VERTEGENWOORDIGER 495.- 2750 29.75 295.- 298.- OPEN DAG Bijverdienste in de avond uren medewerker/ster 11*9 JOCAD - UTRECHT PLSTHR MANNEQUIN - FOTOMODEL VROOM DREESMANN gemeente dordrechfc Alle scholen voor HNO te Breda houden op: Er wordt: GESTUDEERD GEDEMONSTREERD GEÏNFORMEERD en GERESERVEERD N.T. MAATSCHAPPIJ Importeur van kunststoffen voor de bouw (gemiddeld f. 3.000,- per jaar). ADVISEURS of ADVISEUSES Zevenbergen en omgeving Aangifte leerlingen openbaar voortgezet onder wijs voor het cursusjaar 1971/1972 GEMEENTE BREDA OOSTERHOUT Premiewoningen met c.v. DAMES wilt u ook 100,- bijverdienen per week WOENSDAG 10 MAART van 2-4 uur n.m. voor 6de klassers basisonderwijs met hun ouders - Op alle scholen wordt dezelfde informatie gegeven VRIJDAG 5 MAART 1971 POSTBUS 3070/ UTRECHT vraagt voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland een die zal worden belast met de verkoop van kunststoffen aan de bouwmaterialenhandel. Onze gedachten gaan uit naar een representatieve, maar voor al enthousiaste medewerker, die reeds eerder als vertegen woordiger in deze branche heeft gewerkt. Wij bieden: goed salaris auto- en onkostenvergoeding. Zij, die belangstelling voor deze functie hebben, verzoeken wij schriftelijk te solliciteren aan N.V. Maatschappij Jocad, Balistraat 89, Utrecht. T.a.v. afdeling Personeelszaken. Tele foon 030 937541, toestel 39. De N.V. ALSTAR - AALST, importeur van huishoudelijke artikelen, vraagt: (boven 30 jaar) voor het rayon Oa werkzaamheden bestaan uit het adviseren van a.s. bruidjes bij de aan schaf vanonze huishoudelijke artike len. Bruidjes, met wie U eenalspraak maakt, nadat bij ALSTAR een aan vraag om inlichtingen is binnenge komen. Als voornaamste voorwaarden om aangenomen te kunnen worden gel den eerlijkheid en doorzettingsver mogen. Het advieswerk moet gezien worden als een prettige afwisseling van de dagelijkse bezigheden, niet als een voorzetting daarvan. Kennis van de verkoop is dus geen vereiste. De verkoopopleiding wordt door onze N.V. verzorgd. Aan deze functie is een goede pro- visie- en onkostenregeling verbon den f. 3.000,- per jaar is de gemid delde verdienste.) Bezit van eigen auto Is noodzakelijk. Hebt u belangstelling, dan wordt u vriendelijk verzocht een kort briefje met wat inlichtingen over uwpersoon te schrijven aan de direktle N.V.ALSTAR-AALST.Willibrordusl.t Aalst. NB. Sluit u ook een recente pasfoto bij Willibrorduslaan 1 AALST (NB.) Wilt U nog voor de zomer SLANKER - ELEGANTER - MODE BEWUSTER worden, dan kunt U zich nu nog laten inschrijven voor de nieuwe cursus Opleiding - Diploma InL: Dir. Mevrouw v. Dam-Bettonviel. Tel.: 04250 - 74805 - 34353 INSTITUUT BETTONVIEL - Gasthuisring 67 - Tilburg. Uw warenhuis is d helemaal 'm vakanfiesfemming Casslta, bungalowtent met een totaal vloeroppervlak van maar liefst 16 mJ en een gewicht van 38 kg. De twee binnententen zijn elk 200 cm lang en resp. 150 en 130 cm breed. Daartussen is een aparte garderoberuimte, kompleet met stang om kleding op te hangen. Ook de keuken heeft zijn eigen goed ventilerende hoek. Bovendien een extra achterdeur. Deze royale bungalow in de kleur rood/blauw met wit all-season dakdoek kost slechts „Vendex Camping" slaapzak met een rits rondom, dus ook te gebruiken als deken. Van buiten nylon, van binnen warm Diolen. Fraaie ruitdessins 31.50 Marina, vrolijk gedessi neerd noppenlucht bed in matrasmodel met hoofdkussen. Maten193 x 76 cm Porto Fino, 3-persoonsrubberboot met 2 aparte luchtkamers. Ook de buiskap is opblaasbaar. Kompleet met 9 mm houten vlonder, een vaste spiegel voor buiten boordmotor en 2 grijpkoorden, dus „vaarklaar". De boot is rood, de buiskap blauw. Maten: 295x130 cm. „Vendex Water sport" 6 pk, tweetaktbuiten- boordmotor met 2-bladsschroef. De motor is lucht- en watergekoeld. Tankinhoud 2 liter. „Vendex Water sport" 3 pk, tweetaktbuiten- boordmotor met 2-bladsschroef. L'ucht- en water- gekoelde motor. Tankinhoud 1 liter. j SCHOLEN VOOR BEROEPSONDERWIJS: Gemeenteliike Pedagogische Academie, S.M. Hugo van Gijrtweg 6, Tel. 01850-33472. Directeur: T. Boersma. Opgave van leerlingen tot 1 mei 1971 bij de directeur. Zi|, die in het bezit zijn van einddiploma M.M.S., H.B.S.