert u niet eens met ze inkontakttekomen. BIERKAAIST.27 HULST Adrie van Wijck VERLOREN GEMEENTE TERNEUZEN N.V. EXPL. MIJ. „ZEEBAD BRESKEN5" Vleeswaren AUTOBEDRIJF OUDENBOSCH Woensdag 16*|uni 1971 Op maandag 21 juni a.s. hopen onze geliefde ouders, grootouders en overgrootouders GIJSBERTUS BURM en JOSEPHIEN BÜRM-BLOIUMAERT hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. De H. Mis uit dankbaarheid zal worden opge dragen in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Receptie van 16.30 - 18.00 uur, Houtmarkt 8. Huist, juni 1971. Houtmarkt 8. Op vrijdag 18 juni a.s. hopen ouders en grootouders onze geliefde A. ZANDBURG B. C. ZANDBDRG-SEEGERS de dag te herdenken, waarop zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog vele jaren van een goede gezondheid mogen genieten is de wens van hun dankbare kinderen en klein kinderen. Terneuzen, Rozenstraat 93. Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat na, voorzien te zijn van de H. Sacramenten der zie ken is overleden onze dierbare moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht, mevrouw MARIA ROCKX weduwe van de heer Camiel de Maerlelaere geboren te Oud-Gastel 8 december 1890 en over leden in het St.-Antoniusziekenhuis te Oostburg 15 juni 1971. De overledene wordt in uw gebeden aanbevolen. Roosendaal: C. de Maertelaere J. S. de Maertelaere-de Meijer Essen (B.) J. Bierbooms A. Bierbooms-de Maertelaere Roosendaal: E. de Maertelaere C. de Maertelaere Familie Roekx Familie de Maertelaere IJzendijke, 15 juni 1971 St. Sebastiaanstraat 16 Huize Emmaus, kamer 1 De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de ter aardebestelling, waarbij U beleefd wordt uitge nodigd, zal plaatshebben op vrijdag 18 juni in de jarochiekerk van O.L. Vrouw Ten Hemelopne ming te IJzendijke om 10.30 uur. Voor de overledene zal er donderdagavond om 19.00 uur een H. Mis worden opgedragen voor haar zielerust in bovengenoemde kerk. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda nig te beschouwen. Getrouwd G. G. Opwijrda apotheker en Mariëtte Trines apotheker Amersfoort, 12 juni 1971. Prins Frederiklaan 63 a. Jonge vrouw met kind zoekt kantoorbaan en woonruimte te Goes. Mevr. A.L. Schoemake. Bakkerstraat 60. Den Haag. inverse munten en penningen te koop gevraagd C. Jansen Helgerstraat 9, Breda Tel 111600-35912 of 49403 Personeel gevraagd Gevraagd een vriendelijk meis je voor de kassa. Circa 17 jaar. Prettig werk, hoog loon. 4 weken vakantie. Aanmelden dagelijks van 9.00-18.00 uur. Alfa schoenen, Karrestraat 27 tel. 38691, Breda. Bent u niet tevreden met uw huidige inkomen? Grote Ame rikaanse firma biedt u de mo gelijkheid f 2500,- en meer per maand te verdienen. Bent u in de leeftijd van 25 t.m. 35 jaar en in het bezit van een auto bel dan voor afspraak uitslut- tend tussen 12.00-14.00 uur 01696-3515. Prettig werk in een modern atelier vindt elk meisje van 16 jaar of ouder in de elektroni sche montage-afdeling van Avlo-Fokker N.V. bedrijf Avi- olanda Woensdrecht. Komt u eens praten of vraag telefoni sche inlichtingen 01646-2450 's avonds 01661-2182 en of 01640- 6264. Geen massa- of lopende band- werk maar licht en