ADVERTEREN DOET VERKOPEN Met honderd gulden en wat meer aandacht geeft u hem de kans om middelbaar technicus in plaats van los werkman, VERWARMING FA. STOFFELS-RISSEEUW ÜOOÖ@]^)®D1] H. F. M. van der Pas T. F. Visser t De zaterdag-aanbieding banketbakkerij,, Noordstraat 74 Terneuzen Tel. 2595 in seel@nd Afwezig afwezig fijne banketbakker 4 chocolade geglaceerde TOMPOEZEN samen voor 1,98 en 250 gr. gesorteerde roomboterkoekjes 1,95 Aram: De val van Barranca enwewgzerzp. Nu keuze uit ERKEND INSTALLATEUR de nieuwste moderne en klassieke modellen VRIJDAp 5 MAART 1971 GOES Grand 20 uur: Midnight Cow boy 18 j. Museum Kerkplein.. Expositie „Kleur in beweging", verfstructu ren van W. Wisse te Goes (t.m. 13 maart) Ma. t.m. vrij. van 10-12 uur en 13.30-17 uur. Zat. van 14-17 uur. Zon gesloten. MIDDELBURG City 20 uur:'Jungle book a.l. ROTTERDAM De Doelen (Grote zaal) 20.15 uur: Rott. Philharmondsch Orkest o.l.v. Ferdinand Leitner Solist Alexander Weissenberg (piano). Hofulein theater 20.15 uur: „In de holte van je arm", blijspel van Dimitri Frenkel Frank met Ton van Duinhoven, Ina vani Faasen, Guus Hermus en Bep Dekker. Rott. Schouwburg 20.15 uur: „Tcha- o!", een blijspel door het Nieuw Rott. Toneel. TERNEUZEN Zuidland Theater 10.30 uur: „De Kneep" van Ann Jellicoe door de Toneelwerkgroep Proloog. Jeugdvoorstelling voor het voortge zet onderwijs. THOLEN Hal Stadhuis 20 uur: Film „De Ballade van de Hoge Hoed" van Max de Haas (1936) en inlei ding door H. Wielek: „De 3 k's van de film. VLISSINGEN Alhambra 20 uur: Midnight Cowboy 18 j. Britannia 15 uur: Amsterdams Philharmondsch Orkest o.l.v. Anton Kersjes met een Beethoven-pro gramma. Jeugdconcert voor het voortgezet onderwijs. 20 uur: Am sterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Anton Kersjes. Solist Michael Waiman (viool). ZIERIKZEE Ned. Herv. verv. Geb. 10.30 en 14 uur: „Speak easy en sing song" door John Leddy solotoneel. Jeugdvoorstelling voor het voort gezet noc; .-wijs. 20.15 uur: film kring Ziejoo.k" met de hoofdfilm „King Kong" van 0 'Selznick (1933). Voorafgaan Nederlandse korte films. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 19.30 uur: Tanhauser. Kon. Ned. Schouwburg 20 uur: De drie Zusters" van Anton Tsjechov. ARTS van woensdag 10 maart t.m. zondag 4 april. Waarneming: IJzendijke Dr. Lievens, tel. 01176-266 boodschappen voor 9.30 uur. Hoofdplaat Dr. Kalkman, tel. 01152-345 Apotheek: blijft maandag t/m vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur., HUIDARTS Middelburg ZATERDAG 6 MAART Te huur zit-slaapkamer in Terneuzen. Brieven onder no. VZ 666 E bureau v d blad. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voor zien van het H. Sacrament der zieken, onze lieve broer, zwager en oom DESIRE VICTOR CONSTANTINUS BOEL weduwnaar van Johanna Middelweerd, in de ouderdom van 79 jaar, Namens de familie D. J. van Bers. Goes, 3 maart 1971. Correspondentieadres J. Roggeveenstraat 12, Goes. De plechtige requiemmis, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, zal worden opgedragen op zaterdag 6 maart a.s. om 10.30 uur in de parochie kerk van de H. Maria Magdalena te Goes, waarna de begrafenis zal geschieden op het r.-k. kerkhof aldaar. Vertrek vanaf Roggeveenstraat 12 om 10.15 uur. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis St.