vanbaarleV^ vanrieL V# ANTONISSEN ■Dit is 'n GRANDIOZE aanbieding nu 225,- DE BARONIE belasting-assistent In rijke buurtenworden alleen mrar intelligente kinderen geboren en in arbeidersbuurten alleen maar domme. Adverteren doet verkopen Een juweel van een automatische zig-zag ADVERTEREN doet VERKOPEN GESLOTEN t DROGISTERIJ Lakverf v.a. 4,40 Grondverf p. kg 3,30 5 kg lakverf op rijkskeur 18.95 NAAIMACHINE BEDRIJF Maandag 29 maart 1971 B!!!MI![!!m!!H!!ll!niW!!!MI![jH||jlMM|||||H||| Op 31 maart hopen onze geliefde ouders en 1 grootouders h Cam. de Bock en Leontine de Block a hun 50-jarig huwelijksfeest te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de i innige wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 uur. m Koewacht, Emmabaan 28. jj aMMMManMial Ter gelegenheid hiervan is onze i ZAAK, WOENSDAG 31 MAART C. Kerckhaert-De Bock Weststraat 3 Axel. IMMBWnmHHH Alle hulpstukken voor Bosch Skil Wolf Black en Decker boormachines om te decouperen cirkelzagen vlakschuren slijpen schuren draaien enz. Tolbrugstraat 19 Brede Enige en algemene kennisgeving Onverwacht heeft de Heer heden tot zich geroe pen onze lieve medezuster MARIA THERESIA VAN ST.-AUGUSTINUS O.C.D. (M. Tonino) in haar zesenzeventigste levensjaar en in het vijf tigste jaar van haar kloosterleven. Zoals zij geleefd heeft is zij gestorven: zij was altijd zeer bescheiden, vroeg weinig aandacht voor zichzelf en was in haar stille dienstbaarheid een voorbeeld voor ons allen. De plechtige eucharistieviering waarbij wij u gaarne uitnodigen, zal plaats hebben op dinsdag 30 maart om half twaalf in de kapel van de Kar. mei. Boomstraat 9, Huijbergen. De begrafenis zal daarna plaats hebben op het kloosterkerkhof. Huijbergen, 27 maart 1971. Zuster Marie-Louise priorin en medezusters. Familie Tonino. tlL IfW/i y Jfcol 'ff* Uitfluitend 'Jjg 1^' O© kosten bedragen exclusief 4% 8TW t.m 10 woorden bij plaatsing in Gehele oplage f 2,OC Brabantse oplagef 1.81 Zeeuwse oplage f 1,10 Elk woord mee» (exclusief 4% BTW) voor Gehele oplage f 0,21 Brabantse oplage f 0.18 Zeeuwse oplage f 0,11 Pootaardappelen 01676-310. koop Unieke kans! De grootste en goedkoopste meubelfabriek van Nederland, 10.000 m2 bankstellen, kasten, slaapban ken, woningtextiel, enz., levert nu op zeer soepele krediteser- vice, ook aan ongehuwden! Vr gratis folder. Postbus 1547. Rotterdam. Huizen Personeel gevraagd Bekwame kelner gevraagd, Ift. tussen 25 en 40 jaar. Restau rant Tervo, Putte. Tel. 01645- 550. AFD. VERF EN BEHANG Speciale Aanbieding Ginnekenweg 71, Breda, tel. 41011 Net kamermeisje gevraagd. Goede verdienste, min. leeftijd 16 jaar. 5 d. werkweek, even tueel intern of reiskostenver goeding. Tevens gevraagd werkster voor enkele hele of halve dagen. Grand. Hotel „Rotterdam", Terneuzen tel. 01150-2041. Een draai aan de knop en u bepaalt zelf welke sier- of borduursteek de machine voor u moet maken. Dus 1001 mogelijkheden. Ook knoopsgaten maken, knopen aanzetten en naden afwerken met zig-zag-steek met dwarsstaande spoelbaan en met de bekende klem- vrije grijper. Met verlichting GEHEEL KOMPLEET IN KOFFER Verkoop van ANKER - PHOENIX NAAIMACHINES LICHTGEWICHT Ook leverbaar met stoparm en lichtgewicht met ingebouwde motor. Ombouw van ieder type of merk tot een moderne koffernaaimachine, in luxe cassette met aanzettafel voor de prijs van 85,— gehaald en gebracht. Ook mogelijk uw rechtsteek-machine om te bouwen tot een moderne zig-zag-naaimachine. Levering van alle onderdelen van alle merken en bouwjaren uit voorraad. Dagelijks geopend van 9-6 u. ('s zaterdags tot 5 u.) Eigen reparatie-atelier voor alle merken, ook ai zijn deze gekocht bij collega's of warenhuizen. 