ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER 6 PORTIERS uw zoon KNALTREFFER FLINKE HULP in de huishouding LET OP! LET OP! FABRO'S gratis - er - bi j - kado - aktie C. OOSTROM'S CONSERVENFABRIEKEN N.V. N.V. Uitgeversmaatschappij De Stem N.V. Uitgeversmaatschappij De Stem WASSERIJ ,DE DAGERAAD' IINNEN 1 WEEK Mevr. Lockefeer - de Groen Gemeente Borsele Adverteren doet verkopen Wandelstokken steunstokken DINGS TANDARTS ASSISTENTE 935,- bruto per maand Misschien wil uw zoon na de lagere schooi leren voor grafisch vakman. I I i r i i R.k. Technische School „St.-Joseph" TOPTREFFER NO 1 ZANUSSI combiekoelkast U betaalt dan slechts 599,- TOPTREFFER NO 2 BLAUPUNKT radiomeubel U betaalt 579,- TOPTREFFER NO 3 BLAUPUNKT kleurentelevisie Wat blijft er over? 1599,- TOPTRFFFER NO 4 GRUNDIG zwart-wit t.v. U betaalt dan slechts 448,- TOPTREFFER NO 5 ARISTONA stereo bandrecorder U betaalt 598,- Maandag 29 maart 1971 Middenweg 1, KAPELLE-BIEZEIINGE. Tel. 01102-1651 zoeken enkele mannelijke U:. voor het verrichten van werkzaamheden op de afdeling salaris 'en personeelsadministratie, en interessant, doch secuur werk op de handels afdelingen. (zowel, binnen- als buitenlandse handel) Militaire dienstplicht vervuld hebbende, of'vrij stelling genietende. Sollicitaties liefst schriftelijk te richten aan bovenstaand adres. uitgeefster van DE STEM en DE VRIJE ZEEUW zoekt contact-met een jonge energieke,-ambitieuze <i\ 1 ?v> tussen 20 en 30 jaar. Hij zal na grondige selectie worden belast met inspektiewerk en organisatorische werkzaamheden, alsmede met verkoop en verkoopbevordering. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de-afdeling personeelszaken van de Reigcralraet 16. Breda. BEESTENMARKT 14 HULST Telefoon 01140 - 2813 Wij verroeren en beeorgen uw was keurig netjes GEVRAAGD: 18 jaar of ouder. Hulst, Emmalaan 27, Telefoon: 01140-2714. De burgemeester der gemeente Borsele maakt bekend: le. dat, ter voldoening aan artikel 72a in ver band met de artikelen 63 en 10 der awteige- mingswet, een commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland, bij-gestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aangewezen deskundige en het hoofd van het bestuur der gemeente, in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkens zand, zitting zal houden op woensdag 14 april 1971 te 9.00 uur, ten einde de bezwa ren vanbetangihebbenden aan te horen te gen het plan van onteigening ten name van de provincie Zeeland voor het maken van een aansluiting van de aan te leggen weg 's-HeérenhoekKapelle (secundair wegen plan van Zeeland 1968, nr. 10) aan de weg Goes's-Gravenpolder (secundair wegen- plan van Zeeland 1968, nr. 9), met bijkomen de werken, in de gemeente Borsele en no digt belanghebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen; 2e. d'at de stukken, bedoeld in het eerste en laatste lid van artikel 12 der onteigenings wet ter inzage van een ieder worden raeder- gelegd ter secretarie der gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, van 31 maart 1971 totdat de commissie haar werkzaamhe den binnen de gemeente heeft volbracht. Heinkenszand, 29 maart 1971 'De burgemeester voornoemd, G. H. E. M. van Waes Ook rubberdoppen hiervoor. Speciaalzaak Paraplu'* en Lederwaren Korte Brugctr. 