-A., H.B.S.B, gymnasium of HAVO kunnen in de eerste klas van de driejarige beroepsopleiding worden geplaatst (opleiding voor «kte volledig bevoegd onderwijzer) Inlichtingen, mede omtrent mogelijkheden voor studietoelagen, verstrekt de directeur tijdens zijn spreekuur, maandags van 15-16 uur. Gemeenteliike opleidingsschool voor kleuterleidsters, S. M. Hugo van Gijnweg 6, tel. 01850-33472. Directeur: T. Boersma. Opgave van leerlingen tot 1 mei 1971 bij de directeur. Toelatingseisen: le leerjaar: erkend MULO-diploma; AAAVO-IV diploma; bewijs van overgang naar de 4e klas van de huidige middelbare school; I.V.I.O.-diploma B. 2e leerjaar: einddiploma M.M.S., H.B.S., gymnasium of HAVO. Inlichtingen, mede omtrent studietoelagen, verstrekt de directeur tijdens zijn spreekuur. HAVO-afdtling, verbonden aan da Gemaentalijke Padagogische Academie, S. M. Hugo van Gijnweg 6, Tel. 01850-33472. Directeur: T. Boersma. De opgave voor deze afdeling, die als opleidingsmogelijkheid een streekfunctïe vervult, dient schriftelijk of telefonisch te geschieden voor 1 mei 1971 bij de administratie van de school. Her HAVO-dipioma geeft toegang tot de meeste vormen van hoger beroepsonderwijs, o.a. Pedagogische Academie, HTS, enz. Studieduur: 2 jaren (4e en 5e leerjaar). Toelatingseisen a. MULO-A met wiskunde b. MULO-A met handelswetenschappen c. MULO-B d. bewijs van overgang naar de 4e klas van de (huidige) middèlbérè schöol - e. AAAVO-IV diploma Inlichtingen worden verstrekt door de directeur op zijn spreekuur, maandags van 15-16 uur. Op het bureau registratuur en documentatie van de afdeling interne zaken ter gemeente secretarie kan worden geplaatst een Vereist tenminste u.l.o.-diploma of een daarmee gelijk te stellen opleiding en bereidheid te studeren voor di ploma archiefverzorging I. Salaris tot 972,p. maand (max. schrij ver le klas), afhankelijk van oplei ding, leeftijd en ervaring. Sollicitaties in te zenden aan de gemeente secretaris vóór 13 maart 1971. In het bestemmingsplan Strijen 1 A kunnen wij u te koop aanbieden r.abij het centrum gele gen nog te bouwen Ind. als volgt: Hal, keuken, woonkamer met er ker, 3 sl.k., doucheruimte met vaste wastafel, veel kastruimte, berging, enz. Koopsommen reeds vanaf 45.950,incl. c.v. 47.160,v.o.n.) Minimum eigen geld vanaf ca. 5.800,—. Bij een 90% hypotheek bedraagt de last aan ren te, aflossing en premie risicoverzekering na aftrek var. de rijkspremie het 2e jaar gem. 141,per maand De totale rijkspremie bedraagt in 10 jaar ca. 14.500,—., Inlichtingen op onze zitting op zaterdag 6 maart a.s. van 11.00 tot 13.00 uur, in de Beurs-Modern, Grote Markt 6 te Breda of bij INTERMAK o.g., lisztstraat 17, Oosterhout, tel. 01620-5462. om ons zeer gevraagd damesartikel te verkopen ■dat kimt u als u 2 uur per dag tijd heeft om huisvrouwen te gaar. bezoeken. Brieven aan Postbus 111, Roosendaal Bredase Schoolvereniging „BOEIMEER" Algemene School voor HNO „CHRISTUS KONING" Kath. School voor HNO „GROENE WOUD" Kath., School voor HNO „HEUVELDONK" Kath. School voor HNO Scholengemeenschap „DE NIEUWSTRAAT" Boeimeersingel 10 Pastoor Pottersplein 14 Dr. Struyckenstraat 100 Viandenlaan 1 Dr. Struyckenstrat 100 Nieuwstraat 22 Breda Breda Breda Breda Breda Breda

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1971 | | pagina 17