25 jaar garantie. Lessen aan huis. Koop bij een erkend naaimachinebedrijf Tuinbouwlaan 77-79 Breda bij hef St.-lgnatiusziekenhuis Tel. 01600-39154. ir li Vuister en Nederstigt Registeraccountants te Breda zoeken voor hun fiscaKafdeling Jonge mensen met M.A.V.O., H.A.V.O., M.E.A.O. of Atheneum. Sollicitaties te richten aan: J. M. Vuister, Baronielaan 146, Breda. Tel. 01600-34250 welke met voldoende kennis van boekhouden en belangstelling voor belasting-recht zelfstandig rap portages en belastingaangiften zal gaan verzorgen. Studie- en reiskostenvergoeding. Pensioenregeling. Meisje, wij zoeken jou, ja jou! Ben je gra^g onder jonge mensen? Dan is dit iets voor jou! Want de jeugdherberg in Vaals, Prins Bernhardplein 13, tel., 04454-1393 vraagt zo spoe dig mogelijk assistentes. Kom gauw praten of bel even. dan weet je zo meer! Welk meisje van 16 jaar of ouder wil meewerken aan de vervaardiging van moderne elektronische apparatuur? Uit stekende sociale voorzieningen en hoog loc.i. Kom eens praten of vraag telefonische inlichtin gen 01646-540 's Avonds 01641- 182 of 01640-6264. Avio-Fokker N.V. bedrijf Aviolanda Woens- drecht. Handige meisjes kannen in on ze elektronische montage-afde ling worden opgeleid tot mon- teuse of controleuse Prettig werk in een modern ingerichte omgeving Uitstekende sociale voorzieningen en hoog loon Kom eens praten of vraag te lefonische inlichtingen 01646- 540. 's Avonds 01641*182 of 01640-6264. Avio-Fokker N.V. bedrijf Aviolanda Wosnsdrecht. Personeel aangeb. Vertegenwoordiging voor België van handtassen en kleine lederwaren. Inlichtingen H. Verstichele, Bordetlaan 133, B 6900, Ronse. Tel. 055-25128. Te koop gevraagd Diverse munten en penningen te koop gevraagd C Jansen, deigerstraat 5. Breda Tel 'H 600-35112 oi 49408 Pootaardappelen te koop ge vraagd 01676-310. e koop aangeboden D'antiekzolder. Antiek en curi osa Sander 4, Etten-Leur. Tel 01608-2169. Ook 's zondags ge opend van 12.00-6.00 uur. ftleefletters 12 mm 125 voor 1.95 Vlemmix Tetermgenstraa» Breda Stalen boot met kajuit ideaal voor de sportvisser, met nieu we 24 p.k. binnenboordmotor lengte 7.50 meter, moet nog betimmerd worden. A.J. Noordijk, Oude Dijk 45, Oud- Gastel. tel. 01651-733. Desso tapijttegels korte tijd gelegen op showroom f 2.75 p stuk 50 x 50 Dagelijks van 9- 13 en 20-23 Aanwas 39 Ossen- drecht. *s Zaterdags gehele dag geopend. Van Gentlaan, Breda Zuid, vrijkomend woonhuis met voor, en achtertuin. 4 slaapka mers koopsom 48.000,- k.k. lnl. Makelaarskantoor onr. Goederen W.J.M. van der San- de Wilhelminastraat 9 Breda tel. 01600-37664-32528 of 01652- 2423. Grazendonkstraat, te koop woonhuis, ged. verhuurd. Vraagprijs: 30.000,. Inl. Ma kelaarskantoor onr. goederen W.J.M. van der Sande Wilhel minastraat 9 Breda tel. 01600- 37664-32528 of 01652-2423. Hoeven, te koop vrijstaande seml-bungalow vrijkomend k oops 9m n.o.t.k. Inl. Make laarskantoor onr. goederen W.J.M. van der Sande Wilhel minastraat 9 Breda tel. 01600- 37665 b.g.g. 01652-2423. Zeeland. Door omstandigheden te huur: z.g.a.n. meubelwinkel met woning. Vloeroppervlak winkel 500 m2. Gelegen op zeer goede stand. Parkeergele genheid aanwezig. Inlichtingen P. Dingemanse, Patijnweg 46 Goes tel. 01100-5639. T.k. huis met vrije buitengang en grote tuin, gelegen Spoorstr. Rsd. (dir. te aanv.) ruime hypotheek beschikb. Te bevr. Spoorstr. 