schoon werk wordt geboden aan meis jes van 16 jaar en ouder ln de elektronische montage-afdeling bij Avio-Fokker N.V. bedrijf Aviolanda Woensdrecht. U kunt dagelijks op ons kantoor inlichtingen verkrijgen maar ook telefonislh 01646-2450 'i avonds 01641-2182 of 01640- 6264. yrlet 2572 Een publikab'e van het Centraal Bureau voorCourantenpubticiteit I Personeel aangeb. Te koop gevraagd Te huur aangeboden Kamers voor studenten en an dere alleenstaanden. Nu ruim schoots aanbod. Vanaf 90,- tot 150,. p.m. Reigerstr. 2 Breda, 01600-40703-39662. Te koop aangeboden Vuil water overal. Schoon water thuis in het Eeslinger prlvé-zwembad. Beckers Ver warmingen, Rijsbergen, tel. 01606-347. Gijzens .automobielbedrijf biedt u te koop aan. Renault L 4 1969 1968, Mercedes 220 D Diesel 1968, Opel Kadett Cara van 1969, Fiat 850 Coupé 1970. Simca 1100 1968, Opel Commo dore 1970 Opel Commodore GS Coupé 1970, Mercedes 280 S 1968, Cortina 1968. 1969, Simca 1301 1968, 1967, Simca 1000 1969, Daf 55 1970. VW 411 1970, Taunus 15 M 1969, Tau- nus 12 M Coupé 1967, Peugeot 304 1970, Citroen Diana 1968. Austin 1300 4 deurs 1970, Kar man Ghia 1967, Fiat Primula 1969, Fiat 1100 R Caravan 1968, Austin Seven 1969, Mor ris 1969, Mustang 1966, Renault R 16, 1967, Ford Bestel Dubbel lucht 1968, Opel Kapitan 1966 Renault B 10 1968, Flat 850, 1969, vierdeurs. Diverse inruil auto's vanaf 500 gulden. Op al deze wagens is keuring toege staan, schadevrij in worden el- gen werkplaats getest, en van nieuwe onderdelen, voorzien. Garantie op onderdelen en ar beidsloon Financiering en in ruil mogelijk ook zonder aan betaling. Het adres Academie singel 34a, recht tegenover KMA Ingang showroom langs de poort. Ook Ingang Spoor straat 32, Geopend 8 uur tot half negen. Tel. 39870. Privé 43593. Gratis vloerbedekkingkan niet! Wel geven wij tot 40% korting op alle merken vloer bedekking en leggen gratis. (Constant 1000 rollen in voor raad) Filialen door geheel Ne derland, vraag vrijblijvend vertegenwoordigersbezoek met eomplete stalencollectie. N.V. Vloerbedekkingscentrale - afd. Buitendienst 01850-38469. Desso tapijttegels korte tijd gelegen op showrooih t 2,75 p. stuk 50 s 50 Dagelijks van tf- 13 en 20-28, Aanwas 39, Ossen- drecht 's Zaterdags gehele dag geopend. Huizen Haagweg, winkel-woonhuis, 45.000,-. V.d. Berg en Co., lid N.B.M. Bred. Beurs-makelaars, Nwe. Ginnekenstraat 43, Bre da, tel. 01600-24441. Woningruil Ruilwoningen in alle wijken van Breda Herenhuizen - Vrije woningen flats, Boven en beneden woning. Vanaf 90,- f 350,- pm. Prüefgids ver krijgbaar f 1,50. Ca. 4 500 ruilobjecten. Reigerstr. 2 Bre da, tel. 01600-40703-30682. Geldleningen Geldleningen binnen 24 uur geregeld. Leningen vanaf f 1500,- tm f 10.000,- aflossing 18-24-36 maanden Inlichtingen mevr. J. Verhage, Van Bol- schotlaan 35, - Oosterhout, tel 01630-4397. ledereen een krediet tot f. verkrijgen voor aanschaf van 3600,- zonder borg irect te meubelen en woningtextiel Ook zij die gaan trouwen en allen die dringend meubelen willen kopen. Vraagt gratis folder met uitvoerige inlichtin gen bij Postb. 