-Joanna te Goes. Bezoektijden van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis voor zijn zielerust in de parochiekerk. van de MET VEEL SLAGROOM tfari*.aO IERNÏUZE» 97-26. Op de wallen zijn de ge vechten in volle gang. Steeds op nieuw stormen Raimonds man schappen de ladder op, maar het vreemde is, dat, zodra zij boven gekomen zijn, een korte schermutse ling volstaat om hen weer terug te jagen. „Nou, dat is ook een troep hazenharten!" schreeuwt Broek, de wapensmid, tot Aram, als er weer een zwakke aanval is afgeslagen. „Een merkwaardig gevecht," stemt Aram toe, „het lijkt wel of ze ons slechts wat bezighouden. „Er klinkt opluchting in zijn stem, want een stekende pijn in zijn rug en het lichtgevoel in zijn hoofd maken hem wel duidelijk, dat de wondkoorts nog niet geweken is en dat hij een felle strijd niet zou kunnen volhouden „Kijk daar eens!!"/ schreeuwt Broek opnieuw, „ze poet sen de plaatZe gaan er vandoor, de lafbekken „Verwondert kijkt Aram neer op Raimonds legertje, dat snel aftrekt, de stormladders meevoerend. „Vreemd, mompelt hij, „ik vraag me af of daar niet meer achter steekt Maar wat 98-26. Raimonds soldaten stormen na hun zwakke aanval op de burcht het legerkamp weer binnen. Voor zijtn tent, met zijn vrouw Rosa aan zijn zijde, staat Graaf Raimond. Gespannen gaat het tweetal naar de torens en muren van Barranca. „Nu moet er toch spoedig iets gebeuren," mompelt Raimond nerveus", de knecht van de monnik heeft alle tijd gehad om de vaten te plaatsen Nauwelijks Zijn hem deze woorden van de lippen, of een daverende slag doet de grond onder hun voeten trillen. Een der torens van Barranca begint langzaam te hellen en stort met dreunend geweld ineen. Enorme rookwolken stijgen traag op uit de puinmassa felgele vuurtongen slaan hoog op en dekken reeds aan het houtwerk der nabijgelegen tran sen. „Die ellendige monnik" schreeuwt Rosa fel, „hij zou slechts een bres in de muur doen slaan! Kijk toch, dat duivelse poeder maakt ons hele kasteel tot een ruï ne." Als u nou eens even wachtte met.de aankopen voor uzelf, die eigenlijk niet meteen nodig zijn. Als u nou eens wat leesboeken voor hem kocht (goeie boekhandels weten wat goeie kleuterboekjes zijn) en er samen met hem in zou lezen. Als u dan eens een paar leuke spelletjes voor hem kocht, wat puzzles en een bouwdoos misschien en u zou eens samen met hem gaan spelen. Als u nou eens wat kleurpotloden en een balpen, wat tekenpotloden en papier voor hem had en hem fijn liet knoeien. Als u dat zoü doen, dan maakte u al een flink stuk van zijn loopbaan. Elk jaar gaan er duizenden kindertjes in Nederland naar school, die zich in hun eerste levensjaren onvoldoende konden ontwikkelen en daarom slechte leerlingen worden, die snel de pest aan school krijgen. Die kindertjes beginnen namelijk met een grote achterstand. Ze kennen minder woorden dan andere kinderen, ze zijn minder knap op school. Alleen omdat ze in hun kleuterjaren nooit iets met woorden te maken hadden, nooit met begrippen leerden spelen, nooit leerden zich goed uit te drukken. Eu als die kinderen veertien, vijftien jaar zijn, dan willen ze zo snel mogelijk van school af verdienen. En hun ouders, u misschien, vinden dat best zo. Daarom komen één van de tien studenten uit de gezinnen met de lagere inkomens en twee op de tien middelbare scholieren daar vandaan. Het is niet alleen onnodig, het is rampzalig. In de nabije toekomst, nog in deze eeuw, zullen de meeste eenvoudige werkzaamheden door machines worden verricht Machines zijn daarvoor beter en goedkoper dan mensen. In diezelfde toekomst hebben we veel meer ontwikkelde mensen nodig dan nu. Mensen, die hun tijd en omgeving begrijpen. Mensen, die hebben geleerd te denken en hun werk te organiseren. Daarom moet ons onderwijs worden vernieuwd, daarom moet er ook goed en voor iedereen toegankelijk kleuter onderwijs komen. Daarom moeten ouders hun kinderen laten doorleren. Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichtingideëie Reclaim GAS

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 4