55, tel. Woonhuis te koop met garage staande Dorpsstr. 54, Graauw Inlichtingen, Dorpsstraat 54 Graauw Tel. 01143-278. b.g.g. Baronielaan, woonhuis leegk. aparte bovenw. verh. f 45.000,- V. d. Berg en Co., lid N.M.B. Bred Beursmakelaars Nwe. Ginnekenstraat 43, Breda, 01600-24421. Auto's - Motoren Belcrumgarage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's vanaf 1969 te kooo Min. Kanstraat 16-20. Breda. tel. 01600-39900. Alle merken en typen steeds ln voorraad, Belcrumgarage, Breda. De grootste voorraad, de aller grootste service, Belcrumgara ge, Breda. In- en verkoop van betrouw bare gebruikte auto's, Bel crumgarage, Min. Kanstraat 16—20, Breda, tel. 01600—39900. Geopend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Zondags van 1 tot 8 uur. Eigen assurantie- en financie- ringskantoor. Belcrumgarage: Breda. Auto kopen en auto Inruilen; Belcrumgarage, Breda. Geld tekort? Belcrumgarage Breda, financiert vlot. Volledige g-arantle oP onderde len en arbeidsloon. Belcrumga rage, Breda. Voor al uw reparaties, plaat- en spuitwerk of servicebeur ten, Belcrumgarage, Breda. Bezoek onze permanente au toshow. Belcrumgarage, Breda. Voor een betrouwbare ge bruikte auto naar een be trouwbaar adres, Belcrumgara ge. Breda. Autobedrijf Euro-cars, tel. 040- 61924, Gagelstraat 33, Eindho ven, heeft voor u in voorraad plm. 60 courante auto's met 6 maanden schriftelijke garantie. Audi 1967 f 2400,-; Austin 1100 1967 f 2100,-; Austin Seven 1968 f 2600,-; BMW 1800 1967 f 2600,-; BMW 1600 1968 f 3900,-; Fiat 850 Coupé 1967 f 2850,-; Fiat 600 1967 f 1800,-; Fiat 850 1969 f 2950,-; Fiat 124 1969 f 3150, Fiat 125 1969 f 3800,-; Daf 33 1969 f 2800,-; Daf 33 1967 f 1900,-; Daf 44 1968 f 2900,-: Ford Taunus 12M 1966 f 1300,-; Ford Taunus 17M 1967 f 2400,-; Opel Kadett 1968 f 3300,-; Opel Rekord 1968 f 3400,-: Peugeot 404 diesel 1967 3400,-; Peugeot 405 diesel 1967 f 3100,-; Peugeot 204 1967 f 2800,-; Renault 4L 1968 f 2600,- Renault R10 1967 f 2100,-; Renault R16 1968 f 3200,-; Sim ca 1301 1967 f 2300,-; Sim- ca 1000 GLS 1967 f 2150,-; Sim- ca 1501 GLS 1968 f 2900,-; VW 1500 Ponton 1968 f 2800.-; VW 1600 TL 1968 f 2950,-; Triumph Herald 1966 f 1600,-; Triumph Spitfire 1966 f 2900,-. Autobe drijf Euro-cars geeft u 6 maanden schriftelijke garantie. Ook verzorgen wij uw finan ciering geheel of gedeeltelijk. Wij ruilen uw auto, motor of bromfiets in. Autobedrijf Eu- ro-cars is gevestigd op de Ga gelstraat 33 te Eindhoven bij PSV-stadion. Wij zijn geopend yan 9—21 uur. Zondags tot 18 uur. Mercedes 190 D 1965, Merce des 200 1966. VW Combi met banden 1969, VW De luxe ex port 1969, NSU 110 S 1967. Opel Kadett Stationcar type 1968. Taunus 12 M 1968, Re nault Caravel met zomer en winterkap 1965 Opel Kapitan 1965, Taunus Transit 1965, Verscheidene Opel Kadetts vanaf 1965, Opel Kadett Coupé 1964, Verder wegens inruil verschillende gebruikte tour- en sta-caravans tegen 2eer aantrekkelijke prijzen. Ook uw adres voor het huren van tourcaravans voor binnen- en buitenland. Zaterdag en zondag geopend. De Jongs Garagebe drijf Dorpsstraat 22, Nispen Tel. 01656-245, Official Dealer van Bailey tourcaravans voor West-Brabant en Zeeland. Jelcrumgarage vraagt ;teeds aanrijdingvrije auto's /anaf 1966 te koop Min. Kan traat 1620, Breda, tel. 01600- 39900. Autobedrijf „Populair" Ver- jruggestraat 10, Eindhoven Ca. 100 auto's voor complete spotprijzen. Let op! Fiats 600 850, 1968 f 1450,-: Mustang's Fiat 124 Sport 1969 f 3950.