1083. Rotter dam. Beicrumgarage vraagt steeds aanrljdlngvrlje auto's vanaf 1966 te koop. Min Kanstraat 16-20. Breda, tel. 01600-39900. Zocht u een auto groot of klein moet u bij Rinus aan de Westhavendijk zijn. Wij heb ben steeds wel een voorraad van plusm. 25 goede gebruikte automobielen in alle prijzen en klassen. U krijgt van mij een goede service en een vlot te financ, M.J. van Rooy. West havendijk 11, schuin t.o. de brug naast de Shell tel. 01650- 36093 te Roosendaal. Wij zijn geopend van 9 tot 7.30 uur Goedkoop rijden. Te koop één jaar oude BK LPG app. op Toyota 2000 500,00 Tel. 01644 300 Auto's Motoren T.k. Renault R8 MajOj» bj. 1968, Roosendaalsebaan 34, Wouw, Tel. 01658-409. 10 autorijlessen voor 47,50, vervolg- en losse lessen f 8,50 Autorijschoolcombinatie tfDe Centrale" Breda: Haagdijk 141. tel. 30168. Lessen Landbouw Te koop mestkuikens en kal koenen wit of brons. G. A. Prinse, Kalverstraat 22 Made. tei. 01626-2543. Huisdieren T.k. zilvergrijs toypoedcltje 3 mnd en langharig teckeltje 2*,s mnd, belde ingeënt en met stamboom. Mevr. Joosen, Haügsemarkt 25, Breda. Tel. 01600.35318. Boxer te koop aangeb. 2 Jaar, mooie okergetle kleur. Nta 19.00 uur 01140-3355. Diversen Heer 46 Jr. zr. goed milieu, zoekt correspondentievriendin, leeftijd-nationaliteit of huids kleur niet belangrijk. Postbus 67 8000 Brugge nr. I België. Bestel nu onze unieke sexcata- logus stort 1,- op postgiro 2069141 en u ontv. tevens gra tis monsters, 't Kruikje Ned. postbus 4209 Amsterdam. Unieke aanbieding, 10 sex-bla- den normaal 30,. Nu slechts 10,-. Bestelling door overma king op pg. 2069141 't Kruikje Ned. Postbus 4209 Amsterdam rembours 2,- extra. Vakantieverblijven Nu nog te huur in Renesse aan zee caravans f 50,- f 75,- per week tot 26 juni. Ook grote 6 pers sta-caravans te koop 9,5 meter lang met 2 pers. slaapkamer keuken woonkamer 2 ingangen enz Priis 4750.- Tel 01B00-40519 Camping Salomè du Bols Woordweg Groede. Te huur CARAVANS, staanplaatsen voor uw tent of caravan, Vraag onze folders, telef. 01171-358 Vakantie aan zee. Tel. 04937- 2468. Vakantie diversen VerWé sta-caravans zijn reeds nu a) voor het seizoen 1972 verkocht, kunt hem dus ook nu bestellen Oude prijs??? In een VerWé sta-caravan zit dat reeds allemaal ingebouwd, komt voordeliger uit snapt Bekijk de VerWé sta-caravan dan ook zeer goed. O trant toch nog die andere kopen. V. en S. Bovenstraat 53, Hoe ven. Dubbeldaks trekkersten' ten vanaf 1 72,50. bungalowten ten vanaf 398.- alle soorten kampeerartlkelen en tuinmeU' beien tevens diverse lnruilca' ravans vanaf ƒ1800,-. Financie ring en verhuur tel. 01659- 457. MODE-COIFFURES TERNE IJZEN ZUIDI.ANUSTKAAT 30 TELEFOON 2533 Zaterdag 12 juni j.l. via Perkpolder - Zaamslag, ge bogen perspex ruit. 10,beloning. Dennenstraat 9, Terneuzen. Bij de dienst openbare werken wordt voor de civieltechnische afdeling gevraagd een die zal worden belast met de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische werken. Vereisten: diploma H.T.S. of gelijkwaardig di ploma. Rang en salaris afhankelijk van leeftijd, oplei ding en ervaring, nader overeen te komen; aan stelling zal geschieden in een van de opzichters rangen of in een van de rangen van technisch ambtenaar. Voor het verkrijgen van een woning wordt mede werking verleend. De gemeente is aangesloten bjj het I.Z.A. Zee land. AOW/AWW-premie voor rekening van de gemeente. Studiekostenregeling van toepassing. Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad in te zenden aan burgemeester en wet houders van Terneuzen. De n.v. Expl. Mij. „Zeebad Breskens", geves tigd te Breskens, bericht dat het dividend over het boekjaar 1970 is vastgesteld op 5,per aandeel groot 100,hetwelk betaalbaar wordt gesteld onder aftrek van 25% dividendbelasting ad 1,25. Op dividendbewijs nr. 1 zal, met ingang van 1 juli 1971, aldus worden uitbetaald 3,75 en wel ten kantore van de Amsterdam-Rotterdam- bank te Breskens. Breskens, 14 juni 1971 VOOR PLATEN EN HI-FI-APPARATUUR NAAR Te koop! „Trabant" van 1964. (goed onderhouden). Prijs 350,-. L. Wijnbergh Molen straat 43, Roosendaal, tel. 37503. GARRARD Dinsdagsmiddags gesloten DUAL 200 GRAM SNIJWORST 100 GRAM HAM AANBIEDING UIT ONS NON-FOOD ASSORTIMENT KOP en SCHOTEL GEZINSFLES APPELSAP ALLEEN DONDERDAG 2 KROP SLA Herschi: SINAS krat a 12 flessen van 10,20 voor 6 pakken h M f TOILETZEEP I üS van 2,10 voorf Literblikken a AA DOPERWTEN fijn j WX van 5,88 voorf 4 pakken KOFFIE 7 OC EMPRESS van 9,80 voorf1V»/ HANDIG RUIME PARKEERRUIMTE GEZELLIG KOFFIE MET GEBAK IN ONZE LUNCHROOM VOORDELIG SPAAR TERWIJL U KOOPT. SPAAR DE KASSABONNEN Tot 15 juli royale WEEKENDTAS voor 19,50 en 200 aan kassabonnen KLINKSTRAAT 18 Tel. 01652-24 51 Autorijden voor de kleine beursI Nu met een aan betaling van ƒ50,— auto rijden. Het restant kunt u afbetalen v.a. 12,50 per week. Elke wagen is gron dig nagezien. Ook geven wij schriftelijke garantie! Arbeidsloon van onder delen valt ook onder de garantie. Keuze uit 50 auto's I Ook ruilen wij in. Nog nooit gezien Kom en overtuig u zelf Fiat 600 71 3250 Fiat 600 70 3050 Fiat 600 67 2350 Fiat 600 66 2000 Fiat 600 69 3150 Fiat 850 66 1950 Keuringsrapport aanwezig Fiat 850 68 2850 Fiat 850 68 2950 Fiat 850 66 2000 Fiat 124 69 3450 Fiat 124 68 3450 Fiat 124 68 3550 Keuringsrapport aanwezig Opel Kadett 68 3650 Simca 1000 67 2350 Triumph carav. 66 2250 M.G. B 66 2850 GLAS 1204 cabr. 66 1750 DKW F 102 67 1750 Keuringsrapport aanwezig JAGUAR 3.4 65 2250 Ami Break 67 2350 Ford Galaxie 66 3850 Wartburg 353 69 2350 NSU Prinz sport 66 1950 NSU 1000 67 2000 Opel Kadett 68 3450 Keuringsrapport aanwezig Taunus 12M Stationcar 68 3550 Wolshley model Glider 66 2150 Taunus 20M Renault R8 66 2150 67 2350 Toyota Crown 2000 69 3550 Taunus 12M 68 3350 Keuringsrapport aanwezig Fiat 124 69 3350 Opel Kadett 64 1650 Citroen Ami-6 70 3000 Opel Kadett 68 3750 Austin Glider 66 2350 Fiat Sport Spider 65 2950 Volkswagen Variant 65 1850 Keuringsrapport aanwezig Onze verkoop en show room is gevestigd op het nieuwe industrieterrein van Oudenbosch, dat ge legen is tussen Hoeven en Oudenbosch. 's Avonds ziet u de ver lichting vanaf de weg. Wij zijn aanwezig Maandag t/m vrijdag 10.15-21.45 uur zaterdag 10.15-17.30 uur zondag 12.00-5.00 uur Alle wagens zijn gekeurd door gedipl. BOVAG men sen; keuringsrapport ter inzage.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4