9 Breda gevraagd door tandarts te Breda Solbcitatiea na telefonische afspraak 01600-36968 Wij vragen voor plaatsing te BREDA Hun taak zal bestaan uit Het te woord staan van bezoekers, controle op in- en uitgaand vervoer en het behandelen van bin nenkomende telefoongesprekken. Om toer beurten worden vroege, late, nacht- en week enddiensten verricht. Vereist Leeftijd 21-55 jaar Behoorlijk voorkomen. Onbesproken gedrag. Duidelijk handschrift. Zij die bereid zijn zich volledig in te zetten kunnen rekenen op een aanvangssalaris van met jaarlijkse verhogingen. Persoonlijk solliciteren dinsdag 30 maart 1971 van 15-17 uur en 19- 21 uur in Restaurant-„Cosmopolite", Stationsplein 4, Breda. Melden bij de receptie. Hel zou kunnen, dat ook een grafisch beroep hebben gekozen of beroemd-ruimtevaarder in uw zoon ziet willen kiezen. Maar hoe het ook zij, u hebt natwurlijk het beste met zijn toekomst voor. Wij van de grafische bedrijven hebben dat dok. Een stukje eigenbelang speelt daarbij een rol. Wij kunnen het gewoon niet stellen zonder jóngens (en meisjes) die-een Wat is een grafisch, beroep precies? Misschien kent u wel mensen die zo'n beroepiuitoefenén. De man die geboorte- en trouwkaartjes maakt, bijvoorbeeld. En de mensen die uw krant drukken. Of de mensen die zorgen voor de vormgeving en uitvoering van folders, affiches, verpakkingen, bankbiljetten, totoformulieren, platenhoezen en wat al niet meer. Wist u dat er zo'n veertig verschillende grafische beroepen bestaan? Er zijn dan ook vele uiteenlopende richtingen zodat ieder net dèt kan kiezen wat het beste aansluit bij zijn eigen belangstelling en vaardigheden. „Grafische mensen" kunnen plezier in hun werk hebben omdat zij.nooit altijd-hetzeffde doen en omdat zij steeds zien wat tv^zij maken. Maar er is méér. Zij worden goed betaald en hebben sociale voorzieningen die er zijn mogen. (Niét voor niets was de grafische industrie de eerste met een CAO, de vijfdaagse werkweek en een leerlingstelsel.) Een grafisch beroep is ook een beroep waar toekomst m zit Een groot deel van het werk zei altijd mensenwerk blijven, ook al werkt men met de allermodernste machines. Een boekje over het werk in de ruim 3000 grote en kleine grafische bedrijven in Nederland kunt u zonder kosten opvragen. U vindt daarin, kort en duidelijk, afles over de grafische schoolopleidingen en verdere mogelijkheden voor jonge meneer». Het spreekt vanzelf, dat a het boekje desgewenst met cte onderwijzer van uw zoon (erf dochter) kunt bespreken. f™Stuur het boei# naar: 1 Op de envelop: De Nederlandse Grafische Bedrijven, Antwoordnummer I ^^951Amsterdam., Geen postzegel. J Wij nodigen u uit de coupon vandaag nog aan ons toe te zenden. U krijgt het boekje dan walgende week in uw brievenbus. Voor rechtstreekse informaties LAAN VAN HENEGOUWEN 16 ROOSENDAAL TEL 01650 .348 91 Uw Moeder- of Vaderdagkadootje ligt alvast voor niks voor U klaar Aan U de keus welke toptreffer troef is dat betekent 200 liter koelruimte en 50 liter diepvries ruimte exclusieve Fabrokorting 759,- 160,- „Duisburg" vol stereo met ingebouwde PHILIPS platen speler en aparte opbergruimte voor grammofoonplaten 698,— Fabro's aktiekorting 119,— 56 cm. Ned. 1, 2 en België Speciale Fabrokorting Uw oude TV is jonger dan 6 jaar en heeft bijv. een waarde van 2348,- 450,- 1898,- 299,- „Triumph 300", exclusief model, 61 cm. Ned. 1, 2 en, België Fabrokorting 698,- 100,- Uw oude TV is jonger dan 6 jaar en heeft bijv. een waarde van 598,- 150,- geschikt voor zowel horizontaal als vertikaal gebruik, compleet met mikrofoon en band, met ingebouwde luidsprekers 722,— Exclusieve korting 124,— Bovendien bij deze vijf aanbiedingen als GRATIS NAAR KEUZE een Ruton haardroogkap met statief van 59,— of een batterij Philips scheerapparaat van 43,40 of een Rowenta stoomstrijkijzer van 45,50 HAAST U: Deze unieke aanbieding is slechts tijdelijk, omdat de lente weer in het land is en aeldt tot eind maart. Domburgs Schuitvlot 3 Telefoon 0.1180-8045 Dijkstraat 77 Telefoon 01150-4833

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 6