-. Fiat Spider 1968 2950,-; Opel Coupé 1900L 1969 f 4750,-; Vol vo's 1225 1967 f 2950.-; Alfa Romeo 1969 f 4900.-: BMW's 1800 1967 f 2650,-; BMW's 2000CS 1968 f 6250,-; Daf 55 1969 f 2900,-; Merceuessen 190D, 200D, 1965-1967 f 2950,-; 220S 1967 f 3350,-; Capn's 1969 1700GT f 5650.-; Taunussen Opels. Seven's, Gliders, Corti- na's, Simca's 1501, 1100, 1000. alle 1968 v.a f 2450,-: Fiats 850 Coupé's, Cltroën's, Palla's, Dyana's 1970 v.a. f 3000,-; Ke- naults R4, R10, R16, 1968 v.a. f 2450,-; Herald's, Viva's, Escortes VW 1969 v.a. f 2950.-; Opeis f 4750,-. Peugeots 204. 404, 1968 v.a. f 3200,-; NSU's, Opel GT 1968 f 3750,-; Commodores 1968 1971, Pontiac's, Admiral's 1.967 f 2450.-. Tientallen auto's v.a. f 500,. tot f 2000.- Veel meer auto's. Let op! Adres: Verbruggestr. 10. stadsdeel Tongelre, zijstraat St.-Jozef laan. Ingang langs nummer 7 St.-Jozeflaan is Verbrugge- straat. Ingang langs speeltuin Eindhoven. Garage De Berk te Eindhoven biedt aan tegen de laagste prijzen ong. 150 automobielen, 100% garantie en service, in ruil en financiering mogelijk met aanbetaling vanaf 200 Speciale aanbieding Alfa Ro meo 1750 S 1970 9000. Ford Caprl 2300 GTXLR 1970 7250, Caprl 1500 XL t 6250, Opel 1900 L Coupé 197 6750, Tri umph Spitfire 68-69 f 3750, Fiat 850 Spider Cambriolet '68 3250, Opeis 15 stuks Commodore 68- 69 4950, Opeis 1900-1700 67-68 69-70 3250, Kadett Coupé 68- 69 3750, BMW 2000 1800 - 1602 - 2002 68-69 3350, Ford Mustang '67 5250, Fiat 125-125 68-69 2950. 850 Coupé 68-69 3750, 850 Soecial 69-70 3600, Peugeot 404 D 69 5250, 404 68- 69 3750, 204 Break Diesel 1970 f 5750, 204 68-69 1 3750, Simca 1501 1301 - 1100 100 68- 69 325 Taunus 12 M, 17 M, 20 MTS 68-69 ƒ2750, Mercedes 200 D 67 4950, 190 D 65 3250, 200 Benz 67 3500, Volvo 122 S 67 1 4250, MG 130 1970 4500, Austin, Morris Seven, 1800 Gli der 68-69 3250, Cortina 1600 GT 69-70 5250, Daf 55, 44, 33 69 ƒ3750, Triumph Herald 13— 60 Saloon 69 3950, Herald 12— 50 68 2500, NSU 1Ö00 68 f 2250, VW 1600 TL, 130 69 2750, Diane 6 69 3250, Vauxhall Vi va 69 3750, Renault R 16, R 10, 4 L 69 2750. En nog vele andere. Garage De Berk, twee showroooms 100 meter van elk aar verwijderd, Strijpers- straat 37 (achter het Sparta- huis) te Eindhoven. Tel. 040- 510358 en 23700. Geopend van 9 tot 21 uur. Za. zo. tot 18 uur. Automobielbedrijf firma Gij zen bieden u te koop aan Opel 1900 GT als nieuw 1970 Opel Commodore 1970 Opel 1700 zeer mooi 1970 Ford 20M RS met nieuwe mo tor 1970 Ford 12M 1970 Ford 15M.1968 3 maal Ford Mustang 1968 VW 1300 2 maal 1968 VW 1200 2 maal 1967 Fiat 850 1968 19W BMW 2000 1968 BMW 1800 1967 Opel Kapiteins 2 maal 1967 Renault R16 1968 Renault L4 1968 NSU 1200 1968 1966 Simca 1301 1968 2 maal Mercedes 280S 1968 Cortina 1600 1968 2 maal VW Karman Ghia 1967 Taunus 12M Coupé 1967 Austin Seven 1969 Austin Cambridge Diesel 1966 Dit is een kleine greep uil onze voorraad, al deze wagen: zijn schadevrij. Keuring toege staan en werden in onze eigen werkplaats getest maar ook van nieuwe onderdelen voor zien. 3 maanden garantie op onderdelen en arbeidsloon. Fi nanciering mogelijk