Advertenties worden toch niet gezien. Have a real cigarette CAMEL met of zonder filter25 voor f 1.75 MAN met universele cijferknobbel gevraagd. WERKSTER Verenigde Nederlandse Brouwerijen Breda-Oranjeboom N.V. Dit was een advertentie Dank u HET MOLLERLYCEUM Nederlands Engels Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde Biologie Muziek Handvaardigheid Lichamelijke oefeningen V- '".u.. Dat is gemakkelijk! Want nu kunt u altijd voor 'n feestelijke verrassing zorgen. Met sierlijke, lekkere Klop-Klop op koffie, vla, ijs, vruchten, Irish Coffee, noem-maar-op. Bovendien lukt Klop-Klop altijd. Met garde èn elektrische mixer. En een restje hoeft nooit weggegooid te worden. Want Klop-Klop is niet alleen in 't pak onbeperkt houdbaar: klaargemaakt blijft 't minstens, één dag goed. Zonder in te zakken, zonder te verkleu ren. Jezelf en je gasten twee dagen lang op Klop- Klop trakteren kan trouwens geen kwaad. Wapit Klop-Klop is calorie-arm. En de prijs magertjes. Want een pakje Klop-Klop, met twee zakjes poeder a 40 gram, (rijkelijk voldoende voor'n halve liter feestelijk lekkers) kost maar 1,27 Bij uw winkelier. Ga maar kijken of't Klop-Klopt Klop-Klop-lekker, óók voor de lijn. Woensdag 16 juni 1971 1 Breda/Oranjeboom is zo veelzijdig als een beroepengids. Ook de rekening-courant afdeling belooft variatie. Die knobbel zet hij in werking bij het boeken van betalingen van handelsdebiteuren en bij het interpreteren van administratieve gegevens. Hij heeft een Mavo (Mulo) opleiding en wil best voor het praktijkdiploma boekhouden gaan blok ken. Hij hoort bij de 17/23-jarigen. Via toestel 230 ontmoet hij de man die hem alle verdere informatie geeft. Schriftelijke sollicitatie: Verenigde Nederlandse Brou werijen Breda/Oranjeboom N.V. - Afdeling Perso neelszaken, Ceresstraat 13, Breda. Telef. 01600 - 24241. yr/ce 25» h £en ptibtikatie van het Centraal Bureau voorCourantenpubliciteit ^SrZ^r68T"SGEN OP ZOOM vraagt per 1 augustus 1971 (of zo spoedig mogelijk daarna) docenten eerste of tweede graads voor 18 - 20 uur 12 uur 12 uur 10 uur 6 uur combinatie is mogelijk 14 uur 5 uur (gedeelte handenarbeid en ge deelte textiel werkvormen) 10-12 uur 12 uur. Sollicitaties te richten aan het dagelijks bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, Prof. Donders- straat 46 te Tilburg onder vermelding van het vak en de school waarnaar U solliciteert. Afschrift hiervan gelieve U rechtstreeks te zen den aan de rector van de school, de heer Drs. S. P. Groen. Deze verstrekt nadere inlichtingen. Tel. school: 01640-35175, privé rector 01640-33191 Gevraagd: voor het schoonhouden, voor of na kantoor tijd, van enkele kantoorlokalen. Aanmelden: B3 Vruchtensappen-Industrie N.V. Brouwerijbaan 24 te Bergen op Zoom. Tussen 9.00 en 14.00 uur. heer per pakje wereldberoemde Camel kwaliteit! Klop-Klop bevat uitsluitend plantaardige vetten. Een ZNZ-produkt

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 15