werk zeker bij de post >1ris Als u liever winst maakt dan spaart, bent u nu welkom in Breda Uw winst begint met een welkom-premie f 5,- bij een eerste inleg van f 25,- Nederlandse Credietbank Ik stond werkelijk paf débé meubelen kompressoren spuitka bines PRINSENBEEK Prinsenbeek v. d. Berg Co. NIEUWE GINNEKENSTRAAT3, TEL.01600-30250 VRIJDAG 5 MAART 1971 voor mannen van 18-35 jaar Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u in aanmerking komen voor de praktische opleiding voor besteller. Na beëindiging van deze opleiding doet de besteller zijn werk grotendeels in de buitenlucht. Hij gaat er alleen op uit. Met brieven, aangetekende stukken, pakjes, kwitanties enz. Kortom een zelfstandig beroep. Hebt u ten minste volledig Lager Onderwijs? Dan geeft de PTT u de zekerheid van een blijvende en goed betaalde baan. Bekijk dit eens salaris op 25-jarige leeftijd f 885,21 bruto per maand salaris na 3 dienstjaren en bij een minimum leeftijd van 26 jaar f 940,65; AOW/AWW-premie voor rekening van de PTT, 6% vakantietoeslag (d.i. 3 weken loon); welvaartsvast pensioen toeslagen van 20-40% op het uurloon voor onregelmatige diensten; gunstige kindertoelage; bedrijfskleding tegen geringe vergoeding verdere promoties naar dienstjaren. Ongehuwden, die buiten Rotterdam wonen, komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor pensiontoelage en reiskostenvergoeding. Huisvesting Voor gehuwden, die in aanmerking wensen te komen voor plaatsing te Rotterdam, komen binnen afzienbare tijd voorkeurswoningen beschikbaar. In afwachting van het beschikbaar komen van een woning worden de wekelijkse reiskosten wegens gezinsbezoek alsmede ten hoogste 90% van de te maken pensionkosten vergoed. Indien door bemiddeling van de PTT of op andere wijze een woning is verkregen wordt een tegemoetkoming verleend in de verhuiskosten. voor jongens van 16-18 jaar Binnenkort start de opleiding voor besteller bij de PTT. Deze 1-^ jaar durende opleiding bestaat afwisselend uit theorie en praktijk. Daarnaast bezoekt de leerling-besteller één dag per week de 'vormingsschool'. Bovendien besteedt de cursusleïding veel aandacht aan de lichamelijke opvoeding. En tijdens deze haast speelse vakopleiding verdient de leerling-besteller meteen al een aardig loon. Huisvesting Jongens met ten minste volledig Lager Onderwijs die in aanmerking willen komen voor deze opleiding, kunnen bij aanneming worden geplaatst in gastgezinnen van dezelfde gezindte als waartoe zij zelf behoren. En het weekend brengen zij bij hun ouders door. Wilt u iets meer weten over één van deze functies? Vul dan onderstaande bon in en zend deze portvrij aan de afdeling Aanneming Personeel, postdistrict Rotterdam, Delftsepleïn 31. bon Ondergetekende verzoekt nadere inlichtingen over de functie van besteller/leerling-besteller. Naam Adres Woonplaats Geb. datum Gehuwd/Ongehuwd* 'doorhalen wat niet van toepassing is. 7103041 BN POSTDISTRICT ROTTERDAM bruidstoiletten compléts cocktailkleding breda nieuwe ginnekenstraat 5 Nieuwe en gebruikte en Zeer konkurrerende prijzen. N.V. VERFHANDEL L. J. A. MERMANS Nieuwe Ginnekenstraat 37 Breda SHOWROOM v. Goorstraat 34 - 36. RIANTE BUNGALOW, garage, gas-c.v. 1000 m2 tuin. Spoedig vrij. 152.500,— k.k. Lid, Bredase Makelaarsbeurs Willemstraat 13, Breda Telefoon 01600- 22121 Buiten kantooruren 01600 - 39500 - 40930 en 41033. nieuwbouw winkel ±120 m2 met boven woning, gas c.v. 105.000,— excl. BTW notaris- en makelaarskosten. Lid N.B.M. Bredase Beursmakelaars (Anno 1896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 24421* - Breda De Nederrandse Credietbank heeft een service en hoge spaarrente.waar de vernieuwd kantoor: Nieuwe Ginnekenstraat 3, Breda. Nederlandse Credietbank zo bekend om is: Van nu af aan kan dus ook iedereen in Breda minstens 5% rente en u kunt zelfs 81A% krijgen. en omgeving profiteren van de deskundige Dat is winst maken in plaats van sparen. Als u vóór 30 maart bij ons nieuwe kantoor een spaarrekening opent komt u in aanmerking voor een aantrekkelijke welkom-premie: Goed, débé zegt altijd, dat ze zo enorm veel meubels hebben. Dus ik verwachtte echt wel iets. Maar zovéél had ik in m'n stoutste dromen niet verwacht. Deze afdeling is echt maar een klein deeltje van de totale showroom. Ongelooflijk wat een keus! Drive-in meubelshow, Teteringsedijk 89bis, Breda. Postbus 145. Geopend: werkdagen'8.30-21.00uur; zaterdag tot 17.00 uur. Wilt u onze catalogus hebben' Kom 'ns langs, schrijf of bel: (01600) 36280. U krijgt 'm gratis! Levering via uw meubeldetaillist. T'-éWSm 4 J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 8