met en zonder aanbetaling. Het adres Academiesingel 34A ingang Showroom naast de poort ook Ingang Spoorstraat 32 vlak bij het station. Geopend 8 uur tot 's-^vonds 8 uur. Zondags 1 uur tot 8 uur. Tel. 39870 Privé 43593. Bromfietsen Snelle Zündapp t.k. vraagprijs f 900,-. t.b. Past. v. Breugelstr 77. Bosschenhoofd. Te koop D.K.W. bromme' i.pr.st. Bevragen Zeildijk 25. Hulst. Vakantieverblijven Te huur 6-persoons caravan met sa Ion aanbouw. Staanplaats Camping Vos, Valkenisse, Vlak bij het strand. Geheel seizoen nog vrij. Telefoon 01647-638. Caravans en zomerwoningen aan kust Walcheren. Pinkster weekend v.a. f 40,- voor 2-6 pers. Ook nog enkele weken tot 10 juli en v.a. 24 juli. Voor- en naseizoen f 70,- p.w. Tel. 01183-1478. Vakanti e diversen Caravancentrum Verwé, bergse 9, Zegge (bij Roosendaal). Grootste keus in tour- en sta caravans. Huwelijken Heer, 37 j., i.b.v. huls, zoekt kennismaking met dame of weduwe, één kind geen be zwaar. Brieven onder nr. RK 18189 C. Gelooft u dat? Nee, natuurlijk niet Dat kan toch niet En toch worden er in de rijkere buurten tien maal meer artsen, economen, ingenieurs, burgemeesters, leraren, professoren, ministers en directeuren geboden dan in minder rijke. Tenslotte komen maar zo'n tien procent van alle studenten uit de arbeiders klasse. Hoe kan dat dan? Dat komt omdat kinderen uit de bevolkings groepen waar men minder ontwikkeld is, ook minder- ontwikkeling meekrijgen. Ze kennen minder woorden en begrippen. Als ze zes jaar- zijn, hebben ze dan ook al meteen een grote achterstand bij de kinderen uit andere bevolkingsgroepen. Als je bedenkt, dat bij een hoop gezinnen nauwelijks boeken in huis zijn omdat men niet leest en vaak zelfs geen poüood omdat men nooit schrijft, dan kun je je voorstellen hoèver die kinderen achterliggen bij kinderen uit gezinnen waarvan de ouders algemene ontwikkeling en belangstelling hebben. En als ze dan naar school gaan, die minder bedeelde kinderen, gaan ze ook nog naar te volle klassen. Ze komen terecht in een school systeem dat nog op dp manier van de vorige eeuw werkt is niemand die met hun tempo rekening houdt, kan houden, want ons systeem is er niet op ingesteld, nog steeds niet. En zo blijft er een stuk onrechtvaardigheid ir onze maatschappij bestaan, dat bovendien een nadelige invloed heeft op de toekomst van ons allemaal. Veel mensen in ons land beseffen dit; en er wordt aan gewerkt Alle politieke groeperingen zeggen dat de f verbetering van ons onderwijs voorrang moet j hebben, opdat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Maar het gaat te langzaam, veel te langzaam) En ook de ouders moeten begrijpen dat ze hun kinderen moeten laten doorleren, zolang mogelijk. In onze tijd kun je niet meer zeggen: "Hij moet nou maar es gaan verdienen". Als je nu een kind te vroeg van school afhaalt, kweekje een werkeloze voor de toekomst Over tien, twintig, dertig jaar kunnen de meest eenvoudige werkzaam heden worden overgenomen door een automaat, een machine. Machines zijn veel goedkoper dan mensen en veel beter geschikt voor eenvoudig werk, zoals rekenen, scheppen, slaan, breken, snijden. Wat wij nodig hebben, zijn mensen, die die zich goed ontwikkelen,-veèl weten, veel kunnen, hun tijd en hun omgeving begrijpen. Haal ze niet van school af, laat ze doorleren. Moreen moeten we wnzer ziin. In

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4